Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Átdolgozott Brüsszel I. Rendelet - Csehország


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Csehország

Brussels I recast


65. cikk (3) bekezdés – Tájékoztatás arról, hogyan kell megállapítani – a nemzeti joggal összhangban – a határozatoknak a rendelet 65. cikkének (2) bekezdésében említett joghatásait

A 75. cikk a) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a 36. cikk (2) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése és a 47. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmeket be kell nyújtani

A 75. cikk b) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozatot érintő jogorvoslatot be kell nyújtani a 49. cikk (2) bekezdése szerint

A 75. cikk c) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez bármely további jogorvoslatot be kell nyújtani az 50. cikk szerint

A 75. cikk d) pontja – A határozatokkal, a közokiratokkal és a perbeli egyezségekkel kapcsolatos tanúsítványok lefordítására elfogadott nyelvek

A 76. cikk (1) bekezdésének a) pontja – A rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében és 6. cikkének (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

A 76. cikk (1) bekezdésének b) pontja – A rendelet 65. cikkében említett perbehívási szabályok

A 76. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A rendelet 69. cikkében említett egyezmények

65. cikk (3) bekezdés – Tájékoztatás arról, hogyan kell megállapítani – a nemzeti joggal összhangban – a határozatoknak a rendelet 65. cikkének (2) bekezdésében említett joghatásait

Nem alkalmazandó.

A 75. cikk a) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a 36. cikk (2) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése és a 47. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmeket be kell nyújtani

A járásbíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

Az illetékes járásbíróságot a következők alapján kell meghatározni:

 1. Amennyiben a határozat végrehajtását már elrendelték, a határozat végrehajtását elrendelő és azt végrehajtó bíróság illetékes. A bírósági végrehajtásra vonatkozó nemzeti joghatósági szabályok a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvényben (252. cikk) találhatók.
 2. Amennyiben a lefoglalást (exekuce) már elrendelték, a lefoglalást elrendelő bíróság (végrehajtó bíróság [exekuční soud]) illetékes. A végrehajtó bíróság meghatározására vonatkozó szabályok a bírósági végrehajtókról és a végrehajtó tevékenységről szóló 120/2001. sz. törvényben (a végrehajtási törvény [exekuční řád]) (45. cikk) találhatók.
 3. Amennyiben a határozat végrehajtását vagy a lefoglalást még nem rendelték el, az eljárás lefolytatására az a bíróság illetékes, amelyik a határozat végrehajtására illetékességgel rendelkezne (lásd a fenti 1. pontot) vagy a végrehajtó bíróságnak minősülne (lásd a fenti 2. pontot).

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium honlapján megtalálható a járásbíróságok listája, amely e bíróságok naprakész elérhetőségeit is tartalmazza.

A 75. cikk b) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozatot érintő jogorvoslatot be kell nyújtani a 49. cikk (2) bekezdése szerint

A jogorvoslatot annál a bíróságnál kell benyújtani, amelynek határozatát meg kívánják támadni (E bíróság továbbítja a jogorvoslatot a jogorvoslat tekintetében illetékes bírósághoz).

A jogorvoslati eljárások tekintetében a regionális bíróságok rendelkeznek hatáskörrel. Az a regionális bíróság illetékes, amelynek az illetékességi területén a végrehajtás megtagadására (vagy az elismerésre, illetve az elismerés megtagadására) irányuló kérelemről első fokon határozó járásbíróság található.

A 75. cikk c) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez bármely további jogorvoslatot be kell nyújtani az 50. cikk szerint

Kizárólag a következő rendkívüli jogorvoslati eszközök alkalmazhatók:

 • a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvény 229. és azt követő cikkei szerinti megsemmisítés iránti kereset (žaloba pro zmatečnost);
 • a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvény 228. és azt követő cikkei szerinti eljárás újbóli megnyitása iránti kereset (žaloba na obnovu řízení);
 • a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvény 236. és azt követő cikkei szerinti jogorvoslat (dovolání).

Az itt szereplő rendkívüli jogorvoslati eszközöket a végrehajtás elutasítására irányuló kérelemről (vagy az elismerési eljárásról, illetve az elismerés elutasításáról) első fokon határozó bírósághoz kell benyújtani.

A Legfelsőbb Bíróság illetékes a jogorvoslati eljárások (řízení o dovolání) tekintetében. Az első fokon eljáró bíróság illetékes az eljárás újbóli megnyitása iránti keresetek (řízení na obnovu řízení) tekintetében. Egyes esetekben az első fokon eljáró bíróság, más esetekben a felsőbíróság illetékes a megsemmisítés iránti keresetek (řízení o žalobě pro zmatečnost) tekintetében (a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvény 235a. cikke).

A 75. cikk d) pontja – A határozatokkal, a közokiratokkal és a perbeli egyezségekkel kapcsolatos tanúsítványok lefordítására elfogadott nyelvek

Szlovák.

A 76. cikk (1) bekezdésének a) pontja – A rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében és 6. cikkének (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

A nemzetközi magánjogról szóló 91/2012. sz. törvény, különösen annak 6. cikke.

A 76. cikk (1) bekezdésének b) pontja – A rendelet 65. cikkében említett perbehívási szabályok

Nem alkalmazandó.

A 76. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A rendelet 69. cikkében említett egyezmények

 • Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről és a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyek terén a kapcsolatok szabályozásáról (Szófia, 1976. november 25.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyek terén nyújtott kölcsönös jogsegélyről (Nicosia 1982. április 23.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyek terén nyújtott kölcsönös jogsegélyről (Athén, 1980. október 22.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Spanyol Királyság között a jogsegélyről, valamint a polgári ügyekben hozott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (Madrid, 1987. május 4.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a jogsegélyről és a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról polgári, családjogi és kereskedelmi jogi ügyekben (Párizs, 1984. május 10.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a jogsegélyről és a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyek terén a kapcsolatok szabályozásáról (Pozsony, 1989. március 28.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és az Olasz Köztársaság között a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyek terén nyújtott kölcsönös jogsegélyről (Prága, 1985. december 6.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatok rendezéséről polgári, családjogi, munkajogi és büntetőügyekben (Varsó, 1987. december 21.), a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság között polgári, családjogi, munkajogi és büntetőügyekben a jogsegélyről és a jogi kapcsolatok rendezéséről szóló Szerződést, kelt Varsóban, 1987. december 21-én, módosító és kiegészítő Szerződés értelmében (Mojmírovce, 2003. október 30.);
 • Egyezmény a Csehszlovák Köztársaság és Portugália között a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (Lisszabon, 1927. november 23.);
 • Szerződés a Cseh Köztársaság és Románia között a polgári ügyekben nyújtott jogsegélyről (Bukarest, 1994. július 11.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyek terén a kapcsolatok szabályozásáról (Belgrád, 1964. január 20.);
 • Szerződés a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az igazságügyi szervek által nyújtott jogsegélyről és egyes jogi kapcsolatok szabályozásáról polgári és büntetőügyekben (Prága, 1992. október 29.).

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 08/04/2020