Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša - Malta

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. #II
 4. Pristup informacijama slučajevima
 5. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 6. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 7. Drugi načini pristupa pravosuđu
 8. Pravna sposobnost
 9. Pravno zastupanje
 10. Dokazi
 11. Pravno sredstvo
 12. Troškovi
 13. Financijska pomoć mehanizama
 14. Pravodobnost
 15. Ostala pitanja
 16. Je stranac
 17. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Riječ okoliš ne pojavljuju se nigdje u Ustav Malte i postoji nekoliko odredaba koje mogu biti relevantne i primjenjive za zaštitu okoliša i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. To su:

 • Članak 9.: Država štiti krajobraz i povijesne i umjetničke baštine nacije.
 • Članak 33.: Pravo na život svakog građanina jamči kao temeljno ljudsko pravo. Tekst odredbe širok i može se tumačiti tako da uključuju pravo na zdrav okoliš kao aspekt prava na životu. Slučaj traži takvo tumačenje međutim nikada nije nastao prije malteške sudovima.
 • Članak 46. odnosi se na pravo svaki građanin mora pokrenuti ustavnu protiv vlade prije sudovi tvrdeći da je kršenje ljudskih prava s obzirom na njemu ili bilo koju drugu osobu.

Kao što je navedeno u gore navedenim stavcima, navedena odredba su dovoljno širok i malteške sudaca u sličnoj situaciji vjerojatno razmotri slične sudsku praksu u drugim europskim državama i Europskog suda za ljudska prava koje prihvaæaju tumačenje da pravo na život uključuje pravo na zdrav okoliš.

II. Pravosuđe

Malta pravni sustav temelji na kontinentalnoj građanskog prava modela. Malteško pravo vlastito korijenje na rimskom pravu, iako javni prava bila znatno utječe britanski prava. Jedini izvori malteškog prava ustav, oznake, akti Parlamenta i sekundarno zakonodavstvo koji se mogu objaviti u takvim aktima. Najviše nadređenim sudom na Malti je Ustavni sud koji sudi i utvrđuje posebnim sporovima uključujući transgression ljudskih prava. Svi slučajevi u vezi s transgression ljudskih prava saslušaju prije glavni građanskih sudova i ustavnog suda može djelovati kao sudu protiv čijih odluka. Postoji razlika između kazneni sudovi i građanskih sudova i sudovi podijeljeni su u slabije i viši sudovi. Pravosuđe sastoji se od dva ureda:

 • Koji predsjedava viši sudovi, kao i sudovima drugoga stupnja (Žalbeni sud) i sudaca koji predsjedava slabije sudova i provoditi kaznene istrage. Slabije sudovi su manje formalnoj od viši sudovi i postupati s građanskim sporovima i kaznenih djela manjoj mjeri.
 • Kaznenim djelom ili građanski postupak pred odgovarajućim prvostupanjski sudovi. Obje stranke u sporu mogu žalbe od odluke prvostupanjski sudovi.

Pojedinac može daljnje žalbe iz žalbeni sud odluku samo u dvjema okolnostima:

 • (a) Građanin EU-a može se žale na povrede prava EU-a na Malti pred Sudom EU-a.
 • (B) Samo u predmetima ljudskih prava, pojedinac može pokrenuti postupak pred Europskim sudom za ljudska prava ako ne ispunjava odluku Ustavnog suda.

Nema posebnih sudskih tijela o okolišu pitanja. Postoje upravnim tijelima. Forum shopping zapravo nije mogućnost jer malteški zakonima jasno utvrđuje gdje pravosudna zahtjevi podnose se i paralelna nadležnost ne proizlazi. Jedina je iznimka vladu da ima pravo odabrati građanskog spora u kojemu je ugovorna strana trebala rješavati Glavni građanski sud (nadređenim sudom) ili prekršajni sud civilnog nadležnost (slabije sudovima). Glavni građanskih sudova ima nadležnost i za sporove koji se ne mogu kvantificirati. Je vrlo rijetke da se postupak za naknadu štete u okolišu sporove prije manje od građanskih sudova zbog iznos ograničenja, te također jer često država stranka u sporu. Glavna razlika između viši i slabije građanskih sudova službeni je jedan, posebno u postupovnim stvarima.

Jednog suca iz slabije građanskih sudova predsjedava Klubom civilnog žalbeni sud dok tri suca od prvog Hall predsjedava civilnog žalbeni sud. Postoji jednakih mogućnosti za obje stranke na žalbu iz odluke donesene u slabije i vrhunska civilnog prvostupanjski sudovi. Žalba se može podnijeti protiv rečenica u cjelini ili dijelu. Žalitelj može pokrenuti protiv tuženika. Tuženik može odgovoriti u pisanom obliku ili pokretanje brojač žalbe na različite dijela presude. Ako obje stranke žele žalbe od odluke Prvostupanjskog suda, jedna stranka žalbe prvo, tada drugi čini brojač žalbe na različite dijela presude. Žalbeni sud potvrđuje presudu u cijelosti ili djelomično, ili može opozvati izvorni presudu ukupno. Odluka Žalbeni sud je konačna. Postupkom koji se odnosi na žalbe iz nadređena građanskih sudova ponovno formalnije od onog koji se odnose na žalbe iz slabije građanskih sudova. Postoji i niz sudova koji su odlučivanja funkcija, ali koji nisu dio sudovi. Ti su ograničene i posebne nadležnosti. Ustavni sud djeluje kao žalbeni sud za sve slučajeve na transgression ljudskih prava da se prvo razmotriti glavni građanskih sudova u svoje ustavne kapaciteta. Ako postoje novi dokazi ili ozbiljne nedostatke u sudskom postupku može podnijeti prigovor na suđenje u kaznenom pravu i građanskog prava. Razloge zbog kojih taj žalbeni razlog može se prihvatiti navedeni su zakonom.

