Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša - Bugarska

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. Pristup informacijama slučajevima
 4. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 5. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 6. Drugi načini pristupa pravosuđu
 7. Pravna sposobnost
 8. Pravno zastupanje
 9. Dokazi
 10. Pravno sredstvo
 11. Troškovi
 12. Financijska pomoć mehanizama
 13. Pravodobnost
 14. Ostala pitanja
 15. Je stranac
 16. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Bugarska ustav predviđa pravo na zdrav i povoljne okoline koji odgovaraju utvrđenim normama i normama (članak 55.). Zaštita okoliša i građana pristojbe. Provedba prava na zdrav i povoljne okoline moguće zajedno s drugim ustavna prava:

 • informacija – Article41(2)
 • izražavanja – Članak39.
 • slobodnog skupština – Članak43.
 • udruživanja – Article44(1)

Građani su osigurani pristup sudovima za privlačan upravnih akata (članak120. Ustava), osim ako nije drukčije predviđeno zakonom. Takav pravni izuzeća postoji u okolišnom zakonodavstvu. Pravni interes zahtijeva za pokretanje upravnih akata prije pravde.

Izravna provedba svih ustavnih odredbi je moguće. Kao pravo na zdrav i povoljne okoline obično je pozivati zajedno s postojeću normu, bilo postupovnom ili materijalnom.

Međunarodni sporazumi koje su ratificirale Parlamenta i na snazi za Bugarsku postati dio unutarnjeg pravnog poretka nakon njihove objave u „Държавен вестник”. Takvi sporazumi imaju prednost nad nacionalnima u slučaju suprotnosti između njih.

Administrativnih tijela i sudovi primjenjuju Arhuške konvencije izravno. Mali broj sudske odluke izrazili dvojbe oko mogućnost za izravna primjena članka 9. stavak 3. Aarhuške konvencije.

II. Pravosuđe

Sud sustav sastoji Vrhovnog kasacijskog suda (SCC), Visoki upravni sud (SAC), prizivni sudovi, regionalnih sudova, vojnih sudova i okruga (lokalne) sudova.

Pravde u građanskim stvarima pruža:

 • Okružni sudovi kao prvostupanjski sudovi za sporove razmjerno malih gospodarskih (manje od 12,500 EUR) interesa;
 • Pokrajinski sudovi kao prvostupanjski sudovi za važnije sporova i kao žalbenog primjer za Okružnog suda odluke;
 • „Pametni gradovi i zajednice” obavljaju funkciju Cassation primjer za sve žalbenog odluke (s malim iznimke);

Upravni pravosudni sustav sastoji se od:

 • 28 upravnih sudova, koji se bave žalbe protiv upravnih odluka;
 • SAC mogu djelovati kao prvostupanjski sud, ili kao Cassation primjer;
 • Okružni sudovi da razmatra žalbe na upravnim aktima za sankcioniranje misdemeanors. A žalbi protiv Okružnog suda odluku u tom slučaju će se bavi tri suca Vijeće odgovarajućih upravni sud.

Suci su neovisni. One koji je više od pet godina ne mogu ukloniti iz njihova položaja, osim ako iznimne okolnosti pojave.

Vrhovnog sudskog vijeća (sjc) je tijelo koje imenuje, promiče i odbacuje sudaca. Br. specijaliziranih sudova za suočavanje s ekološkim slučajevima postoje. Međutim, na neki upravni sudovi suci su organizirani u komorama da ekološke slučajevima odlučuju ograničen broj sudaca dotičnim sudom.

Forum shopping praktički ne postoji u Bugarskoj. U administrativnim slučajevima propise za određivanje nadležni sud su strogim i ima podnositelju zahtjeva koje Sud riješiti. Vrsta izbora u pogledu razine nadležni sud je visoka uprave u pristupu informacijama o slučajevima. Takav zahtjev za informacijama upućenom ministar može dati bilo ministra sam ili njegov zamjenik/Ministarstva tajnik – žalba protiv odgovor bio saslušati SAC u prvom i Grad Sofija upravni sud u drugom slučaju. U građanskoj odgovornosti slučajevima (odgovornosti za okoliš) osoba koja je pretrpjela štetu može riješiti ili sud tuženika sjedalo/sjedište ili revizorski mjestu štetom nanesenom.

U administrativnim pitanjima od dvije primjer postupak pred sud je uspostavljeno.

— pritužbe ima pravo na žalbu administrativna odluka prije upravni sud i tada se prvostupanjski sud odluku

Prije SAC putem žalbi. U parničnom postupku tužitelj ima postupovna prava za rješavanje dva slučaja, odnosno, probna primjer i žalbenog stupnju.

Od 2007. kad novi Zakon o parničnom postupku, pristup Cassation stupnju (SCC) bio ograničen. O žalbi podnosi se kada presudu nula; presuda nije nedopuštenom; Presudu netočna zbog kršenja materijalnog prava, bitnu povredu pravila sudskog postupka ili nedostatak obrazloženja.

U oba upravnog i građanskog sudskom postupku izvanredne mjere za poništenje Suda odluke postoje.

Teoretski nakon otklanjanja administrativna odluka, sud može izdati upravni akt samo ako nema teme prepusti odluci uprave. Ako postoje takve teme, dokumentacija mora se vratiti u upravu i Sud donosi uprava s obvezujućim naputcima načinu provedbe zakona. U praksi sudova nikada pokrenuti izdavanje ekoloških dozvola. Za pristup informacijama žalbe, nakon odbijanja je prevrne, Sud ne može otpustiti zatražene informacije izravno podnositelju zahtjeva – prvo jer obično Sud ne raspolaže traženim informacijama i drugo, da sudovi nije dopušteno davanje podataka izravno podnositelju zahtjeva.

Okoliš predmetima postupa u okviru zajedničke upravnom postupku – tj. nema posebnih sud pravila primjenjiva na pitanjima okoliša. Treba naglasiti da pristup pravosuđu za privlačan okolišne dozvole relativno je novi fenomen – natrag do kraja 1990-ies većina postupci izdavanja dozvola nije još postoje. Čak i Opći pojmovi poput pojam pravnog položaja još oblikovanje up(1). Interes u rješavanju upravnim sudovima je mnogo u zadnjih 5 – 6 godina i postoji niz nove situacije da upravni sudovi su suočeni.

