Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

 • Strona główna
 • Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša - Mađarska

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. #II
 4. Pristup informacijama slučajevima
 5. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 6. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 7. Drugi načini pristupa pravosuđu
 8. Pravna sposobnost
 9. Pravno zastupanje
 10. Dokazi
 11. Pravno sredstvo
 12. Troškovi
 13. Financijska pomoć mehanizama
 14. Pravodobnost
 15. Ostala pitanja
 16. Je stranac
 17. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Mađarskim Ustavom 2011 uključuje niz ekološki važni izvori. Prvo, uključuje pravo svih na zdrav okoliš kao i obvezu vratiti ili platiti za obnovu štetu za okoliš (članak XXI.). Također uključuje obvezu država i sve zaštite, održavanja i zaštitne prirodne resurse, posebno tlo, šume, vode, biološke raznolikosti i kulturnih vrijednosti, koje sve čine zajedničku baštinu nacije (članak P). Također je održivi razvoj iz Ustava kao jedan od ciljeva Mađarska (članak Q). Pristup pravosuđu regulirana općenito jamči pravo lijek protiv bilo kakve sudske ili upravne odluke koje utječu na nečijem prava ili zakoniti interesi (članak XXVIII.). Građani, međutim, ne može izravno pozvati ustavna prava u upravnom ili sudskom postupku, jer u skladu s uvriježenom tumačenja zakona, ustavna prava trebaju biti navedeni u niže norme kako bi se koristile kao pravna osnova zahtjeva. Stranke upravnog ili sudskog postupka može osloniti izravno na međunarodnim sporazumima kojima Mađarska je stranka, međutim, ne postoji realna potreba za ovu jer jednom Mađarska je obvezujući sporazum te potonji se dijelom domaćeg pravnog sustava svojom proglašivanje putem mađarski norma. Postoji nekoliko primjera kada upravna tijela i sudovi primjenjuju Arhuške konvencije kao dio svojih zaključivanje odluka, međutim, svijest javnosti upravnih i pravosudnih tijela na Arhuške konvencije i dalje prilično niska.

II. Pravosuđe

Sud sustava u Mađarskoj radi na temelju diobu vlasti i bude neovisan od zakonodavne i izvršne grane vlasti. Postoje četiri razine pravosuđa; Hijerarhija sudova od dna do vrha jest sljedeći: Okružni sudovi (Járásbíróság) (u Budimpešti su Kapitolu okružni sudovi (kerületi bíróság)), okružni sudovi (megyei Törvényszék) (u Budimpešti to Kapitolu sud (Fővárosi Törvényszék)), pokrajinski sudovi (táblabíróság) i Vrhovni sud (Kúria). Od 1. siječnja 2013. neovisno administrativno i radni sudovi (Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) u Mađarskoj. Postoji 111 okružnih sudova, 20 okružnih sudova, 5 pokrajinskih sudova i jedan Vrhovni sud u Mađarskoj pored 20 administrativnih i postupanje sudova. Sudovima u Mađarskoj ima ustavni pristojbe odlučivanja pravne sporove između privatnih tijela (privatnog prava, trgovačkog prava ili radnopravnog sporovima) ili između države i privatnih subjekata (upravnog prava i kaznenom pravu sporovi). Pravosudni sustav ima građanskog prava kontekstu i uglavnom djeluje na inquisitorial pristup s rastućim utjecajem contradictorial elemente. Građansko pravo sporova u prvom stupnju uglavnom su odlučiti single-judge stolovi (egyesbíró) s izuzetkom nekoliko slučajeva i radnopravnog slučajevima kada uređaju uključuje dva laymen (ülnök) osim suca. Kaznenim predmetima odlučuju single-judge ili jednog suca + 2 laymen klupe na temelju njihove težine. Višoj razini sudova u drugom stupnju zasjedati u three-judge klupe ili u vrlo iznimnim slučajevima five-judge terasa. Dokaz je dužnost tužitelj u građanskom pravu i upravnog prava slučajeve, dok u kaznenim predmetima je dužnost države tužitelja (ügyész) koji predstavljaju naknade. Ne postoje posebni sudovi odlučivanja u pitanjima okoliša u Mađarskoj. Stoga ekološke slučajevi su odlučile upravnim i radni sudovi ili privatnim pravom sudovima, ovisno o prirodi pravnih sporova. Forum shopping moguće mađarskom pravnog sustava s određenim ograničenjima. Premda je Sud da je pristup utvrđena zakonom, u određenim okolnostima tužitelj može odabrati lokacija na koju on želi započeti postupak (npr. umjesto obraća Sudu kod prebivališta tuženika, on se sud na mjestu šteta pretrpljena odštete slučajevi). U privatnom pravu pitanjima koja utječu na svojstva i plaćanja, stranke ugovora može odrediti sud ako njihov pravni spor bi pripadalo, ponovno s određenim ograničenjima. Redovni žalbe može se podnijeti u sporove privatnog prava protiv materijalnim presudu izazova i postupovnu i materijalnu zakonitost odluke. Postupovni naloga suda (végzés) može se podnijeti žalba samo s ograničenjima. Rok za podnošenje žalbe je 15 dana od dostave sudska odluka. U upravnog prava slučajevima nema žalbe protiv prvostupanjske presude; Međutim, postupovni sud zatraži još uvijek mogu žalba. Postoji mogućnost podnošenja izvanredne zahtjev za reviziju (felülvizsgálati kérelem) protiv pravomoćne presude Suda Vrhovnom sudu osporavanja postupovne zakonitosti odluke. Rok za ovu aktivnost je 60 dana od dostave presude. Sudovi u upravnog prava slučajevima imaju samo Cassation prava (hatályon kívül helyezés), s vrlo mali broj iznimki reformatory prava (megváltoztatás). Ti slučajevi ne utječe na pitanjima okoliša, stoga u okoliš slučajevima sudovi mogu samo ukidati administrativne odluke i istovremeno bi upravni organi da preispita slučajeve.

Okoliš sudski predmeti su specifični na brojne načine:

 • Prvo, većina ekoloških slučajeva upravnog prava sporova, uključujući privatni subjekt kao tužitelj i Agencije za zaštitu okoliša kao branjenik
 • Takvi slučajevi su uglavnom odlučilo pravnu ocjenu slučaja, jesu li upravne odluke u skladu s važećim propisima
 • Drugo, nekoliko privatnog prava slučajevima okoliša u njihov značaj, npr. naknade slučajevima za štetu za okoliš
 • U tim slučajevima odluka u slučaju često ovisi o stručnih mišljenja
 • nevladine organizacije za zaštitu okoliša mogu početi podizanje tužbi protiv onečišćivači Revizorskom sudu da naloži zaustavni onečišćenja i uvođenje preventivnih mjera
 • Međutim, takvi slučajevi su prijedlozi zakona vrlo rijetki i nisu djelotvorni, zbog teški teret dokazivanja na tužitelju nevladine organizacije
 • postoje samo par brojna ekološka kaznenim predmetima i gotovo nijedna od njih završava učinkovit zatvora presudu

Sudovi obično na zahtjev stranke pravnih sporova; Međutim, u nekim slučajevima sudovi mogu djelovati po službenoj dužnosti. To su sljedeći okruzi:

 • odlučiti o snošenju troškova stranaka
 • odgoditi saslušanje suđenje
 • pokretanje prethodni postupak na sudu EU-a
 • pokrenuti postupak na Ustavni sud za ispitivanje ustavnosti zakona
 • pokrenuti postupak na Vrhovni sud za ispitivanje ustavnosti lokalnog zakonodavstva
 • pronađu dokaze i privremeno obustaviti primjenjivost administrativna odluka u administrativnim sudski predmeti

