Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodné registre


Čoraz viac podnikov rozširuje svoju činnosť za hranice svojej krajiny a využíva príležitosti, ktoré ponúka Odkaz sa zobrazí v novom oknejednotný trh EÚ. Cezhraničné skupiny, ako aj vysoký počet reštrukturalizačných operácií, ako sú fúzie alebo rozdelenia, zahŕňajú obchodné spoločnosti z rôznych členských štátov EÚ.


Obchodné registre

Okrem toho v poslednom desaťročí umožňuje judikatúra Európskeho súdneho dvora založiť podnik v jednom členskom štáte a vykonávať obchodnú činnosť sčasti alebo celkom v inom členskom štáte.

Pojem „obchodný register“ zahŕňa vnútroštátne obchodné registre, registre obchodných spoločností a akékoľvek iné registre, ktoré uchovávajú informácie o obchodných spoločnostiach a sprístupňujú ich verejnosti v zmysle Odkaz sa zobrazí v novom oknesmernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES.

Viac informácií o obchodných registroch na európskej úrovni a obchodných registroch v členských štátoch nájdete na príslušných podstránkach.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 01/07/2015