Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa - Yhdistynyt kuningaskunta

Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim? 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 4. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 5. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 6. Muut oikeussuojakeinot
 7. Asiavaltuus
 8. Oikeudellinen edustus
 9. Todisteet
 10. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 11. Oikeudenkäyntikulut
 12. Oikeusapu
 13. Oikea-aikaisuus
 14. Muut kysymykset
 15. Ulkomaalaiset
 16. Rajat ylittävät oikeusriidat

Johdanto

Yhdistyneen kuningaskunnan muodostavat Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti. Se on myös kansainvälinen vastuu, Gibraltar, Guernsey, Jersey ja Mansaari. Asianomaista lainsäädäntöä Englannissa ja Walesissa, Pohjois-Irlannissa ja Skotlannissa esitetään varsinaisessa tekstissä. Katso erillinen tiedot koskevat liitteet, Gibraltar, Guernsey, Jersey ja Mansaari.Linkki avautuu uuteen ikkunaancontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=1&member=1&action=maximizeMSLinkki avautuu uuteen ikkunaancontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=3&member=1&action=maximizeMSLinkki avautuu uuteen ikkunaancontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=4&member=1&action=maximizeMSLinkki avautuu uuteen ikkunaancontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=2&member=1&action=maximizeMS

I. Perustuslaillinen perusta

Yhdistynyt kuningaskunta ei ole yhtenäistä kodifioitu kirjoitettua perustuslakia. Ympäristötoimien osalta viranomaisen päätöksistä voidaan nostaa kanne 8 artiklan mukaisesti, tai pöytäkirjassa 1 olevan 1 artiklan, Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa, jos on olemassa oikeus omaisuudensuojaan puuttumista, jonka hallussa. Yleissopimus pannaan täytäntöön Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Human Rights Act 1998). Vaikka asianosaiset eivät voi tukeutua suoraan kyseisen kansainvälisen sopimuksen, joka ei ole saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä lailla tai johdetussa oikeudessa, tuomioistuin pyrkii ja tulkita lainsäädäntöä tavalla, joka vastaa Yhdistyneen kuningaskunnan kansainväliset velvoitteet.

Tuomioistuimet ja hallintoelimet eivät suorita suoraan Århusin yleissopimuksen määräyksiä, lukuun ottamatta niitä, jotka on toimeenpantu lailla tai määräyksellä tai EU:n lainsäädännön kautta, joka on välittömästi sovellettavissa kansallisessa oikeudessa – Morgan v. Hinton orgaanisia aineita (Wessex) Ltd [2009] EWCA Civ 107). Scottish Ministers kuitenkin Walton v. [2012] UKSC 44 todettiin, että päätökset Århusin yleissopimuksen valvontakomitean osalta olisi käsiteltävä.

On huomattava, että allekirjoittaessaan (vahvisti ratifioinnin) Yhdistynyt kuningaskunta esitti seuraavan lausuman Århusin yleissopimus:

”Yhdistynyt kuningaskunta katsoo, että viittaukset 1 artiklan ja johdanto-osan seitsemännessä kappaleessa asia tämän yleissopimuksen” jokaiselle ”oikeus” elää terveydelleen ja hyvinvoinnilleen ”ilmaisevat, joiden nojalla tätä yleissopimusta koskeneisiin neuvotteluihin ja on kokonaan Yhdistyneen kuningaskunnan. Oikeushyvät, joita kumpikin osapuoli sitoutuu takaamaan rajoittuvat 1 artiklan nojalla oikeus saada tietoa, yleisön osallistumista päätöksentekoon ja käyttää muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti. ”

II oikeuslaitos

Tuomioistuimet

Ympäristön kannalta ei ole erikoistuneet tuomioistuimet Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Englannissa ja Walesissa (e&w) ja Pohjois-Irlannin (N.I.) ympäristön Rikosasiat magistrates ’court alkaa – tai Maallikkotuomarit toimivat aluetuomioistuimen tuomari. Vakavat asiat käsitellään Crown Court -tuomioistuimessa, tuomari ja valamiehistö. Skotlannissa vähäisiä rikosasiat käsitellään tuomioistuimissa, rauhantuomarin ja vakavampia asiat käsitellään alioikeudessa (sheriff), joka yksin tai valamiehistön kanssa. Kaikkein vakavimmissa tapauksissa käsitellä High Court of Justiciary tuomari ja valamiehistö.

Kuningatar), voi vastaanottaa (lakisääteiset ympäristöhaitat tapauksissa – haitat, jotka on määritelty lainsäädännössä, jossa tavoitteena on vähentää haitat eikä periä vahingonkorvausta. Siviiliasioissa e&w ja N.I. kuten ympäristöhaitat ovat yleensä pyrkineet, jotka county courtin piirituomari (Circuit Judge in e&w ja alueellisen tuomioistuimen tuomarille Pohjois-Irlannissa. Monimutkaisemmat tapaukset, jotka ovat arvokkaita tai oikeudenkäynnissä High Court, High Courtin tuomarina. Teknologiaa ja rakentamista tuomioistuin on e&w High Courtiin, joka on erikoistunut teknisesti monimutkaisia kysymyksiä. Pienempiä vaateita käsitellään Skotlannin Sheriff Courtissa ja arvokkaampia, Outer House of the Court of Session.

Tapaukset, joissa oikeudellista valvontaa koskevat valtion tai paikallishallinnon ja e&w N.I. käsitellään hallinnollisen Division, High Courtin tuomarina. Skotlannissa ne käsitellään Court of istunnoissa.

Tuomaria valitaan oikeusalalta ja pitänyt käytännössä tietty määrä vuosia, ennen kuin he voivat hakea tuomari. Monet muut e&w alkaa – – ennen kuin tuomari tulee Circuit Courtin tai High Courtin tuomaria. Skotlannissa ne alkavat usein osa- tai kuningatar lakimiehiä ja NI ne käynnistyvät varajäsenet istuvat osa-aikaisesti. Tuomarit ovat riippumattomia valtion. Ympäristön kannalta ei ole erikoistuneet tuomarit, vaikka tuomarit, jotka käsittelevät ympäristöasioita, on luonnollisesti asiantuntemusta tällä alalla.

Tuomioistuimet

Edellä olevan e&w, joissa riitautetaan, hakija – mutta eivät kaikki – vastaväitteiden esittäjille, voi hakea muutosta päätökseen. Valituksen käsittelee suunnittelun tarkastuslaitoksen tarkastajan. Tarkastajat saavat myös hakijan tai luvanhaltijan valitukset, ympäristöluvat, vedenotto ja muut ympäristöön liittyvät sääntelykysymykset. Skotlannissa muutosta voidaan käsitellä joko nimittämä raportoija osaston suunnittelu ja ympäristövaikutusten muutoksenhaku tai tiettyjä suunnitelmia koskevia hakemuksia, kun rakennuslupaviranomaisen paikallisten tarkastuselin, laajuuden mukaan suunnitteluviranomaiset kehittämistä ja kunkin omien menettelyjen mukaisesti. Pohjois-Irlannissa komissaarien valitusten yhteydessä kahdella komission ulkopuolelle.

Jos henkilö on rikkonut tiettyjä ympäristölainsäädännön e&w virasto voi määrätä yksityisoikeudellisia seuraamuksia eikä niinkään rikosoikeudenkäynti – ympäristöä koskevia yksityisoikeudellisia seuraamuksia (englanti) Order 2010 (SI 2010/1157 (W. 2010/1821). Tällaisten seuraamusten määräämistä koskevia valituksia käsitellään First-tier Tribunal (ympäristö). Lainsäätäjille Pohjois-Irlannin ja Skotlannin suunnittelevat vastaavia säännöksiä.

Oikeuspaikkakeinottelu

Ei ole etsiä edullisin oikeuspaikka (forum shopping) saatavilla eri tuomioistuimien yhteydessä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kantaja voi kuitenkin nostaa kanteen erilaisissa paikallisissa tuomioistuimissa, jos hän asuu yhdessä mutta vahingon syntymisestä toisella alalla. Skotlannissa voidaan joissakin tapauksissa valita vireille Sheriff Courtissa tai Court of Sessionissa. Rikosasioissa (e&w) vastaaja voi halutessaan saada Magistrates ’Court ja Crown Court, jos rikos on sellainen, jota voidaan kuulla kyseisessä tuomioistuimessa.

Ylimääräinen muutoksenhaku ja oikeussuojakeinot

Valitusten ja lakimiesten e&w N.I. Judge N.I. kruunulla (County Court). Jos muutoksenhaku todetaan, että vastaaja voi vaatia, että tuomareiden tapauksessa valtion A High Courtiin. Valitukset ovat County Courtissa tai Court of Appealiin (rikos). Muutoksenhaku, muutoksenhakutuomioistuin on korkein oikeus.

Valittaa läänin tuomioistuimen päätöstä, asia siirretään joko High Courtiin tai muutoksenhakutuomioistuin, asian luonteesta riippuen. Kaikkien, jotka haluavat hakea muutosta yhteisöjen tuomioistuimelta on saatava lupa. Valittaa Court siviili- tai hallinnollisen asian EU:n tuomioistuimeen valituksen ja edelleen vaaditaan lupa.

Siviiliasioissa. Skotlannin Sheriff Court vastaa Court of Session (Skotlanti) Inner House). Sieltä valitukset Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus. Rikosoikeudellinen valitukset Sheriff Court käsittelee High Court of Justiciary. On olemassa erilliset Avenue Skotlannissa mennä Euroopan ihmisoikeussopimuksen muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ovat olemassa Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä, kuten kieltokanteita/interdicts toimeksiantojen pakollinen ja kielletään. Näistä keskustellaan jäljempänä.

Kassaatiotuomioistuin

Yhdistyneessä kuningaskunnassa oikeudellinen uudelleentarkastelu on tehty hallinnollista päätöstä, yhteisöjen tuomioistuin voi ainoastaan hyväksyä, se kumoaa päätöksen tai vaatia viranomaista korjaamaan laiminlyönti. Yhteisöjen tuomioistuin ei voi korvata, ja päättää siitä. Muutoksenhakutuomioistuin rikosasioissa, määrää rangaistuksen niiden mielestä asianmukaisia, niiden avulla ei voida lähettää asia takaisin alemman oikeusasteen tuomioistuin (e&w). Suunniteltaessa hallinnollisten muutoksenhakujen/ympäristöluvan päätöksentekijä voi muuttaa alkuperäisen päätöksen asiasisältöä.

Muutoksenhaku oikeusteitse

Yhdistyneen kuningaskunnan nostamat rikossyytteet ja syyttäjien e&w viranomaiset tai yksityishenkilöt). Ne ovat käynnistäneet tietojen antamisen (Magistrates ’Court), haaste e&w Magistrates Court (NI) tai Sheriff Court valituksen rauhantuomari tai tuomioistuin tai syytekirjelmä Sheriff Courtissa tai Court (Scotland). Ympäristöön liittyvät asiat (e&w) yleensä nostaa Environment Agency, luonnonvarojen elimenä Walesissa tai paikallisviranomaiset.