Posebnosti sudskih postupaka u pitanjima okoliša mogu se podijeliti u tri skupine s obzirom na:

 • Sposobnost;
 • Prikupljanje dokaza;
 • Područje primjene pregleda;

Za prikupljanje dokaza sudovi obično radije saslušati stručnih mišljenja i svjedoci mogu svjedočiti na sudu. Pravosudna tijela ne mogu iskoristiti same to vrijedi i u upravnim i građanskim stvarima. Međutim, ako nekoga drugog započinje postupak, a posebno ako postupak je upravna, sudovi mogu postupiti po službenoj dužnosti u mnogim situacijama. U upravnim postupcima sudovi mogu započeti s prikupljanjem dokaza. Opseg preispitivanja upravne odluke i prvostupanjskim odlukama nije ograničena što stranke tvrdile su. U parničnom postupku sudovi imaju manje ovlasti djelovati po službenoj dužnosti.

III. Pristup informacijama slučajevima

Postoje dvije kategorije slučajeva u kojima zahtjev za pružanje informacija o okolišu odbijen ili wrongfully/neprimjereno odgovoreno:

 • Prva kategorija zajednička odbijanja kada ne postoji specifično svrsi zahtjeva.
  • Se odbijanje appealable izravno pred Sudom – prije SAC (ako izdala ministra) ili prije upravni sud (u ostatku slučajevi).
 • Druga kategorija se odbijanjem da otkrije informacije o okolišu, koje traži za potrebe sudjelovanja u postupcima, regulirana u zaštitu okoliša pravo (epl).
  • U takvim okolnostima zahtjeva može prvo rješavanje žalbe viših administrativnih tijela te u kasnijoj fazi na Sud (ideju pružanja takve kandidati s brže sredstvo za dobivanje potrebnih informacija).

Odbijanja, u uobičajeni slučajevi moraju uključivati informacije o pravilima za podnošenje žalbe – to je eksplicitno propisano pristupa javnim informacijama Act (apia). O odbijanju druga kategorija, ona trebaju sadržavati istu vrstu informacije jer za njih opće odredbe o sadržaju upravne odluke primjenjuje.

Žalbe protiv odbijanja zahtjeva za informacijama mora minimalno sadržavati:

 • Ime i adresa podnositelja pritužbe;
 • Sud pred kojim se odbijanje žalbe;
 • Identifikacija upravni akt koji je žalba;
 • Zahtjev podnositelja pritužbe;
 • Navesti zašto pritužbe smatra odbijanje nezakonito;

Žalbe se trebaju podnijeti najkasnije 14 dana nakon primitka odbijanja. Prešutno odbijanje može žalbu mjesečno razdoblje nakon isteka roka za izdavanje upravni akt (odgovora na zahtjev za informacije). Žalbe upućene Sudu putem nadležnih tijela – tj. žalba podnesena na tijela koje je izdalo odbijanja.

Sudovi obično ne posjeduje tražene informacije. Kao imaju pravo da razmotri zakonitost razlozi za odbijanje, sudovi mogu teoretski zatražiti da se informacija Agencije. To se neće dogoditi često u pristupu informacijama o slučajevima.

Kada sudove pronađite odbijanje zahtjeva za informacijama nezakonito, ukidati odbijanje (upravni akt) i naložiti upravne vlasti da oslobode zatražene informacije. Odluke Suda sadrži naznake o načinu zakonodavstvo trebalo bi provesti.

IV. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Svi administrativni postupak ima dvije stupnjeva administrativni i na sudu. Za prvu fazu postupci mogu varirati u skladu sa zahtjevima posebnih propisa – vode, otpada, ili drugom tipu propisa. Postupak pred sudom primjenjuje se na sve vrste administrativne odluke i regulirano u Zakonu o upravnom postupku (AKP). Se AKP razlikuje tri vrste administrativne odluke – pojedinačno, opće naravi i normativnih. Postupci za podnošenje žalbe može neznatno razlikuju u skladu vrstu odluke podnesene Sudu.

Se AKP predviđa žalbe pred nadređenog upravnim tijelom. Kao neki tijela (vijeća ministara, Vijeće ministara) nemaju nadređenog upravnim tijelom, odluke može se podnijeti žalba na sudu. Vrhunska upravno tijelo može provjeriti jesu li podređene upravu pravilno primjenjivati svoje diskrecijske ovlasti. Prvostupanjskim odlukama mogu uzeti izravno na sud. Administrativna sredstva ne moraju se iscrpiti do donosi predmet pred sud.

Sudovi mogu preispitati zakonitost administrativne odluke. Sudovi ne mogu rješavati pitanja povezana s diskrecijskih ovlasti uprave. Postupovne zakonitosti i materijalnu zakonitost podliježu suda kontrole. Viskoznosti postupovne zakonitosti u odlučivanju o okolišu ne razlikuje od tom na bilo koji drugi administrativni postupak. U pitanjima okoliša materijalna pravna pitanja često usko povezane s tehničkim nalazima i čak izračune. Zakonitog provedbu pojmove poput „najbolje raspoložive tehnike” ili zahtjeve poput „za utvrđivanje, opisuju i procjenjuju na odgovarajući način izravni i neizravni učinci projekta na faunu i floru, tlo, vode, zrak, krajobraz...” podrazumijeva temeljito poznavanje mnogih tehničkih aspekata dopuštene aktivnosti. Suci moraju primijeniti pravo i stručnjaci saslušaju za odgovore na tehnička pitanja. Ponekad, npr. u urbanom planiranju i dopušta zakonodavstvo normativni akti regulira male detalje tehnička pitanja. U takvim slučajevima sudovi imenovati stručnjake odgovarati tehničkim pitanjima unatoč činjenici da „tehničke” procjenu utječe na neke pravnih pitanja. Postoji zajedničko shvaćanje da tehnička i/ili pogreške pri izračunu se može provjeriti Suda.

Postoje dvije vrste planovima korištenja zemljišta (lups) – Opća lups i detaljne lups. Opće lups ne može se podnijeti žalba na sudu. Detaljna lups može se podnijeti žalba ali stalnog uvelike ograničen, a ponekad i susjedima ne mogu donijeti dlup na sud. Nevladine organizacije uskratiti stalnog s obzirom na lups. Opće lups podvrgavaju obaveznom stratešku procjenu učinka na okoliš (SEA), detaljne lups – Ocjena potreba za more. Sudska praksa nije nedvosmislen u pogledu reviewability mora mišljenje – neke odluke primiti morske mišljenja može se podnijeti žalba odvojeno od LUP. Druge odluke utvrde da moru mišljenja ne može se podnijeti žalba odvojeno od LUP i tako priznati stalnog nevladinim organizacijama na žalbu lups samo na temelju stalnog da izvede pred sud mora mišljenje. Odluke prvu skupinu čini se da prednost i problem za pristup pravosuđu s lups postoje. Preispitivanje lups sudova ne razlikuju od ostalih postupci preispitivanja u forumima pravila dokaznog i pravila o raspravi. Kada podnošenje žalbi protiv lups sudovi obično rješavanje uglavnom tehnička prostornog planiranja aspekti – ekološka pitanja ne smatra se znatno različitim povezane s LUP.

