Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

 • Accueil
 • Accès à la justice dans le domaine environnemental

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša - Poljska

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. #II
 4. Pristup informacijama slučajevima
 5. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 6. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 7. Drugi načini pristupa pravosuđu
 8. Pravna sposobnost
 9. Pravno zastupanje
 10. Dokazi
 11. Pravno sredstvo
 12. Troškovi
 13. Financijska pomoć mehanizama
 14. Pravodobnost
 15. Ostala pitanja
 16. Je stranac
 17. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Poljski ustav ne daje pravo (Clean, zdravi, povoljne itd.).

 • Čl. 5. Ustava predviđa opće pravilo da Republika Poljska osigurava zaštitu okoliša u skladu s načelom održivog razvoja.
 • U skladu s člankom 86. Ustava, svatko mora skrb za kvalitete okoliša i smatraju se odgovornima za svoje razgradnje. Načela takvu odgovornost određuje Statuta.
 • Čl. 74. stavcima 1,2. i 4. ustav predviđa opće obveze za javna tijela za zaštitu okoliša.
  • Javna tijela provode politike koje osiguravaju ekološki sigurnosti sadašnjih i budućih generacija.
  • Zaštita okoliša je dužnost javna tijela.
  • Javna tijela podupire aktivnosti građana na zaštitu i poboljšanje kvalitete okoliša.
 • Članak 68. st. 4. Ustava navodi da javna tijela protiv epidemije bolesti i sprečavanje negativnih posljedica za zdravlje degradacije okoliša.
 • Članak 74. stavak 3 jamči svakome pravo da dobiju informacije o kakvoći okoliša i njegovu zaštitu.

On ne može pozivati samo ustavne odredbe u upravnim ili sudskim postupcima, zbog prethodno navedenih ustavne odredbe predviđene člancima 86. i 74. trebaju biti navedeni u statutu (vidi čl. 81. i posljednja rečenica čl. 86.). Mogu se međutim koristiti kao dodatni argumenti radi jačanja argumentaciju potraživanja.

Jedan može pozvati Međunarodni sporazumi izravno u pravnim i upravnim postupcima u skladu s člankom 91. stavcima 1. i 2. ustava, ratificiranih međunarodnih sporazuma, nakon u Službenom listu zakona, jednom kada postanu dio unutarnjega pravnog poretka i primjenjivati izravno. Međutim, u praksi je recomended pozvati i međunarodnih sporazuma i mjerodavnog nacionalnog zakonodavstva.

Arhuške konvencije može primijeniti izravno upravna tijela i sudovi ako zadovoljava standard izravna primjenjivost – ispunjava uvjete članka 91. Ustava.

U jednom slučaju Sud je utvrdio Arhuške konvencije kao ne ispunjavaju ovaj standard zbog njezinih odredaba koje iziskuju stranke „poduzeti potrebne zakonske, regulatorne i druge mjere” u niz drugih presuda sudova, bez provjere njezine izravna primjenjivost, koriste Arhuške konvencije uz odgovarajuće nacionalne propise (a ne kao jedini ili glavni, pravne osnove).

II. Pravosuđe

U skladu s člankom 175. st. 1. Ustava, poljskih sudbenih sustav sastoji od sljedeće glavne vrste sudova:

 1. Takozvani opći sudovima, dalje podijeliti na:

a) građanske sudove, u kojem – osim „opće” civilni podružnice – postoje tj. poslovne, obiteljske i rada;

b) kaznenim sudovima;

 1. Upravni sudovi;
 2. Vojni sudovi.

Gore navedeni sudovi podijeljeni su u razinama (slučajeva). Postoje tri primjera opće sudovi – najvišeg stupnja je Vrhovni sud (Sąd Najwyższy). Međutim, nisu sve slučajeve mogu ići Vrhovni sud (u nekim slučajevima postoje samo dva slučaja).

Upravni sudovi podijeljeni su u dvije nerazmjerno drugi (i najviša) primjer je glavni upravni sud (Naczelny Sąd Administracyjny). U skladu s člankom 184. Ustava, njihova je uloga osigurati sudski nadzor nad aktivnostima javne uprave.

U praksi većini slučajeva povezanim s okolišem podliježu upravni sud nadležan (kao ekoloških pitanja obično određuje administrativna odluka ili druge akte).

Građanski sudovi preispitivanje slučajeva privatnog prava (sporovima između dvije privatne strane) uključujući slučajevima koji uključuju ekološke oštećenja stvari.

Kazneni sudovi ispitati slučajeve koji se odnose na djela ili sitnih djela predviđena kaznenog zakona ili zakonodavstva o okolišu.

U Poljskoj ekološke slučajevima odlučuju tijela i sudovima opće nadležnosti, ne postoje posebni ekološki sudova ili Odbora.

Takozvani „forum shopping” (izbora nadležnog suda stranke u postupku) nije moguće u Poljskoj. To znači da se mora dostaviti slučaj u pravo (npr. administrativne ili općenito) Sud, prava razini i na pravome mjestu (Grad).

Sustav žalbi razlikuje ovisno o vrsti Suda.

U slučaju upravne odluke (uključujući odluke o slučajevima), redovni žalbe program sastoji se od tri koraka:

 • Prvi podnošenja žalbe tijelu upravne vlasti drugog stupnja (superiorne u tijelo koje je dalo osporiti odluku). Na primjer za self-governmental tijela drugom stupnju tijelo je self-governmental žalbeni odbor samorządowe kolegium odwoławcze) za voivode (wojewoda) – nadležnog ministra itd.
 • u slučaju kada se odluke drugog stupnja tijelo nije u korist podnositelja zahtjeva, može podnijeti pritužbu na administrativne Prvostupanjskog suda, tj. voivodship upravni sud (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
 • u slučaju kada suda presuda nije u korist podnositelja zahtjeva, može podnijeti pritužbu na administrativne drugog stupnja, tj. glavni upravni sud (Naczelny Sąd Administracyjny)

Izvanredne mjere mogu poduzeti u upravnom postupku (tj. prije upravnih tijela) u slučaju kada:

 • Upravna odluka već završne (ne postoji mogućnost izazov u redovnim)
 • Odluka ima određene ozbiljnim flaw – jedan od onih navedenih u člancima 145. i 156. upravnom postupku oznaka (kodeks postępowania administracyjnego), na primjer kada osoba koja treba tretirati kao stranka u postupku – i koji imaju pravo sudjelovati u tom postupku je oduzeta da pravo tijelo (npr. jer tijelo ne obavijesti ta osoba ispravno).

Sve prethodno navedene pritužbe mogu se podnijeti samo ovlaštenim osobama (vidjeti poglavlje VII. o stalnom).

Sud nema pravo izmijeniti odluku po sebi.

U slučaju kada upravni sud utvrdi da žalbu na upravne odluke, on poništi odluku, što znači da se postupak vodi nas na upravno tijelo koje je izdala. Tada se tijelo, dok razmatranja, obvezuju tumačenja koje je Sud.

U Poljskoj ne postoje posebni ekološki sudova ili posebne sudske postupke primjenjive na pitanjima okoliša.

U pravilu, upravni sudovi su obvezani sadržaj prijedlozi koje podnose stranke u postupku (ne djeluju na službenoj dužnosti).

