Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali - Renju Unit

Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: dobra

Smatrate li ovaj prijevod korisnim? 1. Constitutional Foundations
 2. Ġudikatura
 3. L-aċċess għall-informazzjoni każijiet
 4. L-aċċess għall-ġustizzja b’parteċipazzjoni pubblika
 5. Aċċess għall-ġustizzja kontra l-atti jew l-ommissjonijiet
 6. Mezzi oħra ta’ aċċess għall-ġustizzja
 7. Locus standi
 8. Rappreżentanza legali
 9. Evidenza
 10. Inġunzjonijiet
 11. Fuq l-ispejjeż
 12. Mekkaniżmi ta’ għajnuna finanzjarja
 13. Tempestività
 14. Kwistjonijiet oħra
 15. Tkun barrani
 16. Każijiet transkonfinali

Introduzzjoni

Ir-Renju Unit jikkonsisti fl-Ingilterra, l-Iskozja, Wales u l-Irlanda ta’ Fuq. Hija għandha wkoll responsabbiltà internazzjonali għal Ġibiltà, Guernsey, Jersey u l-Isle of Man. Il-liġi rilevanti għall-Ingilterra u Wales, l-Irlanda ta’ Fuq u l-Iskozja huwa stabbilit fit-test prinċipali. Jekk jogħġbok ara Annessi separati għal informazzjoni dwar Ġibiltà, Guernsey, Jersey u l-Isle of Man.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=1&member=1&action=maximizeMSIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=3&member=1&action=maximizeMSIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=4&member=1&action=maximizeMSIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=2&member=1&action=maximizeMS

I Constitutional Foundations

Ir-Renju Unit ma għandhiex bażi kostituzzjoni miktuba kodifikata. L-azzjonijiet ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mad-deċiżjonijiet ta’ awtorità pubblika jistgħu jittieħdu skont l-Artikolu 8, jew l-Artikolu 1 tal-Protokoll 1 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem meta jkun hemm indħil tat-tgawdija paċifika tad-drittijiet ta’ pussess. Il-Konvenzjoni hija implimentata fir-Renju Unit skont l-Att dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 1998. Għalkemm il-partijiet ma jistgħux jibbażaw ruħhom direttament fuq id-dispożizzjonijiet ta’ trattat internazzjonali li ma tkunx ġiet implimentata fil-liġi tar-Renju Unit permezz ta’ Att tal-Parlament jew leġiżlazzjoni sekondarja, il-qorti tipprova tinterpreta l-leġiżlazzjoni b’mod li jaqbel ma’ obbligi internazzjonali tar-Renju Unit.

Il-qrati u l-korpi amministrattivi ma japplikawx il-Konvenzjoni ta’ Aarhus direttament ħlief għal dawk id-dispożizzjonijiet tiegħu li ġew implimentati minn att jew digriet, jew permezz tal-liġi tal-UE, li huwa applikabbli direttament fil-liġi domestika — Morgan vs Hinton Organics (wessex) Ltd [2009] EWCA Civ 107. Madankollu, Walton vs l-Ministri Skoċċiżi [2012] UKSC 44 intqal li d-deċiżjonijiet tal-istess kumitat ta’ konformità għandhom jiġu ttrattati b’rispett.

Għandu jiġi nnutat li mal-iffirmar (ikkonfermata mar-ratifika) tar-Renju Unit għamlu d-dikjarazzjoni li ġejja fir-rigward tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus:

“Ir-Renju Unit jifhem li r-referenzi fl-Artikolu 1 u s-seba’ paragrafu tal-premabolu ta’ din il-Konvenzjoni d- “dritt” ta’ kull persuna li tgħix f’ambjent xieraq għas-saħħa u l-benesseri tiegħu jew tagħha” biex jesprimu rieda li mmotivaw għan-negozjar ta’ din il-Konvenzjoni u li jinqasam kompletament mir-Renju Unit. Id-drittijiet legali li kull Parti timpenja ruħha li garanzija skont l-Artikolu 1 huma limitati għad-drittijiet ta’ aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni.”

II tal-ġudikatura

Qrati

M’hemm l-ebda qrati ambjentali speċjalizzat fir-Renju Unit. Fl-Ingilterra u Wales (e&w) u l-Irlanda ta’ Fuq (N.I.) każijiet kriminali ambjentali jibdew fil-Qorti tal-Maġistrati — ippresedut minn maġistrati lajċi jew minn imħallef distrettwali. Każijiet serji jiġu pproċessat fil-Crown Court [Il-Qorti tal-Appell għal Proċessi Penali) minn imħallef u ġurija. Fl-Iskozja minuri fil-każijiet kriminali huma ttrattati minn qrati tal-Kummissarju tal-Ġustizzja, filwaqt li każijiet aktar serji jinstemgħu quddiem il-Qorti tax-Sheriff minn Sheriff, waħdu jew flimkien ma’ ġurija. L-aktar każijiet serji jinstemgħu mill-High Court of Justiciary minn imħallef u ġurija.

Maġistrati (Ix-xeriffs) tista’ tisma’ każijiet ta’ fastidju statutorji — fastidji li huma ddefiniti bil-liġi — fejn l-għan huwa li jitnaqqsu l-inkonvenjenzi aktar milli jirkupraw id-danni. Kawżi ċivili f’e&w u E.I. bħal fastidju azzjonijiet normalment jiġu ġġudikati fil-qorti tal-kontea minn imħallef tas-circuit f’e&w u mħallef tal-Qorti tal-Kontea fl-Irlanda ta’ Fuq. Kawżi li jkunu iktar kumplessi jew ta’ valur għoli quddiem l-High Court jiġu deċiżi minn imħallef tal-High Court. Il- Qorti tat-Teknoloġija u l-Kostruzzjoni hija diviżjoni tal-Qorti Għolja f’e&w li tispeċjalizza fi kwistjonijiet tekniċi kumplessi. Fl-Iskozja pretensjonijiet iżgħar jinstemgħu fil-Qorti tax-Sheriff u aktar valur fl-aħħar House of the Court of Session.

Każijiet fejn l-istħarriġ ġudizzjarju huwa ppreżentat kontra d-deċiżjonijiet tal-gvern jew tal-gvern lokali u e&w jinstemgħu minn E.I., id-diviżjoni amministrattiva tal-Qorti Għolja minn Imħallef tal-High Court. Fl-Iskozja jinstemgħu fil-Qorti ta’ sessjonijiet.

L-imħallfin huma miġbuda minn professjoni legali u li, fil-prattika, għal ċertu ammont ta’ snin qabel ma jkunu jistgħu japplikaw biex isiru mħallfin. Ħafna f’e&w jibdew bħala recorders — imħallfin part-time — qabel ma ssir Circuit Court jew High Court Judges). Fl-Iskozja spiss jibdew Ix-sheriffs part-time jew avukati ta’ esperjenza u NI jibdew bħala deputati seduta part-time. L-imħallfin huma indipendenti tal-Istat. Ma hemm l-ebda speċjalizzazzjoni imħallfin ambjentali, għalkemm imħallfin li jittrattaw kawżi ambjentali għandhom, naturalment, żviluppaw għarfien espert f’dan il-qasam.

It-Tribunali

F’e&w, fejn deċiżjoni hija kkontestata mir-rikorrenti — iżda mhux kull min joġġezzjona — tista’ tappella kontra d-deċiżjoni. L-appell jinstema’ minn spettur mill-ippjanar mill-ispettorat. Dawn l-ispetturi se tisma’ lill-applikant jew id-detentur ta’ permess ta’ appelli minn deċiżjonijiet dwar il-permessi ambjentali, l-astrazzjoni tal-ilma u kwistjonijiet regolatorji ambjentali oħra. Fl-Iskozja dawn l-appelli jiġu ttrattati minn relatur maħtur mid-Direttorat għall-ippjanar u l-appelli ambjentali jew, fir-rigward ta’ ċerti applikazzjonijiet għall-ippjanar, min-naħa tal-awtorità tal-ippjanar lokali, korp ta’ analiżi skont l-iskala ta’ kull l-awtoritajiet tal-ippjanar tal-iżvilupp u l-proċeduri. Fl-Irlanda ta’ fuq l-appelli jinstemgħu mill-Kummissarji mill-ippjanar l-appelli.

Meta xi ħadd jikser xi leġiżlazzjoni ambjentali e&w l-aġenzija rilevanti jistgħu jimponu sanzjonijiet ċivili aktar milli jieħdu proċeduri kriminali — sanzjonijiet ċivili ambjentali (l-Ingilterra) Order 2010 (SI 2010/1157 (W. dok. 2010/1821). L-appelli rigward dawn is-sanzjonijiet huma quddiem il-First-tier Tribunal (ambjent). Il-leġiżlaturi tal-Irlanda ta’ Fuq u l-Iskozja qed jikkunsidraw dispożizzjonijiet simili.

“forum shopping”

M’hemmx forum shopping għal tipi differenti ta’ qorti f’kawżi ċivili fir-Renju Unit. Madankollu, rikorrent jista’ jkun jista’ jressaq azzjoni f’diversi qrati lokali jekk dan ikun jgħix f’żona waħda iżda li tkun seħħet il-ħsara f’qasam ieħor. Fl-Iskozja r-rikorrenti jistgħu f’ċerti każijiet ikollhom għażla bejn rikors fil-qorti tax-Sheriff Court jew fil-Court of Session. F’każijiet kriminali (e&w) il-konvenut jista’ jagħżel li jitmexxa fil-Qorti tal-Maġistrati jew fil-Crown Court jekk ir-reat huwa wieħed li jistgħu jinstemgħu minn dik il-qorti.

Appelli u rimedji straordinarji

L-appelli minn maġistrati u e&w E.I. jinstemgħu minn imħallef fil-Crown Court (County N.I.). Jekk l-appell ikun legali, il-konvenut jista’ jitlob il-maġistrati tal-Istat għal kawża fl-High Court. Appelli mill-Crown jew huma l-County Court quddiem il-Court of Appeal (kriminali) Diviżjoni. Appelli mill-Qorti tal-Appell imur quddiem il-Qorti Suprema.

Appelli minn qorti tal-kontea f’kawża ċivili tmur lil imħallef tal-High Court u l-Qorti tal-Appell, skont in-natura tal-każ. Kull min jixtieq għandu jingħata l-permess min-naħa tal-Qorti tal-Ġustizzja. Appell minn deċiżjoni tal-Qorti Għolja f’kawża ċivili jew amministrattiva li jmur quddiem il-Qorti tal-Appell u għal darb’ oħra jkun meħtieġ permess.

Fl-Iskozja l-appelli ċivili fix-sherrif jinstemgħu mill-Court of Session (Inner House). L-appelli minn hemm mur fis-sit tal-Qorti Suprema tar-Renju Unit. L-appelli kriminali jinstemgħu quddiem sheriff Court of Justiciary. Hemm triq separata fl-Iskozja għal appelli lill-QEDB li jmorru quddiem il-Qorti Suprema.

Hemm rimedji straordinarji fil-liġi tar-Renju Unit bħall-inġunzjonijiet/interdicts hija obbligatorja u li jipprojbixxi ordnijiet. Dawn huma diskussi hawn taħt.

Kassazzjoni

Fir-Renju Unit fejn stħarriġ ġudizzjarju ta’ deċiżjoni amministrattiva mill-Qorti tal-Ġustizzja biss hija kompetenti sabiex tikkonferma din tal-aħħar, li tannulla jew li jeħtieġu awtorità biex tikkumpensa għal nuqqas li tittieħed azzjoni. Il-Qorti tal-Prim’ Istanza ma tistax tqiegħed lilha nfisha minflok il-korp amministrattiv u jieħu d-deċiżjoni tiegħu. F’kawżi kriminali, il-Qrati tal-Appell se timponi sentenza jaħsbu li jkun meħtieġ, ma għandhiex tibgħat il-kawża lura quddiem il-qorti inferjuri (e&w). Fl-ippjanar/permess ambjentali appelli amministrattivi deċiżur jista’ jibdel is-sustanza tad-deċiżjoni oriġinali.

Proċeduri ġudizzjarji

Fir-Renju Unit prosekuzzjonijiet kriminali jitressqu minn prosekuturi pubbliċi (u b’e&w minn awtoritajiet pubbliċi jew individwi). Huma bdew bil-ħruġ ta’ dokument ta’ informazzjoni fil-Qorti tal-Maġistrati (e&w), li tħarrek fil-qorti tal-maġistrati (NI) jew billi l-ilment quddiem il-Qorti tax-Sheriff jew quddiem il-Qorti tal-Justice of the Peace jew att ta’ akkuża fil-qorti tax-Sheriff Court jew High Court (l-Iskozja). Kawżi ambjentali (e&w) normalment tiġi mressqa mill-Environment Agency, ir-riżorsi naturali tal-ġisem għal Wales jew mill-awtoritajiet lokali.