III. Pristup informacijama slučajevima

Pristup informacijama regulirana općenito te posebno u odnosu na pristup informacijama o okolišu. Pravni lijekovi, međutim, protiv odbijanja ili nezakonitog/neadekvatna odgovor na zahtjev za informacije o okolišu nisu specifične. One traženje podataka može pokrenuti sudski postupak pred redovito privatnog prava sud protiv odbijanja ili nedostatak pružanja informacija u roku od 30 dana računajući od dostave odbijanje ili isteku zakonskog roka za pružanje informacija (15 dana). Sudovi mogu naložiti nositelja informacije za objavu tražene podatke u slučaju argumentirani zahtjev. Postoji autonomni administrativno tijelo poznato kao National zaštite podataka i slobodu informacija tijelo (nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság) kojima pritužbe u slobodi informiranja pitanja mogu podnijeti. Tijelo u slučaju se pritužba potkrijepljena može se zaraženi organ ispraviti nezakonitost. U slučaju potonja ne uspije, Tijelo može početi tužbu protiv pogođenih organa. Odbijanja zahtjeva za informacije moraju uključivati upozorenje o dostupnim pravnim lijekovima. Onih koji tvrde da svoj zahtjev za informacijama odbijen ili wrongfully/neprimjereno odgovoreno slijede ispod postupovna pravila:

 • moraju pobrinuti da njihovi sud zahtjev podnesen (upućenim) u roku od 30 dana od odbijanja itd.
 • ili podnijeti pritužbu tijelu, međutim rok nije naveden za takve zahtjeve
 • Sud je zahtjev sukladan s općim zahtjevima suda tvrdnji, ne postoje posebni zahtjevi
 • ne postoji obveza zastupati odvjetniku pred Sudom
 • Teret dokazivanja poništen, tj. nositelja informacija mora dokazati da postoje razlozi za odbijanje itd.
 • Sud je postupak ex lege žurnih
 • Nema sud porez plaća tužitelj tvrdi informacije

Sudovi nemaju pristup podatke čije se otkrivanje osporavaju stranke; Stoga sudac mora odlučiti o slobodi informiranja tvrdnja praktički ne znati informacija. Stoga sudovi ovise u takvim pitanjima na argumente koje stranke. Sudovi mogu naložiti objavu informacija ako podnositelja zahtjeva je osnovan.

IV. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Okoliš administrativni postupci nemaju posebna postupovna režima u Mađarskoj; Većinom se odlučilo primjeni općih administrativnih postupaka koji se općenito primjenjuju u gotovo svim vrstama upravnih slučajevima. Neki zakoni međutim dodati određene postupovne korake ili zahtjeve za opća pravila upravnih postupaka. Ovi zakoni su ili sektorskim zakonodavstvom (npr. zbrinjavanja otpada) ili horizontalnim zakonodavstvom (npr. o procjeni utjecaja na okoliš). Postoji niz obilježja i detaljne i posebna postupovna pravila karakteristične ekoloških administrativnih postupaka. To su:

 • gotovo svim slučajevima rješavaju regionalne ekološki, očuvanje prirode te gospodarenja vodama, természetvédelmi inspektoratima (Környezetvédelmi és Vízügyi felügyelőség) sa samo nekoliko iznimaka kojima odlučuju općina činovnici (jegyző)
 • postoje samo 10 regionalnih okolišnih Agencije u Mađarskoj, i mjesnu nadležnost usklađuje ne s redovitim županija zona (Mađarska je 19 županija i 1 Capitol), ali s većim riječnim slivovima i područja zahvata
 • okoliš agencije imaju unutarnji stručnjaci stoga ne uključuju vanjskih stručnjaka za donošenje odluka
 • okoliša postupci mogu trajati duže od opće 30-dnevnog roka redovnih administrativnih postupaka, primjerice postupka procjene utjecaja na okoliš može trajati 3 mjeseci
 • u razne ekološke slučajevima postoje naknade (díj) koji se plaćaju umjesto redovitih dužnosti (illeték), te takva naknada može biti vrlo značajni u području slučajevima (EIA i IPPC)
 • slučajeve koji utječu na okoliš, ali nisu odlučilo inspektoratima okoliša u nadležnosti niz vladine agencije ili posebne odjele zemlje državne urede, npr. šumarstva, prometa, rudarstvo agencija itd.
 • okoliš administrativnih predmeta obično jamstva više sudjelovanje javnosti i otvorenost od redovnih administrativnih predmeta koji mogu biti u obliku javne objave o slučaju, javna saslušanja ili čak pravnog položaja na nevladine organizacije

Administrativne odluke može se podnijeti žalba na nadređeno tijelo osim odlukama voditelj središnje administrativne ili vlade na prvom stupnju. U takvim slučajevima postoji izravni pravni lijek Sudu protiv takvih odluka. Drukčije prvostupanjske administrativne odluke ne mogu uzeti sudu izravno, tj. redovito žalba se iscrpljenom pred sudovima, osim u navedenim predmetima. U ekološkom slučajevima sudovi pregledavaju postupovnim i materijalnim zakonitost odluka, tj. ne samo je li sadržaj je odluka u skladu s Uredbom, ali i jesu li odluke pravilan način propisani zakonom. Sudovi također se „dalje” upravne odluke i provjeravati je li popratni materijali koji služe kao dokazi odluke obavljene na ispravan način. Najistaknutiji primjer je EIA slučajevima u kojima sudovi koji se preispituje jesu li utjecaj na okoliš izjave obavljene na znanstveno provjerljiv način te uključivanje vanjskih stručnjaka u sudskim. Planovima korištenja zemljišta u obliku općina zakonima (rendelet) i rezolucija (határozat) protiv kojih postoje ograničene mogućnosti odlaska na sud. Lokalne zakone pregledava Ustavnog suda za njihovu sukladnost s, Vrhovni sud za njihovu sukladnost s drugim viša razina normi i lokalne rezolucije Vijeća pregledava redovito sudovi, međutim, ti postupci mogu biti samo pokrenuo županijski državni uredi (megyei kormányhivatal). Postupke redovnog suda u takvim pitanjima su isti kao u redovitim upravnog prava slučajevima.

EIA pregleda odluke mogu preispitati sudovi jednako redovne administrativne odluke. U takvim slučajevima koje je nositelj projekata, subjekt pripremi EIA, svaka osoba, čija su prava ili zakoniti interesi ugroženi (imaju nekretnine ili neko pravo upisano u vezi s nekretninama u površina udara planiranog razvoja) i bilo kojeg registriranoga ekološkog NVO-a koji djeluju u područje udara. U takvim slučajevima redovnih sudova kojom se odlučuje u administrativnim slučajevima odlučivanja, bez posebna postupovna pravila, a može ukidati odluke o provjeri.

EIA utvrđivanjem se odluke ne donose u obliku zasebnog bitne upravne odluke; Stoga nema mogućnost sudskog preispitivanja te odluke. Sve zabrinutost točnost pitanja ocijenjena u EIA procesa ili nedostatak pitanja tijekom EIA moraju biti postavljena u žalbe protiv materijalnim EIA odluku kojom se prihvaća ili odbija njegovu okolišnu dozvolu prije razvoj je suglasnost pitanja.

Materijalno EIA odluke u obliku odobrenja pozvao ekološke dozvole (Környezetvédelmi engedély). Oni mogu uložiti pravni lijek u slučaju prvog i drugog stupnja odluke preispituje Sud (od 1. siječnja 2013. za administrativne i rada sud). U takvim slučajevima koje je nositelj projekata, subjekt pripremi EIA, svaka osoba, čija su prava ili zakoniti interesi ugroženi (imaju nekretnine ili neko pravo upisano u vezi s nekretninama u površina udara planiranog razvoja) i bilo kojeg registriranoga ekološkog NVO-a koji djeluju u područje udara. Ne postoji obveza ali praktičan trebaju uključiti vanjske stručnjake u sudskom postupku jer sudac ne može donijeti odluku u takvim složena pitanja u točnost EIA nalaze. Sudovi pregledavaju postupovnim i materijalnim zakonitost ekološku dozvolu, tj. ako sektorskim zakonodavstvom kao i administrativno postupovnog prava poštuju tijekom upravnog (EIA) postupak. Sudovi također u područjima izvan EIA odluke i provjeriti materijalnu i tehničku nalazi i izračune studija učinka na okoliš.

Nije nužno da sudjeluju u EIA postupak zbog pravne stalnog pred sudom u EIA slučajevima, međutim, potrebno je ispuniti uvjete stalnog i ispušni upravnih pravnih lijekova prije podnošenja tužbu. Međutim, nije nužno da subjekt podnošenje spora biti isti koji iscrpljenom upravni pravni lijek; jedini je uvjet da samo drugog stupnja EIA odluke donijele na sud. Pravno sredstvo moguće na EIA sudski postupci, međutim, ne postoje posebna pravila koja prevladava u takvim postupcima u usporedbi s općim pravilima pravne zaštite. Uvjeti koje je potrebno ispuniti navedeni su u točki X u nastavku.

