Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopan alueen käsittävät kaupparekisterit


Tässä esitellään lyhyesti kaupparekistereiden yhteistyötä Euroopassa.


Unionin kaupparekistereiden yhteenliittäminen

Kaikkien EU-maiden kaupparekisterit on liitetty yhteen.

Tämä tarkoittaa, että

  • on mahdollista hakea tietoja yrityksistä, jotka on rekisteröity kaupparekisteriin jossain EU-maassa, Islannissa, Liechtensteinissa tai Norjassa,
  • rekisterit voivat vaihtaa tietoja ulkomaisista sivuliikkeistä ja valtioiden rajat ylittävistä yritysfuusioista.

Kaiken tämän mahdollistaa kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä (Business Registers Interconnection System, BRIS), jonka EU:n hallitukset ja Euroopan komissio ovat luoneet yhdessä.

Oikeusperusta

Linkki avautuu uuteen ikkunaanDirektiivi 2017/1132/EU

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus (EU) 2015/884


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Last update: 22/01/2019