Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija
 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. #II
 4. Pristup informacijama slučajevima
 5. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 6. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 7. Drugi načini pristupa pravosuđu
 8. Pravna sposobnost
 9. Pravno zastupanje
 10. Dokazi
 11. Pravno sredstvo
 12. Troškovi
 13. Financijska pomoć mehanizama
 14. Pravodobnost
 15. Ostala pitanja
 16. Je stranac
 17. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Prema Ustavu, u Sloveniji svatko ima pravo na zdrav život okoliš, iako država ima dužnost promicati kao zdrav život okruženju. Svatko ima obvezu zaštite prirodnih područja od posebnog interesa i rarities i države i lokalnih zajednica skrbi za njihovo očuvanje. Nadalje, stjecanje i koristi vlasništva trebalo bi ispunjavanje ekoloških funkciju. Svi gore navedeni prava provode u skladu sa zakonom. Postoji slobodan pristup pravdi i svatko može štititi svoja ustavna prava prije Ustavnog suda, ako mogu dokazati pravni interes u skladu s pravom i ako sve ostale pravni lijekovi iscrpljeni. Građani također mogu pozvati na ustavno pravo zdrav okoliš izravno u upravnim ili sudskim postupcima. Upravna tijela i sudovi mogu izravno primjenjivati Arhuške konvencije, od Ustava navodi da ratificira Međunarodni ugovori treba koristiti izravno.

II. Pravosuđe

Slovenska pravosuđa organizirana je u tri slučaja:

 • Prvi primjer: County Courts („okrajna sodišča”) i okružni sudovi („okrožna sodišča”)
 • Drugi primjer: Viši sudovi („višja sodišča”)
 • Treći primjer: Vrhovni sud („Vrhovno sodišče”)

U prvom stupnju, manje važnih slučajeva su saslušani pred županijskim sudovima i slučajeve veće važnosti prije okružni sudovi. Ako žalbe protiv odluka županije ili okružnom sudu, viši sud će odlučiti o pitanju drugostupanjski sud. U nekim slučajevima odluke viši sud može se žalba, u kojem slučaju Vrhovni sud ima nadležnost za odlučivanje o predmetu u trećem stupnju. Osim toga, specijaliziranog suda za administrativna pitanja osnovan je nazvan upravni sud („Upravno sodišče”). Pred sudom nije postupak se može pokrenuti u pitanje konačnu negativnu odluku izdana u upravnom postupku. Ako upravni sud izdaje negativne odluke žalba Vrhovnom sudu nije dopušteno. U Sloveniji, ne postoje specijaliziranih sudova za pitanja okoliša, postoji nekoliko različite službe i sudovi ako postupci mogu provesti, ovisno o vrsti postupka. Kaznene i građanske postupke provode u kaznenim ili Građanskog odjela Županijskog, područno i viših sudova. Postupci protiv negativne administrativne odluke provode na upravni sud. U Sloveniji, strogim pravilima odrediti koje sud ima teritorijalnu nadležnost nad svakom pojedinom slučaju tako stranke općenito ne mogu izabrati lokaciju za pokretanje sudske postupke. Međutim, također treba utvrditi da u Sloveniji nema značajnih razlika između odluke različitim sudovima diljem zemlje.

Stranka može uložiti žalbu u roku od 15 dana po primitku unfavorable sudske odluke. Nakon primitka žalbe, Sud ga šalje druge ugovorne strane. Upravni sud postupci ne uvijek omogućiti žalbe. Podnošenje žalbe samo ako Sud izmijenio Upravni akt na temelju određivanje različitih okolnosti slučaja od upravno tijelo. Nije moguće žalbe protiv odluke o zakonitost izbora. Stoga upravni sud ne samo su cassational, ali i reformatory nadležnosti. Sud sam donosi novu odluku ako ima dovoljno informacija o predmetu, posebno kada novi upravni postupak mogao prouzročiti veću štetu za podnositelja zahtjeva ili upravno tijelo donijeti novu odluku protivno suda upute. Slovensko pravo također omogućuje izvanredni pravni lijekovi protiv više presude Suda. To su revizije, zahtjev za zaštita zakonitosti, djelovanje za ukidajući kompromisa u Sud i ponovnom pokretanju postupka. Tipične i najčešći je revizije koja se mogu naći za djelovanje protiv višeg suda odluke prije Vrhovni sud i zahtijevaju odvjetniku na strani stranke. Revizija je moguće unutar 30 dana od primanja Visokog suda i samo na temelju postupovnih pogrešaka ili kršenje materijalnog prava. Zahtjev za zaštitu zakonitosti se može podnijeti u roku od tri mjeseca, Vrhovnom sudu, samo javnog tužitelja. Postupak za ukidajući kompromisa u Sud može se podnijeti na tri mjeseca nakon razloge poništavanja poznati, ali nakon isteka 3 godine nakon razloge poništavanja poznati, pokretanje postupka više nije moguće. Razlozi ukidajući su nesposobnosti suca ili stranke ili kada je ostvaren kompromis pod pogrešku snagu ili navesti. Češće su zahtjevi za pokretanje postupka. Je to objektivno moguće u roku od pet godina nakon formalnog konačnosti odluke, ali subjektivno samo unutar 30 dana nakon okolnostima, koji daju razlog za pokretanje nastupila ili je stranka obaviješteni. Razlozi su uglavnom postupovni ili o lažnim dokazima ili je stranka obaviještena o nove dokaze. Protiv odluka upravnog suda, samo izvanredni pravni lijekovi dopušteni su revizija i ponovnog otvaranja predmeta.