Siviilikanteita e&w N.I. ja vaatia vahingonkorvausta, käsitellään County Courteissa tai High Courtissa 1988 säännön mukaisesti, joissa esitetään, miten asiat olisi tuotava ja määrittää. Pohjois-Irlannin County Court Rules (Northern Ireland) 1981 tai (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980. Skotlannissa on alioikeudella (sheriff court) säädetyn Ordinary Cause Rules tai Court of Sessionissa. Ympäristöön liittyvät asiat ovat yleensä toimien tarpeeton tai väittävät laiminlyöntiin.

Toimet tutkia viranomaisen päätös pannaan vireille High Courtissa 54 säännön mukaan e&w (Civil Procedure Rules, Order 53, Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 tai 58 Rules of the Court of Session. Ympäristöön liittyviä tapauksia käsitellään muodollisesti samalla tavoin kuin muita oikeudellisia muutoksenhakumenettelyjä.

Oikeudellisia toimia viran puolesta

Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet käyttävät kontradiktorista lähestymistapaa, sen sijaan, että inkvisitorisen maan yhteisen oikeuden perintöön. Näin ollen on yhdenmukaistettava tapauksissa osapuolet ja tuomioistuin voi käynnistää omasta aloitteestaan toimelle. Jos kyse on unionin tuomioistuimessa, unionin tuomioistuin voi ottaa esille viran puolesta, vaan asianosaisten on voitava käsitellä arvioida niitä.

III tiedonsaanti

Århusin yleissopimuksen määräyksiin ja ympäristötiedon julkista saatavuutta koskevan direktiivi 2003/4/EY täytäntöönpanoa ja N.I. e&w Environmental Information Regulations 2004 (SI 2004/3391), Skotlannissa (Scotland) Regulations -määräysten ympäristötiedon (SSI), 2004 (2004/52). Näitä täydennetään vuoden 2000 tiedonvapauslain (e&w ja N.I.) sekä tiedot (Scotland) Act 2002).

Oikeussuojakeinot

Jos hakija katsoo, että tiedot asiaan liittyvä viranomainen ei ole noudattanut pyyntöä ensimmäiseksi takaisin pankkiviranomaiselle ja e&w säännön 11 kohdassa N.I.) tai 16 (Schéma de cohérence territoriale) ja pyytää sitä tarkistamaan päätöstään. Jos hakija on tämän jälkeen edelleen tyytymätön tämän prosessin jälkeen voidaan tehdä valitus ja e&w Tietovaltuutetun virasto n.i.to mukaan vuoden 2000 lain 50 §: n tai 47 §: n nojalla Skotlannin tietosuojavaltuutettu vuoden 2002. Komission päätöstä koskeva muutoksenhaku tapahtuu tavallisesti e&w ja N.I. First-tier Tribunaliin tai Skotlannissa Court of Session.

Jos viranomainen torjuu pyynnön, sen on lähetettävä kirjallinen selvitys siitä, miksi hakija ja hakemus hylättiin. Sen on perusteltava, mitä poikkeuksia sovelletaan (asetus 14(3)&(4) E&w ja n.i & 13 (b) (c) Schéma de cohérence territoriale)) ja mitä kantaja voi tehdä, jos hän haluaa riitauttaa päätöksen, reg. 14 (5) OR13 (E)

Menettely

Asetuksissa säädetään velvollisuus julkinen viranomainen, jonka hallussa on ympäristötietoa saataville pyynnöstä. Tämä velvollisuus on kuitenkin useita poikkeuksia 12 ja 13 säännössä todetaan e&w ja N.I. (10 & 11 Skotl.). Evätä ympäristötietoa koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti mahdollisimman pian ja viimeistään 20 päivän kuluessa (tai 40 päivän kuluessa, kun monimutkainen asia, § 7 (molemmat) kuluttua pyynnön vastaanottamisesta, 14 säännön 13 Skotl.). Henkilö, jonka hakemus on hylätty, voi pyytää viranomaista tarkistamaan päätöstään. Arvioinnin tuloksesta on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa viimeistään 40 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, reg.11 (16 Skotl.). Jos kieltäytyminen on henkilö, jonka hakemus on hylätty, jäljempänä ”valituksen tekijä”, voi hakea tuomioistuimelta päätöstä, komission jäsenen vuoden 2000 lain 50 §: n nojalla (§ 18 ja e&w N.I.) (Skotl.), 47 jakso. Komission jäsen antaa ilmoituksen muodollisen päätöksen 49(5) ja 50(3) (Schéma de cohérence territoriale). Valituksen tekijä tai viranomainen voi hakea muutosta tietosuojavaltuutetun päätöksen 54 §: ssä, sellaisena kuin sitä sovelletaan, ibid., 56 kohta, (Schéma de cohérence territoriale). Vuonna e&w ja N.I. muutoksenhaku Tribunal säännellään Tribunal (First-tier Tribunal (General Regulatory Chamber) 2009. Valituskirjelmä on toimitettava 28 päivän kuluessa komission päätöksen rule 28(1). Ei muutosta Tribunal Upper Tribunaliin.

Commissioners on riidanalaisia tietoja ja valtuudet saada ja tarkastaa e&w (55 kohta) ja 54 jakso (Skotl N.I.) saadakseen lisätietoja, jos ne katsovat, että lainsäädäntöä ei noudateta. Jos tietojen luovuttaminen on riitautettu tuomioistuimessa, että tuomioistuin ei ota kantaa siihen, oliko tietoa ja sitä olisi syötettävä markkinoille, kun otetaan huomioon sen sisältöä.

Tuomioistuimet voivat määrätä tietoja siviili- ja rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tämä on 31 kohdan nojalla (Civil Procedure Rules) 9 a säännön e&w, Sheriff Court (Ordinary Cause Rules (Schéma de cohérence territoriale) tai 21–26 (Criminal Procedure) 7 a luvun sääntöjen e&w rikosoikeudellisia sääntöjä (Schéma de cohérence territoriale).

IV muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon

Hallinnolliset menettelyt

Lupien ympäristöluvista, kuten jätehuoltoon ja vedenottoon lupia myöntävät ympäristökeskus (E), NI ympäristöministeriön välityksellä Pohjois-Irlannin ympäristövirasto, Skotlannin ympäristönsuojeluvirasto, tai luonnonvarojen Walesissa elin (jäljempänä ”virastot”). Myös ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön, esimerkiksi rajat ylittävää jätteiden siirtoa koskevan 2007 ja Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007). Meriympäristöä koskeva sääntely perustuu pääasiassa siihen, että järjestön (e&w ja N.I.), joka antaa todistuksen osassa 4 (Marine and Coastal Access Act 2009). Hajautettujen suostumukset, Skotlannin merihallintoviranomainen on samanlainen rooli Skotlannin lähivedet. Kuten luonnonsuojelua koskevissa asioissa ja tieteellisesti erityisen kiinnostavia alueita (NI, jota kutsutaan tieteellisesti erityisen kiinnostavat) käsitellään Natural England, Northern Ireland Environment Agency, Wales ja Scottish Natural Heritage, jotka koskevat luonnonvaroista elin.

Näiden elinten on suuria ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Paikallisten viranomaisten on myös oma roolinsa. Niillä on lupa tiettyihin laitoksiin, jotka voivat aiheuttaa ilman pilaantuminen, juomaveden laadun seurantaa ja osallistuttava luonnonsuojelunäkökohtien huomioon ottaminen. Niillä on merkittävä rooli maa-alueita II A osan mukaisesti ympäristönsuojelulain 1990. Ympäristönsuojelulain 1990 ei koske NI. Pohjois-Irlannissa on pilaantuneiden maa-alueiden III osassa jätteen ja saastuneen maan (NI) Order 1996, jota ei ole aloitettu.

Näiden elinten päätökset, myös paikallisten tai kansallisten virastojen, kuten on yleensä hakea muutosta valtion (valtiosihteeri, Skotlannin tai Walesin ministerit). Näin ollen esimerkiksi viranomaisten päätöstä evätä lupa/lisenssi vedenoton (asetukset) toimiin voidaan hakea muutosta Secretary of State tai hylätyn ministereille. Pohjois-Irlannissa lankeaa tällaisen muutoksenhaun yhteydessä komissio.

Kehottaa ministeri, ministerit tai yhteydessä komission on saatavilla ainoastaan lupakirjan hakijoita tai henkilön, joka on tehnyt ilmoituksen. Ne ovat harvoin mahdollisuus mennä suoraan tuomioistuimessa. Toisen henkilön, jolla on intressi asiassa, ja joka haluaa kyseenalaistaa ensimmäisen oikeusasteen päätökseen voi hakea valituslupaa tuomioistuinvalvonnan osalta.

Hallinnollisten menettelyjen tuomioistuinvalvonta

Yleisesti ottaen olisi toteutettava vaihtoehtoisia oikeussuojakeinoja ennen kääntymistään tuomioistuinvalvontaan. Tämä ei ole ratkaiseva, vaan hakijan on oltava luvan nostaa kanteen tuomioistuimessa, ja lupa voidaan evätä, jos vaihtoehtoisia oikeussuojakeinoja ei ole käytetty – esim. R (Davies & syrjäisimpien alueiden) vastaan Financial Services Authority ([2003] EWCA Civ 1128). Skotlannissa ”Court of Session Rules) 58.3 luvussa säädetään, että arviointeja ei voida nostaa, jos asiaa voidaan käsitellä mukaista muutoksenhakua tai uudelleentarkastelua tai minkä tahansa niiden antamisen.

E&w tuomioistuinvalvontaa, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti tarkastellaan virhe. Joka voi koskea esimerkiksi ei oteta asianmukaisesti kuulla niitä, jotka voivat vaikuttaa järjestelmän (Greenpeace Ltd), R v. Secretary of State [2007] EWHC 311 (Admin) – ei noudattanut menettelyllisiä toimenpiteitä asiaa koskevassa lainsäädännössä edellytetään – R (Kerr- tai sääntöjen Cambridgen kaupunki) v. neuvosto, [2011] EWHC 1623 (Admin) – ja riittämättömiä perusteluja koskeva päätös – R (Hillingdonin kaupunkipiiri, Lontoo) v. Secretary of State for Transport, [2010] EWHC 626 (Admin).

