Euroopan alueen käsittävät kaupparekisterit

Palauta

Tässä esitellään lyhyesti kaupparekistereiden yhteistyötä Euroopassa.


Unionin kaupparekistereiden yhteenliittäminen

Kaikkien EU-maiden kaupparekisterit on liitetty yhteen.

Tämä tarkoittaa, että

  • on mahdollista hakea tietoja yrityksistä, jotka on rekisteröity kaupparekisteriin jossain EU-maassa, Islannissa, Liechtensteinissa tai Norjassa,
  • rekisterit voivat vaihtaa tietoja ulkomaisista sivuliikkeistä ja valtioiden rajat ylittävistä yritysfuusioista.

Kaiken tämän mahdollistaa kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä (Business Registers Interconnection System, BRIS), jonka EU:n hallitukset ja Euroopan komissio ovat luoneet yhdessä.

Oikeusperusta

Linkki avautuu uuteen ikkunaanDirektiivi 2017/1132/EU

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus (EU) 2015/884


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 22/01/2019