Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Esineoikeuksien muuntaminen - Belgia

1 Mitkä esineoikeudet voisivat tulla kyseeseen perimyksen yhteydessä tämän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla?

Belgian lainsäädännön mukaan perimyksen yhteydessä kyseeseen tulevia esineoikeuksia ovat omistusoikeus ja siihen liittyvät oikeudet, kuten

- nautintaoikeus (siviililain Code civil 745 bis §)

- käyttö- ja asumisoikeus (siviililain 625 §)

- rasiteoikeus (siviililain 637 bis §)

- rakennusoikeus ja pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen liittyvät oikeudet.

2 Onko nämä esineoikeudet tallennettu johonkin kiinteää tai irtainta omaisuutta koskevaan rekisteriin? Jos on, onko tallentaminen pakollista? Mihin rekisteriin/rekistereihin esineoikeudet on tallennettu? Mitkä ovat tallentamisen edellytykset? Mitä menettelyä noudatetaan?

Kun henkilöstä tulee omistusoikeuden tai jonkin siihen liittyvän oikeuden haltija kuolemantapauksesta johtuvan omistusoikeuden siirtymisen vuoksi, oikeuden vaikutukset ulottuvat jokaiseen (erga omnes). Toisin sanoen kun tällainen oikeus siirtyy kuolemantapauksen vuoksi (perimyksen tai testamentin johdosta), sitä ei tarvitse kirjata kiinteistörekisteriin. Kiinnityksistä annetun lain (loi hypothécaire) 1 §:ssä, jossa säädetään tapauksista, joissa esineoikeuden siirto on kirjattava kiinteistörekisteriin, jotta siirto on kolmansiin osapuoliin nähden pätevä, ei viitata tämän kaltaisiin tapauksiin.

3 Mitä vaikutuksia esineoikeuksien tallentamisella on?

Ei sovelleta.

4 Onko olemassa erityisiä sääntöjä ja menettelyjä, joiden mukaisesti voidaan muuntaa esineoikeutta, johon henkilöllä on oikeus perimykseen sovellettavan lain nojalla, jos sen jäsenvaltion laissa, jossa tähän oikeuteen vedotaan, ei tunneta kyseistä esineoikeutta?

Tällä hetkellä ei ole olemassa erityisiä sääntöjä tai menettelyjä esineoikeuden muuntamiseksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 31/05/2019