EIA (procjena utjecaja na okoliš) probira Odluke podliježu sudskoj ocjeni. Nevladine organizacije imaju sposobnost. Nekoliko odluka uskraćen stalnog toj nevladine organizacije za zaštitu okoliša na žalbu EIA pregled odluka. EIA pregleda odluke pregleda ne pokazuje posebnosti s obzirom na forumu, pravila, pravila o saslušanje i opseg revizije Suda. Provjere se odluke saslušati upravnim sudovima u prvom stupnju.

EIA utvrđivanjem dio je postupak procjene utjecaja na okoliš koje ne završava s posebnom odlukom. Stoga je utvrđivanje opsega odluke ne reviziji odvojeno od konačnog EIA odluka. Postupak procjene utjecaja na okoliš predviđa detaljna pravila o načinu utvrđivanja opsega treba obaviti. Pokušaja žalbe završne EIA odluke samo na temelju postupovnih pogrešaka u pogledu utvrđivanja opsega. Sudovi obično ne prihvaćaju takve optužbe – Upravni sudska praksa zahtijeva žalitelj dokazati uzročno-posljedična veza između postupovnih pogrešaka te zakonitost konačne odluke – samo na taj uvjet postupovne povrede drže sudovima.

Najviše obiluje Jurisprudencija je s EIA konačnim odlukama. Druga odobrenja (voda dozvole, gospodarenje otpadom dozvole) može se podnijeti žalba pred sud, ali manje sudske odluke s tim pitanjima. Nevladine organizacije za zaštitu okoliša od javnog interesa nije uskraćen stalnog žalbe završne EIA odluka. To nije slučaj s NVO-ima privatnih interesa – neke sudovi raspuštanja svojih žalbi s obrazloženjem da zaštita okoliša javno je uzrok i ne privatnog i dakle članak, 9. stavak 2. Arhuške konvencije ne primjenjuje na nevladine organizacije privatnog interesa. U EIA konačne odluke žalbene postupke sudovi su najviše sklone započne revizija tehničkih saznanja i izračune PUO-u; Postupovne zakonitosti pažljivo se promatrati. Tijekom vremena ulagače i tijela poboljšale svoje rezultate u pogledu postupovnih zahtjeva i trenutačno slučajevima postupovnih nemara stranka su rijetki. U većini slučajeva materijalna pitanja predlažu kao razloge za podnošenje žalbe. U Bugarskoj postupak procjene utjecaja na okoliš obično obuhvaća drugu postupak za procjenu učinka na Natura 2000 područja. Brz pregled pokazuje da zaštita prirode pitanja su uglavnom rasprava bitne teme koje EIA sudskih odluka. U svim takvim slučajevima mogući utjecaj na staništa je istražena do Stručna rasprava – tj. sud podvrgnuti reviziji tehničkim nalazima i čak izračune PUO-u;

Radi stalnog ni nevladine organizacije i fizičke osobe moraju imati sudjelovali u javna savjetovanja ili javno saslušanje faza postupak procjene utjecaja na okoliš. Nevladine organizacije za zaštitu okoliša privatnih interesa su pokušala stres njihovo sudjelovanje u savjetovanju i PUO-u javne rasprave faza kao dokaz za postojeće interesa za žalbe konačni EIA odluke, no sudovi nikada održati tu argumentaciju. Nevladine organizacije od javnog interesa može žalbe na konačno EIA odluku bez prikazan u ranijoj fazi.

U Bugarskoj EIA dozvola smatra se pojedinac upravni akt i prigovor protiv takve odluke (dozvola) ima suspenzivni učinak – tj. investitoru ne može nastavak s dobivanjem naknadne dozvola – IPPC (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) ili građevinsku dozvolu. U slučaju hitna potreba da nastavi s dobivanjem drugih dozvola ili građevine tijela ili sudova može ispraviti takve situacije nalažući prethodnu izvršenje EIA odluke. Tijela dolazi taj način u brojnim infrastrukture (odlagališta otpada, highroads, skijaške prijevozu) prijedloge. Pravni zahtjevi za upravljanje preliminarni izvršenje izrađene su na općeniti način i nisu obuhvaćene samo ekološki ili EIA odluka. Obično odluke za naručivanje preliminarni izvršenje su neposredno motiviranih (nekoliko presude najviše stranici).

IPPC dopustiti postupak u Bugarskoj odvojen od EIA. Konačni IPPC odobrenja može preispitati sudovima. U većini slučajeva ministra okoliša i vode (moew) nadležno je za izdavanje IPPC dozvola – žalbe protiv odluka moew su saslušati SAC. Pravila dokaza i pravila o saslušanja kao i opseg revizije Suda u IPPC sudskih postupaka ne razlikuju od ostale žalbene postupke. Postoji nekoliko (najviše 7 – 8) slučajevima IPPC odobrenja na sudu. Najmanje polovica je izdao ulagateljima koji je uskraćen izdavanje IPPC dozvole. Nevladine organizacije za zaštitu okoliša imaju stalni žalbe IPPC odluka.

Pristup sudovima u IPPC pitanja je isti kao i u procjeni učinka na okoliš. Oba materijalnog i postupovnog zakonitost preispituju. Nema dovoljno sudska praksa omogućuje zaključak o kriterijima vezano uz pitanja izvan IPPC odluke poput materijala i tehničkim nalazima, izračuna i IPPC-a dokumentaciju.

Slična ostalim ekoloških postupaka izdavanja dozvola, u IPPC sudjelovanje u ranijim fazama isti postupak nije potreban za stalni žalbe konačni IPPC odluke.

Poput EIA odluke IPPC dozvole pojedincu upravni akt i potpuno ista pravila u odnosu na pravno sredstvo primjenjuju. Nema posebnih pravila primjenjiva na IPPC postoje postupci za pravno sredstvo.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

Građanski sud postupci mogu se pokrenuti protiv fizičkih osoba ili pravnih subjekata u slučaju nezakonitog aktivnosti uzrokuju štete svakoj osobi – privatnu ili javnu. Takve parnice izričito su u pogledu zaštite okoliša (epl) i u vodi Act (WA).

Je oprema za gore navedene sudske su sljedeći:

a) nezakonite aktivnosti;

b) ekološke (ili vodu) onečišćenja ili štete;

c) štetu uzrokovanu osobi;

d) krivnje;

E) uzročno-posljedična veza između nezakonitih aktivnosti i štete.

