Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša - Latvija

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. #II
 4. Pristup informacijama slučajevima
 5. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 6. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 7. Drugi načini pristupa pravosuđu
 8. Pravna sposobnost
 9. Pravno zastupanje
 10. Dokazi
 11. Pravno sredstvo
 12. Troškovi
 13. Financijska pomoć mehanizama
 14. Pravodobnost
 15. Ostala pitanja
 16. Je stranac
 17. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Prema Ustavu Latvije (satversme), država štiti pravo svakoga da žive u okoliš Benevolent pružanjem informacija o ekološkim uvjetima i promicanjem očuvanje i poboljšanje okoliša. Ustavni pravo uključuje:

1) postupovnim aspekt: pravo javnosti na pristup informacijama o okolišu, sudjelovati u odlučivanju u pitanjima okoliša;

2) značajan aspekt: Pravo javnog zatražiti da javna tijela ili privatne osobe raskinuti takva djela ili propuste koji negativno utječu na kvalitetu okoliša, prouzročiti štetu ili opasnost ugrožavanja èovjekovog zdravlja ili života, ili druge pravne interese.

Ustavnim odredbama može izravno primjenjuju u upravnim postupcima i na sud. Građani mogu pozvati na odredbe u bilo kojoj fazi u upravnim ili sudskim postupcima.

Međunarodnim pravom, uključujući Arhuške konvencije, može se primijeniti izravno upravnih tijela i Suda. Ako sukob između pravne norme međunarodnog prava i normu latvijski pravom istu pravnu snagu, pravne norme međunarodnog prava primjenjuju se.

II. Pravosuđe

Postoje tri razine sudski sustav u Latviji.

Prva razina sastoji se od 34 okruga (Grad) sudovima u građanskim i kaznenim predmetima i jednoj administrativnoj okružni sud, koji se sastoji od 5 sudovima u različitim gradova i obuhvaća čitavo područje Latvije, za administrativne slučajevima.

Drugu razinu sastoji od 5 pokrajinskih sudova u građanskim i kaznenim predmetima i Regionalni upravni sud za upravne slučajevima. Regionalni sudovi su sudovi žalbe za građanskog, kaznenog i upravnog slučajevima koji su već bili saslušani u okružni sudovi. Regionalni sudovi imaju nadležnost kao prvostupanjskih sudova u određenim kategorijama slučajeva navedenih u postupovnim pravom.

Vrhovni sud je treća razina Suda. Sastoji se od:

1) Vijeće građanskih predmeta i vijećnici kaznenim predmetima, koja funkcioniraju kao žalbeni sud u građanskim i kaznenim predmetima koji su donesenima na regionalnih sudova kao prvostupanjski sudovi;

2) Senata, podijeljeno na tri odjela i funkcioniranju što je Kasacijski primjer za sve građanskog, kaznenog i upravnog slučajevima.

Kao opće pravilo, građanskog, kaznenog i upravnog slučajevima može se revidirati u sve tri sud slučajevima. Međutim, samo su dva suda slučajevima dopuštene su za određene kategorije državnih i druge slučajeve. Te iznimke navedene su u građansko procesno pravo malim građanskih tužbi, kao i u nekoliko posebnih zakone kojima određuje upravnog postupka, primjerice, u pogledu građanske zahtjevima za informacije ili javne nabave. Postoji nekoliko vrsta pitanja u samo jedan primjer (npr. slučajevima tražitelja azila).

Prema latvijskom pravu, postupci u vezi s upravnim prekršajima (kršenjima) postoje. Ako osoba obveže niži djelo navedene u upravnim prekršajima, kazne se nameće upravno tijelo. Kazne određene od strane upravnih tijela može se podnijeti žalba na okruga (Grad) sudovi – tj. zajedničkim sudovima u građanskim i kaznenim predmetima. Slučajevima donesenima na suce okruga (Grad) sudovi mogu se žalba na regionalnih sudova. Presude pokrajinski sudovi su konačne i ne može se žalba.

Slučajevi su donesenima na Profesionalni suci, koje su neovisni i podliježe isključivo pravu. Je presuda slučajeva je otvorena za javnost uz iznimke samo u interesu zaštite privatnosti ili značajne vrijednosti zaštićenih prava. Ako Sud, u skladu sa zakonom, vodi pisani postupak odluke suda otvorene su za javnost.

Jezik sudovima je latvijski. Sudionici nemaju Lakoća izražavanja na službenom jeziku mogu sudjelovati u postupku uz pomoć tumača. Sud donosi prevoditelja na puta propisan postupovnim pravom.

Nema specijaliziranih sudova u Latviji.

Slučajevima vezanih uz usklađenost zakona s ustavom ili drugih normativni akti s mjerilima visokog pravni položaj pregledava Ustavnog suda. Ustavni je predstavka dopuštena, odnosno građani mogu podnijeti predstavku ako smatra da normativni akt krši temeljna prava zaštićena Ustavom. Ustavni predstavka dopušteno je samo nakon redovnim pravnim lijekovima (administrativni institucija, sudovima opće nadležnosti) nisu iscrpljena.

Nema specijalizirani sud ili quasi-court koji se bave pitanjima okoliša.

Ako osoba smatra da upravna odluka ili djelovanja, kao i propust, krši pravo zaštite okoliša i prirode ili može stvoriti prijetnje oštećenja ili štete po okoliš, on može zatražiti upravni sud. Budući da ekološka pitanja o većini puta rješavaju se administrativne odluke (građevinske dozvole, vode dozvola, onečišćenja dozvola itd.), ti sporovi uglavnom su pregledale upravni sud. Izvršavanje prava primjenjuje na sud može ne uzrokuje, samo po sebi, lošem posljedica, uključujući one obuhvaćene privatnog prava, podnositelju zahtjeva.

U građanskom postupku, građanin može tražiti naknadu štete uzrokovane svaka osoba, ako ta osoba prekršio, među ostalim, propise o pitanjima okoliša i tako prouzročile štetu podnositelju zahtjeva. Javna tijela, djelujući u ime države, može zahtijevati štetu nanesenu okolišu.

Građani koji posjeduju informacije o kaznenim djelima eventualno uzrokovanja štete za okoliš trebao obavijestiti svakog dužnosnika ili institucija koji je ovlašten za provođenje kaznenom postupku (policije, tužitelja).

Forum shopping nije dopušteno u upravnim sudovima. Postoji mogućnost izabrati sud u građanskim predmetima: Općenito, tužbe pred Sudom u skladu s mjesta prebivališta tuženika (za fizičke osobe) ili zakonom adresu tuženika (za pravne osobe); Međutim, građansko procesno pravo u posebnim slučajevima predviđa Alternativna nadležnost u skladu s izborom tužitelj ili u skladu s ugovornim odredbama, ako postoje (vidjeti teritorijalnu nadležnost).Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_lat_en.htm#B.II.