Postoje gotovo nikakvi posebnosti sudskih postupaka u pitanjima okoliša. O postupku pred upravnim sudom prema zakona o zaštiti okoliša, Sud odlučuje o pitanjima o ekološkim suglasnosti ili okolišne dozvole u roku od tri mjeseca. Ostala pravila jednaki su pravila koja se primjenjuju na druge slučajeve. Osim toga, ne postoje posebne odredbe u pitanjima okoliša za pravosudnu aktivnosti od službenoj tj. aktivnosti koje Sud može učiniti bez ovlastio strana. Zakona o zaštiti okoliša definira širok pravo za građane o pojedincima ili njihovim udruženjima radi potražnje Sudu da prestane činiti nešto što uzrokuje ili bi izazvati veći utjecaj na okoliš ili opasnosti za život i zdravlje ljudi. Međutim, ne postoje posebna postupovna pravila za takve slučajeve. Također je važno imati na umu da još nije predmeta na temelju tih norma.

III. Slučajevima o pristupu informacijama

U skladu sa Zakonom o pristupu informacijama javnog karaktera, tijela u Sloveniji su pravno obvezna dostaviti sve informacije o svom radu. Zahtjev za dobivanje informacija javnog karaktera ne treba uključivati objašnjenje o tome zašto informacije nisu potrebne ili kako će se koristiti. Postoje samo nekoliko vrsta podataka, koje tijela može odbiti pružiti. Primjere takvih „zaštićene” informacije uključuju:

 • Informacije koje temeljem Zakona o klasificiranim podacima, razvrstani
 • osobne podatke čije bi otkrivanje predstavljaju povredu tih prava na privatnost
 • informacije stečene ili sastavljena za potrebe upravnog ili sudskog postupka i razotkrivanje moglo dovesti u pitanje provedbu takvog postupka.

Međutim, tijela moraju objaviti takvu zaštićenu informaciju ako javni interes za objavljivanje dovoljno važno. U pogledu informacija o okolišu, javni interes prevladava nad drugim interesima. Informacije o okolišu je posebno važno i zakona o zaštiti okoliša predviđa njihovu dostupnost. Nema ograničenja za pristup informacijama o okolišu. Postoji samo slobodnog pristupa informacijama koje upravna tijela dobiju i prikupljanje. Može zatražiti informacije od slovenskom javnom tijelu neformalna pismo ili čak e-poruku (bez elektroničkih potpisa potrebno). Preporučljivo je da zatražene informacije navedene što preciznije i da je navedeno u kojem obliku informacije trebaju biti proslijeđeno (elektronička verzija, fotokopija itd.). Nadležna tijela moraju odgovoriti u roku od 20 dana. Ako ne dostavi tražene informacije, moraju izdati negativnu odluku u pisanom obliku. Odluka mora sadržavati objašnjenje o tome zašto je zahtjev odbijen i kako ta odluka je dopuštena žalba. Ako nadležna tijela ne izdaju negativnu odluku ili ako ne odgovori u roku od 20 dana, žalba može se podnijeti informacija povjerenika koji je samostalan i neovisno tijelo („Informacijski pooblaščenec”) — https://www.ip-rs.si/?id=195.https://www.ip-rs.si/?id=195 U slučaju negativne odluke, žalba mora se podnijeti informacija povjerenik u roku od 15 dana. U slučaju tijela ne odgovore, također postoji razlog moguće koji ne podliježu svim roka. Informacije povjerenik mogu naložiti javno tijelo da dostavi zatražene informacije. Ako se odluka Information Commissioner negativan, sudskog postupka može se pokrenuti protiv njega prije upravni sud u Ljubljani. Svi pisani iz ovog dijela: Zahtjev za informacije, žalbu Information Commissioner i tužbu upravnom sudu, moraju biti na slovenskom jeziku. U graničnim područjima Slovenija, kada talijanska i mađarska manjina žive, talijanski ili mađarskom jeziku se može koristiti.

IVI. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Prema zakona o zaštiti okoliša postoje tri glavna upravne postupke kako slijedi:

1. Stratešku procjenu učinka na okoliš (SEA): Prije provođenja pregleda, inicijator plana osigurava definiciji, opisivanju i ocjenjivanje učinka provedbe plana na okoliš i mogućnosti u izvješću o okolišu. Ako se plan odnosi na zaštićena područja, izvješće također treba uzeti u obzir očuvanje prirode propisima prema zakona o zaštiti prirode. Agencija će pripremiti plan i šalje plan i nacrt ekološke izvješće Ministarstvu okoliša koji će ga proslijediti tijelima nadležnima za pojedinačna područja zaštite okoliša. Vlasti su 21 dana dostaviti primjedbe o prihvatljivosti izvješća o okolišu, ali ako ne reagiraju, pretpostavlja se da se složi s njime. Ako postoje neke zahtjeve u pogledu poboljšanja izvješća o okolišu, moraju se podnijeti unutar 45 dana nakon primitka, ili prima promijenjenim okolišnim izvješća. Tijekom procesa, javnost također mora biti obaviještena o planu i izvješće o okolišu u otvorena javna rasprava koje traje najmanje 30 dana. Ako se neki učinci na okoliš preko državnih granica, neighboring države poziva se na proces. Završnu odluku odlukom Ministarstva okoliša o prihvatljivosti utjecaja predložene plan na okoliš. Odluka može biti pozitivan ili negativan. Protiv ove Odluke moguće žalbe. Ako plan održavatelj je država, vlada odluči o žalbi. Ako plan održavatelj je lokalne zajednice, tada nema žalbe, ali ih je moguće izravno na upravni sud (neki pravni stručnjaci smatraju da to je moguće samo za lokalne zajednice iako zakona o zaštiti okoliša ne izravno navesti). Najvjerojatnije će upravni sud protiv moru moguće je za druge nakon što su dokazati pravni interes, ali ne postoji sudska praksa na tom pitanju. Takva Uredba je posebna vrsta administrativnim propisom postupak. Za neke planova, more je obvezno, za druge, koje bi mogle imati značajan učinak na okoliš, Ministarstvo okoliša odluči o ove obveze.