Je tužbu mogu pokrenuti osoba koja je pretrpjela štetu ili državno tijelo koje je odgovorno za (upravlja) oštećene imovine. Tužitelj može tražiti od Suda da narede prekid onečišćujuće aktivnosti ili platiti odštetu za uzrokuju štete. U praksi to tužbu nije često koriste. Iako nezakonitost djelatnosti mogu lako dokazati u slučaju dotičnu djelatnost obavlja bez potrebne dozvole, druge komponente zahtjeva može doći do biti teže utvrditi. U većini slučajeva teško je, čak i nemoguće razlikovati prošlim i nedavni onečišćenja. Osim toga može poduzeti two-three godina za postupak koji će isteći.

Potraživanja od državnih tijela u pitanjima okoliša mogu se podijeliti u tri grupe:

 • Potraživanja od nezakonitih aktivnosti tijela.
 • Potraživanja od nezakonitog propuste djelovati, počinila tijela.
 • Parnice – pogođenih osoba od izvršne ovlasti tijela za naknadu štete uzrokovane nezakonite radnje ili propusta.

Iako svi tri skupine tvrdnje treba uložiti upravni sud, skupina potraživanja u stvarnosti građanskim parnicama. Prvi i drugi skupine tvrdnje temelje se na širokom spektru ovlasti, s obzirom na okoliš vlasti da zaustave u tijeku nezakonitih aktivnosti, koje su počinile privatnih osoba ili sprečavanja neposredne opasnosti od onečišćenja – kao nadležnosti budu predviđeno nekoliko zakona o okolišu. Ih nazivaju „prisilnih administrativne mjere” (CAM). Podiznog može biti preventivnih, ili s ciljem zaustavljanja ili povrat od onečišćenja. A CAM može se podnijeti žalba pred Sudom za sve osobe koje imaju interes za to. U slučaju žalbe zajedničkih pravila za podnošenje žalbe upravni akt primjenjuje. Žalbe protiv CAM međutim nema obustavu učinak.

U odgovornosti za okoliš pitanja postoji posebna prava odgovornosti za sprečavanje i uklanjanje štete na okolišu (lrpred). Postoje dvije vrste mjera uvedenih tijela ako je stanje štete na okolišu ili prijetnje takvim odštetama sve preventivne i za otklanjanje onečišćenja. Nadležna tijela prema ovom zakonu su ministra okoliša i vode, direktora riews, riječnim slivovima direktora i nacionalni park direktora. Zakon predviđa nekoliko zahtjeva za podnošenje zahtjeva za djelovanje u odgovornosti za okoliš pitanjima, no nisu teško provesti (od kojih su najvažnija obveza dostavljanja tijelu podatke o pravni interes ako zahtjev podnosi fizička osoba). Nevladine organizacije ne moraju dokazati svoj pravni interes. Operateri postrojenja, suprotno onome što se očekuje od javnosti, pružiti vlasti izričite i posebnih podataka koji se odnose na ekološku prijetnju/šteta/mjere. Pravila za razmjenu informacija između različitih tijela za okoliš se pružaju. Općenito ne postoje posebni uvjeti za sudske revizije ili upravni akt za naručivanje mjeru ili odbijanje da to učini. Zajednička pravila za sudske preispitivanje upravne akt primjenjuje. Žalba protiv preventivnih mjera određenih u lrped nema obustavu učinak. Predmet pregled je specifičan jer postupak o uvođenju mjera predviđa posebni zahtjevi – npr. savjetovanja, publikacije, mjere u slučaju operater nije bilo nepoznato ili nije u stanju da provede potrebne mjere. Provedba odgovornosti za okoliš režim u okviru lrpred obavlja pod prijetnjom kazne/sankcije za one koji ne djeluju prema pravnim uvjetima ili naručene mjera. Nadležna tijela koja sankcionirala počinjena misdemeanors jednake onima koje nameću mjere. Osim toga lrpred predviđa 3 zupci – CA može naložiti postaja djelatnosti operatera ili pečat izvan područja ili zabraniti ili ograničiti uporabu vodnog tijela. Za pokretanje pogonjenog izdavanje lrpred pred sud zajednički režim primjenjuje. Potrebno je spomenuti da prekidanje pečata koje drže osobe s načelom ili predmet zločin kažnjiva prema kazneni zakonik.

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

Bugarska zakonodavstvo bespovratna sredstva stalnog zainteresiranim osobama (nevladine organizacije za zaštitu okoliša i fizičke osobe) da izvede pred sud mjera opće naravi poput zaštićenih područja planove upravljanja i normativni akti – sekundarno zakonodavstvo donijela izvršna tijela.

Uloga pravobranitelja (nacionalni ombudsman):Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.ombudsman.bg/

 • Predlaže rješenja za probleme u odnosima između uprave i osoba, ali on ne može ukidati administrativna odluka.
 • Ima pravo pokrenuti upravni postupak za izdavanje upravni akt.
 • Ne pokretanje postupka pred Ustavnim sudom —
  • Umjesto može predložiti one koji mogu učiniti izdavanje razmotriti Ustavni sud.

Uloga javnih (državnih) tužitelje:

 • smatra dijelom pravosuđa, bez izvršne vlasti.
 • Budući slobodu odrediti jesu li mogu sudjelovati u upravnim mjerama.
 • Također može pokrenuti upravni postupak
 • U kaznenim stvarima tužitelji su jedina tijela koje mogu naplaćivati netko s kriminala (kaznena djela protiv okoliša)
 • Br. privatne tužbe postoji na bugarskom ekološke kaznenog prava.

Ranije opis administrativno preispitivanje postupka tužitelja ulogu pravobranitelja ovlaštenja i podiznog nisu dostavljene. Može se dodati da Zajednički administrativni postupak daje pogođene osobe pravo žalbe pred upravni sud svaki akt ili nedjelovanja/propusta nekog upravnim tijelom. U slučaju nezakonitog akta sud smatra li dotični akt je law-founded. Ako to nije slučaj Sud određuje nezakonito ponašanje uprave za zaustavljanje. U slučaju nezakonite propust sud smatra postoji li obvezu djelovati. Ako Sud utvrdi žalbu osnovanom, on propisuje da Upravno tijelo trebaju ostvarivati pravo ne kasnije od précised datuma.