Kada privlačan administrativne odluke upravni sud, osoba može zahtijevati:

1. za poništavanje ili proglasiti nevaljanim (potpuno ili djelomično) ili proglasiti nezakonito osporavana odluka; Ako je žalba uspješna, sud može, prema potrebi, obvezalo administrativnih institucija da ispravi posljedice upravne odluke;

2. proglasiti stvarne mjere već učinjeno ili planirane u budućnosti nezakonito i za ispravljanje njihovih posljedica;

3. obvezalo administrativnih institucija izdati povoljna odluka;

4) kao postojećih ili nepostojećim određene diskutabilne pravnim odnosima;

5. obvezalo sklopiti ugovor o javnoj nabavi, raskinuti ugovor, za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz takvih ugovora, ili prijaviti obveze dijelovi ispunjeni.

Moguće je uložiti žalbu protiv kršenja pravila postupanja, čak i ako podnositelj zahtjeva prihvati konačna odluka, ali u ovom predmetu osoba mora dokazati značajna kršenja prava koji ima ovlasti na sudu.

Ako osoba smatra da upravne odluke, radnje ili propuste prouzročila financijski gubitak ili osobne štete (uključujući moralna šteta), on može tražiti odgovarajuća naknada štete u upravni sud. Ova tvrdnja može biti uključeni u pisani protiv upravne odluke, ili, ako naknada nije tvrdila istodobno sa žalbom upravne odluke, zaseban zahtjev za naknadu štete može se podnijeti nakon presude na nezakonitost odluke (djelovanje) je dovršen.

Upravni sud može poništiti žalba odluku (potpuno ili djelomično), ali nema nadležnost za izmjenu sadržaja Odluke o Suda za vlastiti račun, na primjer, promijeniti uvjete građevinsku dozvolu. U posebnim slučajevima zakonom može odobriti sud izmijeniti je Odluka, ali nema takvih odredaba s propisima o zaštiti okoliša.

Okoliš slučajevima ispituju prema istim postupovnim pravilima kao ostali administrativni slučajevima. Međutim, neke normativni akti o pitanja okoliša propisati posebna pravila za privlačan posebne ekološke odluka. Na primjer, građani mogu žalbe uvjeta iz dozvole za onečišćujućih aktivnosti tijekom čitavog razdoblja njegove valjanosti, koje značajno razlikuje od općeg pravila na žalbu svaku odluku u roku od jednog mjeseca od dana njezina stupanja na snagu.

Upravni sud ispituje slučaj strogo u okviru ograničenja utvrđenih podnositelja zahtjeva. Sud može ne mijenja tvrdnju ili provjeriti odluke uložio u pisanom obliku zahtjeva na vlastitu inicijativu. Međutim, u tim formalna ograničenja, Sud je ispitati odluke u cijelosti: provjeri činjeničnu osnovu za izdavanje određenu odluku i primjenu zakona ispravno je, prema načelu cilj istrage, u nadležnosti Suda. Također, Sud može, na vlastitu inicijativu, podnijeti zahtjev Ustavnom sudu ili zahtjev Suda Europske unije o prethodnom pitanju.

Sud može odrediti tzv. pomoćne odluke, ako tijekom presuda postupka utvrdi provode činjenice o mogućem kršenju zakona, koji nije izravno ispitati u određenom slučaju. Takva odluka se zatim upućena nadležne institucije ili tužitelja. Povremeno, sudovi korištenje pomoćne odluke obavijestiti Parlament ili izvršno tijelo (Ministarstva kabinetu) zbog manjka zakonskog propisa ili drugih pitanja rješava se u zakonodavstvo.

III. Pristup informacijama slučajevima

Svaku osobu koja je zatražila informacije o okolišu iz državne vlasti i razmatra zahtjev za informacije zanemariti ili odbijena (djelomično ili potpuno) ili odgovarajući odgovor nije primljena, ili prava na informacije o okolišu koje su drukčije krše, ima pravo žalbe na takve izostavljanje upravni sud.

Ako tijelo odbija dati tražene informacije, treba dati pisana obrazloženja ove odluke i uključuje informacije o lijekovima u određenoj situaciji, tj. na instituciju i u kojem roku osoba može podnijeti žalbu.

Prema slobodi informiranja prava, odgovor institucije ili izostanak nikakav odgovor moguće žalbe na nadređena druge institucije i nakon toga upravni okružni sud.

Žalbu treba predati u roku od jednog mjeseca od izdavanja odgovor, ili u roku od jedne godine u slučajevima kada je odgovor nije dana uopće ili kada se postupak podnošenja žalbe još uvijek nije razjašnjeno u pisani odgovor. Ako postoji više administrativnih institucija, obvezna je žalbu na tu instituciju. Žalba treba podnijeti pisanim ili usmenim putem instituciji koji je izdao (ili naložiti da izdaju) odgovor. Ako se zahtjev podnosi usmenim putem, institucija odmah sastavljaju se u pisanom obliku i podnositelj zahtjeva mora potpisati. Takav zahtjev šalje na ispitivanje hijerarhijski nadređenim institucije. Ako nema takve institucije ili je ured, odgovor (ili izostanak nikakav odgovor) može odmah žalba na administrativne okružni sud.

Žalba se može podnijeti elektronički e-poštom, ali mora biti potpisan s elektroničkog potpisa.

Države naknadu od najviše 20 LVL (ca. 29 EUR) moraju biti plaćeni prije podnošenja žalbe administrativne okružni sud. To se može učiniti u banci. Sud, uzimajući u obzir financijsku situaciju fizička osoba, mogu smanjiti iznos naknade ili osloboditi osobe od plaćanja naknada.

Svatko ima pravo na sudjelovanje u postupku uz pomoć predstavnika ili putem predstavnika. Nema pravila o obveznom savjetnik za sudskim postupcima (uključujući kasacijskom postupku).

Tijekom razmatranja, Sud, ako je potrebno, pristup podacima dostupnost koji je sporan.

Sud će obvezuje institucije da objavi tražene informacije podnositelju zahtjeva ako ne bi pronaći institucije razlozi odbijanja postupanje utemeljen. Ako postoji razlog za ograničavanje pristupa određenom dijelu tražene informacije, ipak, institucije su obvezne objaviti dijelove informacija koje se mogu otkriti.

IV. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Razmatranje pitanja okoliša u administrativnim institucija provodi nakon istim postupovnim pravilima kao drugih administrativnih slučajevima. Administrativni postupak pravo regulira, uzimajući u obzir iznimke i različita pravila sadržanih u zaštitu okoliša prava ili posebne normativni akti o pitanjima okoliša, na primjer, zakon o procjeni utjecaja na okoliš.

Postupak u administrativnim institucije provode na latvijskom, uz moguće iznimke za podnošenje zahtjeva u stranih jezika u izvanrednim situacijama samo.

Upravni su postupci besplatno, uz iznimke propisane zakonom. Ako institucije (ili sud stoga) ustanovi da osoba (adresat odluke, fizička osoba samo) u teškoj financijskoj situaciji i da posebnu upravnu stvar kompliciran, može donijeti odluku da naknadu predstavniku ta osoba u reguliranog okvira, plaćaju se iz državnog proračuna.

