Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodné registre


Výsledkom jednotného trhu EÚ je expandovanie mnohých spoločností za hranice svojho štátu. Od júna 2017 sú obchodné registre všetkých krajín EÚ vzájomne prepojené a možno v nich vyhľadávať.


Obchodné registre

Okrem toho v poslednom desaťročí umožňuje judikatúra Európskeho súdneho dvora založiť podnik v jednom členskom štáte a vykonávať obchodnú činnosť sčasti alebo celkom v inom členskom štáte.

Pojem „obchodný register“ zahŕňa vnútroštátne obchodné registre, registre obchodných spoločností a akékoľvek iné registre, ktoré uchovávajú informácie o obchodných spoločnostiach a sprístupňujú ich verejnosti v zmysle Odkaz sa zobrazí v novom oknesmernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES.

Viac informácií o obchodných registroch na európskej úrovni a obchodných registroch v členských štátoch nájdete na príslušných podstránkach.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 22/01/2019