Kawżi ċivili e&w u E.I. li jirkupraw id-danni huma ttrattati mill-qrati tal-kontej u l-Qorti Għolja skont ir-Regola tal-Proċedura Ċivili 1988 li jistabbilixxu l-mod li bih każijiet għandhom jitressqu u jiġu ddeterminati. Fl-Irlanda ta’ Fuq u r-Regoli tal-Qorti tal-Kontea (l-Irlanda ta’ Fuq) u r-Regoli tal-1981 tal-Qorti ta’ Ġudikatura (l-Irlanda ta’ Fuq) 1980 japplika. Fl-Iskozja, hemm prevista proċedura fil-qorti tax-sheriff ir-Regoli dwar Kawżi Ordinarji jew ir-regoli tal-Court of Session. Kawżi ambjentali normalment ikunu azzjonijiet għal fastidju jew huma bbażati fuq negliġenza.

Azzjonijiet biex tirrevedi b’mod ġudizzjarju ta’ deċiżjoni ta’ awtorità pubblika huma mibdija quddiem l-High Court skont ir-Regola 54 tar-Regoli tal-Proċedura Ċivili f’e&w, l-Ordni 53 tar-Regoli tal-Qorti ta’ Ġudikatura (l-Irlanda ta’ Fuq) 1980 jew Regola 58 tar-Regoli tal-Court of Session. Kawżi ambjentali jiġu ttrattati proċeduralment bħal kwalunkwe reviżjonijiet ġudizzjarji.

L-azzjoni ġudizzjarja ex officio

Il-qrati tar-Renju Unit jużaw, kontradittorja jew inkwiżitorja, u dan jirrifletti wieħed tal-pajjiż tal-Liġi Komuni Ewropea. Għalhekk il-kawżi iridu jitressqu mill-partijiet u l-qrati ma tistax tinbeda azzjoni minn rajhom. Fil-każ li jinsab quddiem il-qorti, il-qorti tista’ tqajjem kwistjonijiet, ex officio, iżda l-partijiet għandhom jitħallew jindirizzaw lill-imħallef fuqhom.

Iii Aċċess għall-informazzjoni

Id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Konvenzjoni Aarhus u d-Direttiva 2003/4/KE dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali jiġu implimentati f’e&w u E.I. għall-informazzjoni ambjentali Regulations 2004 (SI 2004/3391), kif ukoll fl-Iskozja għall-informazzjoni ambjentali (l-Iskozja) (SSI 2004 2004/52). Dawn jissupplimentaw l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni tal-2000 (e&w u N.I.) u l-libertà tal-informazzjoni (Scotland) Act 2002.

Rimedji

Meta applikant għal informazzjoni iqis li l-awtorità relevanti tkun naqset milli tikkonforma ma’ talba l-ewwel pass hu li tmur lura lill-Awtorità skont ir-Regolament 11 (e&w u N.I.) jew 16 (Skoċċiż) u titolbu jirrevedi d-deċiżjoni tiegħu. Jekk l-applikant huwa xorta waħda jibqgħu mhux sodisfatti wara dan il-proċess imbagħad jista’ jibgħat ilment f’e&w u n.i.to l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Informazzjoni skont it-taqsima 50 tal-Att tal-2000 jew Kummissarju Skoċċiż għall-Informazzjoni skont it-taqsima 47 tal-Att tal-2002. Appelli kontra d-deċiżjoni tal-Kummissarju ġeneralment isir f’e&w u E.I. quddiem il-First-tier Tribunal jew fl-Iskozja lill-Qorti tas-Sessjoni.

Jekk awtorità li tirrifjuta talba għandha tintbagħat lill-applikant u tispjega għalfejn din it-talba ġiet miċħuda. Għandu jingħad x’l-eżenzjonijiet japplikaw (Reg 14(3)&(4) E&w u n.i (13 (b) & (c) Skoċċiż)) u dak li fil-fatt jistgħu jagħmlu jekk hu jew hi jixtieq jikkontesta d-deċiżjoni — reg. 14(5) jew 13 (e)

Proċedura

Ir-Regolamenti li jimponu obbligu fuq awtorità pubblika, li jkollha tagħrif ambjentali li ssir disponibbli fuq talba. Dan l-obbligu huwa bla ħsara għal numru ta’ eċċezzjonijiet li jinsabu fir-Regolamenti 12 u 13 e&w u E.I. (10 & 11 Skoċċiż). Rifjut ta’ talba għal informazzjoni ambjentali għandhom isiru bil-miktub kemm jista’ jkun malajr u mhux aktar tard minn 20 jum (jew 40 jum f’każ kumpless, reg. 7 (it-Tnejn)) wara d-data ta’ meta tasal it-talba, reg. 14 (13 Skoċċiż). Persuna li t-talba tiegħu ġiet miċħuda jista’ jitlob lill-Awtorità biex tirrevedi d-deċiżjoni tagħha. Ir-reviżjoni tad-deċiżjoni għandha tiġi mgħarrfa mill-aktar fis possibbli, u mhux aktar tard minn 40 jum wara li tirċievi t-talba għal reviżjoni, reg.11 (16 Skoċċiż). Jekk ir-rifjut ta’ komunikazzjoni hija miżmuma l-persuna li t-talba tagħha ġiet irrifjutata (“il-kwerelant”) tista’ tapplika għal deċiżjoni mill-Kummissarju, it-taqsima 50 tal-Att tal-2000 kif applikata minn reg. 18 (e&w u N.I.) (Taqsima 47, Skoċċiż). Il-Kummissarju se tippreżenta deċiżjoni formali ta’ notifika taħt it-Taqsima 50(3) (49(5), Skoċċiż) dwar l-applikazzjoni. Il-kwerelant jew l-awtorità pubblika tista’ tappella quddiem tribunal kontra d-deċiżjoni tal-Kummissarju li tiddikjara, fil-punt 54 kif applikati ibid — lill-Court of Session, (it-Taqsima 56, Skoċċiż). F’e&w u E.I. appell quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku hija rregolata minn Tribunal (Tribunal tal-Ewwel Istanza (Awla Regolatorja Ġenerali) 2009. Appell għandha tasal għand it-Tribunal fi żmien 28 jum wara d-deċiżjoni tal-Kummissarju, ir-Regola 28(1). Hemm appell ulterjuri fuq punt ta’ liġi minn Tribunal quddiem l-Upper Tribunal.

Il-Kummissarji se jara l-indikazzjonijiet ikkontestati u għandhom setgħat ta’ dħul u l-ispezzjoni (taqsima 55) u E.I. e&w (Taqsima 54 Skoċċiż) biex tikseb iktar informazzjoni jekk jikkunsidraw id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni mhumiex qed jiġu rispettati. Fejn l-għoti ta’ informazzjoni tiġi kkontestata fil-qorti, il-Qorti se tħares it-tagħrif u tiddeċiedi dwar jekk għandhiex tiġi rilaxxata, wara li kkunsidrat il-kontenut tagħha.

Il-qrati jistgħu jordnaw li l-informazzjoni tiġi żvelata fi proċeduri ċivili u kriminali. Dan se jkun taħt ir-Regola 31 tar-Regoli ta’ Proċedura Ċivili (e&w) (Regola 9A, ir-regoli dwar kawżi ordinarji fix-sherrif court (Spatial planning schemes — SCOT) jew partijiet 21–26 fir-regoli tal-proċedura kriminali (e&w) Kapitolu 7a fir-regoli tal-proċedura kriminali (Skoċċiż).

IV aċċess għall-ġustizzja b’parteċipazzjoni pubblika

Proċeduri amministrattivi

Il-liċenzji ambjentali bħalma huma permessi għas-siti tal-immaniġġjar tal-iskart u l-astrazzjoni tal-ilma l-liċenzji jinħarġu mill-Aġenzija għall-Ambjent (e), Id-Dipartiment tal-Ambjent fl-Irlanda ta’ Fuq permezz Northern Ireland Environment Agency, l-Aġenzija Skoċċiża għall-Ħarsien tal-Ambjent, jew riżorsi naturali tal-ġisem f’Wales (“aġenziji”). L-aġenziji li jinfurzaw il-leġislazzjoni dwar il-protezzjoni ambjentali bħal vjeġġi transkonfini ta’ skart Regulations 2007 u l-obbligi ta’ responsabbiltà tal-produttur (skart mill-imballaġġ) Regulations 2007. Ir-Regolament tal-ambjent tal-baħar hija prinċipalment f’idejn l-Organizzazzjoni tal-Ġestjoni tal-Baħar (e&w u N.I.) li se joħorġu liċenzji skont il-Parti 4 tal-Att dwar l-Aċċess għall-Baħar u l-Kosta tal-2009. Għal awtorizzazzjonijiet deċentralizzati, l-Iskozja għandha rwol simili fl-ilmijiet qrib l-Iskozja. Kwistjonijiet ta’ konservazzjoni tan-natura bħall-istabbiliment u s-superviżjoni tas-siti ta’ interess xjentifiku speċjali (fl-Irlanda ta’ Fuq magħrufa bħala oqsma ta’ interess xjentifiku speċjali) huma amministrati minn Natural England, Northern Ireland Environment Agency, b’wirt naturali tal-Iskozja u ta’ Wales minn riżorsi naturali tal-ġisem.

Dawn il-korpi huma kkonċernati b’kwistjonijiet ambjentali ewlenin. L-awtoritajiet lokali wkoll għandhom rwol x’jaqdu. Huma għandhom liċenzja xi installazzjonijiet li jistgħu jikkawżaw tniġġis tal-arja, tissorvelja l-kwalità tal-ilma tax-xorb u jiġu involuti fi kwistjonijiet ta’ konservazzjoni tan-natura. Dawn jaqdu rwol ewlieni r-riabilitazzjoni ta’ art kontaminata taħt il-Parti II tal-Environmental Protection Act 1990. Tal-Environmental Protection Act 1990 ma jkoprux ni. Art ikkontaminata fl-Irlanda ta’ Fuq hija koperta mill-Parti III tal-iskart u l-art ikkontaminata (NI) Order 1996 li ma tkunx ġiet introdotta.

Id-deċiżjonijiet ta’ dawn il-korpi, kemm jekk lokali jew nazzjonali bħal aġenziji, huma ġeneralment suġġetti għal appell quddiem il-gvern (Secretary of State, l-iScottish jew il-Ministri ta’ Wales). B’hekk pereżempju deċiżjoni mill-aġenziji biex jirrifjutaw il-liċenza għall-astrazzjoni tal-ilma/CAR liċenzja (kkontrollati attivitajiet ir-regolamenti liċenzja) tista’ tiġi appellata quddiem is-Segretarju tal-Istat jew Ministri minn din il-parti telliefa. Fl-Irlanda ta’ fuq tali kawża tista’ titressaq quddiem il-Kummissjoni ta’ Appell dwar l-Ippjanar.

Jappella lis-Segretarju tal-Istat, il-Ministri jew tal-appell tal-Kummissjoni huma disponibbli biss lil dawk l-applikanti għal-liċenzja, eċċ. jew il-persuna li hija s-suġġett ta’ avviż ta’ infurzar. Dawn it-tankijiet rarament jistgħu jmorru direttament quddiem il-Qorti. Kwalunkwe individwu li għandu interess fil-kawża u li jixtieq kwistjoni deċiżjoni fl-ewwel istanza tista’ titlob permess li tressaq reviżjoni ġudizzjarja f’dan ir-rigward.

L-istħarriġ ġudizzjarju ta’ proċeduri amministrattivi

Ġeneralment kwalunkwe rimedji alternattivi għandhom jiġu eżawriti qabel ma jsir rikors għal stħarriġ ġudizzjarju. Din mhijiex ir-regola determinanti, iżda l-applikant irid ikollu permess mill-Qorti li tressaq ir-rikors u awtorizzazzjoni tista’ tiġi rrifjutata jekk rimedji alternattivi ma ġewx eżawriti, eż. R (Davies & ORs) v Financial Services Authority [2003] EWCA Civ 1128. Fl-Iskozja, il- “Court of Session”, Kapitolu 58.3 jipprevedi li ma jistgħux jinġiebu jekk il-kwistjoni tista’ tiġi ttrattata permezz ta’ appell jew reviżjoni skont jew bis-saħħa ta’ att leġiżlattiv.

Reviżjoni ġudizzjarja, l-Iskozja u l-Irlanda e&w ser jeżamina irregolaritajiet proċedurali. Dan jista’ jinvolvi kwistjonijiet bħal naqset milli b’mod adegwat tikkonsulta lil dawk li jistgħu jiġu affettwati minn skema — R (Greenpeace Ltd) vs Secretary of State [2007] EWHC 311 (Admin) — Nuqqas ta’ osservanza bil-passi proċedurali meħtieġa mil-leġiżlazzjoni rilevanti jew regoli — R (Kerr) vs Cambridge City Council [2011] EWHC 1623 (Admin) — u nuqqas ta’ motivazzjoni tad-deċiżjoni — R (London Borough of Hillingdon) vs Secretary of State for Transport [2010] EWHC 626 (Admin).

