Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Достъп до правосъдие по въпроси на околната среда

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben - Dánia

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


 1. Alkotmányos alapok
 2. Igazságszolgáltatás
 3. Az információhoz való hozzáféréssel kapcsolatos ügyek
 4. Igazságszolgáltatáshoz való jog a nyilvánosság részvétele esetén
 5. Igazságszolgáltatáshoz való jog cselekményekkel vagy mulasztásokkal szemben
 6. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés egyéb eszközei
 7. A kereshetőségi jog
 8. Jogi képviselet
 9. Bizonyíték
 10. Ideiglenes intézkedések
 11. Költségek
 12. Pénzügyi támogatási mechanizmusok
 13. Időszerűség
 14. Egyéb kérdések
 15. A külföldiek helyzete
 16. Határokon átnyúló ügyek

Alkotmányos alapok

A dán alkotmány 1953 önmagában nem biztosítja a jogot arra, hogy a tiszta és egészséges környezet. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés tekintetében az következik, hogy az alkotmány 63. cikk korlátain kérdése a bíróság elé lehessen állítani. Az Alkotmány nem határozza meg, akik az ilyen ügyeket a bíróságok előtt. Ez határozza meg a Bíróság által alkalmazott – állandó követelményeket. Nemzetközi megállapodások egy része csak akkor tekinthető, ha a dán jog bekerült vagy más hivatalos nyilatkozatai (a kettős megközelítés). Ez azt jelenti, hogy nemzetközi megállapodások előtt közvetlenül hivatkozhatnak a bíróságok vagy közigazgatási szervek. Másfelől azonban a lényeges kiegészítőiként fogja fel a dán jog értelmezése tekintetében. Ezen túlmenően a nemzetközi megállapodásokban, amelyeknek az EU részes fele – mint például az Ǻrhusi Egyezmény –, az uniós jogszabályok szerint a tagállamokban közvetlenül alkalmazandó rendelkezései kellően egyértelműek és pontosak. E körülmények között a közigazgatási szervek és bíróságok kötelesek közvetlenül az Aarhusi Egyezmény.

II. Igazságszolgáltatás

Az általános rendszer Dániában bíróságokat, amelyek a büntető és polgári ügyekkel egyaránt foglalkozó közigazgatási határozatok ellen, beleértve azokat az eseteket is. Nem léteznek olyan általános közigazgatási bíróságokhoz; Ezért, bár a dán alkotmány szerint. A Törvényszék 24 rendszer két kerületi bíróságok, felsőbb bíróságok (keleti és nyugati Fellebbviteli Bíróság és Legfelsőbb Bíróság). A Számvevőszék 2007-es reformja szerint minden esetben a járási bíróságok veszi kezdetét. A kerületi bíróság azonban alapvetően kapcsolatos ügyekben a High Court előtt. A bíróságok összetétele attól függ, pl. a polgári vagy büntető ügyben. A Legfelsőbb Bíróság egy elnök és a 15 legfelső bíróság bíráit. Bírósági határozatok rendszerint legalább öt bíróból áll. A keleti legfelsőbb bíróságok egy elnök és 56 bíró, mivel a Legfelsőbb Bíróság egy elnök és 36 bíróból áll. A High Court által meghatározott ügyeket általában három bíróból álló tanácsban jár el. Vagy zsűri értékeli a büntetőügyekben a bírák egészíthetik ki. A kerületi bíróság által eldöntött kereseteket rendszerint egy bíró. A bonyolultabb vagy három fontos polgári és közigazgatási ügyek esetében a bírák vehetnek részt. A büntetőügyekben két laikusok vagy hat zsűri tagjai kiegészíthetik a Körzeti Bíróság bírája (ok). Adminisztratív ügyekben a bíróságok szerepét a hatóságok feladata. Ez magában foglalja a jogszerűség bírósági felülvizsgálata a közigazgatási határozatok és mulasztások alapján, azaz a jogi, eljárási, valamint, hogy az összeegyeztethető-e az általános jogelvekkel. Az érdemi felülvizsgálat lehetőségének vagy diszkrecionális elemeket a közigazgatási határozatok főszabály szerint nem kizárt, a bíróságok azonban általában vonakodnak a közigazgatási hatóságok mérlegelési jogkörét. Nincsenek szakosított bíróságok, a környezettel kapcsolatos ügyekben. Dánia azonban hosszú hagyományra tekint vissza a fellebbezési testület vagy szakosodott közigazgatási fellebbezésekkel foglalkozó bíróságok a közigazgatási határozatok. A környezeti ügyekben a természet- és környezetvédelmi fellebbezési tanács (Natur- og Miljøklagenævnet — http://www.nmkn.dk/) közigazgatási fellebbezésekkel foglalkozik.A link új ablakot nyit meghttp://www.nmkn.dk/ A fellebbezési tanács szervezetileg része a Környezetvédelmi Minisztérium függetlenül működik, de a miniszter utasításainak. Közigazgatási határozatok alapján számos környezetvédelmi jogszabály, többek között a környezetvédelmi, a természetvédelmi törvényre, valamint a területrendezési terv ellen fellebbezést lehet benyújtani a természet- és környezetvédelmi fellebbezési tanács. A vonatkozó jogszabályok értelmében fellebbezést nyújthat be, akik és amelyek határozatai ellen fellebbezést lehet benyújtani a Tanácsnak. Általánosságban elmondható, hogy a magánszemélyek jogorvoslathoz való széles körű hozzáférést, valamint nem kormányzati szervezetekkel.