U slučaju prostorno planiranje, postupak je isti (žalba ili sudski djelovanje), ali postoji ograničen pristup pravnim lijekovima. U hijerarhiji pravnih akata, prostornih planova općim aktima ne pojedinačnih. Stoga nije moguće do upravni sud ili neki drugi sud osporiti njih. Ustavni sud može preispitati opći djelovati samo u skladu s Ustavom i drugi akti. Preispitivanje dopušteno je samo ako zainteresirana strana dokaže svoj pravni interes. Ovom se primjenjivala do 2007. kada je Ustavni sud je odlučio da prostornog planiranja slučajevima pravni interes postoji samo ako svi pravni lijekovi iscrpljeni (Odluka U-I-275/07). Od tada nema pravni lijekovi u postupcima za prostorno planiranje. Samo mogućnost dobivanja uključene u proces sudjelovanjem u postupku izdavanja građevinske dozvole iskoristi pravne lijekove i zatim prelazi Ustavnom sudu.

2. Procjena učinka na okoliš (EIA): vlada prenose Uredbom o kategorije aktivnosti za koje EIA je obvezna. EIA obvezna je za aktivnosti koje utječu na okoliš samo iznad određenog praga učinka. Za djelatnosti koje ne utječu na okoliš ovaj način samo izvješće s jednom analizu i djelomičnu studija će dovoljno. EIA temelj je za okoliš odobrenje („okoljevarstveno soglasje”) – to je upravne odluke Slovenije dostavila agencija za okoliš. Ulagatelj treba prvo potražiti Ministarstva okoliša informacije o obvezni sadržaj izvješća o okolišu, projekt ideja istodobno. Ministarstvo šalje projekta drugih tijela odgovornih za pojedina područja zaštite okoliša – trebaju odgovoriti u roku od 15 dana. Ako ne, pretpostavlja se da nemaju posebne zahtjeve. Ministarstvo dostavljaju odgovarajuće informacije ulagatelju u roku od 30 dana po primitku zahtjeva (u daljnjem postupak može imati neke nadalje traži). Ulagač primjenjuje za procjenu utjecaja na okoliš odluku projektne aplikacije i izvješće o okolišu. U postupku, javnost također mora biti obaviještena o ulaganja, izvješće o okolišu i nacrt EIA odluku u otvorena javna rasprava, koji traje najmanje 30 dana. Isti su dokumenti poslani i tijela odgovorna za pojedina područja zaštite okoliša; Ona moraju odgovoriti u roku od 21 dana. Ako ne, pretpostavlja se da nema primjedbi. Ako se neki učinci na okoliš preko državnih granica, neighboring država članica EU-a) je pozvana da procesa. Upravno tijelo nadležno za odlučivanje o ekološkim je suglasnost Slovenske agencija za okoliš. Postoji razlog moguće protiv te odluke – odlučivanja tijelo (tijela) Ministarstvo okoliša. Protiv odluke Ministarstva, moguće je pokrenuti sudski postupak pred upravnim sudom. Međutim, taj postupak moguće je samo protiv konačne EIA odluke. Moguće je izazov kako ekološke suglasnost i okoliš izvješće, koje je temelj za suglasnost u sudskom postupku. Postupovne zakonitosti suglasnost može se također osporiti. Ne postoje posebna pravila za takve slučajeve, osim redovnih pravila koja se primjenjuju na sve slučajeve na upravni sud (u vezi s dokazima, saslušanja, itd.). Treba naglasiti da nije mnogim slučajevima još u takvim pitanjima. Međutim, prema zakona o zaštiti okoliša, Sud odlučuje u roku od tri mjeseca. Osim toga, radi stalnog pred nacionalnim sudovima je potrebno je sudjelovao u prethodnom administrativnom postupku. Tijekom vremena za otvorena javna rasprava o odluci, zainteresiranim nevladinim organizacijama s status prema zakona o zaštiti okoliša, pojedinaca koji žive, imaju vlasništvo ili su possessors vlasništva u području utjecaja na okoliš, mora objaviti svoje sudjelovanje u postupku.

3. Ekološke dozvole: Postoje tri vrste okolišne dozvole („okoljevarstveno dovoljenje”) – IPPC, Seveso i drugi. Vlada odluka određuje IPPC i Seveso. Upravno tijelo za odlučivanje o okolišne dozvole je slovenska agencija za okoliš. Zahtjev za dozvolu mora sadržavati opis instrument i mjere za smanjenje učinka djelovanja na okoliš. Javnost treba biti obaviještena o otvoreni proces i trebali bi imati mogućnost dostaviti primjedbe u roku od 30 dana (ali samo za IPPC i Seveso dozvola). Dopuštena je pritužba protiv odluke o ekološku dozvolu, koje treba podnijeti Ministarstvo okoliša. Protiv Ministarstvo odluku, moguće je pokrenuti sudski postupak pred upravnim sudom. Također postoji upravni postupak u slučaju štete za okoliš (odgovornosti za okoliš ili Oo režim). Nadležno tijelo za Oo režim Slovenske agencija za okoliš Republike Slovenije. Agencija može izdati administrativne bi onečišćivač, preventivne mjere kada postoji opasnost od štete za okoliš. Alternativno, kad se već pojavio, može joj izreći administrativne bi s mjerama za sanaciju oštećenih područja. Protiv ove administrativne odluke, nema žalbe moguća, ali zainteresiranih subjekata mogu biti izravno upravni sud. U upravni postupak sanacije, nevladinih organizacija s status javni interes za zaštitu okoliša (prema zakon o zaštiti okoliša) može se također stranke u postupku. Pokrenuti sudski postupak u vezi administrativne odluke u pitanjima okoliša, potrebno je iskoristiti sva pravna sredstva dostupna gore opisano. Izravno na Sud je moguće samo u slučajevima „administrativni šutnje” kada zakonsku rok za izdavanje odluke istekao i odluka nije izdana. Upravni sud može odlučiti o zakonitosti administrativne odluke i zakonitost administrativne odluke ili radnje kojima se krše ljudska prava, ako ne postoji druga pravna zaštita. Ako odluka za privlačan stranka povoljan, Upravni sud može ukinuti ili uklanjanja upravne odluke i vratiti natrag do donošenja odluka upravnog tijela ili može odlučiti umjesto upravnog tijela. Ne postoje posebna pravila za IPPC odluke na upravni sud i nije mnogo slučajeva do danas. Prema zakona o zaštiti okoliša, Sud odlučuje u tri mjeseca. Osim toga, radi stalnog pred nacionalnim sudom, potrebno je da su sudjelovali u prethodnoj administrativni postupak. Tijekom vremena za otvorena javna rasprava o odluci, zainteresiranim nevladinim organizacijama s status prema zakona o zaštiti okoliša, pojedinaca koji žive, imaju vlasništvo ili su possessors u području utjecaja na okoliš, mora objaviti sudjelovanje u postupku. Kada izazov administrativna odluka na sudu, to znači da odluka nije „krajnje” i „na snazi” još.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