GLAVA IV. Zakonika organizacije i određuje za novo suđenje slučaja odlučuje presudom u građanskom sudu ako:

a) je presuda dobivena prijevarom od strane svih stranaka;

b) je sudski zahtjev nije dostavljena stranci lijevanog, a takva stranka nije pojavila se na sudske postupke;

c) strana u odijelo je u sudskom invaliditet tužiti i biti tužena, nikakav razlog pokrenuto te utvrditi;

d) je presuda donesena od strane suda koji nemaju nadležnost, nikakav razlog nije pokrenuto te utvrditi;

E) presuda sadrži pogrešno primjenu zakona;

f) presuda o svakom pitanju koje nisu uključene u potražnji;

g) je sudska odluka donesena u premašuju potražnju;

H) presuda nije u sukobu s prethodnom presudom donesenom u odijelo o istom predmetu i između istih stranaka, i čini res iudicata ni dostavila razlog res judicata pokrenuto te utvrditi;

i. kada presuda sadrži proturječne odredbe;

j) ako se presuda temeljila na dokazima koji se u naknadnom presudu, proglašen je lažne ili koji je tako prijavljeni u prethodnoj presudu ali stranka lijevanog nije bila svjesna takva činjenica;

K) ako nakon presude, neke uvjerljivi dokument je dobiveno i stranka koja nije njegovo poznavanje ili koji ne može dati prije presude na način dozvoljeni zakonom;

L) ako je presuda učinak pogreške koje proizlaze iz postupka ili dokumente uzroka.

U više i niže sudovi, potražnja za novo suđenje stavljaju se na Prvostupanjski sud, putem zaprisegnuti primjena i pred Sudom, putem zahtjev; Zahtjevu se prilažu sigurnosti za troškove. Vrijeme za zahtjevne novo suđenje je tri mjeseca od datuma presude pritužbom ili prema potrebi. Novo suđenje ni u kojem slučaju ne može tražiti nakon proteka roka od pet godina od kojih prva presuda. Žalbeni sud je reformatory prava. Može izmijeniti i zamijeniti odluku Prvostupanjskog suda. Nema posebnih posebnosti za sudske postupke u pitanjima okoliša. Kada pravo okoliša je ugrožen započinje tužba za naknadu štete bilo uspostavljen javne vlasti ili trećim stranama ili oboje. Ako štete tvrdila su manje od 1 000 EUR podnošenja pritužbe prije manje od građanskih sudova. Tužitelj pokrenuo postupak nalog za poziv koji opisuje postupak i zatim traži od Suda da utvrdi tuženik odgovoran i procjenu štete. Ako se naknada viša, treba staviti zdravstvena tvrdnja prije glavni građanskih sudova. U tom slučaju, poziv mora biti popraćen izjavom pod prisegom i popis svjedoka tužitelj želi pozvati. U slučaju transgression svih okolišnih zakona počinitelj naplaćuje policije pred kaznenim sudovima. Žalbeni postupci pred građanskim sudom i kaznenim sudovima za pitanja okoliša nisu drugačiji od onih koji se primjenjuju općenito. Sud može donijeti vlastite tehnički stručnjaci i provoditi sve istrage koje smatra prikladnim. Svjedok se popisi stranke ali sud nema imenuje vlastitu stručnjaci mogli dati informacije.

III. Pristup informacijama slučajevima

Pravna obavijest 116/2005 slobodu pristupa informacijama o okolišu Regulations, 2005 prenosi Direktiva 2003/4/EZ o pristupu javnosti informacijama o okolišu. U skladu s njezinim odredbama, zahtjeva za informacije o okolišu može biti fizička ili pravna osoba. Podnositelj zahtjeva može zatražiti nadležno tijelo, okoliša i planiranje tijelo (MEPA), daje mu sve informacije o okolišu koje su pohranjene kod ili za njega ili bilo koje drugo javno tijelo, bez državne izravnim interesom zašto traži informacija. On može učiniti u pisanom obliku ili elektroničkom poštom. MEPA, ako je zatražene informacije o okolišu u blagajni, pruže informacije podnositelju zahtjeva u roku od trideset dana od primitka zahtjeva. Razdoblje se produžuje za dodatno trideset dana ako su opseg i složenost informacije ne mogu biti dostavljene u trideset dana. MEPA obavještava podnositelja zahtjeva o takvom proširenju i objasnite zašto. MEPA može odbiti pružiti zatražene informacije o okolišu ako tražene informacije:

 • Očito nerazuman, oblikovan na suviše općenit način ili odnosi na materijal koji se tek dovršava ili na nedovršene dokumente ili informacije. U potonjem slučaju MEPA navodi naziv tijela koje priprema materijal i procijenjeno vrijeme potrebno za njegovo dovršenje.
 • Internom komunikacijom, uzimajući u obzir javni interes za objavljivanje.
 • Štetno utjecalo na povjerljivost postupka tijela vlasti, ako je takva povjerljivost predviđena zakonom, međunarodne odnose, javnu sigurnost ili nacionalnu obranu, tijek pravde, mogućnost da svaka osoba ima pošteno suđenje ili mogućnost tijela javne vlasti da provodi istragu kaznene ili disciplinske prirode,
 • Odnosi se na povjerljivost jer utječe na komercijalnih ili industrijskih podataka kada je takva tajnost predviđena nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Zajednice u svrhu zaštite legitimnog ekonomskog interesa.
 • Utječe na javni interes za održavanje statističke povjerljivosti i tajnosti poreza, prava intelektualnog vlasništva, povjerljivost osobnih podataka i/ili dosjea koji se odnose na neku fizičku osobu ako ta osoba nije pristala na otkrivanje informacija javnosti, ako je takva povjerljivost propisana nacionalnim pravom ili pravom Zajednice i osim ako osoba nije pristala na objavu podataka koji dobrovoljno.
 • Mogu ugroziti zaštitu okoliša (npr. položaj rijetkih vrsta).

Uredbama ustanove da razlozi za odbijanje tumače se na:

 • restriktivno,
 • na pojedinačnoj osnovi.

Javni interes za objavljivanje informacija treba usporediti s interesom za njegovo odbijanje. Nadležno tijelo može odbiti objavu informacija o okolišu, ako se on odnosi na podatke o emisijama u okoliš. Prema članku 41. stavak 1. točka (a) okoliša i planiranje razvoja Act (edpa) ako zahtjev za informacije o okolišu bude odbijen ili wrongfully/neprimjereno odgovoreno u MEPA, osoba može uložiti žalbu pred okoliš i planiranje revizije Suda. Vremenski okvir na žalbu MEPA odbijanjem odgovor na zahtjev za informacije o okolišu ili njegovo rješavanje neprimjereno ili nepravilno iznosi 30 dana od datuma kada priopćava svoju odluku podnositelju zahtjeva. Prva rasprava pred Sud će održati u roku tri mjeseca od primitka žalbe podnositelja zahtjeva. Odluka Suda je konačna i obvezujuća ako je podržano mišljenjem dva njegova tri člana. Odluke Suda uvijek javnosti. Žalba od Suda odluku može se stavljati samo u Kasacijskom sudu (slabije civilnog nadležnost) u roku od 20 dana od odluke Suda. Ništa u propisima zahtijeva MEPA uključiti informacije o raspoloživim ali prijava može sadržavati uputu. Sudovi mogu slušati dokaza iza zatvorenih vrata za pristup informacijama koje nisu objavljeni. Sudovi imaju pravo bi MEPA ili bilo koje tijelo otkriti informacije ako je to opravdano zakona na temelju svoje pravo reviziju svako djelo ili propust javno tijelo.

IV. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

MEPA je Malte agencije za okoliš i regulatora o okolišu i razvoju planiranja pitanja. MEPA je sljedećih tijela koja odlučuje o administrativne postupke u pitanjima okoliša:

(a) MEPA odbor sastoji se od najmanje 13, a najviše 15 članova, od kojih je jedan predsjednik. Uloga MEPA odbor odlučuje o svim zahtjevima koji se odnose na:

 • Aktivnosti/razvoj nacionalnih ili strateški značaj,
 • nacionalne sigurnosti ili drugih nacionalnih interesa ili koji mogu utjecati na interese drugih država/vlada/zahtjevi u odnosu na razvoj podložno procjeni utjecaja na okoliš,
 • Reconsiderations kada odluka za preispitivanje je MEPA sam.

(B) MEPA izvršno sastoji se od četiri uprave o:

 • zaštita okoliša,
 • planiranje razvoja,
 • korporativne usluge i izvršenja.

(c) Uprava podliježu cjelokupni nadzor i kontrola agencija i izvršni direktor. Izvršni nadležan (među ostalim) za izdavanje licencija i dozvola iz različitih zakona o zaštiti okoliša i razvoju planiranja.

(d) okoliš i planiranje Komisija (EPC) mogu imati različite odjeljke koji se bave različite vrste primjene (npr. izvan razvojnih zona, gradskih područja očuvanja itd.). ESI uvijek mora imati 5 članova po zasjedajući uključujući predsjednika. Je iznio MEPA izvršno tijelo ovlašćuje ESI ulogu odrediti svaki zahtjev za dozvolu osim onih koje je iznio MEPA je odbor odlučivanja.

