Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

 • Startside
 • Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša - Rumunjska

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. #II
 4. Pristup informacijama slučajevima
 5. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 6. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 7. Drugi načini pristupa pravosuđu
 8. Pravna sposobnost
 9. Pravno zastupanje
 10. Dokazi
 11. Pravno sredstvo
 12. Troškovi
 13. Financijska pomoć mehanizama
 14. Pravodobnost
 15. Ostala pitanja
 16. Je stranac
 17. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Članak 35. rumunjskim ustavom uređuje pravo na zdrav okoliš http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35

Članak 35. Ustava osigurava razvoj cijelog zakonodavstva o okolišu blok radi postizanja zdrave, i konzervirane i uravnoteženog okruženju. Načela i opći okvir određuje hitne vladinih Pravilnik br. 195/2005 o zaštiti okoliša, odobrena Zakonom br. 265/2006, kako je izmijenjen.

Ustavom utvrđuju se pravila također za fizičke i pravne osobe – će obvezuju zaštite i poboljšanja okoliša.

Članak 21. Pristup pravosuđu Ustava pokazuje da:

 • Svaka osoba ima pravo pokrenuti postupak pred sudovima za obranu svojih zakonitih prava slobode i interesima.
 • Ostvarivanje tog prava ne ograničavaju pravo
 • Sve stranke imaju pravo na pošteno suđenje i rješenje unutar razumnog razdoblja
 • Administrativni posebna nadležnost nije obvezno i besplatno.

Tumačenje prethodno spomenute člancima zaključi da ste pristup pravosuđu za zaštitu okoliša i da to pravo ne može biti ograničeno.

U skladu s rumunjskim pravnim sustavom, ustav je pravni akt koji se nalazi na vrhu pravni piramida. Sve ostale normativni akti moraju biti u skladu s Ustavom odredbe.

Ustavno pravo okoliša mogu navoditi izravno u sudovima. Međutim, postoje zakoni daljnjem razvoju pravo na okoliš. S druge strane, ponekad sudovi i upravna tijela neće primjenjivati samo Ustava navodi da je Opći zakon koji se ne mogu primijeniti samostalno.

Prema članku 11. stavku 2. Ustava, ugovorima ratifikacije Parlamenta postaju dio nacionalnog prava. To znači da možete se izravno na međunarodnim sporazumima. Sve informacije iz 3. pitanje primjenjivo.

Arhuška je konvencija međunarodnog ugovora za ljudska prava. U skladu s člankom 11. Ustava dio je nacionalnim pravom. U skladu s čl. 20. ako postoje nepodudaranja između ugovorima o temeljnim pravima Aarhuške konvencije, i nacionalni zakoni, Međunarodni ugovor primjenjuje, osim ako nacionalnim pravom nije povoljniji odredbe.

Nakon što je ratificirale međunarodnim pravom učinke automatski u nacionalnom pravu, čime se pravo zainteresirane stranke pozvati joj izravno ili zajedno s ostalim normativni akti koje mogu opisati provedbeni okvir, ako je to slučaj, i nametanjem obveze upravnih tijela ili sudova da uzme u obzir njegovih odredaba. Arhuške konvencije nije ratificiran zakonom br. 86/2000.

II. Pravosuđe

Rumunjska je tri razine nadležnosti u građanskim i kaznenim predmetima:

 • 188 Sudovima, nekoliko u svakoj županije, saslušanje slučajevima sud
 • Sudova koji su u svakoj županija – 42, saslušanje slučajevima o žalbi
 • Prizivni sudovi, 15, saslušanja slučajeva na drugi razlog
 • Visokog kasacijskog suda i pravde – posebne nadležnosti

Postoje iznimke propisane zakonom ako sud Prvostupanjskom sudu, žalbeni sud ili čak Visokog kasacijskog suda i pravde, i slučajeve kada smo samo dvije razine nadležnosti, Sud i jedan žalbe.

Je kazneni progon organiziranog pored navedenom sudovima.

Svaki sud osim sudovima, ima različita područja, kao što su:

 • Civilno odjeljka, saslušanje samo građanskim predmetima,
 • Kaznenim odjeljka, saslušanje samo kaznenim predmetima
 • Administrativni dio, saslušanje samo slučajevima iz upravnog prava itd.
 • Teritorial vojni sud
 • Mlitary Tribunal

Ne postoje posebni sudove u pitanjima okoliša. Općenito, te slučajeve početi u administrativni dio Suda i zatim administrativni dio žalbenog suda o žalbi. Treću razinu nadležnosti, drugi razlog ne postoji u ovom slučaju. Ako upravni akt izdaje središnje tijelo, sud će se žalbeni sud i drugi bit će Visokog kasacijskog suda i pravde.

Okoliš slučajevima treba riješiti ne samo u administrativnim odjeljcima sudova, ali i u drugim odjeljcima, predmet spora nije upravni akt.

Nema mogućnosti za biranje sudova. Nadležnosti Suda su obvezujući i jasno navesti.

U slučajevima s tri razine nadležnosti, postoje dva žalbe:

 • jedan – koja predstavlja drugog ispitivanja slučaja i koja obustavlja Odluka prvog suda;
 • Drugo, postoje samo ograničeni razloga da se može pozvati i ne suspendirati prethodnih odluka općenito, uz neke iznimke koje propisuje zakon.

U slučajevima s dvije razine nadležnosti, administrativnog postupka o žalbeni sud ima mogućnost analiziranja slučaj u svim aspektima. Žalba u takvim slučajevima obustavlja odluka prvi sud.

U kaznenom pravu, prvi i drugi primjeri redovni pravni lijekovi i odluka može biti izvršiva kada postane konačna, u skladu sa zakonom.

