Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa - Unkari

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. #II
 4. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 5. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 6. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 7. Muut oikeussuojakeinot
 8. Asiavaltuus
 9. Oikeudellinen edustus
 10. Todisteet
 11. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 12. Oikeudenkäyntikulut
 13. Oikeusapu
 14. Oikea-aikaisuus
 15. Muut kysymykset
 16. Ulkomaalaiset
 17. Rajat ylittävät oikeusriidat

I. Perustuslaillinen perusta

Unkarin perustuslain 2011 sisältää useita ympäristön kannalta tärkeät tiedot. Ensinnäkin se sisältää jokaisen oikeus terveelliseen ympäristöön sekä velvollisuus palauttaa ennalleen tai maksaa ympäristölle aiheutuneet vahingot (XXI artikla). Siihen sisältyy myös valtion velvollisuus, ja kaikkien muiden suojaamiseen, säilyttämiseen ja luonnonvarojen, erityisesti maaperän, vesien, metsien biologista monimuotoisuutta ja kulttuurisia arvoja, jotka kaikki ovat yhteinen perintö (P pykälä). Myös kestävä kehitys mainitaan perustuslaissa yhtenä direktiivin tavoitteista, Unkari (Q). Oikeussuojan saatavuudesta säädetään yleisellä tavalla, jolla taataan oikeus hakea muutosta mahdollisen oikeudellisen tai hallinnollisen päätöksen, joka vaikuttaa henkilön oikeuksia tai oikeutettuja etuja (XXVIII artikla). Kansalaiset eivät kuitenkaan voi suoraan vedota perustuslaillisia oikeuksia oikeudenkäyntiin tai hallinnolliseen menettelyyn, koska vakiintuneen tulkinnan, perustuslaillisia oikeuksia tarvitse täsmentää alemman tason normeihin, jotta sitä voidaan käyttää oikeusperustana saatavia. Osapuolten hallinnollisessa tai oikeudellisessa menettelyssä voivat vedota suoraan kansainvälisiin sopimuksiin, joiden sopimuspuoli Unkari on kuitenkin ei todellisuudessa tarvita, koska kun tämä sopimus sitoo Unkaria, joka on osa kansallista oikeusjärjestystä julistustaan unkarilaisen standardin avulla. On olemassa joitakin esimerkkejä, kun hallinnolliset elimet ja tuomioistuimet soveltavat Århusin yleissopimuksen osana päättelyä sovelletaan kuitenkin päätöksen yleisön tietoisuutta hallinnollisten ja oikeudellisten elinten Århusin yleissopimus on edelleen melko alhainen.

II. Oikeuslaitos

Unkarin, joka perustuu vallanjaon ja on riippumaton lainsäädäntö- ja toimeenpanovallasta. On määritetty neljä toimintatasoa oikeuslaitokseen; Tuomioistuinten hierarkia alhaalta ylöspäin seuraavasti: sijaintipaikan piirioikeus (járásbíróság), Budapestissa (näitä ovat aluetuomioistuimet (Capitolium Kerületi Bíróság)), läänien tuomioistuimet (megyei Törvényszék (Budapestin tuomioistuin on Fövárosi Törvényszék (Capitolium), alueelliset tuomioistuimet (táblabíróság) ja korkein oikeus (Kúria). 1. tammikuuta 2013 alkaen riippumaton hallinnollinen ja työministeriön (Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) on perustettu Unkarissa. Piirioikeuksia on 111, 20, alueellisia oikeuksia 5 (County Court) ja yksi Unkarin korkeimman oikeuden vuonna 20 lisäksi hallinnollisten ja tuomioistuimissa. Unkarin tuomioistuinten on perustuslaillinen velvollisuus ratkaista riitoja, joissa asianosaisina ovat yksityiset tahot (yksityiset, kauppa- tai työlainsäädännön riita-asioissa) tai valtion ja yksityisten oikeussubjektien (hallinnollisten tai rikosoikeudellisten). Oikeusjärjestelmä on siviilioikeuden taustaa vasten ja inkvisitorisen lähestymistapa toimii pääasiassa ja yhä suurempi vaikutus contradictorial osia. Yksityisoikeudellisia riita-asioita, jotka ovat yleensä päätetty ensimmäisen oikeusasteen yksituomarinen penkkejä (yhden) lukuun ottamatta muutamia tapauksia ja tapauksia, joissa työlainsäädännön penkissä on kaksi lautamiehet (ülnök) sen lisäksi, että tuomari. Rikosoikeudellisia asioita yhden tuomarin päätöksellä pyytänyt tai + 2 lautamiehet penkkejä, niiden vakavuuden perusteella. Korkeamman tason (toisen) asteen tuomioistuin kokoontuu kolmen penkkejä tai erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa five-judge penkeillä. Todisteet siitä, että kantaja yksityisoikeudellisissa ja hallinto-oikeudellisissa asioissa, ja rikosoikeudellisissa asioissa, että valtionsyyttäjä (ügyész), joka edustaa maksua. Ei ole olemassa erityisiä tuomioistuinten käsiteltäväksi ympäristöasioissa Unkarissa. Näin ollen ympäristöön liittyvät tapaukset ovat joko tuomioistuimessa tai hallinto- ja yksityisoikeuden tuomioistuinten säännöllisesti luonteesta riippuen oikeudellinen riita. Oikeuspaikkakeinottelu ei ole mahdollista, että Unkarin oikeusjärjestelmässä tietyin rajoituksin. Vaikka tuomioistuimen lähestymistapa on määritelty lainsäädännössä, tietyissä tilanteissa kantaja voi valita paikka, jossa hän haluaa aloittaa menettelyn (esim. sen sijaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vastaajan kotipaikan tuomioistuimessa, hän kääntyy tuomioistuimen paikassa, jossa vahingot vahingot tapauksissa). Yksityisoikeudellisissa asioissa, jotka vaikuttavat ominaisuudet ja tukiin, sopimuspuolet voivat asettaa myös unionin tuomioistuimelle, kun niiden oikeudellinen riita kuuluisi, uudelleen tietyin rajoituksin. Tavallinen muutoksenhaku voidaan esittää yksityisoikeudellisissa riita-asioissa siihen tuomioon, sekä muodollinen ja aineellinen lainmukaisuus päätöksen. YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (prosessioikeudellisissa végzés), voidaan hakea muutosta vain tietyin rajoituksin. Muutoksenhaun määräaika on 15 päivää, koska tuomioistuimen ratkaisun. Vuonna hallinto-oikeudellisissa asioissa, ei voi hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioon. Menettelyssä on kuitenkin tuomioistuin määrää voidaan vielä hakea muutosta. On mahdollista esittää uudelleenkäsittelypyyntö ylimääräisen felülvizsgálati kérelem) (lopullinen päätös on korkein oikeus päätökseen liittyvien menettelyjen laillisuus. Tämä määräaika on 60 päivää sen jälkeen kun lopulliseen tuomioon. Tuomioistuinten hallinto-oikeudellisissa asioissa on vain kassaatiotuomioistuimessa (hatályon kívül helyezés), ja hyvin harvat poikkeukset (reformatory megváltoztatás). Nämä tapaukset eivät vaikuta ympäristöön, siis ympäristöasioissa tuomioistuimet voivat vain kumota hallinnollisia päätöksiä ja samanaikaisesti määrätä hallinnollisia elimiä tarkastelemaan uudelleen asioissa.

Ympäristöön liittyvät oikeustapaukset ovat monin tavoin:

 • Ensinnäkin useimmat liittyvät asiat ovat hallinnolliset riita-asiat, joissa yksityinen yhteisö kantajana ja vastaajana Environmental Protection Agency
 • Tällaisia tapauksia ovat enimmäkseen päättäneet asian oikeudellista arviointia, onko hallinnollinen päätös on voimassa olevien asetusten mukaisia
 • Toiseksi muutama yksityisoikeudelliset asiat ovat ympäristöön niiden luonteen, esim. tapauksissa ympäristövahingot
 • Näissä tapauksissa päätös, jos kyseessä on usein riippuvainen asiantuntijalausunnot
 • valtiosta riippumattomat ympäristöjärjestöt voivat aloittaa saastuttajia vastaan nostettuja kanteita ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta määräämään, että pysähtyminen ja pilaantumisen torjuntatoimia
 • Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin erittäin harvinaisia, ja ne eivät ole tehokkaita, koska raskaan todistustaakan kantajan kansalaisjärjestöt
 • Vain muutama ympäristörikoksia ja lähes kukaan heistä ei pääty tehokas Vankeus tuomio

Tuomioistuimet toimivat tavallisesti pyynnöstä riidan osapuolia; Kuitenkin joissakin tapauksissa tuomioistuimet voivat toimia viran puolesta. Nämä ovat:

 • päättää, kustannusten, joita osapuolet
 • Tuomioistuinkäsittelyn kuulemisen lykkäämistä,
 • milloin ennakkoratkaisumenettely vireille EU:n tuomioistuimessa
 • käynnistää menettelyn perustuslakituomioistuinta koskevan lain perustuslainmukaisuuden
 • Menettelyn aloittamista korkeimman oikeuden käsittelyä varten paikallisen lainsäädännön perustuslainmukaisuutta.
 • löytää todisteita ja keskeyttää hallinnollisen päätöksen soveltamista hallinto-oikeudellisissa asioissa

III Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat

Säädetään yleisesti, ja erityisesti ympäristöä koskevan tiedon saantia. Muutoksenhakuja, hylkäämisestä tai/riittämätön vastaus ympäristötietoa koskeva pyyntö ei ole erityisiä. Ne pyytävät tietoja, voivat nostaa kanteen yksityisoikeuden säännöllisesti ennen tuomioistuimen päätöksestä, tai kun ei ole toimitettu tietoja 30 päivän kuluessa, jotka lasketaan toimittamisen epääminen tai määräajan päättymistä koskevien tietojen toimittaminen (15 päivää). Tuomioistuimet voivat määrätä tietojen haltijan antamaan pyydetyt tiedot, jos perustellun väitteen. Kyseessä on itsenäinen hallinnollinen elin eli kansallisten tietosuojasta ja tiedonvälityksen vapaudesta vastaava viranomainen (sijaan perustetaan Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vapaaseen tiedonvälitykseen, jolla valitukset voidaan esittää kysymyksiä. Viranomainen, jos valitus on perusteltu, kyseinen elin voi korjata lainvastaisuus. Jos tämä ei onnistu, pankkiviranomainen voi aloittaa kanteen kohteena oleva elin. Tietopyynnön epäämisestä on oltava varoitus, joka koskee oikeussuojakeinoista. Ne väittävät, että tietopyyntö on evätty tai että siihen on vastattu riittämättömästi tai virheellisesti, on noudatettava seuraavia menettelysääntöjä:

 • Tuomioistuimen on huolehdittava, että niiden kanne on esitetty (lähetetty) 30 päivän kuluessa kieltäytymisestä jne.
 • tai tehdä valituksen viranomaiselle, mutta ei määrätä tällaiset huomautukset
 • Yhteisöjen tuomioistuin on yleisten vaatimusten mukainen, kanteen nostamisesta ei ole erityisvaatimuksia
 • ei ole pakko käyttää edustajanaan asianajajaa tuomioistuimessa
 • todistustaakka on käänteinen, eli tietojen haltijan on todistettava, että hylkäysperusteet jne.
 • Yhteisöjen tuomioistuin on ex lege nopeutettu menettely
 • ei ole olemassa tuomioistuimen maksamien verojen kantaja väitti, että tiedot

Tuomioistuimet eivät saa tietoja, joiden ilmaisemisen asianosaiset kiistelevät; Näin ollen tuomarin on päätettävä tiedonsaannin vapautta koskevan vaatimuksen ei tiedä käytännöllisesti katsoen lainkaan kyseistä tietoa. Tämän vuoksi tuomioistuimet ovat riippuvaisia tällaisissa asioissa asianosaisten esittämien väitteiden osalta. Tuomioistuimet voivat määrätä tietojen julkistamisesta, jos kantajan väite on perusteltu.

IV. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon

Ympäristöön liittyvät hallinnolliset menettelyt eivät ole erityistä menettelyllistä järjestelmää Unkarissa; ne ovat enimmäkseen päättäneet soveltaa yleisiä hallinnollisia menettelyjä, joita sovelletaan yleisesti lähes kaikentyyppiset hallinnolliset asiat. Kuitenkin jotkin lainsäädännön vaatimusten lisäksi tiettyihin menettelyvaiheisiin tai yleisiä hallinnollisia menettelyjä. Nämä lait ovat joko alakohtaista ympäristölainsäädäntöä (esim. ydinjätehuolto) tai horisontaalisen ympäristölainsäädännön (kuten ympäristövaikutusten arviointi). On olemassa monia tekijöitä ja yksityiskohtaiset ja erityiset menettelysäännöt ominaisuus ympäristöön liittyviä hallinnollisia menettelyjä. Nämä ovat:

 • Lähes kaikissa tapauksissa päättävät alueellisten ympäristö-, luonnonsuojelu- ja vesihuollon tarkastuslaitosten (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség) harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, jotka ovat päättäneet kaupungin virkailijat (jegyző)
 • vain 10 alueelliselle ympäristökeskukselle Unkarissa, ja niiden alueellinen toimivalta mukauttaa jakoa ei ole säännöllistä lääni (Unkari on 19 lääniä ja 1 Capitolium), mutta tärkeimpien vesipiirien tai valuma-alueiden
 • ympäristövirastot joutuvat niiden omien asiantuntijoiden niihin siten liity ulkopuolista asiantuntemusta päätöksentekoa varten
 • Joitakin toimenpiteitä saa kestää kauemmin kuin 30 päivän määräaikaa, esimerkiksi säännölliset hallinnolliset menettelyt ympäristövaikutusten arviointimenettely voi kestää 3 kuukautta
 • Monissa tapauksissa maksut maksetaan díj) (tavanomaisesta) illeték (tullit ja maksut voivat olla varsin merkittävä korkeimman profiilin tapauksista (YVA ja IPPC)
 • tapauksissa, jotka vaikuttavat ympäristöön, mutta ne eivät ole päättäneet ympäristötarkastuslaitosten kuuluvat useita valtion virastoja tai yksiköitä, maan hallituksen virastojen, esimerkiksi metsätalous, kaivostoiminta, liikenne jne.
 • ympäristöön liittyvät hallinnolliset asiat yleensä yleisön osallistumisen ja avoimuuden takaamiseksi enemmän kuin tavanomaiset hallinnolliset asiat, joita voivat olla julkiset ilmoitukset ja julkiset kuulemiset tai jopa valtiosta riippumattomien järjestöjen asiavaltuus

Hallinnollisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta ylemmän viranomaisen lukuun ottamatta johtajan tekemät päätökset keskusviranomainen tai ministeri ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Tällaisissa tapauksissa suoraa oikeussuojakeinoa unionin tuomioistuimelle tällaisia päätöksiä vastaan. Muutoin ensimmäisen oikeusasteen hallinnollisia päätöksiä ei voida tehdä suoraan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, eli on säännöllisesti käytetty loppuun ennen asian viemistä tuomioistuimeen, lukuun ottamatta edellä mainittuja tapauksia. Ympäristöä koskevissa oikeustapauksissa tuomioistuimet tarkastelevat sekä prosessuaalisten ja aineellisten päätösten laillisuutta, eli ei ainoastaan siitä, että päätöksen sisältö on asetuksen mukainen, vaan myös se, onko päätös oli tehty asianmukaisella tavalla säädetty laissa. Myös: ”tuomioistuinten hallinnollisia päätöksiä ja tarkasta tositteita, joiden perustella päätös oli tehty asianmukaisesti. Selkein esimerkki tästä on tapauksia, joissa tuomioistuimet tekevät ympäristövaikutusten arvioinnin siitä, onko ympäristövaikutuksista tehtiin tieteellisesti todennettavissa olevalla tavalla, ja sen ulkoisten asiantuntijoiden tietoon. Maankäytön suunnitelmat hyväksytään kunta (rendelet) ja päätöslauselmat (határozat), josta voidaan rajoittaa mahdollisuutta turvautua tuomioistuimeen. Paikallista lakia tarkastellaan uudelleen niiden perustuslakituomioistuimen perustuslain mukaan korkeimman oikeuden mukaisia muita korkeamman tason normit, ja paikallinen neuvoston päätöslauselmat, tuomioistuinten on kuitenkin säännöllisesti nämä menettelyt voidaan aloittaa ainoastaan County keskushallinnon (Megyei Kormányhivatal). Menettelyjä säännöllisten tuomioistuimen tällä alalla ovat samat kuin säännöllisesti hallinto-oikeudellisia asioita.

Ympäristövaikutusten arvioinnista, jonka päätöksiin voidaan hakea muutosta tuomioistuimissa, kuten säännölliset hallinnolliset päätökset. Tällaisissa tapauksissa määrätään pysyvä hankkeen toteuttajan ympäristövaikutusten arvioinnin valmistelu, yhteisö, jokaisella, jonka oikeuksiin ja oikeutettuihin etuihin (kiinteän omaisuuden tai rekisteröidyn oikeus koskee kiinteistöjä vaikutusalue) ja suunnitellun kehityksen vuonna rekisteröityjen ympäristön vaikutusta alueella. Näissä tapauksissa hallinnollisissa asioissa tuomioistuimissa, se raukeaa ilman erityisiä menettelysääntöjä, ja ne voivat vain kumota tarpeellisuusselvitystä koskevan päätöksen.

Päätökset ympäristövaikutusten arvioinnin rajaus ei ole esitetty erillisenä aineellisen hallinnollisella päätöksellä; Näin ollen ei ole mahdollista tarkistaa. Tuomioistuin Epäilykset oikeiksi arvioitava hankkeen kysymyksiä tai kysymyksiä ei tarkasteltu ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltava aineellista muutosta YVA-päätös ympäristöluvan myöntämisestä tai epäämisestä ennen luvan myöntämistä arvioidaan kysymyksiä.

Päätösten asiasisällön ympäristövaikutusten arviointia koskevaa hyväksyntää ympäristölupa (Környezetvédelmi engedély). Nämä voidaan hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen ja toisen oikeusasteen päätöstä voidaan tarkastella uudelleen yhteisöjen tuomioistuimen 1. tammikuuta 2013 (hallinto- ja tuomioistuin). Tällaisissa tapauksissa määrätään pysyvä hankkeen toteuttajan ympäristövaikutusten arvioinnin valmistelu, yhteisö, jokaisella, jonka oikeuksiin ja oikeutettuihin etuihin (kiinteän omaisuuden tai rekisteröidyn oikeus koskee kiinteistöjä vaikutusalue) ja suunnitellun kehityksen vuonna rekisteröityjen ympäristön vaikutusta alueella. Mutta ei ole mitään velvoitetta käytännössä on ulkoisten asiantuntijoiden mukaan siksi, että tuomari, tuomioistuin ei voi ratkaista näin vaikeuttanut ympäristövaikutusten arvioinnin päätelmien oikeellisuuden. Tuomioistuinten tarkastelun sekä menettelyllisen ja aineellisen laillisuuden, eli jos alakohtaista ympäristölainsäädäntöä sekä hallinnollisia menettelysääntöjä on noudatettu hallinnollisessa (YVA). Tuomioistuinten lisäksi myös YVA-päätös ja tarkistaa laskelmat ja teknisiä havaintoja ja ympäristövaikutuksia koskevan tutkimuksen.