(E) Okoliš i planiranje razvoja Tribunal predviđa žalbe protiv administrativne odluke upravnog tijela navedenih gore. Ova administrativna presuda tijela osnovana na temelju edpa. Sastoji se od 3 članova. Predsjednik je osoba i versed u ekološkom i razvojno planiranje i ostali članovi su odvjetniku i arhitekta. Postoje ploče s različitim ljudi koji rotiraju sudjelovati u sud kao predsjednika ili člana prema njihovu stručnost ovisno o slučaju prije njih. Tajnik Suda je odgovoran za izbor članova ovisno o slučaju.

Upravni pravni lijekovi moraju iscrpiti prije donošenja predmet na sud. Okoliš i planiranje revizije Sud mora saslušati žalbe prvi i žalbe od odluke Suda može donijeti samo na sud u. U protivnom, odluka Suda je konačna. Planovima korištenja zemljišta, zoniranje planova i drugih normativnih vrste ekološki relevantne odluke definiranju uporabe svemirske može preispitati sudovi na temelju:

(a) either svoje pravo na preispitivanje odluke javna tijela kao raspravljene pod V. u nastavku i/ili

(b) ako podnositelj žalbe od odluke okoliša i planiranje revizije Suda u.

To vrijedi za žalbe iz MEPA na:

(a) decisions tijela koje se odnose na razvoj kontrole

(B) „Izvršenje takve kontrole

(c) decisions koje tijelo o zaštiti okoliša, uključujući procjene okoliša, IPPC, informacijskoj i otklanjanja štete za okoliš.

Utjecaja na okoliš i IPPC bi postupku samo podliježu sudova preispitivanja postupovnu i materijalnu zakonitost kada su sudovi mogu intervenirati kako je prethodno objašnjeno. Potrebno je istaknuti da iako IPPC samo po sebi predstavlja dopustiti EIA ne. Čak i ako EIA odobren je pripremnog procesa koje zahtijeva zakonodavstvo i MEPA još mora procijeniti EIA i to uzme u obzir pri odlučivanju hoće li izdati dozvolu ili ne. Stalni pred nacionalnim sudovima ovisi o tome je li proces gore navedenih zadovoljen. Sudovi mogu preispitati administrativne odluke u slučajevima MEPA dozvole tek nakon tužitelj iscrpio upravnih pravnih lijekova i primijenjena prije Sud navedeni. U svim drugim slučajevima ako je obavljena administrativne radnje ili propusta koje je predmet nadzora u skladu s dijelom V. ovog izvješća. Sudovi utvrdilo je li tužitelj bi sudjelovala kao prigovora ili zainteresirana dionika. Iako, ekološke NVO-ove sastavu dati zaštite okoliša u okviru njihove nadležnosti, prema IPPC-a i EIA propisima ima pravnu sposobnost.

Nema pravne zaštite u EIA postupku jer procjena utjecaja na okoliš nije dozvolu samo po sebi. Ne osporava procjenu utjecaja na okoliš postupak pred sudovima, osim ako može tvrde da na neki način proces je provedena protivno pravu i može pokrenuti postupak za pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta. Te situacije nikada nije pojavila. Ne postoje posebna pravila koja se primjenjuju na EIA procedure. Nema pozivanja na pravno sredstvo u IPPC zakonodavstva. Isti postupak kako je opisano za EIA mogu primjenjivati. Međutim od IPPC se dozvola, MEPA mogu nametnuti financijsko jamstvo koje bi oduzima ako dozvole nisu poštovale i ima ovlasti zatražiti od operatora da poduzme sve potrebne mjere u slučajevima opasnosti stoga bi čak mogao izdati obavijest o provedbi zatvaranja pogona.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

Kodeks organizacije i parničnom postupku (cocp), posebno članak 469.a predviđa sudsko preispitivanje svaki akt samo u javnom sektoru. Sudovi pravosuđa civilnog nadležnosti mogu ispitati valjanost Upravna radnja javnog tijela i je proglasi ništavim, nevaljana ili bez učinka kada upravni akt krši Ustav i kada upravni akt se dalje izvan područja primjene javne vlasti snage zbog sljedećih razloga:

(a) such akt potječu od javnog tijela da nije ovlašten obavljati;

(b) a javna tijela propustila poštovati načela prirodnih pravosuđa ili obvezno postupovni zahtjevi u izvršenje upravni akt ili njezine prethodne rasprave o tome; ili

(c) when upravni akt predstavlja zlouporabu javne vlasti snaga u da je to učinjeno za nepropisne svrhe ili na temelju bitna pitanja; ili kada upravni akt inače protivno pravu.

Pojam „upravni akt” uključuje izdavanje ga javno tijelo:

 • Bilo bi, dozvola, dozvola, nalog, odluku ili odbijanje na zahtjev podnositelja zahtjeva, ali ne uključuje bilo kakve mjere namijenjene za unutarnju organizaciju ili upravljanje unutar navedenog tijela.
 • „javno tijelo” je ovdje definiran kao Vlada Malte, njezina ministarstva i službi, lokalne vlasti i sve korporativne tijelo osnovano zakonom.