Tuomioistuin tutkii päätöksen aineellisen lainmukaisuuden. Julkisen viranomaisen on toimittava sille myönnetyn toimivallan puitteissa – Perthissä Stewart v. parlamentti ja neuvosto [2004] SC Kinross (HL) 71. Jos näin ei ole, johon väitetty toimivallan käyttämisestä ultra vires ei ole – Komission toimivalta – ja se on kumottava. Tuomioistuimet eivät kuitenkaan kyseenalaiseksi demokraattisesti valittu viranomainen tai elin, kuten Euroopan ympäristökeskuksen, jotka parlamentti nimittää käyttää lakisääteisiä valtuuksia; Valvontaviranomainen käyttää tätä valtaa virastolle on annettu, eikä tuomioistuimilla. Mutta jos aineellisen päätöksen on niin mahdoton, ettei ole kohtuullista, olisi neuvottava asianmukaisesti, tuomioistuin voi kumota tämän jälkeen se – R (Leedsin kaupunki technoprint Ltd) v. neuvosto, [2010] EWHC 581 (Admin).

Tuomioistuimet eivät yleensä aineelliset ja tekniset havainnot ja tarkistaa laskelmat tuomioistuinvalvontaa. Jos osapuolet nostavat esiin kysymyksen, ne on katsottu perustellusti, joista viranomaisen vahvistama. Jos syntyy riita, se voidaan käsitellä asiakirjoja tai – harvoissa tapauksissa – todistajien ristikuulustelua mcvey) R v. Secretary of State for Health, [2010] EWHC 437 (Admin).

Maankäytön suunnittelua koskevien päätösten uudelleentarkastelu

Maankäytön suunnittelun e&w määrätään vuoden 1990 Town and Country Planning Act (suunnittelu (N.I.) Order 1991. Skotlanti (Town and Country Planning (Scotland) Act 1997). Vuonna e&w, alueelliset strategiat ovat osassa 5 vaadittuja paikallisdemokratiaa, taloudellista kehittämistä ja rakentamista ja paikallisen kehityksen vuoden 2009 asiakirjat 3 osassa (osa 6) (W) suunnittelu- ja pakkolunastus Act 2004). Toimi 2008 suunnitellaan erityisen järjestelmän suurhankkeet, kuten lentoasemien ja suurten vedenkeruualtaiden. Pohjois-Irlannissa tällaisia hankkeita voidaan käsitellä 31 artiklan nojalla (Northern Ireland) Order 1991). Vuoden 1997 laissa säädetään Skotlannin kansallisen suunnittelun (osa 1a) ja strategisia ja paikallisia kehittämissuunnitelmia (II osa).

Englannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa, kaikki nämä strategiat tai suunnitelmat ovat yleensä julkisen kuulemisen kohteeksi. Tarkastaja (komission jäsen N.I. toimittaja (t)) pitää tutkimuksen ja kertomuksen Secretary of Staten (E) tai ministerit (N.I. s&w). Ministeri tai ministeri voi vaatia viranomaista harkitsemaan uudelleen suunnitelman osiin.

Skotlannissa: court of Session julkaistaan kansallisen suunnittelun ja julkisen kuulemisen jälkeen parlamentissa; ja strategisia ja paikallisia kehityssuunnitelmia sovelletaan tarkastuksiin toimittajat, avoimia kysymyksiä julkisen kuulemisen.

Kun strategia tai toimintasuunnitelma on ollut virallisesti hyväksynyt sen kannetta viranomaisen on tehtävä sitä kuuden viikon kuluessa tästä hyväksymisestä. Haaste edellyttää ”vahinkoa kärsinyt henkilö asianomaisen asiakirjan sillä perusteella, että se ei ole asianmukaisessa toimivaltaa tai ettei menettelyllisiä vaatimuksia ei ole noudatettu. Asian käsittelee High Court (e&w ja N.I.) tai Court of Session (t) – Planning Act 2004, Section 113, t&cp (t) A 1997, s. 238. High Court voi kumota kyseisen asiakirjan kokonaan tai osittain tai peruuttaa sen hyväksyneen viranomaisen ohjeiden kanssa, S.113 – MM 2008 (7) – (7 C), mutta se voi kumota kokonaan tai osittain – s. 238(2) (b). Toimet perustuvat siviiliprosessisääntöjen 54 osan (e&w edellyttää luvan saamista (vuoden 53 Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980, luku 58, Rules of the Court of Session (t)) ja näyttö on tarvittavat asiakirjat ja kirjalliset lausumat – ks. esim. kuuli v. broadland District Council & syrjäisimpien alueiden [2012] EWHC 344 (Admin).

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointi on vahvistettu tiettyjen rakennuslupahakemusten kehityksen in England by the Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulationsin 2011 – SI/2011/1824 ja NI (Planning (Environmental Impact Assessment) Regulationsin (Northern Ireland) 2012 (n.i 2012/59, T 2011/139, W., SI 1999/293). Tällainen kehitys täydentää muita asetuksia, jotka käsittelevät erityisiä järjestelmiä, kuten vesivarojen (Environmental Impact Assessment) (e&w) Regulations 2003, SI 2003/164.

Seulonta päätöksiin voidaan hakea muutosta tuomioistuimissa (judicial review) koskevan hakemuksen. Hakemus (e&w) on nostettava kolmen kuukauden kuluessa asiaa koskevan päätöksen (U, R & ptnrs (East Anglia) Ltd v. laajaan viranomainen [2011] EWHC 1824 (Admin). Uudelleentarkastelussa on liitetty siviiliprosessisääntöjen 54 osan (e&w (luku 58) koskevat säännöt (t) Vuoden 53 Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980). Tarkistus voidaan, jos noudatetaan asianmukaista menettelyä – R (Birch) v. Barnsley MBC [2010] EWCA Civ 1180 – Riittävien perustelujen puuttuminen siitä, miksi ympäristövaikutusten arviointia ei vaadita – R (Bateman) v. South Cambridge DC [2011] EWCA Civ 157 – tai ei ollut riittävästi tietoja, joiden perusteella voitaisiin määrittää, onko kaavoitusviranomaisten ympäristövaikutusten arviointi olisi tehtävä vai ei – R (Cooperative Group Ltd) v. Northumberlandin kreivikunnanvaltuuston [2010] EWHC 373 (Admin).

Arvioinnin rajaus päätökset voidaan myös tutkia yhteisöjen tuomioistuimissa. Säännöt ovat samat kuin muiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan päätöksen. Asetuksissa säädetään kuitenkin, että suunnitteluviranomainen antamaan selvitys hankkeen toteuttajan pyynnöstä lausunto. Jos se ei näin tee, on pyydettävä valtiosihteeri (varaministeri) relevanttiin suuntaan. Näin ollen vaikutusten arvioinnit ovat harvinaisia, jos on pyydetty lausuntoa; Vaikka vastaväitteen esittäjä voi riitauttaa sen lausunnon tai määräyksen.

Lopulliset päätökset voidaan myös riitauttaa tässä menettelyssä samalla tavalla kuin muut YVA oikeudellista tarkastelua. Lopullisen päätöksen uudelleen tarkastelemista, voidaan harkita asianmukaisia ympäristövaikutusten arviointia, mutta tuomioistuimet eivät halua löytyy asiakirja, joka on YVA-prosessin avulla riittämättömäksi – r & Pallikaropoulos Edwards v. Environment Agency) [2008] UKHL 22. Katsoo, että tuomioistuimet tunnustavat, että ympäristöselonteko asetukset voivat olla puutteellisia, ja tiedottamisen ja kuulemisten kautta, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset puutteet, jotta tulokseksi saadaan ”ympäristötiedon” paikallisen suunnitteluviranomaisen kanssa mahdollisimman täydellinen kuva kuin mahdollista. Voi esiintyä tapauksia, joissa asiakirjan väitetään kattavan ympäristöselonteko ei kohtuudella voida pitää sellaisena kuin se määritellään ympäristöselontekoon asetuksiin, mutta ne ovat todennäköisesti harvinaisia – R (V) blewett Derbyshiren kreivikunnanvaltuutettu, [2003] EWHC 2775 (Admin).

Yhteisöjen tuomioistuin tarkastelee ympäristövaikutusten päätösten menettelyllistä laillisuutta. Se ei käsittele asian sisältöä, paitsi jos voidaan osoittaa, että tämän menetelmän tuloksena saatu päätökseen olisi ollut järjetön – R (West) v. SOS BOWEn kunta- ja paikallishallintoministeriössä [2012] EWCA Civ 321, tuomioistuimen on tutkittava muita todisteita aineelliset ja tekniset tulokset jne. Virhe on aiheuttanut seikka on pätevä peruste sopimusehdon kohtuuttomuutta, vaan tällainen virhe olisi ollut olennainen ero asiaa koskevan päätöksen – eley v. SOS kunta- ja paikallishallintoministeriössä, [2009] EWHC 660 (Admin).

Hakemuksen voi tehdä kuka tahansa ”vahinkoa kärsinyt” vuoden 1990 päätöksen t&cpa t&cp, jakso 288(1) (a 1997, s. 239–42 asetuksella (Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Scotland) Regulations 2011). Vaikka yleensä osallistuminen on yrittänyt riitauttaa päätöksen, se voi olla ratkaiseva tekijä, jos hakija on paljon etua, joka on aiheutunut päätöksestä – Catherine Ashtonin v. SOS kunta- ja paikallishallintoministeriössä & syrjäisimpien alueiden [2010] EWCA Civ 600). Valtiosta riippumattomat järjestöt voivat olla riittävä etu, mutta se on mahdollisesti osallistunut menettelyyn sovellettaisiin judicial review on sallittua.

Tuomioistuin voi myöntää väliaikainen määräys keskeyttää hanke, jossa väitetään, että ympäristövaikutusten arviointi oli riittämätön, koska tämä kysymys – Belize Alliance of luonnonsuojelujärjestöt v. Department of the Environment 63 ukpc [2003]. Kieltomääräystä koskeva hakemus tehdään välitoimien hallinto-oikeudellisessa menettelyssä (judicial review). Hakijan on yleensä tarjoavat yritykselle, että se tulee täyttämään hankkeen toteuttajan vahingot, jos määräys on evätty. Vuonna e& W ja NI, jos tapauksessa, joihin sovelletaan Århusin yleissopimukseen, unionin tuomioistuin on todennut, että määräys on tarpeen, jotta estetään merkittäviä ympäristövahinkoja ja niiden perustana olevia tosiseikkoja, on tutkiessaan, onko yrityksen ja sen ehdot edellyttävät erityisesti, että sellainen yleisen järjestyksen ylläpidon osalta kantaja on kohtuuttoman kallista ja tehdä kaikki tarvittavat ohjeet sen varmistamiseksi, että asia käsitellään ensi tilassa. [Käytännön ohjeita (Civil Procedure Rules) (25)] ja e&w (Århusin yleissopimus) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI)) unionin yleinen tuomioistuimen tutkii osapuolten välisen tasapainottamisen määritettäessä hakemus – R (lukuun ottamatta) v. SOS Ison-Britannian kunta- ja paikallishallintoministeriössä & tai [2010] EWCA Civ 1500). Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä, jotka koskevat kieltokanteita ympäristövaikutusten arviointiin.

