Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Brussels I Regulation (recast) - Slovakia


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Brussels I recast


Article 65(3) - Information on how to determine, in accordance with national law, the effects of the judgments referred to in Article 65(2) of the Regulation

Article 75 (a) – Names and contact details of the courts to which the applications are to be submitted pursuant to Articles 36(2), 45(4) and 47(1)

Article 75 (b) – Names and contact details of the courts with which an appeal against the decision on the application for refusal of enforcement is to be lodged pursuant to Article 49(2)

Article 75 (c) – Names and contact details of the courts with which any further appeal is to be lodged pursuant to Article 50

Article 75 (d) – Languages accepted for translations of the certificates concerning judgments, authentic instruments and court settlements

Article 76(1)(a) – Rules of jurisdiction referred to in Articles 5(2) and 6(2) of the Regulation

Article 76(1)(b) – Rules on third party notice referred to in Article 65 of the Regulation

Article 76(1)(c) – Conventions referred to in Article 69 of the Regulation

Article 65(3) - Information on how to determine, in accordance with national law, the effects of the judgments referred to in Article 65(2) of the Regulation

Not applicable

Article 75 (a) – Names and contact details of the courts to which the applications are to be submitted pursuant to Articles 36(2), 45(4) and 47(1)

- in Slovakia, the district court (‘Okresný súd’)

Article 75 (b) – Names and contact details of the courts with which an appeal against the decision on the application for refusal of enforcement is to be lodged pursuant to Article 49(2)

- in Slovakia, the regional court (‘Krajský súd’), through the district court (‘Okresný súd’) whose decision is being appealed

Article 75 (c) – Names and contact details of the courts with which any further appeal is to be lodged pursuant to Article 50

- in Slovakia, appeal (‘dovolanie’) before the Supreme Court of the Republic of Slovakia (‘Najvyšší súd Slovenskej republiky’). The appeal is to be lodged through the district court (‘Okresný súd’) whose decision is being appealed.

Article 75 (d) – Languages accepted for translations of the certificates concerning judgments, authentic instruments and court settlements

- in Slovakia, Czech

Article 76(1)(a) – Rules of jurisdiction referred to in Articles 5(2) and 6(2) of the Regulation

- in Slovakia, § 37 to § 37e of the Act No. 97/1963 Coll. on Private International Law and the Rules of Procedure relating thereto

Article 76(1)(b) – Rules on third party notice referred to in Article 65 of the Regulation

Not applicable

Article 76(1)(c) – Conventions referred to in Article 69 of the Regulation

 • the Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the People’s Republic of Bulgaria on Legal Assistance and Regulation of Relations in Civil, Family and Criminal Matters, signed at Sofia on 25 November 1976,
 • the Treaty between the Czechoslovak Socialistic Republic and the Republic of Cyprus on Legal Assistance in Civil and Criminal Matters, signed at Nicosia on 23 April 1982,
 • the Treaty between the Slovak Republic and the Czech Republic on Legal Assistance provided by Judicial Authorities and on Regulation of Certain Legal Relations in Civil and Criminal Matters, signed at Prague on 29 October 1992,
 • the Treaty between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of France on Legal Assistance and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil, Family and Commercial Matters, signed at Paris on 10 May 1984,
 • the Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and the Hellenic Republic on Legal Assistance in Civil and Criminal Matters, signed at Athens on 22 October 1980,
 • the Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on Regulation of Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, signed at Belgrade on 20 January 1964,
 • the Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and the People’s Republic of Hungary on Legal Assistance and Regulation of Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, signed at Bratislava on 28 March 1989,
 • the Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and the People’s Republic of Poland on Legal Assistance and Regulation of Legal Relations in Civil, Family, Labour and Criminal Matters, signed at Warsaw on 21 December 1987,
 • the Treaty between the Romanian People’s Republic and the Socialist Republic of Czechoslovakia on Legal Assistance in Civil, Family and Criminal Matters, signed at Prague on 25 October 1958,
 • the Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and the Kingdom of Spain on Legal Assistance, Recognition and Enforcement of Court Judgments in Civil Matters, signed at Madrid on 4 May 1987,
 • the Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and the Italian Republic on Legal Assistance in Civil and Criminal Matters, signed at Prague on 6 December 1985.

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Last update: 19/11/2018