Pravo sudjelovati u administrativnim postupcima priznaje fizičkim i pravnim osobama (uključujući nevladine organizacije), kao i udruge takvih osoba. Osoba ima pravo na sudjelovanje u postupku osobno ili uz pomoć predstavnika ili putem predstavnika.

Je obveza nadležnog upravnog instituciji da prikupi sve informacije važne za predmet. Međutim, osoba dužna je dostaviti informacije i dokaze koje je u svojem posjedu.

Sudionici u upravnom postupku imaju pravo da se upoznaju s dokumentima spisa i pravo na ispravno sasluša glavni donositelj odluka. U pitanjima okoliša te postupovna prava uređeni su detaljna postupovna pravila u zaštitu okoliša pravo (za pitanja okoliša općenito) i drugim normativni akti o posebnim prava okoliša pitanja, na primjer, postupka procjene utjecaja na okoliš.

Općenito, administrativnih ustanova mora odlučiti slučajevima u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva od osobe. No treba napomenuti da nekoliko normativni akti u pogledu okoliša mogu odrediti različite rokove. Institucija može produljiti rok ako je to potrebno za ispravno konačne odluke. U hitnim slučajevima, osoba može zatražiti da institucija za izdavanje odluke odmah.

Ako osoba smatra odluku upravnog institucija nezakonit ili drukčije nezadovoljavajuće, odluka se može žalbu na nadređena administrativnih institucija u roku od jednog mjeseca od stupanja na snagu odluke, ili u roku od jedne godine od stupanja na snagu odluke ako informacije o postupcima koji se primjenjuju na žalbe nisu uključeni u pisani odluke. Žalba treba podnijeti pisanim ili usmenim putem instituciji koje je izdalo odluku te će biti dostavljen na ispitivanje hijerarhijski nadređenim institucije.

Žalbe hijerarhijski nadređenim administrativnih institucija obvezna, osim u slučajevima kada nema nadređena institucije ili je Ured. Sud će odbiti prihvatiti izravni pozivi ako osoba nije da je pokušao predati žalbe hijerarhijski nadređenim institucije.

Tijekom razmatranja, Sud će preispitati postupovne kao i materijalne zakonitost odluke.

Pod postupovne zakonitosti, Sud može poništiti odluke kad dođe do zaključka da druge institucije je ozbiljnih postupovnih pogrešaka. Posebnu pozornost obično se sljedećim pitanjima:

1) osoba izravno utjecati odluka kao i osoba koje pokazuju interes u pitanjima okoliša su pruža s priliku sudjelovati u odlučivanju (tj. postoji li pravodobne informacije o pokretanju postupka odlučivanja, građani imali mogućnost da se upoznaju s predmetom, građani imali mogućnost saslušanja pred institucije, koji također uključuje pravo pružati informacije instituciji i izrazio svoje mišljenje i prijedloge);

2) li institucija stekao sve potrebne informacije (institucija je uspostavila sve činjenice važne za predmet, ima li smatra i uravnoteženog interesima različitih osoba i skupina);

3) je li institucija osigurala dostatna i jasne razloge i pravnim osnovama (s upućivanjem na pravne norme) za odluku.

Pod materijalnim zakonitosti, Sud će ispitati je li, uzimajući u obzir utvrđenih činjenica, je ovlašteno izdati osporavana odluka. Na primjer, u posebnim okolnostima dopušteno je izdati dozvolu za vođenje onečišćujućih ugradnja karakteriziraju određeni iznos određenih emisija.

Ako podnositelji zahtjeva imaju osnovane sumnje u materijalnu i tehničku nalazi, Sud može provjeriti te činjenice. Uglavnom, ta pitanja dodjeljuju nezavisnih stručnjaka; Troškovi dijelovi su obuhvaćeni državni proračun. Sudionici u postupku su, također, omogućiti da iznesu svoja mišljenja stručnjaka.

Sud je ograničen u svojoj reviziji samo u dva navrata: Ako ustanova imala tzv. diskrecijskih ovlasti (ovlasti birati koje od više od jedne pravno osnovane rješenja bila najbolji) ili, kada institucija daje ocjenu da, po svojoj prirodi, leži unutar svoje nadležnosti i ne može se osporavati na Sudu.

Upravni sud neće preispitivanja žalbe na normativni akti, primjerice, zoniranje planova i planovima korištenja zemljišta lokalnih vlasti. Oni se mogu osporavati na Ustavnom sudu (vidjeti poglavlje II).

Od 2012., Upravni sud nadležan preispitati detaljne planove koji, prema potrebi, pojedinosti sadržaja lokalne vlade zoniranje planova i planovima korištenja zemljišta (prostornih planova i lokalne planove) na razini pojedinih parcele jer se smatraju administrativne odluke s opće naravi. Detaljni planovi moguće žalbe u roku od jednog mjeseca od službene objave na odobrenje. Detaljni planovi mogu se žalba osobe pogođene plan ili osobe uskraćen sudjelovanje u odlučivanju zajamčena prava društva, kao i osobe koje vjeruju da plan ne udovoljavaju zahtjevima prava okoliša, stvara ekološke štete ili opasnosti od štete za okoliš. Pisanu žalbu navodeći prigovore treba podnijeti Administrativnom okružni sud, sa svim dostupnim dokazima pričvršćen. Sud može, na vlastitu inicijativu, prikupiti dokaze potrebne za odlučivanje postupka, uključujući stručnih mišljenja. Su slučajevi donesenima u pisanom postupku. No Sud će održavanje usmenih rasprava, kada sud odluči ili treća osoba uključena u postupak ili pravnih subjekata ima pravo braniti prava i pravnih interesa privatnih osoba je zatražila usmeni postupak. Upravni (tuženik) nema pravo prigovora na pisani postupak.

U procjeni utjecaja na okoliš (EIA) postupak, Upravni sud može preispitati EIA pregled odluka. Odluka kojom se EIA potrebne može se podnijeti žalba osobe planiranja za obavljanje predviđene aktivnosti. Odluka kojom se EIA nepotrebno ne može se podnijeti žalba odmah Sudu, ali mogu biti pregledana tijekom preispitivanja akta dužnosnik planiranog projekta (na primjer, građevinska dozvola).

EIA utvrđivanje opsega odluke i mišljenja nadležnog tijela o EIA izjavu (završne EIA odluku) ne može preispitati sud zasebno. Međutim, Sud može preispitati konačno odobrenje planirane aktivnosti, a u tom okviru, Sud je ispitati prigovore na postupak procjene utjecaja na okoliš i završne EIA odluke.

Sud će revidirati postupovne kao i materijalne zakonitost EIA odluke:

1) osnovnih pravila postupka u pogledu osoba i osoba koje imaju interes u pitanjima okoliša, s posebnim naglaskom na pristup informacijama o okolišu i prava sudjelovanja u donošenju odluka, uključujući mogućnost da podnesu informacije i izražavanje mišljenja i prijedloge te dovoljno ozbiljne položaja institucije prema te stavove i prijedloge;

2) EIA obavljeni na način kojim se osigurava dovoljna mogućnosti skupiti sve važne informacije o mogućem učinku namjeravanoj aktivnosti na okoliš,

3) konačni EIA odluka temelji na ispravnim nalazi i je li utvrđuju dovoljno jasno pisano obrazloženje.