Pod cocp članak 469.a tužbu za impugn upravni akt:

 • Podnesen u roku od šest mjeseci od datuma kada je „zainteresirana osoba” sazna ili mogao saznati za takva upravni akt, ovisno što je ranije.
 • Odredbe ovog članka ne primjenjuju se ako način osporavanje ili dobivanje pravne zaštite predviđene drugim zakonom.
 • Tužitelj može zatražiti plaćanje naknade štete na temelju navodnog odgovornost javno tijelo, u šteta ili spremnima radnje, koje proizlaze iz upravni akt.
 • Sud ne dodjele navedenu naknadu ako, bez obzira na poništenje upravni akt, javno tijelo ne postupi u lošoj vjeri, ili neopravdano ili ako je stvar zatražila tužitelj mogao zakonito i razumno odbijen na temelju bilo kojeg drugog snage.

Je cocp stoga osigurava pravo na pristup pravdi bilo „zainteresirana strana” zahtijevati od sudova da preispita valjanost upravni akt ili krši prava.

 • Osoba može uložiti žalbu iz odluke suda prilikom preispitivanja valjanost upravni akt na temelju članka 469.a cocp.
 • Rok za podnošenje žalbe je isti kao i za druge žalbe pred građanskim sudom. U slučaju žalbe s viši sudovi Sudu, vrijeme je dvadeset dana koji počinje dan je presuda donesena.
 • Žalba se unosi putem bilješke podnesenim u registar Suda kojim presude žalbu od izdavanja.
 • Žalba se može upisati za cijelu ili samo neki dijelovi sudske odluke i i tužitelj i optuženik ima mogućnost žalbe.

LN 126/2008 o sprječavanja i otklanjanja štete za okoliš, 2008, uspostavlja okvir odgovornosti za okoliš. Nadležno tijelo i regulator je iznio MEPA. Ti propisi primjenjuju se samo na štetu za okoliš ili neposrednu prijetnju takvu štetu uslijed onečišćenja iz raspršenih karaktera, kad je moguće utvrditi uzročno-posljedična veza između štete i aktivnosti pojedinih gospodarskih subjekata. MEPA ima pravo pokrenuti povrat troškova postupaka protiv operator ili treća strana koji je uzrokovao štetu ili neposrednu prijetnju štete, u odnosu na sve mjere koje se poduzimaju prema tim uredbama u roku od pet godina od datuma kada te mjere, ili odgovornu operator ili treća strana, ovisno o tome što je kasnije. LN 126/2008 definira „troškovi” su troškovi koji su opravdani zbog potrebe da osiguraju ispravnu i učinkovitu provedbu tih pravila, uključujući:

 • troškovi procjene štete u okolišu
 • neposrednu prijetnju takve štete,
 • mogućnosti za djelovanje,
 • administrativnih, pravnih i troškovi provedbe,
 • Troškovi prikupljanja podataka i ostale opće troškove, praćenje i nadzor troškova.

„oštećenje” definira se kao mjerljive štetnih promjenu prirodnih resursa ili mjerljive ugrožavanje prirodnih resursa usluga koji se može izravno ili neizravno. MEPA:

 • utvrđivanje koje operator prouzročila štetu ili neposrednu opasnost od oštećenja,
 • ocijeniti značaj štetu, i odrediti korektivne mjere treba poduzeti s obzirom na popis II.

MEPA može od operatora da provesti vlastitu procjenu i da dostave sve informacije i podaci prema potrebi. MEPA mogu ovlastiti ili zatražiti treće osobe za obavljanje potrebnih preventivnih ili korektivnih mjera. Svaka odluka donesena na temelju ove Uredbe koja nameće preventivnih ili korektivnih mjera navodi točne razloge na kojima se temelji. Takva se odluka smjesta priopćava operatera koji su istodobno biti obaviještena o raspoloživom pravnom lijeku prema odgovarajućim zakonima i o rokovima kojima takvi pravni lijekovi podliježu. Fizička ili pravna osoba, ili koje može biti pogođeno, ekološki šteta, ili koji imaju dovoljan interes u odlučivanju o okolišu koji se odnose na štetu, ima pravo podnijeti nadležnom tijelu sve primjedbe koje se odnose na slučajeve štete za okoliš s kojima su upoznati. Oni imaju pravo zatražiti MEPA da poduzme mjere u tim uredbama.

 • Za osobu se smatra da su „dostatan interes” ako je registrirani prigovora prema edpa ili ako se savjetovati ili identificirani dionika prema odredbama procjene utjecaja na okoliš, 2007.
 • Interes bilo koje nevladine organizacije koja promiče zaštitu okoliša i udovoljavaju svim zahtjevima domaćeg zakonodavstva smatra se dovoljnim za potrebe kao osoba s „dostatan interes”.
 • Zahtjev za poduzimanje mjera popraćen je odgovarajućim informacijama i podacima popratne očitovanja, u odnosu na ekološke štete u pitanju.

