Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša - Estonija

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. Pristup informacijama slučajevima
 4. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 5. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 6. Drugi načini pristupa pravosuđu
 7. Pravna sposobnost
 8. Pravno zastupanje
 9. Dokazi
 10. Pravno sredstvo
 11. Troškovi
 12. Financijska pomoć mehanizama
 13. Pravodobnost
 14. Ostala pitanja
 15. Je stranac
 16. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Estonska ustavom ne daje pravo na okoliš određene kakvoće koji se mogu osloniti na pojedinaca na sudovima ili upravnim postupcima.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0000K1&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=p%F5hiseadus Naglašava, međutim, da svatko je obvezan čuvati okoliš i nadoknaditi štetu (odjeljak 53.). Prirodni resursi smatraju se nacionalnog blaga i, kao takve, moraju se koristiti ekonomski prema točki 5. Ustava navodi da svatko ima pravo na zaštitu država i njezinim zakonima. U skladu s odjeljkom 15., svatko ima pravo na pristup pravosuđu ako svoja prava i slobode krše. Zakonodavstvo i različitih aktivnosti može pobijati kao neustavne i sudovi su obvezni preispitivanje tih izazova. Odjeljak 24. daje podrobne pravila za pravosudnu (Sud) postupku. Sudske rasprave su općenito otvorene javnosti i odluke su javno dostupni. Postupak ne može se prenijeti na neki drugi sud, a ne onaj propisan je pravom ako jedna od stranaka u sporu ne složi s njime. Svatko ima pravo na sudski postupci su stranka kao i pravo na žalbu na viši sud u skladu s uvjetima iz zakonodavstva.

Stranke upravnog ili sudskog postupka može osloniti izravno na međunarodnim sporazumima, ako:

 • te su dovoljno precizne (pruža sve potrebne pojedinosti) te;
 • ne postoji nacionalno zakonodavstvo o pitanju ili;
 • Nacionalno zakonodavstvo proturječi međunarodnog sporazuma.

Upravna tijela i sudovi primjenjuju i Aarhuške konvencije i njezinim pravilima o pristupu pravosuđu izravno u nedostatku nacionalnog zakonodavstva za određeno pitanje (npr. stalnog). To je učinjeno u Vrhovni sud (odluka br. 3 – 3-1 – 43 – 06) te. Novi kôd administrativne sudske postupke (primjenjuju od 1. siječnja 2012.) sadržava pravila o pristupu pravosuđu (posebno stalnog) zbog zaštite okoliša nevladinih organizacija na temelju sudske prakse u predmetu.

II. Pravosuđe

Estonski Sud je sustav tri razine (visoko):

 • Upravni sudovi i županijskih sudova;
 • Okružni sudovi (Tallinna i Tartu);
 • Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovni sud.

Na najnižoj razini, administrativnih predmeta, tj. slučajeva protiv aktivnosti javne uprave (to uključuje većini sporova u pitanjima okoliša) raspravlja na specijaliziranog suda. Na sljedeće dvije razine, isti sudovi saslušati upravnim, građanskim sporovima na temelju privatnog prava, i kaznenim slučajevima. Okružni sud i Vrhovni sud sudaca, međutim, specijaliziraju u jednoj od triju polja (tj. upravnim, građanskim i kaznenim pravom). Na najnižoj razini sudova (administrativni i županijskih sudova) sudovi podijeljeni su u sudovima – postoji 4 sudovima za upravnim sudovima i 15 za County courts (jedna za svaki županija u Estoniji). Poveznica se otvara u novom prozoruPreispitivanja ustava Vijeće Vrhovnog suda analizira ustavnosti zakona i odluke:

 • Parlament (Riigikogu);
 • Odbor Parlamenta;
 • Predsjednik Estonije i
 • izbornog odbora

Traženje provjere ustavnosti zakona ili navedenom odluke mogu pokreće:

Pojedinci nemaju pravo na izravno pokretanje preispitivanja ustava zakonodavstva. Mogu međutim zatražiti preispitivanje u sudskom slučaju u drugom sudskom postupku ili pojedinci mogu se obratiti ministar pravosuđa. Ustavnosti navedenih odluka, s druge strane, može pobijati izravno pojedinaca čija prava utječe odluka. Sudovi su glavni nezavisna tijela za rješavanje sporova; postoje samo ograničeni broj arbitražnih sudova uz njih. Nema sudova ili drugih tijela rješavanja sporova u pitanjima okoliša osim sudovima. Estonska pravosuđa neovisni. Suci upravnih sudova, županijskih sudova i okružni sudovi imenuje predsjednika Estonije temelje na prijedlozima suci Vrhovnog suda. Suci Vrhovnog suda imenuje Parlament. Rješavanje sporova na estonskom sudovima je uglavnom kontradiktorni, tj. Sud će odlučiti da jedna od stranaka ima (barem djelomično) pravo i druga stranka (barem djelomično) učiniti nešto nezakonita. U građanskim i administrativnim pitanjima, stranke također mogu postići sporazum na sudu. Posredovanje Sud je također mogućnost za administrativna pitanja (nije dostupno u kaznenim stvarima) ako sve stranke u sporu dogovore za njezino korištenje.

Ne postoje posebni sudove, sudišta itd. koji bi se specijaliziraju u pitanjima okoliša. Uglavnom, ekoloških sporova uključivao aktivnost nekih tijelo državne uprave i stoga su saslušani prvo u upravnim sudovima te zatim specijalizirane sudaca u okružni sudovi i Vrhovni sud. Ako osoba ili poduzeće ozbiljno oštećena okoliša ili prekršila važne obveze usmjerene na zaštitu okoliša (npr. je nezakonito rukovati otpadom i stvorilo opasnost za okoliš), kaznene optužnica može pokrenuti tužitelja.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.prokuratuur.ee/en Kaznenim predmetima prve saslušani u županijski sudovi, zatim u okružni sudovi i konačno u Vrhovni sud suci koje su specijalizirane za ta pitanja. Forum shopping, tj. odabiru sud najpovoljnijim osobi koja podnosi djelovanja sa Sudom, ograničen u pitanjima okoliša u Estoniji. Upravni slučaju saslušanja pred sudom u čijoj su nadležnosti upravnog tijela čija je djelatnost osporiti (tuženik) nalazi. Ako postoje dva ili više ispitanika u nadležnosti različitim sudovima, osoba podnošenje djelovanje je dopušteno slobodno izrabrati između tih sudova, osim ako pravila za isključivu nadležnost davanje prednosti jedne sudova u administrativne sudske postupke akta. Upravni sud da prima djelovanje osoba mora najprije provjeriti je li tužba podnesena u pravo Suda. Ako je tužba podnesena na pogrešan Revizorski sud će ga prenijeti ispravna.

Ako osoba koja podnosi djelovanja ili tuženik nije zadovoljno presudu (kohtuotsus) upravni sud (1. primjer sud) može žaliti okružni sud (2. stupnja). Pravo žalbe okružni sud može koristiti osoba koja nije predmet početno djelovanje, ali na čija prava odluke Prvostupanjskog suda utječe. Iste osobe imaju pravo na žalbu Vrhovnom sudu (3. i završne primjer) ako nisu zadovoljni presuda koje okružni sud. Za podnošenje žalbe, osoba podnošenja žalbe mora stoga dokaz da je donji sud:

 • (Temeljne) zakonodavstvo neispravno;
 • značajno prekršili pravila suda, ili
 • nije pravilno upotrijebila dokaza (to se može koristiti za zaključivanje žalbe okružni sud, ali ne Vrhovnom sudu).

U nekim situacijama sud može okončati postupak s Suda (kohtumäärus) umjesto presuda. U takvoj situaciji, žalba na suda podnosi osoba pogođenih odlukama sud koji je. Taj sud će razmotriti žalbe i može zadovoljiti; Ako utvrdi da je žalba zadovoljavaju sve zahtjeve, ali ne slaže s njezinim sadržajem, žalbe na suda prosljeđuje se okružni sud za reviziju. U tom slučaju, žalbe o sudskim presudama prvostupanjski sudovi (upravni sudovi) rješava presude Suda Okružnog suda. Žalbe na takve suda kao i drugih sudskih presuda koju okružni sudovi (2. primjer sudovi) može podnijeti Vrhovni sud osobe pogođene odluke Suda.

