Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Virksomhedsregistre


EU's indre marked har medført en stigning i antallet af virksomheder, der ekspanderer ud over deres nationale grænser. Med virkning fra juni 2017 er virksomhedsregistrene i alle EU-lande blevet sammenkoblet, hvorfor der kan søges i dem alle.


Virksomhedsregistre

Endvidere kan selskaber i kraft af EU-Domstolens praksis i de seneste ti år stiftes i én medlemsstat og helt eller delvist drive erhvervsmæssig virksomhed i en anden.

Udtrykket "virksomhedsregister" omfatter de nationale handelsregistre, selskabsregistre og alle andre registre, der opbevarer oplysninger om virksomheder og gør dem offentligt tilgængelige som omhandlet i Link åbner i nyt vinduedirektiv 2009/101/EF.

Du kan finde flere oplysninger om virksomhedsregistre på EU-plan og om virksomhedsregistre i medlemsstaterne på de forskellige undersider.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 22/01/2019