Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Automatikus feldolgozás - Lengyelország

TARTALOMJEGYZÉK

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Az eljárás interneten keresztüli kezdeményezésére a fizetési felszólítással induló elektronikus eljárás (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) esetében van lehetőség. Ezen eljárás első szakaszát az adós részvétele nélkül kell lefolytatni. Az adós csak a fizetési meghagyás kibocsátását és számára való kézbesítését követően védekezhet.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárás pénzügyi követelésekre vonatkozó ügyekben indítható, a jogvita tárgyának értékétől függetlenül.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a kereset bármikor benyújtható az e-bírósághoz (e-sąd).

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Az e-bíróság erre kialakított szoftvere automatikusan átalakítja a keresetet tartalmazó szöveges fájlt az e-bíróság által megkívánt formátumba és adatrendszerbe.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az adatokat több fejlett informatikai megoldás is védi, ideértve a CAPTCHA rendszert (az emberek és a számítógépek megkülönböztetésére szolgáló teljesen automatizált nyilvános Turing-tesztet) is. A CAPTCHA olyan, weboldalakon alkalmazott biztonsági elem, amely csak az emberek által feltöltött adatok továbbítását teszi lehetővé. Ez esetben a CAPTCHA védi a weboldalt a gépek által létrehozott felhasználói fiókokkal szemben. A rendszer ezt úgy erősíti meg, hogy egy képen szereplő szöveg begépelését kéri a felhasználótól. A szöveg szándékosan torzítva van, úgy, hogy ne lehessen optikai karakterfelismerés (karakterek és szövegek A link új ablakot nyit meggrafikus vagy A link új ablakot nyit megraszterformátumú A link új ablakot nyit megszámítógépes fájlokban való felismerését lehetővé tévő műszaki megoldások és A link új ablakot nyit megszoftverek) segítségével elolvasni, de az emberek számára olvasható legyen. A képről leolvasott kódot kis- vagy nagybetűkkel kell a megfelelő mezőbe begépelni.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a keresetet elektronikus aláírással kell aláírni. Az alábbi aláírások alkalmazhatók:

a) Általános elektronikus aláírás, amely az EPU weboldaláról térítésmentesen beszerezhető.
Előzetesen felhasználói fiókot kell létrehozni. A felhasználói fiók aktiválását követően igényelni kell az EPU hitelesítő központ által kiállított tanúsítványt, és meg kell várni a tanúsítvány kiállításának megerősítését (körülbelül 2 óra). Ezt követően le kell tölteni a tanúsítványt. Ahhoz, hogy a tanúsítványt megfelelően telepíteni lehessen az operációs rendszerben, a tanúsítványhoz tartozó jelszóra is szükség van. A jelszót e-mailben küldik meg. Amennyiben a letöltést követően valaki elveszíti a tanúsítványt, újból igényelnie kell a tanúsítvány kiállítását. Az általános elektronikus aláírás kizárólag az e-eljárásokban alkalmazható. Az általános elektronikus aláírásra vonatkozó tanúsítvány egy évig érvényes.

b) Minősített elektronikus aláírás. A felhasználói fiók létrehozatalát követően automatikusan használhatja a minősített elektronikus aláírást. Ehhez azonban először a minősített elektronikus aláírást saját magának kell beszereznie.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a bírósági illeték kizárólag elektronikusan, pénzforgalmi szolgáltatón keresztül fizethető be. Összege a fizetési felszólítással induló hagyományos eljárásban fizetendő illeték egynegyede.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a felperes az eljárás jogerős határozattal való lezárásáig visszavonhatja keresetét. E célból kérelmet kell benyújtani.
A kérelem tartalmazza a felperes nyilatkozatát a követelés visszavonásáról és a bankszámlaszámot. A felperes a keresetét visszavonhatja teljes egészében – ez esetben a felperes lemond a keresetben szereplő összes követelés (és azok teljes összegének) jogvédelméről. A kereset emellett részben is visszavonható, ezt a kereset részleges visszavonásának nevezik. A kereset visszavonása esetén a felperes egyben lemondhat az érvényesíteni kívánt követelésről. A kereset visszavonására irányuló kérelemnek az illeték visszafizetése érdekében meg kell jelölnie egy bankszámlaszámot. A bírósági illeték visszafizetésére akkor kerül sor, ha a keresetet a fizetési meghagyás kibocsátása előtt vonják vissza.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban az alperes nem válaszolhat az interneten keresztül. A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban az első dokumentum, amelyet az alperesnek kézbesítenek, a fizetési meghagyás. Az alperes a fizetési meghagyást indokolással ellátott ellentmondás (hagyományos vagy elektronikus módon történő) benyújtásával kifogásolhatja.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban az alperes nem válaszolhat a keresetre. A fizetési meghagyás kifogásolásának egyetlen módja az indokolással ellátott ellentmondásnak a bírósághoz (hagyományos vagy elektronikus módon) történő benyújtása. Ez esetben a fizetési meghagyás hatályát veszti és nem vált ki joghatást. Az ügy az e-bíróságtól az alperes lakóhelye szerint illetékességgel rendelkező bírósághoz kerül és annak tárgyalására másik eljárásban kerül sor.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban kibocsátott fizetési meghagyás az alperesnek történő kézbesítést követő két hét elteltével emelkedik jogerőre. A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban kibocsátott, az informatikai rendszerbe felvett jogerős fizetési meghagyás végrehajtható okirat. A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban kibocsátott fizetési meghagyást a bíróság elektronikus végrehajtási végzéssel nyilvánítja végrehajthatóvá.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a kérelemhez nem csatolhatók elektronikus módon dokumentumok.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a bírósági intézkedéseket a felperesnek elektronikus módon kézbesítik. Miután a keresetnek az e-bíróság honlapján való benyújtásával kezdeményezte az eljárást, a felperes hozzáférést szerez az e-bíróság honlapjának meghatározott részéhez, amely lehetővé teszi számára, hogy a bíróságtól érkező üzeneteket fogadja. A felperes számára a fizetési felszólítással induló elektronikus eljárást támogató adatátviteli rendszeren keresztül kézbesítik a bírósági intézkedéseket (a bírósági intézkedések elektronikus kézbesítése). Az alperes számára kizárólag akkor kézbesíthetők elektronikusan a bírósági intézkedések, ha hozzájárult a bírósági intézkedések kézbesítésének e formájához.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a bírósági határozatok elektronikusak.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen, kizárólag a fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Amennyiben a végrehajtási záradék fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban hozott bírósági határozatra vonatkozik, a végrehajtási eljárás megindítására irányuló kérelem elektronikus úton is benyújtható.
A kérelmet a fizetési felszólítással induló elektronikus eljárást támogató adatátviteli rendszeren keresztül kell benyújtani.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a felek teljes mértékben hozzáférnek az ügyükben folyó eljárás irataihoz. A hozzáférést az eljárást támogató adatátviteli rendszer biztosítja. Emellett lehetőség van a hozzáférhető dokumentumok kinyomtatására is. Minderre nincs lehetőség a fizetési felszólítással induló elektronikus eljárástól különböző eljárásokban.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 01/09/2020