Pri donošenju odluke o administrativne odluke, estonski sudovi imaju pravo na preispitivanje zakonitosti administrativne odluke i poništi odluku kao cjeline ili jednog njegovog dijela. Sudovi nisu pravo promijeniti sadržaj upravnih odluka; To može učiniti administrativnih tijela ako odluče napraviti novu odluku u predmetu. Sud također može zahtijevati od upravnog tijela da poduzmu određenu djelatnost ili donošenje odluke, ali ne propisuju točan sadržaj takvih aktivnosti ili odluke ako postoji prostor za diskreciju u ime upravnog tijela. Postoji nekoliko posebnosti u pitanjima okoliša u odnosu na sudske postupke u drugim upravnog prava slučajevima o:

 • Pristup pravosuđu (pravnog položaja) i
 • pravo na osporavanje postupovne akte (menetlustoimingud) upravnim tijelima.

Prvo Kodeksa upravni sud postupak sadrži posebne odredbe (odjeljak 292.) o položaju u pitanjima okoliša. Prema pravilima sadržanima u toj odredbi, pravnog položaja ekoloških nevladinih organizacija pretpostavlja se, ako aktivnost upravno tijelo osporava ne odnosi na zaštitu okoliša ciljeva ili prethodnih aktivnosti takvih nevladinih organizacija. Prema definiciji, ekološkog NVO-a je:

 • neprofitna organizacija, za koja zaštita okoliša je propisani cilj i čije su aktivnosti namijenjene promicanju zaštite okoliša;
 • udruženje osoba koje nije zaseban subjekt koji prema pisanog ugovora o pridruživanju promiče zaštitu okoliša i predstavlja stajališta značajan dio lokalnog stanovništva.

Promicanje zaštite okoliša u širem smislu, uključujući zaštitu elementi prirode u svrhu zaštite zdravlja ljudi i istraživanja i obrazovanja u području prirodnih kulturne baštine. Drugo, mogućnost osporavanja postupovne akte administrativnih tijela šire u pitanjima okoliša. Postupovni akti (menetlustoimingud) aktivnosti administrativno tijelo izvršeni u pripremi konačne odluke – upravni akt (haldusakt), npr. EIA pregled odluka. Možete izazov postupovne akte u dva slučaja sukladno odjeljku 45.(3) Zakona o upravnim sudom postupak:

 • Vaša prava (osim postupovnih prava) krše neovisno konačne odluke;
 • nezakonitosti Postupovni akt bi neizbježno dovesti do konačne odluke ili drugih aktivnosti krši vaša prava

Ranije praksi Vrhovni sud priznao da prava okoliša predstavlja područje prava ako postupovna pravila imaju značajnu ulogu u postizanju zakonit odluku; Stoga postupovne akte u načelu može pobijati. Je li jedan od dva uvjeta potrebnih za osporavanje postupovne akte ispunjen odlučit će se od slučaja do slučaja.

U administrativnim pitanjima (uključujući pitanjima okoliša) sudovi mogu poduzeti niz mjera od službenoj dužnosti. Prvo, sudovi dužni su osigurati da sve okolnosti važne za predmet istražuju se. Ako je potrebno, sud može prikupljati dokaze na vlastitu inicijativu. Sudovi mogu uključivati treće stranke spora, ako utvrde da prava tih osoba može utjecati na presudu. Sudovi mogu također od službenoj dužnosti promjena datume dospijeća za postupovne akte koje se poduzimaju stranke (npr. prijevod dokumenta, odgovor na tužbu itd.), dodatni odluke koja određuje ili dodataka početne presude ili primjenjuju privremene mjere zabrane.

III. Pristup informacijama slučajevima

Ako upravno tijelo odbije otkriti informacije koje zatraži, mora obavijestiti vas o svojoj odluci i zaključivanje u roku od 5 radnih dana. To se razdoblje može produljiti na 15 dana ako vaš zahtjev mora se navesti ili prikupljanje informacija dugotrajno. Odbijanja odaju informacije na zahtjev se smatraju upravnim aktima i mora sadržavati informacije o mogućnostima, mjesto, vrijeme i postupak za osporavanje odbijanje, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku odjeljak 57(1). U slučaju da zatraži pristup informacijama o okolišu i odbijanja pristupa ili ste wrongfully/neprimjereno odgovoreno, imate pravo:

a) predmet izazov s estonskog zaštita podataka inspektorat ili;Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.aki.ee/en

b) predmet tužbe s upravni sud.

U oba postupka, imate pravo na osporavanje zakonitosti odbijanja ili manjkave odgovor i traži poništenje odluke i/ili zahtjev za novu odluku. Podnošenje izazovu estonskog zaštita podataka inspektorat ne sprječavaju nakon podnošenja zahtjeva sudu osporiti ili početnog odbijanja ili pogrešne/neadekvatna odgovor ili odlukom inspektorat na izazov. Kako bi podnijeti izazovu estonskog zaštita podataka inspektorat imate na usmena ili pisana izjava u roku od 30 dana od datuma ste obaviješteni o odbijanju itd. usmeni izazovima bit će bilježi estonskog zaštita podataka inspektoratu. Izazov mora sadržavati broj elemenata, npr. ime i kontaktne podatke osobe podnošenje izazov, zaključivanje osporavanja, jasno tvrdnja itd. (potpuni popis potrebni elementi nalazi se u odjeljku 76. upravni postupak).Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Možete predmet tužbe s upravni sud poštom, iznoseći pisani postupak na courthouse ili elektroničkim putem (poštom ili elektronički informacijski sustav (e-toimik)).Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.e-toimik.ee/ Različitih rokova primjenjuju ovisno o zahtjev:

 • 30 dana u slučaju osoba traži poništenje odluke o odbijanju zahtjeva;
 • 1 godina ako osoba traži odgovor zbog odgode upravno tijelo;
 • 3 godina ako osoba koja traži od Suda da utvrdi aktivnosti upravnog tijela nezakonitih (Deklaracija nezakonitosti, međutim, ne dovodi do automatskog poništenja odluke).

Za oba izazova s estonskim zaštita podataka inspektorat i aktivnosti s upravnim sudovima, možete koristiti pravni zastupnik (ili zastupnika), ali to nije obvezno. Sudovi (kao i estonskom zaštita podataka inspektorat) imaju pristup podacima koji su predmet spora. Je to potrebno za ocjenjivanje zakonitost djelatnosti administrativnim tijelom. Sudovi mogu ne otkriva takve podatke na vlastitu no može zahtijevati informacije koje se objavljuju ako razlozi ograničenja (npr. prijetnja nacionalnoj sigurnosti ili zaštićenih vrsta) postoje.

IV. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Administrativne postupke u pitanjima okoliša obično u otvorenom postupku. To znači da javnost će biti obaviješteni o tom postupku i zahtjev za upravni akt i nacrt akta bit će dostupna javnosti. U slučajevima okolišne dozvole i EIA postupka, svatko ima pravo na usmene ili pisane primjedbe. U drugim postupcima, imate pravo dati primjedbe ako ste legitimni interes u ovim pitanjima ili vaša prava može utjecati upravni akt. U više važnih slučajeva, javnog saslušanja također će se organizirati. Opća pravila otvorenog upravnih postupaka u odjeljcima 46.-50. u Zakon o upravnom postupku.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Dodatne specifikacije administrativne postupke u pitanjima okoliša u mnogim posebnim akata koji se odnose na ekoloških dozvola, procjena utjecaja na okoliš i prostorno planiranje, npr. okolnog zraka, vode, procjena utjecaja na okoliš i sustavi upravljanja okolišem akt, prostorno planiranje akta itd.

Ako niste zadovoljni administrativna odluka, možete predmet akcijski sa sudom ili podnošenja administrativni izazov (vaie). Administrativni izazovi su pregledale nadzornih administrativno tijelo početnog donositelj odluka. U nekim slučajevima žalbe pregledava istog tijela koja su prvotnu odluku, tj. ako:

 • Upravno tijelo je pod izravnim nadzorom vlade;
 • pravo ne pruža nadzornika da upravno tijelo.