VII. Pravna sposobnost

Pravna sposobnost

Upravni postupak

Sudski postupak

Pojedinci

X

X

NVO-i

X

X

Drugih pravnih subjekata

X

X

Ad hoc skupine

X

Ne

vanjske nevladine organizacije

X

X

Sve druge [5]

Lokalne vlasti s obzirom

nekim središnjim napajanjem električnom odluke

X

Pristupanje EU-a (2007) i prijenos prava EU-a s broj administrativnih postupaka u prava okoliša. Pravna struka i sudske prakse još uvijek u postupak utvrđivanja kriterija za stajaće u različitim ekološkim administrativnih postupaka. Okoliš slučajeva iznesenih pred sudovima nisu brojni i nekim situacijama nisu testirana još. Na bugarskom pravna struka ne postoji razlika između koncepata umanjenje pravo i dovoljno interesa. Interes za sudjelovanje u administrativnom i žalbe administrativna odluka smatra prema konkretnim činjenicama. Pri razmatranju interesa, sudska praksa podrazumijeva umanjenje prava, nije uvijek povezivanje pogođena pravo u vlasništvo ili uporabu. S obzirom na nevladine organizacije, isti pristup primjenjuje. Međutim, u procjeni utjecaja na okoliš i morske sve nevladine organizacije za zaštitu okoliša, osim privatnih svrhu dodjeljuju sposobnost. U procjeni utjecaja na okoliš i u moru postupci svatko može sudjelovati. Vanjske ekološke NVO-ove priznaju da imaju ista prava kao i lokalne nevladine organizacije – jednako kao Arhuška Konvencija zahtijeva.

U opći kriteriji za stajaće u horizontalnim postupcima (EIA i moru (strateška procjena utjecaja)) liberalni od sektorskim postupci – npr. voda ili otpadaka povezane.

Nema actio popularis u Bugarskoj.

Javni tužitelj mogu sudjelovati u svim okolišnim administrativni postupak, uključujući u njegovoj drugoj fazi – Sud fazu. Javni tužitelj očekuje da štite javni interes i području svoja prava na sudjelovanje u upravnim postupcima je široka. Kao pučki pravobranitelj može pokrenuti postupke za izdavanje administrativne odluke, ali nema pravo na žalbu administrativna odluka pred sud – on nije djelovati u sudskim postupcima.

VIII. Pravno zastupanje

Ne postoji pravni zahtjev da odvjetničke pomoć na sud, bilo u administrativnim ili u građanskim sudskim postupcima. Međutim, podnošenjem tužbu, a posebno obrana u građanski sud bez pravnog zastupnika može uzrokovati mnogo problema stranci. Nedavno donesenim (2007) Zakon o parničnom postupku (SKP) predviđa vrlo stroga pravila u odnosu na prikupljanje dokaza i izgled na sudu. Duh nove SKP uvelike razlikuju od duhu bivši SKP – zahtijeva mnogo više postupovni discipline. U administrativnom sudskom postupku pravila, za razliku od SKP, sudac trebao imati vodeću ulogu u razmatranje slučaja. Prvo, u pogledu primjene pravnoj reviziji Suda ne obvezuje pravni i činjenični razlozi navedeni podnositelj pritužbe. Drugo, Sud ima pravnu obvezu pomoći stranke u postupku za uklanjanje formalne pogreške u svoje izjave. Sudac mora navesti za koje činjenične tvrdnje nema dokaza. Ne učiniti, iznosi postupovnih pogrešaka i njegovu odluku može biti promijenjena u izuzetnim primjer samo na toj osnovi. U ekološkom upravni sud postupci drugoj situaciji čini ostvari – činjenice su brojne, različite prirode i često nedosljednih tehničke tumačenja činjenica postoje, crta između pravnih i tehničkih zahtjeva koji mogu biti nejasan. Zato na sve više slučajevima sudovi predložio stranke da je možda bolje unajmiti odvjetnika.

Obično javnog interesa okolišnih pravnika kombinirati svoju trenutnu praksu u ostalim pravnim područjima poput društava, građanskog ili upravnog prava s okolišnim counseling i sporovi. Five-six godina većina ekoloških su slučajevi pred sudovima u Sofiji. Odnedavno taj trend promijenio, uglavnom zbog mnogo EIA, morem ili zaštita prirode povezane žalbe ih lokalnih upravnih sudova. Nevladine organizacije za zaštitu okoliša s iskustvom u određenom području obično znati javnog interesa okolišnih pravnika koje mogu kontakt – preporučljivo tražiti nevladinim organizacijama.

IX. Dokazi

Glavni dokaz u upravnim Sud je postupak „administrativni dokument” – tj. prikupljeni dokazi upravnog tijela s obzirom na činjenice i okolnosti važne za upravni akt. Upravno tijelo ima niz ovlasti za dokaz prikupljanje prije izdavanja akta. Pored prikupljeni dokazi upravnog tijela sud može, na zahtjev stranaka ili po službenoj dužnosti, prikupljaju dodatne dokaze. Stoga Sud može pozvati svjedoke na svjedočenje. Svi dokumenti mogu biti potrebne i/ili podneseni Sudu. Stručnih mišljenja prikupljala u ovoj fazi postupka.

Sud je sloboda u ocjenjivanju prikupljeni dokazi. Zakonik o građanskom postupku (SKP), koji se također primjenjuje za postupke za podnošenje žalbe upravnim aktima izričito navodi da se stručno mišljenje nije obvezujuće za Sud, što znači da Sud može odbiti dio ili cijeli je. Službeni dokumenti, tj. dokumente koje izdaju tijela javne vlasti tijekom izvršavanja svojih dužnosti obvezujuću snagu s obzirom na činjenice certificirani u njemu. Za isprave koje izdaju fizičke osobe su uzeti u obzir samo ako sadrže dokaze koji bi mogli upotrijebiti protiv potraživanja osobe koja je izdala dokument. U pravilu u javnom interesu okoliša slučajevima sporovi se utvrđuje na temelju stručnih mišljenja. U mnogim slučajevima sudovi smatraju potpunost administrativni dosje i ako ne postoje dokumenti koji dokazuju da neki pravni zahtjevi ispunjeni, sudovi imaju da ti zahtjevi nisu ispunjeni.

Stranke mogu uvesti novi dokazi na sudski postupak fazi. U svim slučajevima stranke trebaju objasniti sudu što novi dokazi traži se i u odnosu na što činjenice i okolnosti. Činjenice i okolnosti trebaju biti relevantni za optužbi za nezakonitost upravne odluke. Obično Sud nije nagnuta da preispita sve ili veliki dio činjenica utvrđenih upravnog tijela. To znači da tužitelj treba usredotočiti na neke ključne, važna pitanja kada kad novi dokazi koji se prikupljaju. Sud može zatražiti dokaz o službenoj dužnosti, što je povezano s pravo Suda za provjeru zakonitosti odluke, bez obzira na tvrdnje stranke.