A természet- és környezetvédelmi fellebbezési tanács egy úgynevezett „kombinált” abban az értelemben, hogy az igazgatótanács összetétele eltérhet egy másik ügy. Lényegében az új testület két különböző formációi:

 1. Egy elnökből álló állandó személyzettel (bírák), két Legfelső Bíróság bíráit és a Parlament által kijelölt hét képviselőből állna, és
 2. egy szakértő egy elnökből álló állandó személyzettel (bírák), mind pedig számos szakértő – általában kettő vagy négy.

A Tanács elsősorban fellebbezésekkel foglalkozik kapcsolatos tervezés és természetvédelem, míg a szakértői testület elsősorban fellebbezésekkel foglalkozik a levegőszennyezés és a vegyi anyagok. Az igazgatótanács rendelkezik döntéshozatali meglehetősen széles mérlegelési jogkört ruházhat át az elnöknek. Lehetséges, hogy különleges esetekben a két tanácsi formáció egyetlen kombinált fedélzeti csatlakozhat. Az is előfordulhat, hogy a különleges körülmények között az lehet, hogy a szakértői testület határoz meg, és fordítva. Ha meg kívánod támadni ezt a határozatot olyan közigazgatási hatóság által hozott határozatot, ezért a legtöbb esetben a közigazgatási jogorvoslati rendszer, a természet- és környezetvédelmi fellebbezési tanács, illetve az Elsőfokú Bírósághoz. A természet- és környezetvédelmi fellebbezési tanács egyszerű és olcsó. A fellebbezést írásban kell benyújtani a hatóság a határozat kézhezvételétől számított négy héten belül, amikor a határozatot közzétették. A hatóság köteles megvizsgálni, hogy a határozat megváltoztatását, tekintettel a fellebbezést. Ha nem, akkor a fellebbezést a fellebbezési tanács tájékoztatással együtt. Kisebb mértékű díj (2012: 500 DKK) kell kifizetni. A díj nem téríthető vissza, ha a fellebbezés teljes egészében vagy részben jártak sikerrel. Az a megfogalmazás, hogy a fellebbezést. A fellebbezési tanács rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat ahhoz, hogy az ügyben hozott döntés. A törvény kifejezetten ellentétes lehet a fellebbezési tanács teljes körű felülvizsgálatát, ideértve a közigazgatási határozat jogszerűségét, valamint a diszkrecionális (érdemi). A fellebbezési tanács a megsemmisítés iránti kérelmet, és használhatja a hatóságnak vagy semmisnek nyilvánított határozat esetében a határozat teljes körű felülvizsgálatát egy új érdemi döntés (reformatory). A fellebbezési tanács elé a bíróságok általában 6 hónapon belül.

A Bírósághoz fordulás általában több mint egy ügyet a fellebbviteli testület. E dokumentumok általában szükséges ügyvédi segítséget és a bírósági eljárás sokkal költségesebbé válhat. A Bíróság csak akkor vizsgálja felül az állításokat, és a felek által felhozott érvek, hogy az ügyet. A polgári és közigazgatási esetekben keresetet kell benyújtani az illetékes (kerületi) bíróság írásbeli kérelem útján. A hat hónapos határidő egy közigazgatási határozat ellen a Bíróság előtt a jogszabály határozza meg. A kérelem ismerteti a bíróság az alperes viseli, aki azután, hogy írásban válaszoljon. A Számvevőszék által kötelezően felajánlott egyezség értelmében az igazságszolgáltatásról szóló törvény 268. cikk. Ha nincs egyezség a Bíróság fog meghatározni azokat az időpontokat, amikor a szóbeli Bíróság ülés (ek). Lehetőség van arra, hogy a tanúk és szakértői vélemények. A kerületi bíróság ítélete ellen fellebbezést lehet benyújtani a keleti vagy a High Court. A Bíróság semmisítse meg a határozat adminisztratív döntéseket és a hatóság (semmítőszék). A bíróságok akkor is olyan közigazgatási határozat helyébe lépő új, például az engedély megadásáról vagy megtagadásáról. A bíróságok azonban általában igen vonakodva fellebbez a hatóságok nagyobb mérlegelési jogkört, és nem általában az új határozat alapján az ügy érdeméről. Nincsenek előírások a környezeti ügyekben a bírósági eljárásokat. A bíróságok figyelembe veszik a nem és a felek által saját kezdeményezéseket tegyen. A bíróság azonban dönthet úgy, hogy előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezzen az Európai Unió Bírósága kérés nélkül látja el a Felek valamelyike részéről. Grönland és a Feröer szigetek a Dán Királyság része különleges bírósági rendszereiben és szabályaiban.

III. Az információhoz való hozzáféréssel kapcsolatos ügyek

A környezeti információkhoz való hozzáférésre vonatkozó határozatok ellen fellebbezést lehet benyújtani az illetékes másodfokú hatósághoz; A legtöbb esetben ez a természet- és környezetvédelmi fellebbezési tanács. Ez is egy lehetőség, ha a határozatot hozta, a közszolgálati társaság, és nincs más fellebbezési fórum. Az is elképzelhető, hogy a környezeti információkhoz való hozzáférésről szóló határozatai a Bíróság előtt. A kérelem magában foglalja a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást. Amennyiben a határozat környezeti információ kérelemre egy hónapon belül végre kell hajtani az összetettebb ügyeket – legfeljebb két hónap. A fellebbezést ahhoz a hatósághoz kell beterjeszteni, amelyik az adatokhoz való hozzáférésről szóló döntés esetében előírt határidőkön belül a fellebbezésekre vonatkozó hatályos jogszabályoknak. A Hatóság általában köteles a határozat felülvizsgálatát, és továbbítja a fellebbezést a fellebbezési tanács három héten belül, ha a határozat helyt adott. Nincs kötelező formai követelményeket vagy jogi követelményeinek. A fellebbviteli bíróságok vagy hatóságok hozzá kell férnie a vitatott információt annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmet vagy sem. A jogorvoslatot elbíráló hatóság és a Bíróság meghatározhatja, hogy az információkat kell nyilvánosságra hozni, vagy sem.