Svatko može izvješće opasne djelatnosti nadležnim tijelima (policiji ili za okoliš inspektor). Osim toga, prema zakona o zaštiti okoliša, građana i/ili njihove organizacije mogu podnijeti tužbu izravno Sudu, kada netko uzrokuje ili bi moglo uzrokovati (s određenim doings) ekološke štete koji mogu biti opasni za život i zdravlje ljudi. Iako je ova Uredba donesena u Sloveniji prije više od 15 godina, a ne jedan slučaj registrirana još. Pokretanje sudskog postupka izravno protiv državnih tijela u pitanjima okoliša nisu izravno određene u pravu osim u upravnom postupku s pravnim lijekovima. Postoje dva administrativnih tijela s ovlastima izdavanja upravnih odluka u pitanjima okoliša: Ministarstvo nadležno za okoliš (trenutačno je to ministarstvo poljoprivrede i okoliša („Ministrstvo za okolje kmetijstvo u”) i slovenski agencija za okoliš („Agencija Republike Slovenije za okolje) koji je podređen Ministarstvo. Sadržaj od primljenog zahtjeva obično je definirano izvršni Uredbe zakona o zaštiti okoliša te postoje i neki Korisni obrasci na internetskoj stranici Ministarstva. Uvjeti za sudske revizije gotovo isti kao u ostalim slučajevima: zainteresirana stranka treba imati pravnu osnovu i razmotriti tri glavne razloge za osporavanje odluka nadležnih tijela (upravne odluke):

 • netočna procjena okolnosti i činjenice,
 • postupovne pogreške,
 • Neprimjereno korištenje prava.

Odluke osim onih koje su administrativne teško može osporiti jer upravni sudovi ne pravilo o odlukama koje su rezultati političkih odluka na temelju pravnih osnaživanju.

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

Postoje neki drugi način pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša. Kodeksa obveze izjavljuje pravo za nekog zahtijevati da neke opasne djelatnosti treba prekinuti (to se obično povezane sa zahtjevom za naknadu). Novi KZ nije inkriminirajućeg nekoliko djela protiv okoliša koji može biti gonjeni javnog tužitelja. Privatni kazneni progon nije moguća. Pravom vlasništva oznaka nudi zaštitu protiv emisija (svi poremećaji dolazi iz određenih vlasništva koji utječu na korištenje drugih svojstava i premašuje uobičajene razine ili uzrokuje veće štete). Svaki vlasnik nekretnine bi trebao iskoristiti svoje imovine u određenim granicama ne utječu na korištenje drugih svojstava – emisije izvan granica uobičajene uporabe nisu dopuštene. Vlasnik pogođenih vlasništva mogu podnijeti tužbu protiv njih pred građanskim sudom. U Sloveniji nema posebnih ombudsman za okoliš slučajevima, ali zakon o zaštiti okoliša, ombudsman („Varuh človekovih pravic”) (http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6) ima neke nadležnost u pitanjima okoliša.http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6 On je zadužen za zaštitu ustavno pravo zdravijem okolišu. Ombudsman bavi krše ljudska (i okolišem) prava državne ili lokalne vlasti, neodgovarajuće upravljanje mjerama, ali njegov utjecaj neslužbene. Njegova mišljenja nisu obvezujući, ali su poštovati. Tužitelji su odgovorna samo za kazneni progon kaznenih djela protiv okoliša koji su regulirani kaznenog zakona. Inspektorat Republike Slovenije za poljoprivredu, šumarstvo, prehrane i okoliša („inšpektorat Republike Slovenije za okolje”) također je od velike važnosti jer je glavno tijelo za kontrolu/nadzor provedbe relevantnih zakona o okolišu.

VII. Pravna sposobnost

Pravna sposobnost

Upravni postupak

Sudski postupak

Pojedinci

Pravni interes obično se priznaje ako upravna odluka odnosi se na pojedinačnoj ili pitanje odnosi se na pojedinačne pravne korist (osobnu korist na temelju pravnih Uredbe)

Ista kao administrativni postupak za upravni sud ili izravno osobni interes i koristi na temelju pravnih propisa za građanski sud

NVO-i

Isto kao pojedinci

Isto kao pojedinci

Drugih pravnih subjekata

Isto kao pojedinci

Isto kao pojedinci

Ad hoc skupine

Nikakva prava

Nikakva prava

vanjske nevladine organizacije

Isto kao pojedinci

Isto kao pojedinci

Drugi

X

X

U pitanjima okoliša postoje neke postupovne iznimke na temelju zakona o zaštiti okoliša i zakona o zaštiti prirode. U upravnim postupcima o procjeni utjecaja na okoliš, IPPC i Seveso dopustiti položaj stranke u upravnom postupku automatski seže do:

 1. osobe koje žive ili su vlasnici ili drugim vlasnicima zemljišta u području navedenom u području ekološkog učinka (u izvješću o okolišu);
 2. nevladinim organizacijama s posebnim statusom javnog interesa u zaštiti okoliša.