Dokazi, uključujući stručni mišljenja može se tražiti bilo kada se žalba podnesena ili dodatni zahtjev podnesen na sudu ili tijekom saslušanja. Sud smatra da ako dokaz zahtijeva unaprijed kako bi druge strane mogu zauzeti stajalište i Sud sam ima dovoljno vremena razmotriti potražnje. Stranka koja nastoji stručno mišljenje bi trebala uputiti pitanja koja postavljaju. Stručno mišljenje treba spreman i podnesenih pred sud najmanje sedam dana prije rasprave tako da su stranke dovoljno vremena da imaju Promotrimo to. Mišljenja stručnjaka kao dokaz mora se prikupljaju na ročištu i pozivaju se stranke postavljati pitanja. Sudu samo tolerates pitanja koja se odnose na predmet traženog stručno mišljenje. Sud odbije prihvatiti stručnih mišljenja da ne prikupljaju na način opisan iznad.

Općenito, primjenjuju se ista pravila za prikupljanje dokaza o građanskim sporovima. Međutim, u građanskom postupku postoje posebnostima. Stranke u postupku moraju navesti sud njihovih navoda s obzirom na relevantne činjenice i dokaze o činjenicama. Sud nije dopušteno miješati te usmjeravanja postupovnih ponašanje stranaka. Samo može članici o dopuštenosti tražene dokaze. Za dokaz zahtijeva kraći i u mnogim slučajevima preclusive.

X. pravno sredstvo

U Upravni sud postupka žalbu protiv pojedinačnih upravni akt ima suspenzivni učinak, osim ako je predviđeno zakonom. U okolišnom zakonodavstvu nema slučajevima gdje žalba odbije suspenzivni učinak, osim u nekim slučajevima iz teritorijalno upravljanje prava. Osporavanje upravne akte opće naravi (planovi, programi) i normativne naravi ne zaustavlja izvršenje dotičnih akata. Kao dio upravnog suda sporova sastoji osporavanja pojedinim upravnim aktima obično žalbe zaustavljanje provođenje administrativne odluke.

Ako žalba ima suspenzivni učinak, ulagači mogu zatražiti preliminarni izvršenje odluke i upravna tijela mogu dodijeliti ga.

Se AKP nabraja pet uvjete:

1) ako je to potrebno kako bi se osigurala građanima život ili zdravlje;

2) za zaštitu osobito važno država ili javnih interesa;

3.) za sprječavanje rizik spriječenosti ili kvara ojača upravni akt;

4. ili ako je kašnjenje u izvršenje može dovesti do znatnog ili nepopravljivu štetu;

5) ili na zahtjev neke stranke kao zaštitu svojih osobito važno interesa.

U potonjem slučaju cross-undertaking odštete potrebni. Redoslijed koji daje preliminarna izvršenje može se podnijeti žalba na sudu. Rok za to je tri dana od datuma objave odluke. Neovisno od onoga što se tijekom druge faze postupka sud pred kojim se žalbeni postupak neriješen mogu naložiti prethodnu izvršenje upravne odluke pod istim pet uvjetima. Za razliku od upravne vlasti Sud može zahtijevati od poduzetnika, bez obzira na razlog za odobravanje preliminarni izvršenje, ako postoji rizik od znatnog ili nepopravljivu štetu nekoj osobi.

U Upravni sud postupak Sud, prvom stupnju ili Kasacijski sud, na zahtjev putem tužitelj može zaustaviti preliminarni izvršenje dodijeljenih upravnog tijela, tj. sud mogu naložiti privremene mjere zabrane. Postoje dva uvjeta za to. Prvo, trebala bi postojati rizik da preliminarni izvršenje mogla nanijeti znatnu ili nepopravljivu štetu tužitelju. Drugo potražnje trebali temeljiti na nove okolnosti – tj. na okolnosti nastalih nakon preliminarnog izvršenje odobreno.

U građanskim sudskim postupkom cilj zahtjeva osigurati izvršenje sudske odluke odvija. Građanske parnice okoliša – parnice za naknadu za štetu nanesenu ili zaustavljanja onečišćujućih aktivnosti – teško mogli predstavljati situaciju u kojoj se zabrana potrebna. Teoretski, Prvostupanjski sud može narediti prethodnu izvršenje odluke, primjerice na tužbu za zaustavljanja onečišćujućih aktivnosti. No Zakona stoji da preliminarni izvršenje nije dopušten ako izvršenje mogu nanijeti nepopravljivu štetu ili štetu koja nije mogla ocijeniti. Potonji uvjet može biti prepreka za dobivanje preliminarni izvršenje u građanskim ekološke sporova.

Stoga općenito zbog malog broja građanskim parnicama, suspenzivni učinak žalbe protiv pojedinačnih administrativne odluke i posebni uvjeti za naručivanje pravno sredstvo, sudska praksa bavio uglavnom žalbenim postupcima protiv odobrava preliminarni izvršenje upravnih akata. S obzirom na kategoriju sporova treba napomenuti da obično suda razloga, kao što su razlozi administrativnih tijela kratko. Naposljetku, kada su sudovi na državne o zahtjevima za prethodno izvršenje, obično se razmatra pitanja vezana uz zakonitost upravne odluke u cjelini.

Sve sudske odluke – s obzirom na preliminarni izvršenje ili pravno sredstvo u upravni sud postupak ili nalogu i preliminarni izvršenje u građanskom postupku može se podnijeti žalba pred višim primjer Suda.

XI. Troškovi

Podnositelj zahtjeva se suočava s trima kategorija troškova.

 • Sudske pristojbe.
  • Sudske pristojbe utvrđuje tarife, koje donosi izvršna vlast.
  • Druga kategorija su troškova.
   • Troškova nisu određeni – svake odvjetnika može pregovarati iznos svoje naknade. Uredbe, izdana Vrhovno odvjetničke komore Vijeće određuje minimalna pristojba za svaki tip državno usluge.
   • Naknada stručnjaka (potencijalne) imenuje sud stručnih mišljenja.
   • Mali pristojba za objavu najave o Predmet u tijeku može se tražiti u slučajevima osporavanja upravne akte opće naravi i normativnih upravnih akata.

Sudske pristojbe u upravnim sporovima nizak. Građana i nevladinih organizacija platiti naknadu od 5 EUR za Prvostupanjski sud proces. Za trgovačka društva ista naknada iznosi 25 EUR. U građanskom postupku, naknada ovisi o vrsti tužbu. Ako se tvrdnja novčane, npr. tužbu za naknadu štete sudske pristojbe bude 4 posto potraživanja. Ako zahtjev ne može se ocijeniti – npr. tužbu za zaustavljanja onečišćujućih aktivnosti, sudac utvrđuje naknadu u svakom pojedinom slučaju. U građanskom postupku ne postoji razlika naknada između nevladinih organizacija/građane i trgovačka društva. Naknade za žalbe Odluka u upravnim i građanskim sporovima iznos polovici Prvostupanjski sud naknada.