IV. Igazságszolgáltatáshoz való jog a nyilvánosság részvétele esetén

Kötelező a nyilvánosság részvételét a környezeti döntéshozatalban egyes részein Dániában. Ez különösen magában foglalja a dán területrendezési rendszer előzetes nyilvános konzultáció előtt javaslatot nyújtanak be a tervet, valamint egy nyilvános konzultációs folyamatot követően közzétett terv tervezetét, és a tervek szerint az aktus. A környezeti hatásvizsgálat (KHV) a szárazföldi tevékenységek esetében, a tervezési folyamat során, és így hasonló kettős nyilvános konzultáció folyamatát. A tengeri tevékenységekre vonatkozó környezeti ágazati jogszabályok szabályozzák, és általában nem nyilvános konzultáció elkészítése előtt az értékelő jelentést, de csak nyilvános konzultációt követően a jelentés megszövegezése és a határozat meghozatalát megelőzően. Nyilvános konzultáció az engedélyek kiállítása előtt nagymértékben eltérhet a különböző engedélyezési rendszerből a másikba. A legtöbb esetben nincs, vagy csak korlátozott előzetes nyilvános konzultációra nem került sor. A környezetvédelmi engedélyek vagy licenciák, az Environmental Protection Act, a nyilvános konzultációval járó kötelező követelmény csak a szóban forgó létesítmények ippc-installations szerepelnek. A határozatok közzétételéről jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt. Általánosságban véve elfogadott határozatok értelmében lehet környezetvédelmi és tervezési jogszabályban természetéről és környezetéről fellebbezést nyújtott be a fellebbezési tanácshoz. Azt a vonatkozó jogszabályban előírt határozatok ellen fellebbezést lehet benyújtani a fellebbezési tanácsban. Az is előírás, ha egy határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. Igazgatási határozatok, a dán alkotmány értelmében a bíróságok előtt. Általában nem követelmény, hogy közigazgatási fellebbviteli vagy egyéb jogorvoslati lehetőségeket ki kell használni, mielőtt egy ügyet a Bírósághoz forduljanak. A dán alkotmány elvben nem korlátozza a bírósági felülvizsgálat a bíróságoknak az ügyek jogszerűségét. A gyakorlatban azonban a dán bíróságok felülvizsgálati ügyekben általában nem a hatóság mérlegelési jogkörét. A bírósági felülvizsgálat e mérlegelési jogkör – például az arányosság elvét. Így a Bíróság felülvizsgálja, hogy a határozatot téves vagy aránytalan határozat, de nem megfelelő. A Bíróság azt is meg kellene vizsgálnia, anyagi és technikai megállapítások és számítások, ha az előterjesztett kérdések a Felek valamelyike részéről. Így a Bíróság például elfogadhatja vagy elutasíthatja azt állítja, hogy a környezeti hatásvizsgálat nem volt megfelelő. Ennek ellenére valószínű, hogy részletesen felülvizsgálja technikaibb jellegű vonatkozásait. A természethez és környezethez fellebbezési tanács a vonatkozó jogszabályban előírt. A legtöbb esetben a fellebbviteli tanács végezze el a teljes felülvizsgálat diszkrecionális ügyekben is. A felülvizsgálat hatálya alól azonban kifejezetten csak az jogszerűsége. Például, ha a területhasznosítási tervek felülvizsgálata, hogy a terv nem képezheti tárgyát a Tanács a tervek szerint járjon el. Földhasználati tervek és területi egyaránt felül lehessen vizsgálni a döntések természete és Környezetvédelmi Fellebbezési Tanács és a bíróságok. Míg a földhasználati tervek közigazgatási jogorvoslati kérelmet a fellebbviteli testület kérdésekre korlátozódik, nem ez a helyzet a földrajzi zónákra vonatkozó határozatok (közigazgatási fellebbviteli eljárás formájában, amely lehetővé teszi a vidéki övezetek teljes egészében felül lehet vizsgálni a fellebbezési tanács. A területhasznosítási tervek ellen fellebbezést lehet benyújtani, a környezetvédelmi és a fellebbezési tanács széles csoport, valamint különböző nem kormányzati szervezetek. A csoport a vidéki övezetek fellebbezhet a gyakorlatban lehetővé szűkebben, azaz azokra, amelyek személyükben érinti. A nem kormányzati szervezetek széles körét e határozatokkal szemben. Bár nem törvény által előírt, valószínű, hogy a magánszemélyek és a nem kormányzati szervezetek kereshetőségi joggal rendelkezik ezen a területen. A bíróságok csak a legnagyobb valószínűséggel jogszerűségének felülvizsgálatára a tervek és területi határozatokat.

