Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry handlowe


Coraz większa liczba przedsiębiorców prowadzi działalność poza granicami własnego kraju, korzystając z możliwości oferowanych przez Link otworzy się w nowym okniejednolity rynek UE. Spółki z różnych państw członkowskich UE biorą udział w tworzeniu transgranicznych grup, jak również w znacznej liczbie operacji restrukturyzacyjnych, takich jak łączenie i podział.


Rejestry handlowe

Co więcej, w ciągu minionej dekady orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dało przedsiębiorcom możliwość zakładania działalności w jednym państwie członkowskim i prowadzenia jej – w części lub w całości – w innym państwie członkowskim.

Termin „rejestr działalności gospodarczej” obejmuje krajowe rejestry handlowe, rejestry spółek oraz wszelkie inne rejestry, w których przechowuje się informacje na temat przedsiębiorstw i udostępnia je publicznie w rozumieniu Link otworzy się w nowym okniedyrektywy 2009/101/WE.

Dalsze informacje na temat rejestrów działalności gospodarczej na szczeblu europejskim oraz krajowych rejestrów działalności gospodarczej znajdują się na odpowiednich podstronach.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2015