Sud ne može odlučivati i izjaviti svoje izjave o učinku namjeravanoj aktivnosti umjesto druge institucije. Međutim, Sud može pronaći činjenične pogreške i razmatranje pogreške koje su, ili bi mogle dovele do pogrešnim konačne odluke.

Radi stalnog prije upravni sud u konačno odobrenje pitanja, osoba treba istaknuti povrede vlastitu prava (na primjer, navodno prekršila prava vlasništva) ili u interesu zaštite okoliša. Osobe podnošenje žalbe u interesu zaštite okoliša treba objasniti razloge zbog kojih on/ona vjeruje da odobrenje namjeravanoj aktivnosti, eventualno zbog netočne postupak procjene utjecaja na okoliš, ne poštuje prava okoliša ili može stvoriti prijetnje oštećenja ili štete za okoliš.

Kao opće pravilo, kada je žalba predati nadređena administrativne ustanovi ili upravni sud, ima suspenzivni učinak na žalbu odluke. Tj., zabranjeno je započeti operaciji namjeravane djelatnosti najprije građevine, ili izdati nove odluke na temelju osporava jedan. Zakon o procjeni utjecaja na okoliš ne daje nikakve iznimke tome. Osoba koja želi započeti planiranu (sada) aktivnost ima pravo zatražiti nastavak operativne snagu Odluke. Sud će odlučiti privremene zaštite, uzimajući u obzir zakonitost odluke (na brz način, ne dovodeći u pitanje konačne odluke) i moguće oštećenje uključenih interesa, uključujući ekološke.

Upravni sudovi mogu preispitivanja dozvola za industrijske i poljoprivredne aktivnosti s visokom onečišćenja (IPPC odluke). Svih osoba (fizičkih, pravnih, nevladine organizacije) može žalbe takve odluke Suda. Između ostalog, žalbu možete podnijeti ako osoba smatra njegovo pravo na informacije o okolišu ili svoje pravo sudjelovanja u odlučivanju krše.

Žalbu treba predati nadređeno tijelo (okoliš članici predsjedništvo). Nakon toga pisanu žalbu navodeći prigovori mogu se dostaviti administrativne okružni sud, sa svim dostupnim dokazima pričvršćen. Sud može, na vlastitu inicijativu, prikupiti dokaze potrebne za odlučivanje postupka, uključujući stručnih mišljenja. Sud će odlučuje u pisanom postupku, izuzev slučajeva kada sudionici u postupku (osim administrativnih institucija, tuženik) zatražio usmenog postupka.

Sud će ispitati je li dozvola izdana u skladu s obveznom postupovnim pravilima, koja uključuje pristup za osobe koje imaju interes za sve relevantne i jasno objašnjeno informacija, kao i mogućnost osoba imaju interes uložiti prigovore, prijedloge, kao i dokaz da je institucija smatra prigovore i prijedloga odluke.

Sud ima pravo provjeriti činjenice koje opravdavaju izdavanja dozvole, na primjer, Sud može provjeriti podatke o planiranom industrijskom aktivnošću, značajke, i podataka o postojećim okolišnim uvjetima.

Pri podnošenju žalbe upravnom sudu, nije potrebno da podnositelj zahtjeva za sudjelovanje u javnom savjetovanju faze IPPC ili dati primjedbe tijekom javnog savjetovanja.

Kao opće pravilo, žalba nadređena administrativne ustanovi ili upravni sud ima suspenzivni učinak IPPC-a dozvola, tj. nije dopušteno početak rada onečišćujućih, osim ako sud nastavlja operativne snagu dozvole. Takva pravila primjenjuju kada tužitelj je podnio žalbu u roku od jednog mjeseca od dana odluke stupilo na snagu.

Međutim, postoji izuzetak u pogledu onečišćujućih aktivnosti za koje je potrebna kategorija A ili B kategorije dozvola. Prema Zakonu o onečišćenja, svatko može podnijeti žalbu u vezi s uvjetima dozvole u bilo koje vrijeme dok potrebnu dozvolu na snazi. Takve žalbe odobreno je kad onečišćujućih aktivnosti može znatno negativno utjecati na zdravlje ljudi ili okoliš odnosno ciljeve kvalitete okoliša određene u okolišnom zakonodavstvu, ili druge zahtjeve normativni akti. U tom slučaju žalbe Odluka neće obustaviti rad dozvole.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

Ako osoba smatra da druga privatna ili pravna osoba uzrokuje opasnost od oštećenja ili štete po okoliš, nije dopušteno podnijeti tužbu u građanskom sudu ili podnijeti žalbu na svoje aktivnosti Upravnom sudu. Osoba može tražiti naknadu štete za štetu uzrokovanu došao/, ali nije dopušteno tražiti naknadu štete za štete za okoliš kao takve. Stoga, ako osoba smatra da svaka druga osoba, s planiranog ili poduzetih mjera, uzrokuje opasnost od oštećenja ili štete po okoliš, može djelovati na sljedeće načine:

1. ako je navodno opasna djelatnost obavlja u skladu s odlukom Administrativne institucije, osoba može žaliti na odluku na nadređena druge institucije i, posljedično, upravni sud, ili,

2. podnijeti zahtjev drugih institucija nadležnih za zaštitu okoliša i provesti odgovarajuće mjere prekinuti štete po okoliš. Ako nadležna ustanova odbije reagirati, svoje odluke ili propusta može se podnijeti žalba na nadređena druge institucije i, posljedično, upravnom sudu. U tom slučaju, osoba može zatražiti Sud obvezati nadležna ustanova donese odluku čiji je cilj zaštita okoliša. Na primjer, ako osoba nije nezakonito, bez prethodnog dozvola, izgrađenih ceste u zaštićenih prirodnih područja, osoba može zatražiti nadležno upravno institucija obvezati osoba odgovorna za kidanje utvrđivanju izgradnju, vratiti prethodno stanje i za nadoknadu materijalne štete nanesene okolišu.

Države ekološke usluge je nadležna ustanova provedbu državne kontrole zaštite okoliša i prirodnih resursa uporabu. To shvaća svoje dužnosti do 8. teritorijalnih nalazi regionalnih okolišnih ploče, kao i morskim i kopnenim vodama uprave i sigurnost od radijacije Centra.

Općenito, odluke regionalnih okolišnih uprava mogu podnijeti žalba na nadređena druge institucije, koji u većini slučajeva okoliš članici Ured.

Osoba može podnijeti svoju pritužbu administrativnih institucija i u pisanom i u usmenom obliku. Usmeni pritužbe se odmah umanjenim za državni službenik institucije. Pisane pritužbe i žalbe, potpisivati elektronički, možete poslati i poštom.