Stoga sudovi smatraju samo one kršenje zakona ili drugih aspekata koji je upozorila stranke, ali određenih teških povreda trebaju uzeti u obzir sud čak i ako nije naveo tužitelj.

Upravni sudovi Relejni samo na dokumente upravnog postupka u pitanju i podnijela dokaze stranaka (nema pravo pozvati stručnjaka).

III. Pristup informacijama slučajevima

Odbijanje objave informacije mora imati oblik upravne odluke. Stoga redovito program osporavanja te odluke (kako je opisano u poglavlju II. gore) primjenjuje, tj.:

 • pritužbu upravno tijelo drugog stupnja
 • Ako drugi primjer tijelo potvrdi odbijanje – pritužbu na administrativne Prvostupanjskog suda, tj. voivodship upravni sud (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
 • Ako je presuda od voivodship sud unsatisfying – pritužbu glavni upravni sud

U slučaju kada se odbijanje je nadređeno tijelo (tj. tijelo u kojem nema „drugog stupnja”, npr. ministra), osoba koja je odbila informacije, mora dostaviti tom tijelu zahtjev za razmatranje slučaja. Kad tijelo potvrđuje svoju početnog odbijanja, zainteresirana osoba može podnijeti zahtjev za upravni sud (voivodship Suda i zatim glavni upravni sud.

Odbijanje zahtjeva za informacije mora uključivati informacije o raspoloživim (sve upravne odluke do). U praksi tijela ponekad (unatoč obvezi) ne uključuje takve informacije, koje međutim ne znači da se pravni lijekovi nisu dostupni.

 • Pritužbe na upravno tijelo drugog stupnja (ili zahtjev da ponovno razmotri predmet) mora se podnijeti u roku od 14 dana od odbijanja odluka donesena zainteresirane osobe.
 • Pritužbe na administrativne Prvostupanjski sud – mora se podnijeti (kroz odgovarajuće upravno tijelo) u roku od 30 dana od odluke drugog primjer tijelo (ili potvrdi odbijanje) izdavanja.
 • Pritužbe na administrativne drugog stupnja – mora se podnijeti u roku od 30 dana od presudu prvostupanjskom sudu izdavanja.

U odnosu na pristup informacijama (Opći pristup informacijama i pristup informacijama o okolišu) posebna postupovna pravila primjenjuju, trebao ubrzati postupak i osiguravaju brzo preispitivanje Prvostupanjskog suda. Stoga upravno tijelo kroz koje pritužbu upravni sud podnosi dužna Sudu proslijediti i pritužbe i svoj odgovor na pritužbe u roku od 15 dana. Sud je obvezan razmotri prigovor u roku od 30 dana. To osigurava brzo preispitivanje Prvostupanjski sud u usporedbi s drugim slučajevima kada uobičajeno vrijeme za presudu Prvostupanjskog suda je nekoliko mjeseci.

Svaku pritužbu potrebe:

 • uključiti podatke podnositelja zahtjeva,
 • za državu koja tijelo (ili sud) je upućena,
 • Navesti koji odluke (presuda) se odnosi,
 • navesti što tužitelj solicits (npr. poništenje odbijanje),
 • se potpisani ručno.

Žalbe upućene sud trebaju sadržavati odgovarajuće obrazloženje navoda. Žalbe upućene drugom stupnju tijelo službeno ne, ali u praksi opravdanost znatno povećava vjerojatnost da osvoje slučaj.

Samo žalbe upućene upravnog suda, (glavni upravni sud) treba izraditi i potpiše odvjetnik koji zastupa podnositelja; Za preostale pritužbe ne postoji takav zahtjev.

Obično sudovima nemaju informacije dostupnost koji je sporan.

Odlučuju na temelju opisa informacija tužitelja kretanje i argumentima tijelo odbija informacija.

Ako Sud utvrdi da pritužba opravdana, ona poništi odluku o odbijanju informacije i daje obrazloženje odbijanja bila netočna.

Agencija je vezana sudom u tumačenju i time – neizravno – obvezna informacija. Međutim, nije isključeno da tijelo pozove na novi razlozi za odbijanje (iznimke omogućiti odbiti informacija) koje nije ranije naznačen i stoga ne može smatrati Suda.

IV. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Ekološka pitanja određeno tijela:

 • u obliku upravne odluke – kada pojedinačnom slučaju, kao primjerice dozvolu za emisije iz pogona, „EIA odluka” zaključenja postupka procjene utjecaja na okoliš za novu (planirani) projekta ili odluke kojom je izrečena kazna pogon koji uzrokuje nezakonitih onečišćenja;
 • u obliku rezolucije (uchwała) je kolektivno tijelo poput lokalne zajednice Vijeće (radi gminy); rezolucije mogu odnositi na usvajanje npr. planovima korištenja zemljišta ili drugih planova ili programa.

Postupovne aspekte pojedinačnih administrativne odluke regulirano u Zakonu o upravnom postupku – AKP (kodeks postępowania administracyjnego).

U takvim postupcima određenih osoba (dostatan pravni interes u slučaju) imaju pravo sudjelovati i posljedično osporiti zatim odluku. Te osobe „stranke u postupku”. Se AKP i posebne odredbe osigurati pravila koji se smatra stranka u pojedinom slučaju (vidjeti poglavlje VII. o stalnom).

Upravna odluka može pobijati pred upravno tijelo drugog stupnja.

U slučaju da nadređeno tijelo izdalo odluku (tj. tijelo u kojem nema „drugog stupnja”, npr. ministra), zainteresirana osoba može predmet tom tijelu zahtjev za razmatranje slučaja.

Prvi primjer administrativne odluke ne može na sud izravno.

U pravilu, prije datoteke tužbu upravnom sudu), on/ona mora proći kroz upravnog postupka. To znači da svaka radnja i propust javnog tijela (uključujući administrativna odluka) mora se osporiti unutar upravnog postupka (najčešće – pred tijelom,), i tek nakon što taj postupak završi, mogu slučaju se pokrenuti pred upravnim sudom.

Upravni sudovi smatrajući, provjeriti postupovne kao i materijalne zakonitost odluke. To znači da njihov je zadatak da provjere jesu li upravno tijelo izda svoju odluku u skladu s primjenjivim pravom ili ne.

Stoga sudovi mogu razmotriti tehnička dokumentacija samo utoliko što je pravo određuje posebne zahtjeve koje moraju ispuniti takvih dokumenata (npr. popis obveznih pitanja kojima se bavi u PUO-u). Sudovi može provjeriti jesu li svi potrebni elementi su uključeni i obično ne žele da razmotri točnost tehničkih podataka (posebno da upravni sudovi ne stručnjaka i suci themself nemaju relevantnih tehničkih znanja).

Vlasnika svojstva obuhvaćene uporabe zemlje plan, kao i susjedima takvih svojstava, može osporiti plana.

Da bi to učinile, trebale bi:

 • na spis Općinskog vijeća koji je donio plan zahtjev za razmatranje slučaja;
 • Ako Vijeće potvrdi da prethodno sastojina – podnijeti tužbu upravnom Prvostupanjskog suda, tj. voivodship upravni sud (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
 • Ako je presuda od voivodship sud unsatisfying – tužbu u glavnom upravni sud.

