Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įmonių registrai Europos lygmeniu

Per visą ekraną Spausdinti

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapis į jūsų pasirinktą kalbą šiuo metu verčiamas.


Šiame skirsnyje trumpai pristatomas įmonių registrų bendradarbiavimas Europos lygmeniu.


Direktyva 2012/17/ES

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyvą 2012/17/ES dėl centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos valstybės narės nuo 2012 m. birželio 13 d. privalo derinti ir susieti savo centrinius, prekybos ir įmonių registrus, siekiant, be kita ko, palengvinti prieigą prie verslo informacijos ir suteikti piliečiams galimybę gauti ją gimtąja kalba. Šioje direktyvoje numatyta, kad Europos e. teisingumo portalas bus visos Europos elektroninės prieigos prie įmonių registro punktas.

Europos įmonių registras (angl. European Business Register, EBR)

Kol į nacionalinę teisę neperkelta Direktyva 2012/17/ES, EBR yra vienintelis Europos lygmeniu veikiantis verslo registrų tinklas.

Kas yra EBR?

Iš pradžių EBR buvo skirtas neoficialiam techniniam įmonių registrų bendradarbiavimui. Ilgainiui jis tapo įmonių registrų tinklu, kurio tikslas – teikti patikimą informaciją apie įmones visoje Europoje. Piliečiai, įmonės ir valdžios institucijos gali užsisakyti EBR paslaugas per savo šalies įmonių registrą. Pateikę vieną užklausą savo kalba abonentai gali ieškoti įmonės pavadinimo ar asmens visuose registruose, kurie yra EBR nariai. Po paieškos pateikiama konkreti informacija apie įmonę ta kalba, kuria buvo pateikta užklausa.

Kokią informaciją galima rasti EBR?

Šiuo metu EBR tinklą sudaro 17 ES valstybių narių ir kitų penkių Europos šalių ar Jungtinei Karalystei priklausančių teritorijų įmonių registrai. Visos šios valstybės yra susitarimo dėl keitimosi informacija šalys; šiuo susitarimu susitariančiosios šalys įsipareigojo viena kitai suteikti prieigą prie įmonių registruose saugomos informacijos. Šis susitarimas tebėra šalių bendradarbiavimo pagrindas.

Remdamosi šiuo susitarimu dėl keitimosi informacija, šalys be jokių išimtinių teisių viena kitai suteikia prieigą prie įmonių registruose saugomų duomenų ir standartine forma pateikia iš anksto apibrėžto tipo informaciją. Ši prieiga užtikrinama EBR teikiama programine įranga. Būtinoji paslauga, kurią teikti pagal susitarimą dėl keitimosi informacija privalo visos šalys – sudaryti sąlygas atlikti įmonių paiešką ir pateikti įmonių aprašą. Be to, galima gauti standartinės informacijos apie asmenis, asmenų paskyrimus ir paskyrimus bendrovėse. Vis dėlto dauguma šalių teikia ir daugiau informacijos.

Daugiau informacijos rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEBR interneto svetainėje.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 19/02/2014