Ako osoba nije zadovoljno odluka ili propust nadležne ustanove, on/ona može žalbe ga nadređena druge institucije. Žalba treba podnijeti institucija koji je izdao (ili naložiti da izdaju) odluku o početnom pritužbe. Žalba se dostavlja na ispitivanje na nadređena institucije. Žalbe hijerarhijski nadređenim administrativnih institucija obvezna započnite s upravni sud.

Ako žalbu upravni sud opravdana s okolišnim interesa, dovoljna je statusa na sudu. Pisani razlog navodeći prigovore treba podnijeti Administrativnom okružni sud, sa svim dostupnim dokazima pričvršćen.

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

Osim upravni i sudski nadzor odluka ili propuste administrativnih ustanova, postoje drugim sredstvima dostupnim pravnim sredstvima u pitanjima okoliša.

Zaštita ljudskih prava, uključujući pravo na život u Benevolent okoliša, spada pod nadležnost Ombudsmana (tiesībsargs). Ombudsman može:

1. ispituju žalbe i prijedlozima privatne osobe, istražuje okolnosti;

2. zahtijevati da institucije pojasniti potrebne okolnosti to pitanje i obavještavaju ombudsmana;

3) na ili nakon ispitivanja navede instituciji preporuke i mišljenja o zakonitosti i učinkovitost svojih aktivnosti, kao i poštovanje načela dobrog upravljanja;

4) u okviru prava, rješavanje sporova između stranaka i institucija, kao i sporova u poštovanju ljudskih prava između stranaka;

5) olakšati mirenja između stranaka u sporu;

6) u rješavanju sporova, daje mišljenja i preporuka za privatne osobe o sprečavanju kršenja ljudskih prava;

7. osigurati parlamenta, Ured, lokalne vlasti ili drugim institucijama s preporukama o izdavanju ili izmjene zakonodavstva;

8.) pružaju osobama sa savjetovanja o pitanjima ljudskih prava;

9. provedbu istraživanja i analizira stanje u području ljudskih prava, kao i daje mišljenje o aktualnim pitanjima ljudskih prava.

Ured tužitelja povjerava nadzornom snaga, tj. tužitelj ima dužnost poduzeti mjere potrebne za zaštitu prava i zakonite interese osoba i države. To može uključivati zaštitu okoliša interesa, također. Mjere koje je poduzela tužitelj može biti pokretanja kaznene istrage, ali i druge načine djelovanja. Tužitelj može:

1. izdati upozorenje osobama ako njihova djelovanja dokazati mogućnost kršenje prava;

2) izdaje prosvjeda u kabinetu, ministarstava i drugih administrativnih institucija, lokalne uprave institucije, inspekcije i državne usluge, poduzećima, institucijama, organizacijama i dužnosnika, ako svoje odluke ne poštuju prava; određena institucija ili službeni mora obavijestiti tužitelja rezultata prosvjeda u roku 10 dana. Tužitelj može podnijeti zahtjev sudu ako njegov prosvjed odbije bez osnovi ili nikakav odgovor na njega;

3. podnijeti pisanu dostavi poduzeća, tijela, organizacije, službena ili osobe, ako je potrebno prestanka nezakonitog djelovanja, ispravi posljedice takvih aktivnosti ili za sprečavanje kršenje; Ako zahtjevima izraženima u podnesku nisu ispunjeni ili nikakav odgovor na njega, tužitelj ima pravo dostaviti sudu ili druga nadležna ustanova zahtjev potrebna za odgovarajuće odgovornosti mjera.

U Latviji, ne postoji privatnih kaznenog progona dostupni. Osoba mora podnijeti svoju zabrinutost o mogućoj kazneno djelo policiji ili tužitelja.

VII. Pravna sposobnost

Pravna sposobnost

Upravni postupak

Sudski postupak

Pojedinci

U interesu zaštite okoliša

U interesu zaštite okoliša

NVO-i

isti

isti

Drugih pravnih subjekata

isti

isti

Ad hoc skupine

isti

isti

vanjske nevladine organizacije

isti

isti

Drugi#_ftn1

ne

ne

Svatko ima pravo žalbe nadležnom druge institucije ili žalbe upravni sud u pitanjima okoliša bez ikakve druge posebne uvjete, tj., može se podnijeti žalba ako osoba smatra da upravna odluka ili stvarnu mjere, kao i propusta, krši pravo zaštite okoliša i prirode ili može stvoriti prijetnje oštećenja ili štete po okoliš.

Pravo sudjelovati u administrativnim postupcima ili sudskim postupcima priznaje slično sve osobe: fizičkim i pravnim osobama (uključujući nevladine organizacije, nacionalne ili strane, različite vrste; političkih stranaka, trgovinskih organizacija), kao i udruženja osoba, ako takva udruženja pokažu dovoljno organizacijske jedinstva za postizanje određenih ciljeva. Općenito, državnih i općinskih institucije nije dopušteno ulaganje žalbe protiv međusobno upravnom sudu. Dopuštena je samo u iznimnim okolnostima kada odluka ili propusti administrativnih institucija utječu na državu ili općinu kao bilo koji drugi (privatnim) osobe.

Ovom širokom pristupu pravo podnijeti pritužbe i žalbe priznaje slično sve vrste pitanja okoliša, uključujući procjenu utjecaja na okoliš ili IPPC dozvola postupaka.

Pravo podnijeti pritužbe i žalbe isključivo u ekološke interese jedina iznimka gdje tzv. actio popularis (pravo braniti zajedničke interese) dopušten je u druge institucije ili na sudu. U drugim vrstama pravnih sporova osoba mora dokazati kršenja vlastitu subjektivnih prava kako bi imale pravo podnijeti prijavu ili podnijeti žalbu Sudu.

Prema čl. 29. ADMINISTRATIVNI POSTUPAK prava, u slučajevima predviđenim zakonom, tijela javne vlasti imaju pravo podnijeti pritužbu administrativnom institucija ili žalbe Sudu radi obrane prava i pravnih interesa privatnih osoba. To može uključivati i pravo privatnih osoba koje žive u Benevolent okruženju.

Prema ombudsman pravom, Ombudsman ima pravo na osnivanje, braniti prava i interesa privatne osobe na sudu, ako je potrebno u javnom interesu.

Također, Uredom tužitelja pravom, tužitelji imaju pravo podnijeti žalbu Sudu ako ostale mjere, tj. upozorenje ili prosvjedovanja ili podnošenje (vidjeti poglavlje VI) nije bila uspješna.

VIII. Pravno zastupanje

U pravilu, svatko može doći do druge institucije ili sudu osobno, bez obveznog pravnog zastupnika. Uzimajući u obzir da je upravni sud obvezuje na načelo cilj istrage, sud može na vlastitu inicijativu pojasniti moguće nejasnoće u pisani žalbe ili nalaganju sudionika i druge osobe da dostavi potrebne dokaze. Ovo je velik napredak za osobe brane svoja prava ili ekološke interese u upravni sud. Ipak, osoba može uključivati druge osobe, odvjetnika ili druge osobe, kao njegov predstavnik i/ili pravnog zastupnika u upravnim ili sudskim postupcima. Nema pravila o obveznom pravnog zastupnika za sudske postupke na upravni sud, niti na Vrhovni sud.