Izvanredne mjere su:

 • „žalba za poništenje” ne usmjerene na ponovno suđenje, ali isprave neke očite pogreške, postupovne ili materijala;
 • „revizija” – nastoji vidjeti slučaj kada nekih novih pronađeni dokazi, poput: Sudac osuđen za kriminal povezan s predmetom, ili neke nove dokaze i da ne bi bilo moguće pronaći tijekom početnog suđenja ili novu odluku Suda je izrečena pod istim problemom, između istih dijelova itd.

Članak 18. Zakona br. 554/2004 o upravni sud postupak pokazuje da oni također imaju i kasacijskom postupku i neke reformatory prava.

Sud može:

 • Odlučiti da upravni akt poništena potpuno ili djelomično;
 • Obvezati tijelo da izdaje novu upravni akt, dokument ili provedbu određenih administrativni postupak;
 • Odlučiti ako administrativne postupke koji su učiniti izdavanje upravni akt na suđenje, zakonite ili ne;
 • Odlučiti o štete, ako to zatraži tužitelj;

O administrativnom ugovora, Sud može:

 • Odlučiti poništenje potpuno ili djelomično;
 • Obvezati tijela za potpisivanje ugovora ako tužitelj ima pravo na taj ugovor;
 • Nameću određene obveze za stranke;
 • Zamijeniti suglasnost jedne stranke ako javni interes zatraži;
 • Odlučiti o moralnu i materijalnu štetu;

Zaštite okoliša Zakona vladine vladina uredba br. 195/2005, čl. 5. propisuje da svaka osoba ima pravo pokrenuti sudski ili adrese upravnim tijelima za zaštitu prava na zdrav okoliš bez dokazati umanjenja pravu. Ekološke nevladine organizacije također su stalni na sudu u svakom ekoloških pitanja.

Nema druge posebne odredbe u vezi s ekološkim zakonodavstvom. Sudski postupak uređeno je Kodeksom o građanskom postupku.

Sud ne može djelovati na vlastitu inicijativu u Rumunjskoj. Međutim, sudovi mogu zatražiti od Europskog suda za prethodnu odluku

III. Pristup informacijama slučajevima

Zakona o slobodi informacija Sjedinjenih Država, 544/2001 propisuje da

 • Ako niste zadovoljni odgovorom primljene ili nije primila odgovor na zahtjev informacije, možete dati upravna pritužba javno tijelo i zatražiti da javni službenik odgovoran za Netočan odgovor/nedostatak odgovor, biti sankcionirana;
 • Možete zatražiti Sud obvezati ovlasti pružiti tražene informacije, i dobiti duševne boli. U praksi se naknada vrlo teško dokazati i stoga su vrlo rijetko dobiti.

Normativnim akt koji uređuje ekološke informacije vladine odluke br. 878/2005 o pristupu javnosti informacijama o okolišu. Ovaj Zakon završi, kada su thare situacija nije regulirano posebno za informacije o okolišu, s odredbom zakona br. 544/2001 o pristupu javnosti informacijama.

Člankom 15. stavak 3. GD 878/2005 navodi ako informacije o okolišu zahtjev odbacuje također treba pružiti obrazloženje razloga to i pružiti informacije o pristupu pravosuđu.

Zahtjev informacije mogu se usmeno ili pisanim putem.

Ako tražite informacije usmenim putem, tada, ako su podaci dostupni primit će te je odmah. Ako ne možete uputiti da podnijeti pisani zahtjev.

Trebate dobiti odgovor na pisani zahtjev u roku od 10 dana. Trebali biste dobiti odbijanje informacija, motiviranih u 5 dana. Ako informacije koje ste zatražili je prekomplicirano u 10 dana morate slovom točnim ovu situaciju i produljenju mandata na 30 dana.

Informacije o okolišu stavljaju se na raspolaganje podnositelju zahtjeva, u skladu s navedenom roku, što je prije moguće ili najkasnije mjesec dana od zaprimanja tijela javne vlasti. Ako tražene informacije o obujmu ili složenosti biti toliko velika da jednomjesečno rok ne može poštovati, potrebno je produljiti na dva mjeseca od zahtjeva prijem u javno tijelo. U takvim se slučajevima podnositelja zahtjeva obavješćuje što je prije moguće ili najmanje prije mjesec dana rok isteka, o produljenje roka za odgovor i proširenje razloga.

Ako niste zadovoljni odgovorom, možete:

 • Predmet upravne žalbu voditelju javno tijelo u 30 dana od ste primili odgovor ili ako odgovor treba primljene (nakon 10 dana). Javno tijelo mora organizirati Komisije koja će analizirati situaciju i da ću Vam poslati odgovor u roku od 15 dana;
 • Možete izravno zatražiti Sud obvezati javno tijelo pruža informacije i također zatražiti naknadu štete u 30 dana od ste primili nezakonitog odgovor ili od odgovor trebalo (nakon 10 dana).

Ako se informacije razvrstane, Sud neće imati pristup podacima ako sudac je odobrenje iz nacionalnog registra Ured za klasificirane informacije. Ako informacije nije razvrstana sud ima potpuni pristup. —. Povjerljive informacije mogu se utvrditi u ugovorima. U tom je predmetu Sud neće imati pristup povjerljivim podacima.

Ako sudac pronaći dostupnost informacija javnosti, i nije razvrstana, Sud može naložiti informacije smatraju povjerljivima. Ako se informacije razvrstane, Sud ne mogu u pristup informacijama suđenje učiniti. Možete pozvati na izuzeće nezakonitih razvrstavanje i druge predmet se formiraju i drugi sudac (odobrila nacionalni registar Ured za klasificirane informacije) će riješiti ovaj predmet, ili početak drugog ispitivanja zahtjeva za ukidanje ili za poništenje klasifikacije. U tim slučajevima, suci odobrila nacionalni registar Ured za klasificirane informacije pokušat će slučaj.

IV. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Nema žalbe protiv administrativnih odluka na nadređenog upravnim tijelom. One mogu samo se osporavati na Sudu nakon pošaljete upravna pritužba institucija koje je upravne odluke Vam dislike.