Administrativni izazovi nisu obvezni, tj. nije potrebno dostaviti radi dopušteno podnijeti tužbu Sudu kasnije. Imate, međutim, pravo na još predmet tužbe Sudu nakon administrativni izazov pregledane i niste zadovoljni odluke. Sudovi pregledavaju materijalne i postupovne zakonitosti administrativne odluke. Preispitivanje postupovnih zakonitost znači da sudovi će provjeriti je li vaš postupovnih prava prekršeni. To može se u nekim slučajevima također temelj za poništenje odluke u svrhu takvog postupka (ako postupovne nepravilnosti mogu utjecati na odluke). Preispitivanje materijalnu zakonitost znači da sudovi provjeriti je li zakoni primjene upravno tijelo pri osporiti odluku. Sudovi također imaju pravo provjeriti jesu li podaci koriste administrativnih tijela kao temelj za svoje odluke bili točni i administrativnih tijela prikupljene sve potrebne informacije. Osim toga, sudovi mogu preispitati jesu li odluke proporcionalne i nikakav evidentan pogreške diskrecije, npr. prednost imaju gospodarski interesi bez ili gotovo nikakvu pogledu proturječnih socijalne ili ekološke interese. S druge strane, ako nema očitih pogrešaka diskrecije, Sud ne može odlučiti hoće li nahođenju koristila u najboljem (najviša odlučnog, učinkovita itd.) način.

Možete izazov prostornih planova različitih razinama (nacionalnoj, županije, sveobuhvatne i detaljne planove) u upravnim sudovima. Svi građani imaju u sudovima osporiti; Dodatni kriteriji obično se primjenjuje u upravni sud postupku (najvažnije kršenja Vaših prava) ne primjenjuju. Osporiti odluku morate predmet tužbe s upravnim sudom, ako uobičajene administrativne sudske postupke će se provoditi.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjadPoveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Možete koristiti predstavnik (ili zastupnika) u sudskom postupku, ali to nije obvezno. Pri razmatranju prostornog planiranja odluka, sudovi će provjeriti je li odluka bila zakonita, tj. upravni postupak proveden ispravno i sve druge (značajnih) doneseni su primjenjuje točno. Sudovi također ocjenjuju da li upravno tijelo ima sve potrebne podatke i primili su sve relevantne razmatranja u obzir. Budući da upravna tijela imaju široko diskrecijsko pravo u prostorno planiranje pitanjima, sudovi ne mogu poništiti odluku na temelju učinkovitosti, purposefulness itd. osim ako očita pogreška diskrecije sastavljena. To bi se primjerice slučaj kada upravno tijelo daje prednost gospodarskim razmatranjima bez ili gotovo nikakvu obzirom na zaštitu prirode potrebama bez odgovarajuće obrazloženje.

Pravno sredstvo (privremena zaštita osoba” prava) može primijeniti sud u svakoj fazi sudskom postupku. Samo opća pravila o pravno sredstvo primjenjuje na slučajeve o prostornih planova. Sudovi mogu primjenjivati pravno sredstvo temelji na zahtjev jedne od strana u sporu nego i na vlastitu inicijativu. Istodobno je primjenjuje samo ako izvršenje presude ugroženi, npr. aktivnosti nositelj dozvole bi/štete okolišu nepovratno. Nema posebnih pravila primjenjuju na pravne zaštite u slučaju IPPC dozvola.

EIA pregleda odluke (odluke o pokretanju EIA proces) smatraju se postupovni akti (menetlustoimingud). Ovo znači možete samo izazov ih odvojeno od konačne odluke (npr. okolišne dozvole), ako:

 • prekrše vaša prava (osim postupovnih prava) neovisno konačne odluke;
 • nezakonitosti Postupovni akt bi neizbježno dovesti do konačne odluke ili drugih aktivnosti krši vaša prava.

Prema nedavnim sudska praksa Vrhovnog suda (npr. slučajevima 3 – 3-1 – 63 – 11 i 3 – 3-1 – 101 – 09) EIA pregled odluka odvojeno pobijati samo ako upravno tijelo imalo pravnu obvezu pokrenuti EIA proces.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.nc.ee/?id=142 Ako pregled odluka utemeljena na izboru (tj. upravno tijelo ima mogućnost pokrenuti proces) se ne može osporiti odvojeno od konačne odluke (npr. onečišćenja zraka dozvole ili IPPC dozvola). Za osporavanje procjenu utjecaja na okoliš provjere odvojeno, mora podnijeti tužbu s upravnim sudom, ako uobičajene administrativne sudske postupke će se provoditi.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjadPoveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Koji ima ovlasti na sudu, morate dokazati da vaša prava prekršena ili Vaših legitimnih interesa izravno tiče. Kršenje prava zaštite okoliša nevladinim udrugama pretpostaviti. Sudovi će provjeriti ako postupak proveden ispravno i odluka donesena u skladu sa zakonom. Sudovi su ograničeni na njihovom preispitivanju diskrecije administrativnih tijela očito zloupotrebe samo.

EIA utvrđivanje opsega odluke (odluke o sadržaju i opsegu EIA) smatraju se postupovni akti (menetlustoimingud). To znači možete samo izazov ih odvojeno od konačne odluke (npr. okolišne dozvole), ako:

 • prekrše vaša prava (osim postupovnih prava) neovisno konačne odluke;
 • nezakonitosti Postupovni akt bi neizbježno dovesti do konačne odluke ili drugih aktivnosti krši vaša prava

Za osporavanje EIA utvrđivanjem odvojeno, mora podnijeti tužbu s upravnim sudom, ako uobičajene administrativne sudske postupke će se provoditi. Imati statusa na sud, morate dokazati da vaša prava prekršena ili Vaših legitimnih interesa izravno tiče. Kršenje prava zaštite okoliša nevladinim udrugama pretpostaviti. Sudovi će provjeriti ako postupak proveden ispravno i odluka donesena u skladu sa zakonom. Sudovi su ograničeni na njihovom preispitivanju diskrecije administrativnih tijela očito zloupotrebe samo.

Završne EIA odluke (odobrenja EIA izjava administrativno tijelo) smatraju se postupovni akti (menetlustoimingud). To znači možete samo izazov ih odvojeno od konačne odluke (npr. okolišne dozvole), ako:

 • prekrše vaša prava (osim postupovnih prava) neovisno konačne odluke;
 • nezakonitosti Postupovni akt bi neizbježno dovesti do konačne odluke ili drugih aktivnosti krši vaša prava

Suglasnosti izdane odvojeno od odobrenje EIA izjave i smatraju upravne akte koji se mogu osporavati pred sudovima ako krše vaša prava. Osporiti EIA odluke odvojeno ili osporiti konačnu provedbu, morate predmet tužbe s upravnim sudom, ako uobičajene administrativne sudske postupke će se provoditi. Imati statusa na sud, morate dokazati da vaša prava prekršena ili Vaših legitimnih interesa izravno tiče. Kršenje prava zaštite okoliša nevladinim udrugama pretpostaviti. Možete koristiti predstavnik (ili zastupnika) u sudskom postupku, ali to nije obvezno. Ne trebate za aktivno sudjelovanje u javnom savjetovanju, izraditi napomene itd. imaju stalni, ako se krše prava izravno. Međutim, u praksi, aktivno sudjelovanje u postupku mogu biti važni osporiti manjih, manje očito nedostataka s EIA postupaka i EIA izjave. Stoga biste trebali sudjelovati kao početkom odlučivanje moguće. Povreda postupovnih prava, međutim, ne daju pravo osporiti EIA provjere, utvrđivanja opsega ili odobrenje odluka, a to su postupovni akti (menetlustoimingud). Sudovi će provjeriti ako postupak proveden ispravno i odluka donesena u skladu sa zakonom. Sudovi su ograničeni na njihovom preispitivanju diskrecije administrativnih tijela očito zloupotrebe samo. Pri razmatranju EIA odluke odvojeno ili suglasnosti, sudovi također mogu provjeriti materijalnu i tehničku nalaze. Međutim, one ne mogu zamijeniti sadržaj upravni akt ali dopuštene su samo ga proglasi ništavim ako ti nalazi se smatraju netočna.