Osobe kojima je potrebna pravnog zastupnika može kontaktirati članovi zagovaranje (Zaprisegnuti odvjetnici), kao i druge odvjetnici. One mogu osigurati pravna savjetovanja, priprema pravnih dokumenata i vrši druge pravne djelatnosti.

Poveznica se otvara u novom prozoruPopis Zaprisegnuti odvjetnici

Poveznica se otvara u novom prozoruLatvijski odjel Transparency International delna pruža pravnu pomoć za građane u izgradnji i korištenju zemljišta pitanja. Delna bit će spreman obrađivati predmet u situacijama kad je slučaj javnog značaja, tj. kada značajnu štetu uzrokuje ili može uzrokovati po okoliš, ili kada je može služiti kao presedan te doprinijeti poboljšanju pravu ili pravnoj praksi.

IX. Dokazi

Kada osoba podnese svoju žalbu na određenom upravne odluke sudu sve dokaze na raspolaganje podnositeljima zahtjeva i opravdava podnositelja prigovora treba priložiti pisana žalbe. Upravni (tuženik) će na svoje strane pridaju svoje objašnjenja sve dokaze potrebne za opravdavanje institucije odluke. Sudionici na postupak Suda mogu zatražiti prikupiti druge dokaze, uključujući oralnu svjedočenjima i stručnih mišljenja; Sud ima pravo zatražiti dokaz o službenoj dužnosti, Sud je obvezana načelom cilj istrage te je dužnost suda da ocijeni zakonitost sporne upravne odluke. Sudionici na postupak također mogu donijeti nove dokaze tijekom sudskog postupka na Prvostupanjski sud, ili čak žalbeni sud. U žalbenom primjer sud (Vrhovni sud) ne prihvaća nove dokaze od svoj zadatak je ispitati pitanja samo.

Upravni sud može prihvatiti i ocijeniti sve vrste dokaza:

1) svjedočenjima svjedoka,

2) dokaze (uključujući isprava, audio, video i digitalnog materijala),

3) dokazi,

4) stručnih mišljenja (obično proizvedenih tijekom sudskog postupka stručnjaka koje je Sud odabrao).

Posebne znači stjecanja informacija, Sud može čuti mišljenje prijatelj suda („prijatelj suda”): Svako udruženje smatrati koje predstavljaju interese u određenom području i pružati nadležno mišljenje, može zatražiti od Suda kako bi izražavajući mišljenje o činjenične ili pravne okolnosti.

Sud može odbiti prihvatiti dokaz nije relevantno za slučaj. Procjenu prihvaćen i zakonitog dokaza, sud će svoje zaključke u skladu sa svojim uvjerenjima koji se temelje na sveobuhvatno, potpuno i objektivno provjerenim dokazima i u skladu sa sudskim svijesti na temelju zakona logikom nalazi znanosti i načela pravde.

Ako sudionici u sudskom postupku imaju osnovane razloge za sumnju o činjenicama koje osporavana upravne odluke temelji, oni mogu zatražiti od Suda da bi se expert-examination. Ako sud će se uvjereni nužnost expert-examination će odabrati jednu ili više stručnjaka, uzimajući u obzir stajališta sudionika na taj postupak. Sudionici imaju pravo predložiti pitanja koja, prema njihovom mišljenju, zatražiti mišljenje stručnjaka, ali pita se konačno utvrđen pred sudom.

Sud će ocijeniti stručnih mišljenja na isti način kao i drugi dokazi: Sud nije vezan mišljenjem stručnjaka, ali će donijeti vlastitu konačni zaključci nakon ocjenjivanja vjerodostojnosti mišljenja. U presudi Sud mora utvrditi razloge zašto prednost je dana određenih dokaza u usporedbi s drugim i zašto određenih činjenica priznaje da dokazano dok druge činjenice da nije dokazana.

X. pravno sredstvo

Kada administrativna odluka je žalba upravnom sudu, tužba podnesena Sudu općenito ima suspenzivni učinak, tj. rad upravni akt suspendira se od dana podnošenja zahtjeva. Na primjer, ako osoba podnese tužbu protiv građevinska dozvola, izgradnju sporne izgradnja nije dopušteno.

Međutim, administrativni postupak pravo utvrđuje nekoliko izuzeća kada pobijanu upravne odluke izvršava se neovisno o žalbu Sudu. Glavna izuzeća su:

1) upravni akt dužna platiti porez, carine ili drugo plaćanje u državi ili lokalnog državnog proračuna, osim kazni;

2) je predviđeno drugim pravima, primjerice, ako osoba podnese žalbu protiv uvjeta iz dozvole za onečišćujućih aktivnosti nakon opće mjesec dana roka za podnošenje žalbe upravne odluke, žalba neće obustaviti rad dozvolu;

3. institucije, pripremajući teren za hitnost u odnosu na određeni predmet spora, to izričito predviđeno upravnim aktom da izvršavaju se bez odgode; ili

4. Upravni akt policije, časnike Granične policije, nacionalna garda, vatrogasne službe i druge službene osobe zakonom ovlaštene izdaje s ciljem neposrednu sprečavanje izravna opasnost za državne sigurnosti, javnog reda ili životu, zdravlju ili imovine osoba;

5) osporava upravni akt utvrđuje, mijenja ili prekida institucije pravnim odnosima s državni službenik;

6. pobijane odluke opće naravi, primjerice, ograničava uporabu gradskom ceste;

7) osporava upravni akt poništava ili obustavi dozvole ili druge posebne dozvole.

Sudionici na postupak Suda mogu zatražiti za privremena zaštita:

1. ako žalba ima suspenzivni učinak, adresata pobijane odluke Suda mogu zatražiti da nastavi operativni učinak (izvršenje odluke, primjerice, omogućiti da započnu građevine ili rad elektrane;

2. ako žalba nema suspenzivni učinak, osoba koja podnosi tužbu protiv odluka može tražiti od Suda da suspendira izvršenje pobijane odluke.

U navedenim slučajevima, sud odlučuje privremene zaštite, uzimajući u obzir zakonitost odluke (na brz način, ne dovodeći u pitanje konačne odluke) i moguće oštećenje uključenih interesa.

Ako postoji razlog vjerovati da osporava upravni akt ili posljedice non-issue od upravni akt može uzrokovati značajnu štetu ili štete, sprečavanje ili naknada koje bi znatno opterećena ili bi zahtijevalo incommensurate resursa i ako ispitivanja informacija na raspolaganju Sud utvrdi da osporavani akt je prima facie nezakonite, sud može, na temelju obrazloženog zahtjeva podnositelja zahtjeva, donijeti odluku o pravno sredstvo. Kao sredstvo pravne zaštite, Sud može izdati:

1) sudske odluke koje, prije donošenja presude Suda, zamjene za zatraženi upravni akt ili stvarne djelovanja institucije;

2) sudske odluke koje nameće dužnost predmetne institucije da provoditi posebne mjere u određenom roku ili zabranjuje posebne mjere;

3) sudske odluke koje dodjeljuje zemljišni registar za registraciju ograničenja vlasnika prava raspolaganja s nekretnina.