Upravne pritužbe je besplatno. Je uređena zakonom 554/2004 o upravni sud postupak. Svatko tko smatra da su njegova prava ili interesi prekršeni odlukom ima pravo podnijeti Administrativnom pritužbu tijelu koje je izdalo upravni akt ili njegovog nadređenog tijela, ako postoji. Zahtjev mora se podnijeti u roku od 30 dana od trenutka kada ste saznali o upravni akt

 • 6 mjeseca od trenutka kada ste saznali upravnog akta ako je upućena te odnosi druga osoba;
 • Ako vaš slučaj odnosi na administrativne ugovora, 6 mjesec od ugovora koje su izdane, izmijenjene, budući da neke od obveza iz ugovora disrespected jer dan Ugovor je istekao, ili ste saznali da jedan od odredbe u ugovoru nije jasno;

Prvostupanjske administrativne odluke mogu uzeti izravno na sud samo u posebnim upravnih sudova. U pitanjima okoliša ne postoje posebne nadležnosti.

Upravne pritužbe je obvezan uz nekoliko iznimaka:

 • Ako se podnese zahtjev za prava na vlastitom ili legitiman interes na tijelo i nije zaprimila odgovor u 30 dana, ili su odbijeni;
 • Ako ste napadale administrativnom normativni akt;
 • Ako ste napadale vladino Pravilnik ili u nuždi vladinih Pravilnik;
 • Iznimke nezakonitosti;
 • Ako ste ili predstavljaju župan, ombudsman, kazneni progon, nacionalne agencije za javni službenici;

Pravnim sredstvima podrazumijeva postupovnim i materijalnim kontrole. Za tehnička pitanja sudac može raspolagati tehničko izvješće/stručna razrađuje sudskog stručnjaka. Tehničko izvješće/stručna ima istu vrijednost kao drugi dokaz materijala/dokaza.

Sudovi mogu revidirati sve upravni akt, uključujući planovima korištenja zemljišta, zoniranje planova, okolišne dozvole itd.

Ne postoje posebni propisi za okoliš slučajevima. Svi su i redovito administrativnim postupcima Sud:

 • Svaka osoba ima stalni na sudu prema zaštiti okoliša Zakona vladine Pravilnik 195/2005. Ako ste fizička osoba morate opravdati interes za obavljanje slučaja. Ako ste NGO-a zaštite ljudskih prava ili samo okoliš, možete se pretpostavlja da opravdava legitimnim javnog interesa;
 • Upravne pritužbe je obvezno:
  • glede administrativne normativni akti u planovima korištenja zemljišta ili drugim kao odluke/naloga lokalnih županije, vlade itd. upravne žalbe može učiniti bilo;
  • Ako ste korisnik akta morate poslati u roku 30 dana od akt je ste;
  • treće osobe, morate poslati upravne pritužbe u 6 mjesec od akt je ste,
 • Sud nadležan je sud iz svoje sjedište ili od tijela sjedište, možete odabrati koja;
 • Možete dokazati svoj zahtjev s dokumentima, ispitivanja, svjedoka, pravosuđa stručnosti; Možete zatražiti i sud odlučuje dokazima koji su relevantni za slučaj;
 • Sud je neće pregledati materijalnu zakonitost akata, no relevantni zakon također omogućava tu mogućnost; To u potpunosti ovisi o razumijevanju suca o slučaju;
 • Ako ćete prelazi protiv planiranje potvrde, Sud može odbiti vaš slučaj jer rumunjski sudova praksa nije jednoglasno o toj temi.;

EIA [1] pregleda odluke mogu biti napadnute u Sud pod istim uvjetima navedenima gore.#1 Nema posebnih propisa.

Sudovi mogu revidirati utvrđivanje opsega odluke pod istim uvjetima kako je navedeno u prethodnim poglavljima.

U trenutku provjere i utvrđivanja opsega odluke u Rumunjskoj zapravo jednog te istog akta, pregled i utvrđivanje opsega provode u istoj fazi.

Pravnim sredstvima podrazumijeva postupovnim i materijalnim kontrole. Za tehnička pitanja sudac može zatražiti tehničko izvješće/stručna pripremila sudskih stručnjaka. Tehničko izvješće/stručna ima istu vrijednost kao drugi dokaz materijala/dokaza.

Sudjelovanje u javnom savjetovanju faza nije uvjet da stoji pred sudovima.

Pravno sredstvo uređena je čl. 14. i 15. Zakona br. 554/2004 o upravnog postupka na sudu. Pravno sredstvo može se podnijeti na sud odmah odmah nakon upravne pritužbe je javno tijelo, ili zajedno s glavnim zahtjevom. Postoje dva uvjeta koji moraju biti ispunjeni:

 • Imati dobro dokumentiran predmet
 • Dokazati neposredne štete

Ne postoje posebni propisi za IPPC [2] odluka ili odobrenja.#2 Oni će se analizirati isti kao bilo koji drugi upravni akt

Isti stalnog pravila primjenjuju na IPPC upravni akt kao i za svaki drugi akt.

Isti zahtjevi zatražit će pravno sredstvo u IPPC postupke kao i na EIA i bilo koji drugi upravni akt.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

U građanskim postupcima svatko može ići na sud protiv fizičkih osoba ili pravnih subjekata zahtijevati da svoje materijalno pravo na zdrave i uravnotežene okoliš treba poštovati. Prema članku 5.d) vladinih Hitna vladina uredba br. 195/2005 – Zaštita okoliša zakona, „svaka osoba ima pravo uputiti upravnim i/ili sudskim tijelima o zaštiti okoliša, izravno ili putem nevladine organizacije za zaštitu okoliša, bez obzira umanjenja pravo”. Da, možete zatražiti sve radnje ili propuste koji bi osigurali poštovanje vaše pravo na uravnotežene i zdrave okoliša, kako je navedeno u rumunjskog Ustava, čak i ako niste izravno pretrpjela nikakvu štetu. Međutim, ako Vaša prava nije umanjena, prema članku 5.e), imate pravo na naknadu.