IPPC päätökset

Päätökset, jotka tehdään e&w IPPC-direktiivin mukaiset lupamenettelyt (England and Wales) Regulations 2010–2010/675. Pohjois-Irlannissa, niitä ovat ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä ja vähentämistä (NI) Regulations 2013 – Erityiskertomus nro 2013/160. Skotlannissa niissä annetut tiedot ovat ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen (Scotland) Regulations 2000 (SSI 2000/323) ja ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen (Scotland) Regulations 2012 (SSI 2012/360).

IPPC päätöksiin voidaan hakea muutosta tuomioistuimissa samalla tavoin kuin muita hallinnollisia päätöksiä. Henkilö, joka haluaa riitauttaa päätöksen, on oltava riittävän pysyvä. Haasteena on 54 osaa (e&w), edellyttää luvan saamista (vuoden 53 Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980, chapter 58 of the Court of Session Rules (t). Tietoja asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti, ja se on tavallisesti kirjallinen todistajanlausunto ja asiakirjoja.

Harkitsee, olisiko tuomioistuimet ovat noudattaneet asianmukaisia menettelyjä kuulustellessaan – R (Rockware) v. Chesterin kaupunginvaltuusto [2006] EWCA Civ 992). Ne harkitsevat, onko asianmukaisia asetuksia – kuuluu sähköntuotanto (nro 2), Skotlannissa (Scottish Environment Protection Agency v. 2005 SLT 641. Niitä ei tarkastella päätöksen asiasisältöä, sillä perusteella, että se olisi paikalle elimeen, jolle parlamentti voi tehdä päätöksensä. He tarkastelevat tekninen näyttö ja, jos päätös on perustunut olennainen virhe, joka vaikutti päätöksen tekeminen voi kumota tämän päätöksen.

T (Edwards v. Environment Agency) [2004] EWHC 736 Edwards, maassa sijaitsevassa kaupungissa, joka pyrki sementtitehtaan IPPC-direktiivin säännösten mukainen lupa. Hän ei ole esittänyt huomautuksia viraston kuulemisen aikana. Hän nosti kanteen sellaisen päätöksen tuomioistuinvalvonnasta. Kodittomien väliaikaisesti, vaikka hän oli tuolloin katsottiin, hänellä oli riittävä intressi kuin maassa asuva henkilö nostaa kanteen.

Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet on saatavilla tässä menettelyssä samalla tavalla kuin ympäristövaikutusten arviointiin. Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä, joita sovelletaan IPPC-direktiivin menettelyjen lisäksi yleensä kansallisesti.

V toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Yksityisoikeudelliset saatavat

A – toisin kuin rikosoikeudellinen – voidaan vaatia henkilöä vastaan, jonka toiminta vaikuttaa haitallisesti omaisuudelle. Näin tapahtuu yleensä, että ympäristöhaitat, kanne on nostettava sellainen henkilö, joka on yksinomaan omaisuuden omistamisesta. Periaatteita sen määrittämiseksi, onko haitta on aiheutunut kantajalle esitettiin Barr v. BIFFA [2012] EWCA Civ 312). Englannin lain (W ja NI) on esitetty, kuten oppikirjoja, virkailija & lindsell torts, 20. painos. 20 luku. Näissä maissa tai näillä oikeudenkäyttöalueilla ei edellytetä vastapuolesta riippuvan syyn. Skotlannissa, kun haitta on hieman erilainen – mitä voidaan kohtuudella sanoa olevan sietämätön käyttäytymisestä tai että tämä ei olisi sallittua, kun järkevä henkilö – robb v. Dundee City Council 2002 SC 301. Sen lisäksi, että leipomot rhm tavalla: (i)Linkki avautuu uuteen ikkunaan Strathclyden Ltd v. SC 1985 tarveluettelossa 17 (hl)

Jos vierasaineita johtuvat yhden henkilön maasta toiseen on henkilö, jonka maa on saastunut voi toimia oikeudenloukkauksesta. Se voi myös olla tuottamuksesta aiheuttaa ympäristöhaittoja, jotta, mikäli vahinkoa on aiheutunut ja vahingon aiheuttavan henkilön velvollisuus, joka johtuu siitä, että se henkilö, hän on velvollinen maksamaan. Kaikissa tapauksissa tuomioistuimet voivat määrätä taloudellisia vahinkoja, ja voi myös antaa määräyksen lopettaa sen toistuminen.

Väitteet, oikeudenloukkauksesta tai laiminlyönti haittaa suoraan valtion elimiä vastaan, jos niiden toiminta on aiheuttanut vahingon – Dennis v. puolustusministeriö [2003] EWHC 793 qb kohdassa. Kuitenkin, jos vahingon syynä on laitos, joka suorittaa laissa sallituista toimista on osoittanut, että se on toiminut tuottamuksellisesti, Allen v. Persianlahden öljynjalostus Ltd [1981] AC 1001. Jos laiminlyöntiä koskeva väite on, että asianomainen taho on suorittanut vahingon ehkäisemiseksi julkisia varoja, tuomioistuin voi katsoa, että valituksen kohteena ei ole tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvia oikeuksia, koska päätökset ovat käytettävien varojen osalta Dobson V –, että Thames Water Utilities Ltd [2011] EWHC 3253 (TCC). Jos ympäristölupa ja rakennuslupa, aiheuttaa haittaa toisen jäsenvaltion laitokselle, joka antoi luvan tai luvan on harvoin elimenä vastuussa laiminlyönneistä ei yleensä on velvollisuus huolehtia asianomaiselle henkilölle.

Viranomaiset eivät yleensä ole velvollinen korvaamaan yksittäisestä rikkomisesta – velvollisuus pelkästään Bourgoin vastaan Ministry of Agriculture Fisheries and Food QB 716 [1986]. Jos kuitenkin on tuomioistuinvalvonnasta on todettava noudattamatta, se voi myöntää vahingonkorvauksia kunhan vahingonkorvaukset eivät ole ainoa vaatimusosassa. Lisäksi voidaan myöntää vahingonkorvausta, jos jäsenvaltio on kantajan mukaan. Kanteen valtiota vastaan, voi sisältää vaatimuksen antaa määräystä.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuuta koskevan EU:n direktiivin (2004/35/EY) on pantu täytäntöön Englannissa (ympäristövahinkojen ehkäisemistä ja korjaamista) Regulations 2009 (SI 2009/153 (W. 2009/995) Pohjois-Irlannissa panevat ne täytäntöön ja erityiskertomus nro 2009/252, Skotlannissa (Scotland) Regulations -määräysten ympäristövahinkovastuuta koskeva 2209/266). Toimivaltaisten viranomaisten on direktiivin e&w yleensä ympäristökeskuksen tai luonnonvarojen Walesin elin voi kuitenkin olla Natural England luontotyyppien tai lajien maalla ja Secretary of State for mereen. Vuonna N.I. Department of the Environment on viranomainen, mutta se on yleensä Skotlannissa Scottish Natural Heritage for SEPAn mutta suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin, maalla ja sisävesillä ja Skotlannin ministerit haittaa rannikkoalueiden meri- ja aluevesiä.

Asetusten mukaan ”asianomainen henkilö” – myös ympäristönsuojelua edistävien valtiosta riippumaton elin – voivat pyytää toimivaltaista viranomaista toteuttamaan toimia niiden mukaisesti. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja esitettävä sen henkilön osuuden (e&w ja n.i) ja antaa riittävästi tietoa, jotta viranomainen voi määrittää poikkeaman laatu ja sijainti.

Tuomioistuimen päätösten valvontaa toimivaltaisten viranomaisten pyynnöt asetusten mukaista toimea, on sama kuin mitä tahansa muuta oikeudellista valvontaa. Yhteisöjen tuomioistuin varmistaa, että asianmukaisia menettelyjä on noudatettu. Se aikoo valvoa päätöksen laillisuutta. Se voi puuttua teknisiä tai muita virheitä, jos nämä virheet ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja joka voi kumota tämän päätöksen.

Toistaiseksi vastuuta siirretään siviiliprosessisääntöjen 54 osan (e&w), edellyttää luvan saamista (vuoden 53 Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980, chapter 58 of the Court of Session Rules (t). Kantaja on nostanut tuomioistuimessa kanteen (judicial review) High Courtin (lomake e&w) tai 54 osan mukaisesti tai N.I.) Order 53 (Skotlannissa vetoomuksen 58 luvun mukaisia sääntöjä. Tietoja asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti, ja se on tavallisesti kirjallinen todistajanlausunto ja asiakirjoja.

VI Muut oikeussuojakeinot

E&w kanteen, ja s Land lakisääteisten ympäristöhaitat – siten kuin se on määritelty perussäännön – voidaan saattaa vireille Sheriff Court että Magistrates ’tai III osan mukaisesti ympäristönsuojelulain 1990. Lain 79(1) §: ssä määritetään, mitä on lakisääteinen ympäristöhaitat. 82 § mukaan yksityishenkilö voi nostaa tuomioistuimessa, jos hän on ”vahinkoa kärsinyt” ympäristöhaitat. Yhteisöjen tuomioistuin voi antaa määräyksen ja vähentää 82 §: n nojalla sakkoa, vastaaja. Tämä menettely on käytettävissä, N.I. 7 osan mukaisesti Clean asuinalueilla ja Environment Act (Northern Ireland) 2011.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle (oikeusasiamiehen e&w) ja kokoonpanoon (N.I.) tai Skotlannin julkishallinnon oikeusasiamies tutkii huonoa hallintoa koskevia kysymyksiä hallitusten elimissä. Vuonna e&w paikallishallinnon oikeusasiamiehet ja aikoo toimia samoin, kun taas Pohjois-Irlannissa paikallisviranomaisten on Pohjois-Irlannin Ombudsman – tutkii spso paikallisviranomaisille Skotlannissa. Euroopan oikeusasiamies voi toimia yhdessä e&w, kyse huonosta hallinnosta, johon sisältyy kaksi paikallisviranomaista ja jotka määrättiin maksamaan valittajille yhteensä 95,000 puntaa, jos asianmukaisesti laiton kaatopaikka. Kantelut e&w eduskunnan oikeusasiamies on hänen parlamentin jäsenen kokous – edustajakokouksen jäsen oikeusasiamiehelle. Kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle paikallishallinnon oikeusasiamies, nikkelille tai spso olisi laadittava vasta sen jälkeen, kun toimivaltainen elin on voinut antaa asian käsittelemiseksi. Euroopan oikeusasiamies voi pyytää elimenä rahan takaisinmaksua poissaolosta, esimerkiksi vero- tai etuja, esimerkiksi viiveet, menettelyjen parantamisesta tai asianomaisen elimen hallinnollisia menettelyjä.

Yleiselle ympäristörikokset yleensä (e&w) toimivaltaisen viranomaisen tekemää kyseisen rikoksen osalta – esimerkiksi Euroopan ympäristökeskus. Näillä viranomaisilla on valtuudet tutkia rikoksia ja tulee maahan tai rakennuksiin, ottamaan näytteitä ja haastatella henkilöitä rikosepäilyn osalta.

