Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa tasandi äriregistrid


Käesolevas rubriigis tutvustatakse lühidalt Euroopa tasandi äriregistrite koostööd.


ELi äriregistrite ühendamine

Alates 2017. aasta juunist on kõikide ELi riikide äriregistrid ühendatud.

See tähendab, et:

  • neist saab otsida teavet äriühingute kohta, mis on registreeritud ELi riikides, Islandil, Liechtensteinis või Norras;
  • registrid saavad jagada omavahel teavet välisfiliaalide ja äriühingute piiriülese ühinemise kohta.

Äriregistrite omavahelise ühendamise süsteem (Business Registers Interconnection System - BRIS) on loodud ELi valitsuste ja Euroopa Komisjoni ühiste jõupingutuste tulemusena.

Õiguslik alus

Lingil klikates avaneb uus akenDirektiiv 2017/1132/EL

Lingil klikates avaneb uus akenMäärus (EL) 2015/884


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Last update: 22/01/2019