Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kaupparekisterit


Yhä useammat yritykset laajentavat toimintaansa kansallisten rajojen yli hyödyntäen Linkki avautuu uuteen ikkunaanEU:n sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Ylikansallisissa ryhmittymissä ja monissa rakenneuudistustoimissa, kuten yritysten sulautumisissa ja jakautumisissa, on mukana yhtiöitä monista EU:n jäsenvaltioista.


Kaupparekisterit

Viime vuosikymmenellä yritykset ovat saaneet Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella mahdollisuuden rekisteröityä yhteen jäsenvaltioon ja harjoittaa yritystoimintaansa osittain tai kokonaan jossakin toisessa jäsenvaltioissa.

Kaupparekistereiksi luetaan kansalliset kaupparekisterit, yritysrekisterit ja muut sellaiset rekisterit, jotka tallentavat yritystietoja ja asettavat niitä yleisesti saataville Linkki avautuu uuteen ikkunaandirektiivissä 2009/101/EY tarkoitetulla tavalla.

Lisätietoja asiasta löytyy sivuilla Euroopan alueen käsittävät kaupparekisterit ja jäsenvaltioiden kaupparekisterit.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 30/06/2015