Pravno sredstvo (privremena zaštita osoba” prava) može primijeniti sud u svakoj fazi sudskog postupka i, u načelu, i u slučajevima o procjeni utjecaja na okoliš u skladu s općim pravilima. Sudovi mogu primjenjivati pravno sredstvo temelji na zahtjev jedne od strana u sporu nego i na vlastitu inicijativu. Međutim, sudovi primjenjuju pravno sredstvo samo u slučajevima kada izvršenje presude ugroženi, npr. nepopravljivu štetu za okoliš. Kao konačna EIA odluke ne dozvoljava započeti razvoja koji bi mogli naštetiti okolišu (za obavljanje djelatnosti, dozvolu daje na temelju konačnog EIA odluke), sudovi obično ne primjenjuje pravno sredstvo u takvim postupcima.

Možete izazov odlučivanja o izdavanju IPPC dozvola za okoliš (keskkonnaamet) u upravnim sudovima.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.keskkonnaamet.ee/eng Imati stalni na sudu, morate dokazati da odluka krši vaša prava; za zaštitu okoliša nevladine organizacije, kršenje prava pretpostaviti. Osporiti odluku morate predmet tužbe s upravnim sudom, ako uobičajene administrativne sudske postupke će se provoditi.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.just.ee/10165 Možete koristiti predstavnik (ili zastupnika) u sudskom postupku, ali to nije obvezno. Ne trebate za aktivno sudjelovanje u javnom savjetovanju, izraditi napomene itd. imaju stalni, ako se krše prava izravno odluke. S druge strane, ako vi i vaš postupovnih prava krše, to bi se poseban razlog za stalni na estonskom sudovima. Također, u praksi, sudjelovanje u upravnom postupku mogu biti važni osporiti manjih, manje očita kršenja prava. Stoga biste trebali sudjelovati kao početkom odlučivanje moguće. Sudovi će provjeriti ako postupak proveden ispravno ekološke odbor i odluka izdavanje IPPC dozvolu u skladu sa zakonom. Sudovi također mogu provjeriti materijalnu i tehničku nalazi itd. Međutim, ne mogu zamijeniti sadržaj odluke o izdavanju dozvole ili dozvole, već samo dozvoliti da poništi odluku ako smatraju da je nezakonito. Poništenje odluke bi izdanih dozvola valjana. Pravno sredstvo (privremena zaštita osoba” prava) može primijeniti sud u svakoj fazi sudskom postupku. Samo opća pravila o pravno sredstvo primjenjuje na slučajeve o IPPC dozvola. Sudovi mogu primjenjivati pravno sredstvo temelji na zahtjev jedne od strana u sporu ili na vlastitu inicijativu. Istodobno je primjenjuje samo u slučaju izvršenje presude ugroženi, npr. aktivnosti nositelj dozvole bi/štete okolišu nepovratno. Nema posebnih pravila primjenjuju na pravne zaštite u slučaju IPPC dozvola.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

U pitanjima okoliša, možete podnijeti zahtjev sudu izravno protiv fizičkih osoba ili pravnih subjekata samo za naknadu štete ili zaštitila Vaša vlasnička prava. Te su tvrdnje uređena aktima privatnog prava, uglavnom pravom zakona i pravo vlasništva akta.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X30085K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=V%F5la%F5igusseadus+%28seisuga+18%2E07%2E2011%29Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0004K11&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=asja%F5igusseadus Tužbe za naknadu štete i zaštitu vlasništva u prvom stupnju pred županijskim sudovima. Ako je šteta prouzročena vam ekološki opasnih djelatnosti, možete zatražiti naknadu za:

 • odštete tjelesne ozljede (oštećenja zdravlja itd.);
 • šteta na imovini;
 • štete uzrokovane pogoršanja kvalitete okoliša;
 • Rashodi povezani s sadrži štete;
 • troškove vezane uz ublažavanje posljedica štete;
 • štetu koja proizlazi iz primjene mjere ublažavanja.

Imate pravo na izvanugovornu štetu ako štete prouzročena nezakonito te je osoba culpable, tj. štete prouzročena nemarom ili namjerno. U nekim slučajevima, objektivna odgovornost, tj. se naknada dodjeljuje čak i ako osoba nije uzrok štete nemarno ili namjerno. Štititi Vaše imovine, možete zatražiti uklanjanje kršenja Vaša vlasnička prava.

Ako ekološka pitanja povezana s upravne odluke, možete podnijeti zahtjev (Akcijski) upravni sud izravno protiv državnih tijela koje je donijelo Odluku (npr. okoliš odbor). U takvim postupcima, možete zatražiti:

 • poništenje cijelog ili dijela upravni akt (konačna odluka);
 • izdavanje upravni akt ili izvođenju aktivnosti;
 • Zabrana izdavanja upravni akt ili izvođenju aktivnosti;
 • šteta na temelju javnog prava;
 • uklanjanje nezakonite posljedice upravni akt ili djelatnosti;
 • Uspostava ništavost upravni akt, nezakonitost upravni akt ili aktivnost ili drugih činjeničnih okolnosti povezane s javnopravnom odnosa.

Važno je napomenuti da poništenje upravni akt suda prekine i stoga više neće stvaraju prava i obveze. Uspostava nezakonitost Upravna radnja Sud, s druge strane, ne raskine automatski – Zakona o javnoovršiteljskim upravnog tijela.

U odgovornosti za okoliš pitanja tijelo da utvrdi šteta i osoba odgovornih i ima pravo poduzeti neophodne mjere, ekološki odboru.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.keskkonnaamet.ee/eng Ministarstvo okoliša je odgovorna za prijavljivanje tijela drugih država članica EU-a u slučaju štete prekogranične prirode.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.envir.ee/?set_lang_id=2 Za provedbu odgovornosti za okoliš prethodno morate podnijeti zahtjev za djelovanje na okoliš odboru. Zahtjevi za djelovanje može se podnijeti ako:

 • ste utječe ili može utjecati štete okolišu;
 • ste zakoniti interes u pitanju; ili
 • Vaša prava krše u štete po okoliš ili prijetnju njome.

Za nevladine organizacije za zaštitu okoliša, kršenje prava i legitimnih interesa pretpostaviti. Ako se ekološki Odbor odbije djelovati i želite provesti odgovornosti za okoliš na sudovima, prvo morate iskorištene sve upravnog postupka. To znači da morate podnijeti administrativni izazov (vaie) Ministarstva okoliša unutar 30 dana. Ministarstvo će dati svoju odluku o svojem izazov u roku od 30 dana. Nakon što ste iscrpili administrativni izazov postupku možete podnijeti žalbu upravni sud. Kako bi osporiti odluku na Vaš zahtjev za djelovanje, odluka mora krše li vaša prava ili zabrinutost Vaših legitimnih interesa. Sudovi imaju pravo zahtijevati da ekološke odbor provodi vaš zahtjev za odgovornosti za okoliš.

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

Ako osoba kršenja prava okoliša, se može pokrenuti kazneni postupak državnih vlasti. Kažnjeni akata podijeljeni su u dvije kategorije:

 • misdemeanors; i
 • kaznena djela.

Misdemeanors u pitanjima okoliša rukovati ekološke inspektorat (Keskkonnainspektsioon) budući da kaznena djela izvedu pred sudovima u tužitelja (prokuratuur).Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://kki.ee/eng/Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.prokuratuur.ee/en Ako želite osporiti aktivnosti, neaktivnosti ili propustom javno tijelo, imate pravo na podnošenje administrativni izazov (vaie). Administrativni izazovi uglavnom su neobavezni alternativa aktivnosti s sudovima; nemaju se iscrpljenom prije podnošenja djelovanje. U nekim slučajevima, međutim, npr. u području odgovornosti za okoliš, administrativni izazovi moraju koristiti prije može podnijeti tužbu sudu. Ako smatrate da se donese zakonodavni akt neustavne ili neke djelatnosti, neaktivnosti ili propusta javnog tijela krši vaša ustavna prava, možete također podnijeti zahtjev s ministar pravosuđa (Õiguskantsler).Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://oiguskantsler.ee/en Predsjednik Odbora EZ-a analizira ustavnosti zakonodavnog akta ili djelatnosti javnih tijela i ima pravo davati preporuke i prijedloge za rješavanje situacije.

Predsjednik odbora je neovisni dužnosnik koji obavlja dvije funkcije:Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://oiguskantsler.ee/en On je tijela predstavka (protiv javnih tijela) i čuvar ustavnosti, preispitivanje zakonodavnih akata. Ako pronađete zakonodavni akt (nacionalnih ili lokalnih vlada) neustavnih, možete podnijeti zahtjev ministar pravosuđa. Predsjednik Odbora ima pravo na:

 • predložiti da izdavatelj zakonodavstva usklađuje u skladu s ustavom;
 • podnijeti memorandum na preparer zakonodavstva (ako zakonodavstvo još pripremi);
 • podnosi izvješće Parlamentu (Riigikogu) kako bi se problemi.

