Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Esineoikeuksien muuntaminen

Kun perillinen saa perimyksen kautta esineoikeuksia toisessa EU-maassa, ne voidaan muuntaa sellaiseksi esineoikeudeksi, joka lähinnä vastaa perillisen asuinmaassa tunnustettuja esineoikeuksia.


Jotta toisessa EU-maassa asuvat perilliset tai testamentinsaajat voisivat käyttää oikeuksiaan, jotka syntyvät tai siirtyvät heille perimyksen kautta, EU:n perintöasetuksessa säädetään, että tuntematon esineoikeus (kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen liittyvä oikeus) muunnetaan esineoikeudeksi, joka lähinnä vastaa sitä toisen EU-maan lainsäädännössä. Muuntamisessa olisi otettava huomioon kyseisellä esineoikeudella tavoitellut päämäärät ja edut sekä sen vaikutukset.

Tätä varten siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on julkaissut tietosivuja kansallisesta lainsäädännöstä. Niillä käsitellään seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia esineoikeuksia voi syntyä perimyksen kautta?
  • Tallenetaanko tällaiset oikeudet kiinteää tai irtainta omaisuutta koskevaan rekisteriin?
  • Mitä vaikutuksia esineoikeuksien tallentamisella on?
  • Liittyykö esineoikeuksien muuntamiseen erityisiä sääntöjä ja menettelyjä?

Esineoikeuksien muuntamista koskevaa kansallista lainsäädäntöä käsittelevä tietosivu aukeaa napsauttamalla asianomaisen maan lippua.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 18/01/2019