Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Meddelelse om brexitforberedelserDet Forenede Kongerige forlod EU den 31. januar 2020, og overgangsperioden for landets udtræden udløb den 31. december 2020. Link åbner i nyt vindueHer kan du læse mere om, hvilke ændringer det medfører.

Kommissionen er i færd med at opdatere noget af indholdet på dette websted som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU.

Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det utilsigtet og vil blive rettet.

På det civil- og handelsretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. Derfor vil e-Justice-portalen – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde følgende informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022:

  1. Link åbner i nyt vindueInformation om national lovgivning (nationale faktablade), som administreres af Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område
  2. Information og officielle meddelelser, som leveres af Link åbner i nyt vinduedet europæiske civilretlige atlas, med undtagelse af oplysninger om offentlige dokumenter (forordning (EU) 2016/1191)

Indtil udgangen af 2022, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i Link åbner i nyt vinduede (dynamiske) onlineformularer, der anvendes til verserende civil- og handelsretlige sager og civil- og handelsretlige sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb. En undtagelse fra denne regel gælder for Link åbner i nyt vindueformularer til offentlige dokumenter, hvor Det Forenede Kongerige ikke kan vælges efter den 1. januar 2021.

Europa-Kommissionen har offentliggjort en revideret "Meddelelse til interessenter om Det Forenede Kongeriges udtræden af EU og EU's regler inden for civilret og international privatret". Du kan se det nye dokument Link åbner i nyt vindueher.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Última atualização: 29/12/2020