Yksityisoikeudellinen syyte voidaan nostaa e&w monien tunnusmerkistöjen osalta – Prosecution of Offences Act 1985, Section 6, mutta jotkut voivat panna vireille tai hyväksynnän yhteydessä. Skotlannissa yksityissyytteet ovat erittäin harvinaisia ja Lord Advocate suostumusta. Pohjois-Irlannissa yksityissyytteet saattaa tarvita luvan yhteydessä.

Useimmat kansalliset tai paikalliset viranomaiset ovat myös sisäiset valitusjärjestelmät. Jos tulos ei ole tyydyttävä, kantelija voi mennä asianomaiseen oikeusasiamieheen tai hakea tuomioistuimelta muutosta. Valituksia varten on olemassa erityisiä järjestöjä – yleishyödyllisten palvelujen, kuten vesihuollon (veden kuluttaja-asiain neuvoston e&w) tai vesipolitiikan alan Commission for Scotland, kuluttajaneuvosto (N.I.)

VII Oikeudellinen asema

Valtiosta riippumattomat järjestöt voivat on riittävä intressi asian mutta ei luultavasti – Oikeusvarmuus – Lainsäädäntö ei ole osallistunut menettelyyn sovellettaisiin judicial review on sallittua. Käytännössä on olemassa vain harvoja esimerkkejä yksittäisten kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen asema evätään. Rekisteröimätön yhdistys (esimerkiksi klubin jäsenen, joka ei ole oikeushenkilö ja se voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä. Tällaiset liitot tai toimia vastaan nostamat tai puheenjohtajan tai muun jäsenen. Kuitenkin tällaiset organisaatiot voivat olla tuomioistuinvalvonnan kohteena – R v. paneelin yritysostojen ja sulautumien ex p. datafin QB 815 [1987].

Asiavaltuus

Hallinnollinen menettely

(suunnittelu tai IPPC-direktiivi)

Oikeudenkäyntimenettely

(Muutoksenhaku)

Ainoastaan toteuttajan/luvanhaltija voi hakea muutosta

Osallistua muutosta

Henkilö, jolla on ”riittävä etu” – ks. Axa General Insurance Ltd v. The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Yksityishenkilöt

Kyllä

Kyllä

Kansalaisjärjestöt

Kyllä

Kyllä

Muut oikeussubjektit

Kyllä

Kyllä

Tilapäiset ryhmät

Kyllä

Kyllä

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt

Kyllä

Kyllä

Muu käyttö

Kyllä

Kyllä

Yksityinen saattaa – siviilioikeudellista haittaa kuten melu ja haju – kantajalla on hallussaan yksinoikeudella vaikuttaa kiinteistön hallintaansa. Kuitenkin ”toimen” lakisääteisen ympäristöhaitat ympäristönsuojelulain 82 §: n 1990 voidaan saattaa ”vahinkoa kärsinyt henkilö” on tarpeeton.

Kuka tahansa yksityinen olisi asiavaltuus nostaa syytteen, jos tällainen kanne on saatavilla.

Ei ole olemassa alakohtaista lainsäädäntöä eri säännöt. Yhdistyneessä kuningaskunnassa oikeudellinen uudelleentarkastelu menettelyjä sovelletaan kaikkiin oikeudellista tarkastelua. Vaikka lainsäädännöstä, esimerkiksi ympäristön, joka mahdollistaa (England and Wales) Regulations 2010 (SI 2010/675, liite 5, osa 1) määrätään e&w julkisessa kuulemisessa ”yleisö tuleminen” on ”henkilö, jota sääntelyelin katsoo, vaikuttaa, todennäköisesti vaikuttaa tai jonka etua.”, välillä ei ole mitään eroa tavanomaisen tuomioistuinvalvonnan taso. ”riittävä etu” ilmaisulla ”riittävä etu” on oikeudellinen uudelleentarkastelu Axa General Insurance Ltd v. The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Ei ole olemassa virallista actio popularis Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä. Kuitenkin kansalaisjärjestöjen tai yksittäisten henkilöiden oikeuksia osallistua hallinnollisiin päätöksiin, merkitsee sitä, että tällainen toimi tehokkaasti.

Joka on oikeushenkilö, kuten yksityinen yritys. Esimerkiksi Euroopan ympäristökeskuksen on oikeushenkilö. Se voi toimia oikeudenkäyntiin. Näin ollen virasto voisi teoriassa nostaa kanteen päätöksen tuomioistuinvalvontaa toisen hallintoelimen. Sama koskee julkisten syyttäjien, kuten oikeusasiamies tai syyttäjä. Tämä on kuitenkin hyvin todennäköisesti koskaan käytännössä ja tuomioistuimet eivät suosi tämän tyyppistä toimintaa valtion elinten ja odottaa voivansa ratkaista erimielisyytensä ilman oikeustoimia.

VIII oikeudellinen edustus

Yhdistynyt kuningaskunta ei ole kontradiktorista järjestelmää, joka heijastaa sen common law) perinteeseen. Ympäristöasioissa e&w (judicial review) kantajan asianajaja laatii hakemuksen saadakseen luvan nostaa kanne, jossa esitetään myös sen perustelut. Hakemus käsitellään yleensä kantajan todisteet ilman suullista käsittelyä. Kuitenkin suullisessa käsittelyssä vastaajan asianajaja voi olla läsnä ja selventää unionin tuomioistuimelle, miksi katsotaan, että lupaa ei tulisi myöntää. Jos lupa myönnetään, vastaaja voi esittää näyttöä. Juristeja suppeita perusteluja, on toimitettava tuomioistuimelle, jossa esitellään lyhyesti niiden tapauksessa. Jokainen asianajaja on suullisessa käsittelyssä esittänyt runko, täydentävät suulliset huomautukset.

Ei ole pakollista missään ympäristöoikeutta asianajajaa suullisessa käsittelyssä joko suunnittelu- tai muuta selvitystä tai oikeudelliseen uudelleentarkasteluun.

Asianajajat, jotka ovat erikoistuneet ympäristölainsäädännön hakemistosta löytyvät & kumppanien, kuten kauppakamarien tai 500. Nämä luettelot laaditaan joka vuosi. Ympäristölainsäädännön Foundation (ELF) on erikoistunut ympäristölainsäädäntöön ja UK Environmental Law Association (UKELA) on ympäristön asianajajille. Suunnittelu- ja ympäristön asianajajaliitto (PEBA) on elin, joka myös e&w ympäristö- ja suunnittelua koskevissa asioissa.

IX näyttö

Todisteet rikosasioissa on todistettaessa suullisesti ja ristikuulusteluun. Kirjalliset todistajanlausunnot siviilioikeudellisia vaateita, jotka ovat ristikuulustella todistajia valaehtoisesti (e&w). Skotlannissa on todisteita todistajien suullisesti. Hallinnollisten kuulemistilaisuuksien suunnittelu, kuten todistajien lausumat koskevat tutkimukset, joihin todistajat ovat kuitenkin harvoin valan nojalla. Tässä kuulemista koskevat todisteet ovat kaikki asiakirjat tai kirjalliset todistajanlausunnot eivät e&w (ristikuulustelu). Skotlannissa useimmat Tuomioistuinten suorittamat tarkastelut päätetään ensimmäisessä istunnossa oikeudellisen päättelyn perusteella, mutta jos on olemassa näyttöä, että istunnossa suullisesti todistajina.

Näyttöä suurten rikostapausten todistajien arvioidaan palkintolautakunta. Tuomari voi esittää huomautuksia ja todisteita ei nimittäin säätämään sen käsiteltävänä oleva asia. Kaikissa muissa tutkimuksissa, tuomari tai rauhantuomari (toimittaja) tarkastaja arvioi todisteet. Hänen on otettava huomioon kaikki seikat, joihin on vedottu, ja perusteltava parempana reunaan.

Osapuolten on esitettävä näyttö yhteisöjen tuomioistuimelle. Laillisuuden valvontaa koskeva hallinnollinen elin, jonka päätöstä tutkitaan, on velvollinen antamaan kaikki asiaankuuluvat asiakirjat – Velvollisuus suoraselkäisyyttä. Voidaan ottaa käyttöön uusia todisteita, jos niillä on asian kannalta merkitystä. Tuomioistuin voi pyytää todisteita siitä, kumman sopimuspuolen mutta ei yleensä.

Osapuolet voivat määrätä asiantuntijoita antamaan todisteita asiassa. Esimerkiksi yksityisoikeudellisen kanteen kumpikin osapuoli voi määrätä asiantuntijoiden ja asiaankuuluvien siitä, kuinka haitta voidaan välttää. Yhteisöjen tuomioistuin voi määrätä, että tällainen näyttö on esitettävä yhteinen asiantuntija (e&w).

Asiantuntijalausunnot eivät sido tuomari. On tuomarin arvioimaan kaikki todisteet ja hyväksyy tai hylkää sen. Rikosoikeudellisissa tapauksissa asiantuntijan tehtävänä on toimittaa tuomari tai valamiehistö tarvittavia tieteellisiä perusteita niiden päätelmien paikkansapitävyyden siten, että tuomari tai valamiehistö muodostaa oman itsenäisen tuomion antamista näiden arviointiperusteiden soveltaminen tosiseikat toteen todisteilla.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Eräissä säädöksissä on säädetty, että muutoksenhakua ei ole lykkäävää vaikutusta päätöksen tai ilmoituksen – esimerkiksi ympäristön, joka mahdollistaa (England and Wales) Regulations 2010, reg. 31. Muussa lainsäädännössä todetaan, että asianomainen ilmoitus ei ole mitään vaikutusta ennen kuin valitus on lopullisesti tai peruutettu (Town and Country Planning Act 1990, jakso 175(4) (Skotlannissa) Act 1997, jakso 131(3). Tässä menettelyssä kantaja voi pyytää tuomioistuimelta väliaikaista määräystä lykätä asiaa koskevan päätöksen vaikutukset siihen asti, kunnes asiasta päätetään.

Jos lainsäädännössä todetaan, että valitus ei keskeytä päätöksen tai ilmoituksen tai ilmoituksen, että päätös tulee voimaan välittömästi. Tapauksissa, joissa tavanomainen sääntö on, että ilmoitus ei ole sitova, kunnes valitus on määritetty viranomainen voi pystyä toimimaan toisen ilmoituksen välittömästi lopettamaan kyseisen toiminnan lopettamista koskeva ilmoitus – esim. asiat – suunnittelu (Town and Country Planning Act 1990, 183 § (Skotlannissa 1997, s 140). Se voi kuitenkin joutua korvaamaan joku loukkaa sille osoitetun ilmoituksen, jos lopettamiseen on kumottu. Jos lainsäädännössä tarjotaan viranomaisen harkintavaltaa ilmoituksen keskeyttämisestä, kunnes muutoksenhaku – esim. lakisääteisen ympäristöhaitat (muutoksenhaku) Regulations 1995, reg. 3 – valvontaviranomaisen on arvioitava tarkasti yleisen edun välistä tasapainoa, joka on välitön vaikutus ja että seuraukset on saanut henkilö – Cromarty Firth Port Authority v. Ross and Cromarty District Council 1997 s.l.t. 254.