U tužbu dotične osobe trebali dokazati da ima „pravni interes” u slučaju (tj. da je vlasnik nekretnine koje bi mogle biti pogođene plan).

Tijekom EIA postupak za takozvane „skupine II” nadležno tijelo izdaje prvi „EIA pregled odluka” (postanowienie W sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) u kojima odlučuje hoće li postupak procjene utjecaja na okoliš mora provesti za projekt ili ne.

EIA odluke („decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”) Sljedeći korak.

Kao „EIA pregleda odluke” (postanowienia), može se osporiti odvojeno stranaka u postupku (tj. u „zażalenie”) ako su „pozitivne”, tj. kada tijela odlučiti provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

U slučaju kada „EIA pregleda odluku” (postanowienie) negativan (tijela odlučiti da neće obavljati EIA postupak) može se osporiti unutar žalba (odwołanie) protiv EIA odluke („decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”).

„utvrđivanje opsega odluke” (postanowienia dotyczące zakresu raportu) odluka u postupak procjene utjecaja na okoliš u kojima nadležno tijelo utvrđuje područje primjene PUO-u (izjava, studija utjecaja na okoliš) koje sastavlja investitora.

„Skupina II. projekti” pozitivni pregled odluka (postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) utvrđuje istodobno opseg izvješća. Takva odluka (postanowienie) može osporavati stranaka postupka.

„skupina I. projekti” nadležno tijelo izda u Odluci (postanowienie dotyczące zakresu raportu) samo na primjeni investitora. Takvo utvrđivanje opsega odluke (postanowienie) ne može osporiti odvojeno (putem pritužbe – zażalenie). Međutim može osporavati stranaka u postupku u okviru žalbe (odwołanie) protiv EIA odluke („decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”).

Stranke u postupku, kao i nevladine organizacije koje sudjeluju u postupku prava stranke” može osporiti EIA odluke: Prije administrativno tijelo drugog stupnja i zatim prije upravni sud.

U svojoj žalbi stranke i nevladine organizacije mogu povisiti postupovne kao i materijalne pitanja.

Stranke u postupku o EIA odluku (tj. osobe čiji pravni interes može utjecati odluka, obično vlasnici susjednih svojstva), kao i nevladine organizacije koje sudjeluju u postupku može osporiti odluku: Prije administrativno tijelo drugog stupnja i zatim prije upravni sud.

Upravni sudovi prilikom razmatranja slučaju provjeriti postupovne kao i materijalne zakonitost odluke. To znači da njihov je zadatak da provjere jesu li upravno tijelo izda svoju odluku u skladu s primjenjivim pravom ili ne.

Stoga sudovi mogu razmotriti tehničke aspekte postupka (npr. tehnička dokumentacija) samo ako pravo određuje posebne zahtjeve koje moraju ispuniti takvih dokumenata (npr. popis obveznih pitanja kojima se bavi u PUO-u). Sudovi može provjeriti jesu li svi potrebni elementi su uključeni i obično ne žele da razmotri točnost tehničkih podataka (posebno da upravni sudovi ne stručnjaka i suci themself nemaju relevantnih tehničkih znanja).

Stranke u postupku o EIA odluke i nevladine organizacije za zaštitu okoliša može osporiti EIA odluka neovisno o njihovom sudjelovanju u javnom savjetovanju fazu.

Podnošenje žalbe upravno tijelo drugom stupnju ima suspenzivni učinak što znači da EIA odluke ne mogu provoditi investitora. U praksi to znači da investitor ne može primijeniti za građevinske dozvole ili druge odluke potrebne za razvoj projekta.

Međutim, nadležna tijela ponekad mjesto „od izravne primjene” u EIA odluka, posebno u odnosu na infrastrukturne projekte kao što su ceste itd. takav „red” uzroka koji investitor može zatražiti građevinska dozvola zatim primio EIA odluke.

Podnošenje spora upravnom Prvostupanjski sud ne automatski obustaviti izvršenje upravne odluke predmet pritužbe. Međutim, Upravni sud može obustaviti izvršenje odluke, na zahtjev podnositelja zahtjeva, u slučaju kada postoji opasnost da izvršenje može uzrokovati znatnu štetu ili učinke teško unatrag. U takvim slučajevima tužitelj mora dokazati da je prijetnja vjerodostojan.

Stranke u postupku, kao i nevladine organizacije koje sudjeluju u postupku prava stranke” može osporiti IPPC dozvola: Prije administrativno tijelo drugog stupnja i zatim prije upravni sud.

Upravni sudovi prilikom razmatranja slučaju provjeriti postupovne kao i materijalne zakonitost odluke. To znači da njihov je zadatak da provjere jesu li upravno tijelo izda svoju odluku u skladu s primjenjivim pravom ili ne.

Stoga sudovi mogu razmotriti tehničke aspekte postupka (npr. tehnička dokumentacija) samo ako pravo određuje posebne zahtjeve koje moraju ispuniti takvih dokumenata (npr. popis obveznih pitanja kojima se bavi u IPPC dozvola). Sudovi može provjeriti jesu li svi potrebni elementi su uključeni i obično ne žele da razmotri točnost tehničkih podataka (posebno da upravni sudovi ne stručnjaka i suci themself nemaju relevantnih tehničkih znanja).

Stranke u postupku o IPPC dozvola i nevladine organizacije za zaštitu okoliša može osporiti dozvole neovisno o njihovom sudjelovanju u javnom savjetovanju fazu.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

Radnje ili propusti pojedinaca ili pravni subjekti” koje utječu na okoliš može pobijati pred civilnim sudovima samo u slučaju kada uzrokuju istodobno štetu tih materijala ili neznačajan interesa (npr. kada onečišćenje vode uzrokuje štetu u vlastitom gospodarstvu). U takvim slučajevima pogođene osobe mogu tražiti nadoknadu od zagađivač (ali ne mogu potraživati odštete okoliša).

U slučaju kada čin ili propust utječe na okoliš „kao zajednički dobre”, nevladine organizacije za zaštitu okoliša može podnijeti tužbu na sudu protiv svake osobe (osoba) koje uzrokuje štetu ili opasnost od štete koju učinka svojih nezakonito utjecaju na okoliš. U tužbu mogu zatražiti obnovu situacije u skladu sa zakonom ili poduzetnik relevantne preventivne mjere (čl. 323. zaštite okoliša Zakon 2001).

Je tužbu može se podnijeti protiv „privatnih osoba” (npr. kompanija koja upravlja industrijsko postrojenje) i javno tijelo, u slučaju kada djeluje u svoje regulatorne sposobnosti, npr. kao vlasnik ili administratora određenoj imovini, ili kao operator postrojenja.

Odluke tijela može osporavati pravo osobe (stranke u postupku itd.).

Radnje ili propuste država tijela poput primjerice Odlukom inspekcije za zaštitu okoliša (Inspekcja Ochrony Środowiska) kako bi se osigurala usklađenost s ekološkim zahtjevima iz zagađivač (ili nametnuti mu previše Preblag sankcije) ne može se osporavati stanovništvo.

