Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hallinto-oikeus


Euroopan komissio on laatinut EU:n hallinto-oikeuteen liittyvää oppimateriaalia, joka on tarkoitettu avuksi sekä oikeusalan ammattilaisille että oikeusalan ammattilaisten kouluttajille.


Euroopan juridisen koulutusverkoston (European Judicial Training Network, EJTN) hallinto-oikeudellinen työryhmä laati Linkki avautuu uuteen ikkunaanhallinto-oikeutta koskevat koulutussuuntaviivat osana toimeksiantoonsa kuulunutta vuoden pituista hanketta. Suuntaviivoissa on arvioitu erityisesti tuomareille, syyttäjille ja oikeusalan kouluttajille tehdyn kyselytutkimuksen tulosten pohjalta perusteellisesti niitä unionin hallinto-oikeuden aloja, joilla lisäkoulutus on tarpeen. EJTN:n jäsenet tuovat niissä monipuolisesti esiin erilaisia oikeudellisia näkökohtia.

Suuntaviivat tarjoavat ajantasaisen luettelon tärkeimmistä velvoittavista säädöksistä, oikeuskäytännöstä ja aiheeseen liittyvistä asiakirjoista unionin hallinto-oikeuden eri osa-alueilla. Niissä annetaan hyödyllistä tietoa korkealaatuisen hallinto-oikeudellisen koulutuksen kehittämiseksi kaikkialla Euroopassa. Myös oikeusalan kouluttajat ja ammattilaiset saavat niistä keskeiset tiedot viimeisimmästä kehityksestä EU:n hallinto-oikeuden avainaloilla, erityisesti maahanmuutto-, turvapaikka-, vero- ja ympäristölainsäädännön sekä ihmis- ja perusoikeuksien aloilla. Suuntaviivoja ei ole tarkoitettu niissä käsiteltyjen aiheiden oppikirjaksi, vaan helppokäyttöiseksi käytännön oppaaksi, jota voidaan hyödyntää sellaisenaan koulutuksen valmistelussa.

Hallinto-oikeuden alan koulutusseminaarit (EJTN)

EJTN:n pitämistä koulutusseminaareista tuotettuun opetusmateriaaliin ja podcast-videolähetyksiin voi tutustua EJTN:n Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivuilla. Niissä käsitellään erityisesti turvapaikka- ja ympäristölainsäädäntöä.

Käsikirja unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja raja-asioiden alan lainsäädännöstä (Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja Euroopan unionin perusoikeusvirasto)

Unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja raja-asioiden alan lainsäädännöstä laaditussa käsikirjassa tarkastellaan näiden alojen keskeistä lainsäädäntöä, joka kattaa Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston hyväksymän lainsäädännön. Siinä esitellään selkeästi erilaisia turvapaikka-, maahanmuutto- ja raja-asioiden kannalta keskeisiä eurooppalaisia normeja. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin perusoikeusviraston yhdessä laatiman oppaan voi tutustua Linkki avautuu uuteen ikkunaantäällä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN)


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 16/04/2019