Ako zahtjev za poduzimanje mjera i popratne primjedbe na smislen način pokažu da štete nanesene okolišu, MEPA razmatra sve takve primjedbe i zahtjevi za djelovanje. U takvim okolnostima MEPA daje određeni operator priliku izraziti svoje stavove, s obzirom na zahtjev za poduzimanje mjera i popratne primjedbe. MEPA će, što je moguće prije i u skladu s odgovarajućim odredbama nacionalnog prava, obavijestiti osobe s dostatan interes da predao primjedbe na tijelo o svojoj odluci da prihvati ili odbije zahtjev za poduzimanje mjera te za to navodi razloge. Je MEPA zatim koji prihodi s uzimajući slučaju sudovima tvrdeći da operator trebao biti utvrđena krivnja ekološke odgovornosti. Do danas MEPA nije imala mogućnost pokrenuti takav postupak pred malteški sudovima.

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

Javnost može poslužiti ombudsmanu pod Zakon Ombudsmana da svoje mišljenje o tome jesu li Ministarstvo ili drugi javni subjekt obavlja svoje dužnosti na pošten i pravedan način. Odluka Europskog ombudsmana nije obvezujući. Također postoji revizora za MEPA unutar Ombudsmanov ured posebno odgovoran za MEPA povezanim pitanjima. Svaki pojedinac može pribjeći korisnika Odbor, gdje može upit prakse poduzima MEPA pri izvršavanju ovlasti i zatražiti Predsjednik korisnika odbor da bi se ono istražilo i izjašnjava svoja stajališta o tom pitanju. Odluka predsjednika korisnikaˮ Odbora nisu obvezujuće. Privatni kazneni progon nije dostupan u pitanjima okoliša.

VII. Pravna sposobnost

Pravna sposobnost

Upravni postupak

Sudski postupak

Pojedinci

X

Moraju dokazati izravan interes osim u kršenje ljudskih prava Ustavom. Bilo je registrirani prigovora za planiranje razvoja dozvola ili savjetovanje ili identificirani dionika prema odredbama procjene utjecaja na okoliš, 2007.

NVO-i

X

Ali moraju se prijaviti kao prigovora.

Postoji samo pod EIA i IPPC-a i pravo pristupa informacijama s obzirom na pravo na preispitivanje odluke tijela. U odgovornosti za okoliš EIA IPPC nevladine organizacije koja promiče zaštitu okoliša i udovoljavaju svim zahtjevima domaćeg zakonodavstva smatra se dovoljnim za potrebe kao osoba s „dostatan interes”. Kada osporavanju planiranje razvoja dozvola mogu primijeniti sudu tek nakon iscrpljivanja upravnih pravnih lijekova i samo u. U nedavnom slučaju sud uvijek protumačiti njihove dostatan interes da zatraži da trebaju imati registrirano kao prigovora.

Drugih pravnih subjekata

X

Ali moraju prijaviti kao prigovora.

Samo ako imaju ovlasti koje je primjenjivo u slučaju.

Ad hoc skupine

Samo ako u osobnom svojstvu te ako prijave kao prigovora.

Samo ako u osobnom svojstvu te ako postoji izravan interes

vanjske nevladine organizacije

Samo ako su nevladinih organizacija i registriranih u EU-u.

Osim prethodno navedenog RE NVO-i vanjske nevladine organizacije moraju biti registrirani u EU-u.

Drugi

U nedavnom slučaju sud je odbacio žalbeni razlog podnio nevladinih organizacija za potraživanje od privatne osobe zbog nedostatka stalnog kada NVO tvrdila da je to individualno prekršio uvjete dozvole za razvoj (namjena zemljišta) daju mu MEPA. Stalnom kojima NVO-i su strogo unutar parametara predviđenog zakonom za pristup informacijama o okolišu prava eias i IPPC-a prava. NVO ne bi potraživanje prema tijelu, ali protiv privatne osobe. Postupovna pravila su jednake u svim sektorima u kojima pojedinac može uložiti prigovor na ekološki ili planiranje razvoja dozvole. Ako se dozvola izdaje svaka osoba može osporiti kao prigovora i ako se dozvola dodijeliti samo podnositelji prigovora mogu podnijeti zahtjev prije okoliša i planiranje razvoja sud na žalbu. Pred sudovima, žalba o istom pitanju može se podnijeti samo u i nakon upravni pravni lijek ne iscrpi. Nije vjerojatno da bi sudovi ga jer bi sudovi samo prihvatiti pristup pravosuđu svaka osoba ako se prema postupku opisanom u 5. Jedini slučaj actio popularis koji može popuniti svaka osoba u ime druge je za kršenje temeljnih ljudskih prava navedenih u ustavu. Ostale državne ustanove ili tijela (npr. ombudspersons, državni odvjetnici) nemaju pravnu sposobnost. Osim ako je izričito navedeno u mjerodavnom pravu kao u slučaju pristup informacijama o okolišu, EIA i IPPC-a zakonodavstvo nema pravo pristupa pravosuđu za pojedince koji nemaju izravan interes. Upravnih pravnih lijekova na okoliš i planiranje razvoja sud mora se najprije iscrpi i zatim žalbe može se podnijeti samo u.

