Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzņēmējdarbības reģistri


ES vienotā tirgus attīstības ietekmē vairāki koncerni ir izvērsuši savu darbību pāri savas valsts robežām. Kopš 2017. gada jūnija visu ES dalībvalstu komercreģistri ir savstarpēji savienoti, un ir iespējams meklēt tajos esošos datus.


Uzņēmējdarbības reģistri

Turklāt pēdējo desmit gadu laikā Eiropas Savienības Tiesas judikatūra ir radījusi iespēju dibināt uzņēmumu vienā dalībvalstī, bet uzņēmējdarbību daļēji vai pilnīgi veikt citā dalībvalstī.

Jēdzienā "uzņēmējdarbības reģistrs" ietilpst valsts komercreģistri, uzņēmumu reģistri un jebkādi citi reģistri, kuros tiek uzglabāta informācija par sabiedrībām un ar kuru palīdzību šī informācija tiek darīta pieejama atklātībai atbilstīgi Saite atveras jaunā logāDirektīvai 2009/101/EK.

Sīkākai informācijai, lūdzu, skatīt sadaļas par uzņēmējdarbības reģistriem ES līmenī un uzņēmējdarbības reģistriem dalībvalstīs.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 22/01/2019