Il-qrati se tħares lejn il-legalità fil-mertu. Awtorità pubblika għandha taġixxi fil-limiti tas-setgħat mogħtija lilha mill-Parlament — Stewart vs il-Kunsill ta’ Perth u Kinross [2004] (hl) 71. Jekk ma jagħmilx hekk, l-eżerċizzju ta’ setgħa hija allegatament ultra vires — barra s-setgħat tal-korp — u għandha tiġi annullata. Madankollu, il-qrati ma jantiċipa demokratikament eletti awtorità jew korp bħal aġenzija għall-ambjent li jinħatar mill-Parlament biex jeżerċitaw setgħat statutorji; Bħala l-awtorità li teżerċita din il-kompetenza ġiet mogħtija lill-Aġenzija, mhux il-qrati. Iżda jekk id-deċiżjoni fil-mertu tkun tant żbaljata li l-ebda awtorità raġonevoli, avżati b’mod xieraq, kien jipperċepixxiha mbagħad qorti tista’ tannulla dan — R (technoprint Ltd) v Leeds City Council [2010] EWHC 581 (Admin).

Ġeneralment il-qrati ma tivverifika s-sejbiet materjali u tekniċi u kalkoli għal stħarriġ ġudizzjarju. Sakemm Parti ma tqajjimx il-kwistjoni dawn il-kwistjonijiet jitqiesu li ġew korrettament stabbilit mill-awtorità pubblika. Jekk ikun hemm tilwima tista’ tiġi trattata fuq id-dokumenti jew, f’każijiet rari, b’kontroeżami tax-xhieda — R (McVEY) vs Secretary of State for Health [2010] EWHC 437 (Admin).

Reviżjoni ta’ deċiżjonijiet dwar l-ippjanar tal-użu tal-art

L-ippjanar tal-użu tal-art huwa pprovdut f’e&w it-Town and Country Planning Act 1990 (l-ippjanar ta’ Fuq (N.I.) Order 1991. L-Iskozja — Town and Country Planning (Scotland) Act 1997). F’e&w, l-istrateġiji reġjonali huma meħtieġa minn parti 5 d-demokrazija lokali, l-iżvilupp ekonomiku u l-bini Act 2009 filwaqt li l-iżvilupp lokali d-dokumenti ser jitqiegħdu taħt il-parti 3 (parti 6 (w)) dwar l-ippjanar u xiri obbligatorju Act 2004. L-ippjanar Act 2008 jistabbilixxi sistema speċjali għal proġetti maġġuri, bħal ajruporti jew ġibjuni kbar. Fl-Irlanda ta’ fuq dawn il-proġetti jistgħu jiġu trattati skont l-Artikolu 31 tal-ippjanar (Northern Ireland) Order 1991. Fl-Iskozja l-Att tal-1997 jipprovdi qafas għall-ippjanar nazzjonali (parti 1) u strateġiċi u l-pjanijiet għall-iżvilupp lokali (parti II).

Fl-Ingilterra, Wales u l-Irlanda ta’ Fuq, dawn l-istrateġiji jew pjanijiet normalment ikunu soġġetti għal investigazzjoni pubblika. Spettur (Kummissarju E.I. Relatur (i) se żżomm l-inkjesta u jirrapporta lis-Segretarju tal-Istat (e) jew ministri (E.I. s&w). Is-Segretarju tal-Istat jew Ministri jista’ jeħtieġ awtorità biex tikkunsidra mill-ġdid partijiet tal-pjan.

Fl-Iskozja, il- qafas ta’ ppjanar nazzjonali se tiġi ppubblikata wara konsultazzjoni pubblika u l-konsiderazzjoni parlamentari; u strateġiċi u l-pjanijiet ta’ żvilupp lokali se jkunu soġġetti għal eżamijiet, magħmula minn ġurnalisti, f’kwistjonijiet mhux riżolti li rriżultaw minn konsultazzjoni pubblika.

Ladarba strateġija jew pjan ġie approvat formalment mill-awtorità kwalunkwe kontestazzjoni legali għandha ssir fi żmien sitt ġimgħat minn din l-approvazzjoni. L-isfida tista’ ssir biss permezz ta’ “persuna offiża” skont id-dokument rilevanti minħabba li mhuwiex fl-ambitu tal-enerġija xierqa jew li rekwiżit proċedurali ma jkunx ġie rispettat. Il-każ huwa ttrattat mill-High Court (e&w u N.I.) jew il-Court of Session (i) — Planning Act 2004, Taqsima 113, t&cp (i) A 1997, s. 238. L-High Court tista’ tħassar id-dokument rilevanti totalment jew parzjalment jew biex iħallsu lill-Awtorità tadotta l-istruzzjonijiet rilevanti — PA 2008, S. 113 (7) — (7c), għalkemm il-Court of Session tista’ tannulla, totalment jew parzjalment, s. 238 (2) (b). L-appelli jiġu ppreżentati skont il-Parti 54 of the Civil Procedure Rules (e&w) (fl-ordni 53 tar-Regoli tal-Qorti ta’ Ġudikatura (l-Irlanda ta’ Fuq) 1980, Kapitolu 58 tar-Regoli tal-Court of Session (i)) u evidenza minn dokumenti rilevanti u dikjarazzjonijiet bil-miktub — ara pereżempju sema’ v Kunsill Distrettwali broadland & Ors [2012] EWHC 344 (Admin).

Studju dwar l-impatt ambjentali (EIA)

EIA hija stabbilita għal applikazzjonijiet għal permess ta’ bini għal ċerti żviluppi fl-Ingilterra skont it-Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2011 — SI/2011/1824 u fl-Irlanda ta’ Fuq li l-ippjanar (valutazzjoni tal-impatt ambjentali) Regulations (Northern Ireland) tal-2012 (n.i 2012/59, S 2011/139 W. SI 1999/293). L-iżvilupp ta’ dawn ir-regolamenti huma ssupplimentati b’oħrajn li jittrattaw reġimi speċifiċi bħal riżorsi tal-ilma (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali) (e&w) Regulations 2003, SI 2003/164.

Deċiżjonijiet ta’ analiżi jistgħu jiġu riveduti mill-qrati għal rikors għal stħarriġ ġudizzjarju. Applikazzjoni (e&w) għandhom jitressqu fi żmien tliet xhur tad-deċiżjoni rilevanti — R (u & ptnrs (East Anglia) Ltd vs l-Awtorità wiesgħa [2011] EWHC 1824 (Admin). Ir-reviżjoni hija ppreżentata skont il-Parti 54 of the Civil Procedure Rules (e&w), (Il-Kapitolu 58 tar-Regoli tal-Court of Session (I) L-Ordni 53 tar-Regoli tal-Qorti ta’ Ġudikatura (l-Irlanda ta’ Fuq) tal-1980). Ir-reviżjoni tista’ ssir fil-każ ta’ nuqqas li tiġi segwita l-proċedura t-tajba — R (Birch) vs Barnsley MBC [2010] EWCA Civ 1180 — nuqqas ta’ motivazzjoni għaliex l-ebda stima tal-effetti fuq l-ambjent ma hija meħtieġa — R (Bateman, Cambridge t’Isfel) V DC [2011] EWCA Civ 157 — jew għax ma kienx hemm biżżejjed informazzjoni dwar liema awtorità tal-ippjanar tista’ tiddetermina jekk EIA ma kienet meħtieġa jew le — R (Cooperative Group Ltd) v Northumberland County Council [2010] EWHC 373 (Admin).

Deċiżjonijiet tat-tfassil tal-ambitu jistgħu wkoll jiġu riveduti mill-qrati. Ir-regoli huma l-istess għal kull xorta ta’ stħarriġ ġudizzjarju ta’ deċiżjoni tal-VIA. Madankollu, ir-Regolamenti jipprovdu tal-awtorità tal-ippjanar li tagħti opinjoni dwar l-ambitu fuq talba mill-iżviluppatur. Jekk tonqos milli tagħmel dan ir-rimedju huwa sabiex jitolbu lis-Secretary of State (Ministru) biex jagħti direzzjoni rilevanti. B’hekk reviżjonijiet dwar l-ambitu huma rari ħafna jekk ġiet mitluba opinjoni; Minkejja li toġġezzjona tista’ tikkontesta l-opinjoni jew dawn l-istruzzjonijiet.

Deċiżjonijiet finali jistgħu wkoll jiġu kkontestati fi proċedura ta’ reviżjoni ġudizzjarja, bl-istess mod bħal EIA reviżjonijiet ġudizzjarji. Reviżjoni ta’ deċiżjoni finali tista’ tikkunsidra l-adegwatezza tal-valutazzjoni tal-impatt iżda l-qrati qed isibuha bi tqila biex issib dokument li kien permezz tal-proċess tal-EIA inadegwati — R (Edwards & Pallikaropoulos, iċċitata iktar’ il fuq) v Aġenzija għall-Ambjent [2008] UKHL 22. Il-Qorti tikkunsidra li r-Regolamenti jirrikonoxxu li dikjarazzjoni ambjentali tista’ tkun defiċjenti, u tagħmel dispożizzjoni permezz ta’ pubbliċità u ta’ proċessi ta’ konsultazzjoni għal kull nuqqas li jiġi identifikat, b’tali mod li jirriżulta “informazzjoni ambjentali” jipprovdi li l-awtorità lokali tal-ippjanar bi stampa sħiħa kemm jista’ jkun. Jista’ jkun hemm każijiet fejn id-dokument li tippreżenta lilha nnfisha bħala dikjarazzjoni ambjentali ma setgħetx raġonevolment tiġi deskritta bħala dikjarazzjoni ambjentali kif definit mir-regolamenti iżda dawn x’aktarx li jkunu ftit u rari — R (blewett) v Kunsill tal-Kontea ta’ Derbyshire [2003] EWHC 2775 (Admin).

Il-Qorti se tħares lejn il-legalità esterna ta’ deċiżjonijiet VIA. Ma jidħol fil-mertu tal-kawża sakemm ma jistax jintwera li d-deċiżjoni kienet irraġonevoli — R (Bowen Punent) vs SOS għall-Komunitajiet u l-Gvern lokali [2012] EWCA Civ 321, il-Qorti se tqis iktar provi fir-rigward ta’ materjali u sejbiet tekniċi eċċ. Żball ta’ fatt li jagħti lok għal inġustizzja hija raġuni valida għar-rieżami imma dan l -iżball ikun li għamlu differenza materjali deċiżjoni rilevanti — eley vs SOS għall-Komunitajiet u l-Gvern lokali [2009] EWHC 660 (Admin).

Applikazzjoni għal reviżjoni tista’ ssir minn kwalunkwe persuna “milquta” minn deċiżjoni t&cpa 1990, s. 288 (1) (t&cp (i) A 1997, s. 239 — kif mitlub mir-Regolament 42 ta’ it-Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (l-Iskozja) Regulations 2011). Filwaqt li normalment jipparteċipa fid-deċiżjoni ppruvat tiġi kkontestata hija meħtieġa, ma jistax ikun fattur deċiżiv jekk ir-rikorrenti jkollha interess sostanzjali li huwa ppreġudikat mid-Deċiżjoni — Ashton vs SOS għall-Komunitajiet u l-Gvern lokali & Ors [2010] EWCA Civ 600. Organizzazzjonijiet mhux governattivi jistgħu jkollhom interess suffiċjenti, iżda jista’ jkun li pparteċipaw fil-proċess għall-applikazzjoni tagħhom għal stħarriġ ġudizzjarju biex tiġi permessa.

Il-Qorti tista’ tagħti ordni provviżorja li twaqqaf proġett fejn huwa allegat li l-VIA kienet inadegwata sakemm tiġi fformulata riżoluzzjoni ta’ dik il-kwistjoni — il-Beliże alleanza ta’ NGOs tal-konservazzjoni vs Department of the Environment [2003] ukpc 63. Applikazzjoni għal inġunzjoni ser ikunu s-suġġett ta’ stħarriġ ġudizzjarju. Normalment l-applikant ikollu jagħti lill-Qorti tal-Ġustizzja impriża li tissodisfa kwalunkwe telf ikkawżat lill-iżviluppatur Jekk mandat jiġi rrifjutat. F’e& w u NI jekk, f’każ li għalih tapplika l-Konvenzjoni ta’ Aarhus, il-qorti tkun sodisfatta li l-ordni hija meħtieġa biex tiġi evitata ħsara ambjentali sinifikanti u li jippreserva l-bażi fattwali tal-kawża, huwa għandu, meta jikkunsidra jekk teħtieġ li l-impriża u t-termini tagħha, iqisu b’mod partikolari l-ħtieġa ta’ ordni ġenerali b’tali mod li jibqgħu jagħmlu mal-każ ta’ spiża projbittiva għar-rikorrent u li jagħmel kwalunkwe d-direzzjonijiet meħtieġa biex jiġi żgurat li l-kawża tinstema’ mingħajr dewmien bla bżonn. ([fil-Practice Direction 25, regoli dwar il-proċedura ċivili (e&w)] u protezzjoni tal-ispejjeż legali (Konvenzjoni ta’ Aarhus) Regulations (Northern Ireland) 2013 (INI)) il-Qorti se tqis il-bilanċ ta’ konvenjenza bejn il-partijiet biex jiddetermina l-applikazzjoni tar-Renju Unit — R (għajr il-wirt) vs SOS għall-Komunitajiet u l-Gvern lokali & jew [2010] EWCA Civ 1500. M’hemmx regoli speċjali fir-rigward tal-mandati ta’ inibizzjoni f’każijiet tal-EIA.

