Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry handlowe


Stworzenie unijnego jednolitego rynku spowodowało, że wiele spółek rozszerzyło swoją działalność poza granice państwa pochodzenia. Począwszy od czerwca 2017 r. rejestry działalności gospodarczej wszystkich państw UE zostały połączone i można w nich prowadzić wyszukiwania.


Rejestry handlowe

Co więcej, w ciągu minionej dekady orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dało przedsiębiorcom możliwość zakładania działalności w jednym państwie członkowskim i prowadzenia jej – w części lub w całości – w innym państwie członkowskim.

Termin „rejestr działalności gospodarczej” obejmuje krajowe rejestry handlowe, rejestry spółek oraz wszelkie inne rejestry, w których przechowuje się informacje na temat przedsiębiorstw i udostępnia je publicznie w rozumieniu Link otworzy się w nowym okniedyrektywy 2009/101/WE.

Dalsze informacje na temat rejestrów działalności gospodarczej na szczeblu europejskim oraz krajowych rejestrów działalności gospodarczej znajdują się na odpowiednich podstronach.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 22/01/2019