Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Správní právo


Evropská komise chce zpřístupnit výukový materiál, který bude užitečný jak pro vlastní potřebu právníků, tak i pro školitele právníků coby zdroj informací pro jejich práci v oblasti evropského správního práva.


Pokyny pro vzdělávání v oblasti správního práva (Evropská síť pro justiční vzdělávání - EJTN)

Odkaz se otevře v novém okně.Pokyny pro vzdělávání v oblasti správního práva jsou výsledkem dlouholetého projektu probíhajícího jako součást agendy pracovní podskupiny EJTN pro správní právo. Pokyny představují různorodý soubor právních příspěvků od členů EJTN na základě podrobného hodnocení oblastí spadajících do evropského správního práva, v nichž je potřebné další vzdělávání, který čerpá zejména z výsledků průzkumu mezi soudci, státními zástupci a školiteli v oblasti soudnictví.

Pokyny mají sloužit jako aktuální směrodatný rejstřík nejdůležitějších právních předpisů, judikatury a příslušné dokumentace v různých podoblastech evropského správního práva. Měly by být hodnotným zdrojem informací pro rozvoj vysoce kvalitního vzdělávání v oblasti správního práva po celé Evropě a měly by sloužit jako příručka pro školitele v oblasti soudnictví a právníky, pokud jde o nejnovější vývoj v hlavních oblastech, zejména v oblasti migrace a azylového práva, daňového práva, práva v oblasti životního prostředí a lidských a základních práv. Účelem pokynů není sloužit jako učebnice témat, kterými se zabývají, ale jsou koncipovány tak, aby byly praktickým a zvladatelným průvodcem, který může být okamžitě vhodně využit pro přípravu výukových kurzů.

Výukové semináře o správním právu (EJTN)

Výukový materiál a videopodcasty z výukových seminářů pořádaných EJTN jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.jejích internetových stránkách. Týkají se zejména azylového práva a práva v oblasti životního prostředí.

Příručka evropského práva týkajícího se azylu, hranic a přistěhovalectví (Evropský soud pro lidská práva – ESLP – a Agentura Evropské unie pro základní práva – FRA)

Příručka evropského práva týkajícího se azylu, hranic a přistěhovalectví se zabývá příslušným právem v těchto oblastech a rozebírá právní předpisy vydané Evropskou unií a Radou Evropy. Představuje dostupného průvodce po různých evropských normách, které se zabývají otázkami azylu, hranic a přistěhovalectví. Příručka vydaná společně Evropským soudem pro lidská práva (ESLP) a Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde v angličtině, francouzštině, němčině a italštině.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN)


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 16/04/2019