Nevladinim organizacijama može potražnje javnim tijelima intervenirati u slučajevima kada prava okoliša krši treća osoba i imaju pravo osporiti nedjelovanje tijela (čl. 31. Administrativnog zaštitu oznaka). Kada javno tijelo (npr. inspektor za zaštitu okoliša) prepoznaje potražnje organizacije opravdana, može odlučiti pokrenuti postupak po službenoj dužnosti. Odluku o odbijanju pokrenuti postupak može osporavati organizacija nadležnom tijelu, i zatim, posljedično – upravnom sudu.

Regionalne uprave za zaštitu okoliša (regionalni dyrektorzy Ochrony Środowiska) tijela nadležnih za rješavanje odgovornosti za okoliš pitanja (one regulirani Zakonom iz 2007. o sprječavanja i otklanjanja štete za okoliš; prenošenje Direktive 2004/35).

U slučaju štete uzrokovane GMO-a, competenet tijelo ministra okoliša (ministar Środowiska).

Svaka osoba može obavijestiti ta tijela oko ekološke štete poštovati traži da poduzme odgovarajuće mjere. Osoba koja podnosi prijavu moraju priložiti relevantnih informacija i podataka popratne primjedbe povezane s ekološke štete (čl. 24.1. i 2. Akta iz 2007. o sprječavanja i otklanjanja štete za okoliš).

U slučaju da nadležno tijelo odbije poduzimati radnje, osoba koja je podnijela zahtjev za djelovanje može osporiti odbijanje upravni sud.

Nevladine organizacije za zaštitu okoliša ili državnih tijela koji imaju prijavljeno oštećenje nadležno tijelo također može sudjelovati u postupku i podnijeti tužbu protiv „pozitivna odluka koje je izdalo tijelo (tj. odluku nametnuti obveze osoba koje su uzrokovale štete). Takve odluke se također može osporavati osoba kojima je odluka upućena („onečišćivač”). Ostale osobe koje su prijavila štete nisu na to pravo.

Ne postoje dodatna sredstva osim onih gore opisano.

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

Osim prethodno navedenih upravnog i građanskog znači, postoje i kaznenim sredstvo koje se može koristiti u slučaju kada čin ili propust istodobno kazneno djelo.

U takvom slučaju, svi (uključujući NVOe) koji je svjestan da je počinjeno djelo ima obvezu obavijestiti javnog tužitelja ili policije (čl. 304. kaznenog postupka oznaka 1997).

Javni tužitelj je tada dužan djelovati po službenoj dužnosti. Međutim, ako odluči ne pokrenuti istragu (jer smatra da je neopravdan), pravo osporiti takvu odluku dodjeljuje samo:

 • oštećena osoba (i treba imati na umu da u uobičajene okolinske slučajevima obično postoji bilo koji tvrde da su oštećene osobe),
 • NVO (kao i javna tijela ili tijela) obavijesti djelo.

Fizičke osobe (građani) obavijesti djelo nemaju pravo osporavati je odbijanje javni tužitelj.

Odluka javnog tužitelja da prekinu započela istragu (u slučaju da ne dostatno obrazloženje ili dokaz da podnese tužba) može pobijati samo ozlijeđene osobe (nevladine organizacije nemaju pravo).

U Poljskoj nema posebnih ombudspersons i javnih tužitelja koji se odnose na ekoloških slučajeve stoga tim slučajevima obrađivalo opće ombudspersons i tužitelja.

Ombudspersons i javnih tužitelja ima ovlasti u upravnom postupku: Ona mogu pokrenuti postupak ili intervenirati u tekućim postupcima (uključujući izazov odluke). Iako djeluju po službenoj dužnosti, često obavlja svoju aktivnost nakon primitka informacija/pritužba pojedinca ili nevladinih organizacija.

Tužitelji su naravno također nadležne za pokrenuti kazneni postupak, uključujući slučajeve ekoloških zločina (opisane u poglavlju XXII. Kaznenog zakonika ili drugim pravnim aktima).

Privatni kazneni progon nije dostupan u pitanjima okoliša.

U slučaju kada tijelo ne isporuči odluku u roku ili na obavješćuje stranke o razlozima kašnjenja, stranke u postupku (ali ne trećim osobama) može podnijeti pritužbu tijelu upravne vlasti druge primjer a zatim upravni sud.

Pritužbe se mogu podnijeti i u slučaju kada postupak predugačak (przewlekłość postępowania), odnosno kada je produženje roka tijelo čini neopravdan.

Tijelo drugog stupnja, a zatim upravni sud, odluka prvostupanjskom tijelu utvrditi slučaj (izdati odluke).

VII. Pravna sposobnost

Pravna sposobnost

Upravni postupak

Sudski postupak

Pojedinci

U upravnom postupku u vezi s pojedinim administrativne odluke, dodijeli „stranke” u upravnom postupku, dok je stranka – prema članku 28. upravnom postupku oznaka – može biti „osoba čiji pravni interes ili pristojbe utječe postupak ili koji zahtijeva aktivnosti tijela zbog ove zakonske kamate ili trošarine”. Definicija „stranka administrativni postupak” stoga postaje ključno razumjeti koji mogu osporiti odluke uprave.

Stoga stalnog dodijeli pojedince (fizičke ili pravne osobe) koji su „pravni interes” (koji uključuje i administrativne poslove). Osoba ima pravni interes u slučaju kada taj interes je zaštićen bilo koje odredbe (upravne, građanske ili drugi). Na primjer kada upravna odluka može utjecati na jednu imovinu (npr. u slučaju izgradnje novog objekta vlasnici susjedne svojstava mogu utjecati). Osoba koja podnosi zahtjev za upravne odluke osporiti zatim prije upravni sud ili osoba kojoj se odluka upućuje uvijek je „pravni interes” u slučaju te sposobnost. Takve osobe se smatraju „stranke” upravnom postupku.

U postupcima pred ThA upravnim sudovima u slučaju pojedinačne administrativne odluke su praćenje postupka pred tijelom drugog stupnja, kruga osoba koji imaju pravo podnijeti pritužbu sudu prvog stupnja utvrđuje upravne faze postupka.

Međutim, osoba koja nije sudjelovala u upravnom postupku, ali čiji pravni interes utječe postupak također može podnijeti pritužbu (članak 50.1. postupka upravni sudovi zakon; PACLA). Ali za društvena organizacija da ima pravo podnijeti pritužbu, sudjelovala je u prethodnom upravnog postupka.

Osim pravo podnijeti pritužbu postoji mogućnost sudjelovati u postupku s prava stranke da sljedeće osobe:

 • osobe koje su sudjelovale u prethodnom administrativnom postupku (obje strane u upravnim postupcima i organizacija s prava stranke), ali nije predmet pritužbu upravni sud (sudjelovanje tih osoba se odobrava po službenoj dužnosti, bez potrebe za predmet sva kretanja – članak 33.1. pacla);
 • Osoba čiji pravni interes utječe judicial-administrative postupcima, ali koji ne sudjeluju u prethodnom administrativnom postupku (sudjelovanje tih osoba može odobriti sud na njihov prijedlog; sudova odbijanje može pobijati pred Administrativnu drugog stupnja – članak 33.2. pacla); To stanje može uključivati na primjer supruga osoba koja je porezni odluka upravnog tijela drugog stupnja, u slučaju kada tu odluku izvorno upućena oba bračna druga.