Ako se predmet Vaše tvrdnja bi upravni akt koji je izdan ili je trebala biti izdane (propust), tada će se baviti upravnih sudova i trebate predmet vaše pritužbe protiv upravnog tijela, zajedno s korisnikom upravnog akta. Međutim, u administrativne postupke, također moraju dokazati kršenje sadržajnog prava – privatna legitimni interes. Ne morate stalnog na sudu ako imate samo pozvati na opće zaštite ljudskih prava ili okoliša – Javni legitimni interes. Samo nevladine organizacije (zainteresirane socijalne organizacije uključujući također i udruge i zaklade) mogu pozivati na sudu kršenje javne legitimni interes.

Upravni sudovi također slučajevima protiv državnih tijela u skladu sa Zakonom br. 554/2004 u pogledu administrativnih sudski postupak. U skladu s čl. 1. ovog zakona svatko može podnijeti pritužbu Sudu protiv upravnom tijelu privatne ili javne zakoniti interes ili materijalna prava bilo narušavaju upravni akt koji je izdalo to tijelo, ako ne rješavanje zahtjeva, u skladu s rokovima iz različitih zakona. Na primjer odgovoru na predstavku u 30 dana. Ako ste pretrpjeli svaku štetu možete zatražiti i naknadu.

U skladu s člankom 8. istog zakona, smatrate li da:

 • Vaših legitimnih interesa ili vašim zakonskim pravima su prekršila administrativno jednostrani akt,
 • ste ne sadržaj s odgovor na upravne pritužbe ili ako niste bio dobila nikakav odgovor upravnom pritužbe,
 • Vaš zahtjev nije riješena na pojam propisanim zakonom
 • upravnog tijela odbila riješiti vaš zahtjev

Upravno tijelo odbilo izvrše administrativno djelovanje koje su potrebne za ostvarenje i zaštitu vaših prava ili zakoniti interes može sud:

 • Djelomično ili potpuno poništenje upravni akt
 • Otklanjanje štete koju ste pretrpjeli
 • Naknada za moralna šteta

Ako ste NGO-a može sudu sve navedeno ako ste zaštitu javnog legitimni interes.

Ako niste, možete pozvati na legitimni interes samo ako je kršenje javne zakoniti interes logičan je rezultat umanjenja materijalnog prava ili privatnog legitimni interes.

Nadležna tijela u odgovornosti za okoliš pitanja su:

 • Županijska agencije za zaštitu okoliša (članak 6. vladinih Hitna vladina uredba br. 68/2007 koje je prenijelo Direktiva 2004/35/EZ o odgovornosti za okoliš u pogledu);
 • Nacionalne ekološke straža (čl. 9 iz vladinih Hitna vladina uredba br. 68/2007) da ima ovlast kontrole i kazne onima kršenja zakonodavstva o okolišu;

U skladu s člankom 20. od vladinih Hitna Vladina Uredba broj 68/2007, svaka osoba, ili možda utjecati ekološku štetu ili smatra da prava ili zakoniti interes, može:

 • poslati očitovanja nacionalnim ekološkim straža
 • od županija agencije za zaštitu okoliša za poduzimanje mjera u skladu s vladinim Hitna Vladina Uredba br. 68/2007

U skladu s člankom 20. stavkom 2., smatra se da nevladine organizacije za zaštitu okoliša” prava i legitimne interese ugrožene, te mogu rješavati u svim situacijama, gore navedena tijela.

Odluke upravnih akata ili se pred upravnim sudovima u skladu s općim pravilima navedenim zakonom broj 554/2004 o upravni sud postupak (članak 25. vladinih Hitna vladina uredba br. 68/2007). Možete predmet upravne žalbe protiv odluke Agencije u roku od 30 dana, ili djeluje u sudu protiv izostanka odgovora na Vaš zahtjev djelovanja. Ako nema odgovora upravnom pritužbe ili odgovor nije zadovoljavajući, možete zatražiti od suda da preispita odluku unutar 6 mjeseca od izostavljanje ili primitka negativan odgovor.

Odluka tijela mogu biti napadnute u sud kako je opisano prije, u skladu sa Zakonom 554/2004 o upravni sud postupak. Također, u skladu s člankom 5. hitnim vladinih Pravilnik 195/2005 o zaštiti okoliša, svatko može ići na sud protiv ekoloških HARMS i tražiti od Suda da poduzme mjere protiv onečišćivač.

Ombudsman nema Posebni okolišni ovlasti. On ima nadležnosti u zaštite prava i sloboda pojedinca. Ombudsman može između ostalog:

 • Rješavanje pritužbi koje šalju ljudi;
 • izdavanje savjeta Ustavnog suda;
 • Pokrenuti postupak u upravni sud sukladno Zakonu br. 554/2004 u pogledu administrativnih sudske postupke (vidi sljedeći odlomak);
 • Predmet žalbe u interesu prava Visokog suda i kasacijskom postupku;
 • Izvješća u Parlamentu. Izvješća može preporučiti izmjene zakonodavstva;
 • Izvješća u Parlament ili premijera ako se tijekom njegovog istraživanja, susreti zakonodavstva koji krši vladavine prava;

Prema upravnog prava Ombudsmana je u sudu protiv svih nezakonitih upravni akt, uključujući akta u pitanjima okoliša. U skladu s čl. 1. zakona broj 554/2004 u pogledu administrativnih sudskom postupku, Ombudsman može djelovati samo ako ona/on to zatraži predstavke. Ako Ombudsman datoteke slučaj upravni sud možete kao predstavke postati tužitelj. Ako vam odbiti, sud će poništiti slučaj.