Materijalno IPPC odluke u obliku odobrenja pozvao jedinstvenim ekološkim rad dozvola (egységes környezethasználati engedély). Oni mogu uložiti pravni lijek u slučaju prvog i drugog stupnja odluke preispituje Sud. U takvim slučajevima koje je nositelj projekata, subjekt pripremi IPPC dokumentaciju, svaka osoba, čija su prava ili zakoniti interesi ugroženi (imaju nekretnine ili neko pravo upisano u vezi s nekretninama u površina udara planiranog razvoja) i bilo kojeg registriranoga ekološkog NVO-a koji djeluju u područje udara. Ne postoji obveza ali praktičan trebaju uključiti vanjske stručnjake u sudskom postupku jer sudac ne može donijeti odluku u takvim složena pitanja u točnost IPPC nalaze. Sudovi pregledavaju postupovnim i materijalnim zakonitost jedinstvenog ekološke rad dozvola, tj. ako sektorskim zakonodavstvom kao i administrativno postupovnog prava poštuju tijekom upravnog (IPPC) postupak. Sudovi također u područjima izvan IPPC odluke i provjeriti materijalnu i tehničku nalazi i izračune IPPC dokumentaciju.

Nije nužno da sudjeluju u IPPC postupak zbog pravne stalnog pred sudom u IPPC slučajevima, međutim, potrebno je ispuniti uvjete stalnog i ispušni upravnih pravnih lijekova prije podnošenja tužbu. Međutim, nije nužno da subjekt podnošenje spora biti isti koji iscrpljenom upravni pravni lijek; jedini je uvjet da samo drugog stupnja IPPC odluke donijele na sud. Pravno sredstvo moguće na IPPC sudski postupci, međutim, ne postoje posebna pravila koja prevladava u takvim postupcima u usporedbi s općim pravilima pravne zaštite. Uvjeti ispunjeni su isti kao u EIA sudskim predmetima.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

Postoji niz mogućnosti da tvrdnje na sud izravno protiv fizičkih osoba ili pravnih subjekata. Prvo, ako tuženik je oštećenje zahtjeva, podnositelj zahtjeva može zahtijevati redovne privatnog prava naknadu za gubitak. Kao podskupina toga zahtjeva da se potencijalno oštećeni može zahtijevati da sud naloži tuženiku za sprečavanje štete. U slučaju tuženik ima opasne (veszélyes üzem) ili obavlja opasne djelatnosti (što je svaka aktivnost koristeći okoliš kao izvor ili cilj emisija) tada se teret dokazivanja prebaci na tuženika i s/mora dokazati da je šteta pripisati unpreventable vanjski uzrok (cilja ili objektivna odgovornost). Drugo, izravno se potraživanja mogu oblikovati kao smetnje potraživanja (birtokvédelmi kereset) u predmetu tuženika prilikom podnositelju zahtjeva utjecaj na okoliš npr. para, buka, ostali smetnje. Ta je opcija uglavnom koriste u kontekstu susjedske ako tužitelj i tuženik borave u blizini. Treće, osobni integritet potraživanja (személyiségvédelmi kereset) može se podnijeti protiv onih koji štete integritet pojedinca, uključujući zdravlje, dobrobit, pravo na život i pravo na kuće. Konačno, zakon o zaštiti okoliša i očuvanje prirode akt sadrži pravnu mogućnost ekološke i/ili očuvanju prirode NVO-ima da predmet podizanje tužbi protiv onečišćivači ili oštećivanja prirodnim vrijednostima. Takvi su slučajevi donesenima na redovitim privatnim pravom sudovima i podnositelji mogu Suda traže da naloži tuženiku zaustaviti onečišćenja/štete prirodi te uvesti preventivne mjere kako bi izbjegle onečišćenje/štete.

Potraživanja od državnih tijela mogu biti podnesene uz dvije mogućnosti:

 • Ako nadležna tijela onečišćivač, primjenjuju se ista pravila na to redovitih onečišćivači
 • Ako tijelo državne uprave na postupak donošenja odluka bio neispravan (zakonit ili tvar) a pogreška dosegne određeni prag (izvanredna, promišljenog ili izrazito lažni) od Nadoknadu je moguće zatražiti od tijelo državne uprave za one koji pretrpjele štetu ovom

U odgovornosti za okoliš pitanja, nadležno tijelo koje odredi Mađarska je regionalna ekološki, očuvanje prirode i vodoprivrede inspektorat (Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség). Zahtjev za odgovornosti za okoliš djelovanje može se podnijeti na te Agencije putem redovnog načine komunikacije, npr. poštom, elektronička pošta, telefon, telefaks ili osobno pojavljivanje u radno vrijeme na Helpdesk Agencije. Zahtjev je mjere u skladu s uobičajenim zahtjevima takav zahtjev, npr. mora sadržavati naziv i mjesto inicijator, opis predmeta i određeno poziv na djelovanje. Nevladine organizacije za zaštitu okoliša mogu podnijeti takav zahtjev na pravo koje zakona o zaštiti okoliša. Sud preispitivanje odluke agencije za okoliš u odgovornosti za okoliš pitanja razlikuje ovisno o vrsti odluke. Ako se odluka o odgovornosti za okoliš, pravila o sudskoj ocjeni ista kao u slučaju redovitih administrativne odluke jer agencija za okoliš mora izvršiti formalnu odluku u takvim pitanjima također te odgovornosti slučajevima nemaju posebna postupovna režima. U slučaju odluke agencija za okoliš je zapravo odgovor na zahtjev za djelovanje, nema sudskoj ocjeni dostupni. Takve su odluke, a odgovori na zahtjeve; Potonji obilježava zakon o zaštiti okoliša i ekoloških Agencije i kao samo javne pritužbama. I jer ne treba provesti formalno administrativne odluke o javnoj pritužbe, ne postoji odluka koje bi se mogle poduzeti sudu. Odgovornosti za okoliš prvenstveno provoditi državnu upravu, koja se koristi svoje ovlasti za donošenje administrativnih odluka u odgovornost pitanja. Privatni subjekti mogu provoditi odgovornosti za okoliš s ozbiljnim ograničenjima. Samo za nevladine organizacije za zaštitu okoliša i nevladinim organizacijama može predmet podizanje tužbi protiv onečišćivači ili oštećivanja prirodnim vrijednostima. Takvi su slučajevi donesenima na redovitim privatnim pravom sudovima i podnositelji mogu Suda traže da naloži tuženiku zaustaviti onečišćenja/štete prirodi te uvesti preventivne mjere kako bi izbjegle onečišćenje/štete.

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

U slučaju problema u okolišu, postoje drugi načini raspoloživim osim aktivnosti upravnim tijelima i sudskim tužbama započete na sudovima. Neke od tih mjera odgovoriti na činjenične probleme u okolišu (npr. onečišćenja) dok ostali rješavanje sumnja na nepravilnosti pitanja okoliša od strane javnih tijela. To su sljedeći okruzi:

 • javni tužitelj (ügyész): Tužitelji su dvije vrste ovlasti koje odgovaraju obje vrste problema: onečišćenje i nepravilnosti. U pogledu onečišćenja, tužitelj ima pravo u zakon o zaštiti okoliša započeti tužbu protiv onečišćivač za zaustavljanje aktivnosti ili naručivanje onečišćivač platiti odštetu; također prema Zakonu o parničnom postupku, javni tužitelj može započeti tužbu ako oni koji su inače pravo ne mogu ostvariti svoja prava, osim ako ostvarivanja prava zahtijeva osobnih prinudne mjere. U pogledu nepravilnosti, javnog tužitelja unutar svoje nadležnosti zaštite javnog interesa može objaviti poziv (felhívás) svih javnih tijela protiv svoju konačnu odluku nije dodijelio Sud da smatra nezakonitim. Poziv daje u roku od jedne godine i primatelj poziva je nadređeno tijelo odlučivanja tijela. U slučaju poziv ne tužitelja mogu početi tužbu protiv nezakonite odluke.
 • Ombudsman (alapvető jogok biztosa): Ombudsman može ispitati djela ili propuste javnih tijela i u slučaju potonja štetu ili ugrožavaju temeljna prava građana može poduzeti odgovarajuće mjere. Te mjere mogu biti: izdati preporuku predmetnoj nadređenog tijela da istraže, pokrenuti postupak na tužitelja, pokrenuti postupak na nacionalnoj zaštite podataka i slobodu informacija tijelo pokreće postupak na Ustavnom sudu ili može predstavljati prijatelj suda u administrativnim sudskih postupaka u pitanjima okoliša.
 • Zamjenik ombudsman za buduće generacije (alapvető jogok biztosának a Jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese): Prethodno taj je položaj neovisnog ekološke ombudsman položaju; Međutim, od 1. siječnja 2012. položaj jedan od zamjenika. Ovlasti zamjenik ombudsmanu: pregled provedbe interesa budućih generacija, redovno obavješćivati ombudsman njegovih otisaka, poziv pozornost Ombudsmanu na prijetnje nezakonitost utječe na veće skupine ljudi pokretanju istrage Ombudsmana, sudjeluju u takvim istragama i predložio postupak pred Ustavnim sudom.
 • Nacionalne zaštite podataka i slobodu informacija tijelo (nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság): Tijelo primi pritužbu slobode informiranja pitanja kada zahtjevom za slobodu informiranja odbijen nezakonito. Tijelo u slučaju se pritužba potkrijepljena može se zaraženi organ o odbijanju zahtjeva za ispravljanje nezakonitost. U slučaju potonja ne uspije, Tijelo može početi tužbu protiv pogođenih organa.
 • OECD nacionalna kontaktna točka: U slučaju multinacionalna tvrtka prouzročila ekološki problem, postoji mogućnost primjene Smjernica OECD-a za multinacionalna poduzeća koja ima brojna ekološka odredbe. U tom slučaju, pritužba se može podnijeti na mađarske nacionalne kontaktne točke u departmanu međunarodnih i europskih poslova na Ministarstvo nacionalnog gospodarstva (nemzetgazdasági Minisztérium). Kontaktna točka će okupiti pogođene stranke i pokušati postići dogovor i zaključiti s izjavom.

Privatni kazneni progon je dostupan samo u određenim vrstama slučaja i u odnosu na kaznena djela koja su počinjena protiv osoba, a ne okoliša. Jedan takav slučaj međutim mogu imati ekološke važnosti; To je libel (klevete) slučajevima. U tim slučajevima davanja zastupa privatnih osoba koje su offended ili oštećenim kaznenim libel (klevete). Takvi slučajevi mogu imati ekološke važnosti ako pokrenut protiv ekoloških aktivista ili nevladinih organizacija kao dio slapp (strateške tužbu protiv sudjelovanja javnosti) djelovanje.

U slučaju nepravilnosti (neprimjerene upravne mjere, administrativne nedjelovanja ili propusta) postoji niz pravna sredstva, kao što su:

 • Pritužbe Europskom ombudsmanu, vidi gore
 • Pritužbe Europskom javnom tužitelju, vidi gore
 • pritužba nacionalnom zaštite podataka i slobodu informacija tijelo, vidi gore
 • U slučaju upravne šutnje viši tijelo poziva odlučivanje tijela da djeluju na Peticiju je podnijela stranka u postupku; Ako nedjelovanje nastavi viši tijela mogu imenovati drugo tijelo s istim nadležnost omogućiti pravilno odluku; u slučaju poziv javnog tužitelja u svrhu administrativne šutnje nisu predočeni rezultat, tužitelj može pokrenuti postupak na sudu

VII. Pravna sposobnost


Pravna sposobnost

Upravni postupak

Sudski postupak

Pojedinci

Pojedince čije prava ili legitimne interese utječe slučaju ima pravnu sposobnost. Ako pravo regulira tako su pojedinci koji su vlasnici nekretnina u područje udara aktivnost ili ili čija prava u odnosu na takve nekretnine su registrirani službeno.

Svatko može imati u pravosudni postupak koji imaju prava i obveze; Međutim, ovo je samo sposobnost biti u položaju. Ona su zapravo pravnog položaja čija prava ili zakoniti interesi ugroženi. To se može dokazati primjerice dokazivanjem da osoba sudjelovali u upravni postupak koji prethodi sudske faze u slučaju.

NVO-i

Prava mogu dodijeliti pravnog položaja na nevladine organizacije čija je djelatnost usmjerena na zaštitu temeljnih prava ili promicanje javnog interesa. Nevladine organizacije za zaštitu okoliša imaju pravnu osnovu u ekološkom administrativnih postupaka ako djeluju u područje udara aktivnost ili instrument.

Nevladine organizacije imaju pravnu osnovu u ekološkom slučajevima u dvije različite okolnosti.

a) u postupcima pokrenutim protiv administrativne odluke, te nevladine organizacije za zaštitu okoliša imaju pravnu osnovu koje posluju u područje udara aktivnost ili instrument.

b) nevladine organizacije za zaštitu okoliša mogu početi tužbu protiv onečišćivači i zahtijevati od suda da bi prestanka djelatnosti ili uvođenje preventivnih mjera u svoju bilancu.

Drugih pravnih subjekata

Drugih pravnih subjekata ili organizacija bez pravne osobnosti biti u položaju ako svoja prava ili legitimne interese utječe slučaj.

Drugih pravnih subjekata ili organizacija bez pravne osobnosti biti u položaju ako svoja prava ili legitimne interese utječe slučaj.

Ad hoc skupine

Ad hoc, neregistrirani skupina nemaju pravnu sposobnost.

Ad hoc, neregistrirani skupina nemaju pravnu sposobnost.

vanjske nevladine organizacije

Općenito, od strane nevladinih organizacija nisu aktivne na državnom području Mađarske, nemaju pravnu osnovu u tim postupcima ako nije drugačije nevladinih organizacija registrirana u Mađarskoj se. U posebnim okolnostima, npr. na temelju uzajamnosti s drugim zemljama ili u procjeni utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu, strane nevladinih organizacija može koristiti stalni prava.

Općenito, od strane nevladinih organizacija nisu aktivne na državnom području Mađarske, nemaju pravnu osnovu u tim postupcima ako nije drugačije nevladinih organizacija registrirana u Mađarskoj se. U posebnim okolnostima, npr. na temelju uzajamnosti s drugim zemljama ili u procjeni utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu, strane nevladinih organizacija može koristiti stalni prava.

Drugi

Ta tijela čije su zadaće pod utjecajem, ali nisu sudjelovali u donošenju odluka u slučaju, može imati pravnu osnovu.

Ta tijela čije su zadaće pod utjecajem, ali nisu sudjelovali u donošenju odluka u slučaju, može imati pravnu osnovu.

Nema značajno različite postupke primjenjive na pojedince u sektorskim zakonodavstvom o okolišu. EIA i IPPC-a postupaka obično su otvoreniji zbog činjenice da svatko ima pravnu osnovu koja živi ili boravište na područje udara planiranog ili operativni instrument/aktivnosti. Međutim, u cestogradnja postupaka i one koje se odnose na pitanja za atomsku energiju, pravnog položaja pojedinaca više ograničena. Spomenuta, nevladine organizacije imaju privilegirane pravnog položaja u ekološkom administrativnih postupaka, obilježava Vrhovni sud na kojima regionalnih agencija za okoliš je odlučivanje ili postupkom suodlučivanja tijelo. Stranih osoba i nevladine organizacije imaju posebnu pravnu osnovu režim koji proizlaze iz Espooa u prekograničnim slučajevima. Time se jamči da onih pogođenih planirani djelatnost u stranoj zemlji istovjetna pravnog položaja kao uključene u Mađarskoj.

Ne postoji stvarna actio popularis u Mađarskoj, tj. mogućnost da svatko može ići na sud protiv administrativna odluka ili djelovanja ili propusta druge osobe bez pravnog interesa izjavile. Prethodno postignut actio popularis dostupne protiv normativni akti na Ustavnom sudu; Međutim, od siječnja 2012, 1 (stupanja na snagu novi ustav Mađarska) to je samo u slučajevima kada je osoba utjecati na provedbu neustavnom norma.