NVO-i

Socijalne organizacije imaju stalni u slučajevima u vezi s pojedinim upravnim odlukama ako predstavljaju zajednički interes. Organizacija može sudjelovati u postupku s prava stranke što znači da uživa ista prava kao stranka u postupku, uključujući pravo na žalbu. Kako bi se sudjelovanje organizacija mora podnijeti odgovarajući prijedlog.

Javno tijelo potom procjenjuje kretanja i odlučuje hoće li to smatra opravdanim. Ocjenjivanje nije ograničena na provjeru formalne zahtjeve, ali također odnosi i vrijednosti obrazloženje (potreba) sudjelovanje organizacija u određenom slučaju (drugim riječima: Tijelo odlučuje hoće li to smatra korisno dopustiti organizacija za sudjelovanje). Odbijanje može osporavati organizacija (čl. 31. Administrativnog proceedure oznaka).

Nevladine organizacije mogu djelovati u slučajevima o pravni interes drugih osoba”, ali ne nužno radi zaštite tih interesa. Primjerice u okoliš slučajevima NGO-a akte za zaštitu okoliša ne pravni interes osobe koja utječe na okoliš (npr. industrijska operator) – ipak slučaju odnosi na udio tog subjekta.

U određenim okolišnim slučajevima ekološke NVO-ove uživati širu prava (vidi dolje odgovor na pitanje 2).

NVO-e koji nisu sudjelovali u prethodnoj administrativni postupak stalnog također do adminitrative sudovima.

Nevladine organizacije koje ne sudjeluju u prethodnom administrativnom postupku ako judicial-administrative postupak tiče opseg njihovih djelatnosti (sudjelovanje tih organizacija može odobriti sud na njihov prijedlog; sudova odbijanje može pobijati pred Administrativnu drugog stupnja. U skladu sa sudskom praksom Sud je također provjeriti jesu li „javni interes” govori za sudjelovanje nevladinih organizacija.

U certainn ekološke slučajevima ekološke NVO-ove uživati širu prava (vidi dolje odgovor na pitanje 2).

Drugih pravnih subjekata

Pravne osobe imaju ista prava kao pojedinci

Pravne osobe imaju ista prava kao pojedinci

Ad hoc skupine

Br. stalnog

Br. stalnog

vanjske nevladine organizacije

Isto kao poljski NVO, međutim mogu teško dokazati da njihovo sudjelovanje opravdana (da štite zajednički interes u danom slučaju).

Isto kao poljski nevladinim organizacijama.

Sve druge [1]#_ftn1

Javna tijela u određenim slučajevima može pokrenuti upravni postupak protiv drugo javno tijelo. Na primjer voivode (voditelj vladina uprava na regiju), nadzire – do određenih razmjera – djelatnost self-governmental tijela i u nekim slučajevima ima pravo da poništi akata navedenih tijela ili podnijeti pritužbu protiv takvih akata upravnom sudu.

Osim toga, javni tužitelj i ombudsmana također može pokrenuti upravni postupak ili postupak pred upravnim sudom.

Javna tijela u određenim slučajevima može pokrenuti upravni postupak protiv drugo javno tijelo. Na primjer voivode (voditelj vladina uprava na regiju), nadzire – do određenih razmjera – djelatnost self-governmental tijela i u nekim slučajevima ima pravo da poništi akata navedenih tijela ili podnijeti pritužbu protiv takvih akata upravnom sudu.

Osim toga javni tužitelj i ombudsmana također može pokrenuti upravni postupak ili postupak pred upravnim sudom.

Nevladine organizacije za zaštitu okoliša uživati širu prava od druge socijalne organizacije u ekološkim slučajevima za koje sudjelovanje javnosti zahtijeva (npr. EIA [2] i IPPC-a [3] pitanja).#_ftn2#_ftn3 Međutim, pravo osporiti odluku javnog tijela nije ograničena na javno sudjelovanje pitanja. Jednom sudjelovanje javnosti, ekološke nevladine organizacije dobiti pravo osporiti sve postupovnih i bitnih pitanja o odluci. Razlika između općih pravila nevladinih organizacija sudjelovanja (kako je predviđeno u čl. 31. ADMINISTRATIVNI POSTUPAK) i nevladine organizacije za zaštitu okoliša” prava (kako je predviđeno u čl. 44. EIA) objašnjava se kako slijedi:

 • Čl. 31. AKP navodi da nevladine organizacije mogu sudjelovati u postupku prava stranke (što znači da uživa ista prava kao stranka u postupku, uključujući pravo na žalbu) samo kada javno tijelo smatra da interesu društva zahtijeva sudjelovanje nevladinih organizacija (drugim riječima: Tijelo odlučuje hoće li to smatra korisno dopustiti organizacija sudjelovanja);
 • Prema čl. 44. EIA akt, ekološke nevladine organizacije mogu sudjelovati u radu s pravom stranke već, suprotno drugim društvenim organizacijama – ne moraju dokazati da „javni interes zahtijeva njihovo sudjelovanje”. Drugim riječima: U tom slučaju tijelo samo provjerava jesu li ekološki organizacija ispunjava formalne uvjete (vidi ispod), ali nije odlučiti žele li sudjelovanje takve organizacije „potrebna” i „opravdana” sa stajališta javnog interesa. Šira prava u upravnom postupku automatski rezultirati šire stalnog u postupku pred upravni sud.

Nadalje, ekološkog NVO-a može uložiti žalbu protiv odluke o drugom stupnju tijelo čak i ako nije poduzela dio u prvom stupnju upravnog postupka.

Nema actio popularis u Poljskoj.

Jedina mehanizam koji mogu slični actio popularis je „pritužbi i prijedloge postupku” regulirana u upravnom postupku oznaka 1960 (članci 221.-260.), ali s vrlo opće područje primjene. U skladu s ovim postupkom, svatko može podnijeti pritužbu ili da podnese prijedlog u javnom interesu ili u svoje činjenične interesa (nema pravni interes ili materijalna prava moraju ovdje). Oba pritužbe i prijedlozi mogu odnositi na svakoj aktivnosti (ili propusta) bilo koje institucije ili tijela (i zapravo i ostale institucije poput primjerice sindikata itd.). Pritužba je da tijelo nadređenom tijelu iz pritužbe. Prijedlog mora ispitati tijelo odgovorno za predmetna pitanja. Ako pritužbu ili je prijedlog podnesen neprimjereno tijelo kao tijelo prosljeđuje odgovarajuće (nadležnih) jedan. Odgovarajuće (nadležnih) tijela da ispita pritužbu ili prijedlog i odgovoriti na njega u roku od jednog mjeseca. Žalbe i prijedloge u tom postupku smatraju se „nepotpune pravna sredstva” jer da je službeni status u pogledu meritumom predmeta, pravo obavljanja, i da prema tome potraživanje na sudu.

Ombudsman i javnih tužitelja nisu „žalbena tijela”, međutim isplaćuju stalnog u upravnom postupku: Ona mogu pokrenuti postupak ili intervenirati u tekućim postupcima (uključujući osporiti odluke). Iako djeluju po službenoj dužnosti, često obavlja svoju aktivnost nakon primitka informacija/pritužba pojedinca ili organizaciju.