Državni odvjetnici

U skladu s člankom 1. stavkom 4. Upravno pravo broj 554/2004 javni tužitelj ima ovlast zatražiti da Sud poništi jednostrane pojedinim upravnim aktima kojima se krše prava, interese i legitimne interese osoba koje će postala tužitelji u slučaju prije upravni sud. Javni tužitelj može započeti takvom slučaju samo s prethodnim sporazuma koje je stranka čiji pravo slobode ili kamata je narušen.

Kada javni tužitelj smatra da legitimni javnog interesa je prekršila administrativno normativni akt, može djelovati protiv ispred upravni sud. U tom slučaju, ako funkcioniranje upravnog javnih usluga bi ozbiljno narušeno, može zatražiti pravno sredstvo.

Tužitelj nema druge posebne nadležnosti u pitanjima okoliša. On/ona može progona ekoloških zločina kako je propisano zakonom.

Javno tijelo koje je izdalo upravni akt može tražiti od suda za poništenje ako akt proizvodi učinke te ne mogu opozvati agencija. Sud će analizira zakonitost akata koje se izdaju u skladu s njime te učinci tih akata.

Nema privatnih kaznenog progona u Rumunjskoj.

Sukladno članku 3. stavak 12. vladine odluke 57/2009 koja uređuje otpisi i funkcioniranju Ministarstva za okoliš, ta institucija osigurava nadzor i poštovanje prava okoliša na nacionalnoj razini, pojedince i pravne osobe stoga također upravnog tijela.

Ministar je smjeru inspekcijskih i nadzornih obavljati taj zadatak.

Sposobnosti ombudsmanu i tužitelja zatražiti da Sud poništi nezakonitih administrativni dokumenti su gore opisano.

Prefekta mogu napad na sudu upravne odluke poduzele lokalne županija, ostvaruju zakonitosti kontrole, kao opće nadležnosti.

VII. Pravna sposobnost

 1. Opis pravnog položaja pravila primjenjiva za različite vrste postupaka i različitih subjekata. Opišite kako koncepte umanjenje pravo dovoljno interesa itd. se oblikuju u vašoj zemlji.
  (koristiti donja tablica)

Pravna sposobnost

Upravni postupak

Sudski postupak

Pojedinci

X

X

NVO-i

X

X

Drugih pravnih subjekata

X

X

Ad hoc skupine

X

X

vanjske nevladine organizacije

X

X

Sve druge [3]#_ftn3

X

X

Javni tužitelj, Ombudsman i javnim tijelima kako je opisano u poglavlju VI. točki 2.

Javno tijelo može djelovati kao i svaka druga osoba protiv koje je izdala druga tijela javne vlasti ako prava ili zakoniti interesi bili krše. Međutim administrativnih tijela gotovo se ne upotrebljavaju te ovlasti.

Vladine Pravilnik 195/2005 o zaštiti okoliša također naglašava da nevladine organizacije za zaštitu okoliša imaju pravnu osnovu na sudu u slučajevima čiji je cilj zaštita okoliša. Ne postoje posebna pravila za različite razine zaštite okoliša.

Sud djelovanja u upravnim sudovima podliježe pravilima koje propisuje zakon broj 554/2004, gore opisano. Privatni fizičke ili pravne osobe mogu osporiti upravni akt uključenja javnosti legitimni interes, ako je posljedica povrede individualno pravo ili privatno legitimni interes.

Ostale državne ustanove ili tijela ima ovlasti opisane u poglavlju VI.

Primjenjuju se ista pravila za stajaće pojedinaca/nevladine organizacije za EIA i IPPC-a postupci iz poglavlja V.

VIII. Pravno zastupanje

Odvjetnicima predstavljaju interese jedne stranke na sudu. Pravni savjetnik nije obvezna u pitanjima okoliša ili u svim pitanjima osim kaznene predmete, u skladu s Kodeksom o kaznenom postupku. U kaznenim predmetima, uključujući ekoloških zločina, optužena mora pomagati odvjetniku.

U skladu s novim kod za parničkom postupku, stranke moraju pomagati odvjetniku u drugom stupnju.

U Rumunjskoj postoje sve više odvjetnici zanima zaštita okoliša jer osigurava vrsta popularnosti i priznavanje svojih odvjetnika. To je prijeko potrebna priznavanja budući ikakvih oglašavanje odvjetnika nezakonita u Rumunjskoj.

IX. Dokazi

Ne postoje posebna pravila u pitanjima okoliša. U skladu s člankom 13. Zakona br. 554/2004 o upravni sud postupak, sud mora naložiti upravne vlasti dostaviti sve dokumente koje su razmatrane kada su izdane akt čije se poništenje traži za. Tužitelj može pružiti sve dokaze dokazati navode: dokumenti, interrogatories, sudstvo znanja i/ili svjedoka.

U građanskim i kaznenim postupcima sud nema obvezu snagu tuženiku da dostave dokumente. Međutim postoji postupovne uredbe koja bi omogućila Sudu da smatraju da stranka koja odbije pokazati određeni dokumenti, priznaje se tvrdnja druge stranke, samo u građanskim stvarima.

Dokaza koje su stranke predložile na početku sudski postupak, odmah iza svih ostalih postupovnih iznimke odbacila Suda. Sud može naložiti dokaza na vlastitu ako smatra da istine se prema aktivnu ulogu Suda. Međutim, tu ulogu, primjenjuje se samo u građanskim stvarima, ograničava pravo tužitelja raspolaganja vlastitu postupak. Dokaze treba prvo dopušta Sud i zatim uistinu uzete sudu. Nema razlike između građanskog postupka i administrativni postupak.

Međutim, građanskom postupku ima tri nadležnosti koraci: Sud i dva žalbe. U prvom Suda i u prvom žalbenom nikakvim dokazima može predložiti Sudu, a Sud će samo dozvoliti dokaze da je korisno za predmet. U drugom žalbu samo dokumenti mogu se kao dokaz. Žalba može biti prihvatljivi samo na ograničen razloga navedenih u građanskom postupku.