Ei ole tarpeen osallistua ympäristövaikutusten menettelyn saadakseen asiavaltuuden yhteisöjen tuomioistuimessa, ympäristövaikutusten arviointiin, on kuitenkin tarpeen pysyvän vaatimusten täyttämiseksi ennen eikä ole käyttänyt hallinnollisia muutoksenhakukeinoja, jos ne vievät asian oikeuteen. Ei ole kuitenkaan tarpeen, että yhteisö jätti kanteen, joka on käytetty samoja hallinnollisia sanktioita; Ainoa edellytys on, että vain toisen oikeusasteen päätökset ympäristövaikutusten arviointia voidaan viedä tuomioistuimeen. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet ovat mahdollisia, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei ole kuitenkaan annettu erityisiä sääntöjä tällaisiin menettelyihin verrattuna kieltovaatimuksia koskevia yleisiä sääntöjä. Täytettävät edellytykset on lueteltu kohdassa X jäljempänä.

Päätökset olla aineellisen IPPC-direktiivin mukainen lupa, jota kutsutaan yhtenäisen ympäristön lupa (Egységes környezethasználati engedély). Nämä voidaan hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen päätöksen ja toisen oikeusasteen tuomioistuin voi tarkistaa. Tällaisissa tapauksissa määrätään pysyvä hankkeen toteuttajaa IPPC-direktiivin asiakirjojen valmistelusta vastaavan yksikön, jokaisella, jonka oikeuksiin ja oikeutettuihin etuihin (kiinteän omaisuuden tai rekisteröidyn oikeus koskee kiinteistöjä vaikutusalue) ja suunnitellun kehityksen vuonna rekisteröityjen ympäristön vaikutusta alueella. Mutta ei ole mitään velvoitetta käytännössä on ulkoisten asiantuntijoiden mukaan siksi, että tuomari, tuomioistuin ei voi ratkaista näin vaikeuttanut IPPC-direktiivin päätelmien oikeellisuuden. Tuomioistuinten tarkastelun sekä menettelyllisen ja aineellisen laillisuuden vain yksi on ympäristöalan toimintaa, eli jos alakohtaista ympäristölainsäädäntöä sekä hallinnollisia menettelysääntöjä on noudatettu hallinnollisessa menettelyssä (IPPC). Tuomioistuinten lisäksi myös IPPC-direktiivin päätöksen aineelliset ja tekniset havainnot ja tarkistaa IPPC-direktiivin asiakirjat ja laskelmat.

Ei ole tarpeen osallistua IPPC-direktiivin menettelyn saadakseen asiavaltuuden, ennen IPPC-direktiivin tapauksissa yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin pysyvän vaatimusten täyttämiseksi ennen eikä ole käyttänyt hallinnollisia muutoksenhakukeinoja, jos ne vievät asian oikeuteen. Ei ole kuitenkaan tarpeen, että yhteisö jätti kanteen, joka on käytetty samoja hallinnollisia sanktioita; Ainoa edellytys on, että ainoastaan IPPC-direktiivin toisen oikeusasteen päätökset voidaan viedä tuomioistuimeen. IPPC-direktiivin mukaan väliaikaiset turvaamistoimenpiteet, ei kuitenkaan ole olemassa erityisiä sääntöjä tällaisiin menettelyihin verrattuna kieltovaatimuksia koskevia yleisiä sääntöjä. Täytettävät edellytykset ovat samat kuin YVA oikeustapaukset.

Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

On olemassa useita mahdollisuuksia esittää vaateita suoraan yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä vastaan. Ensinnäkin, jos vastaaja on tehnyt kantajalle vahinkoa, ostaja voi vaatia säännöllisesti yksityisoikeutta korvausta vahingosta. Tämä alaryhmä, mahdollisesti vahingoittaneet kantaja voi väittää, että yhteisöjen tuomioistuin velvoittaa vastaajan vahingon estämiseksi. Jos vastaaja toimii vaarallinen (veszélyes üzem) tai suorittaa (joka on vaarallista toimintaa käyttäen tai ympäristöön päästöjen tavoitteeksi), todistustaakka siirtyy syytetylle ja hänen on osoitettava, että vahinko johtui ulkoisesta syystä, jonka tavoite tai unpreventable (ankara vastuu). Toiseksi välittömiä vaateita voidaan muotoilla ympäristöhaitat (birtokvédelmi kereset) asiassa vastaaja häiritsee hakijalle ympäristövaikutukset, esim. savua, melu ja muut häiriötekijät. Tätä vaihtoehtoa käytetään useimmiten sellaisessa kaupunginosassa, jossa kantaja ja vastaaja asuu lähellä toisiaan. Kolmanneksi itsenäisiä vaateita (személyiségvédelmi kereset) voidaan esittää niitä vastaan, jotka vahingoittavat yksilön koskemattomuuden, mukaan lukien terveys, hyvinvointi, oikeus elämään ja oikeus kotiin. Lopuksi ympäristönsuojelulain, luonnonsuojelulain sekä oikeudellinen mahdollisuus ympäristö- ja/tai valtioista riippumattomat järjestöt voivat nostaa kanteita luonnonsuojelun saastuttajia vastaan tai vahingoittaa luonnollisia arvoja. Tämänkaltaiset asiat käsitellään säännöllisissä yksityisoikeuden tuomioistuimet ja kantajat voivat vaatia, että yhteisöjen tuomioistuin velvoittaa vastaajan lopettamaan pilaantumisen ja luontovahingon ja ottaa käyttöön ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotta vältetään saastumisen tai vahingon.

Valtion elinten vastaan voidaan esittää kaksi mahdollista tilannetta:

 • Jos jäsenvaltion laitos on saastuttaja, sovelletaan samoja sääntöjä kuin tavanomaisiin saastuttajat
 • Jos valtio hallinnollisen elimen päätöksentekomenettely oli virheellisiä (joko menettelyllisesti tai sisällöllisesti) ja vika ylittää tietyn kynnysarvon (ylimääräinen, tarkoituksenmukaisia tai erittäin huolimatonta kuin) voidaan vaatia korvausta valtiolta, jonka hallinnollinen elin, joka on kärsinyt vahinkoa tässä

Ympäristövahinkovastuun alalla, Unkarin nimeämät toimivaltaiset viranomaiset ovat alueelliset ympäristö-, luonnonsuojelu- ja vesihuollon tarkastuslaitos (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség). Ympäristövahinkovastuuta koskeva pyyntö voidaan jättää milloin nämä virastot käyttävät säännöllisesti viestintätapoja, esimerkiksi postitse, sähköpostilla, puhelimitse, faksilla tai henkilökohtaisesti virka-aikana silloin, kun viraston neuvontapalvelu. Pyynnön on oltava tavanomaiset vaatimukset, esimerkiksi pyyntöön on sisällytettävä A-lomakkeen aloitteentekijänä nimi ja kuvaus, ja että ne edellyttävät toimia. Valtiosta riippumattomat ympäristöjärjestöt voivat myös esittää tällaisen pyynnön saatuaan oikeutta ympäristönsuojelulain. Tuomioistuimen päätösten valvontaa Euroopan ympäristökeskuksen ympäristövahinkovastuun alalla vaihtelee sen mukaan, millainen päätös. Jos päätös on sellaisenaan ympäristövahinkovastuuta koskevat säännöt ovat samat kuin tuomioistuin tarkistaa säännöllisesti hallinnollisten päätösten tapauksessa, koska Euroopan ympäristökeskus on virallinen päätös tällaisissa asioissa, ja vastuuta ei ole erityistä menettelyä. Jos päätöksen ympäristöviraston on itse asiassa pyyntöön, tuomioistuimen uudelleentarkastelu ei ole saatavilla. Tällaiset päätökset ovat melko vastaukset pyyntöihin; Viimeksi mainittu, jolle on ominaista ympäristönsuojelulain ja ympäristövirastojen myös ainoastaan yleisiä väitteitä. Ja siksi ei tarvita muodollista ja yleiset hallinnolliset päätökset, ei ole päätös, joka voidaan viedä yhteisöjen tuomioistuimeen. Ympäristövahinkovastuu on pääasiallisesti täytäntöön valtion hallinto, joka käyttää valtuuksiaan tehdä hallinnollisia päätöksiä vastuukysymykset. Yksityiset tahot voivat valvoa vakavia rajoituksia noudattaen. Se on saatavana vain ympäristöalan kansalaisjärjestöjen ja valtiosta riippumattomat järjestöt voivat nostaa kanteita saastuttajia vastaan tai vahingoittaa luonnollisia arvoja. Tämänkaltaiset asiat käsitellään säännöllisissä yksityisoikeuden tuomioistuimet ja kantajat voivat vaatia, että yhteisöjen tuomioistuin velvoittaa vastaajan lopettamaan pilaantumisen ja luontovahingon ja ottaa käyttöön ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotta vältetään saastumisen tai vahingon.

