Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzņēmējdarbības reģistri


Aizvien vairāk uzņēmumu paplašina darbību ārpus savas valsts robežām, izmantojot iespējas, ko piedāvā Saite atveras jaunā logāES vienotais tirgus. Pārrobežu grupās, kā arī tādās daudzās pārstrukturēšanas darbībās kā, piemēram, uzņēmumu apvienošana un sadalīšana, ir iesaistīti uzņēmumi no dažādām ES dalībvalstīm.


Uzņēmējdarbības reģistri

Turklāt pēdējo desmit gadu laikā Eiropas Savienības Tiesas judikatūra ir radījusi iespēju dibināt uzņēmumu vienā dalībvalstī, bet uzņēmējdarbību daļēji vai pilnīgi veikt citā dalībvalstī.

Jēdzienā "uzņēmējdarbības reģistrs" ietilpst valsts komercreģistri, uzņēmumu reģistri un jebkādi citi reģistri, kuros tiek uzglabāta informācija par sabiedrībām un ar kuru palīdzību šī informācija tiek darīta pieejama atklātībai atbilstīgi Saite atveras jaunā logāDirektīvai 2009/101/EK.

Sīkākai informācijai, lūdzu, skatīt sadaļas par uzņēmējdarbības reģistriem ES līmenī un uzņēmējdarbības reģistriem dalībvalstīs.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 30/06/2015