U upravnom postupku postoji samo Sud i jedan žalbe. U žalbi samo dokumenti mogu biti dopušteni kao dokaz, ali sud može analizirati slučaju o svim aspektima, kako bi se nadoknadili nedostaje žalbu u ovom postupku.

Sudske stručnjake pružiti pravnu stručnost. Njihove naknade plaća stranka koja je zatražila stručnosti. Stranke mogu zatražiti od Suda kako bi svoje stručnjake koji će sudjelovati na stručnost učiniti sudskih stručnjaka. Sud može također bi stručnost izvršava institute ili specijalizirane laboratorija.

Ako nitko na popis sudske stručnjake ima posebne zatražila slučaju, Sud može narediti poznati znanstvenik ili osobnost u potrebna područjem stručnog znanja, kao profesor Sveučilišta u. Te su odredbe uređene građanskom postupku.

U pogledu tehničke zaključci stručne, sud mora razmotriti ti zaključci. Međutim, Sud može zanemariti stručnosti ako je izvršen uz kršenje postupovnih normi u vezi sa sudskom znanja ili ako je zaključak u suprotnosti s predmetom postupka.

Nema razlike u upravnom postupku i građanskog postupka, ne postoje posebne odredbe za pitanja okoliša u pogledu pravnu stručnost.

X. pravno sredstvo

Osnovno pravilo je da nema supresivno učinak u svim okolnostima. U svim slučajevima suda mora biti čije se pravno sredstvo. Učinci akta bit će suspendiran samo ako pravno sredstvo je priznao Sud. Žalba protiv odluke Suda o dodjeli pravne zaštite neće obustaviti izvršenje ove Odluke.

U izvlaštenje postupci upravne odluke se odmah izvršava. Pravo vlasništva prenosi iz privatnog vlasnik država putem jednostranog upravni akt odmah nakon pranja koje nudi expropriator poslanih na bankovni račun (privatni vlasnici mogu dobiti novac samo ako ne poduzima tužbe protiv expropriator traži više novca). Je pravno sredstvo s namjerom da obustavi taj je transfer nedopuštenom prema izvlaštenje prava broj 255/2010.

Ostali administrativni akata također izazivaju učinke bez obzira na poništenje postupak. Jedini učinak odgode pruža pravne zaštite.

Pravno sredstvo moguće je u upravnom postupku i civilnim kodeksa postupanja.

U administrativnim postupcima pravne zaštite pogledu samo obustave učinaka administrativne jednostrani akt.

U građanskim postupcima Sud može izdati pravno sredstvo za osiguranje zaštite prava, sprečavanja neposredne štete, i za uklanjanje prepreka za izvršenje sudskog naloga. Izdavanje sudskog naloga daje samo na hitna pitanja i samo u ograničenom vremenskom razdoblju.

U skladu s člankom 14. Zakona 554/2004 u pogledu administrativnih sudski postupak, možete zatražiti pravno sredstvo odmah nakon podnošenja upravne pritužbe na javno tijelo koje je izdalo akta, prije podnošenja sudu zahtjev za poništenje akta.

Prema članku 15. zakona 554/2004 o upravni sud postupak pravne zaštite može također zatražila zajedno s zahtjev za poništenje ili putem zasebne zatražiti da se do Prvostupanjski sud donese odluku o poništenje akta.

Morate dokazati da je slučaj i opravdane i da bez pravno sredstvo neposredna šteta mogla biti pretrpjeli.

U parničnom postupku je pravno sredstvo odobreno u hitnim slučajevima i na određeno razdoblje kako je gore opisano.

U upravnom postupku i građanskom postupku žalbe može se podnijeti u roku od 5 dana od pisanog odluke Suda.

XI. Troškovi

 1. Koje su kategorije troškova podnositelj zahtjeva suočava pri traženju pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša? (5 – 10 rečenice)

Kategorije troškova su:

 • Naknada Suda
 • Naknada odvjetnika
 • Naknadu sudskih stručnjaka
 • Troškove druge stranke prema načelo „gubitnik plaća”
 1. Dati procjenu suda naknada (naknada za pokretanje postupka na Sudu, u različitim vrstama postupaka) i pristojba za žalbu primjenjuje u vašoj zemlji. (3 – 5 rečenice)

Sudova naknade uređuje Hitna vladina Pravilnik broj 80/2013.

Naknada za upravni sud se razlikuje između 11 EUR (50 RON) i 66 EUR (300 RON).

Pristojbe za građanski sud u skladu s vrijednost predmeta. Postoji više kriterija koje određene vrijednosti utvrđene zakonom.

 • Ako vrijednost slučaju potpada pod 111 EUR (500 RON), sudska pristojba iznosi 8 %, ali ne manje od 4 EUR (20 RON)
 • Ako vrijednost postupka bude između 111.1 (501 RON) i 1 111 EUR (5000 RON), naknada Suda je 8 EUR (40 RON) plus 7 % za iznos viši od 111 EUR (500 RON);
 • Ako između 1 111 EUR (5000 RON) i 5 555 EUR (25000 RON), naknada Suda je 78 EUR (355 RON) plus 5 % za iznos viši od 1 111 EUR (5000 RON);
 • Ako ulazi između 5555, 1 (25001 RON) i 11 111 EUR (50000 RON), naknada Suda je 301 EUR (1355 RON) plus 3 % za iznos viši od 5 555 EUR (25000 RON)
 • Ako ulazi između 11111, 1 (50001 RON) i 55 555 EUR (250000 RON) naknada Suda je 467 EUR (2105 RON) plus 2 % za iznos viši od 11 111 EUR (50000 RON)
 • viši od 55 555 EUR (250000 RON) – 1 356 EUR (6105 RON) plus 1 % za iznos viši od 55 555 EUR (250000 RON)

Pristojba za žalbu kao drugi razred nadležnost je polovica naknada na sud, ali ne manje od 4 EUR (20 RON):

Pristojba za žalbu kao trećeg razreda nadležnosti pristojba iznosi 22 EUR (100 RON) u kasacijskom postupku razloga uređeno u čl. 488. stavcima 1. točkama 1. – 7. iz Nova civilna kodeksa postupanja. Ako su razlozi koji se odnose na primjenu materijalno pravo u slučajevima koji se mogu vrednovati u novcu, naknada Suda je 50 % od iznosa plaćenog prvim sudom ali ne manje od 22 EUR (100 RON). Za slučajeve da ne mogu se vrednovati u novcu naknada Suda je 22 EUR (100 RON).