VI. Muut oikeussuojakeinot

Jos ympäristöön liittyvä ongelma, muita oikeussuojakeinoja hallinnollisten elinten toimien lisäksi ja oikeudenkäyntejä vireille tuomioistuimissa. Jotkin näistä parannuskeinoista vastaavat tosiseikkoja koskevat ongelmat (esimerkiksi ympäristön pilaantuminen), toiset taas ympäristökysymysten epäkohtien ratkaisemiseksi viranomaiset. Nämä ovat:

 • syyttäjä (ügyész): Syyttäjät ovat kahdentyyppisiä toimivallan vastaamaan kumpaankin ongelmaan: saastumista ja huonoa hallintoa. Epäpuhtauksia, syyttäjällä on oikeus ryhtyä ympäristönsuojelulain saastuttajaa vastaan kanteen, jolla kyseinen toiminta tai määrätään saastuttaja maksaa korvausta; Myös siviiliprosessilain mukaan syyttäjä voi aloittaa oikeudenkäynti vireillä olisi oikeus, jos niille, jotka eivät pysty puolustamaan oikeuksiaan, lukuun ottamatta tapauksia, joissa oikeuksien täytäntöönpanoa vaatii henkilökohtaisia täytäntöönpanotoimia. Hallinnollisten epäkohtien osalta, yleisen syyttäjän toimivaltaan yleisen edun vuoksi voidaan järjestää (felhívás) mikään viranomainen ei ole tehnyt lopullista päätöstä vastaan, yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että lainvastaista. Ehdotuspyyntö on annettava yhden vuoden kuluessa, ja on osoitettu, että käyttäjä on päätöksentekoelimenä. Jos ehdotuspyyntöön ei suorita syyttäjä voi haastaa lainvastaista päätöstä.
 • oikeusasiamies (Alapvető jogok biztosa): Euroopan oikeusasiamies voi tutkia julkisten viranomaisten toimia tai laiminlyöntejä ja, mikäli tämä haittaa tai vaaranna kansalaisten perusoikeuksia voidaan toteuttaa toimenpiteitä. Nämä apuvälineet voivat olla suosittaa, että tutkitaan käyttäjä aloittaa prosessin syyttäjän aloittamaan prosessin kansallisiin tietosuojasta ja tiedonvälityksen vapaudesta, käynnistämään prosessin, perustuslakituomioistuimessa tai amicus curiae hallinto-oikeudellisissa asioissa ympäristöasioissa.
 • Varapääministeri tulevien sukupolvien oikeusasiamiehen (Alapvető jogok biztosának védelmét érdekeinek nemzedékek ellátó a jövő helyettese): Tämä kanta oli aiemmin riippumatonta ympäristöarviointia oikeusasiamiehen asemaa; Kuitenkin 1. tammikuuta 2012 tilanne on yksi varajäsen. Apulaisoikeusasiamiehen toimivaltuudet ovat seuraavat: Mitä etuja tulevien sukupolvien oikeusasiamiehen säännöllisesti tietoja sen kuvan, että oikeusasiamiehen uhkaa lainvastaisuus, joka vaikuttaa yhä suurempi joukko ihmisiä oikeusasiamiehen tutkimuksen vireillepanosta tällaisiin tutkimuksiin osallistumista, ja prosessin perustuslakituomioistuimessa.
 • Kansallisiin tietosuojasta ja tiedonvälityksen vapaudesta vastaava viranomainen (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság): Valvontaviranomainen vastaanottaa valituksia tiedonvälityksen vapaudesta (Freedom of Information seikkoja, kun hakemukset hylättiin lainvastaisesti. Viranomainen, jos valitus on perusteltu, kyseinen elin voi evätä pyynnön lainvastaisuuden korjaamiseksi. Jos tämä ei onnistu, pankkiviranomainen voi aloittaa kanteen kohteena oleva elin.
 • OECD:n kansallinen yhteyspiste: Jos monikansallinen yritys on aiheuttanut ympäristöön liittyvä ongelma, on mahdollista soveltaa OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille, jotka myös on useita ympäristöön liittyviä säännöksiä. Tässä tapauksessa asiaa koskeva valitus voidaan jättää kansalliselle yhteyspisteelle, Unkarin talousasiain ministeriön kansainvälisten ja EU-asioiden kansantalousministeriöön (nemzetgazdasági Minisztérium). Yhteyspisteen, joka kokoaa yhteen osapuolten yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi, ja myös asiasta julkilausuman.

Yksityisten syyteoikeus on saatavilla vain hyvin harvoissa tapauksissa ja rikoksia, jotka kohdistuvat henkilölle eikä ympäristölle. Yksi tällainen tapaus voi kuitenkin olla ympäristön kannalta; kunnianloukkaus on (kunnianloukkaus) tapauksissa. Näissä tapauksissa maksu on loukannut yksityisten henkilöiden nostaman kanteen herjauksesta tai kunnianloukkauksesta. Tällaisissa tapauksissa voi olla ympäristön kannalta tai jos kansalaisjärjestöjen aktivisteja vastaan ympäristöön osana (strateginen slapp oikeusjutun yleisön osallistumista).

Jos hallinnollisia epäkohtia (toiminta tai laiminlyönti), hallinnollisten toimien puuttumisesta on useita oikeuskeinoja, kuten:

 • Kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle (ks. edellä
 • Virallisen syyttäjän valituksen yhteydessä (ks. edellä)
 • valituksen kansalliselle tietosuojasta ja tiedonvälityksen vapaudesta, ks. edellä
 • Jos esimies, kehotetaan noudattamaan sen päätöksentekoelimenä osapuolen esittämä vetoomus; Jos toimettomuus jatkuu, käyttäjä voi nimetä toisen viranomaisen, jolla on sama toimivalta tehdä asianmukaista päätöstä; Jos Euroopan syyttäjä lopettaa hiljainen hyväksyntä ei ole tuottanut tulosta, syyttäjä voi aloittaa unionin yleisen tuomioistuimen asia

VII. Asiavaltuus


Asiavaltuus

Hallinnollinen menettely

Oikeudenkäyntimenettely

Yksityishenkilöt

Ne henkilöt, joiden oikeuksia tai oikeutettuja etuja, joihin asiassa on oikeudellinen asema. Jos tässä laissa säädetään, nämä ovat luonnollisia henkilöitä, jotka omistavat kiinteistöjä vaikutusalue toiminnan tai laitoksen tai joiden oikeuksia tällaiseen kiinteistö on rekisteröity virallisesti.

Kuka tahansa voi olla pysyvä, oikeudellista menettelyä, jolla voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia; Kyseessä on kuitenkin vain mahdollisuus saada pysyvä. Ne ovat itse asiassa asiavaltuus, jonka oikeuksia tai oikeutettuja etuja on loukattu. Tämä voidaan todistaa esimerkiksi osoittamalla, että henkilö on osallistunut hallinnolliseen menettelyyn, joka edeltää oikeudenkäyntiä asiassa.

Kansalaisjärjestöt

Lainsäädännön mukaan asiavaltuus voidaan myöntää valtioista riippumattomille järjestöille, joiden tarkoituksena on turvata perusoikeutta tai yleisen edun edistämisen kannalta. Ympäristöjärjestöjen asiavaltuuden ympäristöön liittyvien hallinnollisten menettelyjen vaikutukset, jos ne toimivat alueen toiminnosta tai laitoksesta.

Kansalaisjärjestöillä on asiavaltuus ympäristöasioissa kahdessa eri tilanteessa.

a) hallinnollisia päätöksiä vastaan aloitetuissa menettelyissä, että ympäristönsuojelujärjestöillä on asiavaltuus toimia sellaisen toiminnan vaikutuksia alueeseen tai laitokseen.

b) ympäristöalan kansalaisjärjestöt voivat aloittaa kanteen saastuttajia vastaan ja vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa sen toiminnan lopettamisen tai ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä saastuttaja.

Muut oikeussubjektit

Muut oikeushenkilöt tai järjestöt, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, on asiavaltuus, jos niiden oikeuksien tai oikeutettujen etujen vaikuttaa asiaan.

Muut oikeushenkilöt tai järjestöt, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, on asiavaltuus, jos niiden oikeuksien tai oikeutettujen etujen vaikuttaa asiaan.

Tilapäiset ryhmät

Ad hoc, rekisteröimättömät ryhmiin, ei ole oikeudellista merkitystä.

Ad hoc, rekisteröimättömät ryhmiin, ei ole oikeudellista merkitystä.

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt

Yleensä, sillä ulkomaiset kansalaisjärjestöt eivät toimi Unkarin alueella, niillä ei ole oikeudellista asemaa, jos nämä menettelyt eivät muutoin Unkarissa rekisteröityjä kansalaisjärjestöjä. Esimerkiksi vastavuoroisesti muiden maiden kanssa ympäristövaikutusten arviointia tai valtioiden rajat ylittävien tapausten ulkomaisten kansalaisjärjestöjen asiavaltuutta, voivat käyttää oikeuksiaan.

Yleensä, sillä ulkomaiset kansalaisjärjestöt eivät toimi Unkarin alueella, niillä ei ole oikeudellista asemaa, jos nämä menettelyt eivät muutoin Unkarissa rekisteröityjä kansalaisjärjestöjä. Esimerkiksi vastavuoroisesti muiden maiden kanssa ympäristövaikutusten arviointia tai valtioiden rajat ylittävien tapausten ulkomaisten kansalaisjärjestöjen asiavaltuutta, voivat käyttää oikeuksiaan.

Muu käyttö

Näitä elimiä, joiden tehtävät ovat vaikuttaneet asiaan, mutta ei ole osallistunut päätöksentekoon, voi olla oikeudellinen asema.

Näitä elimiä, joiden tehtävät ovat vaikuttaneet asiaan, mutta ei ole osallistunut päätöksentekoon, voi olla oikeudellinen asema.

Ei ole merkittävästi erilaisia menettelyjä yksityishenkilöihin sovellettavista alakohtaiseen ympäristölainsäädäntöön. YVA ja IPPC prosessit ovat yleensä avoimempia, koska jokaisella on asiavaltuus, joka asuu tai oleskelee vaikutuksista alueen suunnitellut tai toimipaikan tai toiminnan. Kuitenkin tienrakennukseen ja menettelyt atomienergian asioissa, jotka liittyvät henkilöiden oikeudelliseen asemaan, on rajoitetumpaa. Kuten edellä todettiin, valtiosta riippumattomilla järjestöillä on etusijainen asiavaltuus, jotka ovat hallinnollisia menettelyjä, korkein oikeus, joissa alueellisen ympäristökeskuksen tai joka on viranomaisen päätöksenteosta. Yksityishenkilöiden ja ulkomaisten kansalaisjärjestöjen asiavaltuutta koskeva järjestelmä on erityinen, jotka koskevat Espoon yleissopimuksen valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa. Näin taataan se, että niillä, joita suunniteltua toimintaa ulkomailla on vastaava oikeudellinen asema kuin henkilöille, joita asia koskee Unkarissa.

Ei ole tosiasiallisesti yleinen kanneoikeus (actio popularis) Unkarissa, toisin sanoen mahdollista, että kuka tahansa voi kääntyä tuomioistuimen tai hallinnollisen päätöksen toisen henkilön toiminnasta tai laiminlyönnistä todettuaan ilman oikeudellista etua. Aiemmin oli olemassa actio popularis -kanneoikeus normatiivisia toimia vastaan; Koska tammikuun 2012. päivästä 1 (voimaantulo) Unkarin uudesta perustuslaista, saatavilla ainoastaan tapauksissa, joissa henkilö on kärsinyt täytäntöön perustuslain mukainen.