Deċiżjonijiet tal-IPPC.

Meta jittieħdu deċiżjonijiet taħt l-IPPC e&w permessi ambjentali (England and Wales) Regulations 2010–2010/675. Fl-Irlanda ta’ Fuq huma ta’ prevenzjoni u kontroll ta’ tniġġis (NI) Regulations 2013 — Rapport Speċjali Nru 2013/160. Fl-Iskozja huma ta’ prevenzjoni u kontroll ta’ tniġġis (l-Iskozja) (SSI 2000 2000/323) u ta’ prevenzjoni u kontroll ta’ tniġġis (l-Iskozja) (SSI 2012 2012/360).

Deċiżjonijiet tal-IPPC tista’ tiġi riveduta fil-qrati bl-istess mod bħal deċiżjonijiet amministrattivi. Persuna li qed tfittex li tikkontesta deċiżjoni li għandha tkun biżżejjed. Din l-isfida qed issir skont il-Parti 54 of the Civil Procedure Rules (e&w), (l-Ordni 53 tar-Regoli tal-Qorti ta’ Ġudikatura (l-Irlanda ta’ Fuq) 1980, Kapitolu 58 tar-Regoli tal-Court of Session (i)). L-evidenza hija mogħtija f’konformità mar-regoli rilevanti u ġeneralment minn t-testimonjanza bil-miktub u d-dokumenti.

Il-qrati għandhom jikkunsidraw jekk ġewx segwiti l-proċeduri korretti — R (Rockware tal-ħġieġ) v Chester City Council [2006] EWCA Civ 992. Huma għandhom jikkunsidraw jekk il-pjanta relevanti jaqa’ taħt ir-regolamenti — Scottish Power Generation (Nru.2) v l-Aġenzija Skoċċiża għall-Ħarsien tal-Ambjent 2005 SLT 641. Dawn mhux se jqisu l-merti sustantivi tad-Deċiżjoni fuq il-bażi li dan ikun li tissostitwixxi ruħha l-korp fdat mill-Parlament jieħu dik id-deċiżjoni. Huma ser jaraw l-evidenza teknika u jekk id-deċiżjoni kienet ibbażata fuq żball materjali li affettwaw id-deċiżjoni li tista’ tannulla dik id-deċiżjoni.

Fir-riċerka (Edwards) v l-Aġenzija għall-Ambjent [2004] EWHC 736 D. Edwards kienet residenti f’fabbrika tas-siment fil-belt fejn kien qed ifittex permess taħt IPPC regolamenti. Huwa ma jagħmel ebda rappreżentazzjoni quddiem l-Aġenzija matul il-konsultazzjoni. Huwa ppreżenta rikors għal stħarriġ ġudizzjarju tad-deċiżjoni. Għalkemm huwa temporanjament mingħajr dar fiż-żmien li saret kellu interess suffiċjenti bħala resident li tinġieb azzjoni.

Rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni huwa possibbli fi proċeduri ġudizzjarji bl-istess mod bħal każijiet tal-EIA. M’hemmx regoli speċjali applikabbli għal proċeduri tal-IPPC minbarra dawk ġeneralment applikabbli nazzjonalment.

V aċċess għall-ġustizzja kontra l-atti jew l-ommissjonijiet

Talbiet ċivili

— ċivili u mhux kriminali — talbiet jistgħu jitressqu kontra xi ħadd li l-attivitajiet tagħhom jaffettwaw b’mod ħażin il-proprjetà privata. Dan ġeneralment isir rikors tal-ħsejjes li għandu jiġi ppreżentat minn persuna li tgawdi l-proprjetà esklużiva tal-proprjetà. Il-prinċipji biex jiġi stabbilit jekk fastidju kien sofra r-rikorrent kienu stabbiliti f’Barr vs Biffa [2012] EWCA Civ 312. Il-verżjoni Ingliża (w u Ni) liġi ta’ fastidju huwa mniżżel fil-kotba tal-iskola bħal skrivan & lindsell dwar delitti l-20 edizzjoni. Kapitolu 20. F’dawn il-ġuriżdizzjonijiet, m’hemm ebda rekwiżit biex jistabbilixxu nuqqas min-naħa tal-konvenut. Fl-Iskozja test ta’ fastidju hija kemxejn differenti — dak li raġonevolment jista’ jiġi deskritt bħala mġiba mhux aċċettabbli jew bħala xi ħaġa li ma tkunx tollerata minn persuna raġonevoli — Il-Belt ta’ Dundee robb v il-Kunsill 2002 SC 301. Barra minn hekk għandu jkun hemm averment ta’ tort — rhm tal-furnara (I)Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Ltd vs Strathclyde RC 1985 SC (hl) 17

Meta l-fluss kontaminanti minn persuna għal oħra tal-art, il-persuna li l-art tagħhom huwa mniġġes jista’ jkollhom rikors għal vjolazzjoni ta’ domiċilju. Jista’ wkoll ikun negliġenti li jikkawża ħsara ambjentali sabiex, jekk il-ħsara tiġi kkawżata u l-persuna li kkawżat il-ħsara għandha d-dmir ta’ kura għall-persuna li tbati minnha, huwa għandu jħallas. F’kull każ, il-qrati jistgħu jagħti l-ħlas ta’ danni pekunjarji u jistgħu wkoll joħorġu ordni ta’ inibizzjoni biex iwaqqfu milli jiġri mill-ġdid.

Pretensjonijiet b’fastidju, vjolazzjoni ta’ domiċilju jew negliġenza jistgħu jsiru direttament kontra korpi Statali meta l-attivitajiet tagħhom ikunu kkawżaw il-ħsara — Dennis vs Il-Ministeru tad-Difiża [2003] EWHC 793 (QB). Madankollu, jekk il-kawża tad-dannu hija r-riżultat ta’ korp li jwettqu operazzjonijiet awtorizzati mill-istatut ikollu jiġi ppruvat li hija aġixxiet b’mod negliġenti — Allen vs Golf l-irfinar taż-żejt Ltd [1981] 1001 AC. Jekk l-allegazzjoni ta’ negliġenza jammonta għall-affermazzjoni li l-korp rilevanti għandu jkollhom jintefqu fondi pubbliċi biex jipprevjenu l-ħsara li qorti tista’ tiddeċiedi li l-kwistjoni mhijiex ġustizzjabbli bħad-deċiżjonijiet dwar l-infiq tal-fondi huma għal din l-organizzazzjoni — Dobson vs Thames Water Utilities Ltd, [2011] EWHC p. 3253 (TCC). Meta toħroġ il-permessi ambjentali u dawk tal-ippjanar meħtieġa jirriżulta fi ħsara lil xi ħadd, l-entità pubblika li tkun ħarġet il-permess jew permess rarament tkun ir-responsabbiltà minħabba tort bħala l-korp normalment m’għandu jagħti l-ebda dmir ta’ kura lill-persuna affettwata.

L-awtoritajiet huma normalment ma jkunux responsabbli li jikkumpensa individwu sempliċement talli kisret id-dmir — bourgoin sa vs tal-Ministeru tal-Agrikoltura, Sajd u Ikel [1986] QB 716. Madankollu, fejn fil-kuntest ta’ stħarriġ ġudizzjarju għandu jiġi kkonstatat ksur ta’ dmirijiet li jistgħu jagħtu kumpens sakemm id-danni mhumiex l-unika eżenzjoni mitluba. Barra minn hekk danni jistgħu jingħataw meta l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem li l-persuna tinstab. Pretensjoni fuq entità statali jistgħu jinkludu talba għal mandat ta’ inibizzjoni.

Responsabbiltà ambjentali

Id-Direttiva tal-UE dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali (2004/35/KE) tiġi implimentata fl-Ingilterra mid-danni ambjentali (prevenzjoni u rimedju) Regulations 2009, SI 2009/153 (W. 2009/995) fl-Irlanda ta’ Fuq huma implimentati minn RS Nru 2009/252 u, fl-Iskozja, ir-responsabbiltà ambjentali (l-Iskozja) (SSI 2209/266). L-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tad-Direttiva huma e&w normalment l-Aġenzija għall-Ambjent u r-riżorsi naturali tal-ġisem għal Wales, imma jista’ jkun Natural England għal ambjenti jew speċi fuq l-art jew is-Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet tal-Baħar. F’E.I., id-Department of the Environment ikun l-awtorità filwaqt li fl-Iskozja normalment huwa tas-SEPA Skoċċiż tal-wirt naturali, iżda għall-ħsara lill-ispeċijiet u lill-ħabitats protetti fuq l-art jew fuq l-ilmijiet interni u l-ministri Skoċċiżi għall-ħsara fil-baħar kostali jew ibħra territorjali.

Ir-Regolamenti jipprevedu li “persuna interessata” — li jinkludi korp non-governattiv li jippromwovu l-protezzjoni tal-ambjent — li tkun tista’ titlob lill-awtorità kompetenti biex tieħu azzjoni skont dawn. It-talba trid issir bil-miktub u tindika l-interess tal-persuna (e&w u n.i) u jagħtu biżżejjed informazzjoni biex l-awtorità tkun tista’ tidentifika n-natura u l-post tal-inċident.

Qorti tistħarreġ id-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet kompetenti dwar talbiet għal azzjoni taħt ir-regolamenti se jkun l-istess bħal kwalunkwe stħarriġ ġudizzjarju. Il-Qorti se jiżguraw li ġew segwiti l-proċeduri korretti. Hija se teżamina l-legalità tad-deċiżjoni. Hu jista’ jintervjeni fuq tekniċi jew żbalji oħra jekk dawn l-iżbalji materjali u li affettwaw id-Deċiżjoni tista’ tannulla dik id-deċiżjoni.

Kawża biex tinforza r-responsabbiltà se jittieħdu skont il-Parti 54 of the Civil Procedure Rules (e&w), (l-Ordni 53 tar-Regoli tal-Qorti ta’ Ġudikatura (l-Irlanda ta’ Fuq) 1980, Kapitolu 58 tar-Regoli tal-Court of Session (i)). L-applikant għal reviżjoni ġudizzjarja toħroġ formola ta’ talba quddiem l-High Court (e&w) skont il-Parti 54 jew 53 (N.I.) jew fl-Iskozja petizzjoni skont il-Kapitolu 58 tar-Regoli. L-evidenza hija mogħtija f’konformità mar-regoli rilevanti u ġeneralment minn t-testimonjanza bil-miktub u d-dokumenti.

VI ta’ mezzi oħra ta’ aċċess għall-ġustizzja

F’e&w Statutorji u S rikors għal fastidju — fastidju skont l-istatut relevanti — jistgħu jiddaħħlu b’mod Magistrates’ jew il-Qorti tax-Xeriff taħt il-Parti III tal-Environmental Protection Act 1990. It-Taqsima 79(1) tal-Att li jistabbilixxi x’jikkostitwixxi fastidju statutorji. Taħt it-taqsima 82 individwu jista’ jressaq l-azzjoni tiegħu fil-qrati rilevanti jekk huwa “offiża” b’effetti negattivi. Il-Qorti tista’ tagħti ordni ta’ tnaqqis ta’ fastidju u, skont it-Taqsima 82, multa l-konvenut. F’E.I. din il-proċedura tinsab taħt il-parti 7 inħawi nodfa u Environment Act (Northern Ireland) 2011.

L-Ombudsman Parlamentari (e&w), l-Assemblea Ombudsman (N.I.) jew l-Ombudsman Skoċċiż għas-Servizzi Pubbliċi jinvestigaw kwistjonijiet ta’ amministrazzjoni ħażina minn korpi governattivi. F’e&w, il-gvern lokali ombudsmen se tagħmel l-istess għal awtoritajiet lokali, filwaqt li fl-Irlanda ta’ fuq din se ssir permezz ta’ Ombudsman tal-Irlanda ta’ Fuq — spso jinvestiga awtoritajiet lokali fl-Iskozja. Dan e&w l-ombudsmen jistgħu jaġixxu b’mod konġunt u għamlet dan f’każ ta’ amministrazzjoni ħażina li tinvolvi l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u żewġ awtoritajiet lokali li jkunu ġew ordnati jħallsu l-ilmentaturi total ta’ £95,000 fir-rigward ta’ nuqqas jittrattaw kif suppost ta’ siti illegali tal-iskart. Ilmenti quddiem l-Ombudsman Parlamentari e&w għandha tiġi riferita lilha minn Membru tal-Parlament — Assemblea lill-Ombudsman permezz ta’ Membru tal-Assemblea. Ilment quddiem l-Ombudsman tal-gvern lokali, NI Ombudsman jew spso għandu jsir biss wara li l-korp inkwistjoni jkun ġie mogħti opportunità biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni. Mbudsman jista’ jitlob lill-korp ta’ apoloġija, ħlas lura ta’ flus minħabba, pereżempju, taxxa jew benefiċċju, kumpens, pereżempju, għad-dewmien, proċeduri mtejba jew proċeduri amministrattivi aħjar fuq il-korp rilevanti.