A – toisin kuin rikosoikeudellinen – tuomioistuin voi antaa väliaikainen määräys – pysäyttämiseksi pysäyttää Skotlannissa – hanke, jossa väitetään, että hallinnollinen päätös oli riittämätön, koska tämä kysymys – Belize Alliance of luonnonsuojelujärjestöt v. Department of the Environment 63 ukpc [2003]. Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä, jotka koskevat kieltokanteita ympäristöasioissa. Paikallis- ja muiden viranomaisten sekä muiden ilmoitusten antamista ja täytäntöönpanoa, voivat nostaa kanteen sellaista henkilöä vastaan, joka ei noudata asiaa koskevan lainsäädännön – esimerkiksi Environmental Protection Act 1990, jakso 81(5).

Kieltokanteet (interdicts) voidaan myöntää myös tapauksissa, joita yksityishenkilöt tai muut oikeushenkilöt. Kieltokanteet ovat tavallisesti lopettamaan taloudellista toimintaa, mutta toisinaan tehdään pakolliseksi tekeminen edellyttää, että joku voi tehdä jotakin. Jos on olemassa vaara, että uhkaava vahinko – vedota mahdollisessa timet kieltotuomion, jos pelätään mutta se ei haittaa eventuated – voidaan myöntää, mutta ne ovat harvinaisia.

Kieltokanteen soveltamista (pysäyttää) siitä, että esitetyt asian tai vaatimuksen yksilöiden välillä jne. Pyytää, että määräajat ovat määräystä koskevan hakemuksen. Hakemus voidaan tehdä kiireellisesti väliaikaisen määräyksen antamista ennen oikeudenkäynnin vireille panemista. Kun väliaikainen määräys (pysäyttää), hakijan on yleensä tarjoavat yritykselle, että se täyttää vastaajan vahingot, jos määräys on evätty. Vuonna e& W ja NI, jos tapauksessa, joihin sovelletaan Århusin yleissopimukseen, unionin tuomioistuin on todennut, että määräys on tarpeen, jotta estetään merkittäviä ympäristövahinkoja ja niiden perustana olevia tosiseikkoja, on tutkiessaan, onko yrityksen ja sen ehdot edellyttävät erityisesti, että sellainen yleisen järjestyksen ylläpidon osalta kantaja on kohtuuttoman kallista ja tehdä kaikki tarvittavat ohjeet sen varmistamiseksi, että asia käsitellään ensi tilassa. [Käytännön ohjeita (Civil Procedure Rules) (25)] ja e&w (Århusin yleissopimus) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). Yhteisöjen tuomioistuin arvioi, että sopimuspuolten välisen tasapainottamisen määritettäessä hakemus – R (lukuun ottamatta) v. SOS Ison-Britannian kunta- ja paikallishallintoministeriössä & tai [2010] EWCA Civ 1500). Tuomioistuimilla on valtuudet keskeyttää toiminta välipäätöstä. Kiellon kohteena oleva henkilö voi tehdä hakemuksen hoitamaan sitä.

Tuomioistuimen päätöstä myöntää kieltotuomion (määräyksen) voidaan hakea muutosta ylemmältä tuomioistuimelta. Valittaja on yleensä peräisin joko määräyksen antanut tuomioistuin tai muutoksenhakutuomioistuin.

XI kustannukset

Hakija, joka hakee muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa voi joutua maksamaan oikeudenkäyntimaksut, asianajajan palkkiot, asiantuntijoiden palkkiot, muut kulut, jotka todistajat ja asiakirjojen valmistelu, suunnitelmat, jne.

Oikeudenkäyntimaksut

Perustuslakiasiassa ei peritä oikeudenkäyntimaksuja rikosasioiden osalta ensimmäisessä oikeusasteessa, mutta valitus ylempään tuomioistuimeen voi liittyä maksu.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioistuinvalvonnan on perittävä maksu on 60 puntaa (e&w). Siviilikanteen aloittamiselle e&w maksun määrä vaihtelee. Jos vaatimuksen arvo on 1,000–1,500 Englannin punnan suuruinen maksu on 70 puntaa. Jos arvo on 15,000–50,000 Englannin punnan maksu on 340 puntaa. Hakemus, joka koskee valituslupaa Court of Appeal on 235 Englannin puntaa ja lisäksi 465 puntaa myöhemmässä vaiheessa. Hakijat voidaan myöntää vapautus maksusta tilanteestaan riippuen.

Kaikkiin vetoomuksiin sisä- tai ulkopuoliseen House of the Court of Session in Scotland kustannuksia 180 puntaa, Court of Justiciary on 90 puntaa.

Pohjois-Irlannissa tiedoksi, Judicial Review kustannuksia 200 puntaa. Yksityisoikeudellisen kanteen High Courtissa kustannukset 300 punnan käsittelymaksu. Valituksen tekeminen on 500 puntaa.

Oikeudenkäyntikulut

Kustannusten taso voi vaihdella huomattavasti riippuen asian luonne ja monitahoisuus, asianajajan kokemuksesta ja asiakirjojen määrää. Vuonna e&w asianajajien maksut ovat kiistanalaisia tapauksia varten, kutsutaan ”riita-asian kustannuksista”. Asianajaja veloittaa tuntipalkka on yleensä palkkaluokasta riippuen maksun ansiosta. Näin ollen para-legal saattaisivat veloittaa 80 puntaa kohti, mutta kumppani voi periä 200 GBP tunnilta. Asianajotoimiston tapauksessa maksu peritään tuntitaksa lyhyesti laatimisesta ja tai muihin töihin. Skotlannissa ”kustannukset” kutsutaan ”kustannuksia.”, jotta saataisiin käsitys kustannuksista asioiden oikeudelliseen uudelleentarkasteluun Allen v. Secretary of State for Communities and Local Government [2012] EWHC 671 (Admin) hakijalle myönnettiin 9,456 puntaa, johon lisätään arvonlisävero yhden päivän tapauksessa. Scottish Ministers maanteiden merkityksessä V [2011] csoh yksi sivu 10 kulujen arvioitiin olevan 82,000–90,000 puntaa vuodessa neljän päivän istuntoon. Näitä kustannuksia on kaikilla kuningaskunnan lainkäyttöalueilta.

Kustannukset saattavat olla korkeammat siviilikanteita common law, oikeudelliset järjestelmät, jotka perustuvat oikeuskäytäntöön, eikä siviililain ja vastaavat, ettei se tutkisi tuomareille (eli raskaampi taakka lankeaa osapuolet ja niiden oikeudelliset edustajat esittävät tuomioistuinten oikeuskäytäntö). Jos ympäristöhaitat – bontoft v. East asia Lindsey District Council [2008] EWHC 2923 qb kohdassa – yhden osapuolen kuluja oli 195,000 puntaa kuuden päivän oikeudenkäyntiin. Kustannukset voidaan koventaa tapauksissa tehty Conditional Fee Agreement) puitteissa, mutta lainsäädäntönsä, jonka mukaan sopimuksista kumottiin huhtikuu 2013. Skotlannissa on ”spekulatiivinen”, joista on säädetty sen Act of Sederunt -säädöksiä (asianajajien palkkiot spekulatiiviset toimet) ja 1992/1879 (Act of Sederunt -säädöksiä asianajajien palkkiot spekulatiiviset toimet) 1992/1897.

Kieltotuomiot

Eri taso ei ole määräystä vastaan (pysäyttää) tapauksissa. Yleensä määräystä pyytävän osapuolen (pysäyttää) on annettava yritykselle vahingonkorvausta, vaikka ks. Civil Procedure Rulesissa, menettelyohjeissa (25) ja kustannusten e&w (Århusin yleissopimus) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). Kustannusten perusteella (Århusin yleissopimus) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI) ja 25A muutetaan käytännön ohjeilla (Civil Procedure Rules) e&w Århusin yleissopimuksen, tuomioistuimen on otettava erityisesti huomioon, että yleistä määräystä ei ole sellainen niin kallis, että se jatkaa kantajan tapausta arvioidessaan, onko kantaja velvoittaa yrityksen maksamaan vahingonkorvausta.

Kulujen jakaminen (menot)

Yleissääntönä on, että Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudenkäyttöalueilla aiheutuvat kustannukset (Skotl.) seuraavat tapahtumaa tai häviäjä maksaa – esim. e&w (Civil Procedure Rules) osaan 44.3. Oikeuskäytännössä on kuitenkin laaja harkintavalta kustannusten jakamista. Lähtökohtana on, että häviäjä maksaa mutta voittaneen osapuolen kulut voidaan vähentää, jos asianosainen on hävinnyt asian tai tietyt kysymykset ovat merkityksettömiä seikkoja. Lisäksi tuomioistuin suosii kohtuuttomasti ja että ADR-sopimuksen sopimuspuoli ei voi harjoittaa vaihtoehtoisen riidanratkaisun kustannukset seuraukset – Halsey v. Milton Keynesissä yleinen NHS Trust [2004] EWCA Civ 576). Tuomioistuin velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, pohditaan myös, asianosaisten käyttäytyminen menettelyn alusta alkaen ja pohtivat, onko kustannusten väheneminen olisi tehtävä siksi virheelliseen toimintaan.

Osassa 36 (Civil Procedure Rules) e&w yksi osapuoli voi esittää tarjouksen toiselle maksamaan saatavan, yleensä tarjoamalla rahasumma – min (Skotl.) Jos tarjous on hylätty, mutta hylkäsi sen, että henkilö ei ole saanut etua voidaan tämän jälkeen aiheutuvat seuraamukset.

Sääntöjä sovelletaan jo erityisiä kustannuksia koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietyissä tapauksissa rajoittaa ympäristön altistuminen muille osapuolille häviävän osapuolen kuluja.

XII Rahoitusapumekanismit

Ei ole olemassa erityisiä poikkeuksia tai kustannukset, oikeudenkäyntimaksut asioiden osalta Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudenkäyttöalueilla. Tällaisten poikkeusten myöntämiseksi maksuista ovat pienituloisia.

Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet ovat soveltaneet 9 artiklan 4 kohta – Århusin yleissopimuksen, joka sisältää vaatimuksen, että ympäristöasioita ei saa olla ”niin kallis, että se” – e&w kulusuojamääräyksen (tai kulujen) ja n.i (Skotl.) laki näistä tilauksista on suhteellisen uusi, ja sitä kehitetään edelleen. Århusin yleissopimus on siis konkreettisesti soveltaa kustannusten oikeudellisessa uudelleentarkastelumenettelyssä, joista e&w (tarkistus) 2013, osa 45; Skotlannissa, samat säännöt, joita sovelletaan kaikkiin ympäristöasioita, maaliskuu 2013; kustannusten ja Pohjois-Irlannissa (Århusin yleissopimus) Regulations (Northern Ireland) 2013, jossa vahvistetaan erityiset säännöt suojattuja kustannuksia varten vahvistetaan menettelyt, joihin yleissopimusta sovelletaan.