Myös muilla toimielimillä on oikeudellinen asema seuraavasti:

 • Oikeusasiamies: Oikeusasiamies voi olla amicus curiae hallinto-oikeudellisissa asioissa ympäristöasioissa
 • syyttäjä: Syyttäjällä on oikeus ryhtyä ympäristönsuojelulain saastuttajaa vastaan kanteen, jolla voidaan lopettaa toiminta tai määrätään saastuttaja maksaa korvausta; Myös siviiliprosessilain mukaan syyttäjä voi aloittaa oikeudenkäynti vireillä olisi oikeus, jos niille, jotka eivät pysty puolustamaan oikeuksiaan, lukuun ottamatta tapauksia, joissa oikeuksien täytäntöönpanoa vaatii henkilökohtaisia täytäntöönpanotoimia
 • Kansallisiin tietosuojasta ja tiedonvälityksen vapaudesta vastaava viranomainen: Valvontaviranomainen on asiavaltuus nostaa kanne niitä vastaan ei ole yleiseen etuun liittyviä tietoja laittomasti ja kieltäytyä toimimasta edellisen ehdotuspyynnön mukaisesti valvontaviranomaisen toiminnalle

YVA ja IPPC säännöt/kansalaisjärjestöjen ja yksityishenkilöiden asiavaltuus oikeussuojan vain, jos ympäristövaikutusten arviointi on menettely, joka on IPPC-direktiivin mukainen lupamenettely. Yleisesti ottaen ympäristöasioiden osalta (esim. ilmanlaatu, melun raja-arvot, päästöjen raja-arvot jätehuoltoluvat jne.) että yleensä säännöksiä, eli kuten edellä esitetty matriisi.

VIII. Oikeudellinen edustus

Asianajajan tehtävänä on tukea henkilöiden ja oikeussubjektien oikeuksien toteutumista. Ne ovat osa laajempaa järjestelmää, jonka osia (syyttäjät, oikeuslaitoksen, oikeusvaltion edistäminen jne.). Asianajajat voivat edustaa asianajajat, joilla on toimilupa asiakkaiden sopimusperusteisia tai asianajajien valtiollisten elinten palveluksessa. Asianajajien ympäristön palveluksessa valtion hallintoelimissä tai maaseudun kehittämisen ministeriö (de facto) Unkarin ympäristöministeriö, sovellettava ympäristölainsäädäntö päivittäin. Niiden lukumäärä on Unkarissa vuosina 50 ja 100. Yksityisen lakimiehen tai yritysasiakkaille, jotka on noudatettava ympäristölainsäädäntöä, kun tällaisten yhteisöjen toimintaa tai vastaavasti sitä edellyttävät. Niiden määrä ei ole ennakoitavissa. Asianajaja edustaa päämiestään ympäristön yleisen edun saastuttajia vastaan ympäristövahinkovastuun täytäntöönpanossa tai valtionhallinnon mahdollisesti ympäristölle haitalliseen kehityksen ehkäisemiseksi. Niiden lukumäärä on Unkarissa vuosina 5 ja 10. Oikeudellisen avustajan käyttö ei ole pakollista useimmissa oikeudenkäynneissä, ja ympäristön oikeustapaukset). Poikkeuksena ovat muutamat Euroopan oikeudellisen edustajan käyttäminen on pakollista, ovat seuraavat:

 • Ennen alueellisten tuomioistuinten muutoksenhakumenettelyjen
 • Supreme Courtissa muutoksenhakumenettelyt
 • mitään menettelyä ennen maan tuomioistuimet lukuun ottamatta tapauksia, joissa asian rahallinen arvo on enintään 100 000 euroa tapauksissa korvausta hallinnollisesta epäkohdasta, tiedotusvälineiden ja lehdistön tapauksissa tapauksissa henkilökohtaisen koskemattomuuden suojelun ja hallinnollisissa asioissa

On olemassa useita juristeiksi ympäristöasioissa kuitenkin yhtä suuressa määrin. Vain muutama suuri lakiasiaintoimistot ilmoittavat, että niiden salkku sisältää ympäristölainsäädännön ja ne ovat tavallisesti sen maan suurimpia yrityksiä. Jotkut asianajajat työskentelevät yritysasiakkaille, joiden toimintaan kuuluu ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa säännöllisesti, mutta niiden nimet eivät ole tiedossa. Muutama asianajaja julkisuudessa väitteen, että ne ovat asiantuntijoita (esimerkiksi ympäristön korkean profiilin tapauksia, kuten vastaaja on yritys, mikä aiheuttaisi mahdollisesti vuoden 2010 lokakuussa punalieju öljyvuoto), mutta tämä näyttää olevan pikemminkin kertaluonteisia toimia ei tueta yleisesti tällaisten asianajajiin. Lisäksi eräät valtiovallasta riippumattomat organisaatiot, jotka ovat erikoistuneet ympäristölainsäädännön, joko käyttämällä omia asianajajia liittyvät asiat (3–4) taikka henkilöstön, joka antaa oikeudellista apua, jotta yleiseen etuun liittyvät asiat (1–2).

On olemassa useita tietokantoja, jotka auttavat ihmisiä löytämään ympäristön asianajajille. Jos esimerkiksi liiketoimintaan liittyvää lupahakemusta, valituksen, ympäristön jne. on useita tietokantoja, joiden avulla voidaan paljastaa internetissä saatavilla olevan toimiluvan saaneet asianajajat erikoistumisen koko maassa. Tätä voidaan täydentää haku temaattiset sivut asianajajien oikeudelliset verkkosivuille, joilla on merkittävä ympäristöä. Jos yleisen edun vuoksi, ympäristön asianajajat voivat olla joko suoraan internetistä tai ottamalla yhteyttä ympäristöalan kansalaisjärjestöt. Viimeksi mainitut ovat varmasti tietoisia saatavuuden ja yhteystiedot ympäristölainsäädännön toimistojen yleistä etua. Lisäksi jos haetaan oikeusapua, oikeusapua antava hallinto- ja oikeuteen ylläpitää internetsivustoa, jossa tietokanta ja oikeusavustajien oikeusavun valtiosta riippumattomat järjestöt voivat hakea, tämä ei ole kuitenkaan tehtävänä on etsiä erikoistumista.

IX. Todisteet

Ympäristön unionin tuomioistuimessa käsiteltävänä olevat asiat eivät kuulu asetuksen eri tavalla kuin tavanomaista siviili- tai hallinto-oikeudellisissa asioissa. Se tarkoittaa, että menettelysääntöjen mukaisesti, on toimitettava todisteet, jotka haluavat osoittaa jotakin. Kantaja on useimmiten. Unkarissa on maksutonta, eli ei ole ennalta määritelty vahvuus ja minkäänlaista näyttöä (todistajan, asiantuntijan lausunto, jossa sijainti, asiakirjojen, esineiden) voi todistaa tuomioistuimessa menettelyn kannalta. Kuitenkin ympäristöä koskevissa oikeustapauksissa on kaikkein vakuuttavin asiantuntijalausunnon.

Oikeusvaltion periaatteiden mukaisia todisteita, mikään yksittäinen keino ei suorittanut mitään ennalta määritettyä arvoa, mikä voidaan osoittaa millä tahansa todisteella, tarvittaessa. Tuomari ei sido näyttöä, mutta todellisuus on hyväksyttävä toteamukset, jotka sisältyvät niin sanottuun julkiseen asiakirjaan (közokirat), jotka olivat viranomaisten antamien toimivaltuuksiensa rajoissa. Tuomioistuin voivat yhdessä muiden todisteiden kanssa, jotta voidaan arvioida todisteita. Jos asiantuntijan lausunto on epätäydellinen tai epäselvä tai ristiriidassa itse tai toista asiantuntijalausuntoa, alkuperäinen lausunto on selvennettävä, että asiantuntija, mutta tuomioistuin voi myös nimittää uuden asiantuntijan. Menettelyn osapuolet voivat esittää tuomioistuimelle todisteita, ne kuitenkin sitovat joitakin perussääntöjä:

 • ne on otettava käyttöön oikea-aikaisesti, eli se ei voi johtaa siihen, että menettely ulotettaisiin kattamaan epäasianmukaisella tavalla
 • Tuomioistuin on velvollinen epäämään todisteiden, jos se olisi tarjottu perusteetonta viivytystä tai sitä vastaan oikeudenkäyntiä koskevat säännöt
 • kustannusten on vastattava kustannuksista, jotka käynnistävät, ottaen kuitenkin myöhemmin lopulliset kustannukset voivat muuttua käyttäen häviäjä maksaa -periaate

Yleensä ei pane vireille yhteisöjen tuomioistuimessa, koska yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä on oikeusriitaa eikä paljastamaan absoluuttisena totuutena. Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin ilmoitettava, kun on kysymys osapuolten, mikä osa niiden perusteluissa ei ole vieläkään riittävästi näyttöä. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin voi poikkeuksellisissa olosuhteissa käynnistää todisteena hallinnollisissa tapauksissa, esimerkiksi jos tuomioistuin toteaa, että hallinnollinen toimi on mitätön, tämän toteamuksen tueksi.

Asiantuntijan on oltava mukana menettelyssä, jos tarvitaan erityistä tietoa aiheet, että tuomari ei ole (itse asiassa kaikki muu asia). Tässä tapauksessa osapuolet voivat pyytää tuomioistuinta määräämään oikeudellinen asiantuntija, joka on rekisteröity, hallinto- ja oikeusministeriö, antamaan asiantuntijalausuntoon. Jos sellaista ei ole käytettävissä, asiantuntijoiden, joilla on tarvittava tietämys voidaan yhteisöjen tuomioistuimen tehtäväksi. Osapuolet voivat myös esittää yksityisten asiantuntijoiden toimeksiantoa ja asiantuntijalausunnoista, joilla yhteisöjen tuomioistuin kuitenkin niiden todistusvoima päätöksentekoprosessissa on heikompi kuin virallisen valtuutuksen oikeudellista asiantuntijalausuntoa. Oikeuskäytäntöä, korkein oikeus kuitenkin myönnetään, että yksityisten asiantuntijoiden lausunnot eivät ole ainoastaan ilmaisujen osapuolten näkemyksen, mutta osa siitä näyttö.

