Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Företagsregister på EU-nivå


Det här avsnittet innehåller en kortfattad presentation av samarbetet mellan företagsregister på europeisk nivå.


Sammankoppling av företagsregister i EU

Från och med juni 2017 är alla företagsregister sammankopplade.

Detta innebär

  • att du kan söka efter information om företag som är registrerade i något av EU-länderna eller i Island, Liechtenstein eller Norge, och att
  • registren kan dela information om utländska filialer och gränsöverskridande fusioner.

Detta system - Företagsregistrens sammankopplingssystem (BRIS) - bygger på ett samarbete mellan EU-länderna och Europeiska kommissionen.

Rättslig grund

Länken öppnas i ett nytt fönsterDirektiv 2017/1132/EU

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörordning (EU) 2015/884


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 06/10/2020