Kyseisten sääntöjen mukaan:

(1) Ensimmäisessä oikeusasteessa valitus, johon sovelletaan Århusin yleissopimusta voidaan velvoittaa vastaamaan oikeudenkäyntikuluista on yli 5,000 puntaa, ja 10,000 puntaa, jotka edustavat oikeushenkilöt ja henkilöiden yhteenliittymät. Hävinnyttä osapuolta vastaan kustannusten yläraja on 35,000 puntaa.

(2) Säännöt, säännökset, jotka koskevat kustannusten periminen sovelletaan 52.9 a, jonka mukaan tuomioistuin voi päättää rajoittaa kustannuksia.

(3) Supreme Court voi myös antaa määräyksen, joka rajoittaa kustannusten takaisinperintä perustuvat Århusin tapauksessa käytännön ohjeilla (viimeksi marraskuu 2013).

Ennen näiden sääntöjen mukaan ”oikeudellinen uudelleentarkastelu on PCO, säädetään” Corner House ”periaatteita, jotka esitettiin R (Corner House Research) v. Secretary of State for Trade and Industry, 2005, EWCA Civ 192, 74 kohta:

(1) Kulusuojamääräyksen voidaan tehdä oikeudenkäyntimenettelyn missä vaiheessa tahansa, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo asianmukaiseksi edellytykset edellyttäen, että tuomioistuin katsoo, että i) asiaan liittyvät ongelmat koskevat yleistä etua, ii) yleinen etu vaatii, että nämä kysymykset olisi ratkaistava; (iii), ettei kantajan yksityinen etu koske oikeudenkäynnin tulosta; (iv) ottaa huomioon hakijan rahoitusedellytykset ja vastaaja (t) ja kulujen määrästä, jotka voivat olla mukana, se on reilua ja oikeudenmukaista tehdä; ja v) jos määräystä ei anneta kantaja todennäköisesti jatka oikeudenkäyntiä, ja toimii näin tehdessään perustellusti.

(2) Jos kantajan niin pro bono se on omiaan tehostamaan hakemuksen perusteltavuudesta on PCO.

(3) Unionin yleisen tuomioistuimen on nimittäin harkintavaltaansa päättää, asettaako se on reilua ja oikeudenmukaista tehdä tilauksen ottamalla huomioon edellä esitetyt seikat.

Nämä periaatteet on muunnettu ympäristöä koskevissa oikeustapauksissa yleisen edun vaatimuksen poistamiseksi ja tuloharkinnan perusteella – R (Garner) v. Elmbridge Borough Council [2010] EWCA Civ 1006). Niitä sovelletaan edelleen muiden kuin oikeudellisten asioiden tarkastelusta Århusin yleissopimuksen soveltamisalaan.

Oikeusapu

E&w siviilioikeudellista oikeusapua annetaan yhteisön oikeudellinen yksikkö. Alueella ei ole erillistä rahoitusta ympäristöalan tapauksissa. Rahoitusta voidaan kuitenkin ”yleisen edun” luokkaan. Näin ollen neuvoston oikeudellinen yksikkö myöntää rahoitusta judicial review -menettelyn tarvetta julkisen tutkimuksen ydinsukellusveneiden poistaminen käytöstä on ollut merkittävä yleinen etu. Monet mahdolliset toimet, mutta tätä ei ole hyötyä suurelle yleisölle tai ei esitä uusia oikeudellisia kysymyksiä. Näin ollen rahoitusta koskevan hakemuksen riitauttaa päätöksen, jossa liikenneluvan myöntämistä varten polttouuniin lähellä kantajan kotona evättiin. Skotlannin oikeusapulautakunnan on samankaltainen ”laajempi yleinen etu.”

Rikosasioissa oikeusapua voidaan myöntää vastaajia mutta ei niille, jotka haluavat nostaa syytteen.

Rahoituspäätökset, jotka neuvoston oikeudellinen yksikkö määrittelee sen ”Funding Code).” 7 § koskee tuomioistuinvalvontaa. Kohdassa 7.5 todetaan, että ”jos asia ei näytä merkittävästi laajempi yleinen etu, on erittäin tärkeää asiakasta eikä merkittäviä ihmisoikeusongelmia, oikeusapu voidaan evätä, jos: i) tai menestymismahdollisuudet ovat huonot; tai ii) kustannukset eivät ole oikeassa suhteessa menettelyn todennäköiset hyödyt ottaen huomioon kaikki mahdollisuudet ja olosuhteet ”. Tämä koskisi kaikkia henkilöitä. Kansalaisjärjestöt eivät todennäköisesti voi saada oikeusapua. Skotlannissa oikeusavun myöntäminen määräytyy yksityisoikeudellista oikeusapua käsikirja, IV osa, 3 luku, jossa on arvioitava todennäköisiä perusteita ja kohtuullisuus.

Pro bono

Pro bono työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa on helpottanut probono uk.net verkkosivuston kautta. Tämä tarjoaa tiedot siitä, kuinka voitte saada maksutonta oikeusapua. Vuonna e&w toimistoasianajajien pro bono ryhmä – ”järjestön” on myös verkkosivusto, mistä saa apua. Asianajajien osalta asianajajien, e&w, pro bono yksikkö toimii selvityspisteenä vastaamaan oikeudenkäyntiasianajajat tapauksiin. Yksikkö vastaanottaa tukihakemuksen neuvoin ja asianajajille. Yksikön tavoitteena on auttaa tapauksissa, joissa hakija ei ole varaa maksaa tukea tai saavat julkista rahoitusta, on tarpeen hyväksyä avulla, ja barrister, voivat tarjota. Kumpikaan näistä organisaatioista ovat erikoistuneet ympäristötoimiin, mutta voivat lykätä yksittäisen yhteydessä olevista.

Skotlannin LawWorks-järjestö tarjoaa samanlaisen palvelun Skotlannissa, LawWorks-järjestö e&w; Vaikka nämä kaksi elintä ovat eri yksiköitä. Oikeudenkäyntiasianajajaa (advocate) on maksuttomia oikeuspalveluja yksikkö, joiden työ kattaa suunnittelu- ja ympäristöasioita.

Pohjois-Irlannin pro bono ryhmä antaa neuvontaa ja edustusta oikeudenkäynti- ja toimistoasianajajia, jotka ovat ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi osallistumaan paneelin ja joka kattaa kaikki oikeudelliset erikoistumisalaan. Vapaaehtoistyöntekijät ovat tarjonneet palvelujaan maksutta enintään 3 päivää tai 20 tuntia vuodessa. Useimmissa tapauksissa todennäköisesti täyttää vaatimus pro bono yksikkö vastaa valitusten valituslupaa koskevat hakemukset, hakemusten tuomioistuinvalvontaa, erityiset tuomioistuimen käsittelyissä ja neuvonta

Oikeusasiaklinikat

Oikeusasiaklinikat ei ole erityisiä tapauksia e&w tai NI. Citizens Advice Bureaux) ja laki kuitenkin keskusten kanssa joko edistää ympäristöasioita tai siirtää asian jonkun, joka voi auttaa. Skotlanti (Law Centre) ympäristöä koskevat ohjeet yleisölle ympäristökysymyksistä.

Yleishyödylliset järjestöt

Ympäristölainsäädännön säätiö on johtava organisaatio Yhdistyneessä kuningaskunnassa tarjoamalla maksutonta oikeudellista neuvontaa paikallisyhteisöille ympäristönäkökohtien kanssa. Lähes kahden vuosikymmenen ajan se on ollut edelläkävijä maksuttoman neuvonnan heikossa asemassa oleville yhteisöille, joihin kohdistuu useita uhkia, muun muassa haitallisten vaikutusten ympäristön pilaantumisen ja biologisen monimuotoisuuden ja viheralueiden häviäminen. Hanke on yleisen oikeuden sellainen kansallinen hyväntekeväisyysjärjestö, joka pyrkii parantamaan oikeussuojakeinojen saatavuutta, joiden osalta julkisoikeudellisia oikeussuojakeinojen saatavuutta on rajoitettu köyhyydestä tai muuta haittaa. Se tekee joitakin ympäristöasioita.

XIII oikea-aikaisuus

Suunnittelu on määritettävä hakemukset, vaikka ne kahdeksan viikon määräajassa vaatia ympäristövaikutusten arviointia on laajennettu koskemaan kuuteentoista viikkoon. Viranomaisten on yleensä asetettava määritellään IPPC:n hakemukset kolmen kuukauden kuluessa, vaikka on olemassa muita määräaikoja asetuksissa. Muut todistuksia koskevat hakemukset, ei ole oikeudellinen vaatimus määritetään tietyssä määräajassa, mutta viranomaisia kannustetaan selvittämään, kuinka kauan kestää myöntämään lisenssin.

Jos päätös tai ympäristöluvan, jonka soveltaminen ei riipu vaaditussa määräajassa, sen katsotaan evätyksi. Hakija voi valittaa Secretary of State tai tietyissä olosuhteissa tai paikalliseen tarkastuselimen Skotlannissa.

Oikeudenkäyntimenettely

Ennen 1. heinäkuuta 2013, Judicial Review in e&w hakemusten ympäristöasioissa on pitänyt nostaa kolmen kuukauden kuluessa asiaa koskevasta päätöksestä. (Civil Procedure Rules 54.5) kanne on nostettava viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään kolme kuukautta siitä, kun valitusperuste ilmeni ensimmäisen kerran, että. Kuitenkin ”viipymättä” on liian epätarkka. Näin ollen, jos EU:n lainsäädäntöä tarkastellaan kantajan on kolme kuukautta (U, R & ptnrs (East Anglia) Ltd v. laajaan viranomainen [2011] EWHC 1824 (Admin). 1. heinäkuuta 2013 alkaen määräajat vaatimuksen esittämiselle muodossa (judicial review) on muutettu kuusi viikkoa, jos päätös on ”suunnittelu” säädöksillä (Town and Country Planning Act 1990 (suunnittelu, rakennuksiin ja suojelualueiden suunnittelu) Act 1990) lain (vaaralliset aineet) ja 1990 (huomattavia Provisions) Act 1990). (Civil Procedure (tarkistus 4), 2013).