Sve spomenutih pravila također se primjenjuju u ekološkom slučajevima.

Sudionici na postupak može zatražiti pravno sredstvo u bilo kojoj fazi postupka i u žalbeni sud primjer i Kasacijski sud primjer, kada smatraju privremene zaštite hitno potreban. Bez formalnog rokovi primjenjuju. Izvršavanje prava zatražiti privremenu zaštitu ne smije uzrokovati, sam po sebi, lošem posljedica, uključujući one obuhvaćene privatnom pravu. To znači da osoba neće biti odgovoran za financijski gubitak prouzročen drugoj osobi odluke Suda.

Odluke Suda o pravno sredstvo može se žalba. Također, sudionik u postupku mogu zatražiti za zamjenu ili opoziv uvedene sredstva pravne zaštite.

XI. Troškovi

Upravnih postupaka u druge institucije su besplatno.

Ako osoba koja podnosi žalbe upravni sud, on treba uzeti u obzir članici naknada.

U upravnim i sudskim postupcima osoba mora pokriti svoje troškove:

1) naknada na zastupnik ili pravni savjetnik (je osoba uključena postoje); Ako administrativni (ili sud stoga) ustanovi da osoba (adresat odluke, fizička osoba samo) u teškoj financijskoj situaciji i da posebnu upravnu stvar kompliciran, ono može odlučiti da naknadu predstavniku ta osoba u reguliranog okvira, plaćaju se iz državnog proračuna.

2 Plaćanja za stručnjake (je osoba uključena bilo na vlastitu inicijativu); Državni proračun će pokriti naknade plaćene samo na stručnjake dodjeljuje odluke Suda.

Državne pristojbe. Prilikom podnošenja žalbe Prvostupanjskom upravni sud, podnositelj zahtjeva treba platiti državi naknadu u iznosu od najviše 20 LVL (ca. 29 EUR). Države pristojba za žalbe Sud primjer u presudi najviše 40 LVL (ca. 57 EUR). Depozit plaćanje za podnošenje Cassation žalbu Vrhovnom sudu je najviše 50 LVL (71 EUR) (počevši od ožujka 1, 2013). Depozit plaćanja za traženje pravne zaštite ili pomoćne pritužbe na postupovne odluke je najviše 10 LVL (ca. 14 EUR). Depozit plaćanje za pitanja de novo u vezi s newly-discovered činjenice je najviše 10 LVL (ca. 14 EUR).

Iznos države pristojba jednaka je za sve kategorije administrativnih predmeta. Iznimku postoji za tražitelja azila slučajevi koje je besplatno. Sud, uzimajući u obzir financijsku situaciju fizička osoba, mogu smanjiti iznos naknade ili osloboditi osobe od plaćanja naknada.

Administrativni postupak pravo ne propisuju nikakve druge pristojbe ili pologa plaćanja.

Troškovi pravne pomoći ili expert-examinations nisu regulirane i će ovisi uglavnom o stanju na tržištu, složenost slučaja ili činjenične okolnosti ispitati stručnjake.

U presudi Sud će naložiti povrat države pristojba: Ako žalbu protiv administrativnih odluka ili propust bila uspješna u potpunosti ili djelomično, sud će naloži tuženiku (državu ili općinu) nadoknaditi članici pristojbu zahtjeva; Ako žalba nije prihvaćen, tužitelj neće osigurati povrat državne plaćenu naknadu. Isto načelo primjenjuje se položiti plaćanja: Tužitelj odgovorit ćemo depozita plaćanja u slučaju njegova Cassation pritužbu (ili zahtjev za pravno sredstvo, pomoćnih pritužbe ili de novo revizija) bila uspješna.

Odluke Suda o povratu troškova ne obuhvaća druge vrste troškova. Stoga sve druge troškove, osim državne pristojbe i depozita plaćanja, nastali sudionicima, ne vraćaju. Međutim, ako je žalba na upravne odluke bila uspješna, tužitelj stoga može tražiti tuženik povrati sve štete uzrokovane nezakonitim odluke i to može uključivati prethodne uplate pravni savjetnik ili stručnjaci.

XII. Financijska pomoć mehanizama

Fizička osoba privlačan upravnoj odluci upravni sud može zatražiti:

1) za smanjenje iznosa državne pristojbe ili izuzimanje od plaćanja naknada. Sud će uzeti u obzir to osobe financijske situacije;

2) za naknadu za njegov/njezin zastupnik. Ako Sud ustanovi da osoba (adresat odluke, fizička osoba samo) u teškoj financijskoj situaciji i da posebnu upravnu stvar kompliciran, ono može odlučiti da naknadu predstavniku ta osoba u reguliranog okvira, plaćaju se iz državnog proračuna.

Zakon o državnim pravnoj pomoći jamči financijska potpora iz državnog proračuna za pravnu pomoć u sudskim postupcima i izvansudske nagodbe. Je zaseban pravni mehanizam pomoći za građanskog, kaznenog i administrativnim pitanjima, kojim upravlja pravna pomoć uprave. Međutim, pravna pomoć pruža samo na one administrativna pitanja koja se tiču dodjela azila i state-financed pravne pomoći u pitanjima okoliša.

Ponekad je moguće, na pojedinačnoj osnovi za primanje pro bono pravnu pomoć u administrativnim pitanjima. Na primjer, ako ishod slučaja ili tumačenje pravne odredbe mogu biti značajna, odvjetnici ponekad spreman pružiti pravni savjet besplatno. Od 2010. četiri odvjetnička društva sporazumjeli da sudjeluje u zaklade Soros projekta i pružanja pro bono pravni savjet na nevladine organizacije kroz pro bono pravni savjet Center (tel. + 371 67294646).Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.sfl.lv/public/index.html Drugi odvjetnički uredi i odvjetnike dostupni pojedinačno.

Pravne klinike funkcioniranju na Sveučilištu u Latviji je spreman pružiti pravni savjet osobama s niskim prihodima.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.lu.lv/eng/faculties/fl/structural-units/the-legal-aid-and-assistance-centre/ Obično pravne savjete studenata prava su podružnicama kao zapošljavanje, najamnina stambenih prostora, ili održavanje doplatak za djecu.

Poveznica se otvara u novom prozoruLatvijski odjel Transparency International delna pruža pravnu pomoć za građane u izgradnji i korištenju zemljišta pitanja. Delna spremni su obrađivati predmet u situacijama kad je slučaj javnog značaja, tj. kada značajnu štetu uzrokuje ili može uzrokovati po okoliš, ili kada je može služiti kao presedan te doprinijeti poboljšanju pravu ili pravnoj praksi.