Döntés arról, hogy adott esetben szükség van-e környezeti hatásvizsgálatra vagy sem, a KHV-átvilágítási döntésekkel lehet fellebbezéssel élni a fellebbviteli testület jellege és környezete szerint, és a tervek szerint az aktus. A magánszemélyek és a nem kormányzati szervezetek széles csoportja e határozatokkal szemben. Nem szükséges nyilvános konzultációs eljárásban vett részt, hogy hozzáférjenek a fellebbezést. Úgy ítéli meg, hogy a KHV-irányelv által előírt átvilágítási határozat jogszerűségét, hogy a felülvizsgálható a fellebbezési tanácshoz. A KHV-átvilágítási döntésekkel a Bíróság elé terjesztik. A bíróságok által hozott határozatok jogszerűségének felülvizsgálata, és nem valószínű, hogy a technikai kérdések részletes felülvizsgálatát. Nincsenek hivatalos környezeti hatásvizsgálat alkalmazási kör meghatározásával kapcsolatos döntéseket a dán rendszer, és következésképpen rendszerint nincs külön ilyen ügyekre vonatkozó közigazgatási eljárás létezik. Ha egy projektgazda által kért konkrét információk a hatóságok előtt jogorvoslattal lehet élni, az ilyen ügyekben, és a tervek szerint az aktus jogszerűségét. Ellenkező esetben a környezeti hatásvizsgálat hatókörét felül lehet vizsgálni a fellebbezés keretében így a környezeti hatásvizsgálat. Dániában a végső határozat általában két részből állnak:

 1. Az önkormányzati területrendezésre iránymutatás elfogadása a környezeti hatásvizsgálati jelentés kísér, és
 2. A környezeti hatásvizsgálat alapján született határozatban foglaltaknak.

Mindkét határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani a természet- és környezetvédelmi fellebbezési tanács. A terv a dokumentum és jelentés jogszerűsége ellen, mivel a környezeti hatásvizsgálat alapján jogorvoslattal lehet élni, ideértve a teljes körű mérlegelési jogkör és a területrendezési terv szerinti megfelelőségét. A fellebbezési tanács bizonyos mértékben vizsgálja felül az anyagi és műszaki megállapítások és számítások. Ha a KHV-jelentés nem tekinthető megfelelőnek (több mint jelentéktelen hiba) az elutasításra kerül, és azt vissza kell juttatni az illetékes hatósághoz. A környezeti hatásvizsgálatról szóló határozatok is bírósági felülvizsgálatnak vesse alá. A Bíróság valószínűleg inkább vonakodnak a felülvizsgálat műszaki kérdésekkel, valamint a hatóságok mérlegelési jogkörébe tartozik. Abban az esetben, ha KHV -határozatok ellen nyújtanak be fellebbezést, hogy a természettel és a környezettel vagy a Bíróság fellebbezési tanács a fellebbezés nem függeszti fel vagy általában a projekt végrehajtását. A fellebbezési tanács azonban határozhat úgy, hogy a fellebbezés nem függeszti fel a projektet vagy tervet. Nincsenek alaki és eljárási követelményeket – az ilyen határozatot a testület mérlegeli, hogy helyénvaló lenne felfüggesztő hatálya vagy sem. Ha a határozat felülvizsgálatát a Bíróságtól arra is van lehetőség, hogy a halasztó hatályt. A bíróságok azonban meglehetősen vonakodnak attól, hogy a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslat felfüggesztő hatálya vagy a biztonsági letét, és kérheti a kérelmezőtől. A környezetvédelmi engedélyek vagy licencek vagy engedélyek, beleértve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló határozatok ellen fellebbezést lehet benyújtani, a környezetvédelmi és a fellebbezési tanács szerint a Kvt. Azok a személyek, akik ellen egyedileg és jelentős és a nem kormányzati szervezetekkel, különösen a nem kormányzati szervezetek jellege és a környezet védelmét biztosító, a környezetvédelmi törvény értelmében. Nem követelmény, hogy a nyilvános konzultációban részt vett ippc-installations tekintetében. A legfontosabb kérdés az egyének számára, hogy egyedi és jelentős érdekeit szolgálja-e, vagy sem. A fellebbezési tanács a megtámadott határozat teljes egészében, beleértve az eljárási kérdésekben, valamint a lényegi kérdésekre és mérlegelési jogkörrel rendelkezik. A testület szakértői formáció ellenőrzi az anyagi és műszaki megállapítások és számítások. A Bíróság továbbá a környezetvédelmi engedélyekhez vagy a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló határozatokat. A bíróságok ugyanakkor nem valószínű, hogy vizsgálja meg és mérlegelési jogkörbe tartozó technikai jellegű kérdésekben. Amennyiben valamely környezetvédelmi engedély ellen fellebbezést nyújtanak be, a fellebbezés nem függeszti fel vagy le kell állítania az engedélyezett tevékenység elvégzését. A természethez és környezethez fellebbezési tanács azonban határozhat úgy, hogy a fellebbezés felfüggeszti a határozat. Nem állnak rendelkezésre olyan eljárásjogi követelményeknek.