Ako smatrate da Vaš ustavna prava koja su povrijeđena javno tijelo, možete podnijeti zahtjev ministar pravosuđa. Predsjednik Odbora ima pravo unijeti:

 • preporuku da djeluje na zakonit način i slijediti načela dobre uprave;
 • Prijedlog za uklanjanje kršenje.

Ako preporuke ili prijedlozi nisu uzeti u obzir, ministar pravosuđa može predati izvješće nadzornom tijelu Agencije, vlada Republike i Parlamenta (Riigikogu). Preporuke i prijedloge su konačna i ne može osporiti pred sudovima. Iako nisu pravno obvezujuće za predmetno tijelo, obično se uzeti u obzir ili javna tijela ili njihovi nadzornici.

Poveznica se otvara u novom prozoruOkoliš inspektorat je glavni državnoj agenciji odgovornoj za provedbu zakona o okolišu. To uključuje ispitivanje misdemeanors i kaznena djela koja su počinile osobe ili poduzeća na području zakonodavstva o okolišu. U slučaju misdemeanors ekološki inspektorat također ima pravo izricati globe. Za misdemeanors, zadržavanja (arest) također mogu nametnuti sudovima na zahtjeve ekološke inspektoratu. Ako ste otkrivanje onečišćenja okoliša ili nezgode, trebate obavijestiti ekološke inspektorat, koje će tada istragu.

Poveznica se otvara u novom prozoruTužitelja ima isključivo pravo na naknade za kaznena djela koja su počinile osobe ili društva na sudovima. Isto vrijedi i za ekoloških zločina; istraživanje takvih zločina provodi ekološke inspektoratu. Za kaznena djela financijskih kazni rahaline karistus) ili zatvora može uvesti sudovima. Privatne tužbe nije dostupan u Estoniji; Kaznene prijave može se pokrenuti samo sudovima od strane tužitelja.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.prokuratuur.ee/en Ovo se također primjenjuje na području zakonodavstva o okolišu.

VII. Pravna sposobnost

U skladu sa Zakonom o upravnom postupku i Zakon o upravnim sudom postupak, sljedeća opća pravila koriste se za određivanje tko ima pravo osporiti djelatnosti javnih tijela. Ta se pravila ne primjenjuju na osporavanje prostornog planiranja odluke, koji se mogu osporavati svakome zbog nezakonitosti.

Pravna sposobnost

Upravni postupak

Sudski postupak

Pojedinci

Kršenja prava pojedinca ili ograničenja individualnih sloboda prema djelatnosti javnih tijela. Prava i slobode mogu nastati izravno od ustavom ili ostalih zakona.

Povreda osobnih prava prema djelatnosti javnih tijela. U pitanjima okoliša, osobe koje se izravno tiču administrativne aktivnosti također mogu podnijeti zahtjev. Izravni utjecaj mora biti povezana s legitimne interese osobe; djelatnost javnih ovlasti moraju imati značajan i stvaran učinak na takve interese.

NVO-i

Kršenja prava pojedinca ili ograničenja individualnih sloboda prema djelatnosti javnih tijela. Prava i slobode mogu nastati izravno od ustavom ili ostalih zakona.

Za nevladine organizacije u području zaštite okoliša, kršenje prava ili slobode pretpostavlja se.

Povreda osobnih prava prema djelatnosti javnih tijela. U pitanjima okoliša, osobe koje se izravno tiču administrativne aktivnosti također mogu podnijeti zahtjev. Izravni utjecaj mora biti povezana s legitimne interese osobe; djelatnost javnih ovlasti moraju imati značajan i stvaran učinak na takve interese.

Za nevladine organizacije u području zaštite okoliša, kršenje prava ili izravno odnosi se pretpostavlja.

Drugih pravnih subjekata

Kršenja prava pojedinca ili ograničenja individualnih sloboda prema djelatnosti javnih tijela. Prava i slobode mogu nastati izravno od ustavom ili ostalih zakona.

Povreda osobnih prava prema djelatnosti javnih tijela. U pitanjima okoliša, osobe koje se izravno tiču administrativne aktivnosti također mogu podnijeti zahtjev. Izravni utjecaj mora biti povezana s legitimne interese osobe; djelatnost javnih ovlasti moraju imati značajan i stvaran učinak na takve interese.

Ad hoc skupine

Ad hoc skupine su samo pravo osporavati administrativne aktivnosti u pitanjima okoliša i ako su aktivne u području zaštite okoliša. Kršenja prava i slobode, ali i pretpostavlja za takve ad hoc skupine koji ima ovlasti u administrativne postupke izazova.

Ad hoc skupine su samo pravo podnijeti aktivnosti s sudove u pitanjima okoliša i ako su aktivne u području zaštite okoliša. Kršenje prava ili izravno odnosi, već i pretpostavlja za takve ad hoc skupine koji ima ovlasti.

vanjske nevladine organizacije

Kršenja prava pojedinca ili ograničenja individualnih sloboda prema djelatnosti javnih tijela. Prava i slobode mogu nastati izravno od ustavom ili ostalih zakona.

Povreda osobnih prava prema djelatnosti javnih tijela. U pitanjima okoliša, osobe koje se izravno tiču administrativne aktivnosti također mogu podnijeti zahtjev. Izravni utjecaj mora biti povezana s legitimne interese osobe; djelatnost javnih ovlasti moraju imati značajan i stvaran učinak na takve interese.

Za sve nevladine organizacije u području zaštite okoliša, kršenje prava ili izravnog utjecaja pretpostavlja se u područjima uređenim pravom EU-a (npr. IPPC, EIA) prema načelo nediskriminacije.

Drugi

Državna tijela ne mogu osporiti aktivnosti drugih državnih tijela jer nisu zasebni pravni subjekti. Istovremeno, lokalne općine može osporiti aktivnosti drugih javnih tijela ako su njihova prava ili sloboda ograničena. Vrijedi za ostala javna pravna osoba (npr. sveučilišta, javne zaklade itd.)

Državna tijela ne mogu osporiti aktivnosti drugih državnih tijela jer nisu zasebni pravni subjekti. Istovremeno, drugih javnih pravne osobe (npr. sveučilišta, javne zaklade itd.) može osporiti aktivnosti drugih javnih tijela ako su njihova prava krše.

Lokalne općine također mogu izazov aktivnosti drugih javnih tijela ako su njihova prava ili upitnih aktivnost sprečava od narušava ispunjavanja svojih funkcija.

Većina sektorske i postupovno zakonodavstvo u području zakonodavstva o okolišu ne sadrži posebne odredbe o pravnog položaja. To je također slučaj u području procjene utjecaja na okoliš i integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja. Stoga, imate pravo na podnošenje tužbe u skladu s općim pravilima iz Kodeksa upravni sud postupak. Posebna pravila su, međutim, pronaći u području prostornog planiranja. Prostornog planiranja pitanja, pravnog položaja pravila razlikuju nego u drugim područjima upravnog prava, uključujući ekološke zakona. Prema prostornog planiranja akt, imate pravo podnijeti tužbu s upravni sud osporiti odluku o osnivanju prostorni plan ako:

 • prekršena vaša prava ili slobode ograničena;
 • Smatrate odluka u suprotnosti sa zakonima ili drugim pravnim aktima.

To znači da možete osporiti Završne upravne odluke koje se odnose na prostorni plan na temelju zakonitosti, bez dokazivanja zabrinutost. Predsjednik Odbora pravosuđa smatra se zaseban pravni subjekt; Stoga je pravo osporiti aktivnosti javnih tijela radi zaštite vlastitih prava administrativnim izazovima i podnošenjem tužbe sudu. Osim toga, ministar pravosuđa ima pravo pokrenuti stegovni postupak protiv sudaca. Disciplinske postupke ako sudac je nezakonito nije ispunilo svoje profesionalne dužnosti ili je ispunio ih neprimjereno. Stegovni postupak su raspravljala stegovno Vijeće se sastoji od sudaca s različitih razina sudskog sustava. Državni odvjetnici imaju isključivu stalnog u kaznenom postupku, tj. ona mogu uputiti naknade za kaznena djela (kuriteod). Ekološke inspektorat ima pravnu sposobnost na sudovima u slučaju ekološke misdemeanors (väärteod). Za misdemeanors, inspektorat može kazniti sama; zadržavanje s druge strane mogu nametnuti samo sudova o primjeni inspektorata.