Prosekuturi pubbliċi fir-rigward ta’ reati ambjentali (e&w) ġeneralment se jkun ippreżentat mill-awtorità kompetenti fir-rigward ta’ dak ir-reat — pereżempju l-Aġenzija għall-Ambjent. Dawn l-awtoritajiet ikollhom is-setgħat biex tinvestiga reati u jidħlu art jew bini li jieħdu kampjuni u intervista persuni fir-rigward ta’ suspett ta’ reat.

Prosekuzzjoni privata jistgħu jitressqu quddiem e&w fir-rigward ta’ ħafna reati ambjentali — Att tal-1985 dwar il-Prosekuzzjoni tar-Reati, taqsima 6 — iżda xi wħud jistgħu jsiru biss minn jew bil-kunsens tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi. Fl-Iskozja l-prosekuzzjonijiet privati huma rari ħafna u jeħtieġ il-kunsens ta’ Lord Advocate. Fl-Irlanda jistgħu jsiru prosekuzzjonijiet privati jeħtieġ il-kunsens tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi.

Il-parti l-kbira nazzjonali jew korpi governattivi lokali ser ikollu wkoll mekkaniżmi ta’ lmenti interni. Jekk ir-riżultat ma jkunx sodisfaċenti tagħmel l-ilment tkun tista’ tmur lill-Ombudsman rilevanti jew tfittex reviżjoni ġudizzjarja. Hemm ilmenti speċifiċi ta’ utilitajiet bħal servizzi tal-ilma — il-konsumatur għall-ilma tal-Kunsill (e&w) jew tal-Water Industry Commission for Scotland, il-konsumatur tal-Kunsill (N.I.)

VII locus standi

Organizzazzjonijiet mhux governattivi jistgħu jkollhom interess suffiċjenti imma probabbilment — il-ġurisprudenza ma tipprovdi ċertezza — iridu jkunu pparteċipaw fil-proċess għall-applikazzjoni tagħhom għal stħarriġ ġudizzjarju biex tiġi permessa. Fil-prattika, hemm ftit eżempji ta’ individwi u NGOs permanenti jiġu miċħuda. Assoċjazzjoni mhux inkorporata bħal klabb ta’ membru m’għandu l-ebda personalità legali u għalhekk ma jistgħux tħarrek jew tiġi mħarrka. Azzjonijiet minn jew kontra dawn l-assoċjazzjonijiet huma miġjuba minn jew kontra l-President jew xi membru ieħor. Madankollu, dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jkunu suġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju — R vs Il-Bord dwar akkwiżizzjonijiet, fużjonijiet ex p. datafin [1987] QB 815.

Locus standi

Il-proċedura amministrattiva

(l-ippjanar jew IPPC inkjesta)

Proċedura ġudizzjarja

(judicial review)

L-iżviluppatur/biss id-detentur ta’ permess jista’ jressaq appell

Tieħu sehem f’appell

Kwalunkwe persuna li kellha “interess suffiċjenti” — ara AXA General Insurance Ltd vs The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Individwi

Iva

Iva

NGOs

Iva

Iva

Entitajiet ġuridiċi oħrajn

Iva

Iva

Gruppi ad hoc

Iva

Iva

NGOs barranin

Iva

Iva

Oħrajn, ta’ kull tip

Iva

Iva

Li tressaq azzjoni ċivili privati (bħalma huma l-ħsejjes jew l-irwejjaħ — l-applikant għandu jkollu l-pussess fuq il-proprjetà esklużiva affettwati minn effetti negattivi. Madankollu “fastidju” azzjoni statutorja skont it-Taqsima 82 tal-Environmental Protection Act 1990 jistgħu jitressqu minn persuna “offiża” b’effetti negattivi.

Kull persuna għandha locus standi sabiex tressaq proċeduri kriminali privata meta din tkun disponibbli.

M’hemmx regoli differenti għal leġiżlazzjoni settorjali. Fir-Renju Unit, proċeduri ta’ stħarriġ ġudizzjarju japplikaw għal kull reviżjonijiet ġudizzjarji. Għalkemm il-leġiżlazzjoni bħal permessi ambjentali (England and Wales) Regulations 2010 (SI 2010/675 l-iskeda 5, il-Parti 1) f’e&w jipprevedi dispożizzjoni speċjali għal konsultazzjoni pubblika, id-definizzjoni ta’ “pubbliku consultee” hija “persuna li regolatur jikkunsidra hija affettwata minn, x’aktarx jiġi affettwat minn, jew li għandu interess fi, applikazzjoni.” Ma hemm l-ebda differenza bejn l-istħarriġ ġudizzjarju ordinarju standard ta’ “interess suffiċjenti”. It-terminu “interess suffiċjenti” għal kawżi ta’ rieżami ġudizzjarju ġie kkunsidrat fis-sentenza Axa General Insurance Ltd vs The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Ma hemm l-ebda actio popularis fil-liġi tar-Renju Unit. Madankollu d-drittijiet ta’ NGOs u individwi li jintervjenu f’deċiżjonijiet amministrattivi tfisser li hemm effettivament tali azzjoni.

Korp tal-Istat huwa entità ġuridika bħal kumpanija privata. L-Aġenzija għall-Ambjent, pereżempju huwa korp korporattiv. Tista’ toħloq jew jiddefendu l-azzjonijiet legali. Għalhekk l-Aġenzija fit-teorija jistgħu jippreżentaw rikors għal stħarriġ ġudizzjarju ta’ deċiżjoni minn korp governattiv ieħor. L-istess jgħodd tal-Ombudsmen jew il-prosekuturi pubbliċi bħal il-Crown Prosecution Service. Madankollu dan huwa improbabbli li jseħħ fil-prattika u l-qrati ma kinux favur dan it-tip ta’ azzjoni u jistenna li l-korpi pubbliċi biex isolvu d-differenzi tagħhom mingħajr ma tirrikorri għal azzjoni legali.

VIII rappreżentanza legali

Ir-Renju Unit għandu sistema tal-kontradittorju li jirriflettu wirt komuni tal-liġi tagħha. Proċeduri għar-reviżjoni ġudizzjarja (ambjentali) e&w l-avukat tar-rikorrent ser jifformula l-applikazzjoni għal permess biex tressaq l-azzjoni, li tagħti r-raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata. Normalment, l-applikazzjoni tiġi ttrattata tal-applikant evidenza mingħajr seduta għas-sottomissjonijiet orali. Madankollu jekk ikun hemm seduta orali, l-avukat tal-konvenut jista’ jattendi u tispjega lill-Qorti tal-Ġustizzja għaliex huwa kkunsidrat li l-awtorizzazzjoni ma għandhiex tingħata. Jekk jingħata l-permess, il-konvenut jippreżenta evidenza tiegħu. Kemm l-Avukati se tippreżenta qafas l-argument lill-Qorti, tippreżenta deskrizzjoni tal-każ tagħhom. Waqt is-seduta kull avukat se jissupplimentaw l-iskeletru l-argument b’sottomissjonijiet orali.

Mhuwiex obbligatorju li wieħed ikollu avukat fi kwalunkwe smigħ ambjentali, kemm fil-livell ta’ ppjanar jew ta’ inkjesta oħra jew stħarriġ ġudizzjarju.

Avukati li jispeċjalizzaw fil-liġi ambjentali jistgħu jinstabu bl-użu ta’ direttorji bħall-kmamar legali & sħab jew 500. Dawn id-direttorji huma maħruġa kull sena. Fundazzjoni tad-dritt ambjentali (Elf) tispeċjalizza fil-liġi tax-xogħol u fil-liġi ambjentali tar-Renju Unit (ukela) huwa korp ta’ avukati ambjentali. L-ippjanar u l-ambjent tal-avukati (PEBA) huwa korp ta’ avukati f’e&w li ma tal-ambjent u tal-ippjanar tal-każijiet.

IX evidenza

F’każijiet kriminali evidenza minn xhieda li jagħtu x-xhieda tagħhom bil-fomm u suġġetti għal kontroeżami. F’azzjonijiet ċivili ta’ dikjarazzjonijiet bil-miktub tax-xhieda huma pprovduti li fuqhom huma xhieda taħt ġurament kontroeżaminat (e&w). Fl-Iskozja tingħata xhieda orali mix-xhieda. F’seduti amministrattivi bħall-ippjanar inkjesti x-xhieda huma pprovduti stqarrijiet dwar meta x-xhieda huma jaqsmu eżaminati iżda rarament bil-ġurament. Fi stħarriġ ġudizzjarju seduti ta’ smigħ ta’ xhieda jew dikjarazzjonijiet bil-miktub tax-xhieda kollha mingħajr dokumenti kontroeżami (e&w). Fl-Iskozja bosta reviżjonijiet ġudizzjarji huma deċiżi fl-ewwel seduta fuq il-bażi ta’ argument legali, iżda jekk ikun hemm seduta ta’ smigħ dwar il-provi, li jistgħu jingħataw oralment minn xhieda.

L-evidenza tax-xhieda f’każijiet kriminali maġġuri huma evalwati minn ġurija. Filwaqt li l-imħallef jista’ jikkummenta fuq il-provi ta’ fatt, il-ġurija hija l-uniku ġudikant tal-fatti tal-kawża. Il-provi l-oħra kollha, imħallef jew maġistrat li l-ispettur (Relatur) jevalwa l-provi mogħtija. Huwa jew hija għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-elementi kollha invokati u jagħtu raġunijiet biex ikunu ppreferuti minn naħa għal oħra.

Hija r-responsabbiltà tal-partijiet li jipprovdu l-evidenza għall-Qorti. Fuq stħarriġ ġudizzjarju l-awtorità amministrattiva li d-deċiżjoni tagħha tkun qed tiġi riveduta għandha l-obbligu li tiżvela d-dokumenti kollha rilevanti — Dmir ta’ s-sinċertà. Evidenza ġdida tista’ tiddaħħal jekk materjali. Il-qorti tista’ titlob evidenza minn parti waħda jew l-oħra, iżda ġeneralment ma.

Partijiet tista’ tqabbad esperti biex jagħti evidenza f’kawża. Pereżempju b’talba ċivili kull parti tista’ tqabbad esperti dwar l-operat tal-faċilità rilevanti l-ħsara u kif dan jista’ jiġi evitat. Il-Qorti tista’ tordna li din il-prova għandha tingħata permezz ta’ perizja kollettiva (e&w).

Provi ta’ esperti ma torbotx lil dan l-Imħallef. Huwa l-imħallef li għandu jevalwa l-provi kollha u taċċettahom jew tirrifjutahom. F’każijiet kriminali r-rwol tal-espert hija li tipprovdi li mħallef jew ġurija kriterji xjentifiċi meħtieġa sabiex jittestja l-eżattezza tal-konklużjonijiet tagħhom, sabiex jippermettu mħallef jew ġurija li jiffurmaw ġudizzju indipendenti tagħhom stess permezz tal-applikazzjoni ta’ dawn il-kriterji għall-fatti ippruvata b’evidenza.

X rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni

F’ċerta leġiżlazzjoni hija sakemm il-preżentata ta’ appell ma għandux ikollu l-effett li jissospendi deċiżjoni jew notifika — pereżempju permessi ambjentali (England and Wales) Regulations 2010, reg. 31. F’leġiżlazzjoni oħra huwa ddikjarat li l-avviż mhu se jkollu l-ebda effett sakemm l-appell ikun finalment determinat jew irtirata — Town and Country Planning Act 1990, s. 175 (4) (fl-Iskozja, 1997 att s. 131(3)). Fi proċedura ta’ reviżjoni ġudizzjarja, ir-rikorrent jista’ jitlob lill-qorti għal ordni temporanja li tissospendi l-effett tad-deċiżjoni rilevanti sakemm il-kawża tiġi deċiża.

Meta l-leġiżlazzjoni tistipula li għall-preżentata tal-appell ma tissospendix id-deċiżjoni jew in-notifika, dik id-deċiżjoni jew in-notifika għandu jkollha effett immedjat. F’każijiet fejn ir-regola normali hi li l-avviż ma għandu ebda effett sakemm l-appell ikun iddeterminat l-Awtorità tista’ tkun kapaċi jservu avviż ġdid biex iwaqqfu l-attività minnufih — pereżempju waqfa avviż f’każijiet tal-ippjanar — l-ippjanar tal-ibliet u tal-kampanja (Att 1990, it-Taqsima 183 tal-Att tal-Iskozja 1997, S 140). Madankollu, jista’ jkun hemm il-ħtieġa li jikkumpensaw lil xi ħadd affettwati ħażin jieqaf jekk l-avviż ta’ infurzar hija mħassra. Fejn il-leġiżlazzjoni tagħti awtorità setgħa diskrezzjonali sabiex jiddeċiedi jekk hemmx lok jew le li tissospendi n-notifika ta’ appell pendenti — eż. fastidju statutorji (appelli) Regulations 1995, reg. 3 — l-Awtorità għandha tikkunsidra b’mod xieraq il-bilanċ bejn l-interess pubbliku f’avviż ta’ effett immedjat u l-konsegwenzi ta’ dik il-persuna notifikata bl-avviż — mill-Awtorità tal-Port Cromarty Firth vs Ross u Cromarty District Council 1997 s.l.t. 254.