Pravila o slučajevima razlikuju za strateške odluke (kao što su planovi kvalitete zraka ili drugih strateških dokumenata) i za pojedinačne upravne odluke (npr. EIA odluke, IPPC dozvola, sektorski emisija dozvola).

Za strateške odluke pristup pravosuđu vrlo ograničen.

U slučaju zakonske pravnim aktima navesti svoj status „lokalno zakonodavstvo”, može osporavati osobe čiji pravni interes može utjecati provedbe plana.

Međutim, nije uvijek jasno treba li određenu vrstu plana „lokalna prava” ili ne.

Primjerice lokalne planovima korištenja zemljišta ili kvalitete zraka akcijski planovi se smatraju „lokalne zakone” Zakonom o planiranju korištenja zemlje ili zaštitu okoliša zakon.

Istovremeno status takvih akata primjerice jedne zaštite okoliša programe nejasna, kako je zaštite okoliša zakon ne određuje i sudska praksa također usklađene u tom pogledu (npr. Regionalni upravni sud u Krakovu izjavila da se otpadom – kao dio zaštite okoliša programa – nisu lokalno zakonodavstvo; Međutim ovo stajalište nije uvijek prihvatiti).

Ta razlika u statusu strateške odluke je važno da je zajamčen pristup pravosuđu samo za one strateške odluke koje se smatraju „Lokalni zakoni.

Ne postoje posebna prava za nevladine organizacije izazov strateške odluke.

Za pojedinačne administrativne odluke, stalni pojedinaca i nevladinih organizacija može ovisiti o vrsti odluke. Opća pravila opisana u tablici iznad i posebna prava ekoloških nevladinih organizacija – u odgovoru na pitanje 2.

Postoje i određene izmjene u stalnom pojedinaca:

 • Zgrade zakon (bla) kaže da stranke u postupku o građevinska dozvola su samo podnositelj zahtjeva i vlasnici ili administratora svojstva nalazi u području građevine, dok „pogođenom području” se definira kao područje naveo posebne odredbe koje predviđaju ograničenja upotrebe područje (članak 28.2. i članak 3. stavke 20 bla). Takva odredba ograničenja znatno krug stranaka, kao „Posebne odredbe koje predviđaju ograničenja upotrebe područje” prilično rijetke.

Krug stranke građevinska dozvola postupak utvrđen je u skladu s općim pravilima (tj. na temelju AKP) samo ako u tom postupku „ponoviti procjena utjecaja na okoliš” provodi.

 • Zaštita okoliša zakon (epla) krug stranke u postupku o „sektorski” dozvola za emisije u zrak ili vodu kao i dozvola za stvaranje otpada. Prema epla odredbe, samo operater zahtjeva za dozvolu i vlasnicima imovine smještene u „ograničena uporaba područje” ako takvo područje utvrđeno za ugradnju stranke.

Krug stranke emisija dopustiti postupak utvrđen je u skladu s općim pravilima (tj. na temelju AKP) samo u vezi s IPPC dozvole (koje zahtijevaju Direktiva CNSO).

 • Zakonom da „stranka u postupku koji se tiče vode, dozvola se: (1) osobe zatraže dopuštenje; (2) vlasnik vodi; (3) vlasnik kanalizaciju kojima industrijske otpadne vode treba uvesti; (4) vlasnik postojećih vode unutar opsega utjecaja aktivnosti podložno vode dozvolu; (5) vlasnik zemljišta instrument unutar opsega utjecaja aktivnosti podložno vode dozvolu; (6) osoba pravo ribolova na područja primjene utjecaja aktivnosti podložno vode dozvola” (čl. 127.7. vode zakon).

Međutim, za razliku od gore dva navedena primjere čl. 127. vode zakon čini ne ograničavati krug stranke u postupku, ali samo određuje, još uvijek u skladu s čl. 28. AKP.

 • Geološke i rudarstvo zakon koji navodi da stranke u postupku o koncesije za vađenje mineralnih resursa su vlasnici nekretnina na kojem rudarske aktivnosti treba provoditi (čl. 41. geološke i rudarstvo zakon).

VIII. Pravno zastupanje

Ne postoji zahtjev za zastupati pravnik prije upravnih tijela i pred Administrativnu Prvostupanjski sud. Takva obveza odnosi samo na slučajeve na Upravnom sudu drugog stupnja – u žalbenom sukladne treba pripremiti advocate (adwokat) ili odvjetnik (radca prawny).

Određene odvjetničke tvrtke specijalizirane za prava okoliša. Osoba koja traži takav zakon društvo treba savjetovati s njihovih internetskih stranica kako bi provjerila njihova iskustva u tom području.

To da određene ekološke nevladine organizacije pružaju i određeni pravni savjeti (besplatno ili za snižene cijene), ali je obično projektnih (tj. funkcionira kada NGO-a provodi projekt u kojem pravne savjete za građane predviđen je). Stoga u praksi nevladine organizacije ne predviđaju takav savjet na trajnoj osnovi.

IX. Dokazi

Upravni sudovi odlučiti slučajevima na temelju dokumenata prikupljene tijekom upravni postupak koji prethodi sudskom faze kao postupak usredotočuje na provjeru ispravnosti postupka koje provode upravna tijela.

Kada sud članicama dokazi prikupljeni tijekom druge faze dostatni, poništi odluku i tijekom vratiti predmet upravne vlasti naručivanje ga ponoviti dokazi postupka.

Kako je navedeno gore, upravni sudovi ocijeniti dokazi prikupljeni tijekom upravnog postupka i stoga se ne provode vlastite dokaza postupka.

Upravni sudovi (koje obično ispitati ekološke slučajevima ne poziva stručnjake. Svoje odluke temelje se na dokumente prikupljene tijekom upravnog postupka. Stranke u postupku može podnijeti svoje prijedloge i argumenata i u teoriji bi ih popratiti stručnih mišljenja no ne mora ih se držati.

X. pravno sredstvo

Podnošenje žalbe upravno tijelo drugom stupnju ima suspenzivni učinak.

U iznimnim slučajevima tijelo prve primjer mogu izdati svoju odluku o tzv. bi neposrednog izvršivosti („zeleno svjetlo bi”). Odobravanje takvog zahtjeva utvrdi da odluka Prvostupanjskog može odmah provoditi bez obzira je li žalba podnesena ili ne (u ovom slučaju žalba nema suspenzivni učinak). Uvjeti pod kojima se bi neposrednog izvršivosti može se dodijeliti: zaštitu ljudskog zdravlja ili života, drugih bitnih javnih interesa ili posebno važno interes stranke.

Ako je nalog izdan, ne postoje druge mogućnosti dostupne na upravnoj razini da obustavi izvršenje odluke, međutim nalog (koja predstavlja dio administrativnih odluka može pobijati u upravni sud.

Za EIA odluke i za odluke ekološke dozvole za emisije (uključujući IPPC dozvole) može se dodijeliti u skladu s općim pravilima pod uvjetima kako je gore opisano.