Vještačenje može varirati ovisno o broju stručnjaka, pitanja koja trebaju i osobno presuda suca. Vještačenje utvrđuje sudac. Okoliš sporova često zahtijeva posebnu stručnost koja se pruža više od jednog stručnjaka i iznos Vještačenje može varirati od 500 do 1200 eura. Neke sudaca može odrediti naknadu za jedinstveni stručno mišljenje ispod 500 EUR. Dodatni potrošnje, no ne i službeno priznalo sud kao takvi mogu biti potrebne ako NVO-a želi provjere ili suprotstaviti stručno mišljenje dokazi prikupljeni Suda. U tom slučaju obično drugog stručnjaka se pristupa s zadatak provjeriti točnost stručno mišljenje. Odvjetničke pristojbe mogu varirati partiju. U upravnim sporovima o troškova vjerojatno neće biti veći od 1 500 EUR. U građanskom postupku procjene u pogledu troškova otežan.

Sudske pristojbe trošak za razmatranje naredbu pomoć/naredbu mjera beznačajan – ne prelazi 15 eura. Teoretski polog ili cross-undertaking može se tražiti, ali u pitanjima okoliša takvo stanje nije nikada dogodilo. U žigovi/industrijskog vlasništva sporova analizu u 2004 – 2007 pokazalo da u sličnim slučajevima iznos poduzeće može prilično razlikuju ovisno o procjeni različitih sudaca.

„gubitnik plaća” strogo provoditi sudovima. U upravnim sporovima tužitelj, ako gubitka slučaju obvezan platiti najniže pristojbe ne prelazi jednu, unajmiti je protivničkih. Međutim ovo pravilo nije uvijek poštovati, uključujući u javnom interesu okoliša slučajevima i tužitelji su obvezani suda snošenje pobjedničku stranu sudske troškove koji su veći od minimalne naknade. Nema načina za prebacivanje troškova ili za provedbu „gubitnik plaća” blažih za tužitelje/tužitelji u ekološkom javnog interesa sporova. Jedini razlog za moguće smanjenje troškova nalaze se u CPC-a, primjenjivati i u administrativne sporova. CPC navodi da Sud može smanjiti odvjetnika naknada koje treba platiti ako njezin iznos ne odgovara pravno i činjenično složenosti slučaja.

XII. Financijska pomoć mehanizama

Br. izuzeća od proceduralni troškovi, pristojbe, podnošenje naknade ili oporezivanje troškova u pitanjima okoliša, neovisno o javnom interesu uključeni. U upravnim sporovima, tužitelji nisu dužni platiti troškove na prikupljanje pokreće sud, iako dokazi odnosi se na tužiteljeva tvrdnju.

Postoji pravni mehanizam za izuzeće od sudske pristojbe tužitelja koji „nisu dovoljno sredstava platiti naknade”. Situacija je mogla biti uzrokovana različitim okolnostima – bolesti, prihodima, dobi itd. koji dokazuje osoba koja traži izuzeće. Sud odluči hoće li izuzeti ili ne zahtjeva od plaćanja sudskih pristojbi. Pravni potporama (LAL) predviđa pomoć na litigant pokriva svoje troškove odvjetnika. Je litigant treba u lošem financijskom stanju. Odluka za odobravanje pravne pomoći poduzeti bilo koji sud ili upravno tijelo pozvalo nacionalnog ureda za pravnu pomoć. Je LAL mehanizma općenite naravi i Tužitelj/tužitelji u ekološkom sporova vjerojatno neće dobiti. Poseban pravni mehanizam pomoći osim gore navedenih, ne postoji u pitanjima okoliša.

Pravo ne uređuje pro bono pomoć ili pojedinačne stručnjake ili društava. Stoga je do odvjetničko društvo odlučiti pod kojim uvjetima bi ponuditi pro bono pomoći. Dostupnost takvih usluga uvelike ovisi o slučaju i motivacija odvjetnički ured upravljačko tijelo bude uključen u danom slučaju.

Ne postoje pravne klinike suočavanje s ekološkim slučajevima.

NVO-ovi i građani Identificiranje pojedinačnih prava stručnjaka dijele isti ciljevi ofpursuing javnog interesa prava aktivnosti. Neki od njih su javnog interesa pravne usluge već godinama. U regijama koje su bogate prirodnim staništima, lokalne odvjetnici pomoći iskusni nevladine organizacije poput bugarskog društva za zaštitu ptica, zelene Balkana, bugarski bioraznolikosti zaklade ili balkani wildife društva u okoliš sporova.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bspb.org/Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.greenbalkans.org/Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bbf.biodiversity.bg/Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://balkani.org/ Pristup informacijama program mnogo pristup informacijama o okolišu sporova.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.aip-bg.org/en/ Neformalna skupina pravnika, odvjetnika, adresa elektroničke pošte:Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://ecopravo.blogspot.com zeleniteadvokati@gmail.com, zagovara veću transparentnost i bolja zaštita javnog interesa, posebno zaštitu prirode.

XIII. Pravodobnost

Opće pravilo navodi da pojedinac upravni akt trebala bi biti objavljena najkasnije 14 dana do jednoga mjeseca nakon pokretanja postupka. U pitanjima okoliša, međutim, postupci obično složeniji i može trajati od nekoliko mjeseci više od godine dana. Brojni ekološki postupci predvidjeti posebne rokove za odluku – npr. EIA odluke u 45 dana nakon sastanka za javnu raspravu o PUO-u;

Niska stalnog upravnih tijela može biti kažnjena zbog nepoštovanja rokova za pružanje administrativne odluke. Teoretski osoba mogu tužiti vlade za kašnjenje.

Nema rokova utvrđenih zakonom sudskih postupaka u pitanjima okoliša. Postoji mnogo rokova iz opće za različite faze upravni sud postupak. Postoji trodnevno roka nakon primitka žalbe, u kojem Upravno tijelo šalje spis sudu. Ako stranka ne može doći na sud jer postoji prepreka ga nije moguće prevladati sljedećeg suđenje zakazano u tri mjeseca od posljednje sjednice. Rokovi za različite aktivnosti za stranke u postupku mogu se odrediti ili pravo ili sud. One obično varirati, ali nije duže od 14 dana. Jedno od načela upravnog suda proces kaže da postupak treba brzo.