— ċivili u mhux kriminali, il-qorti tista’ tagħti ordni provviżorja — jipprojibixxix fl-Iskozja — biex jitwaqqaf proġett fejn huwa allegat li d-deċiżjoni amministrattiva kienet inadegwata sakemm tiġi fformulata riżoluzzjoni ta’ dik il-kwistjoni — il-Beliże alleanza ta’ NGOs tal-konservazzjoni vs Department of the Environment [2003] ukpc 63. M’hemmx regoli speċjali fir-rigward tal-mandati ta’ inibizzjoni f’każijiet ambjentali. Awtoritajiet lokali u oħrajn, kif ukoll għall-ħruġ ta’ infurzar u avviżi oħra, tista’ tressaq azzjoni għal inġunzjoni kontra xi ħadd li jkun qiegħed jikser il-leġislazzjoni rilevanti — pereżempju l-ħarsien tal-ambjent Act 1990, s. 81 (5).

Inġunzjonijiet (interdicts) jistgħu jingħataw ukoll f’kawżi bejn individwi jew entitajiet legali oħra. Inibizzjonijiet normalment jiġu mogħtija biex twaqqaf attività iżda li huma obbligatorji li jingħataw twissija huma xi kultant teħtieġ li xi ħadd jagħmel xi ħaġa. Fejn ikun hemm ir-riskju ta’ dannu imminenti mandat ta’ inibizzjoni — inġunzjoni fejn hemm il-biża’ ta’ dannu iżda ma eventuated — tista’ tingħata imma dawn huma rari.

Applikazzjoni għal inġunzjoni (jipprojibixxix) ser ikunu s-suġġett ta’ proċedimenti ta’ reviżjoni ġudizzjarja jew pretensjoni bejn individwi eċċ... Il-limiti ta’ żmien biex titlob għal inġunzjoni huma dawk li jressaq it-talba. Applikazzjoni għal miżuri provviżorji urġenti jistgħu jsiru qabel ma tkun ġiet ippreżentata kawża. Fejn ordni provviżorja (jipprojibixxix), normalment l-applikant ikollu jagħti lill-Qorti tal-Ġustizzja impriża li tissodisfa kwalunkwe danni kkawżati lill-konvenut jekk mandat jiġi rrifjutat. F’e& w u NI jekk, f’każ li għalih tapplika l-Konvenzjoni ta’ Aarhus, il-qorti tkun sodisfatta li l-ordni hija meħtieġa biex tiġi evitata ħsara ambjentali sinifikanti u li jippreserva l-bażi fattwali tal-kawża, huwa għandu, meta jikkunsidra jekk teħtieġ li l-impriża u t-termini tagħha, iqisu b’mod partikolari l-ħtieġa ta’ ordni ġenerali b’tali mod li jibqgħu jagħmlu mal-każ ta’ spiża projbittiva għar-rikorrent u li jagħmel kwalunkwe d-direzzjonijiet meħtieġa biex jiġi żgurat li l-kawża tinstema’ mingħajr dewmien bla bżonn. ([fil-Practice Direction 25, regoli dwar il-proċedura ċivili (e&w)] u protezzjoni tal-ispejjeż legali (Konvenzjoni ta’ Aarhus) Regulations (Northern Ireland) tal-2013 (NI). Il-Qorti se tqis il-bilanċ ta’ konvenjenza bejn il-partijiet biex jiddetermina l-applikazzjoni tar-Renju Unit — R (għajr il-wirt) vs SOS għall-Komunitajiet u l-Gvern lokali & jew [2010] EWCA Civ 1500. Il-qrati għandhom is-setgħa li jissospendi l-eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ inibizzjoni. Il-persuna soġġetta għal mandat ta’ inibizzjoni tista’ tagħmel rikors biex l-imsemmi oneru.

Deċiżjoni minn qorti li tagħti sospensjoni (jipprojibixxix) jistgħu jiġu appellati f’qorti ogħla. Normalment, l-appellanti trid titlaq minn jew il-qorti li tkun ħarġet l-ordni jew il-qorti tal-appell.

Xi spejjeż

Applikant li jkun qed jipprova jingħata aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali jista’ jkollu jħallas miżati tal-qorti, miżati ta’ avukati, xhud espert”, l-ispejjeż għal xhieda oħra u l-ispejjeż involuti fit-tħejjija ta’ dokumenti, pjanijiet, eċċ.

Miżati tal-qorti

Ma hemm l-ebda spiża tal-qorti fir-rigward ta’ każijiet kriminali fl-ewwel istanza iżda appell f’qorti iżjed għolja tista’ tinvolvi miżata.

Il-miżata tal-qorti biex tinbeda reviżjoni ġudizzjarja tat-talba huwa ta’ £60 (e&w). Għall-bidu talba ċivili e&w t-tariffa tvarja skont l-ammont mitlub. Jekk it-talba għandha valur ta’ bejn £1,000 u £1,500, id-dritt huwa ta’ £70. Jekk ma jiswew bejn £15,000 u £50,000, id-dritt huwa ta’ £340. Applikazzjoni għal permess biex tappella lill-Qorti tal-Appell huwa ta’ £235 u £465 oħra fi stadju aktar tard. L-applikanti jistgħu jkunu eliġibbli għal remissjoni tat-tariffi skont iċ-ċirkostanzi tagħhom.

Il-petizzjonijiet kollha ġewwa jew House of the Court of Session fl-Iskozja tiswa £180, appell quddiem l-High Court of Justiciary hija ta’ £90.

Fl-Irlanda ta’ fuq avviż ta’ mozzjoni għall-istħarriġ ġudizzjarju jiswa £200. Talba ċivili quddiem l-High Court, l-ispejjeż ta’ ħlas ta’ £300. It-tressiq ta’ appell huwa ta’ £500.

Fuq l-ispejjeż

Il-livell tal-ispejjeż jistgħu jvarjaw b’mod konsiderevoli, skont in-natura u l-kumplessità tal-każ, l-esperjenza tal-avukat u l-ammont ta’ dokumenti. F’e&w id-drittijiet tas-solicitors għal każijiet li jiġu kkontestati huma magħrufa bħala “spejjeż kontenzjużi.” is-solicitor ġeneralment imposta rata fis-siegħa skont il-grad ta’ tariffa bi qligħ. B’hekk, tista’ timponi paralegali £80 siegħa filwaqt li l-imsieħeb jista’ ħlas ta’ £200 fis-siegħa. Avukat fil-każ jiċċarġja tariffi u miżati kull siegħa qasir għall-abbozzar jew xogħol ieħor. Fl-Iskozja “spejjeż” huma magħrufa bħala “spejjeż” li jagħti idea tal-ispejjeż f’kawżi ta’ stħarriġ ġudizzjarju f’Allen vs Secretary of State for Communities and Local Government, [2012] EWHC 671 (Admin) l-applikant rebbieħ ngħatat £9,456 plus VAT għal ġurnata waħda. F’sens vs l-Ministri Skoċċiżi [2011] csoh 10 l-ispejjeż ta’ naħa waħda ġie stmat għal £82,000 u £90,000 għal erbat ijiem ta’ smigħ. Din il-firxa hija simili f’ġurisdizzjonijiet kollha tar-Renju Unit.

L-ispejjeż f’talbiet ċivili jistgħu jkunu ogħla, b’sistemi ġuridiċi tal-Common Law fir-Renju Unit, li huma bbażati fuq il-ġurisprudenza iktar milli korrispondenti tal-Kodiċi Ċivili u fin-nuqqas ta’ rwol investigattiv għall-imħallfin (li jfisser li huwa l-oneru jaqa’ fuq il-partijiet u r-rappreżentanti legali tagħhom biex jippreżenta ġurisprudenza relevanti quddiem il-qrati). F’każ ta’ fastidju — bontoft vs East Lindsey District Council [2008] EWHC 2923 (qb), wieħed li r-rimborż tal-ispejjeż kienu £195,000 għal prova ta’ sitt ijiem. L-ispejjeż jistgħu jiżdiedu f’każijiet magħmul taħt ftehim dwar l-onorarji kundizzjonali, iżda l-leġiżlazzjoni li tippermetti tali ftehim ġie rrevokat f’April 2013. Fl-Iskozja, dawn huma “drittijiet” spekulattivi li huma stipulati bl-Att ta’ Sederunt (miżati ta’ avukati f’azzjonijiet spekulattivi) 1992/1879 u l-Att ta’ Sederunt (miżati ta’ avukati f’azzjonijiet spekulattivi) 1992/1897.

Inġunzjonijiet

Ma hemm l-ebda livell differenti ta’ ħlasijiet f’sospensjoni (jipprojibixxix). Normalment il-parti li tkun qed tfittex inġunzjoni (jipprojibixxix) se jkollhom jagħtu impenn f’danni, għalkemm ara r-regoli tal-proċedura ċivili, fil-Practice Direction 25 (e&w) u l-ispejjeż (Konvenzjoni ta’ Aarhus) Regulations (Northern Ireland) tal-2013 (NI). Taħt protezzjoni tal-ispejjeż legali (Konvenzjoni ta’ Aarhus) Regulations (Northern Ireland) tal-2013 (NI) u emendat fil-Practice Direction 25a tar-Regoli ta’ Proċedura Ċivili (e&w) il-qorti trid, fil-Konvenzjoni ta’ Aarhus, iqisu b’mod partikolari l-ħtieġa li t-termini tal-ordni b’mod ġenerali m’għandhomx tali li jibqgħu jagħmlu mal-każ ta’ spiża projbittiva għar-rikorrent meta tikkunsidra li jeħtieġu impenn mill-applikant li jħallsu kumpens.

L-aġġudikazzjpni tal-ispejjeż (spejjeż I)

Ir-regola ġenerali f’ġurisdizzjonijiet tar-Renju Unit hi li l-ispejjeż (spejjeż Skoċċiż.) isegwu l-avveniment jew ta’ “min jitlef iħallas” — eż. regoli dwar il-proċedura ċivili (e&w) parti 44.3. Madankollu l-qrati għandhom diskrezzjoni wiesgħa fl-għoti ta’ spejjeż. Il-punt tat-tluq huwa li “min jitlef iħallas” iżda l-ispejjeż jistgħu jitnaqqsu jekk dik il-parti naqset f’xi kwistjonijiet fil-każ jew qajmet kwistjonijiet rilevanti. Barra minn hekk il-qrati jiffavorixxu l-użu tal-ADR u parti li tonqos milli timpenja ruħha b’mod mhux raġonevoli tal-ADR jistgħu jġarrbu spejjeż konsegwenzi — Halsey vs Milton Keynes ġenerali NHS trust [2004] EWCA Civ 576. Il-qorti tagħmel ordni se tħares ukoll lejn l-imġiba tal-partijiet mill-bidu tal-proċedimenti u tikkunsidra jekk kwalunkwe tnaqqis fl-ispejjeż għandha ssir minħabba kondotta ħażina.

Skont il-Parti 36 of the Civil Procedure Rules (e&w) parti waħda tista’ tagħmel offerta oħra li jistgħu jsolvu t-talba, normalment permezz ta’ somma ta’ flus — Avviż ta’ offerta (Skoċċiż.) jekk l-offerta ta’ xiri jew l-offerta tal-prezzijiet tkun miċħuda, iżda l-persuna li tiċħad din tonqos milli tikseb deċiżjoni iktar favorevoli, jista’ jkun hemm xi spejjeż sussegwenti, penali.

Spejjeż speċjali r-regoli issa tapplika fir-Renju Unit għal ċerti każijiet ambjentali li jillimita l-esponiment ta’ partijiet telliefa lill-parti l-oħra għall-ispejjeż.

XII mekkaniżmi ta’ għajnuna finanzjarja

Ma hemm l-ebda eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti jew spejjeż fir-rigward ta’ kwistjonijiet ambjentali f’ġurisdizzjonijiet tar-Renju Unit. M’hemmx tali eżenzjonijiet minn tariffi għal dawk bi dħul baxx.