Međutim, dobiju pravnog položaja, osoba mora dostaviti izjavu za unos postupak, tijekom vremena za otvorene javne rasprave. Ako se neka ovca pravnog položaja u upravnom postupku mogu koristiti daljnja sredstva i na upravni sud.

Prema očuvanju prirode djelovati samo udruženja (kao oblik nevladine organizacije) može se steći status javnih interesa. Taj status omogućuje ih da prisustvuju svim upravnim ili sudskim postupcima u vezi zaštite okoliša. U teoriji, prema zakon o zaštiti okoliša, postoji mogućnost actio popularis. Kako bi ostvarivati pravo na zdrav život okoliš, građani, kao pojedinci ili putem društava, udruga i organizacija, podnijeti zahtjev sudu, tražeći da nositelj djelatnosti koje utječu na okoliš, zaustavljanje aktivnosti, ako bi to moglo uzrokovati ili uzrokuju prekomjernog ekološki teret ili ako moglo predstavljati ili predstavlja izravnu prijetnju zdravlja ili života ljudi ili zahtijevajući da osoba odgovorna za aktivnosti koje ugrožavaju okoliš zabranjuje početka aktivnosti, kada postoji velika vjerojatnost da djelatnost rezultiralo kao posljedice. U drugim slučajevima okoliša, osim navedene iznimke, redovito se pravila primjenjuju. Glavne prepreke obično dokazati pravni interes kako bi početi slučaj.

Ombudsman je nadležnost u zaštiti okoliša, ali samo prije Ustavnog suda, kada ustavnog prava za zdrav okoliš ugrožen. U redovnim sudskim postupcima također postoji mogućnost izvanredne žalbe za zaštitu zakonitosti koji mogu podnijeti Vrhovnog javni tužitelj u roku od 3 mjeseca. Može se podnijeti na temelju povrede postupka ili kršenje materijalnog prava. Samo nekoliko takvi se slučajevi pojavljuju godišnje. Spomenute žalbe nije moguće protiv odluka upravnog suda.

VIII. Pravno zastupanje

Odvjetnici dio su pravosudnog sustava. U pitanjima okoliša, pravno zastupanje nije obvezno, ali pravno zastupanje može biti obvezna, ovisno o sud koji vodi postupak. U upravnim postupcima pravno zastupanje nije obvezno. Isto vrijedi za upravni sud, zemlja i okružni sudovi i viših sudova. Prije Vrhovni sud pravno zastupanje po odvjetniku nije obvezno. U kaznenim postupcima pravno zastupanje obvezno optužene. Sve odvjetnicima su članovi odvjetničkoj komori („Odvetniška zbornica”) (http://www.odv-zb.si/en/about-the-bar).http://www.odv-zb.si/en/about-the-bar Popis je objavljen na službenoj internetskoj stranici pridruživanja su prema područjima specijalizacije, ali prava okoliša nije naveden u kategoriji. Postoje samo nekoliko odvjetnika koji se bave pitanjima okoliša.

IX. Dokazi

U Sloveniji, ne postoje posebna pravila za pružanje dokaza u sudskim predmetima u pitanjima okoliša. Standardna sudskom postupku pravila primjenjuju. U građanskim postupcima, stranke moraju dostaviti sve dokaze (dokumenti, svjedoka, stručnjaka) sudu do kraja prve rasprave. Sud odbija dokaza predložene nakon tog roka, osim ako stranka može dokazati da je to nisu mogli učiniti prije. U manjim slučajevima (do 2,000 EUR) sve dokaze tužitelja treba navesti i dostavljena na tužbu. Sud će odlučivati na temelju dokaza koje su predočile stranke i neće tražiti dodatne dokaze na vlastitu inicijativu. Kaznene postupke u pitanjima okoliša nadležne su državne tužitelje, koje moraju dostaviti sve dokaze. Osoba koja podnosi kazneno pritužbe, na kojoj je postupak pokrenut, ne očekuje da dostave dokaze u pitanju. U postupcima pred upravnim sudom (postupak protiv negativne upravne odluke) stranke ne mogu podnijeti nove dokaze koji bi mogli imati već dostavljene u upravnom postupku. To znači da stranke moraju biti pažljivo dostaviti sve dokaze koje već imaju tijekom upravnog postupka. Međutim, Sud će ponekad tražiti dodatne dokaze pojedinačno, u cilju pravilnog zaključka o tom pitanju. U pitanjima okoliša, dokazati odgovornost i uspostaviti vezu između uzroka i učinka, priznavanje koristan i odgovarajući znanja je osnovni uvjet za tužiti. Činjenica može se objasniti samo na temelju takvih znanja. Međutim, ne postoje neovisni, nevladine, stručnih tijela pružanja takvih znanja. Najbolji način uključiti stručnjak koji je registriran kao sud stručnjak („Sodni izvedenec”) u Ministarstvu pravosuđa i javne uprave (http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenView).http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenView Odgovarajuće dokaze vještačenjem, Sud može razmotriti samo stručnosti koju takvom sudu stručnjak, naravno, ako drugoj stranci se slaže s ovom tezu. Ako ne, Sud odlučuje o stručnjak u dogovoru sa strankama. Sud stručnjaci mogu biti povezani sa stručnjakom institucije. Prije utvrđivanja stručnjak, stranke mogu komentirati odabira. Postoji postupovno pravilo da Sud koristi Sud stručnjak, kada neke činjenice ili okolnosti potrebno pojasniti i sud nema tako stručno znanje. Mišljenjem stručnjaka je posebno važno jer u pitanjima okoliša stranka pokušava dokazati nešto drugačiji kako je navedeno u izvješća stručnjaka sastavljena od strane državnih tijela i koje se očekuje točno. Suci imaju diskrecijsko pravo pri procjeni stručnosti, u usporedbi s drugim dokazima. Stranke mogu očitovati o stručnosti i stručnjak može biti pozvan objasniti pred sudom. U nekim okolnostima (manjkave stručnosti, sukladni) Sud mogu odabrati novi stručnjaka. Međutim, ako je stručno znanje nikakvi nedostaci, Sud smatra stručnost primjerene dokaze.

