Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įmonių registrai


Pasinaudodamos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasES bendrosios rinkos galimybėmis įmonės vis dažniau plečiasi į kitas valstybes. Tarpvalstybinėse įmonių grupėse ir gausiose restruktūrizavimo operacijose, kaip antai įmonių susijungimo ir skaidymo, dalyvauja įvairių ES valstybių narių įmonės.


Įmonių registrai

Be to, per pastarąjį dešimtmetį Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje įmonėms suteikta galimybė įsisteigti vienoje valstybėje narėje, o veiklą (iš dalies arba visiškai) vykdyti kitoje.

Sąvoka įmonių registras apima nacionalinius prekybos registrus, įmonių registrus ir visus kitus registrus, kuriuose pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyvą Nr. 2009/101/EB saugoma ir viešai skelbiama informacija apie įmones.

Daugiau informacijos apie europinius įmonių registrus ir nacionalinius įmonių registrus rasite atitinkamuose šios svetainės skyriuose.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 30/06/2015