Obchodní rejstříky na evropské úrovni

Tento oddíl stručně představuje spolupráci obchodních rejstříků na evropské úrovni.

Propojení obchodních rejstříků v EU

Od června 2017 jsou obchodní rejstříky ve všech členských státech EU vzájemně propojeny.

Znamená to, že:

  • můžete vyhledávat informace o společnostech registrovaných v kterémkoli členském státě EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo v Norsku,
  • rejstříky si mohou vyměňovat informace týkající se zahraničních poboček a přeshraničních fúzí společností.

Tento systém propojení obchodních rejstříků (Business Registers Interconnection System, BRIS) je výsledkem společného úsilí vlád členských států EU a Evropské komise.

Právní základ

Směrnice 2017/1132/EU

Nařízení (EU) 2015/884

Poslední aktualizace: 06/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.