Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Företagsregister


EU:s inre marknad har hjälpt flera företag har expanderat utanför sina nationella gränser. Sedan juni 2017 har företagsregistren i samtliga EU-länder varit sammankopplade och blivit sökbara.


Företagsregister

EG-domstolens rättspraxis under det senaste årtiondet har dessutom öppnat för möjligheten att bilda bolag i en medlemsstat och driva verksamheten helt eller delvis i en annan medlemsstat.

Termen "företagsregister" omfattar de nationella handelsregistren, bolagsregistren och alla andra register där företagsinformation görs tillgänglig för allmänheten enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterrådets första direktiv på bolagsrättens område.

Klicka på länkarna för mer information om företagsregister på EU-nivå och företagsregister i medlemsstaterna.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 22/01/2019