Trajanje ekološki sudskom postupku može varirati ovisno o broju saslušanja, fazama i raspored saslušanja Suda. Potrebu za objavu u službeni list može dodati nekoliko mjeseci postupka. Ako postoje brojne zainteresirane strane u postupku može trajati dulje vrijeme obavijestiti sve stranke za jednu ili nekoliko saslušanja. Obično trajanje Prvostupanjski sud postupak s dva ili tri saslušanja je približno 6 do 7 mjeseci. Ako postoje više od tri saslušanja postupak može trajati od 8 do 12 mjeseci. Žalbe pred drugostupanjski sud može produžiti postupak za dodatnih 6 do 8 mjeseci. Je najlošija bio bi se dugotrajno prvostupanjskom postupku u kombinaciji s bruto postupovnih pogrešaka pri čemu drugom stupnju šalje natrag datoteku odlučuje se ponovno zamjenjuje drugi sudac – tj. postupak u tom slučaju će ponovno od početka. U takvom slučaju može trajati od 2 do 3 godina prije konačnog sudska odluka stupi na snagu. Dodatni čimbenik za kašnjenje može biti činjenicu da su neki sudovi/domova su preopterećeni i datum prvog saslušanja utvrđen je za najranije 6 – 9 mjeseci nakon dolaska žalbe na sudu. Srednje trajanje ekološki upravni sud postupak s ništa od gore navedenih komplikacija bi od 12 do 18 mjeseci.

Sud ima rok od 30 dana od zadnjeg saslušanja dostaviti svoju odluku. U većini slučajeva taj rok poštovanje.

Ne postoje sankcije protiv sud koji je donio odluku u odlaganja. 30 dana roka ne smatra se obvezujuće i nepoštovanja nije povezan ni s pravne posljedice. Ako sudac opetovano donosi svoje odluke u odgode suca ponašanje može se pokrenuti pred inspektorat za Vrhovno sudsko vijeće Republike Bugarske.

XIV. Ostala pitanja

Obično ekoloških odluka osporavaju izravno pred sudom. To je dijelom uzrokovano činjenicom da su neke vlasti”, npr. ministarske odluke ne može pred viših administrativnih primjer jer nema takav primjer. Nedavno, posebno u EIA i morske slučajevima NVO-i započela privlačan odluke, prvo, prije ministra okoliša i vode, Visoko tijelo regionalne inspektoratima okoliša i vode te pred sudovima.

Postoje različitih izvora informacija o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Na web-mjestima gotovo svim upravnim sudovima postoji informacije o upravni sud, provode u svim okolišnim dopušta proces te. Na nekim stranicama možete pronaći tekstove zakona. Na drugim web-mjestima kratka objašnjenja o pristupu pravosuđu pružaju. Na internetskim stranicama Ministarstva za okoliš i vode i regionalni inspektoratima okoliša i voda postoji informacije o pojedinačnim odlukama koje su poduzete i tijela prije tih odluka žalba.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www3.moew.government.bg/ Na web-mjestu Vrhovnog upravni sud može pronaći elektroničku verziju sve odluke koje donese SAC u posljednjih 10 do 12 godina.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.sac.government.bg/

Alternativno rješavanje sporova postoji u Bugarskoj i regulirana zakonom o posredovanju. Međutim ekološke upravni sud sporovi ne mogu podlijegati postupku alternativnog rješavanja sporova. Od 2007. AKP uvela rješenja spora pred sudom kao način da upravni sud postupak učinkovitiji. Takve nagodbe u pitanjima okoliša su javno objavljuje.

Posredovanje nije često koriste u pitanjima okoliša. U nekim slučajevima javnog interesa ministra okoliša i vode započeti sastanci za razjašnjenje stajališta stranaka.

XV. Je stranac

Službeni jezik postupka u Bugarskoj je bugarskog jezika. Osoba koje ne govore ili razumiju bugarski jezik trebali organizirati svoje obrane tako da njihovi interesi nisu ometani. Ako osoba želi koristiti strani jezik, različit od bugarski u sudskom postupku sud imenuje prevoditelj. To vrijedi za obje upravnog i građanskog suda postupaka. Prijevod plati stranku koja potrebe osim ako nacionalnim pravom ili međunarodnim ugovorom drukčije predviđeno, poput prava na azil i izbjeglice. Državni proračun ne obuhvaća prevesti u zakonodavstvo o zaštiti okoliša.

Zemlja podrijetla osobe ne utječe ni na koji način se prava, koju dodjeljuje nacionalno zakonodavstvo ili međunarodnih ugovora. Kada je osoba prihvaća kao stranka u postupku pravo jamstva da može uživaju ista prava kao i druge stranke u istom postupku.

XVI. Prekogranični slučajevi

Bugarska je potpisnica Konvencije iz Espooa o procjeni utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu. Nacionalni sekundarno zakonodavstvo propisuje pravila za provedbu obveze bugarskih tijela koje proizlaze iz Espooa. Ako se stranka podrijetla druge zemlje, ministar okoliša i vode (moew) odgovorno je tijelo za izvršavanje zadaća vezane uz Konvenciju. Je moew je organa koji potvrđuje namjeru Bugarske kao pogođena stranka za sudjelovanje ili ne sudjelovati u postupak procjene utjecaja na okoliš, nadležno tijelo stranke porijekla. Je moew odgovoran je za protok informacija od stranke porijekla da zainteresirane javnosti u Bugarskoj kako bi javnost može sudjelovati u procesu odlučivanja.

Pojam „zainteresirana javnost” u prekograničnom kontekstu ne razlikuje od istog pojma u nacionalnom kontekstu. Pravna definicija „javnost” je prenesena u nacionalno bugarskog zakonodavstva iz Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija za kratke). Svim susjednim zemljama u Bugarsku, osim Turske su stranke Arhuške konvencije. Time se osigurava u velikoj mjeri jednakog tretmana stranih građana i nevladinih organizacija prije bugarski sudova i obrnuto.

Ako Bugarska je zemlja podrijetla primjenjuje isti standard za dodjeljivanje ovlasti da je državljane državljanima drugih neighboring zemalja koje su stranke Arhuške konvencije te. To proizlazi iz članka 3., stavka 9. Aarhuške konvencije. Pitanje je li NVO-ova i građana iz pogođenih država može zatražiti pravno sredstvo i privremene mjere je vrlo zanimljiva jer podrazumijeva da Bugarska sudsku praksu treba jasno odgovori na pitanje je li članak 9. stavak 4. Arhuške konvencije mogu izravno provodi ili ne. Ta Rasprava nije održana u bulgariayet. Općenito bugarska javna nema izbora u pogledu nadležnim sudovima različitih država u pitanjima okoliša. U administrativnim pitanjima pravilo je jasna – Bugarska pravosuđa provjere zakonitosti odluke koje je Bugarska tijela. U građanskim stvarima te posebno u odgovornosti za okoliš možda biti mogućnost izbora u pogledu nadležni sud jer obično u građanskoj odgovornosti sud kada štetom nanesenom i suda sjedala tuženika nadležni su za rješavanje tog predmeta.

(1) Na primjer različitih suci/domova upravnog suda poduzimaju različitih stavova u interesu NGO-a privatnih interesa za žalbe procjenu utjecaja na okoliš odluke.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016