VIII. Pravno zastupanje

U sudskom postupku u pitanjima okoliša možete odabrati da predstavlja sebe ili korištenje profesionalnog zakonski zastupnik. Možete Ugovora sljedeće osobe zastupati vas pred sudovima:

Samo Zaprisegnuti odvjetnici mogu zastupati vas u najviši sud – Vrhovnog suda Estonije. Pravni zastupnici imaju pravo djelovati u Vaše ime i zastupati vas čak i u odsutnosti. Istovremeno možete ograničiti ovlasti vaših ugovorni predstavnik. Ograničenje ovlasti smatraju sudu samo ako obavijestite Suda i druge stranke od njega. Sudovi uzimaju u obzir samo ograničenja:

 • Kraj postupka kompromisom; ili
 • ukinuti mjere.

Možete koristiti i counsels u sudskom postupku u pitanjima okoliša. Za razliku od pravni zastupnici, pravni counsels općenito nisu omogućiti da djeluje u Vaše ime i bez prisutnosti. Međutim, oni imaju pravo sudjelovati u postupku s vama i izjave i potraživanja itd. takve izjave, potraživanja itd. pripisuju Vam, osim ako odmah ispraviti. Sudovi također će objasniti to pravo vam ako odlučite koristiti zastupnika. Popis svih prava Ureda povezanih s estonskog odvjetničke komore prema njihovoj lokaciji možete pronaći ovdje.Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.advokatuur.ee/eng/advocates/find-advocates?attorney_filter%5Bregion%5D=&attorney_filter%5Bletter%5D=&attorney_filter%5Btype%5D%5B%5D=Assotsieerunud+liige Nekoliko važniju prava uredi također popis prava okoliša kao područje u kojem pružaju pravne usluge (uključujući zastupanje), npr.:

Pravna pomoć (uključujući zastupanje) u pitanjima okoliša također se pruža u estonskom prava okoliša Centra.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://k6k.ee/en Potonje je javnog interesa NVO; Stoga ne pružaju pravnu pomoć u slučajevima kada bi to bilo suprotno javnom interesu.

IX. Dokazi

U pitanjima okoliša, kao i u drugim administrativnim pitanjima, moraju dostaviti dokaz da podržava vašim tvrdnjama. Trebali biste dostaviti dokaze ili s vašim djelovanja ili u preliminarnom postupku (prije saslušanja predmeta) najkasnije. Ako ste u mogućnosti dostaviti dokaze (npr. kada se podaci pohranjuju privatnih osoba koja odbije udjel), morate obrazložiti zašto to nije moguće i ako dokazi mogla pronaći. Ako Sud utvrdi da nema dovoljno dokaza, ona mogu vas dostavi ili prikupiti na svoje. Ako ne dostavite dokaze koji podupiru zahtjev i suda nije u mogućnosti prikupiti dokaze, sud može odlučiti da Vaš zahtjev nije utemeljen. Br. vrsta dokaza u načelu prednost Suda. Također, ugovorne stranke ne smiju ograničiti vrste dokaza koji su prihvatljivi ili daju prvenstvo neke vrste dokaza. Svi dokazi ocijeniti iz perspektive, kao cjeline i objektivno, uzimajući u obzir povezanost između različitih dokaza. Suci donesu konačnu odluku o tome je li zahtjev pokazalo dokazom na temelju njihovih savjesti. Trebali biste dostaviti dokaze tijekom prethodne postupke (prije saslušanja predmeta) najkasnije. Možete uvesti novi dokazi nakon Sud je započela saslušanje samo u sljedećim iznimnim slučajevima:

 • Sud ne organizirati sud zasjedanje (npr. u pisanom postupku) i rok za pružanje dokaza zadan prije saslušanja započeli;
 • pružanje novih dokaza ne odgode sudskog postupka; ili
 • možete dokazati da ste imali dobar razlog za kašnjenje.

Sudovi mogu zahtijevati stranka u postupku ili njegovih zaposlenika, svako javno tijelo, osiguravajuće društvo ili kreditna institucija (npr. banke, investicijski fond) pružiti informacije koje su potrebne za rješavanje spora i se smatra u rukama tu osobu. Sudovi bit će odrediti rok i osobe moraju pružiti informacije u to vrijeme. Ako prekrši tu obvezu, sud može izreći kazne. Ako želite koristiti stručno mišljenje u sudskim postupcima kao dokaz možete ugovora stručnjak i njegovom/njezinom mišljenju kao dokaz. Alternativno, možete također zatražiti od Suda da organizirati stručno mišljenje u prethodni postupak (pred Sudom saslušanje). Sudovi mogu zatražiti stručno mišljenje za odlučivanje o pitanju koje je važno za slučaj i zahtijeva stručno znanje. Stručnih mišljenja se tretiraju kao ostale vrste dokaza, tj. zajedno s ostalim relevantnim informacijama kako bi se utvrdilo je li zahtjev dokazana ili ne. Stoga nisu izravno obvezujuće za sudaca. S druge strane, sudovi ne mogu osporiti rezultati stručno mišljenje na vlastitu inicijativu.

X. pravno sredstvo

Ako osporite administrativna odluka ili sudskih ili upravnih izazova (vaie), nije automatski utjecati na pravni učinak. To znači da unatoč izazov, odluka još uvijek može izvršiti. Primjerice, ako odluka dopušta društvo emitiranju onečišćujućih tvari u zraku, to može učiniti čak i ako ste podnijeti tužbu protiv odluka sa Sudom. Administrativne odluke u pravilu može izvršiti od trenutka kada postanu važeće. Ako odluka ne mora biti javno objave, ona će biti valjana čim primatelju obavijesti. Ako odluka mora biti javno objave, obično postane važeći 10. dana nakon objave. Osporavanje nastupati upravnih izazova (vaie) ili na sudu nužno ne utječe na valjanost odluke. To znači da se mogu izvršiti odmah po biti valjana. Ako osporite administrativna odluka o i ekološka pitanja na sudu možete zatražiti pravno sredstvo. Istovremeno, pravno sredstvo u svakom trenutku mogu koje primjenjuje Sud po službenoj dužnosti te. Pravno sredstvo može imati mnoge oblike – možete zatražiti od Suda da:

 • obustaviti valjanost ili izvršenje upravne odluke;
 • zabraniti administrativno tijelo kako bi osporiti odluku;
 • potrebno administrativno tijelo kako bi osporiti odluku;
 • zapljenu imovine;
 • zabraniti osoba upućena odlukom (npr. Mining Company koja je primila rudarska dozvola) za provođenje aktivnosti regulirani u odluci ili ih obvezuju da ih provode ili dodatne obveze s tom djelatnošću, npr. vrijednosni papiri s vama.

Ako odlučite osporiti upravne odluke upravnih izazova (vaie), možete također zatražiti pravno sredstvo koje primjenjuje Sud. Možete zatražiti pravno sredstvo u bilo kojem trenutku tijekom sudskih ili upravnih izazova postupku (vaie), tako da ne postoji rok. Nemate pružati sigurnost za moguću štetu ili ekonomski gubitak koji proizlazi iz primjene pravne zaštite. Istovremeno, morate platiti državi pristojba za prijavu. U Vašem zahtjevu za pravno sredstvo biste moraju dostaviti barem sljedeće:

 • Predmet spora;
 • Razlozi za primjenu (okolnosti koje zahtijevaju);
 • Bolja mjera pravne zaštite;
 • Vaš osobni identifikacijski i kontaktne podatke.

Pravno sredstvo samo primjenjivati sudova ako Zaštita vaših prava ili ostvarivanje cilja vašeg izazov inače biti neizvediva ili nemoguće. Sudovi će odluku o pravne zaštite od strane Suda. Možete pobijanje suda podnošenjem žalbu u roku od 15 dana od njegove dostave. Morate se žaliti okružni sud već predmet mu upravni sud koji je donio odluku imate izazov. Upravni sud razmatra dopuštenost žalbe i pripremiti reviziju u okružni sud ili na vlastitu inicijativu.

