Poslovni registri u državama članicama - Austrija

Vrati normalni prikaz Spremi kao PDF

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: španjolskiengleskifrancuskimalteški već su prevedeni.

U ovom dijelu portala daje se pregled registra trgovačkih društava u Austriji.


Koje informacije sadržava registar trgovačkih društava ?

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar trgovačkih društava (Firmenbuch ili Hauptbuch sadržava informacije o svim upisanim trgovačkim društvima u Austriji (vidjeti odjeljak 2. Zakona o registru trgovačkih društava (Firmenbuchgesetz, FBG). Isprave na kojima se temelje unosi u registar pohranjuju se u elektroničkom arhivu (registru isprava) sudske uprave. Podaci o trgovačkim društvima i registar isprava javno su dostupni putem interneta. No, za pristup se naplaćuje naknada.

Austrijska nadležna tijela mogu pregledati podatke o trgovačkom društvu i na portalu austrijskog Saveznog računalnog centra (BRZ). Države članice EU-a mogu pristupiti tim podacima u Poveznica se otvara u novom prozoruEuropskom poslovnom registru (EBR).

Je li uvid u registar trgovačkih društava besplatan ?

Za uvid u registar trgovačkih društava naplaćuje se naknada.

Pretraživanje registra trgovačkih društava

Svaki građanin može dobiti uvid u bazu podataka registra trgovačkih društava kako bi dobio informacije o unosima u registar.

Nakon navođenja broja registra moguće je dohvatiti kopiju aktualnih podataka. Na zahtjev je moguć uvid i u izbrisane podatke (samo za elektronički dostupne podatke). Upiti se mogu odnositi na novije unose, izmjene unosa ili izbrisane podatke.

Javni pristup bazi podataka trgovačkog registra osiguravaju tzv. Poveznica se otvara u novom prozorupoduzeća za poravnanje (Verrechnungsstellen). Savezno Ministarstvo pravosuđa ovlastilo je ta poduzeća za rješavanje upita. Ona uz naplatu nude usluge kao što je odgovaranje na upite u vezi s registrom trgovačkih društava ili izdavanje ovjerenih kopija unosa u registar koje su identične službenim potvrdama.

Javnu ispravu kojom se potvrđuje status poduzeća u registru, namijenjenu uporabi u službene svrhe, može izdati isključivo regionalni sud (ured za trgovački registar).

Koliko su pouzdane isprave u registru?

Prema članku 3.a Direktive 2009/101/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2012/17/EU, države članice osiguravaju dostupnost najnovijih informacija o nacionalnim propisima u skladu s kojima se treće strane mogu pozvati na podatke i sve vrste dokumenata iz članka 2. (npr. ovlasti zastupanja tijela, statuti). U ovom informativnom obrascu izlaže se pravna situacija u Austriji.

U skladu s člankom 2. Direktive 2009/101/EZ, u Austriji su pojedinosti i isprave u vezi s dioničkim društvima (Aktiengesellschaften, AG) i društvima s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH) dostupne u registru trgovačkih društava, temeljem Trgovačkog zakonika (Unternehmensgesetzbuch, UGB) i Zakona o trgovačkim društvima (Firmenbuchgesetz, FBG). Sudovi vode registar trgovačkih društava u elektroničkom obliku. Sastoji se od glavnog registra, u koji se unose pravne činjenice (npr. ovlasti zastupanja tijela), te zbirke isprava, koja sadržava relevantne isprave (npr. statute).

U skladu s Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 10. stavkom 1. UGB-a, unosi u registar objavljuju se u bazi podataka (Ediktsdatei) koja je besplatno dostupna na internetu te u službenom dodatku uz Wiener Zeitung. Objavom se smatra unos odgovarajućih podataka u Ediktsdatei.

Učinci unosa u registar na treće strane regulirani su Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 15. UGB-a. U skladu s tim, činjenicu koju je trebalo unijeti u registar, ali to nije učinjeno, poduzeće ne može staviti na teret trećoj strani, pod uvjetom da treća strana već nije bila svjesna te činjenice (stavak 1.) Nakon unosa te činjenice, treća strana mora je prihvatiti kao obvezujuću. To se, međutim, ne primjenjuje na pravne radnje pokrenute u roku od 15 dana od objave, ako treća strana može dokazati da nije bila upoznata s tom činjenicom niti je morala biti upoznata (stavak 2.) Poduzeće mora prihvatiti i netočne unose kao obvezujuće u odnosu na treću stranu u komercijalnoj transakciji, ako je samo unijelo netočan unos ili ako nije izbrisalo unos za koji je znalo ili je trebalo znati da je netočan. Poduzeće međutim ne mora prihvatiti netočan unos kao obvezujuć ako može dokazati da treća strana nije postupala vjerujući da je unos točan i da je bila svjesna njegove netočnosti ili to nije znala zbog grube nepažnje (stavak 3.)

Uvijek je obvezujuća ona verzija statuta dioničkog društva ili ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću koja je unesena u registar trgovačkih društava jer promjena tih isprava nema pravnog učinka prije no što se unese u registar (Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 148. stavak 3. Zakona o dioničkim društvima – AktG, Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 49. stavak 2. Zakona o društvima s ograničenom odgovornošću – GmbHG).

Povijest registra trgovačkih društava

Podaci iz registra trgovačkih društava Austrije prvotno su se čuvali na papiru. Podaci su 1991. preneseni u elektroničku bazu podataka. Otada su elektronički dostupni aktualni i povijesni podaci.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski registar trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruOpće informacije o austrijskom registru trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruBaza pravnih obavijesti austrijskog pravosuđa

Poveznica se otvara u novom prozoruPuni tekst UGB-a

Poveznica se otvara u novom prozoruPuni tekst FBG-a

Poveznica se otvara u novom prozoruPuni tekst AktG-a

Poveznica se otvara u novom prozoruPuni tekst GmbHG-a


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 23/05/2018