Ako je žalba podnesena protiv odluke Suda o:

 • Obustava suđenju, pristojba iznosi 4 EUR (20 RON)
 • Poništenje suđenje jer pristojba Suda nisu plaćeni, ili drugim slučajevima kada predmet nije trialed, naknada Suda je 11 EUR (50 RON).
 1. Dati procjenu vještačenje, odvjetnik pristojbe i druge naknade kategorije tipične u pitanjima okoliša. (10 rečenice)

Nema kriterij za procjenu naplatu stručne ili odvjetnika. Naknadu za stručnjak iznosila oko 2000 eura i naknadu za odvjetnika koji ne rade za nevladine organizacije za zaštitu okoliša, barem 1 000 EUR.

Vrlo malo odvjetnici rad u nevladinim organizacijama kako bi pristup odvjetnicima vrlo teški.

 1. Što je trošak pravno sredstvo/privremene mjere? Depozit/cross-undertaking odštete potrebna? (3 rečenice)

Naknada zatražiti pravno sredstvo u građanski sud je 4 EUR (20 RON), ako nije vrednuje u novcu. Ako je pristojba Suda se vrednuje u novcu, pristojba iznosi 11 EUR ako vrijednost utvrđena u 444 EUR (2000 RON) i 44 EUR (200 RON) ako utvrđena vrijednost viša od 444 EUR (2000 RON).there depozita nije potrebno.

Su pravno sredstvo u upravni sud nije naveden, stoga treba primjenjivati čl. 27. koja se odnosi na bilo kojim drugim slučajevima koji ne mogu se vrednovati u novcu. U takvim slučajevima naknada Suda je 4 EUR (20 RON).

 1. Se „gubitnik plaća” prednost? Kako se to primjenjuje sudova? Koje su iznimke kada to pravilo ne primjenjuje? (5 – 10 rečenice)

Gubitnik plaća načelo primjenjuje se svaki put kada druga stranka traži troškove da je za potporu tijekom ispitivanja. Ako druga stranka ne zatražiti takvi troškovi zatim načelo ne primjenjuje. Sud također može nadoknaditi troškove ako samo dio vašeg zahtjeva primljena i odbačena. U tom slučaju, Sud može nadoknaditi troškove, tako da ni jedna stranka isplaćuje preostali dio ili ništa ako cijelu svotu bi naknadu.

XII. Financijska pomoć mehanizama

 1. Sudovi mogu osigurati izuzeća od proceduralni troškovi, pristojbe, podnošenje naknade, procjena troškova itd. u pitanjima okoliša? Koji su uvjeti ove? (10 rečenice)

Pravne pomoći u skladu s hitnim vladinih Pravilnik br. 51/2008, primjenjuje se samo u građanskim stvarima, za:

 • Naknada odvjetnika;
 • Naknade vještaka ili usmeni prevoditelj;
 • Naknada pravne ovrhovoditelj;
 • Sudske pristojbe – izuzeća, smanjenja, odgoda, kašnjenja;

Maksimalni iznos dodijeljene kao pravna pomoć u jednoj godini može biti jednak najmanje 10 bruto plaće utvrđeno u godini nakon što je zahtjev za pravnu pomoć.

Pravna pomoć odobrava se ako vaša mediju neto dohodak po obitelji u zadnja dva mjeseca od zahtjeva pravne pomoći podnesen je u približno 70 EUR (300ron). U tom slučaju pristojbe će u potpunosti biti obuhvaćena države.

Ako prihodi pod približno 145 EUR, naknade će biti 50 % podupire države.

Hitne vladinih Pravilnik br. 80/2013 uvela mogućnost da pravna osoba ima pravo na pravnu pomoć za suda naknada (izuzeća, smanjenja, odgoda, kašnjenja), ako:

 • Naknada Suda više od 10 % prosječne neto dohotka u zadnjih 3 mjeseca djelatnosti;
 • Pravni subjekt pod razvrgnuće ili likvidacije ili roba zaplijenjen
 • Sud, analiziranje opću gospodarsku i financijsku situaciju, smatra da iznos sudske pristojbe bi negativno utječu na djelatnosti pravne osobe;

XIII. Pravodobnost

Ovisno o vrsti odluke, postoje različiti rokovi propisani zakonom. Odgovor mora se dostaviti unutar 30 dana predstavke upravno tijelo ili upravne žalbe. Upravni akt u 30 dana. Ako nadležno tijelo nije uzelo odluku u ovaj izraz, akt se smatra izdanim prešutno nadležnog tijela. Ovo se pravilo ne primjenjuje ekološke dozvole. Ne postoje rokovi za izdavanje dozvola. Za EIA dozvola, ako korisnik projekta ne pruža sve informacije potrebne za izdavanje ekološku dozvolu u dvije godine jer je zahtjev podnesen, zahtjev za okolišnu dozvolu bit će odbijene.

Ne postoje sankcije protiv upravni odbori donose odluke u odlaganja propisani zakonom.

U skladu s člankom 22. Zakona 544/2001 Sud prava obvezati javno tijelo ili ustanova pružiti zatražene informacije i platiti naknadu.