XI. Troškovi

Ako želite podnijeti tužbu Sudu potrebno uzeti u obzir dvije kategorije moguće troškove: Sudski troškovi (kohtukulud) i izvansudskih troškova (kohtuvälised kulud). Sudski troškovi su troškovi koji su nužni za saslušanje, tj. državne pristojba (riigilõiv), sigurnosti i troškove bitne za postupak (npr. troškove svjedoka, stručnjaka, pribavljanja dokaza itd.). Izvansudska troškovi su troškovi koji nisu bitni za predmet, npr. naknada za pravni savjetnici i ugovornim predstavnika, putni troškovi sudionika postupka, plaće nije primio zbog spora itd. ako želite pokrenuti protiv administrativna odluka, trebate platiti odgovarajuće državne pristojbe. Trebate platiti drugoj pristojba za privlačni okružni sud na presudu ili sudsku odluku upravnog suda. Više informacija možete pronaći ovdje.https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-ee-en.do?init=true&member=1

XII. Financijska pomoć mehanizama

Upravni sudovi mogu izuzeti uz državne pristojbe i sigurnost kao i troškove bitne za postupak (npr. troškove svjedoka, stručnjaka, pribavljanja dokaza itd.). Možete biti oslobođene ovih troškova u cijelosti ili samo djelomično. Druga je opcija da ne morate platiti ih unaprijed odjednom (kao što je pravilo), ali mogu platiti u ratama. Primati izuzeće morate zatražiti je. U zahtjevu, dužni ste dostaviti sljedeći podaci:

 • postupcima za koje izuzeće primjenjuje za;
 • Vaša uloga u tom postupku kao i vaš glavni potraživanja;
 • Osnova za vaš zahtjev ili prigovora.

Ako ste se prijavili za izuzeće kao fizička osoba (fizička osoba), morate dodati izjavu o financijskoj situaciji (kao i svoje obitelji) i drugih dokumenata koji dokazuju da izvještaj. Obrasce za izjavu i zahtjev za izuzeće zajedno s dodatne informacije možete pronaći na web-stranici Ministarstvo pravosuđa.Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Zahtjev mora se napisati estonski ili engleski. Ako ste se prijavili za izuzeće kao pravna osoba (organizaciji) morate dodati kopija statuta te organizacije i ovjerenu presliku prošlogodišnjem godišnjem izvješću. Nakon primitka zahtjeva i dodatnih dokumenata, sud će odlučiti hoće li izuzeti možete troškova i u kojoj mjeri. Izuzeće se odobrava samo ako ne možete platiti troškove zbog svoje gospodarsko stanje i sudjelovanja može pretpostaviti da su uspješni. Izuzeća ne dodjeljuje se ako:

 • Vam jasno nemaju sposobnost;
 • moguće koristi vam iz presude ne bi bilo proporcionalno s troškovima na troškove, ili
 • Vaša ciljevi ne mogu postići izazov.

Izravna financijska pomoć nije dostupna za sudske postupke. Možete biti izuzeti od troškova koje je potrebno platiti unaprijed (vidi gore) ili primaju state-funded pravne pomoći. Pored izuzet od troškova možete dobiti i state-funded pravne pomoći. Pravna pomoć pruža odvjetnike (odvjetničkoj komori) koji su prvotno platili država. To ne znači da bi pomoć bila bezuvjetno besplatno. U nekim slučajevima, još uvijek platiti dio troškova ili učiniti u ratama prije ili nakon presude. Uvjeti za uporabu i preispitivanje zahtjeva iste su kao za izuzeće troškova koje Sud (vidi gore). Dodatni oblici i informacije možete naći na web-stranici Ministarstvo pravosuđa.Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Odvjetnički uredi uglavnom ne pruža besplatnu pravnu pomoć, iako možda postoje iznimne slučajeve. Postoje dvije glavne pravne klinike gdje studenti prava pružaju pravnu pomoć javnosti besplatno – u Tallinnu te Tartu. Ni pravne klinike je definirao područja u koje pružaju pomoć. Istodobno, budući da studenti svoje znanje o posebnim područjima poput prava okoliša može biti ograničeno. Osim studenata pravne klinike, „pravne ljekarni” djeluju u Tallinnu Tartu i jõhvi (trenutačno poznat učiniti do 15. prosinca). Profesionalni odvjetnici pruža besplatnu pravnu pomoć u njima, no nažalost nijedan od njih je specijalizirana za prava okoliša. Estonskog prava okoliša centar javnog interesa prava okoliša organizacija koja djeluje u Tartu. U prošlosti su besplatna pravna pomoć na temelju raznih projekata javnosti. Osim toga, pružaju plaćeni pravne pomoći u pitanjima okoliša javnosti redovito. Više informacija o uvjetima službe mogu pronaći na početnu stranicu.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://k6k.ee/activities/legal-services

XIII. Pravodobnost

U Estoniji nema općenito primjenjivo rok za sve administrativne odluke. Međutim, postoje posebne rokove za neke vrste odluka. Na primjer, ekološkim Odbor mora donijeti odluku o zahtjevu za integrirane ekološke dozvole u roku od 120 dana. Ako upravno tijelo smatra da ne može ostvariti svoju odluku u roku iz prava, ona mora obavijestiti podnositelj zahtjeva vjerojatnog vremenski okvir i navodi razloge za kašnjenje. Ako vaša prava povrijeđena zbog kašnjenja, imate pravo na naknadu štete uzrokovanu vam kašnjenja ili možete izazov kašnjenje u administrativnom sudskih ili upravnih izazova (vaie). U slučajevima kada je to predviđeno zakonom, odlaganja može smatrati implicitnim odobrenjem zahtjeva za povoljne odluke (npr. određene dozvola). Ako želite podnijeti tužbu protiv ekološki upravni akt, morali biste to unutar 30 dana. Rok počinje dana kada ste obaviješteni o odluci. Iznimno, rok u kojem predmet akcijski je tri godine, ako:

 • ste naknadu štete uzrokovane upravnim tijelom;
 • Zatražite uklanjanje nezakonite učinci upravni akt;
 • želite da upravni akt bio proglasio nezakonitim.

Sud će prvo preispitivanje i dati vam 15 dana izmijeniti ili dopuniti ga ako sadrži manjih nedostataka. Kada sud zasjedanje organiziran, razdoblje između isporuke vam djelovanja drugim strankama i zasjedanja mora biti najmanje 30 dana. Možete podnijeti nove činjenice ili zahtjeva nakon podnošenja tužbe samo ako se mogu dostaviti drugim strankama suda najmanje 7 dana prije sud zasjedanja. U slučaju pisani postupak mogu ako mogu dostaviti drugim strankama najmanje 7 dana prije roka za pružanje dokumenata. Sud mora marka i objaviti svoju presudu u roku od 30 dana od zadnjeg sud zasjedanje (datum dospijeća za pružanje dokumenata u slučaju pisani postupak). U iznimnim slučajevima (npr. kad količina materijala izuzetno velikim ili slučaju neuobičajeno kompleks) taj rok može produžiti na 60 dana. Podnijeti žalbu na presudu koju je Upravni sud na okružnom sudu, morate to učiniti u 30 dana od dana njezine objave. Poziva Vrhovni sud na presudu Suda također moraju se dostaviti u roku od 30 dana. Ako želite osporiti Suda, morate predmet žalbe u roku od 15 dana. Pitanja okoliša može biti sasvim drukčija u njihovoj složenosti, činjenično i pravno, teško reći koliko dugo će trajati. Drugi čimbenik koji otežava procjenu koliko pitanjima okoliša uzima u sudski je ograničena praksi u ovom području. Međutim, prosječni postupak vrijeme u prvom stupnju sudova iz 2013. je sljedećim:

