menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Közigazgatási jog


Az Európai Bizottság olyan képzési anyagokat kíván rendelkezésre bocsátani, amelyeket a gyakorló jogászok saját munkájukhoz, oktatóik pedig forrásanyagként használhatnak fel. Az európai e-igazságügyi portál ezen alszakasza az európai igazgatási jog területével foglalkozik.


Igazgatási jogi képzési iránymutatás (Európai Igazságügyi Képzési Hálózat – EJTN)

Az A link új ablakot nyit megigazgatási jogi képzési iránymutatás az EJTN igazgatási joggal foglalkozó almunkacsoportja hatáskörének részeként elvégzett egy évig tartó projekt eredménye. Az iránymutatás az európai igazgatási jog azon területeinek – különösen a bírók, ügyészek és igazságügyi oktatók körében végzett felmérés eredményein alapuló – mélyreható elemzéséből indul ki, amelyeken további képzésekre van szükség, és az EJTN tagjaitól származó különféle jogi hozzájárulásokat foglalja össze.

Az iránymutatás a legfontosabb jogszabályok, ítélkezési gyakorlat és vonatkozó dokumentáció naprakész irányadó mutatójaként kíván szolgálni az európai igazgatási jog különböző szakterületein. Célja, hogy értékes információforrást biztosítson a magas szintű képzés kialakításához az igazgatási jog területén egész Európában, továbbá hogy a kulcsfontosságú területeken, különösen a migrációs és menedékjog, az adózási jog, a környezetvédelmi jog, valamint az emberi és alapvető jogok területén bekövetkezett legutóbbi fejleményekre vonatkozóan kézikönyvként szolgáljon az igazságügyi oktatók és gyakorló jogászok számára. Az iránymutatást nem a tárgyalt témák tankönyvének, hanem olyan gyakorlati és kezelhető útmutatónak szánják, amely azonnal hasznosítható a képzésekre való felkészüléshez.

Igazgatási jogi képzési szemináriumok (EJTN)

Az EJTN által tartott képzési szemináriumok képzési anyaga és videó podcastjai A link új ablakot nyit megezen a honlapon érhetők el. Ezek különösen a menedékjoghoz és a környezetvédelmi joghoz kapcsolódnak.

Kézikönyv a menekültüggyel, a határokkal és a bevándorlással kapcsolatos európai jogról (az Emberi Jogok Európai Bírósága – EJEB és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége –FRA)

A menekültüggyel, a határokkal és a bevándorlással kapcsolatos európai jogról szóló kézikönyv megvizsgálja az e területeken releváns jogot, valamint lefedi az Európai Unió és az Európa Tanács által hozott jogszabályokat. Hozzáférhető útmutatást nyújt a menekültügy, a határok és a bevándorlás kérdései szempontjából releváns különféle európai normákhoz. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által közösen készített kézikönyv A link új ablakot nyit megitt érhető el angol, francia, német és olasz nyelven.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megEurópai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 01/10/2015