V. Igazságszolgáltatáshoz való jog cselekményekkel vagy mulasztásokkal szemben

Szembeni követelések magánszemélyek vagy jogi személyek a környezeti ügyekben a bíróságok elé kerülő rendszerint magánjogi kötelezettségként vagy zaklató ilyen állítást. Követelések teljesítésének hiánya csak közjogi kötelezettségeket általában be kell nyújtani az illetékes hatósághoz. Létezik néhány kivétel az utóbbi. Az adatvédelmi törvény kimondottan rendelkezik abban az esetben, ha a perben való megfelelés hiánya a helyi tervében foglalt rendelkezéseket. A közszolgáltatási kötelezettségek be nem tartása a hatóságok végzik, beleértve az állami szervek, az általános vélekedés szerint a követeléseket be lehet nyújtani a bíróságok a dán alkotmány. A kifogás megalapozott, és kellően egyértelmű és pontos. Azt is igazolni szükséges, megfelelő jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy a követelést. A különös szabályozás vonatkozik az Unióban a környezeti felelősséget a közjogi kötelezettségek végrehajtását követően a környezeti felelősségről szóló irányelv. Általában a helyi önkormányzat – települések fogják meghatározni az első szakaszban van-e a környezeti károkozás, az irányelvben meghatározottak szerint. Az ügyet ezt követően továbbítják a Környezetvédelmi Minisztérium (a környezetvédelmi hivatal (Environmental Protection Agency). A magánszemélyek és a nem kormányzati szervezetek azonban kérheti a minisztériumot, ha úgy ítéli meg, hogy fennáll a környezeti károsodás, a törvény szerint a környezeti károk tekintetében. Az ilyen kérelmet be lehet nyújtani a csoport és/vagy a nem kormányzati szervezeteket, amelyek hozzáféréssel rendelkeznek a fellebbezést. A kérelemhez csatolni kell a vonatkozó információkat. Az ilyen kérelem alapján hozott határozatokat követő négy héten belül fellebbezést lehet benyújtani a természet- és környezetvédelmi fellebbezési tanács szóló törvény rendelkezései szerint a környezeti károkat. Bármely személy egyedileg és jelentős fellebbezést nyújthat be a nemzeti és helyi nem kormányzati szervezetek mellett, amelyek garantálják természetéről és környezetéről. A határozat a Bíróság elé egy 12 hónapos határidőn belül. Nincsenek különleges feltételek felülvizsgálatára vonatkozó ilyen döntéseket.

VI. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés egyéb eszközei

Azon lehetőség mellett, hogy a természettel és a környezettel és a fellebbezési tanács arra is van lehetőség, hogy az ombudsman közigazgatási határozat. Továbbá, a felügyeleti joggal kapcsolatos kérdések a helyi és regionális önkormányzatok tudomására lehet hozni az állami felügyeleti hatóság. Végezetül, ha egy személyt vagy nem kormányzati szervezet úgy véli, hogy bűncselekmény által történt megsértése a környezetvédelmi jogszabályok lehetséges, hogy jelentse az ügyet a rendőrség/ügyész. Az ombudsman olyan esetekben vet fel vagy saját kezdeményezésére, hogy a panaszok, az ombudsman szerint járjon el. Az ombudsman feladata annak megállapítását, hogy a panasz további vizsgálatokat kell vezetnie. Az a követelmény, hogy a közigazgatási jogorvoslati lehetőségek kimerültek, mielőtt egy ügyet az ombudsmanhoz. Az ombudsman határozatai jogilag nem kötelező erejűek. A petíció benyújtója a kritikákat és ajánlásokat tesz a hatóságok. Az állami felügyeleti hatóság kaphatnak a helyi és regionális hatóságok – de csak akkor, ha nincs választási lehetősége a közigazgatási jogorvoslati szóló törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzat. A felügyeleti hatóság megállapítja, hogy a panasz további vizsgálatokat kell vezetnie. A felügyeleti hatóság jogi aktusai jogszerűségének felülvizsgálatát és kihagyásokért. A felügyelő hatóság véleményt adhat ki a kérdésről irányadó – nem helyettesítheti a szóban forgó határozatot. Azonban egyértelműen jogellenes határozatok megsemmisítését vagy felfüggesztésére. Az ügyész úgy dönt, hogy kezdeményezzenek-e bűnvádi eljárást a Bíróság előtt. Nincs erre szakosodott ügyész, a környezeti ügyekben Dániában. Általában véve meglehetősen kevés környezeti büntetőügyekben (Dánia és a büntetési tételek szintjének pénzbírságok és börtönbüntetés) meglehetősen alacsony. Általában nincs lehetőség a büntetőeljárás a környezetvédelmi kérdésekben. Ez a külön jogszabályban kell meghatározni. A közigazgatási eljárás hiányát vagy mulasztás főszabály szerint az ombudsmanhoz benyújtott panasz tárgyát képező, az állami felügyeleti hatóság vagy az ügyész. A közigazgatási eljárás hiányát vagy mulasztások vélhetően szintén a Bíróság előtt megtámadhatók. Ha nem került sor közigazgatási határozat általában nem a fellebbezés lehetőségét a közigazgatási jogorvoslati rendszer – kivéve, ha nem lehet egyenlőnek tekinteni a határozatot.