Građanski predmeti – 168 dana

Kaznenim predmetima – 262 dana

Prekršajnim predmetima – 62 dana

Administrativnih predmeta – 144 dana

Ekološka se slučajevi prilično složenom u usporedbi s mnogim drugim upravnog prava slučajevima mogu trajati dulje nego je prosječna je gore navedeno. Ne postoji posebno za rješavanje slučaja, samo vrlo opći zahtjev riješiti u „razuman rok”. Međutim, postoji rok za donošenje presude nakon Sud je prikupiti dovoljno informacija. Nakon zadnjeg sud zasjedanja ili dan dospijeća za predstavljanje dokumente u slučaju pisani postupak, Sud je dužan dostaviti svoju presudu u roku od 30 dana. Samo u iznimnim slučajevima (npr. kad postoji velika količina materijala ili predmeta vrlo složen činjenično ili pravno), može taj rok produžiti na 60 dana. Ne možete uložiti žalbu protiv presude samo zato što je isporučeno u odlaganja. Također ne može primijeniti za naknadu štete izazvane kašnjenjem ako sudac također je počinio kazneno djelo (npr. prihvatio mito za odgodu presudu). Međutim, disciplinske mjere mogu se poduzeti protiv sudac, ako ne isporuči presudu na vrijeme i učini namjerno ili iz nemara. Disciplinske mjere mogu se poduzeti protiv sudac samo predsjedatelji upravni sudovi, okružni sudovi i glavni pravosuđa Vrhovni sud kao i ministar pravosuđa.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://oiguskantsler.ee/en

XIV. Ostala pitanja

U pravilu, teškim okolišnim odluke je jedino moguće nakon konačne odluke – upravni akt (haldusakt), npr. ekološke dozvole, prostorni plan itd. – izdano. Stoga, ekoloških Odluke se obično osporiti nakon upravnog postupka s ciljem donošenja upravne odluke koja bi utjecala na prava pojedinaca završi. Potpune, detaljne i lako razumljive informacije o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša nisu dostupni. Osim toga, većina materijala dostupnih prikupljeni su prije donošenja novog Kodeksa upravni sud postupak i neke informacije mogle biti zastarjele. Postoji, međutim, nekoliko izvora informacija koje se mogu nekih uporabu:

Postoje dva službeno alternativno rješavanje sporova možete koristiti u pitanjima okoliša. Prvo, predmet se može okončati putem kompromis. Drugo, mirenje posebne vrste postupaka dostupna je od 1. siječnja 2012. (od stupanja na snagu novog Kodeksa upravni postupak). Stranke mogu postići kompromis kao rezultat izvansudskih pregovora između njih. Ako kompromis utjecalo na prava trećih strana, odobrenje također je potrebno. Kako bi slučaju istekom kompromis, sud mora odobriti. Sudovi mogu odbiti odobrenje ako je nezakonito, nemoguće ispuniti ili krši prava trećih osoba koje nisu uključene u postupak. Mirenje je poseban tip administrativne sudske postupke u kojima stranke riješiti spor putem pregovora pod vodstvom suca. Postupak mirenja koriste samo ako strana i trećih osoba složi s njime. Možete se odlučiti prestanu postupak mirenja u bilo koje vrijeme; U tom slučaju uobičajene protivničkih postupak će se koristiti za rješavanje spora; Mirenje dostupne su samo na upravni sudovi – prvostupanjski sudovi.

XV. Je stranac

Općenito, isti postupovna pravila na vas primjenjuju ako ste stranac i žele osporiti upravne odluke na estonskom upravnim sudovima. Ako želite zastupanje od strane pravne osobe (organizaciji), potrebno je dodatno dostaviti dokaz svog pravnog kapaciteta i ovlašteni predstavnici. Sudski postupci provode samo na estonskom, to znači da se svi dokumenti i izjave obično se moraju prenijeti ili tumačiti. Iznimno, možete davati izjave na drugom jeziku bez prijevod ili tumačenje ako ne govore estonskom i sve ostale stranke razumijete izvještaja. Ako izložite pisanu izjavu ili dokumenta na stranom jeziku, sud će zahtijevati da se prevoditi VI ili organizira prijevod. Sud neće zahtijevati prevođenje dokumenta ako je nerazumno složene ili nemoguće. Ako je potreban prijevod i ne prijevod do datuma dospijeća odredi sud, dokument ili pisanih izjava može se zanemariti. Također možete zatražiti od Suda da organiziraju prijevod (u tom slučaju biste i dalje mora platiti za prevođenje). Ako je moguće, sud prevoditelji koriste. Za njihove usluge, morate platiti državi naknade. Ako ne govore estonski, sud će uključivati prevoditelj u postupku o vašem zahtjevu ili u svoje ime. Ako to nije moguće odmah, sud će zahtijevati da pronađu prevoditelja ili reprezentativni toga govori estonskog. Ako ne učiniti unutar roka koji odredi Sud, može se zanemariti. Ako je to nerazumno složene ili nemoguće, Sud može tražiti prevoditelj sam. U svakom slučaju, morat ćete platiti povezane troškove. Ako sud organizira prijevod, Sud prevoditelji, moguće.

XVI. Prekogranični slučajevi

Ako ste kao stranac koji žele osporiti administrativna odluka koja ima posljedice za okoliš u Estoniji možete učiniti prema istim pravilima kao estonski državljani i poduzećima. Najvažnije:

 • Samo djelatnosti estonski upravnih tijela može pobijati na estonskom sudovima;
 • postupovne kao i materijalne zakonitost administrativne aktivnosti može pobijati;
 • U pravilu, smijete osporiti upravni akt (haldusakt) ako ono krši vaša prava;
 • u pitanjima okoliša, možete također izazov upravni akt koji se odnosi na Vaših legitimnih interesa;
 • za zaštitu okoliša nevladine organizacije i udruženja osoba, kršenje prava i zabrinutost legitimne interese se pretpostavlja;
 • Iznimno možete također izazov upravnih postupovnih akata (menetlustoimingud) upravnih tijela (ako te krše vaša prava neovisno Završnog akta ili bi samo dovesti do nezakonitog Završni akt);
 • pojedince tako i organizacije (pravne osobe) može podnijeti tužbu; u pitanjima okoliša, udruženje osoba koje nije pravna osoba može iznimno također predmet tužbe.

Ne postoje posebna pravila o slučajevima koji uključuju pitanja okoliša u drugoj zemlji. Međutim, načela nediskriminacije u pravo EU-a. To znači da ako određeni ekološkim pitanjima uređena prava EU-a (npr. procjena utjecaja na okoliš, kakvoća okolnog zraka itd.), pristup sudovima državljana druge države članice moraju biti jednaka onoj tog područja. Stoga Vas kao stranac iz druge države članice može podnijeti tužbu s estonski Suda u slučajevima kada je administrativne aktivnosti (odluka) rezultata u pitanjima okoliša u vašoj zemlji. Kao i obično, postupovne kao i znatne zakonitost djelatnosti može pobijati. Imati stalni, morate dokazati da su prekršena vaša prava ili Vaših legitimnih interesa upravnog aktivnosti. Načelo nediskriminacije također primjenjuje na ostala postupovna pravila osim sposobnost. Imate pravo podnijeti zahtjev za pravna pomoć (možete također ispunite zahtjev na engleskom, više raspoloživih informacija na početnoj stranici Ministarstva pravosuđa.Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Imate pravo i na zahtjev za privremene Zaštita vaših prava. Međutim, treba napomenuti da se sudski postupak u estonskom; Stoga možda ćete trebati prevoditelja ako ne govore jezik. Troškovi za usmeni prevoditelj može biti obuhvaćene pravna pomoć. Prema načelo nediskriminacije, kad su izložene virusima administrativne aktivnosti temelji na zakonodavstvu EU-a, ista pravila kao za lokalna društva primjenjuju za određivanje koja strane osobe mogu osporiti. To znači da se aktivnost može osporavati vanjske:

 • Pojedinci (fizičke osobe);
 • organizacije (pravne osobe);
 • Ugovorni udruženja osoba koje nisu pravni subjekti (nije kao takav registriran),

u slučaju:

 • prekršila njihova prava, ili
 • njihovih zakonitih interesa.

U slučaju zaštite okoliša nevladinim organizacijama i ugovornim udruženja, kršenje prava ili zabrinutost zakonitih interesa smatra. Možda neće moći odabrati zemlju za podnošenje Vaše mjere u ekološki tvari prema estonskom oznaka upravni sud postupak. Prema, ne možete predmet tužbu protiv administrativnih tijela drugih zemalja s estonskim sudovima. S druge strane, možete samo predmet tužbu protiv estonski administrativno tijelo s estonskim nadležnim upravnim sudom koji ima nadležnost u mjesto te upravnim tijelom.

Ostale poveznice

Zakonodavstvo

Ostale informacije


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016