VIII. Pravno zastupanje

Pravni savjetnik dao je obvezna. Nema različitih postupak za okoliš slučajevima. Pravnog zastupnika slijedi uobičajene postupke pred građanskim i kaznenim sudovima. Nema posebnog sustava, obično odvjetnik može trajati ekološki slučaja. Specijalizacija u okolišnom zakonodavstvu nije moguće Malte ekonomije razmjera ne dopuštaju odvjetnici i pravna društva poduzmu samo prava okoliša slučajevima koji su vrlo rijetke. Postoji više sudjelovanje u pravne struke s planiranje razvoja dozvole umjesto ekoloških dozvola. Jedina skupina malteškog odvjetnicima da se specijaliziraju posebno prava okoliša u sveučilišta, odnosno u departmanu zakona o okolišu i sredstva prava na fakultet zakona. Odjel je u vrijeme dati svoje mišljenje čak pro bono isto tako može se dogoditi da odvjetnici pomoći NVO-a pro bono ali ne postoji službeni pravni subjekt/NVO koji pruža besplatni pravni savjeti o pitanjima okoliša.

IX. Dokazi

Predstavljanje dokaza u sudskom postupku za pitanja okoliša isti je kao u općem pravosudnih sustava. Stručno mišljenje nije obvezujuće za sudaca u smislu da iako može zatražiti stručnjaci imaju slobodu odlučivanja neovisno o njoj. Malteške pravni sustav daje apsolutnu slobodu sudaca; Čak i prethodna sudska praksa nije obvezujući iako suci će razmotriti je. Iako sudske odluke se izvršni naslov nisu „pravo”.

X. pravno sredstvo

Sud može naložiti privremene mjere zabrane na temelju svoje diskrecijsko pravo. Ne postoje uvjeti u kojima administrativne odluke mogu odmah izvršen, bez obzira žalba ili sudski postupak. Sud može prihvatiti nalog zabrane nalogu u sudskom postupku samo. Kodeks organizacije i građanskog postupka u članku 873. predviđa nalog zabrane mjeru koja je upotrijebljena za pričvršćenje osoba od ništa bilo koje bi moglo škoditi osobi tužiti provodi nalog. Sud ne izdaje takve naloga ako smatra da je nužno očuvati prava osobe tužiti provodi nalog te da ta osoba prima facie se čini da posjeduje takva prava. Primjenu uručuje se stranci protiv koje je izdana. Da stranci podnosi odgovor u roku od deset dana. Sud može, u hitnim slučajevima, smanjenje navedeno razdoblje u tom subarticle. Ako druga stranka ne usprotivi, Sud može pristupiti potražnje. Sud može izdati privremenu naloga za pod uvjetima koje smatraju nužnima ovisno o slučaju, i naknadno odlučiti o pitanju u konačnu način. Sud, nakon imenovanja zahtjev za saslušanje, odlučiti o njihovom doprinosu nakon primitka sve dokaze koje smatra prikladnim, u najkraćem mogućem roku, ali ne kasnije od mjesec dana od dana kada je nalog bio i potvrđeno pod prisegom i stranke pravilno prijavljena. Postoji žalbu protiv odluke Suda o nalogu.

XI. Troškovi

Nema posebnih kategorija troškova podnositelj zahtjeva snosili za pristup pravosuđu u pitanjima okoliša samo. Sudske pristojbe mogu varirati između 100 i 300 EUR, žalba samo troškovi oko 170 i svaka obavijest 7. Gruba procjena stručnih naknade uključuju stopi od 70 do 100 sat vremena rada. Nalog od zabrane naredbu troškovi 47 EUR i 7 EUR svake obavijesti. Depozit ili jamstvo može odrediti sud. Postoji apsolutna primjeni načelo „gubitnik plaća” iako osoba koja je odgovorna obično mora platiti troškove nastale tužbu druge stranke. Sud može međutim odlučiti za raspodjelu troškova.

XII. Financijska pomoć mehanizama

Sudovi ne mogu osigurati izuzeća od proceduralni troškovi, pristojbe, podnošenje naknade, procjena troškova itd. u pitanjima okoliša. Nema drugih financijskih mehanizama za pružanje financijske pomoći podnositeljima zahtjeva. Nema pravnu pomoć za građansko pravo odijela samo za kazneno pravo odijela. Stoga nema pravne pomoći u pitanjima okoliša osim ako je osoba počinila kriminala. Službeno nema pro bono pravne pomoći odvjetnička društva, NVO-a mat takve pomoći ako pravni društva odluči raditi za njih gratuitously. Ne postoje pravne klinike suočavanje s ekološkim slučajevima. Nema javnog interesa prava okoliša organizacije ili odvjetnici na Malti.