X. pravno sredstvo

Kada izazov administrativna odluka, žalba ima suspenzivni učinak na upitnih odluke. Pravni lijek protiv administrativna odluka prije upravni sud ne mora nužno imati suspenzivni učinak. Pojedini slučajevi su isključene i određuju zakon, primjerice, u slučajevima građevinskim dozvolama za objekte važnosti priznate na državnoj razini, kada tužbu protiv takvih dozvolu se podnosi sudu, nema suspenzivni učinak. Je pravno sredstvo može se izdati u pitanjima okoliša tijekom sudskog postupka, ali to nije primjenjiva na sve slučajeve. Su pravno sredstvo regulirana u izvršenju i osiguravanje građanskih tužbi akta; dopuštena je samo u vezi s nekim materijalnu ili nematerijalnu potraživanja i usmjerena protiv vlasništva protivne strane. Sud mora (i) odlučuju o pravno sredstvo brzo. Štoviše, moguća je žalba protiv takve sudske odluke. Uredbe pravno sredstvo, međutim, nije specifična za okoliš slučajevima. Za većinu administrativne odluke (osim procesa izgradnje dozvola za predmeta državne važnosti), kao sustav uspostavljen je da se odluke ne vrijedi ili „na snazi” sve dok redoviti pravni lijekovi iscrpljeni (ako postoje pravne lijekove), stoga Institut za pravne zaštite zapravo nije potrebna.

XI. Troškovi

Administrativni postupak troškovi regulirano u upravne naknade akta i sudske pristojbe regulirano u sudske pristojbe akta. Pristojbe nisu visoka, obično oko 100 eura. No ako postupak pred sud uključuje zahtjev za naknadu štete tada naknade više u korelaciji s iznos zatražene odštete. Administrativne pristojbe niže. Većina troškovi su troškovi za odvjetnike, stručnjaci i izvješća stručnjaka; najgori mogući scenarij zaostaje u slučaju i pokriva sve troškove suprotne stranke – troškovi mogu narasti do nekoliko tisuća eurs. Na kraju sudskom postupku se pokrivati troškovi prema „načelo uspjeh”. Ali to može predstavljati problem za pobjedničku stranu ako naknada nije uključena. Troškovi dijele se između stranaka kao omjer između dodijeljeni iznos naknade štete i traženi iznos odštete. Tako iako stranka uspije dokazati da je druga strana odgovorna za štetu okolišu osvajaju slučaja i dodjeljuje naknadu, no zahtijevani iznos mnogo veća da dodijeljeni iznos, wining stranka uvijek treba obuhvatiti njegov udio troškova koji se mogu čak i više od dodijeljeni iznos odštete.

XII. Financijska pomoć mehanizama

Pitanjima okoliša nisu utvrđeni kao poseban razlog za pružanje izuzeća za troškove u sudskim postupcima. Prema Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u svim slučajevima pojedinac ili organizacija mogu, pod određenim uvjetima, izuzeti od troškova postupka. Za pojedince uvjetom njihova slabe financijske situacije. To, međutim, ne primjenjuje na organizacije. Mogu se izuzeti ako imaju status javnih interesa. U skladu s različitim zakonima, različite nevladine organizacije u Sloveniji mogu dobiti status u javnom interesu u različitim područjima. U skladu s zakona o zaštiti okoliša, mogu dobiti status u javnom interesu zaštite okoliša i temeljem Zakona o zaštiti prirode, može dobiti status u javnom interesu očuvanja prirode. Takve organizacije mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć, ako oni Suda glede područja svojih javnih interesa. Opći uvjet za besplatnu pravnu pomoć je također da je slučaj dobre izglede. Slobodno pravnu pomoć može obuhvatiti odvjetnik naknade, sudske naknade, troškove svjedoka, stručnjaka i druge troškove postupka. Međutim, ne pokrivaju troškove suprotne stranke u slučaju gubitka odijelo. Pojedinac ili organizacija trebalo primjenjivati za besplatnu pravnu pomoć na najbliži okružnom sudu ili upravni sud. Ako je zahtjev odobren, organizacija dodijeli odvjetnika. Postoje gotovo nikakvi pro bono prakse odvjetnika u Sloveniji, iako postoje prve znakove neke promjene u tom području. Postoje neke pojedinačne iznimke i potrebno je također projekt pod pokroviteljstvom mirovni institut (http://www.mirovni-institut.si/Projekt/All/en/stran/2) – Izgradnja sposobnosti za pro bono rad odvjetnika u Sloveniji.http://www.mirovni-institut.si/Projekt/All/en/stran/2 Sve odvjetnicima su pridružiti i neke dogovoreno, međutim, nijedan od njih nije ekološki bolesti. Iako neke su napori uloženi u tom smjeru, još uvijek nije „pravne klinike” koji se odnose na ekoloških slučajevima. Osim toga, ne postoje javni interes prava okoliša organizacije ili odvjetnici. Postoji samo jedan NVO pokušavaju utvrde pravne zaštite okoliša s Center nadležnih odvjetnici specijalizirani u ekološkom slučajevima. Također postoji legal-information centar za nevladine organizacije (pravno-informacijski Center nevladnih organizacij – PIC) http://www.pic.si/, koja ima status NVO-a u javnom interesu u zaštiti okoliša.http://www.pic.si/ Postoje i neke druge nevladine organizacije za zaštitu okoliša s taj status koji su neke pravne pomoći unutar organizacije i uključeni su u nekim slučajevima (poput dopps Ptičja život Slovenije (Društvo za opazovanje u preučevanje ptic Slovenija) http://www.ptice.si/).http://www.ptice.si/