Asiantuntijalausunnot (yksityinen) ja virallisen valtuutuksen ei pakollinen Tuomioistuin siten, että tuomioistuin voi poiketa niistä. Ne kuitenkin vakuuttavat teho johtuu niiden luonteen ja perustellut havainnot ja mahdolliset poikkeamiset on perusteltava, joko todettujen tosiseikkojen perusteella, tai muihin asiantuntijalausuntoihin. Muutoin yhteisöjen tuomioistuimen tuomion kumoamista riskien korkein tuomioistuin ei ole järjestänyt asianmukaisesti todisteita.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Jos hallinnollinen päätös on valitettu, että valituksella on lykkäävä vaikutus ja että päätöksessä myönnettyjä oikeuksia ei voida käyttää. Ensimmäisen oikeusasteen päätöksentekoelin voi kuitenkin julistaa päätöksensä täytäntöönpanokelpoiseksi heti, jos se on tarpeen, jotta voidaan estää tai korjata hengenvaarallinen tilanne tai erittäin haitallisia, jos valtion turvallisuuden, puolustuksen ja yleisen järjestyksen vuoksi, tai uusi lainsäädäntö mahdollistaa muun muassa ympäristö-, luonnonsuojelu-, kansanterveyden, historiallisten monumenttien suojelusta ja säilyttämisestä tai maaperän suojelu jne. vuoksi. A vastaan nostaman lopullinen hallinnollinen päätös, jolla ei ole automaattista lykkäävää vaikutusta, on kuitenkin myöhemmin oikeuskäsittelyn aikana tai sen jälkeen, voidaan toimittaa pyynnöstä tuomioistuin keskeyttää päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden riidanalaisen hallinnollisen päätöksen. Saatuaan pyynnön tuomioistuimen on tehtävä päätös keskeytyksen 8 päivän kuluessa. Perusteet, jotka on otettava huomioon päätöksenteon aikana ovat seuraavat: alkuperäinen tilanne voidaan palauttaa väliaikaisesti, laiminlyönti aiheuttaa enemmän haittaa kuin kyseinen lykkääminen.

Pyyntö määräyksen ei voida jättää ennen kuin (pääasiassa kereset) vaan ainoastaan yhdessä sen kanssa tai sen jälkeen. Määräys voidaan antaa, jos se on tarpeen estää sitä suoraan uhkaavaa vahinkoa, tilannetta, joka aiheuttaa oikeusriitaa, suojelua, ja kantajalle aiheutunut vahinko ei ylitä toimenpiteen tekemän välipäätöksen eduista. Tuomioistuin voi antaa kieltotuomion tai vahingonkorvausten saaminen. Unionin tuomioistuinta pyydetään nopeutettua menettelyä koskeva määräys. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys voi hakea muutosta.

XI. Oikeudenkäyntikulut

Jotta käynnistävät tuomioistuinmenettelyn, hakijan on maksettava vero tai tulli illeték (tuomioistuin). Myöhemmin menettelyn aikana näyttöä siitä, että kustannukset on maksettu etukäteen (yhteisöjen tuomioistuin) talletetut todisteet käynnistämistä koskevat päätökset. Jos on matkustettava todistajan kuulemista, kuuleminen on aloitettu häntä korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja maksamaan sille todistajalle. Näiden lisäksi on maksettava muutosta muutoksenhakutuomioistuimelta (fellebbezési illeték). Tuomioistuinmenettelyn aikana, kumpikin osapuoli on velvollinen maksamaan hänen oma asianajopalkkiot. Lopuksi sen jälkeen, kun tuomion hävinneen osapuolen on maksettava voittaneen osapuolen maksamat kustannukset.

Säännöllisesti hallinnollista päätöstä vastaan, tuomioistuin vero on 100 euroa. Yksityisoikeudellisissa asioissa yhteisöjen tuomioistuin sen mukaan, onko ns. rahallista arvoa, esim. korvauksen suuruus vastaajalta. Yhteisöjen tuomioistuin on 6 % tästä arvosta, mutta vähintään 50 euroa ja enintään 5000 euroa. Koska ei voida hakea muutosta ja hallinto-oikeudellisissa tapauksissa tuomioistuin ei ole verovelvollinen on tällaisissa tapauksissa. Yksityisoikeudellisissa asioissa valitus on 8 %, mutta vähintään 50 euroa ja enintään 8350 euroa. Jos ylimääräinen muutoksenhakukeino on toimittanut sen tuomioistuimelle, on 10 %, mutta vähintään 165 euroa ja enintään 11670 euroa.

Ympäristöä koskevissa oikeustapauksissa, muut kustannusluokat voivat vaihdella ääri-ilmiöt mukaan, mikä on tavanomainen käytäntö perustuva arvio:

 • Todistajat: matkakustannukset 10–50 euroa
 • Maksu/tulojen menetykset, jotka kertovat: 50–100 euroa
 • Tarkastuskäynti kustannuksiin, joita yhteisöjen tuomioistuin: EI SOVELLETA
 • Asiantuntija: kiinteistön arviointi korvausten tapauksessa: 200–1000 euroa; terveyden suojelun, persoonallisuus: 200–800 euroa; paikan päällä ilmanlaadun tai melun seurantaa ympäristötoimenpide: 1000–4000 euroa; luonnonsuojelun seuranta paikan päällä 4000–8000 euroa; käsittely runsaasti materiaaleja, esimerkiksi ympäristövaikutuksia koskeva ilmoitus (környezeti hatástanulmány): 1000–2000 euroa
 • asianajopalkkiot kuuluvat asianosaisen ja asianajajan välisen sopimuksen hintojen avulla, mutta se voi vaihdella 40 euroa tunnilta, 200 euroa, mutta voivat olla myös ehdollisten palkkioiden, jossa 15–40 % on määrä hyväksyä onnistuneesti

Pyyntö määräyksen antaminen on maksutonta, mutta tuomioistuin voi antaa määräyksen antamista riippuvaiseksi siitä, että takausta tai maksua tai vahingonkorvausta. Tämä määrä – erityisesti korkean profiilin ympäristöasioita, kuten laajamittaisiin infrastruktuurihankkeisiin ”ympäristövaikutusten arviointien – määrä voi olla korkeintaan 4000 euroa päivää kohti.

Ovatko oikeudenkäyntikulut on määriteltävä kyseisessä tuomiossa. Hävinneen osapuolen on maksettava voittaneen osapuolen kulut, lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia, kuten:

 • Jos vastaaja ei ole aiheuttanut menettelyn ja myöntää ensimmäisessä istunnossa tehtäviään oikeudenkäyntikulut kantajan
 • yhteydessä tuloksetta, puuttuu tai määräaikoja liian myöhään, tai muuten aiheuttavat tarpeettomia kustannuksia on vastattava tällaisista kustannuksista
 • Jos joku vie huolimatta sopimukseen, sovittelumenettely, voidaan velvoittaa maksamaan hänelle menestystä riippumatta siitä,
 • Kun kyseessä on osittainen, tuomioistuin määrittelee WIN:n kustannusten oikeasuhteinen kyseisen sopimuspuolen/menettää Win
 • Jos viimeksi mainittu suhde on noin silloinkin, yhteisöjen tuomioistuin voi määrätä, että kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan
 • Jos amicus curiae osalta sekä voittaa, hänen on vastattava kustannuksista, jotka koituvat tappiot, mutta vain jos se häviää, kyseiset kustannukset on maksettava itse kaikki amicus curies, joka johtui sen osallistumisesta menettelyyn

XII Oikeusapu

Käytössä on kaksi erilaista viisumimaksusta vapauttamisesta tai korvauksiin: ne, jotka eivät edellytä, että yhteisöjen tuomioistuimen päätöksellä ja. Hakemuksia, jotka eivät sisällä edellyttää tuomioistuimen päätöstä joidenkin allowanced ovat riippuvaisia tyyppi ja jotkut ovat hakijoiden tyyppi.

Ilmaisten päästöoikeuksien osalta laissa määriteltyjä lajeja varten, jos on olemassa useita menettelyjä, jotka voidaan käynnistää maksamatta veroa mutta vain yksi tuomioistuin on ympäristön kannalta: tapauksissa turvata tiedonvälityksen vapautta. Muita tapauksia varten ei tarvita ennen veron maksamisesta, jos vain häviävän osapuolen on maksettava veroa myöhemmin yhteisöjen tuomioistuimelle. Tällaisia tapauksia ovat mahdollisia ympäristön kannalta

 • korvaus tapauksissa, joissa henkilö on kärsinyt vahinkoa hänen henkensä, koskemattomuutta ja terveyttä uhkaavat
 • henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien suojelua tapauksissa
 • viranomaisille korvausta vastaan
 • hallinnollisia päätöksiä vastaan ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin

Lisäksi on tapauksia, joissa ei ole maksamista vaan ainoastaan ennen menettelyn kustannuksista (költségfeljegyzési jog). Tällaisia tapauksia ovat ympäristön kannalta merkittäviä ovat korvaus tapauksissa kaivostoiminnan aiheuttamasta vahingosta. Myös hallinnollinen tuomioistuin, kun kustannukset näyttöä vastaajan vireille hallintoelimen on kattaa tästä korvauksesta.

Tietyt hakijat vapautetaan maksamasta veroja tuomioistuin muun muassa Unkarin valtio, kunnat, kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja säätiöt, jos ne eivät ole edellisen vuoden toteutuneiden tulojen taloudelliseen toimintaan), voittoa tavoittelemattomat yritykset ja EU:ta ja sen toimielimiä.