Druge institucije također imati pravnu osnovu kako slijedi:

 • Ombudsmanica: Ombudsman može biti prijatelj suda u administrativnim sudskih postupaka u pitanjima okoliša
 • javni tužitelj: tužitelj ima pravo u zakon o zaštiti okoliša započeti tužbu protiv onečišćivač za zaustavljanje aktivnosti ili naručivanje onečišćivač platiti odštetu; također prema Zakonu o parničnom postupku, javni tužitelj može započeti tužbu ako oni koji su inače pravo ne mogu ostvariti svoja prava, osim ako ostvarivanja prava zahtijeva osobnih izvršne mjere
 • Nacionalne zaštite podataka i slobodu informacija tijelo: Tijelo ima stalni tužiti protiv onih koji ne pružaju podatke koji su od javnog interesa, nezakonito i odbijanje djelovanja u skladu s prethodnim poziv na djelovanje Agencije

EIA i IPPC-a pravila za stajaće pojedinaca/nevladine organizacije i pristupu pravosuđu samo prednost ako je postupak procjene utjecaja na okoliš ili IPPC izdavanju dozvola. Općenito, za pitanja okoliša (npr. kvalitetu zraka graničnih vrijednosti emisije, buka graničnih vrijednosti emisije, gospodarenje otpadom dozvole itd.) opća stalnog pravila, tj. kao gore navedene matrice.

VIII. Pravno zastupanje

Uloga odvjetnicima da podržava pojedince i pravne osobe u ostvarivanju prava. Su dio sustava komponenti koje (tužitelja, pravosuđe itd.) promiču vladavine prava. Odvjetnici se mogu odvjetnici koji imaju dozvolu za zastupati stranke na temelju Ugovora ili odvjetnici zapošljava državnih tijela. Odvjetnici zapošljava ekološke tijelima državne uprave ili Ministarstvo ruralnog razvoja (de facto Ministarstva okoliša Mađarske), primjenjivati prava okoliša na dnevnoj osnovi. Njihov je broj između 50 i 100 u Mađarskoj. Privatni odvjetnici koji predstavlja fizička ili pravna osoba moraju primijeniti pravo okoliša jednom život ili rad tih subjekata, to zahtijevaju. Njihov broj nije predvidljivo. Javnog interesa okolišnih pravnika zastupati stranke protiv onečišćivači za provedbu odgovornosti za okoliš ili protiv državne uprave za sprječavanje mogućih ekološki štetnih događaja. Njihov je broj između 5 i 10 u Mađarskoj. Pravnog zastupnika nije obvezna u većini sudskih postupaka, i u okolišnom sudski predmeti; Nekoliko zemalja ako pravno zastupanje obvezna su sljedeći:

 • žalbeni postupci pred regionalnih sudova
 • rješavanje postupaka pred Supreme Court
 • Svaki postupak pred zemlji sudovi osim u slučajevima kada novčanu vrijednost predmeta ne premašuje 100 000 EUR, kutije za naknadu za nepravilnosti, medija i priopćenje slučajevima slučajevima za osobni integritet zaštita i administrativna sudski predmeti

Postoji niz braniteljima specijaliziranima za u pitanjima okoliša, međutim, na različite mjeri. Samo nekoliko velikih poduzeća oglašavaju da njihov portfelj uključuje prava okoliša i obično je riječ najveći demokracije u zemlji. Neke odvjetnici rad za poslovni klijenti čiji rad uključuje provedbu zakona o okolišu redovito, međutim, njihova imena nisu poznati. Nekoliko odvjetnici tvrdnja u javnom očiju da su stručnjaci zakona o okolišu (npr. primanje istaknutim slučajevima okoliša, poput one u kojoj tuženik ima društvo potencijalno uzrokovanje 2010. listopada crveni mulj izlijevanje), ali čini se prilično jednokratne mjere nisu potkrijepljene opći portfelj kao odvjetnici. Konačno, postoji nekoliko nevladinih organizacija koje su se specijalizirale za prava okoliša, bilo provođenjem odvjetnika za svoje ekološke slučajevima (3 – 4 NVO-a) ili ima osoblje koje pruža pravnu pomoć u javnom interesu okoliša slučajevima (1 – 2 NVO-a).

Postoji niz baze podataka koji pomažu ljudima da pronađu ekološke odvjetnici. U slučaju poslovnih pitanja, npr. zahtjev za dozvolu, žalbu na okoliš kazne itd. postoje brojne internetske baze podataka koje omogućuju pretraživanje specijalizacije raspoloživih licencirane odvjetnici diljem cijele zemlje. To se može dopuniti pretraživanje tematske stranice pravne web-mjestima istaknute ekološke odvjetnici mogu pronaći. U slučaju javnog interesa pitanja, ekoloških odvjetnici mogu se pronaći izravno na internetu, ili putem kontaktiraju nevladinih organizacija za zaštitu okoliša. Potonje se svakako svjesni dostupnosti i kontaktne podatke javnih interesa prava okoliša Ureda. Naposljetku, u slučaju traženje pravne pomoći, pravna pomoć službi Ministarstva uprave i pravosuđa djeluje internetske stranice na kojoj je baza podataka pravnu pomoć odvjetnika i pravnu pomoć nevladine organizacije se mogu pretraživati, no to nije uz pomoć funkcija pretraživanje specijalizacije.

IX. Dokazi

Okoliš Sudu nisu obuhvaćene različite uredbe od redovnog građanskog ili upravnog prava slučajevima. To znači da prema postupovna pravila, onih morati dati dokaze koji su zainteresirani za dokazivanje nešto. Je najčešće tužitelj. U Mađarskoj, postoji sustav slobodnog dokaza odnosno dokaz je unaprijed određenog čvrstoća i bilo koji oblik dokaza (svjedoka, mišljenja stručnjaka, posjete lokaciji, dokumenti, predmeti) mogu dokazati stajališta u sudski postupak. Međutim, u slučajevima okoliša je stručna mišljenja.

U skladu s vladavinom bez dokaza, nijedan kao dokaz je unaprijed određenog vrijednost, tj. nikakav argument može biti bilo koji oblik dokaza prema potrebi. Sudac nije vezana nikakvom obliku dokaza, ali mora prihvatiti stvarnost nalaze sadržane u tzv. javni dokumenti (közokirat) koje su izdala nadležna tijela u njihovoj nadležnosti. Sud nije u vezi s druge dokaze za ocjenu dokaza. U slučaju stručno mišljenje nepotpuna, nejasne ili proturječno ili s drugom stručnom mišljenju, izvornik mišljenje treba pojasniti stručnjak ali sud može imenovati novog stručnjaka. Stranke u sudskog postupka mogu uvesti novi dokazi, obvezuje nekoliko osnovna pravila:

 • dokaze treba uvesti na vrijeme, tj. ne može dovesti do proširenja postupka na neprimjeren način
 • Sud je dužne odbiti dokaza ako je ponuđena u neopravdano kašnjenje ili protiv pravila dobre volje sporova
 • Troškovi dokaza snosi onih koji pokreće dokaza, međutim, kasnije konačni snošenju troškova može promijeniti koristeći načelo „gubitnik plaća”

Sud obično ne započne dokazi jer uloga Suda odlučuje pravnog spora i ne otkrivaju krajnji istine. Međutim, Sud mora obavijestiti na ciljanu pitanje stranaka što dio svojih argumenata još uvijek nedostaje dovoljno dokaza. Osim toga, Sud u iznimnim okolnostima može pokrenuti dokaza u administrativnim sudskih predmeta, npr. ako primijeti da upravni akt je ništavan kako bi potkrijepila tu ocjenu.

Stručnjak mora biti uključen u postupak dokaza ako postoji potreba za posebna znanja o bilo kojoj temi važnosti da sudac ne posjeduje (zapravo bilo koje nisu pravne izdavanje). U tom slučaju, stranke mogu zatražiti od Suda da mandat sudskog stručnjaka koji je registriran u Ministarstvu uprave i pravosuđa o popisu stručnjaka pružanja stručnog mišljenja. U slučaju nema takvog stručnjaka, svatko ima potrebno znanje može ovlastiti Suda. Stranke mogu također mandat stručnjaka i dostaviti privatnih stručnih mišljenja sudu, međutim, njihove težine dokaza u procesu odlučivanja Suda nešto slabije od službeno zadužila pravosudne stručno mišljenje. Novijom sudskom praksom Vrhovni sud međutim potvrđuje da privatnog stručnih mišljenja nisu samo iskaz stranaka stavovima ali dio udruženja dokaza.