XIII. Pravodobnost

Upravni odbori imaju općenito donese odluku unutar 30 dana. U nekim slučajevima, ako se daljnji postupak radi utvrđivanja činjenica nije potrebna, trebali bi odlučiti u roku od 60 dana. Prema nekim posebnim zakonima ti uvjeti mogu biti različiti (obično više). Ako administrativni organi nisu aktivni ili odluče sa zakašnjenjem, ne postoje sankcije; podnositelji mogu poduzeti pravne radnje nakon vremena za odluke prošao. Kada postoji više upravnog organa žalbe, mogu žalbe kao ako niža organ odluči negativan. Ako ne postoji viši administrativnog tijela, podnositelj zahtjeva mora prvo podsjetiti organe da rok prođe te da treba pružati odluku u dodatnih 7 dana. Nakon tog razdoblja zahtjeva može pokrenuti sudski postupak pred upravnim sudom. Neke opće rokove primjenjuju za izdavanje odluka u pitanjima okoliša i zakona o zaštiti okoliša uspostavlja različite rokove za određenih odluka. Prema EIA Uredba, upravno tijelo trebalo bi izdati ekološke pristanka („okoljevarstveno soglasje”) unutar 3 mjeseci (ali u ovaj izraz 30 dana za sudjelovanje javnosti nije uključen) i u 6 mjeseci njegovu okolišnu dozvolu („okoljevarstveno dovoljenje”) – IPPC, Seveso i drugo (30 dana za sudjelovanje javnosti također nije uključen). Za sudske postupke zakonu općenito ne pruža ograničenja, ali pojedinih zakona uvesti neke iznimke. Takva prava zaštite okoliša akt koji daje 3 mjesec pojmu upravni sud odluku o suglasnosti i ekoloških dozvola. U drugim pitanjima okoliša prije slovenski sudova da ne postoje zakonske rokove za izdavanje odluka. Ako postupak počinje dugog kašnjenja ili predugo traje donijeti odluku, s obzirom na zaštitu prava na suđenje bez nepotrebnog odlaganja akt, stranke postupka imaju pravo dostaviti nadzorne žalbu predsjedniku nadležnog suda. Zatim sudac izvješća o slučaju i objašnjava razloge za odgodu, nakon čega neke mjere za ubrzanje postupka donošenja. Ako ne postoje razlozi kašnjenja, stranka ima pravo na financijsku odštetu u nekim uvjetima. Stranaka u sudskim postupcima vezane su strogim rokovima. Po primitku odijelo sudu, tuženik mora odgovoriti u roku od 30 dana, Sud može odlučiti u korist tužitelja. Osim toga, očitovanja, ili koje su predložene da Sud u prvom suđenju, najkasnije; kasnije je moguće samo ako strane ne bi mogle učiniti unutar propisanog roka izvan vlastite greške. Nema uobičajeno trajanje za okoliš sudski postupci, jer postoje samo nekoliko u pokretu, ali upravni sudovi vjerojatno odlučiti u roku od jedne godine.

XIV. Ostala pitanja

Okoliš Odluke se obično u administrativni postupak uključivanjem u ili uz pravne lijekove protiv izdane administrativne odluke. Ne postoje brojna ekološka slučajevima osporavati javnosti; Glavni razlog za to je nedostatak ekološke pravno znanje. Javnost nema dovoljno znanja na tom području, nadležan za takve postupke. S druge strane, odvjetnici nisu sustavno obrazovanim u pitanjima okoliša. Stoga postoji mali broj ekoloških slučajevima u Sloveniji. Osim toga, postoji otprilike 1500 različitih zakona i provedbenih propisa u području prostornog planiranja, zaštite okoliša i prirode sa specijaliziranim propisa koji se odnose na vode, šuma, poljoprivrede itd., koje su trajno mijenjaju, stoga je teško njima upravljaju. Prostorno planiranje i ekološka pitanja usko povezan, ali donositeljima odluka u pogledu okoliša i prostornog planiranja strogo su odvojeni. Sva navedena pitanja se u građevinska dozvola postupak, ako je ionako kasno intervenirati. Stoga ne postoji jednostavan portal obavijestiti i izravne javnosti o pristupu pravosuđu u skladu s Konvencijom iz Aarhusa zahtjeva. Ministarstvo okoliša financijsku potporu pripremi brošura o pravnim lijekovima u pitanjima okoliša (u 2010.), što se objavljuje (ne na engleskom) o PIC web-mjesto: http://www.pic.si/dokumenti/Pravna_sredstva-prirocnik-V2-popravek.pdf.

Alternativno rješavanje sporova kao mogući način rješavanja problema ili sukoba moguće je u Sloveniji. Ne postoje posebni propisi, no mnogo specijalizirane i obrazovanim posrednici nuditi svoje usluge. Ako već je predmet zatim stranke mogu proći kroz alternativnom rješavanju sporova, prema zakonu o alternativnom rješavanju sporova u sudskim predmetima, koja je važeća od lipnja 2010. Je ADS postupak počinje prijedlog suda (Sud obvezan izvršiti takav prijedlog) ili na inicijativu sudac ili stranaka. Međutim, ADR nije moguće u slučajevima pod nadležnošću upravnog suda.

XV. Je stranac

Slovenskog ustava zabranjuje diskriminaciju na temelju države podrijetla i jezik. Parnice, žalbe i sve druge književnim podnesena Sudu moraju biti napisana slovenskog jezika. U graničnim područjima Slovenija, ako su talijanska i mađarska manjina žive, talijanska ili mađarski jezicima mogu koristiti. Presuda i drugih književnim suda također su izdane u slovenskom (ili talijanski ili mađarski). Ako jedna sudjeluje na sudskom saslušanju, on se dopušta vlastitom jeziku i Sud donosi prevoditelja za prevođenje, besplatno.

