Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Търговски регистри


Единният пазар на ЕС доведе до увеличаване на броя на дружествата, разгръщащи дейността си отвъд националните граници. От юни 2017 г. търговските регистри на всички държави от ЕС са свързани помежду си и до всички тях е осигурен достъп за справки.


Търговски регистри

Освен това през изминалото десетилетие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз се създаде възможност дружествата да се учредяват в една държава членка и да извършват стопанската си дейност частично или изцяло в друга държава членка.

Терминът „търговски регистър“ включва националните търговски регистри, дружествените регистри и всеки друг регистър, в който се съхранява информация относно дружествата и се предоставя публичен достъп до нея по смисъла на Връзката отваря нов прозорецДиректива 2009/101/ЕО.

На съответните уебстраници можете да намерите повече информация относно търговските регистри на европейско равнище и националните търговски регистри.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 22/01/2019