Međutim u slučaju određenih infrastrukturnih projekata (kao što su ceste, zračne luke, poplava infrastrukture) posebna pravnih akata kojima njihove izgradnje proces koji predviđaju vrlo širok mogućnosti Razvijači za dobivanje bi neposrednog provedivost daje suglasnost za građevinarstvo (zezwolenie na realizację) projektu. U praksi u okviru tih posebnih pravnih akata, redoslijed neposrednu izvršivost takvih pristane dodjeljuje gotovo automatski – na zahtjev investitora.

Podnošenja žalbe upravnom Prvostupanjski sud ne automatski obustaviti izvršenje upravne odluke predmet pritužbe. Međutim, Upravni sud može obustaviti izvršenje odluke, na zahtjev podnositelja zahtjeva, u slučaju kada postoji opasnost da izvršenje može uzrokovati znatnu štetu ili učinke teško unatrag. U takvim slučajevima tužitelj mora dokazati da je prijetnja vjerodostojan.

Obično, podnositelj zahtjeva nije obvezan depozita bilo paušalni iznos (obveznice) kao jamstvo, međutim takve obveze mogu nametnuti sud u postupku u vezi građevinska dozvola. U slučaju kada se pritužba odbija, obveznice prijenosa investitora radi pokrivanja tražbinu.

U slučajevima kada je dodijeljena naloga neposrednog izvršivost na upravnoj razini (i nitko nije doveo u pitanje bi sud ili sud prihvatio narudžbu, Sud vjerojatno također odbije prijedlog odgodi izvršenje odluke (vidjeti presudu glavni upravni sud od 1. ožujka 2011. (I. osk 289/11) u kojoj je Sud naveo da odgodi protivilo ustanovi „trenutne izvršivost” i njezine propisani cilj).

XI. Troškovi

Podnošenje žalbe upravno tijelo drugog stupnja (uz istovremeno žalbeni postupak) je besplatno.

Teoretski, stranka u postupku (uključujući žalbenom postupku) i osobe s prava stranke može naplatiti troškove postupka koji (1) uzrok pogreške stranke, npr. kad tijelo mora ponoviti određenih akata tijekom postupka jer je stranka nije sudjelovati u ovom Aktu, (2) dogodila u interesu ili na prijedlog stranke i istodobno ne proizlaze iz zakonskih dužnosti tijela, npr. kad stranka zahtijeva poziva druge dodatne expert-witness. Troškove postupka mogu uključivati npr. putne troškove svjedoka i vještaka ili troškove pregleda na licu mjesta te – troškovi prevođenja u slučaju strance sudjelovati u postupku. Br. dostupnost statističkih podataka o koliko često tijela koriste tih odredbi; Međutim autori izvješću nikada u takvom slučaju u svojoj sudskoj praksi.

U slučaju kada osoba odluči odvjetnika (odvjetnika) ili iznajmljivanje stručnjak u upravnom postupku, on/ona mora pokriti svoje naknade. U upravnim postupcima svaka stranka pokriva vlastite troškove (upravnih tijela ne donesu odluku o troškovima).

Za sudske pristojbe za žalbu upravnog suda, Poljski pravni sustav koristi sudske pristojbe koji se razlikuju ovisno o „vrijednost slučaj”, ali samo u slučajevima kada je vrijednost predmet može se izmjeriti (ako se slučaju monetarne obveze, na primjer plaćanje naknade za korištenje okoliša ili administrativne kazne za nesukladnosti s okolišnim zahtjevima). U takvim slučajevima sudske pristojbe:

 • za slučajeve vrijednosti u pitanju do 10.000 PLN (2 500 EUR) – 4 % vrijednosti u pitanju, ali ne manje od 100 PLN (25 EUR);
 • za slučajeve vrijednosti u pitanju između 10.000 PLN (2 500 EUR) i 50.000 PLN (12,500 EUR) – 3 % vrijednosti u pitanju, ali ne manje od 400 PLN (100 EUR);
 • za slučajeve vrijednosti u pitanju između 50.000 PLN (12,500 EUR) i 100.000 PLN (25,000 EUR) – 2 % vrijednosti u pitanju, ali ne manje od 1500 PLN (375 EUR);
 • za slučajeve vrijednosti u pitanju tijekom 100.000 PLN (25,000 EUR) – 1 % vrijednosti u pitanju, ali ne manje od 2000 PLN (500 EUR) i najviše 100.000 PLN (25,000 EUR).

Međutim, u većini ekoloških slučajevima vrijednost predmet ne može izmjeriti. U takvim slučajevima, sud pristojba za prigovor upravni sud prvog stupnja u okoliš slučajeva utvrđenoj za 200 PLN (oko 50 EUR). Ovo je relativno male iznose i ne može se smatrati preprekom u pristup pravosuđu.

Sudske pristojbe za žalbu upravni sud drugog stupnja 50 % Prvostupanjski sud pristojbe pojedinom slučaju, ali ne manje od 100 PLN (25 EUR).

Osim sudske pristojbe stranke moraju pokriti svoje vlastite troškove (poput putuje sudu), uključujući odvjetnika troškovi (ako odluče da imaju odvjetnika).

Ni upravnim tijelima drugog stupnja, ni upravni sudovi pozivanje svjedoka ili stručnjaka, kako nema troškove povezane s njihovim sudjelovanje.

Međutim, stranke mogu i podnijeti nadležnom tijelu stručna mišljenja potpora stranke stav. Trošak takvog mišljenja ne nadoknađuje troškove izgubi spor.

„osnovna” odvjetnika naknada utvrđenih zakonom. Minimalna stopa u postupcima pred upravnim sudovima u ekološkom slučajevi) su:

a) u prvom redu – 240 PLN (60 EUR)

b) sudu drugog stupnja – 75 % iznad iznosa.

Navedeni se iznosi mogu povećati u danom slučaju suda do 600 % minimalne stope. Pri utvrđivanju konačnog iznosa odvjetnika naknadu, Sud uzme u obzir složenost slučaja, iznos rada potrebna itd.

Međutim, u praksi stvarne naknade odvjetnika prelazi navedeni iznosi (izračunavaju na satu ili danu) i podliježu pojedinačnim ugovorima između odvjetnika i klijenta. Dodatne pristojbe međutim ne nadoknađuje izgubi protivne strane.

Stručnjakove naknade su uvijek podložno pojedinačnih ugovora između stručnjaka i klijenta.

U slučaju tijela izgubiti slučaju moraju platiti pobjednik svoje troškove (Sud i pristojbe koje ne prelaze iznad zakonske porezne stope, ali ne troškovi potencijalnih stručnjaka), ali ako tijela Win – nemaju pravo tražiti svoje troškove.

XII. Financijska pomoć mehanizama

Osoba (fizička i pravna, uključujući nevladine organizacije) koji nisu u mogućnosti snositi sudske troškove ili najam odvjetniku može zatražiti upravni sud za dodjelu pravne pomoći koje u Poljskoj „pravo potpore” (Prawo pomocy). Zahtjevu se moraju priložiti dokaze o financijskim mogućnostima podnositelja zahtjeva. Pravo potpora obuhvaća izuzeće od sudske pristojbe i imenovanja of the Attorney koji – besplatno – predstavljat će tužitelj na sudu. Pravo potpora mogu poništiti ako razlozi bi prestati važiti. Međutim, postoje nikakve statističke podatke o učestalosti izdavanje ili odbijanje potpore sudova. Organizacija, a rijetko primjenjuje za takvu pomoć troškove postupka nisu previsoki.