XIII. Pravodobnost

Administrativnih ustanova mora dostaviti svoje odluke u roku od jednog mjeseca od dana osoba podnio svoj zahtjev ili pritužbu. U hitnim slučajevima, osoba može zatražiti da institucija za izdavanje odluke odmah.

Iz objektivnih razloga, institucija može produžiti rok za razdoblje ne dulje od četiri mjeseca. Ako postoje objektivni poteškoće u razjašnjavanja činjeničnih okolnosti, rok može biti produljen do jedne godine, uz prethodno odobrenje hijerarhijski nadređenim druge institucije. Odluka institucije produžiti rok moguće žalbe na nadređena druge institucije ili stoga sudu.

Ako postoji kašnjenje u donošenju odluka, nema neposredne sankcije moguće protiv institucije. Međutim, osoba se zatim dopušteno podnijeti svoje žalbe u glavnom predmetu odmah upravni sud, a osim glavne tvari, zahtijevati od suda da odlučuje o poštenu naknadu za financijske gubitke ili duševne boli izazvane kašnjenjem.

Ako osoba odluči žalbe upravne odluke upravnom sudu, žalbe treba podnijeti u roku od jednog mjeseca od izdavanja upravne odluke, ili u roku od jedne godine u slučajevima kada je odgovor nije dana uopće ili kada se postupak podnošenja žalbe još uvijek nije razjašnjeno u pisanom odlukom. Osobi koja nije adresat odluke i nije sudjelovao u upravnom postupku (na primjer, ekološkog NVO-a) treba podnijeti žalbu Sudu u roku od jednog mjeseca od dana kada je osoba informirajte se, a najkasnije unutar razdoblja od jedne godine od dana odluka stupi na snagu. Sudionici u sudskom postupku obavještava se sljedeće obvezne postupovna pravila i rokove tijekom sudskog postupka. Rok za podnošenje žalbe Prvostupanjskom sudu presuda i za ulaganje Cassation žalbu Vrhovnom sudu je jedan mjesec. Važnije postupovne odluke suda, na primjer, odbijanje Suda da prihvati zahtjev, može se podnijeti žalba na viši sud, i to treba učiniti u roku od 14 dana.

Sud mora poštovati rokove kada:

1. Odluke o prihvaćanju zahtjeva sudu (7 dana; Rok se može produljiti do jedan mjesec);

2. Odluke o pravno sredstvo (u razumnom roku prema hitnosti predmeta, ali najkasnije mjesec dana);

3) isporukom presude nakon sudskih saslušanja (21 dan za Prvostupanjski sud i žalbenog suda, a 30 dana za Vrhovni sud; Potonje se može produžiti na dva više mjeseci).

Drukčije, Sud nije obvezan stroga vremenska ograničenja i nije obvezna preispitivanje slučajeva u određenom vremenskom razdoblju. Ali, naravno, obvezan je za preispitivanje slučajeva i isporučiti konačne odluke što je prije moguće u uzastopnih naloga.

Ta se pravila također primjenjuju na sve vrste predmeta, uključujući ekološke.

Tipična trajanja ekološki predmetu oko 1 godina za okružni sud, 1,5 godine za regionalni sud i oko 9 mjeseci za Vrhovni sud.

Ozbiljna kašnjenja u donošenju odluka i presuda ili kašnjenja drugih rokova iz prava može biti temelj za disciplinske mjere protiv sudaca.

XIV. Ostala pitanja

Samo konačne odluke određenih administrativni postupak (upravnih akata, jasan propusta) obično dopuštena žalba upravnom sudu. Stoga javnost obično žalbe sudu odluke građevinske dozvole, prihvaćanje odluke planirane aktivnosti, dozvola za onečišćujućim djelatnostima ili vodom dozvole, uz mogućnost preispitivanja prethodne postupovnih odluka. Privlačan EIA pregleda odluke je često koriste tehnike na sudovima. Nije moguće zahtijevati isključivo za naknadu štete bez prethodnog osporavanje odluke ili propusta uzrokovanja štete za okoliš.

Javnost ima pristup lako razumljive informacije o ekološkim pitanjima, uključujući različitih polja vlada aktivnosti i pristup pravosuđu na internetskim stranicama: Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo zaštite okoliša i regionalnog razvoja, gdje mogu pronaći poveznica na brošura o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/vides_informacija_un_sabiedribas_lidzdaliba/files/text/Darb_jomas/PieejaTiesuVarai_RECbrosura2008_LV.pdf

Internetski portal za sudstvo pruža informacije o upravnim sporovima, s obrascima postupovnih dokumenata.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.tiesas.lv/

Nema posebnih zakonskih propisa o alternativnom uredbe (ADR) donesena. Nacrt zakona predložen na Kabineta ministara. Međutim, sudionici upravnog ili sudskog postupka, također u pitanjima okoliša, samostalno odlučivati i za sklapanje upravnih ugovora o spornoj te tako riješiti pravnih sporova pred sudom odluke.

XV. Je stranac

U skladu sa Zakonom o sudske vlasti sve osobe jednakost pred zakonom i Suda. Slučajevi su dodijelio neovisno o, među ostalim, podrijetlo, državljanstvo, jezik ili boravišta osobe.

Jezik sudovima je latvijski. Sudionici nemaju Lakoća izražavanja na službenom jeziku mogu sudjelovati u postupku uz pomoć tumača. Sud donosi prevoditelja, isplaćuju vlade za fizičke osobe ili njihovi predstavnici kako bi se upoznata s dokumentima postupka i za sudjelovanje u saslušanjima. Sud prema vlastitoj procjeni mogu predvidjeti prevoditelja i za pravne osobe.

XVI. Prekogranični slučajevi

Postupovna pravila ista su za sve slučajeve. Latvijsko pravo ne ograničava stalnog sudu prema izravni ili neizravni utjecaji odluke o pojedinim osobama koje se primjenjuju na upravni sud. Stoga svaka osoba, uključujući nevladine organizacije, može zatražiti upravni sud ako može pokazati opravdanim motivacija da upravne odluke ili propusta krše propisi o zaštiti okoliša i prirode ili može stvoriti prijetnje oštećenja ili štete po okoliš. Tijekom sudskog postupka, sudionici mogu zatražiti istim postupovnim rješenja, uključujući pravno sredstvo i privremene mjere.

Financijska pomoć za pravnu pomoć može pružati samo na fizičke osobe (Adresati odluka) u teškoj financijskoj situaciji i samo ako posebnu upravnu stvar kompliciran. Stoga mogućnost za javnost ili nevladinih organizacija za dobivanje financijske potpore iz državnog proračuna gotovo isključeni.

Dobivanje pro bono pravnu pomoć leži unutar sudionici inicijativu za pregovaranje s odvjetnicima ili odvjetničkim društvima.

Ne postoje pravne propise ili sudsku praksu o izboru suda u Latviji ili drugu zemlju u slučaju prekograničnih utjecaja ekoloških odluka. Latvijski sudovi imaju nadležnost nad odlukama latvijski administrativnih ustanova.

Ostale poveznice


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016