XVI. Prekogranični slučajevi

Prekogranični povezanim okolišnim pitanjima regulirano u zakon o zaštiti okoliša. Ona regulira:

 1. Slučajevima zagađenja prekograničnih suradnje ministarstava obiju zemalja radi razmjene podataka i izrada planova za poboljšanje situacije;
 2. Suradnju u moru i EIA: Ako plan ili aktivnost može imati prekogranične posljedice, Ministarstvo prosljeđuje nadležnom tijelu pogođene zemlje plana ili projekta s izvješće o okolišu, podnošenje zahtjeva za izjavu o sudjelovanju pogođene zemlje u postupak. Ako je dotično želi sudjelovati, tada nadležna tijela obiju zemalja odlučiti o rokovima unutar kojih pogođena država treba izraditi napomene o planu i izvješće o okolišu;
 3. Suradnju i EIA s državom članicom EU-a: ako Ministarstvo postavljen na plan ili projekt i izvješće o okolišu druge države i odluči da može imati utjecaj na Slovenija, od Ministarstva naprijed izjavu nadležnom tijelu druge države, o uključivanju slovenski Ministarstvo u postupak. Ako država slaže, primjedbe slovenska tijela zaduženih za zaštitu određenih područja okoliša u Sloveniji treba dobiti i javnost mora biti uključen, kao u domaće planova ili aktivnosti mora ili procjeni učinka na okoliš. Nakon što dobije primjedbe, Ministarstvo prosljeđuje ih nadležnom tijelu druge države. Ako Ministarstvo za okoliš dobije neformalni informacije o pripremi planova ili aktivnosti u drugim zemljama koji bi mogli utjecati na Slovenija, zatim zahtijeva plan ili projekt i izvješće o okolišu iz druge zemlje. Zakona o zaštiti okoliša sadržava pravila samo za domaći sudjelovanje javnosti kada države odluči sudjelovati u prekograničnim moru ili procjeni učinka na okoliš. Naglašava da je Ministarstvo trebala uključivati javnosti, kao i u domaći pomorski okoliš i slučajevima. To znači javne objave i 30 dana otvorenih javne rasprave. Nema pravila o izboru suda u Sloveniji ili u druge zemlje. Pred nacionalne sudove, samo odluke slovenski sudova može osporiti.

Ostale poveznice

 • Nema stranicama s nacionalnim zakonodavstvom o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša i ni internetske stranice s informacijama o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na raspolaganje javnosti na strukturiran i dostupan način; Međutim:
 • okoliš stručnjaci na popisu registriranih Sudski vještaci u Ministarstvu pravosuđa i javne uprave http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenView i Sud appraisers na http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebCenilci%29?OpenViewhttp://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenViewhttp://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebCenilci%29?OpenView
 • ne postoji popis ekoloških odvjetnika i pro bono prava okoliša urede, stoga samo poveznicu na slovenski odvjetničke komore (Odvetniška zbornica Slovenije) http://www.odv-zb.si/en/about-the-barhttp://www.odv-zb.si/en/about-the-bar
 • Ljudska prava ombudsmana (Varuh človekovih pravic) http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6
 • Državne tužitelje http://www.dt-rs.si/sl/english/http://www.dt-rs.si/sl/english/
 • Information Commissioner („Informacijski pooblaščenec”) — https://www.ip-rs.si/?id=195https://www.ip-rs.si/?id=195
 • Relevantne nevladine organizacije za zaštitu okoliša – sa statusom javnog interesa (status zakon o zaštiti okoliša):
  • Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj (Slovenski Zaklade za održivi razvoj) http://www.umanotera.si/ — koordinator neto ekoloških nevladinih organizacija plana B za slovenjo http://www.planbzaslovenijo.si/plan-b-za-slovenijo i članovihttp://www.umanotera.si/http://www.planbzaslovenijo.si/plan-b-za-slovenijo
  • Ipop, inštitut za politike prostora (Institut za prostorne politika) http://ipop.si/ — koordinator bez NVO-ove rješavanje prostornih pitanja europskih za prostor (neto za svemir) i članovihttp://ipop.si/
  • Usmjerenost, društvo za sonaraven razvoj (usredotočiti udruženje za održivi razvoj) http://focus.si/index.php?node=35http://focus.si/index.php?node=35
  • Dopps, društvo za opazovanje u preučevanje ptic Slovenije (ptičja život Slovenija) http://www.ptice.si/http://www.ptice.si/
  • Slovenski e-forum, društvo za energetsko ekonomiko u ekologijo (Slovenski e-forum udruženje za energetske učinkovitosti i ekologije) http://www.se-f.si/homehttp://www.se-f.si/home
  • Pravno-informacijski Center nevladnih organizacij – PIC (legal-information centar za nevladine organizacije) http://www.pic.si/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=195http://www.pic.si/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=195
  • Alpe Adria zelena http://alpeadriagreen.wordpress.com/http://alpeadriagreen.wordpress.com/
  • Lutra, inštitut za ohranjanje naravne dediščine (Lutra, Institut za očuvanje prirodne baštine) http://www.lutra.si/http://www.lutra.si/
  • Inštitut za trajnostni razvoj (Institut za održivi razvoj) http://www.itr.si/http://www.itr.si/
  • Eko krog, društvo za naravovarstvo u okoljevarstvo (ECO krug udruženje za fizičku zaštitu i zaštitu okoliša) http://www.ekokrog.org/http://www.ekokrog.org/
  • Ekologi brez meja (ecologists bez granica) http://ebm.si/oj/http://ebm.si/oj/
  • Brez izgovora Slovenija (bez isprike Slovenija) http://www.noexcuse.si/http://www.noexcuse.si/
Posljednji put ažurirano: 14/09/2016

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.