Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

ES līmeņa uzņēmējdarbības reģistri


Šajā sadaļā sniegts īss pārskats par uzņēmējdarbības reģistriem Eiropas līmenī.


ES uzņēmējdarbības reģistru savstarpējā savienojamība

Pēc Saite atveras jaunā logāDirektīvas 2012/17/ES pieņemšanas ES līmenī tika izveidota uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēma, to īstenojot kopīgiem spēkiem ar visu ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas līdzdalību.

Sistēma ir zināma kā Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēma (BRIS). Kad sistēma būs izveidota, tā:

  • ES līmenī nodrošinās piekļuvi informācijai par uzņēmumiem, kas reģistrēti dalībvalstīs, un
  • pirmo reizi nodrošinās elektronisko saziņu starp visiem ES uzņēmējdarbības reģistriem. Tie varēs apmainīties ar informāciju attiecībā uz ārvalstu uzņēmumu filiālēm un uzņēmumu pārrobežu apvienošanos.

Pateicoties sistēmai, iedzīvotāji, uzņēmumi un valsts iestādes, izmantojot e-tiesiskuma portālu, varēs meklēt informāciju, ko uzņēmumi iesnieguši valstu reģistros. Turklāt jaunā sistēma uzlabos saziņu starp reģistriem, dodot tiem iespēju savstarpēji apmainīties ar ticamu informāciju par uzņēmumiem.

Sistēmas darbību paredzēts uzsākt līdz 2017. gada 8. jūnijam.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 23/03/2017