Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Itävalta

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: espanjaenglantimalta.

Portaalin tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Itävallan kaupparekisteriin.


Millaisia tietoja Itävallan kaupparekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisteriin (päärekisteriin) tallennetaan tiedot Itävallan kaikista rekisteröidyistä yrityksistä (katso kaupparekisterilain (Firmenbuchgesetz, FBG) 2 §). Rekisteröintien perustana olevat asiakirjat tallennetaan oikeuslaitoksen sähköiseen asiakirjakokoelmaan (Urkundensammlung). Yrityksiä koskevat tiedot ja asiakirjakokoelma ovat yleisesti saatavilla internetissä maksua vastaan.

Itävallan viranomaiset saavat yrityksiä koskevia tietoja myös liittovaltion tietojenkäsittelykeskuksen (Bundesrechenzentrum, BRZ) portaalin kautta. EU:n jäsenvaltiot saavat tiedot Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalaisen kaupparekisteripalvelun (European Business Register, EBR) kautta.

Onko Itävallan kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Itävallan kaupparekisteritietojen käyttö on maksullista.

Hakujen tekeminen Itävallan kaupparekisterissä

Jokaisella on oikeus käyttää kaupparekisteritietokantaa saadakseen tietoja kaupparekisteriin tehdyistä merkinnöistä.

Tietokannasta voi hakea kaupparekisterinumeron perusteella otteen, jossa on rekisteriin merkityt ajantasaiset tiedot. Pyynnöstä saa myös poistettuja (mutta vain sähköisesti käytettävissä olevia) tietoja. Tiedusteluja voi esittää myös hiljattain rekisteröidyistä, muutetuista tai poistetuista yritystiedoista.

Yleisö pääsee tutustumaan kaupparekisteritietokannan tietoihin sopimussuhteessa oikeusministeriöön toimivien Linkki avautuu uuteen ikkunaanyritysten (ns. käyttöoikeuden tarjoajien (Verrechnungsstellen)) kautta. Ne suorittavat maksullisia palveluja, kuten vastaavat kaupparekisteriä koskeviin tiedusteluihin tai toimittavat virallisia kaupparekisteriotteita vastaavia oikeaksi todistettuja jäljennöksiä.

Vain alueoikeuksien (Landesgericht) kaupparekisteriosastoilla (Firmenbuchabteilung) on oikeus laatia virallinen kaupparekisteriote viranomaiselle esitettäväksi.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Direktiivin 2009/101/EY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2012/17/EU) 3 a artiklan mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansallisen lainsäädäntönsä säännökset, joiden perusteella kolmannet osapuolet voivat vedota 2 artiklassa mainittuihin yrityksiä koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin (esim. kelpoisuus edustaa elimiä, yhtiöjärjestys). Seuraavassa selostetaan Itävallan oikeudellista tilannetta.

Osakeyhtiöitä (Aktiengesellschaft, AG) ja rajavastuuyhtiöitä (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) koskevat direktiivin 2009/101/EY 2 artiklan mukaiset tiedot ja asiakirjat sisältyvät Itävallassa kaupparekisteriin. Sen oikeusperustana ovat kauppalaki (Unternehmensgesetzbuch, UGB) ja kaupparekisterilaki. Tuomioistuimet ylläpitävät kaupparekisteriä sähköisessä muodossa. Se koostuu päärekisteristä, johon merkitään oikeudellisia seikkoja ja poistetaan niitä koskevia tietoja (esim. kelpoisuudesta edustaa elimiä), sekä asiakirjakokoelmasta, johon kootaan olennaiset asiakirjat (esim. yhtiöjärjestykset).

Kauppalain Linkki avautuu uuteen ikkunaan10 §:n 1 momentin mukaan kaupparekisteriin tehtävistä merkinnöistä on ilmoitettava virallisten ilmoitusten tietokannassa (Ediktsdatei), johon voi tutustua internetissä ilmaiseksi, sekä Itävallan virallisessa lehdessä (Amtsblatt zur Wiener Zeitung). Tietojen katsotaan tulleen ilmoitetuiksi hetkellä, jona ne syötetään virallisten ilmoitusten tietokantaan.

Kauppalain Linkki avautuu uuteen ikkunaan15 §:ssä säädetään kaupparekisteriin tehtyjen merkintöjen vaikutuksista kolmansiin. Sen mukaan yhtiö ei voi vedota kolmatta osapuolta vastaan sellaiseen seikkaan, joka pitäisi merkitä kaupparekisteriin mutta jota ei ole siihen merkitty, ellei kolmas osapuoli ole ollut tietoinen kyseisestä seikasta (1 momentti). Kun seikka merkitään kaupparekisteriin, kolmannen osapuolen on hyväksyttävä, että siihen voidaan vedota. Tämä ei kuitenkaan koske oikeustoimia, jotka toteutetaan 15 päivän kuluessa ilmoituksesta, kunhan kolmas osapuoli todistaa, ettei se tiennyt seikasta eikä sillä ollut velvoitetta tietää siitä (2 momentti). Yhtiön on hyväksyttävä myös se, että virheelliseen merkintään perustuvaan seikkaan vedotaan liiketoiminnan yhteydessä suhteessa kolmanteen osapuoleen, jos yhtiö on itse teettänyt merkinnän tai ei ole poistattanut merkintää, vaikka se havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita merkinnän olevan virheellinen. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse hyväksyä virheelliseen merkintään vetoamista sitä vastaan, jos se pystyy todistamaan, että kolmas osapuoli ei ole toiminut merkinnän perusteella tai tiesi sen virheellisyydestä tai ei törkeän huolimattomuuden johdosta tiennyt sen virheellisyydestä (3 momentti).

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys tai rajavastuuyhtiön perustamiskirja on aina sitova kaupparekisteriin merkityssä muodossa, eikä yhtiöjärjestyksen tai perustamiskirjan muutoksella ole oikeudellista vaikutusta ennen kuin tieto muutoksesta viedään kaupparekisteriin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanosakeyhtiölain (AktG) 148 §, 3 momentti, Linkki avautuu uuteen ikkunaanrajavastuuyhtiöistä annetun lain (GmbHG) 49 §, 2 momentti).

Itävallan kaupparekisterin historiaa

Itävallan kaupparekisterin tietoja on alun perin säilytetty paperiversioina. Kun kaupparekisterissä siirryttiin vuonna 1991 automaattiseen tietojenkäsittelyyn, paperiversioiden tiedot siirrettiin sähköiseen tietokantaan. Siitä lähtien kaikki ajantasaiset ja vanhat tiedot ovat olleet saatavilla sähköisesti.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen kaupparekisteripalvelu

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYleisiä tietoja Itävallan kaupparekisteristä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanItävallan oikeuslaitoksen virallisten ilmoitusten tietokanta

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKauppalain koko teksti

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisterilain koko teksti

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOsakeyhtiölain koko teksti

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRajavastuuyhtiöistä annetun lain koko teksti


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 23/05/2018