Stručnih mišljenja (privatni i službeno ovlaštena slično) nisu obvezni na sud tako da Sud može preusmjeriti od njih. Međutim, njihov uvjerljivi snage zbog svoje utemeljene prirode i preusmjeravanja iz nalaza mora biti obrazložen suda, bilo na temelju dokazane činjenice, ili drugih stručnih mišljenja. Drukčije sud rizika poništenje presude u nadređenim sudom jer nije proveo odgovarajući postupak koji dokazuju.

X. pravno sredstvo

U slučaju upravne odluke je žalba, žalba ima automatsko suspenzivni učinak i prava zajamčenih odlukom ne mogu izvršavati. Prvi primjer odluka tijela, međutim, može izjaviti svoju odluku odmah izvršen ako je to potrebno za sprečavanje ili rješavanje opasna ili izrazito opasnoj situaciji, ako nacionalne sigurnosti, obrane i javne bi to zahtijeva, ili novi propis omogućava se, među ostalim, ekološki, očuvanje prirode, javnog zdravlja, povijesnih spomenika zaštite ili zaštite tla itd. razloga. Tužbu podnesenom protiv pravomoćne upravne odluke nema automatski učinak odgode, međutim, u gibanju ili kasnije tijekom sudskog slučaja zahtjev možete podnijeti sudu da obustavi izvršivost sporne upravne odluke. Po primitku zahtjeva sud ne donese odluku o obustavi u roku od 8 dana. Kriteriji koje treba uzeti u obzir tijekom odlučivanja su: izvornom situacijom može se obnoviti, bit će propust obustave uzrokovati više lošeg nego obustavu bi.

Zahtjev za nalog ne može biti podnesen glavni zahtjev (kereset) ali samo zajedno s njim ili naknadno. Naredbu odobrava se ako je to potrebno za sprečavanje neposredne prijetnje štetu, očuvanje situacije koje mogu dovesti do pravnih sporova, zaštita prava podnositelja zahtjeva i štete uzrokovane mjera ne prelazi prednosti koju dostigne nalogu. Sud može donijeti nalog polaganje cross-undertaking odštete. Sud mora odlučiti u ubrzani postupak o nalogu. Odluke Suda o nalogu mogu se žalba.

XI. Troškovi

Radi pokretanja sudskog postupka, podnositelj zahtjeva mora platiti sudske poreza ili pristojba (illeték). Kasnije tijekom postupka troškovi dokaza treba unaprijed (pohranjene pri sud) oni pokretanje dokaza. U slučaju svjedok putuje na saslušanje, osoblja koje je pokrenulo svoje audition snositi troškove i uplatiti ga svjedoku. I one podnošenja žalbe moraju platiti žalbeni sud (fellebbezési illeték). Tijekom sudskog postupka, svaka je stranka odgovorna za plaćanje vlastitu troškovi odvjetnika. Konačno, nakon presude stranka koja izgubi spor mora platiti troškove platiti pobjedničku stranu.

Redovito sud porezne protiv upravne odluke iznosi 100 eura. U privatnom pravu slučajeva Sud porezne ovisi o tzv. novčane vrijednosti, npr. iznos naknade od tuženika. Sud porez se 6 % te vrijednosti, ali najmanje 50 i najviše 5000 eura. Budući da nema žalbe u upravni sud slučajevima nema sud poreza koji se plaćaju u takvim slučajevima. U privatnom pravu slučajevima žalbe 8 % vrijednosti vrijednost postupka, ali najmanje 50 i najviše 8350 eura. Ako se zahtjev za izvanredni pravni lijek podnesen, Sud porez se 10 % vrijednosti slučaja, ali najmanje 165 i najviše 11670 eura.

U ekološkom slučajevima, druge kategorije troškova može varirati između krajnosti prema sljedećoj, koja je procjena na temelju redovite prakse:

 • Putni troškovi svjedoka: 10 do 50 EUR
 • Pristojba za potvrdu za izgubljenu dobit/plaća: 50 do 100 EUR
 • troškovi posjedovanja pregled na licu mjesta Suda: NIJE PRIMJENJIVO
 • Stručno mišljenje: nekretnine ocjenjivanje naknade u slučaju: 200 do 1 000 EUR; Izvješće o zdravlju u osobnost zaštitu slučaj: 200 do 800 EUR; Izravni kvalitete zraka ili emisije buke praćenje u okoliš predmeta: 1000 do 4 000 EUR; Izravni očuvanja prirode praćenje 4000 do 8 000 EUR; čitanje opsežna materijala, npr. utjecaja na okoliš izjavu (környezeti hatástanulmány): 1000 do 2 000 EUR
 • Troškovi odvjetnika podliježu sporazumu između stranke i odvjetnika koristeći Marker cijenama, ali može varirati od 40 sat vremena rada do 200 EUR, ali mogu primijeniti alternativnu metodu naknade ako 15 do 40 % od uspješno stečene iznos prihvatljiv

Zahtjev za nalog je besplatno, no Sud može uvjetovati dostavu naredbu ovisi o plaćanjem obveznica ili cross-undertaking odštete. Taj iznos – posebice u istaknutim slučajevima poput okoliša velike infrastrukturne projekte” EIA slučajevima – može iznositi 4 000 EUR dnevno.

Snošenje troškova spora moraju se definirati u presudi. Gubitnik stranka nije obvezna platiti troškove pobjedničku stranu, uz određene iznimke kao što su:

 • u slučaju tuženik nije izazvala postupak i priznaje na prvo ročište svoje dužnosti troškove snosi podnositelj zahtjeva
 • Stranke u postupku mogu, s odgode ili nedostaje rokove, ili uzrokuje nepotrebne troškove inače da snose takve troškove
 • u slučaju netko datoteke tužbu unatoč postignutim sporazumom postupka posredovanja može se naložiti plaćanje bez obzira njegova uspjeha u predmetu
 • u slučaju djelomičnog Win, Sud definira snošenje troškova razmjeran omjeru Win/izgubiti stranka
 • u slučaju potonja omjer je približno čak, Sud može naložiti da svaka stranka snosi vlastite troškove
 • u slučaju prijatelj suda u slučaju i njegovi bočni osvajaju, troškovi koje snosi troškove, ali ako njegovi bočni gubi samo oni troškovi koje snosi amicus curies nastale zbog njegovog sudjelovanja u postupku

XII. Financijska pomoć mehanizama

Postoje dvije glavne vrste naknada izuzeća ili naknade: Oni koji ne zahtijevaju donošenje odluke suda i da. U tim da ne moraju sudska odluka neke allowanced ovise o slučaju vrsta i neki su o vrsti podnositelja zahtjeva.

Za besplatne emisijske jedinice utvrđene zakonom za vrste, postoji niz postupaka koji se mogu pokrenuti bez plaćene sud poreza, već samo jedan tip okoliš važnost: slučajevima za provedbu slobode informiranja. Druge vrste slučajevi ne zahtijeva prethodna plaćanja sudskih poreza, samo gubitnik u slučaju će morati platiti sudske porezne naknadno. Takve slučajeve s moguće ekološke važnosti su

 • naknade slučajevima ako je osoba koja je pretrpjela štetu imala njegovog života, integritet i zdravlje ugrožene
 • osobnost prava slučajeva zaštite
 • naknade slučajevima protiv javnih tijela
 • Upravni sud progon administrativne odluke

Konačno, postoje slučajevi kada nema prije nego samo naknadno plaćanje troškova postupka (költségfeljegyzési jog). Takvim slučajevima s okolišnim važnosti su naknade za štetu prouzročenu rudarstva. Također upravni sud u slučajevima kada troškovi dokaza pokrenuo tuženik upravnog tijela su obuhvaćeni ove naknade.

Određene vrste prijavitelji osloboditi od plaćanja Sud poreza, među ostalim Mađarska država, općine, nevladine organizacije (udruga i zaklada ako nisu ostvareni dohodak prethodne godine od gospodarske aktivnosti), neprofitnog tvrtke i EU i institucija.