Il-qrati tar-Renju Unit ġie applikat l-Artikolu 9.4 tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus, li jinkludi rekwiżit li każijiet ambjentali m’għandhomx ikunu “spiża projbittiva” — permezz ta’ digrieti dwar il-protezzjoni tal-ispejjeż legali (e&w u n.i) jew ordnijiet protettivi tal-ispejjeż (Skoċċiż.) il-liġi madwar dawn l-ordnijiet hija relattivament ġdida u għadha qed tiġi żviluppata. Il-Konvenzjoni ta’ Aarhus ġie applikat għall-ispejjeż tal-proċedura ta’ stħarriġ ġudizzjarju f’e&w mis-Civil Procedure (Emenda) 2013, parti 45; fl-Iskozja, b’regoli simili li japplikaw fil-każijiet kollha ambjentali, li saru f’Marzu 2013; u fl-Irlanda ta’ Fuq minn protezzjoni tal-ispejjeż legali (Konvenzjoni ta’ Aarhus) Regulations (Northern Ireland) tal-2013, li jistipula regoli speċifiċi protetti fiss tal-ispejjeż legali għal proċedimenti li għalihom tapplika l-Konvenzjoni.

Skont dawn ir-regoli:

(1) Fl-ewwel istanza, appell li jkun soġġett għall-Konvenzjoni ta’ Aarhus jista’ jiġi kkundannat għall-ispejjeż ta’ aktar minn £5,000 għal £10,000 individwi u persuni ġuridiċi u persuni li jirrappreżentaw assoċjazzjonijiet. Irkupru tal-ispejjeż kontra l-konvenut tellief huwa ta’ £35,000.

(2) Fl-appell, ir-regoli ta’ proċedura ċivili li jirregolaw l-irkupru tal-kostijiet japplikaw l-Artikoli 52.9a, li permezz tagħha l-Qorti tista’ tagħti ordni li tillimita l-ispejjeż.

(3) Il-Qorti Suprema tista’ wkoll toħroġ digriet li jillimita l-ispejjeż ta’ rkupru f’każ ta’ Aarhus ibbażata fuq l-ispejjeż imsejħa Practice Direction (skont l-aħħar emenda f’Novembru 2013).

Qabel dawn ir-regoli, l-għoti ta’ PCO f’kawżi ta’ rieżami ġudizzjarju kienu rregolati minn “Corner House” tal-prinċipji li ġew stabbiliti f’R (Corner House Research) vs Secretary of State for Trade and Industry [2005] EWCA Civ 192, punt 74:

(1) Digriet dwar il-protezzjoni tal-ispejjeż legali jista’ jsir fi kwalunkwe stadju tal-proċedimenti, fuq dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti tal-Prim’ Istanza tikkunsidra adatt, sakemm il-qorti tkun sodisfatta li: (i) il-kwistjonijiet imqajma huma ta’ importanza pubblika ġenerali, (ii) l-interess pubbliku jitlob li tingħata soluzzjoni għal dawn il-kwistjonijiet, (iii) ir-rikorrent ma għandu l-ebda interess privat fl-eżitu tal-kawża, (iv) fid-dawl tar-riżorsi finanzjarji tar-rikorrent u l-intimat (i) u l-ammont tal-ispejjeż li x’aktarx ikunu involuti, huwa ġust li jagħmlu ordni; u (v) jekk l-ordni ma jkunx għamel ir-rikorrent probabbilment itemm il-proċeduri se jaġixxi b’mod raġonevoli u b’dan il-mod.

(2) Jekk dawk tar-rikorrenti huma hekk pro bono dan x’aktarx ittejjeb il-fondatezza tal-applikazzjoni għal PCO.

(3) Hija l-Qorti tal-Ġustizzja, fil-kuntest tal-marġni ta’ diskrezzjoni tagħha, tiddeċiedi jekk huwiex ġust li jagħmel l-ordni fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet stipulati hawn fuq.

Dawn il-prinċipji huma modifikati f’każijiet ambjentali li tneħħi r-rekwiżit ta’ interess pubbliku u l-enfasi fuq mezzi tar-rikorrent — R (Garner) Elmbridge Borough Council [2010] EWCA Civ 1006. Huma jibqgħu japplikaw fir-rigward ta’ kawżi ta’ rieżami ġudizzjarju fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus.

Għajnuna legali

Għajnuna legali ċivili hija pprovduta minn e&w: is-Servizz Ġuridiku Komunitarju (CLS). Ma hemm l-ebda żona diskreti ta’ finanzjament għal kawżi ambjentali. Madankollu tal-finanzjamenti tista’ tinkiseb permezz ta’ “interess pubbliku”. Għalhekk is-SLK jingħata finanzjament għal proċeduri ta’ stħarriġ ġudizzjarju dwar il-bżonn ta’ inkjesta pubblika li ż-żarmar ta’ sottomarini nukleari skont il-każ kellu interess pubbliku sinifikanti. Iżda ħafna azzjonijiet potenzjali se jfalli dan it-test peress li ma jibbenefikawx jew il-pubbliku ġenerali jew ma qajmitx kwistjonijiet ġodda tad-dritt. B’hekk applikazzjoni għall-finanzjament biex jikkontesta d-deċiżjoni tal-Environment Agency li jagħtu liċenzja operattiva għal inċineratur qrib tad-domiċilju tar-rikorrent ġiet miċħuda. Il-Bord tal-Għajnuna Legali Skoċċiż għandu wkoll l-istess kriterji ta’ “interess pubbliku akbar”.

Għajnuna legali għal kawżi kriminali jistgħu jkunu disponibbli għall-konvenuti iżda mhux għal dawk li jixtiequ li tibda prosekuzzjoni privata.

Id-deċiżjonijiet ta’ finanzjament mis-SLK tagħha “finanzjament Code. Taqsima 7 tal-Kodiċi dwar stħarriġ ġudizzjarju. It-Taqsima 7.5 tgħid illi “meta l-każ ma jidhrux li għandhom potenzjal sinifikanti ta’ interess pubbliku usa’, li huma ta’ importanza kbira għall-klijent jew li jqajmu kwistjonijiet sinifikanti tad-drittijiet tal-bniedem, ir-rappreżentanza legali għandha tiġi miċħuda jekk: (i) tal-probabbiltà ta’ suċċess huma marġinali jew foqra; jew (ii) l-ispejjeż probabbli ma jidhrux li huma proporzjonali li l-benefiċċji probabbli tal-proċedura minħabba l-prospetti ta’ suċċess u ċ-ċirkostanzi kollha.” Dan japplika għall-individwi kollha. Il-NGOs mhumiex probabbli li jkunu jistgħu jiksbu għajnuna legali. Fl-Iskozja l-għoti tal-għajnuna legali huwa ddeterminat minn għajnuna legali ċivili Manwal, Parti IV, Kapitolu 3 li għandu x’jaqsam mal-evalwazzjoni kawża probabbli u raġonevoli.

Pro bono

Pro bono jaħdmu fir-Renju Unit huwa ffaċilitat permezz probono uk.net web. Dan jipprovdi aċċess għal informazzjoni dwar kif tikseb parir legali bla ħlas. F’e&w l-avukati pro bono Group — “LawWorks” għandu wkoll sit web li turi fejn jistgħu jmorru għall-għajnuna. Għal avukati b’e&w, il-bar pro bono unità taġixxi bħala clearing house biex jaqblu ma’ avukati għal każijiet. L-unità tirċievi applikazzjonijiet għal għajnuna permezz ta’ pariri ta’ aġenziji u konsulenti legali. L-unità għandha l-għan li tgħin f’każijiet fejn l-applikant ma jifilħux iħallsu għal assistenza mitluba u jiksbu finanzjament pubbliku, għandu jkun il-każ, u għandha bżonn l-għajnuna ta’ avukat jistgħu jipprovdu. L-ebda waħda minn dawn l-organizzazzjonijiet ambjentali jispeċjalizza f’xogħol iżda tista’ tpoġġi lil individwu f’kuntatt ma’ dawk li jagħmlu.

L-Iskozja ta’ LawWorks tipprovdi servizz simili fl-Iskozja li LawWorks f’e&w; Għalkemm dawn iż-żewġ entitajiet huma entitajiet separati. The Faculty of Advocates jkollha unità tas-servizzi legali bla ħlas li xogħolhom jinkludi ppjanar u kawżi ambjentali.

In-Northern Ireland pro bono grupp jipprovdi parir u rappreżentanza minn avukati u konsulenti legali li applikaw biex jingħaqdu ma’ panel u li tkopri l-firxa sħiħa ta’ speċjalizzazzjoni legali. Il-volontiera offrew is-servizzi tagħhom mingħajr ħlas sa 3-il jum jew 20-il siegħa kull sena. Il-każijiet li l-iktar probabbli li jilħaq il-kriterju pro bono jkun appell, it-talbiet ta’ appell, applikazzjonijiet għal rieżami ġudizzjarju, passi speċifiċi fil-kuntest ta’ kawża, it-Tribunal seduti u l-ħidma konsultattiva

Uffiċċji ta’ konsultazzjoni legali

Ma hemmx uffiċċji ta’ konsultazzjoni legali li jispeċjalizzaw f’każijiet ambjentali f’e&w jew ni. Madankollu fl-Uffiċċji ta’ Pariri għaċ-Ċittadini, ċentri legali jew se tgħin f’każijiet ambjentali jew jgħaddi l-kwistjoni lil xi ħadd li jista’ jgħinek. Iċ-Ċentru Legali ambjentali l-Iskozja tipprovdi pariri lill-pubbliku dwar kwistjonijiet ambjentali.

Organizzazzjonijiet ta’ interess pubbliku

Fundazzjoni tad-dritt ambjentali hija l-akbar organizzazzjoni fir-Renju Unit li jagħti pariri legali bla ħlas lil komunitajiet lokali ma’ kwistjonijiet ambjentali. Għal kważi għoxrin sena, hi bdiet l-għoti ta’ pariri b’xejn lil komunitajiet vulnerabbli li jiffaċċjaw theddid ambjentali jinkludu firxa ta’ impatti negattivi tat-tniġġis u telf tal-ispazji ekoloġiċi u tal-bijodiversità. Proġett tal-liġi pubblika hija karità nazzjonali legali li għandha l-għan li ttejjeb l-aċċess għal rimedji tal-liġi pubblika għal dawk li għalihom l-aċċess għall-ġustizzja hija limitata mill-faqar jew xi forma oħra ta’ żvantaġġ. Hija se tagħmel xi kawżi ambjentali.

XIII puntwalità

L-applikazzjonijiet tal-ippjanar għandhom jiġu determinati fi żmien tmien ġimgħat għalkemm jekk ikunu jeħtieġu VIA l-limitu ta’ żmien jiġi estiż għal sittax-il ġimgħa. L-awtoritajiet jiddeterminaw IPPC l-applikazzjonijiet għandhom normalment jieħdu deċiżjoni fi żmien tliet xhur, għalkemm hemm limiti ta’ żmien oħra fir-Regolamenti. Applikazzjonijiet għal liċenzji oħrajn tista’ ma tkunx rekwiżit legali għal determinazzjoni ta’ żmien speċifiku iżda l-awtoritajiet huma mħeġġa li jingħad kemm iddum biex toħroġ il-liċenzja.

Jekk deċiżjoni ta’ approvazzjoni jew ta’ permess ambjentali mhijiex deċiża fi żmien stipulat ser titqies li ġiet miċħuda. Li tippermetti lill-applikant li jappella quddiem is-Segretarju tal-Istat jew Ministri, jew f’ċerti ċirkostanzi lil korp ta’ reviżjoni fl-Iskozja.

Proċeduri tal-qorti

Qabel l-1 ta’ Lulju 2013, applikazzjonijiet għal rieżami ġudizzjarju fi kwistjonijiet ambjentali f’e&w għandu jkun ippreżentat fi żmien tliet xhur tad-deċiżjoni relevanti. Ir-regoli tal-proċedura ċivili (54.5) għandha tiġi ppreżentata mill-ewwel u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn tliet xhur wara r-raġunijiet biex jagħmlu talba dehret l-ewwel darba. Madankollu, “minnufih” l-aspett ġie meqjus li ma huwiex preċiż biżżejjed. Għalhekk fejn il-leġiżlazzjoni tal-UE qed tiġi kkunsidrata l-pretendent għandu tliet xhur — R (u & ptnrs (East Anglia) Ltd vs l-Awtorità wiesgħa [2011] EWHC 1824 (Admin). Mill-1 ta’ Lulju 2013, il-limiti ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ talba għal stħarriġ ġudizzjarju ġie emendat sa sitt ġimgħat fir-rigward ta’ deċiżjoni taħt “Planning” (it-Town and Country Planning Act 1990, l-ippjanar (bini protett u ż-żoni ta’ konservazzjoni) Act 1990, l-ippjanar (Sustanzi perikolużi) Act 1990 u l-ippjanar (konsegwenti Provisions) Act 1990). (Proċedura Ċivili (Emenda Nru 4) 2013).

