Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

ES līmeņa uzņēmējdarbības reģistri


Šajā sadaļā sniegts īss pārskats par uzņēmējdarbības reģistriem Eiropas līmenī.


ES uzņēmējdarbības reģistru savstarpējā savienojamība

Sākot no 2017. gada jūnija, uzņēmējdarbības reģistri visās ES valstīs ir savstarpēji savienoti.

Tas nozīmē:

  • jūs varat meklēt informāciju par uzņēmumiem, kuri reģistrēti kādā ES valstī, Islandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā,
  • reģistri var sniegt informāciju par uzņēmumu ārvalstu filiālēm un pārrobežu apvienošanos.

Šī sistēma - Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēma (BRIS) - ir ES dalībvalstu valdību un Eiropas Komisijas kopīgs pasākums.

Juridiskais pamats

Saite atveras jaunā logāDirektīva 2017/1132/ES

Saite atveras jaunā logāRegula (ES) 2015/884


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Last update: 22/01/2019