VII. A kereshetőségi jog

Az általános terminológia állandó vagy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés tekintetében Dániában a „jogi érdek” fennálltát.” a bírósági eljárásokat, az eljáráshoz fűződő érdek fogalmát nem határozzák meg a jogszabályokban, de leggyakrabban úgy értelmezni, hogy a megfelelő egyéni és jelentős érdeke fűződik. Nincs megadva mindenkinek actio popularis Dániában a bírósághoz való hozzáférést. A jogszabály meghatározza a környezeti ügyekben a közigazgatási fellebbezési hozzáféréssel rendelkező jellegével és Környezetvédelmi Fellebbezési Tanács. Bizonyos mértékig ez a csoport elismerte, hogy a személyek és nem kormányzati szervezetek, amelyek rendszerint a közigazgatási fellebbezési jogot is figyelembe kell venni, hogy elegendő jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy a Bíróság elé terjesztheti az ügyet. Ezt eseti alapon, azonban. A vonatkozó szabályokat a közigazgatási fellebbezési hozzáféréssel rendelkező egyik területről a másikra eltérnek. A magánszemélyek számára azt a címzettnek (pl. csak a természetvédelmi törvény), az egyedileg és jelentős (pl. az Environmental Protection Act) és a polgárok széles körű (a tervezési csoport). A nem kormányzati szervezetek még nagyobb közös végrehajtásának eredményeként az Aarhusi Egyezményt. A nem kormányzati szervezetek hozzáférését a fellebbezés nem korlátozódik a KHV és IPPC határozatokat, hanem a környezetvédelmi jogszabályok szélesebb körben kell alkalmazni. Országos nem kormányzati szervezetek, amelyeknek általában véve a természet és a környezet védelme érdekében vagy rekreációs fő célja, hogy közigazgatási jogorvoslati kérelmet a környezetvédelmi kérdésekben. A helyi szervezetek általában a közigazgatási fellebbezést is – némi eltéréssel azonban egyik területről a másikra. Ez azt is jelentheti, hogy az ad hoc csoportok. A külföldi nem kifejezetten nem említett jogszabályok, mint a közigazgatási fellebbezést. Az északi környezetvédelmi egyezménye 1974-ben kifejezetten elismeri a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, valamint az északi országok határozata által érintett, a dán környezetvédelmi törvény értelmében a közigazgatási fellebbezési egyenlő feltételek mellett. Ez a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó elv valószínűleg alkalmazható más esetekre is. A külföldi nem fellebbezhet, hogy valószínűleg nem attól függ, hogy a határozat érinti. A Hatóság rendszerint csak igazgatási fellebbezésnek, ha ezt jogszabály írja elő. A bírósághoz fordulás lehetőségét nem attól függ, hogy a Hatóság a kellő jogos érdek. Az ügyész a büntetőeljárás megindítására és büntetőügyekben a bíróságok.

VIII. Jogi képviselet

A jogi képviselet nem kötelező a közigazgatási, illetve bírósági eljárás a környezeti ügyekben. Államigazgatási jogorvoslatok során a fellebbezési tanács (vagy hatóság) köteles biztosítani, hogy a szükséges információ rendelkezésre álljon, a döntés meghozataláért. Nincs szükség ügyvédi segítséget igénybe venni, még akkor is, ha közigazgatási fellebbezések során ügyvédet értékes segítséget nyújthatnak. A Bíróság a bíróságai által előterjesztett kifogások és érvek a felek. Az esetek többségében minősített ajánlott jogi tanácsot kérni, mielőtt egy ügyet a Bírósághoz, valamint az ügyvédi képviselet. A javasolt megoldás a bírósági ügyek tanácsát arra törekszik, hogy szakosodott ügyvédi irodák vagy meghatározott és dokumentált szakértelemmel a környezetvédelmi kérdésekben. A nem szakosodott nem kormányzati szervezeteknek nyújtott tanácsadás magánszemélyek közigazgatási vagy bírósági ügyek a környezetvédelmi kérdésekben. Egyes nem kormányzati szervezetek jelentős tapasztalattal rendelkezik a környezetvédelmi ügyekben gyakran közigazgatási fellebbezések során, pl. a dán természetvédelmi egyesület. Csak néhány környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek által indított bírósági ügyek vannak.

IX. Bizonyíték

A polgári bírósági ügyekben a bizonyítékok összegyűjtése és bemutatása a kezdeményezés támaszkodik a peres felek. A felek kérésre, adott esetben tanúkat és szakértői vélemények. Be beadványokat rendszerint a tárgyalásokban, de azt megelőzően is sor kerülhet a tárgyalások attól függően, hogy a bíróság a Bírósághoz. A Bíróság kérelmére a Bíróság előtt a felek tárgyalásokat, arra vonatkozó bizonyíték, hogy az ügyben. További bizonyítékokra lehet a Bírósághoz. Nincsenek korlátozások arra nézve, hogy milyen típusú igazolást lehet benyújtani. A Bíróság, annak ellenére, hogy nem releváns bizonyítékokat elutasítja. Ha valamelyik fél kéri, hogy szakértői véleményt tesz javaslatot az alábbi kérdéseket kell feltenni. Az ellenérdekű fél számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy észrevételt tegyen javaslatot, és a Bíróság ezt követően jóváhagyja a kérdésekre. A bíróság nem saját maga is bizonyítékot kérjen be. A bíróság azonban felkérheti a feleket, hogy dolgozzanak ki minden olyan kérdésben, amely az ügy fontosnak tekinti a felek vagy arra, hogy nyújtson be bizonyítékokat. A Bíróság a tárgyalások alapján és a benyújtott bizonyítékot, a Bíróság határozza meg azokat a körülményeket, amelyek döntő fontosságúak ahhoz, hogy a helyzet. A Bíróság a bizonyítékok szabad értékelésének. Szakértői vélemények nem kötik a Bíróságot.

X a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslat

A bírósághoz való fellebbezés nem függeszti fel a közigazgatási határozat, mivel a dán alkotmány 63. cikk. A Bíróság azonban egyedi körülmények között, vagy a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslat halasztó hatályt. A bíróságok általában igen vonakodva fellebbez halasztó hatályt, és egyes esetekben felkérheti a potenciális biztonsági letét felfüggesztését elrendelő határozat összefüggő költségeket, és ezáltal a projektet. Lehetőség van arra, hogy a Bíróságtól annak megakadályozása érdekében, hogy egy polgári keresetet indítani, (magán) szerint az igazságszolgáltatásról szóló törvény 641. cikk. A felfüggesztő hatályú bírósági határozat vagy bírósági végzés lehet felsőbb szintű bíróságoknál fellebbezni. A Bíróság a közérdek nem felfüggesztéséről szóló határozatot, másrészt pedig a jellege és hatálya a felperesek által elszenvedett kár között. A fellebbezéseket a fellebbviteli testület jellege és környezete szerint változhat, hogy milyen mértékben közigazgatási fellebbezés felfüggesztő hatállyal bírhat. A fellebbezés tekintetében az általános tilalom, sem kötelezés, mivel a határozat felfüggeszti az engedély vagy arra vonatkozó fellebbezés, hogy a terv nem függeszti fel a határozatot. A természethez és környezethez fellebbezési tanács azonban ettől eltérően is dönthetnek, ha fellebbezést nyújtottak be.