Sud svoju odluku mogu dodijeliti četiri vrste trošak naknada:

 • dozvola za daljnjih plaćanja suda porez ako gubitka (illetékfeljegyzési jog): To se primjenjuje ako prethodnog plaćanja Sud porezne značilo bi nesrazmjeran teret uzimajući u obzir imovine i prihoda, posebno ako sud poreza koji se plaćaju prelazi 25 % godišnji dohodak po glavi stanovnika prije oporezivanja prihoda
 • dozvola za daljnjih plaćanja troškova postupka (költségfeljegyzési jog)
 • potpuno oslobođenje od plaćanja troškova postupka, osim troškove druge stranke u slučaju gubitka (teljes költségmentesség)
 • djelomično oslobođenje od plaćanja neke troškove postupka osim troškove druge stranke u slučaju gubitka (részleges költségmentesség)

Potonje 3 vrste naknade imaju uvjetima definiranim u detalje, uzimajući u obzir imovine kao i dohodak situacijom može ga.

Pravnoj pomoći dostupan u pitanjima okoliša, međutim, ne postoji poseban pravnoj pomoći u takvim slučajevima. Fizičke osobe kao i nevladine organizacije mogu imati koristi od pravne pomoći da ima dvije vrste: Pravna pomoć izvan i unutar sudskog postupka. Građanski i kazneni postupci kao i izvansudske pravne savjete i pomoć u pripremi dokumenata svih prihvatljivih za pravnu pomoć, osim pravne pomoći utemeljenja nevladine organizacije.

Izvan pravosudni postupak korisnik može imati pravne savjete, pomoć u pripremi dokumenata i pomoglo u pristupu spisa. U pravosudni postupak korisnik može imati odvjetnika za predmet. Uvjeti koje koriste pravnu pomoć su da podnositelj zahtjeva neto mjesečni prihod ne prelazi iznos tzv. Minimalna starosna mirovina (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege = nyugdíjminimum) i nema imovine. NVO-i kvalificiran kao javnog interesa (közhasznú) može imati koristi od pravne pomoći u sudski postupci pokrenuti za zaštitu javnog interesa na izričito pravo dati pravo (slučajevi protiv onečišćivači započela na zakon o zaštiti okoliša takvi postupci).

Pravna pomoć prvenstveno obuhvaća troškovi pravnu pomoć odvjetnika u slučaju ili troškove pravni savjetnik ako pravni potrebna je pomoć, ali bez sudskog postupka u tijeku. Međutim, iako pravno zastupanje u sudskim slučajem pokrivena potpuno pravna pomoć u slučaju pravnih savjeta izvan predmet broj radnih sati pravni stručnjak trošenje predmet ograničen odluka nadležnih pravnu pomoć tijela.

Pružatelje pravne pomoći moraju biti registrirani na pravnu pomoć usluga vlade, i Ugovor o uslugama s vladina agencija utvrđivanje njihove uloge i odgovornosti. Sljedeće se može prijaviti za registraciju pružatelje pravne pomoći:

 • Odvjetnici
 • odvjetnika uredi
 • Europska unija odvjetnici radni trajno u Mađarskoj
 • Nevladine organizacije koje se bave (ljudska ili osnovne) zaštita prava
 • etničko samoupravnih tijela manjina
 • sveučilišta pružanje pravnog obrazovanja

Pravna pomoć organizacije (npr. nevladine organizacije) može podnijeti zahtjev za registraciju u slučaju ima uredski prostor za sastanak klijentima i ima ugovor o uslugama s odvjetniku za određeno razdoblje koje omogućuju odvjetnika za pružanje pravnih usluga u ime i po uputama pravne zraka organizacije. Je iznimno rijetka da ekološke slučajevima uključivati pravnu pomoć. Prvenstveno je zbog činjenice da samo ekološke slučajevima pravosudnog faza može uključivati pravnu pomoć te brojni ekološki predmeta je odlučeno na upravnoj razini, bez stvaranja sudskog postupka. Drugo, nema puno pravnu pomoć odvjetnika ili pravnu pomoć organizacije, sveučilišta itd.) koje su se specijalizirale za prava okoliša. Treće, ovu priliku nije široko poznata u civilnom sektoru ili.

Postoji mogućnost da zatraže pro bono pravne pomoći odvjetnička društva jer sve više takvih poduzeća uključenih u te vrste aktivnosti u Mađarskoj uglavnom na inicijativu pilnet (nekadašnji pili). Međutim, ti odvjetnička društva ne nude specijalizirane ekološke pravne savjete.

Nema ekoloških pravne klinike u Mađarskoj, samo slobode informiranja pravne klinike mrežom upravlja i koordinira inicijative Otvorenog društva. U te mreže postoji nekoliko nevladinih organizacija koji nude kliničke pravnog obrazovanja za okoliš ili povezanih slobode informiranja pitanjima, poput emla (okoliš) i ENERGIA klub (okoliša povezanih s energetikom). Trenutačno nisu dostupni javnosti, ali služiti samo studente od ELTE Sveučilišni fakultet kako bi se oplemenio njihove izvannastavne aktivnosti.

Postoji nekoliko javnog interesa prava okoliša organizacije u Mađarskoj, ponajprije emla i Reflex, dok javnog interesa okolišnih pravnika rade za nevladine organizacije poput lmcs ili nimfea. Te organizacije i stručnjake za javno i primjenjuju vlastite načela prilikom pružanja slobodno jeftine pravnu pomoć u pitanjima okoliša. Njihove kontaktne podatke online su i dostupniji na zaštitu okoliša nevladinim organizacijama.

Xiii.timeliness

Upravnim tijelima dužni su prema administrativni postupak akt donosi odluku u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva. U slučajevima kada je odluka potrebna radi sprečavanja opasna ili izrazito opasnoj situaciji, odluka se mora vršiti u ubrzani postupak. Voditelj administrativno tijelo može produljiti postupkom prije kraja prvog 30-dnevnom razdoblju s dodatnih 30 dana. Ako nadležno tijelo ne poštuje rokove, mora vratiti postupovnih naknada podnositelju zahtjeva, i u slučaju to kašnjenje dvostruko dok zakonskog roka za donošenje odluka, isplata zahtjeva dvostruke postupovne naknade.

Sudovi moraju ispitati dostavila dokumente u roku od 30 dana i odgovarajuće mjere, npr. tužitelju naloži svoje podneske. To također vrijedi za prijedloge pokretanje parnice. Unutar istog 30 dana i datuma prvog saslušanja mora postaviti, obavješćivanje strankama najmanje 15 dana prije datuma. Prvo ročište mora održati u roku od 4 mjeseci od dolaska pokrete na sud, ali najkasnije u roku od 9 mjeseci Naknadna saslušanja treba održavati unutar 4 mjeseci od prethodnog ispitivanja. Za deklaracije koje se podnose stranaka, sud može odrediti rokove koji su obično 15 dana. Sudovi za pripremu zapisnika ročište (jegyzőkönyv) neposredno, ili ako je saslušanje nije zabilježen u roku od 8 dana od dana saslušanja. Tiskanog minuta treba mailed strankama unutar 15 dana. Stranke mogu zajednički zahtijevati od suda najmanje 8 dana prije rasprave da datuma saslušanja biti odgođeno. Ako su stranke suglasne da obustave postupka, u slučaju prekida nakon 6 mjeseci, osim ako strana pokrene ponovnog pokretanja postupka na Sud (szünetelés). Žalbe protiv prvostupanjske presude mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dostave presude na nadređenim sudom, a zahtjev za izvanredni pravni lijek (felülvizsgálati kérelem) mogu se podnijeti u roku od 60 dana od dostave presude Vrhovnom sudu (Kúria).