Määräajat siviiliprosessia, toimien tai laiminlyöntien suhdannevaihtelut ovat e&w (Limitation Act 1980). Kohdassa 2, että vuoden 1980 sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevan kanteen osalta – kuten ympäristöhaitat – on kuusi vuotta alkaen siitä päivästä, jolloin on syntynyt. Vuoden 6 Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973) mahdollinen vaatimus on esitettävä viiden vuoden kuluessa. 6 artiklan nojalla Limitation (Northern Ireland) Order 1989 aika on kuusi vuotta. Määräaika alkaa kulua päivästä, jona vahingon joko tai – jos myöhemmin – Muutoksenhakija vahinko johtui kokonaan tai osittain, toiminnasta tai laiminlyönnistä, jonka väitetään muodostavan laiminlyönnin, tarpeeton tai laiminlyöntiä. ”tieto” tarkoittaa uskoa, että tosiseikat, jotka johtivat vastuuseen joutuminen – puolustusministeriön v. AB & syrjäisimpien alueiden [2012] UKSC 9.

Siinä tapauksessa, että henkilö aikoo hakea ympäristönsuojelulain 82 §: n 1990 a court) tai alioikeudessa, ilmoitus on annettava vähintään 21 päivää ennen menettelyn aloittamista. (S. 82) (6). Asian luonteen vuoksi haitat ovat edelleen olemassa tässä vaiheessa.

Tapausten kesto

Kesto riippuu asian monimutkaiset tosiseikat ja oikeudelliset seikat. Oikeudellinen uudelleentarkastelu – kun on kyse kuulluksi – suullinen todistajanlausunto ei saa kestää puoli päivää neljän tai viiden päivän kuluessa. Ympäristön siviilioikeudellisissa asioissa, kun osapuolet kutsua todistajia ja asiantuntijoita voidaan ottaa paljon kauemmin. Suhteellisen yksinkertainen meluhaittoja, asia voidaan viedä kaksi tai kolme päivää. Thames Water Utilities Ltd v. Dobson [2011] EWHC 3253 (TCC) yli kymmenen todistajat kummallekin puolelle kummallakin sivulla ja neljä asiantuntijaa eri aloilta. Asiassa järjestettiin kuusi viikkoa.

Rikosoikeudellisissa tapauksissa täytäntöönpanoa viraston tutkinta voi kestää kuukausia tai jopa vuoden kuluttua rikoksen myöntämistä koskevissa menettelyissä. Yleensä alustavan kuulemisen ja Sheriff Court) kanteen kolmen viikon kuluessa on pantu vireille. Jos syyllisyyden tunnustaminen on suoritettava, yhteisöjen tuomioistuimen on yleensä käsiteltävä kuukauden kuluessa; Vaikka Englannissa, Walesissa, Pohjois-Irlannissa Magistrates & voi lähettää asian Crown Court, jos ne katsovat niiden toimivaltansa eivät riitä ratkaisemaan rikkomuksen. Yhteenveto oikeudenkäyntiin Magistrates ’Court oikeudenkäyntikuluista tai voi kestää yhdestä kolmeen päivään; Vaikka enää tapaukset ovat mahdollisia.

Vakava asia käsitellään magistrates (Crown Court). Crown Court on valamiehistön kanssa asiat menevät oikeudenkäyntiä koskeva tarkastelu, joka voi olla useampi kuin yksi kuulemisen yhteydessä, jotta laajennetaan useiden kuukausien ajan. Varsinaisen oikeudenkäynnin aikana voidaan yhdestä päivästä kuukauden – rikosten syytteeseenpanoa varten jätteen kuuden viikon oikeudenkäynnin tuloksena.

Päätösten määräaika

Ei ole asetettu määräaikoja, tuomari antaa tuomioita. Selvissä tapauksissa (e&w) tuomari maygive tuomion välittömästi suullisen kuulemisen jälkeen. Monimutkaisemmissa tapauksissa tuomio voidaan varata, ja se tehdään yleensä kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa. Yli kuuden kuukauden ajan, on mahdollista, mutta ei yleistä.

Asetetut määräajat eivät ole seuraamuksia tuomioistuinten päätösten toteuttaminen viivästyy. Kuitenkin tapauksissa, joissa ihmisoikeuksia on odotettavissa, että päätökset on annettava viipymättä.

XIV Muut kysymykset

Ympäristöä koskevat päätökset ovat riitauttaneet ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana tai jos päätös on annettu. Jos julkinen kuuleminen järjestetään, ennen kuin päätöksiä tehdään yleisö pystyy vastaamaan tiedusteluun.

Vaikka tällä hetkellä yksikään Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen sivustolle oikeussuojan saatavuudesta ympäristöasioissa, tietoa on saatavilla eri näkökohtien valtionhallinnon verkkosivuilla (http://www.gov.uk/) ja Skotlannin hallituksen verkkosivut ja Pohjois-Irlanti.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.gov.uk/ Tiedot ja lausunnot ovat saatavilla myös kansalaisjärjestöt, kuten UKELA ja Friends of the Earth ja ryhmiä, kuten UK Environmental Law Association (UKELA).

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu ei ole Yhdistyneessä kuningaskunnassa. On erittäin tyytyväinen siviilituomioistuimissa. Oikeudenkäyntiä koskevan pöytäkirjan (judicial review) todetaan, että ”sekä e&w kantaja ja vastaaja voi pyytää tuomioistuinta antamaan näyttöä siitä, että vaihtoehtoisia tapoja ratkaista riitansa pidettiin. Tuomioistuinten mukaan oikeudenkäynnin olisi turvauduttava vasta viimeisenä keinona, ja että vaatimusta ei voida esittää, jos myönnetty ennenaikaisesti etsitään edelleen aktiivisesti. ”se on yleisön saatavilla joko esitteinä, kuten oikeudellisten palvelujen lautakunta piti” Alternatives to Court ”suoraan tiedote 23.

Sovittelua käytetään yleisesti siviilioikeudellisten vaatimusten yksityishenkilöiden tai oikeushenkilöiden välillä. Sovittelu on käytettävissä oikeudellisen uudelleentarkastelun, mutta sitä käytetään harvoin – Public Law: 2009 välitys- ja tuomioistuinvalvontaa.

XV ulkomaalaiset

Ei ole erityisiä syrjinnän vastaisia lausekkeita, jotka koskevat alkuperämaan kielellä tai saatavilla Yhdistyneen kuningaskunnan prosessioikeuden mukaisesti. Kuitenkin julkisten elinten ja tuomioistuinten on siis noudatettava Equality Act 2010) mukaan on laitonta syrjintää, joka perustuu rotuun tai kansallisuuteen. Rotujen tasa-arvoa koskevassa laissa säädetään, tullin, joita tuomioistuinten on noudatettava. Tuomioistuimet ovat ohjeita yhdenvertaisen kohtelun kaikki ne, jotka tulevat ennen heitä ”Bench Books), joka myönnetään yhdenvertainen kohtelu tuomareiden – esim. Englannin ja Walesin koepenkissä varten.

Eri kielten käyttö on helpottanut tuomioistuinten menettelyjä. Sisäisesti kielille, kuten Walesin säädetään kuulemisia. Muita kieliä voidaan käyttää tulkin kanssa. Tuomioistuinten on neuvoa-antavia esitteet saataville useilla kielillä.

Kaikissa tapauksissa rikosasioita ja joitakin palveluja virkamiestuomioistuimelle, tuomioistuin järjestää tulkin ja maksaa maksu; Vaikka rikosoikeudenkäynnissä, jos vastaaja on tuomittu voidaan maksu osittain kustannukset, jos hänet velvoitetaan korvaamaan. Riita-asian osapuolten on tällaisia järjestelyjä ja maksuja.

XVI rajat ylittävät asiat

Kuten Yhdistynyt kuningaskunta koostuu saarista, joiden ainoastaan Irlannin ja Pohjois-Irlannin maarajalla, rajat ylittävät tapaukset ovat hyvin harvinaisia. 24 säännön nojalla infrastruktuurin suunnittelu (YVA) Regulations 2009, jolla todennäköisesti on merkittäviä rajat ylittäviä vaikutuksia ympäristöön toisen ETA-valtion on ilmoitettava kyseiselle jäsenvaltiolle. Valtio voi osallistua menettelyyn sovellettavien säännösten perusteella. Ei ole menettelyllisiä sääntöjä, jotka koskevat EU:n lainsäädännön, kuten sovitteludirektiivin on pantu vireille Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Siviilioikeudellinen vastuu määräytyy yleissopimukset, kuten kansainvälinen yleissopimus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta 1969 tarvittaessa. III osassa toisin säädetä (Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995) säädetään sovellettavan lain kanssa. 11(2) (a) säädetään, että sovelletaan sen valtion lakia, jossa vahinko on ilmennyt, että lainsäädäntöä sovelletaan.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole laissa päätöksiä siitä, mitä ”yleisölle” valtioiden rajat ylittävä riita-asia.

Ei ole olemassa päätöstä siitä, onko Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä ulkomaalaisen, joka vaikuttaa kielteisesti Yhdistyneen kuningaskunnan olisi riittävä intressi osallistua julkisen selvityksen tai tuomioistuinvalvontaa koskevan hankkeen yhteydessä. Kuitenkin jos hän muutoin on riittävä intressi saattaa olla ristiriidassa tasa-arvolain 2010 evätä osallistuminen. Jos hyväksyttäisiin se, että henkilö oli riittävää kiinnostusta menettelyyn olisi sama kuin muutkin matkustajat. Oikeusapua ei todennäköisesti ole saatavilla, koska merkittäviä ”yleisen edun” jo edellä.

Jos henkilöllä on ”riittävä etu” asiassa, minkä jälkeen hän voi osallistua niihin.

Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten päätöksiä, jos henkilö vieraassa valtiossa voi vaikuttaa haitallisesti, ehdotuksessa ei ole mitään syytä, miksei hän voisi olla merkittävää etua laillisuusvalvonnan kannalta.

Asianmukainen foorumi on maa, joka on suotuisampi takaamaan oikeuden päämäärät – Spiliada Maritime Corporation v. Cansulex Ltd, 1987, AC 460. Tämä on todennäköisesti siihen valtioon, jonka laki on sovellettavissa oikeusriitaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 11 § (Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995) sovellettava lainsäädäntö on yleensä siinä maassa, jossa vahinko tapahtui, mutta tämä voidaan sivuuttaa 12 jakson mukaisesti. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuin on katsonut olevansa toimivaltainen asiassa, että päätös voidaan riitauttaa, mutta Challenger osoittaakseen, että päätös oli virheellinen.

Gibraltar on maaraja Espanjan kanssa, on mahdollista, että syntyy rajat ylittäviä tapauksia varten. Tarkempia tietoja on liitteessä A.

Linkkejä

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Oikeusasiamiesten toimistot ja syyttäjänvirastojen

Ympäristöalan asiantuntijoista

Ympäristöasioihin erikoistuneista juristeista

Asianajajayhdistykset

Ympäristölainsäädännön pro-bono toimistot

Kansalliset ja kansainväliset kansalaisjärjestöt

Oikeussuojaa koskevat tiedot

Kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet koskevat tiedot


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016