XI. Költségek

Államigazgatási jogorvoslatok során a természethez és környezethez fellebbezési tanács általános díj 2012. augusztus 1-jétől 500 DKK. 3.000 DKK összegű külön díj nem kormányzati szervezetek és egyéb jogi személyek 2011. január 1-i hatállyal bevezetett 2012-ben visszavonták. Az Aarhusi Egyezmény betartásával foglalkozó bizottság megállapította, hogy a 2012. március 3.000 DKK díj sérti az egyezmény 9. cikk (4) bekezdés. Az igazgatási fellebbezési díjat vissza kell téríteni a fellebbező teljes egészében vagy részben a fellebbezést. Nincsenek további költségek a magánfelekre vonatkozó közigazgatási fellebbezések során – kivéve a lehetséges jogi tanácsadójával. A bírósági ügyekben a bírósági illetékek 2012-ban 500 dán korona átalánydíjat az ügyet az első fokon eljáró bíróság, lásd: www.domstol.dk. Ha egy ügyben több mint 50.000 DKK kiegészítő díj 1,2%-át fizetik ki a 50.000 DKK összegű, legfeljebb 75.000 DKK a bíróságok előtt. Abban az esetben, ha az ügyet a Bíróság tárgyalások további díjat kell fizetni a 50.000 dán koronát meghaladó összegű: 750 DKK + 1,2%-os pontossággal 50.000 dán koronát tesz ki. Ha az ügyet fellebbezést nyújtott be az új díj alapján számítják ki, az adott ügy, ideértve a 750 dán korona átalánydíjat a fellebbviteli bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság 1.500 DKK. A közigazgatási határozatok ellen bírósági ügyekben nem kell, hogy meghaladja a 50.000 DKK értékű, és ennek megfelelően az eljárási illeték mértéke pedig továbbra is alacsony. Eltekintve a bírósági eljárási illetékeket, amelyek a felek kötelesek a költségek viselésére, pl. szakértői vélemények, valamint az ügyvédi díjak. Költséges lehet. Nehéz megbecsülni a szakértői díjak és ügyvédi díjak – a minimális díj 1.500–2.000 DKK/óra lehet szükség (2012). Rendes díjak a különböző típusú ügyekben. Bizonyos esetekben a biztonsági letét a Számvevőszék által kért lehetséges költségek fedezésére. Abban az esetben, ha a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslat kérhető biztonsági letét potenciális költségeinek fedezésére késleltette a projektet. Biztonsági betétek a Bíróság határozza meg eseti alapon. Általánosságban a „vesztes fizet” elv a bírósági eljárások során alkalmazandó, az igazságszolgáltatásról szóló törvény 312. cikk. A Bíróság minden egyes esetben meghatározza a költségeket a pervesztes fél a költségek becslése alapján a szakértői vélemények és a jogászok számára. Abban az esetben, ha egy közigazgatási szerv ellen is, azért, hogy a hatóság a bírósági költségek. A Bíróság azonban különleges körülmények esetén elrendelheti, hogy a vesztes fél nem az ellenérdekű fél költségeinek viselésére. Ez előfordulhat abban az esetben, ha a felszólaló a hatóság vagy egy nagyvállalat. Azonban nagyban függ az adott körülmények között és több példa is van arra, hogy a felpereseket a költségek viselésére, a hatóságok több százezer (DKK).

XII. Pénzügyi támogatási mechanizmusok

A bíróság nem helyettesítheti a bírósági illetékek alóli mentesség megadása. A bírósági illetékeket azonban nem alkalmazható, ha a felperes „ingyenes” nyújtják, vagy ha a biztosító és a maximális jövedelem megfelel bizonyos kritériumoknak. Lehetőség van arra, hogy a folyamat” (vagy „ingyenes jogi segítségnyújtás) értelmében az igazságszolgáltatásról szóló törvény. Rendes körülmények között Önnek, hogy eleget tesznek bizonyos kritériumoknak (a maximális jövedelem 1.1.2012: 289.000 és 368.000 egy pár). Végül az ügy ésszerűen indokoltnak. Ennél is fontosabb, hogy a környezeti ügyekben lehetőség van arra, hogy „folyamat” alapján adható csak különleges körülmények. Ez teljesíthető elvi kérdéseket érintő ügyek vagy közérdekű kérdésekkel. Magánszemélyek, csoportok vagy szervezetek kérelmezhetik „folyamat” alapján a különleges körülményeket. Pro bono jogi segítséget nyújthasson „jogi klinika” részesült vagy ügyvédi irodákat. Ez azonban nem terjed ki a környezeti ügyekben. Nincsenek olyan közérdekű környezetvédelmi jogi szervezetek és ügyvédek Dániában, hogy jogi tanácsadást nyújtanak a nyilvánosság számára is.

