Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ondernemingsregisters


De Europese interne markt heeft ertoe geleid dat steeds meer ondernemingen grensoverschrijdende activiteiten ontplooien. Sinds juni 2017 zijn de ondernemingsregisters van alle EU-landen met elkaar verbonden en doorzoekbaar.


Ondernemingsregisters

Voorts heeft de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het voorbije decennium voor ondernemingen de mogelijkheid gecreëerd om de onderneming in één lidstaat op te richten en de ondernemingsactiviteiten geheel of gedeeltelijk in een andere lidstaat te verrichten.

De term "ondernemingsregister" omvat de nationale handelsregisters, registers van vennootschappen en alle andere registers waarin informatie over ondernemingen wordt opgeslagen en voor het publiek beschikbaar wordt gesteld in de zin van De link wordt in een nieuw venster geopend.Richtlijn 2009/101/EG.

Raadpleeg voor meer informatie de subpagina's over ondernemingsregisters op Europees niveau en de nationale ondernemingsregisters.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 22/01/2019