Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodné registre na európskej úrovni


Táto sekcia poskytuje stručný úvod do spolupráce medzi obchodnými registrami, ktorá funguje na európskej úrovni.


Prepojenie obchodných registrov v rámci EÚ

Od júna 2017 sú obchodné registre vo všetkých krajinách EÚ vzájomne prepojené.

To znamená, že:

  • môžete vyhľadávať informácie o spoločnostiach registrovaných v ktorejkoľvek krajine EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku,
  • registre si môžu vymieňať informácie o zahraničných pobočkách a cezhraničných zlúčeniach a splynutiach (fúziách) spoločností.

Tento systém prepojenia obchodných registrov (Business Registers Interconnection System – BRIS) je výsledkom spoločného úsilia vlád členských štátov EÚ a Európskej komisie.

Právny základ

Odkaz sa zobrazí v novom okneSmernica 2017/1132/EÚ

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie (EÚ) 2015/884


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020