Nevladine organizacije za zaštitu okoliša mogu primati javna sredstva za projekte koje provode. Javno financiranje mogu se pokrivati i troškovi povezani s pravnim postupcima (obično NVO-ovi imaju uvrstiti tu vrstu troškova u proračunom projekta).

Neke nevladine organizacije obavljati djelatnost koja se sastoji od zalaganje za druge nevladine organizacije ili pojedinci, uključujući pomoć u pravnim postupcima. Nevladinim organizacijama može primati javna sredstva za te aktivnosti. Kako se takva aktivnost projektnih, ne postoji popis nevladinim organizacijama koje se bave prava okoliša zagovaranje.

U Poljskoj postoje School klinike, međutim oni obično ne usredotočiti na prava okoliša.

XIII. Pravodobnost

Osnovne roku isporučiti odlukom upravnog odbora je mjesec dana i u posebno složenim slučajevima – dva mjeseca.

Međutim, tijelo može taj rok produžiti obavješćuje stranke u postupku o tome, razlozi kašnjenja i navodi novi rok za utvrđivanje slučaj.

U slučaju kada tijelo ne isporuči odluku o roku ili na obavješćuje stranke o razlozima kašnjenja, stranka može podnijeti pritužbu tijelu upravne vlasti druge primjer a zatim upravni sud.

Pritužbe se mogu podnijeti i u slučaju kada postupak predugačak (przewlekłość postępowania), odnosno kada produžavanja roka tijelo čini neopravdan.

Tijelo drugog stupnja, a zatim upravni sud, odluka prvostupanjskom tijelu utvrditi slučaj (izdati odluke).

Dužnosnik koji nije uspio utvrditi slučaj u vrijeme bez odgovarajućeg opravdanja, podliježe disciplinskim odgovornosti. Odredbama zakona ne navodi vrsta sankcije mogu se izreći Ured radnik (je unutarnje pitanje određenog uprave tijelo).

Osobe koje žele osporiti upravne odluke (pojedinac ili strateškim jednu) prije upravni sud podnosi tužbu u roku od 30 dana od odluke je isporučuje ili objavljena.

Obično ne postoje rokovi utvrđeni zakonom za sudove da dostavi presudu. Samo u određenim slučajevima navedenim zakonom postoje takvi rokovi – primjerice u pristupu informacijama slučajevi (vidi odjeljak III.).

Obično je sudski postupak pred Prvostupanjskim sudom donosi nekoliko mjeseci (oko 3 – 7 mjeseci). Sudski postupak pred drugostupanjskim sudom traje oko 6 do 12 mjeseci.

Kako je navedeno gore, obično ne postoje rokovi utvrđeni zakonom za sudove da dostavi presudu. Samo u određenim slučajevima navedenim zakonom postoje takvi rokovi – primjerice u pristupu informacijama slučajevi (vidi odjeljak III.).

Ne postoje sankcije protiv sudovi donose odluke u odlaganja.

XIV. Ostala pitanja

Okoliš odluke osporavaju stranke nakon izdaju se prvostupanjskom tijelu. Zatim, drugi primjer tijelo odluka može pobijati pred upravni sud

Nije bilo moguće otkriti informacije o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša pružaju javnosti na strukturiran i dostupan način.

O statusu upravnim postupcima administrativne slučaju riješiti na način „rješavanje” dogovoren između stranaka u postupku (koji se može smatrati alternativno rješavanje sporova). Obračun dogovorenih u prvom i drugom stupnju postupka.

Međutim, samo stranke u postupku, a ne nevladine organizacije (sudjeluju „s pravom stranke”) mogu sudjelovati u rješavanju.

U sudskim postupcima pred upravnim sudom, stranke u postupku mogu sudjelovati u posredovanju s ciljem rješavanja spora.

U praksi rješavanje u upravnom postupku kao i posredovanje prije upravni sud rijetko koristiti.

XV. Je stranac

Antidiskriminacija klauzule o jeziku ili zemlja podrijetla ne pruža izravno poljski procesnim zakonima.

Međutim, činjenica da zakoni ne isključuju stranih osoba iz dostupnih sudsku zaštitu znači da isplaćuju ista prava kao i poljski građani.

Međutim, sve postupke pred tijela Poljske i sudovi moraju provoditi u Poljskoj. To znači da stranci koji ne govore poljski moraju imati tumača.

Troškove prijevoda u postupcima pred upravnim sudom snose zakonom i – kad osvajaju slučaju – može zatražiti troškove od izgubi spor.

Pitanje troškova prevođenja u postupcima pred upravnim tijelima nije posebno uređena tako pravila u tom pogledu su nejasna.

XVI. Prekogranični slučajevi

U slučajevima kada je Poljska zemlji podrijetla (obavlja Poljska ima učinke na drugoj zemlji) Poljske postupovna pravila ne diskriminiraju i ne isključuju stranih javnih.

Međutim, postoje ni opće propise o tom pitanju. Problem je reguliran samo u slučajevima kada – sljedećim zahtjevima iz Espooa ili direktivama EU-a (EIA, IPPC) – poljski zakon predviđa tzv. prekogranični postupak. U tom slučaju postupak, vlade obiju zemalja (zemlja podrijetla i pogođene zemlje) odgovorni su za njegove provedbe.

U poljskom zakonodavstvu nema posebnih definicija „javnost” u prekograničnom kontekstu. Samo u slučajevima kada prekogranični postupak iz Espooa ili drugim međunarodnim sporazumima se zahtijeva i provesti pravila utvrđivanja zainteresirane javnosti u drugoj zemlji pružaju tim sporazumima.

Ne postoje posebni propisi za sudjelovanje stranih nevladinih organizacija u okoliš, međutim, Poljsko pravo ne isključuje nevladinim organizacijama iz drugih država iz mogućnost sudjelovanja u postupku prava stranke. Stoga se može zaključiti da vanjske nevladine organizacije za zaštitu okoliša imaju ista prava kao i nacionalnim nevladinim organizacijama.

Autori ovog izvješća nisu svjesni svaki pokušaj stranih ekološki ili drugim društvenim organizacijama sklopiti administrativni postupak u Poljskoj, to ne mogu procijeniti prakse na tom području (najvjerojatnije nema prakse).

Kada se slučaj pripada nadležnosti poljskih sudova, ne postoji mogućnost odabrati različite zemlje sud (tzv. „biranja najpovoljnijeg suda” ne postoje prema poljskom pravu).

Ostale poveznice

 • Nacionalno zakonodavstvo o pitanjima okoliša (na poljskom):

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.gdos.gov.pl/Articles/view/1916/Akty_prawne

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/prawo_dokumenty_strategiczne/PodstawoweAkty/

 • Glavna nacionalna tijela za okoliš:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mos.gov.pl/ http://www.gdos.gov.pl/
Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.gdos.gov.pl/

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/home/index.html (tijelo specijalizirano za informacije o okolišu)

 • Odvjetničkih komora:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.nra.pl/nra.php

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.kirp.pl

 • Ombudsman ured:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rpo.gov.pl/

 • Tužitelja:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.pg.gov.pl/


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016