XIII. Időszerűség

Általában nincs időbeli korlátja a hatóságok számára hoz döntést. Az általános szabály az, hogy a határozat ésszerű időn belül kell elvégezni. Rögzített határidőket alkalmazni kell a környezeti információkhoz való hozzáférés iránti kérelmekre, valamint az egyéb információkhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmeit. Nincsenek formális szankciók, a határozatok ellen a közigazgatási szervek felé. Azonban panaszt lehet benyújtani az ombudsmanhoz vagy, amennyiben a helyi és regionális hatóságok, az állami felügyeleti hatóság. Bírósági eljárások során főleg különböző határidőket állapít meg a felek számára. A kérelem benyújtásától számított négy héten belül általában az alperes választ terjesszen elő. Ezt követően a felperes és az alperes kap egy második lehetőséget nyújtson be – általában minden négy hetes határidőn belül. Ezt követően kezdheti meg a tárgyalásokat. Nincsenek hivatalos határidők ebben a szakaszban. A Bíróság az ítéletet a lehető legrövidebb időn belül biztosítani kell a bírósági tárgyalások – a kerületi bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság fellebbezések általában négy héten belül, az igazságszolgáltatásról szóló törvény 219. cikk. A polgári bíróság és legfelsőbb bírósági ügy könnyen egy vagy több évig. A Legfelsőbb Bíróság az átlagos időtartama két év. Büntetőügyekben általában néhány hónapon belül döntenek a bírósági eljárás megindítását. Több összetett büntetőjogi ügyekben, beleértve a környezetvédelmi ügyekben, hosszabb időt vesz igénybe. Továbbá, az ügyész egy kis időt annak eldöntéséhez, hogy terjessze az ügyet a Bírósághoz és az ügy kivizsgálására.

XIV. Egyéb kérdések

A legtöbb adminisztratív környezetpolitikai döntések egyre nagyobb kihívást jelentenek a közigazgatási jogorvoslati rendszer, azaz a természettel és a környezettel fellebbezési tanács. Szinte valamennyi igazgatási határozatok nyilvánosan bejelentette, hogy együtt tájékoztatást arról, hogyan élhet jogorvoslattal a döntéssel szemben. Javaslat született, hogy hozzon létre egy könnyen hozzáférhető és érthető elektronikus elérési pontként szolgál a környezeti ügyekben a fellebbezéseket. Iránymutatásra van már elérhető a http://www.nmkn.dk/ weboldalon, többek között a panasztételi űrlapot.A link új ablakot nyit meghttp://www.nmkn.dk/ Viszonylag kevés igazgatási környezetvédelmi döntések bíróság előtt megtámadni. A polgári jogi ügyekben hozott döntések ellen fellebbezési tanács a természettel és a környezettel. Az alternatív vitarendezés közös a környezeti ügyekben nem Dániában. A polgári ügyekben történő elsőfokú bíróságok általában kérnie a felek közötti egyezség szerint az igazságszolgáltatásról szóló törvény 268. cikk. A felek azonban azt is kéri a Törvényszéktől, hogy kinevezhet egy közvetítőt a bíróságon kívüli megállapodás, amely szerint az igazságszolgáltatásról szóló törvény 272. cikk. A felek a költségeket. Amennyiben megállapodás születik a Bíróság esetében vissza lehet vonni. Az alternatív vitarendezés egyéb környezeti ügyekben általában nem hivatalosak.

XV. A külföldiek helyzete

Hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem tekintetében a származási ország nyelvén vagy nem az eljárási jogok – kivéve az Északi Környezetvédelmi Egyezmény és a skandináv nyelv egyezményt. A Bíróság nyelvi Dániában a dán, az igazságszolgáltatásról szóló törvény 149. cikk. A dokumentumok fordítása általában – kivéve, ha a felek és a Bíróság előtt az eredeti nyelven. A skandináv nyelvek általában elfogadott fordítás nélkül. A fordítás nem a kormány által kifizetett és a polgári bíróságon. A büntető bírósági ügyek fordítást és a kormány által kifizetett 104/1989. körlevél szerint,

XVI. Határokon átnyúló ügyek

Projektek, tervek és programok országhatáron átterjedő környezeti hatások esetleg más országok további konzultációs eljárást, amelyek biztosítják, hogy az esetlegesen érintett országok. Ilyen esetekben az érintett országok hatóságait értesíteni kell az espoo-i egyezménynek megfelelően szóló törvény és a tervek és programok környezeti vizsgálata terén. Az érintett nyilvánossággal való konzultációt követően az érintett országokban attól függ, hogy a szóban forgó ország hatóságai. Nincsenek olyan rendelkezések, amelyek a dán jogszabályok közvetlen konzultációt kell folytatni a nyilvánossággal a más országokban. A nyilvánosság tagjai, más országokban azonban nem zárja ki a nyilvános konzultációban részt vevő Dániában. A természethez és környezethez való hozzáférés fellebbezési tanácsa vagy a bíróságok nem csak a dán állampolgárok számára, hanem általában attól függ, hogy az illető rendelkezik-e a megfelelő jogi érdeke fűződik. A külföldi nem kormányzati szervezetek általában nem rendelkeznek a közigazgatási fellebbviteli bíróság előtt, vagy ha a kereshetőségi jogot a kellő jogos érdek képviselnek. Az Északi Környezetvédelmi Egyezmény a 3. cikk előírja, hogy egy személy által okozott környezeti szempontból káros tevékenységek (skandináv országok) egy másik, ugyanezen joggal rendelkeznek az ilyen tevékenységek jogszerűségét a hatóságok vagy a bíróságok előtt, mint az adott ország állampolgárai.

Kapcsolódó linkek


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 14/09/2016