Tuomioistuin, sen päätös voi myöntää päästöoikeuksia neljäntyyppisiä kustannuksia:

 • Maksaminen voidaan myöhemmin menettää, jos tuomioistuin (illetékfeljegyzési jog): Jos yhteisöjen tuomioistuin on ensin maksettu vero, merkitsisi suhteetonta rasitusta, ottaen huomioon hänen varat ja tulot erityisesti, jos tuomioistuin ylittää 25 % veroa, jonka vuotuinen tulotaso henkeä kohden on ennen tulojen verotus
 • myöhemmin maksamista varten menettelyn kustannuksista (költségfeljegyzési jog)
 • Täydellinen poikkeus maksanut kuluja lukuun ottamatta kuluja, menettelyn toisen osapuolen teljes asiassa menettää (költségmentesség)
 • osittainen luopuminen kustannusten maksamisesta aiheutuvat kustannukset, mutta toisen osapuolen részleges asiassa menettää (költségmentesség)

Viimeksi mainitut 3 lajia ovat niiden ehdot määriteltiin yksityiskohtaisesti ottaen huomioon sekä tämän tuloja sen hakemisesta.

Oikeusapua on saatavilla, ei ole kuitenkaan mitään erityistä oikeusapua tällaisissa tapauksissa. Luonnolliset henkilöt ja kansalaisjärjestöt voivat saada oikeusapua, jota on kahta tyyppiä: Oikeusavun ja oikeudellisen menettelyn ulkopuolella. Siviili- ja rikosoikeudellisiin menettelyihin sekä tuomioistuinten ulkopuolista oikeudellista neuvontaa ja apua asiakirjojen laatimisen oikeusapua voivat saada oikeusapua, lukuun ottamatta erään valtioista riippumattoman järjestön perustajajäsen.

Oikeudellisen menettelyn ulkopuolella, tuensaaja voi saada oikeudellista neuvontaa, apua ja apua päästäkseen asiakirjoja asiakirja-aineistoon. Oikeudellisen menettelyn kuluessa tuensaaja voi olla asianajaja vuoksi. Oikeusavun edellytykset, jotka ovat kantajan nettokuukausitulot ovat enintään määrä, ns. vähimmäisvanhuuseläkkeestä (= összege nyugdíj legkisebb mindenkori öregségi nyugdíjminimum) eikä omaisuutta. Kansalaisjärjestöt pitivät yleisen edun (Közhasznú) voi saada oikeusapua, oikeudellisia menettelyjä aloitettu yleisen edun suojelemiseksi, kun lainsäädännössä nimenomaisesti annettu oikeus saastuttajia vastaan aloitettu (tapauksissa, kun nämä ovat ympäristönsuojelulaki).

Oikeusapu kattaa ensisijaisesti oikeudenkäyntikulut asiassa oikeusavustajan tai oikeudellisen neuvonantajan, jos apu on tarpeen, mutta ei oikeudellisessa menettelyssä on käynnissä. Vaikka oikeudellinen edustaminen oikeudenkäynnissä on täysin maksutonta oikeusapua, oikeudellista neuvontaa tuomioistuimen ulkopuolella, jos oikeudellisen asiantuntijan työajan käyttämistä tällä alalla rajoittuu toimivaltaisen viranomaisen oikeusapua.

Oikeusavun tarjoajien on rekisteröitävä valtion oikeusapua, ja tehdä palvelusopimuksen viraston ja niiden tehtävät ja vastuut. Seuraavat voivat hakea rekisteröintiä Oikeusavun tarjoajat:

 • Asianajajat
 • valtionsyyttäjäviranomaisten
 • Euroopan unionin asianajajille sallitaan työskentelevät pysyvästi Unkarissa
 • Valtiosta riippumattomia järjestöjä, jotka käsittelevät (perus) oikeuksien suojelu ihmisten tai
 • etnisten vähemmistöjen itsehallintoelimet voivat käyttää
 • yliopistojen oikeusalan koulutuksen tarjoaminen

Oikeusavun organisaation (esim. kansalaisjärjestö) voi hakea rekisteröintiä, jos se on toimisto soveltuvien asiakkaan ja asianajajan kanssa palvelusopimuksen tehnyt tietyn aikavälin, joka mahdollistaa asianajajan antamaan oikeudellisen yksikön puolesta ja sen ohjeiden mukaan oikeudellinen lentoliikenteen järjestö. On äärimmäisen harvinaista, että ympäristöön liittyvät tapaukset koskevat oikeusapua. Ensinnäkin se johtuu siitä, että vain oikeudenkäynnin liittyvät asiat voivat liittyä oikeusapua, ja monia muita asioita on päättänyt hallinnollisen tason, joka ei ole luonteeltaan tuomioistuinkäsittelyjä. Toiseksi ei ole monia oikeudenkäyntiavustajaa tai oikeudellisen avun järjestöt (kansalaisjärjestöt, yliopistot jne.), jotka ovat erikoistuneet ympäristölainsäädäntöä. Kolmanneksi tässä yhteydessä ei ole laajalti tiedossa joko kansalaisyhteiskunnan kannalta.

On olemassa mahdollisuus hakea oikeusapua lain mukaista, koska yhä useammat yritykset osallistuvat näiden yritysten toiminnan Unkarissa enimmäkseen pilnet aloitteesta (aiemmalta nimeltään PILI). Nämä asianajotoimistot eivät tarjoa ympäristöalan oikeudellista neuvontaa.

Asiaan ei liity ekologisia Oikeusasiaklinikat Unkarissa vain tiedonvälityksen vapauden oikeudellisen verkoston toiminnasta ja koordinoinnista klinikalla Open Society Justice Initiative. Tähän verkkoon, valtiosta riippumattomat järjestöt, jotka tarjoavat kliinisiä oikeusalan koulutukseen liittyviä ympäristö- ja tiedonvälityksen vapautta koskevista asioista, kuten emla Klub (ympäristö) ja energia (energiaan liittyvät ympäristöasiat). Tällä hetkellä ne eivät ole yleisön saatavilla, vaan ainoastaan opiskelijoiden yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Eötvös Lorándin yliopisto, jotta voidaan rikastuttaa heidän vapaa-ajan toimintoihin.

On olemassa joitakin yleisen edun mukainen ympäristöoikeuden järjestöjen, erityisesti Unkarissa, mutta emla yleistä etua ja ympäristöä, kuten lakimiesten, kansalaisjärjestöjen tai nimfea LMCS-palvelun. Nämä järjestöt ja asiantuntijat ovat yleisön saatavilla ja ne soveltavat omia periaatteita edullisten maksutta oikeusapua ympäristöasioissa. Niiden yhteystiedot ovat saatavilla verkossa ja ympäristönsuojelujärjestöt.

Xiii.timeliness

Hallinnollisten elinten on otettava käyttöön hallintolakia koskeva päätös 30 päivän kuluessa hakemuksen saamisesta. Tapauksissa, joissa päätös on tarpeen, jotta estetään hengenvaarallinen tilanne tai erittäin haitallisia, päätös on tehtävä nopeutetussa menettelyssä. Hallintoviranomaisen johtaja voi pidentää menettelyä ennen vuoden 30 päivän ajan 30 päivän lisäaikaa. Jos valvontaviranomainen ei noudata määräaikoja, sen on maksettava takaisin kantajalle menettelyllisiä maksu, ja jos tämä viivästys on kaksi kertaa niin kauan kuin lainmukainen määräaika päätöksen, hakijalle on kaksi menettelyä vastaan.

Tuomioistuinten on tutkittava toimitetut asiakirjat 30 päivän kuluessa ja esitettävä tarvittavat toimenpiteet, esimerkiksi velvoittaa kantajan täydentää huomautuksiaan. Tämä koskee myös kanteita käynnistämistä aloitteista. Myös samassa 30 päivän kuluessa ensimmäisen kuulemistilaisuuden, jossa on esitettävä sopimuspuolille vähintään 15 päivää ennen. Ensimmäinen kuuleminen on järjestettävä 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tuomioistuimelle mutta viimeistään 9 kuukauden kuluessa. Myöhemmin kuulemiset olisi järjestettävä 4 kuukautta ennen oikeudenkäyntiä. Ilmoitukset, jotka koskevat osapuolia, tuomioistuin voi asettaa määräajan, joka on yleensä 15 päivää. Tuomioistuinten on laadittava pöytäkirja tuomioistuimen (jegyzőkönyv) välittömästi, tai jos kuuleminen oli todettu 8 päivän kuluessa kuulemisesta. Painettu pöytäkirja on lähetettävä osapuolille 15 päivän kuluessa. Osapuolet voivat yhteisesti pyytää tuomioistuinta vähintään 8 päivää ennen suullista käsittelyä, että kuulemisen lykkäämistä. Jos osapuolet sopivat lopettamaan menettelyn, tapaus lopetetaan 6 kuukauden ajan, jollei jokin osapuoli aloittaa menettelyn uudelleen unionin yleisen tuomioistuimen (szünetelés). Muutoksenhaku ensimmäisen oikeusasteen tuomiot voidaan jättää 15 päivän kuluessa tuomion antamisesta siihen, kun taas ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen pyynnön (felülvizsgálati kérelem) ylimääräinen oikeussuojakeino voidaan jättää 60 päivän kuluessa lopullisen tuomion antamisesta on korkein oikeus (Kúria).

Tyypillinen kesto, asia on seuraava:

 • hallinto-oikeuden hallinnollisia päätöksiä vastaan pienemmän mittakaavan hankkeet: 1,5–2 vuotta
 • hallinto-oikeuden hallinnollisia päätöksiä vastaan suuria hankkeita: 2–5 vuotta
 • Yksityisoikeudellisia asioita, joissa vahinkoa tai haittaa ympäristölle tai luonteesta: 2–3 vuotta ensimmäisen oikeusasteen vuosina 1–2, yhteensä 3–5 vuotta
 • Yksityisoikeudelliset asiat ympäristöhaittojen korvaamiseksi: 1,5–2 vuotta ensimmäisen oikeusasteen vuosina 1–2, yhteensä 2,5–4 vuotta

Ei ole lakisääteistä määräaikaa tuomioistuinten tuomiota. Näin ollen ei ole mitään seuraamuksia tuomioistuimet myöhästyisi, tuomion antamista varten. Hallinnossa on kuitenkin oikeudellisten elinten, oikeuslaitoksen Bureau (Országos Bírósági Hivatal) johtajat sekä kaikki tuomioistuimet ovat toimivaltaisia valvomaan prosessuaalisten määräaikojen mukaisesti saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.