Ne postoje posebni propisi za rokove sudskih postupaka u pitanjima okoliša.

Je pravno sredstvo u upravni sud može suditi u Prvostupanjski sud između dva mjeseca i godinu dana i u žalbenom još dva mjeseca i godinu dana. Pravo određuje da su takvi slučajevi hitnim i treba suditi hitno.

Je pravno sredstvo u građanski sud je suditi hitno. Odluka mora isporučiti u 24 sata i pisana odluka treba navesti u 48 sati od odluka je izražen.

Je zahtjev za poništenje u prvom stupnju mogao poduzeti najmanje dvije godine i istu za žalbu. Slanje pisanog odluku stranka poduzme vrlo dugo. Dok se žalba ne može podnijeti.

Nakon pravosuđa istraživanja, stvaranju odluke može se odgoditi za 7 dana, nekoliko puta. Nema Uredbe u pogledu koliko puta Sud može odgoditi pružanje odluke. Pisana odluka treba biti dostavljena strankama unutar 30 dana. Taj se izraz samo preporuku za sudaca.

Ne postoji rok za Sud za donošenje odluke.

Ne postoje sankcije protiv sudovi donose odluke u odlaganja propisani zakonom. To može računati za ocjenjivanje suci ako se dokaže da su utemeljeni motiv na disrespect uvjetima. Sudaca stegovno odgovoran.

XIV. Ostala pitanja

Okolišne dozvole su administrativnih akata i može osporiti u upravnim sudovima nakon su izdane. Javnost je treća strana u tim postupcima, javnost može predmet administrativne pritužbu u roku od 6 mjeseci od javnosti ustanovi na postojanje akta. Pritužbu Sudu mogu se podnijeti na 6 mjesec od odgovor od upravnog tijela zaprimljena je ili je trebala biti primljene.

Informacije u pitanjima okoliša nije dobro strukturirane. O zaštiti okoliša agencije stranicama informacije nisu organizirani za svaki projekt nego glavne kategorije: izvješća o okolišu, okolišne dozvole, javne objave itd., tako da ako želite prikupljati informacije za jedan projekt morate pretraživanje svih kategorija među dokumenata koji pripadaju stotine drugih projekata. Da podaci u pitanjima okoliša vrlo teško utvrditi. Ne postoje dobro organiziran baze podataka s projekata procijeniti ili koja su ocijenjena u prethodnim godinama. Sljedeće se web-mjestu svih zaštite okoliša agencijama u državi: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.anpm.ro/

Nema ADR alternativnog rješavanja sporova u Rumunjskoj dostupne javnosti u pitanjima okoliša. Međutim Zakon 192/2006 o posredovanju mogu se primjenjivati.

Posredovanje regulirana zakonom 192/2006 i Zakon 115/2012. Počevši od dana 2012. listopadu 12. u građanskim, trgovačkim ili kaznena djela (zaštita potrošača, obiteljskog prava, neighborly odnosa, profesionalne odgovornosti, građanske predmete čija je vrijednost ispod 11 111 EUR i u kaznenim stvarima za isplativo činiti prekršaje koji se istražuju samo u slučaju prethodnog pritužba), informacije o prednostima posredovanja je obvezno.

XV. Je stranac

Antidiskriminacija uređena vladinih Pravilnik 137/2000.

Nema posebnih diskriminacije klauzule u postupovna pravila, no ne govoreći rumunjski imaju pravo na prevoditelja i prevoditi dokumenata.

Članak 16. rumunjskog Ustava te člankom 4. stavak 1. Zakona 303/2004 obvezati suci i Okružni odvjetnici osigurati jednakost pred zakonom i jednak tretman svih sudionika u sudskog postupka, bez obzira na njihov status.

Usmeni prevoditelj mora odobriti sud ako stranka ne govore rumunjski. Tuženik ima pravo, u kaznenim predmetima, iskoristi svoje materinskom jeziku.

Stranka koja namjerava koristiti određene dokumente kojima se dokazuje navoda na sudu obratiti za prijevod. Prijevod mora vršiti u rumunjskom za sud te jezika druge stranke.

Vlada podržava troškovi u pitanjima okoliša samo prema pravnoj pomoći za vladine Pravilnik 51/2008.

U kaznenim predmetima, stranke koje ne govore ili ne razumiju rumunjski imaju pravo, besplatno, uzeti u obzir predmet na sud i podnijeti zaključci Sudu putem tumača.

XVI. Prekogranični slučajevi

Ne postoje posebna postupovna pravila o slučajevima koji uključuju pitanja okoliša u drugoj zemlji. Ako je javni iz neighboring država želi pokrenuti postupak u Rumunjskoj ili upravno tijelo ili društvo, javno moraju poštovati rumunjski pravila o postupku. Rumunjska ratificirale Espooa tako da postupak uređena iz Espooa primjenjivat će se za projekte i planovima iz Espooa i morske Protokola.

U rumunjskom zakonodavstvu svatko može smatrati javnost.

Uredbe za stalni je opisan u poglavlju IV., V., VII.

Zaključno ako ste nevladine organizacije ili pojedinca morate stalnog na rumunjskim sudovima protiv štete na okolišu, kao zainteresirane javnosti. O pravnoj pomoći, ako ste građanin EU-a možete dati takve zahtjeve. U skladu s vladinim Hitna Vladina Uredba 51/2008, osim pravne pomoći opisane u poglavlju XII., građani EU-a može zatražiti pravnu pomoć za:

 • Prevoditelj troškova;
 • Prijevode dokumenata;
 • Putovati u Rumunjsku ako prisutnosti obavezno;

Kad za privremene mjere i pravno sredstvo, opisane u prethodnim poglavljima. Nema druge posebne odredbe zakona.

 

[1] Procjena utjecaja na okoliš

[2] Integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016