Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registre comerciale


Tot mai multe întreprinderi se extind dincolo de frontierele naționale, utilizând oportunitățile oferite de Linkul se deschide într-o fereastră nouăpiața unică a UE. Grupurile transfrontaliere, precum și un număr mare de operațiuni de restructurare de tipul fuziunilor și divizărilor implică întreprinderi din diferite state membre ale UE.


Registre comerciale

Mai mult, în cursul ultimului deceniu, jurisprudența Curții Europene de Justiție a deschis întreprinderilor posibilitatea de a-și stabili sediul într-un stat membru și a-și desfășura activitatea, parțial sau integral, într-un alt stat membru.

Termenul „registru comercial” include registrele naționale ale comerțului, registrele societăților, precum și orice alt registru care conține informații despre întreprinderi și care pune aceste informații la dispoziția publicului în înțelesul Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectivei 2009/101/CE.

Pentru mai multe informații privind registrele comerciale la nivel european și registrele comerciale naționale vă rugăm să consultați paginile secundare relevante.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 01/07/2015