Tipična trajanja ekološki predmetu sljedeće:

 • Upravni sud slučajevima protiv administrativnih odluka u vezi manjih razmjera projekti: Od 1,5 do 2 godina
 • Upravni sud slučajevima protiv administrativnih odluka u vezi većih razmjera projekti: Od 2 do 5 godina
 • privatnom pravu postupke protiv štete na okolišu ili prirode: 2 do 3 godine na prvom stupnju, 1 do 2 godina na drugom stupnju, ukupno 3 do 5 godina
 • privatnim pravom slučajevima za naknade ekološke štete: 1,5 do 2 godine na prvom stupnju, 1 do 2 godina na drugom stupnju, ukupno 2,5 do 4 godina

Nema zakonskog roka za sudove za donošenje odluke. Dakle, ne postoje sankcije protiv sudova ostvarenje presudu u non-timely način. Međutim, u upravi pravosudne podružnicu, nacionalnog pravosuđa Predsjedništvo (Országos bírósági Hivatal) kao i sve glave sudova odgovorne su za praćenje evidencije postupovnih rokova sudovima.

XIV. Ostala pitanja

Okoliš odluke osporavaju u različitim fazama postupka, ovisno o naravi osoba uključena u slučaj. U slučaju fizičkih osoba, većinom reagira nakon promjene okoliša dogodilo, tj. žele sudjelovati u postupcima nakon odluke i razvoj na terenu vidljivo početi nastati. Naprotiv, nevladine organizacije za zaštitu okoliša koji su neovisni osoblja za praćenje razvoja odlučivanja obično se već dopušta faza slučajevima prije donošenja konačne odluke u predmetu. Postoje suprotni primjera, međutim, posebno u EIA i IPPC-a postupaka kada zbog veća otvorenost pravila – i privatne osobe sudjeluje u postupku pravodobno.

Javnost nije predviđen razumljive ili lako razumljive informacije o pristupu pravosuđu u Mađarskoj. Postoji niske svijesti o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša ili općenito u populaciji Mađarskoj. To je djelomično mogu pripisati vrlo niske razine izgradnje kapaciteta programa kojima upravlja vlada i relativno nizak prioritet na ta pitanja u vladi politika kontinuirano u ovom pitanju već desetljećima. Postoje sporadičnu informacije i malo informacija o Arhuške konvencije o javnim stranicama i to nije povećati praktične informacije za javnost radi provedbe stvarnog pristupa pravosuđu.

ADR postoje u Mađarskoj za rješavanje sukoba stranaka u vezi s njihovim privatnim pravom pitanja u obliku posredovanje. Posredovanje u Mađarskoj slijedi redovito standardnim protokolom posredovanja kao međunarodno usvojen. Stručnjaci i treće strane mogu sudjelovati u postupku posredovanja na zahtjev ili uz suglasnost stranaka uključenih u posredovanje. Posredovanje završava potpisivanja sporazuma, ako stranke ili stranka zatraži njegov prestanak ili unutar 4 mjeseci od pokretanja postupka. Posredovanje nije obvezno prije početka tužbu, međutim, treba spomenuti u djelovanje pokretanje sudskog postupka podnesenih pred sudom. Od srpnja 2012. postoji posebna mogućnosti in-court posredovanje da upravlja zapisničar (bírósági titkár) nakon zajedničkog zahtjeva stranaka. Ne postoji pravni mogućnost posredovanja između privatnih stranaka i upravnih tijela, stoga u okoliš administrativnih predmeta posredovanje ne primjenjuje. Međutim, između privatnih osoba (uključujući nevladine organizacije) posredovanje u pitanjima okoliša. Međutim, jedva koriste, prema možda nedostatak svijesti te pravne ili nedostatak povjerenja u alternativnom rješavanju sporova metoda.

XV. Je stranac

Ustava (Alaptörvény) Mađarska koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. u poglavlju slobode i odgovornost sadržava članak xv.2 da države da Mađarska osigurava temeljna prava svima bez diskriminacije u pogledu, između ostalog, jezik, nacionalnost ili drugi status. U upravnom postupku u Mađarskoj (ključnim omogućavajućim tehnologijama.), članak 2.1. navodi da stranke u upravnom postupku imaju pravo na jednak tretman i njihove slučajevima odlučuje se bez neopravdanih razlika ili pristranosti. Zanimljivo je da ne možemo pronaći takva odredba u parničnom postupku (PP.), međutim, sudovi moraju odlučiti nepristrano. Iako jezika sudskog postupka je mađarski, nitko ne može doći nepogodnosti od ne znati jezik, navodi parničnom postupku. Svatko može koristiti vlastitu jezik u sudskom postupku u skladu s međunarodnim sporazumima. Ako je ostvarivanje tih prava tako zahtijeva, sud mora uključivati i tumača u procesu. Ako provedba takvih prava zajamčena međunarodnih sporazuma zahtijeva uključivanje prevoditelja, svoje troškove su unaprijed snosi država. Drukčije troškove prevođenja pripadaju troškova slučajevima plaćaju gubitnik sa spomenutim iznimke.

VI. Prekogranični slučajevi

Administrativnih predmeta koji uključuju pitanja okoliša u drugoj zemlji regulirana su EIA odluka u skladu s Espooa. Konvencija razlikuje dvije vrste postupaka: Kad zemlja pogođena zemlja ili kada se zemlja podrijetla (utjecaja na okoliš). Slučajevi kad Mađarska je zemlja podrijetla utječu ovdje. U takvim slučajevima, regionalnu zaštitu okoliša Agencija obavješćuje podnositelja zahtjeva i Ministarstvo okoliša, pri čemu potonje obavijesti Ministarstvo okoliša pogođene zemlje. Postupka slijedi postupak definiran dviju zemalja, međutim, postoje neke obvezne elemente za ovaj postupak:

 • Ako pogođene zemlje zatraži, međunarodni postupka procjene utjecaja na okoliš ima
 • Podnositelj treba pripremiti na jeziku pogođene zemlje ili na engleskom međunarodne poglavlje i netehnički sažetak učinka na okoliš izjava
 • savjetovanja započeti između dviju zemalja
 • primjedbe mogu podnijeti pogođena država kao i javno
 • Odluke agencije za okoliš treba dostaviti pogođene zemlje

Zainteresirana javnost nema posebnih pojmu primjenjuje u prekograničnim slučajevima, čak i zakona o zaštiti okoliša članak 4.21. kaže samo osobama i organizacijama su pogođene onih koji žive i akt o učinku područja. Na temelju toga, kao i na pravnu osnovu pravila upravnog postupka akt, možemo zaključiti da također stranih javnih ima pravnu sposobnost u skladu sa sljedećim:

 • stranih osoba može biti jednako utjecati ni na slučaj kao i mađarski pojedinaca, nema razlike među Potpisnicama u pogledu boravišta ili domicila
 • stranih nevladinih organizacija (NVO registrirana u inozemstvu) mogu imati pravnog položaja samo u slučajevima kada međunarodni ugovori tako urediti, i u području okoliša je Espooa; Ova Konvencija jamstva da zemlji podrijetla treba biti mogućnost javnosti na područjima vjerojatno zahvatiti za sudjelovanje u postupcima jednak stupnju javnosti zemlje podrijetla; Drugim riječima, ako nevladina organizacija ima pravnu sposobnost u Mađarskoj, stranih nevladinih organizacija ima pravnu osnovu ako svoje područje aktivnosti obuhvaća pogođenom području s druge, non-hungarian strani granice

Jedanput u sudskom postupku, strana pojedinačne ili nevladinih organizacija ima isto postupovnih prava i lokalnog građanin ili lokalno registrirati NVO, uz nekoliko iznimaka. Npr. besplatnih sporova može se dodijeliti mađarski državljani, građani EU-a ili državljani trećih zemalja koji zakonito borave u EU-u. To primjerice lišava građani Srbije i Ukrajine ovu priliku i Hrvatska do srpnja 2013. Vanjske podnositelji mogu biti obvezne Suda na zahtjev tuženika da uplati polog za pokrivanje mogućih troškova u slučaju gubitka je.

U Upravni sud slučajevima (npr. slučajevi u kojima se postupovnom ili materijalnom zakonitost administrativna odluka je osporiti pred sudom) Mađarske sudovi imaju isključivu nadležnost. U građanskom pravu slučajevima obično se optuženike osporiti pred mađarski sudovima prema teritorijalne nadležnosti pravilima parničnom postupku. Međutim, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, u deliktom slučajevima osoba koje uzrokuje štetu može biti tužen ne samo u zemlji njegova „domicila” ako je šteta (uključujući štetu za okoliš) ili može doći u drugoj državi članici EU-a koje mogu obično događa u prekograničnim ekološke štete slučajevima.

Ostale poveznice


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016