Limiti ta’ żmien għall-preżentata ta’ rikorsi ċivili tal-ħsejjes, vjolazzjoni ta’ domiċilju jew negliġenza huma stabbiliti fl-Att dwar il-Preskrizzjoni 1980 (e&w). Taħt it-taqsima 2 tal-Att dwar il-Preskrizzjoni 1980 azzjoni bbażata fuq delitt — bħal fastidju — għandhom jitressqu fi żmien sitt snin mid-data li fiha ż-żmien tal-kawża tal-azzjoni akkumulat. Skont it-Taqsima 6 tal-Att dwar il-preskrizzjoni u limitazzjoni (Scotland) Act 1973, kwalunkwe talba għandha titressaq fi żmien ħames snin. Skont l-Artikolu 6 tal-Limitation (Northern Ireland) Order 1989 iż-żmien huwa ta’ sitt snin. Iż-żmien jibda jiddekorri mid-data ta’ ħsara jew ta’ data — jekk aktar’ il quddiem — ir-rikorrenti kienu jafu li d-dannu kien dovut, għal kollox jew in parti, att jew ommissjoni li tikkostitwixxi negliġenza, fastidju jew ksur ta’ dmir. “għarfien” hawnhekk tfisser jemmen b’mod raġonevoli li l-fatti li jwasslu għal attribuzzjoni — Ministeru tad-Difiża vs AB & Ors [2012] UKSC 9.

Fejn persuna għandha l-ħsieb li tieħu azzjoni taħt it-taqsima 82 tal-Environmental Protection Act 1990 jew il-Qorti tax-Xeriff tal-maġistrati, l-azzjoni għandha tingħata 21 jum qabel jingħata bidu għall-proċedimenti. (S. 82(6)). Minħabba n-natura tal-proċeduri l-inkonvenjenzi jibqgħu eżistenti f’dak iż-żmien.

Tul tal-każijiet

Id-dewmien tal-każ jiddependi fuq il-kumplessità tal-kwistjonijiet legali u fattwali. Kawżi ta’ rieżami ġudizzjarju — fejn ma jkun hemm ebda evidenza ta’ smigħ orali — tista’ tieħu minn nofs ġurnata sa erba’ jew ħames ijiem. Proċedimenti ċivili ambjentali fejn iż-żewġ naħat jagħmlu sejħa x-xhieda u l-esperti jistgħu jieħdu ħafna aktar żmien. Fil-każ ta’ storbju relattivament sempliċi jistgħu jieħdu sa jumejn jew sa tlett ijiem. Dobson vs Thames Water Utilities Ltd, [2011] EWHC p. 3253 (TCC) kienet tinvolvi aktar minn għaxar xhieda fuq kull naħa u erba’ esperti fuq kull naħa li jittrattaw dixxiplini differenti. Il-każ damet sitt ġimgħat.

F’kawżi kriminali, l-Aġenzija tal-infurzar ta’ investigazzjoni jistgħu jieħdu xhur jew snin mid-data tar-reat għall-ħruġ ta’ proċedimenti. Normalment ikun hemm l-ewwel smigħ f’qorti tax-xeriff jew tal-Maġistrati fi żmien tliet ġimgħat mid-data proċedimenti ġew maħruġa. Jekk ikun hemm stqarrija ta’ ħtija għandha tkun il-qorti normalment jindirizzawha fi żmien xahar; Għalkemm fl-Irlanda ta’ Fuq, l-Ingilterra & Wales maġistrati tista’ tibgħat il-kawża quddiem kulleġġ Crown Court jekk iqisu tas-sentenza l-poteri mhumiex biżżejjed biex jittratta l-ksur. Sommarju ta’ prosekuzzjoni jew tal-maġistrati tal-qorti tax-sheriff jistgħu jieħdu minn jum sa tlett ijiem; Għalkemm aktar każijiet huma possibbli.

Każ serju ser tintbagħat mill-maġistrati quddiem il-Qorti tal-Kuruna. Fil-Crown Court (il-Qorti tal-Appell għal każijiet b’ġurija se jmorru għal reviżjoni qabel il-proċess li tista’ tieħu aktar minn smigħ wieħed u għandu għalhekk jiġi estiż għal diversi xhur. Il-proċess jista’ jiġi minn jum wieħed għal xahar jew aktar reċenti — ta’ Prosekuzzjoni għal Reati tal-iskart wasslet għal proċess ta’ sitt ġimgħat.

Skadenza għal sentenzi

Ma jkunx hemm stipulat li l-imħallfin jagħtu sentenzi. F’każijiet sempliċi (e&w) l-imħallef maygive seduta ta’ sentenza immedjatament wara s-seduta ta’ smigħ. F’każijiet aktar kumplessi sentenza jistgħu jiġu riżervati u ġeneralment isegwu bil-miktub fi żmien xahrejn sa sitt xhur. Iktar minn sitt xhur huwa possibbli iżda mhux komuni.

Peress li m’hemmx stipulat ma jeżistu ebda sanzjonijiet kontra l-qrati jagħtu deċiżjonijiet b’dewmien. Madankollu, f’każijiet li jinvolvu kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem huwa mistenni li d-deċiżjonijiet se toħroġ minnufih.

XIV kwistjonijiet oħra

Huma kkontestaw id-deċiżjonijiet ambjentali matul il-proċess tal-EIA jew meta tingħata deċiżjoni. Jekk inkjesta pubblika tkun saret qabel ma jinħarġu d-deċiżjonijiet il-membri tal-pubbliku se jkunu jistgħu jindirizzaw l-inkjesta.

Għalkemm bħalissa m’hemm l-ebda sit web tal-Gvern tar-Renju Unit dwar l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali, informazzjoni dwar diversi aspetti hija disponibbli fuq is-sit web tal-gvern ċentrali (http://www.gov.uk/) u s-sit Gvern Skoċċiż u Eżekuttiv tal-Irlanda ta’ Fuq.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.gov.uk/ Informazzjoni u opinjonijiet huma disponibbli wkoll minn NGOs bħal ukela jew Friends of the Earth u gruppi bħar-Renju Unit ambjentali Association (ukela).

Soluzzjoni alternattiva għat-tilwim teżisti fir-Renju Unit. Huwa mħeġġeġ bil-qawwa mill-qrati ċivili. Dan il-Protokoll Pre-Action għal stħarriġ ġudizzjarju (e&w) jiddikjara li “kemm ir-rikorrent u l-konvenut jistgħu jkunu mitluba mill-qorti biex tipprovdi evidenza li metodi alternattivi ta’ soluzzjoni tat-tilwim tagħhom ġew ikkunsidrati. Il-Qorti tqis li l-proċeduri ġudizzjarji għandhom jitħallew bħala l-aħħar riżorsa, u li m’għandhomx jinħarġu qabel iż-żmien meta ftehim ikun għadu qiegħed attivament qed tiġi esplorata.” huwa aċċessibbli għall-pubbliku permezz ta’ fuljetti bħal il-Kummissjoni għas-Servizzi Ġuridiċi “alternattivi” tal-Qorti dirett tas-SLK fuljett ta’ informazzjoni. Bonn 23.

Il-medjazzjoni hija użati ta’ spiss għal talbiet ċivili bejn individwi jew entitajiet korporattivi. Il-medjazzjoni hija disponibbli f’kawżi ta’ rieżami ġudizzjarju iżda ma tantx tintuża — Public Law Project: 2009 ta’ medjazzjoni u ta’ stħarriġ ġudizzjarju.

XV tkun barrani

Ma hemm l-ebda klawżoli kontra d-diskriminazzjoni speċifika rigward il-lingwa jew tal-pajjiż ta’ oriġini li jinsabu f’liġijiet proċedurali tar-Renju Unit. Madankollu, il-qrati huma korpi pubbliċi u għalhekk marbuta b’l-Equality Act 2010 li tagħmel illegali li jiddiskriminaw abbażi ta’ razza jew nazzjonalità. L-Att jimponi dmir għall-ugwaljanza razzjali li l-qrati għandhom jikkonformaw. Il-qrati jkollhom gwida dwar it-trattament ugwali ta’ dawk kollha li ġew qabilhom f’kotba “limitu” li huma maħruġa lil imħallef — eż. it-trattament ugwali fil-ktieb tal-Bank tal-Ingilterra u Wales.

L-użu ta’ lingwi differenti hija ffaċilitata fi proċeduri tal-qorti. Lingwi ta’ Wales internament simili huma previsti f’seduti ta’ smigħ. Lingwi oħra jistgħu jintużaw b’interpretu. Il-qrati se jkunu konsulenza fuljetti disponibbli f’għadd ta’ lingwi.

F’kawżi kriminali u xi tribunal il-proċedimenti, il-Qorti se tirranġa għal interpretu u jħallsu t-tariffa; Għalkemm f’każijiet kriminali jekk l-akkużat jinstab ħati t-tariffa tista’ tkun parti mill-ispejjeż tal-kawża hija kkundannata. F’kawżi ċivili tal-partijiet li jagħmlu tali arranġamenti u jħallas il-miżati.

XVI każijiet transkonfinali

Peress li r-Renju Unit huwa magħmul minn gżejjer b’biss l-Irlanda/l-Irlanda ta’ fuq fruntieri tal-art, każijiet transkonfinali huma rari ħafna. Skont ir-Regolament 24 ta’ ppjanar tal-infrastruttura (EIA) Regulations 2009 żvilupp li x’aktarx se jkollu effetti sinifikanti transkonfinali fuq l-ambjent fi Stat ieħor taż-ŻEE għandha tiġi nnotifikata lil dak l-Istat. L-Istat jista’ mbagħad jieħdu sehem fil-proċedura skont ir-regolamenti. M’hemmx regoli proċedurali għall-parteċipazzjoni għalkemm il-leġiżlazzjoni tal-UE bħalma huma d-Direttiva dwar il-Medjazzjoni ġiet implimentata f’r-regoli tal-Qorti fir-Renju Unit. Responsabbiltà ċivili hija stabbilita fil-konvenzjonijiet bħall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabbiltà Ċivili għal Danni mit-Tniġġis biż-Żejt, 1969, fejn ikun rilevanti. Inkella Parti III) [Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 jittratta l-liġi applikabbli. It-Taqsima 11(2) (a) jipprovdi li l-liġi tal-pajjiż fejn iseħħ id-dannu hija liġi applikabbli.

Ma hemm l-ebda deċiżjonijiet fil-liġi tar-Renju Unit dwar x’jikkostitwixxi “il-pubbliku” f’tilwim transkonfinali.

Ma hemm l-ebda deċiżjonijiet fil-liġi tar-Renju Unit dwar jekk ċittadin barrani li huwa affettwat b’mod negattiv minn proġett fir-Renju Unit li għandhom interess suffiċjenti sabiex jipparteċipaw f’inkjesta pubblika jew stħarriġ ġudizzjarju b’rabta mal-proġett. Madankollu jekk kien ikollhom interess suffiċjenti jista’ jmur kontra l-Att dwar l-Ugwaljanza tal-2010 li jiċħdu l-parteċipazzjoni. Jekk wieħed jaċċetta li l-persuna kellha interess suffiċjenti l-proċedura tkun l-istess għal kulħadd. X’aktarx illi l-għajnuna legali ma tkunx disponibbli minħabba l-kriterji ta’ interess pubbliku usa’ “sinifikanti” imsemmija hawn fuq.

Jekk persuna jkollha “interess suffiċjenti” fil-proċedura, hu jew hi tista’ tipparteċipa fihom.

Għalkemm m’hemm ebda deċiżjonijiet ta’ qrati tar-Renju Unit dwar dan, jekk persuna fl-Istat barrani tista’ tkun affettwata ħażin mill-proposta li m’hemm l-ebda raġuni għalfejn hu jew hi ma setgħux ikollhom interess sinifikanti għall-finijiet tal-istħarriġ ġudizzjarju.

Il-forum xieraq huwa l-pajjiż li huwa aktar preferibbli li tikseb l-għanijiet tal-ġustizzja — Spiliada Maritime Corporation vs Cansulex Ltd [1987] 460 AC. Dan x’aktarx li jkun il-pajjiż li l-liġi tiegħu hija applikabbli għal din il-kawża. Fir-Renju Unit taħt it-Taqsima 11) [Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, il-liġi applikabbli hija normalment fil-pajjiż fejn l-inġurja jew id-dannu seħħ, iżda dan jista’ jiġi spostat skont it-Taqsima 12. Jekk qorti tar-Renju Unit aċċetta l-ġurisdizzjoni f’tilwim li dik id-deċiżjoni tista’ tiġi kkontestata iżda ser tkun ir-responsabbiltà Challenger biex juru li d-deċiżjoni kienet żbaljata.

Minħabba li Ġibiltà għandha fruntiera fuq l-art ma’ Spanja, hemm il-possibbiltà ta’ każijiet transkonfinali li jinqalgħu. Jekk jogħġbok ara l-anness għad-dettalji.

Links relatati

Aċċess għall-ġustizzja

Uffiċċji tal-Ombudsmen u l-Uffiċċji tal-Prosekuturi

Esperti ambjentali

Avukati ambjentali

Il-Kamra tal-Avukati

Il-liġi ambjentali pro-bono uffiċċji

NGOs nazzjonali u internazzjonali

Informazzjoni dwar l-aċċess għall-ġustizzja

Informazzjoni dwar dipendenza tal-Kuruna


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 14/09/2016