XIV Muut kysymykset

Ympäristöä koskevat päätökset riitautetaan menettelyn eri vaiheissa, luonteen mukaan asiassa osallisina oleville henkilöille. Jos yksityishenkilöt, enimmäkseen reagoi ympäristön muuttumisen jälkeen tapahtunut eli he haluavat perehtyä sen jälkeen, kun päätös on tehty ja tapahtumista näkyvästi alkoi esiintyä. Päinvastoin, ympäristöjärjestöt, jotka ovat riippumattomia kehitystä voidaan seurata päätöksentekoon tavallisesti osallistuvat jo lupavaiheessa, ennen kuin lopullinen päätös tehdään asiassa. Esimerkkejä on kuitenkin vastoin ympäristövaikutusten arvioinnin ja IPPC:n menettelyjä erityisesti silloin, kun – koska sillä avoimuutta koskevat säännöt – myös yksityishenkilöt osallistuvat menettelyn hyvissä ajoin.

Yleisö ei myöskään ymmärrettävä, eikä helppotajuista tietoa muutoksenhaku- Unkarissa. Kaiken kaikkiaan on olemassa vähän tietoa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tai yleisesti Unkarin väestöstä. Tämä johtuu osittain hyvin alhainen valmiuksien kehittämisohjelmia hallinnoivat hallitus ja suhteellisen alhainen painoarvo esimerkiksi jatkuvasti hallituksen politiikasta tällä alalla jo vuosikymmenien ajan. Tiedot ovat hajanaisia, ja vain vähän tietoa Århusin yleissopimuksen ja tämän hallituksen verkkosivustolla ei ole vahvistaa yleisölle tarkoitettua käytännön tietoa toteuttamaan todellisia oikeussuojan saatavuutta.

Unkarissa on olemassa eturistiriitojen ratkaisemiseksi, jotka koskevat niiden yksityisoikeudellisten asioiden sovittelun muodossa. Sovittelua Unkarin standardi noudattaa normaalia sovittelun kansainvälisesti hyväksytyn pöytäkirjan. Kolmannet osapuolet ja asiantuntijat voivat osallistua sovittelumenettelyn pyynnöstä tai hänen suostumuksellaan sovittelua osapuolten käyttöön. Sovittelu päättyy sopimukseen, jos osapuolet voivat tai jokin osapuoli sano sopimusta irti tai pyydä kirjallisesti sen 4 kuukauden kuluessa menettelyn aloittamisesta. Sovittelu ei ole pakollinen ennen riitaa, on kuitenkin syytä mainita kanteessa oikeudenkäynnin aloittamiseksi valitti tuomiosta yhteisöjen tuomioistuimeen. Heinäkuu 2012 alkaen on olemassa erityinen mahdollisuus on, että tuomioistuinsovittelua että tuomioistuimen kirjaaja (Bírósági titkár) yhteisestä pyynnöstä osapuolet. Ei ole olemassa oikeudellista mahdollisuutta saada sovittelu yksityisten osapuolten välillä ja hallintoviranomaisten, hallinnollisten asioiden sovittelusta ympäristöasioissa, ei sovelleta. Kuitenkin yksityisten asianosaisten (kansalaisjärjestöt mukaan lukien) sovittelusta on ympäristöasioissa. On kuitenkin käytetty tuskin lainkaan, mikä johtunee siitä, että tämän oikeudellisen mahdollisuuden luottamuksen puute tai vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja.

XV. Ulkomaalaiset

Perustuslaki (Alaptörvény) Unkarin 1. tammikuuta 2012 voimaantulleen luvussa XV.2 vapaus ja vastuu sisältää artiklan, jossa todetaan, että Unkari takaa perusoikeudet kaikille ilman syrjintää, muun muassa kieleen, kansallisuuteen tai muuhun asemaan. Hallintolain Unkarin (KET), 1.2 artiklan todetaan, että osapuolten hallinnollisessa menettelyssä, on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja heidän tapauksensa on päätettävä ilman kohtuuttomia eroja tai puolueellisuudesta. Kiinnostavaa on se, että ei ole mitään tällaista määräystä siviiliprosessilain (PP), tuomioistuimilla on tarkoitus päättää puolueettomasti. Vaikka unionin yleisen tuomioistuimen menettelyn kieli on unkari ei aiheutunut mitään vahinkoa siitä, ettei kieltä, säädetään siviiliprosessilain. Kuka tahansa voi käyttää omaa kieltään tuomioistuimen menettely kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Jos näiden oikeuksien käyttäminen edellyttää sitä, että tuomioistuimen on otettava mukaan prosessiin ja tulkkia. Jos tällainen täytäntöönpano edellyttää taattuja oikeuksia kansainvälisten sopimusten mukaan tulkki, sen kustannukset ovat ennakkoon maksetut ja valtion vastuulla. Muussa tapauksessa kustannukset kuuluvat kustannukset tulkkia tapauksissa häviäjä maksaa edellä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta.

VI. Rajat ylittävät oikeusriidat

Hallinnolliset asiat, joihin liittyy ympäristökysymyksiin toisessa maassa säännellään momentilla Espoon yleissopimuksen mukaisesti. Yleissopimuksessa erotetaan toisistaan kaksi erityyppistä menettelyä: Kun maa on asianomaisen maan tai alkuperämaan (ympäristövaikutukset). Unkari on silloin, kun alkuperämaa on merkitystä tässä asiassa. Tällaisissa tapauksissa alueellinen ympäristönsuojeluvirasto tiedottaa hakijalle ja ympäristöministeriö, ja komissio tiedottaa ympäristöministeriön kohdemaahan. Menettelyn loppuosa on määritelty seuraavat kaksi maata, on kuitenkin olemassa joitakin pakollisia osatekijöitä, tämän menettelyn:

 • Jos katastrofista kärsivä maa, kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointimenettely on
 • Hakijan on laadittava kielellä, englanniksi asianomaisen maan tai kansainvälisen ryhmän ja yleistajuinen yhteenveto ympäristövaikutusten arviointiselostusta,
 • Neuvottelut aloitetaan näiden kahden maan välillä
 • Kommentteja voi toimittaa hätätilanteesta kärsivän maan sekä sen uudistamiseen
 • Ympäristökeskuksen päätöstä on toimitettava kyseisen maan kanssa

Yleisöllä, jota hanke koskee, ei ole erityistä käsitettä sovelletaan valtioiden rajat ylittäviä tapauksia, ja jopa ympäristönsuojelulain 21.4 artiklan todetaan ainoastaan, että kyseiset henkilöt ja järjestöt ovat ne, jotka elävät ja toimivat vaikuttaa vaikutusta alueella. Tämän perusteella sekä sääntöjen oikeudellinen asema, voidaan todeta, että myös ulkomaisiin on oikeudellinen asema seuraavasti:

 • Ulkomaiset henkilöt voivat myös vaikuttaa joka tapauksessa aivan kuten unkarilaiset yksityishenkilöt, eivät eroa toisistaan osapuolten asuinpaikka tai kotipaikka
 • Ulkomailla rekisteröityjen ulkomaisten kansalaisjärjestöjen (valtiosta riippumattomien järjestöjen) voi olla oikeudellinen asema vain silloin, kun kansainvälisiin sopimuksiin, joten se on ympäristöalan Espoon yleissopimuksen; Tämä yleissopimus takaa, että alkuperämaa on tarjottava sopiva tilaisuus yleisölle ulottuvat osallistua vastaa yleisölle alkuperämaa; Toisin sanoen, jos järjestö on asiavaltuus Unkarissa, myös ulkomainen kansalaisjärjestö on asiavaltuus, jos sen toiminta-ala kattaa alueen muille kuin unkarilaisille puolella rajaa,

Kun tilintarkastustuomioistuin, ulkomainen henkilö tai järjestö on samat menettelylliset oikeudet ja paikallinen kansalainen tai paikallisesti rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja vain hyvin harvoja poikkeuksia. Esimerkiksi maksuttomat oikeudenkäynnit voidaan myöntää vain Unkarin kansalaisia, EU-kansalaisia tai kolmansien maiden kansalaisista, jotka oleskelevat laillisesti EU:n alueella. Tämä esimerkiksi Serbian ja Ukrainan kansalaisia estetään saamasta tämän mahdollisuuden, ja Kroatiassa heinäkuu 2013 saakka. Ulkomaisten hakijoiden yhteisöjen tuomioistuin voi velvoittaa vastaajan pyynnöstä maksamaan mahdollisten kustannusten kattamiseksi silloin, kun on kyse sen menettämisestä.

Hallinto-oikeudellisissa asioissa (eli tapaukset, joissa menettelyllistä tai aineellista lainmukaisuutta koskeva hallinnollinen päätös on riitautettu tuomioistuimessa) Unkarin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta. Yksityisoikeudellisissa asioissa, ovat yleensä vastaajan mukaan riitauttaa Unkarin tuomioistuinten alueellista toimivaltaa koskevat säännöt (Civil Procedure Act). Neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001, annettu 22. joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, sopimukseen perustumattoman vahinkoa aiheuttavaa henkilöä vastaan voidaan nostaa kanne paitsi siinä maassa, jossa on vastaajan kotipaikka, jos vahinko (mukaan lukien ympäristövahingon) tapahtuu tai saattaa tapahtua toisessa EU:n jäsenvaltiossa, joka voi tapahtua ympäristövahingot valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa.

Linkkejä


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016