XIII. Pravodobnost

Rok za izdavanje odluke upravnog odbora je tri mjeseca, ali može se produljiti. Ne postoje sankcije protiv upravni odbori donose odluke u odlaganja. Nema rokova utvrđenih prava za sudske postupke u pitanjima okoliša i za sud te za stranke. Sudovi nisu dužni odlučiti u roku. Malteške sudova u vrijeme uzeti dugo odlučiti u slučaju: ponekad pet, deset i čak dvadeset godina. Nema informacija o tome što se uobičajeno trajanje ekološki sudskom predmetu u različitim vrstama postupaka i nema naznaka kada odluka će se. Ne postoji za Sud da objavi svoje presude. Ne postoje sankcije protiv sudovi donose odluke u odlaganja.

XIV. Ostala pitanja

Javnost obično izazovi Odluke na javno savjetovanje faza, ali mogu također izazov kada odluka. Nije mnogim sudski predmeti samo prosvjedi. Nema podataka o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša pružaju javnosti na strukturiran i dostupan način na Malti. Arbitražni sustav već postoji, ali to se ne odnosi na pristup pravosuđu u pitanjima okoliša, samo za građansko pravo sporova. Prema okolišu i razvoju planiranja pokreću izvansudsko rješavanje postoji, ali to se primjenjuje isključivo na kaznene postupke protiv osoba optuženih povređuje ekoloških zakona. Stanje ne primjenjuje na pristup pravosuđu pitanja. Umjesto posredovanja kao takav, koji mogu nastati, MEPA i podnositelja i podnositelji prigovora mogu neformalne sastanke.

XV. Je stranac

To je ustavno pravo da nema diskriminacije na temelju rase ili nacionalnost se. Uporaba različitih jezika dopušten je u sudskim postupcima i slučajevima prevoditelja dostavljeni, ako je potrebno. Pravo na saslušanje jamstva da prijevod i plaćeni vlade u sudskim postupcima, ako je potrebno.

XVI. Prekogranični slučajevi

 1. Opisati postupovna pravila o slučajevima koji uključuju pitanja okoliša u drugoj zemlji. (5 rečenice)

EIA propisima LN 114/2006 predviđaju prekograničnih savjetovanja. Ako nadležni ministar za okoliš svjestan je da projekt u Malti moglo imati značajne učinke na okoliš u drugoj državi, ili ako država koja bi se moglo značajno utjecati to zatraži, ministar dostavlja pogođena država što je prije moguće i najkasnije u trenutku malteški građani obaviješteni, sljedeće informacije:

(a) opis projekta, uključujući sve dostupne podatke o mogućim prekograničnim učincima

(B) relevantne podatke u vezi postupka procjene utjecaja na okoliš

(c) informacija o prirodi odluke koji se mogu uzeti i daje pogođena država razumnom roku u kojem je li želi sudjelovati u postupka procjene utjecaja na okoliš.

Ako pogođena država koja prima informacije upućuju na vlade da namjerava sudjelovati u postupka procjene utjecaja na okoliš, ministar šalje informacije prikupljene o predloženom razvoju za pogođene države. Pogođena država započinje savjetovanja s vlade o, inter alia,

(a) „mogućih prekograničnih učinaka projekta i predviđenim mjerama za smanjivanje ili uklanjanje takvih utjecaja

(B) „stranke dogovaraju o razumnom vremenskom okviru za trajanje konzultacija.

(c) „pogođena država može organizirati informacije koje trebaju biti dostupne, u razumnom roku, na vlasti te javnost na njezinom državnom području, unutar roka utvrđenog sporazumom između stranaka,

(d) „pogođene države prosljeđuje svoje mišljenje vlade koji šalje MEPA

Prijenos informacija o mogućih prekograničnih učinaka, i primitku podataka od dotične države, podliježe malteškom pravu. Ministar dostavlja pogođena država konačnu odluku o predloženog projekta, zajedno s razlozima i promišljanjima uključujući informacije o sudjelovanju javnosti procesa na kojima se temelji i svim uvjetima propisanima ovom Direktivom. Postoji i opis, prema potrebi, glavnih mjera kako bi se izbjegli, smanjili te, ako je moguće, neutralizirali velike štetne učinke. Ministar će odmah obavijestiti pogođena država i započeti konzultacije o potrebne mjere koje je moguće poduzeti za smanjenje ili uklanjanje znatan štetan prekogranični utjecaj. MEPA dostavlja ministrica sve takve dokumente i informacije koje može zatražiti. LN 126/2008 uredbama o popravku štete na okolišu također sadrži odredbe o prekograničnoj štete na okolišu ako ekološke štete utječe ili je vjerojatno da će utjecati na druge države članice EU-a. Ako ekološke štete, Malta bi trebaju pružiti dovoljne informacije potencijalno ugrožene države članice EU-a. Pojam javnost u prekograničnom kontekstu ista kao za državljane, svaka osoba li pravna ili fizička i nevladinih organizacija za zaštitu okoliša. Ne postoji poseban popis slučajeva u kojima pojedinci ili nevladine organizacije može izabrati između sudovima različitih zemalja. Odabir ovisiti o ishodu sudovi uzimajući cognizance predmeta.

Ostale poveznice


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016