Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registre comerciale în statele membre - Austria

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: spaniolăenglezăfrancezămalteză.

Această secțiune a portalului vă oferă o prezentare generală a registrului comerțului din Austria.


Ce informații oferă registrul comerțului din Austria?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului [Firmenbuch, cunoscut de asemenea sub denumirea de „registru principal” [Hauptbuch)] conține informații despre toate societățile înregistrate în Austria [a se vedea secțiunea 2 din Legea privind registrul comerțului [Firmenbuchgesetz - FBG)]. Documentele care stau la baza înregistrării societăților sunt stocate într-o arhivă a documentelor electronice care se află în grija Ministerului Justiției. Informațiile privind societățile și colecția de documente sunt disponibile publicului online, însă accesul la acestea se obține în schimbul unei taxe.

Autoritățile din Austria pot accesa datele privind societățile prin intermediul portalului Centrului informatic federal (BRZ). Statele membre ale UE au acces la date prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului European al Comerțului (EBR).

Este gratuit accesul la registrul comerțului?

Accesul la registrul comerțului din Austria se obține în schimbul unei taxe.

Cum puteți efectua căutări în registrul comerțului

Oricine poate să acceseze baza de date a registrului comerțului pentru a obține informații cu privire la societățile înregistrate.

Introducând numărul de înregistrare al societății (Firmenbuchnummer), se poate obține un extras al datelor curente. La cerere, se pot obține inclusiv datele care au fost șterse (cu condiția să fie disponibile electronic). De asemenea, solicitările de informații pot viza înregistrări efectuate, modificate sau șterse recent.

Accesul public la baza de date a registrului comerțului este asigurat de Linkul se deschide într-o fereastră nouăsocietăți cunoscute drept „puncte de informații” (Verrechnungsstellen) care au încheiat un contract cu Ministerul Justiției pentru a se ocupa de solicitările de informații. Acestea oferă servicii în schimbul unei taxe, cum ar fi răspunsuri la solicitările de informații legate de registrul comerțului sau furnizarea de copii autentificate ale înregistrărilor, care sunt echivalente cu certificatele eliberate oficial.

Cu toate acestea, un document public care certifică statutul unei societăți în registrul comerțului pentru uzul unei autorități publice poate fi eliberat doar de o instanță regională [oficiul registrului comerțului (Firmenbuchabteilung)].

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

În conformitate cu articolul 3a din Directiva 2009/101/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2012/17/UE, statele membre trebuie să explice dispozițiile de drept intern conform cărora părțile terțe se pot baza pe datele și documentele referitoare la societățile menționate la articolul 2 (de exemplu, competența de reprezentare a unui organism, statutul). Prezenta fișă de informații expune situația juridică din Austria.

În Austria, în conformitate cu articolul 2 din Directiva 2009/101/CE, datele și documentele referitoare la societățile pe acțiuni (Aktiengesellschaften - AG) și la societățile comerciale cu răspundere limitată (Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbH) trebuie să fie puse la dispoziție în registrul comerțului, ale cărui temeiuri juridice sunt Codul comercial (Unternehmensgesetzbuch - UGB) și Legea privind registrul comerțului (Firmenbuchgesetz - FBG). Registrul comerțului este ținut de către instanțe sub forma unui registru electronic. Acesta este alcătuit din registrul principal, în care sunt înregistrate și șterse faptele juridice (de exemplu, competența de reprezentare a organismelor) și din colecția de documente, care conține documentele relevante (de exemplu, statutul).

În conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 10 alineatul (1) din UGB, înscrierile în registrul comerțului trebuie să fie comunicate în baza de date a avizelor juridice (Ediktsdatei, care este disponibilă gratuit online), pe de o parte, și în Monitorul Oficial Wiener Zeitung, pe de altă parte. Această comunicare se consideră a avea loc în momentul în care datele relevante sunt introduse în baza de date a avizelor juridice.

Efectele înregistrărilor din registrul comerțului în raport cu terții sunt reglementate de Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 15 din UGB, care prevede că o informație care ar fi trebuit înscrisă în registrul comerțului, dar nu a fost, nu poate fi invocată de către societatea în cauză împotriva unui terț, cu condiția ca terțul să nu fi avut deja cunoștință de informația în cauză (alineatul 1). Odată ce o informație a fost înscrisă în registru, un terț trebuie să accepte că informația respectivă devine opozabilă acestuia. Acest lucru nu se aplică însă în cazul acțiunilor în justiție introduse în termen de 15 zile de la publicare, în măsura în care terțul poate dovedi că nu avea cunoștință sau nu trebuia să aibă cunoștință de informația respectivă (alineatul 2). De asemenea, societatea trebuie să accepte înscrierile incorecte ca fiind obligatorii pentru aceasta vis-à-vis de un terț în tranzacțiile comerciale în cazul în care a efectuat ea însăși înscrierea incorectă sau nu a șters o înscriere despre care știa sau ar fi trebuit să știe că este incorectă. Cu toate acestea, societatea nu este obligată să accepte înscrierile incorecte ca fiind obligatorii pentru aceasta în cazul în care poate dovedi că terțul nu a încheiat tranzacția bazându-se pe ipoteza că înscrierea era corectă, că terțul știa că înscrierea era incorectă sau că nu știa acest lucru ca urmare a unei neglijențe grave (alineatul 3).

Versiunea obligatorie a statutului unei AG sau a unei GmbH este întotdeauna cea care apare în registrul comerțului, întrucât modificările statutului nu au niciun efect juridic până când acestea nu sunt înscrise în registrul comerțului [Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 148 alineatul (3) din Legea privind societățile pe acțiuni (Aktiengesetz - AktG), Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 49 alineatul (2) din Legea privind societățile comerciale cu răspundere limitată (GmbH-Gesetz - GmbHG)).

Istoricul registrului comerțului

Înregistrările în registrul comerțului erau stocate la început pe suport dehârtie. În anul 1991, când registrul a fost informatizat, datele înregistrate pe suport de hârtie au fost transferate într‑o bază de date electronică. De atunci, toate datele, atât cele curente, cât și cele istorice, sunt disponibile în format electronic.

Link-uri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul European al Comerțului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInformații generale privind registrul comerțului din Austria

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaza de date cu avize juridice a sistemului judiciar austriac

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTextul juridic integral al UGB

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTextul juridic integral al FBG

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTextul juridic integral al AktG

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTextul juridic integral al GmbHG


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 23/05/2018