Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Poslovni registri v državah članicah - Avstrija

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: španščinaangleščinafrancoščinamalteščina.

Ta razdelek portala vsebuje pregled poslovnega registra Avstrije.


Kateri podatki so v avstrijskem poslovnem registru?

Povezava se odpre v novem oknuPoslovni register (Firmenbuch) (glavna knjiga) vsebuje podatke o vseh vpisanih avstrijskih podjetjih (glej člen 2 zakona o poslovnem registru – FBG). Dokumenti, na katerih temeljijo vpisi v register, so shranjeni v elektronskem arhivu listin pravosodne uprave (zbirka listin). Podatki o družbah in zbirka listin so javno dostopni na spletu, dostop pa je plačljiv.

Podatki o družbah so avstrijskim organom na voljo na portalu zveznega računalniškega centra (Bundesrechenzentrum – BRZ). Članice EU lahko dostopajo do podatkov prek Povezava se odpre v novem oknuEvropskega poslovnega registra (EBR).

Ali je dostop do avstrijskega poslovnega registra brezplačen?

Dostop do avstrijskega poslovnega registra je plačljiv.

Kako iskati po avstrijskem poslovnem registru?

Vsakdo ima pravico dostopa do poslovnega registra, da pridobi informacije o vpisih v poslovni register.

Izpisek z aktualnimi podatki se lahko pridobi z vnosom matične številke podjetja v poslovni register. Na zahtevo se lahko pridobijo tudi izbrisani podatki (samo za elektronsko dostopne podatke). Poizvedbe se lahko nanašajo tudi na nove vpise in spremembe ali izbrise vpisov, opravljene pred kratkim.

Javni dostop do poslovnega registra zagotavljajo Povezava se odpre v novem oknudružbe, tako imenovane „klirinške hiše“ (Verrechnungsstellen), s katerimi je ministrstvo za pravosodje sklenilo pogodbe za obravnavanje poizvedb. Te izvajajo plačljive storitve, kot so odgovarjanje na poizvedbe, ki se nanašajo na poslovni register, ali izdajanje overjenih kopij iz poslovnega registra, ki so enake uradnim izpiskom.

Samo deželna sodišča (oddelek za poslovni register) so pristojna za izdajo javne listine o statusu družbe v poslovnem registru za namene predložitve pristojnemu organu.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

V skladu s členom 3a Direktive 2009/101/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2012/17/EU, morajo države članice zagotoviti, da so na voljo informacije o nacionalnih predpisih, v skladu s katerimi se lahko tretje osebe sklicujejo na podatke in dokumente v zvezi z družbami iz člena 2 (npr. pooblastilo organov za zastopanje družbe, statut družbe). V teh informacijah je predstavljen pravni položaj v Avstriji.

V Avstriji so podatki in dokumenti o delniških družbah (Aktiengesellschaften – AG) in družbah z omejeno odgovornostjo (Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbH) v skladu s členom 2 Direktive 2009/101/ES na voljo v poslovnem registru, katerega pravna podlaga sta zakonik o gospodarskih družbah (Unternehmensgesetzbuch – UGB) in zakon o poslovnem registru (Firmenbuchgesetz – FBG). Poslovni register vodijo sodišča v obliki elektronskega registra. Sestoji iz glavne knjige, namenjene vpisu in izbrisu podatkov o pravno pomembnih dejstvih (npr. o pooblastilu organov za zastopanje družbe), in zbirke listin, v katero se vložijo relevantne listine (npr. statut družbe).

Vpisi v poslovni register se v skladu s Povezava se odpre v novem oknučlenom 10(1) UGB objavijo v zbirki uradnih razglasov (Ediktsdatei), ki je brezplačno dostopna na spletu, ter v uradnem listu Wiener Zeitung. Objava velja od trenutka, ko so ustrezni podatki vpisani v zbirko uradnih razglasov.

Učinke vpisov v poslovni register nasproti tretjim ureja Povezava se odpre v novem oknučlen 15 UGB. Družba se v razmerju do tretjega ne more sklicevati na dejstvo, ki bi moralo biti vpisano v poslovni register, vendar ni bilo vpisano, če tretjemu to dejstvo ni bilo znano (odstavek 1). Ko je dejstvo vpisano, se je mogoče nanj sklicevati v razmerju do tretjega. To pa ne velja za pravna dejanja, opravljena v 15 dneh od dneva objave, če tretji dokaže, da za dejstvo ni vedel niti ni moral vedeti (odstavek 2). Družbo v pravnih poslih v razmerju do tretjega zavezujejo tudi nepravilni vpisi, če je nepravilen vpis sama predlagala ali če ni zahtevala izbrisa vpisa, čeprav je vedela ali bi morala vedeti, da je nepravilen. Vendar družbe nepravilen vpis ne zavezuje, če dokaže, da tretji ni ravnal ob predpostavki, da je vpis pravilen, ali če dokaže, da je tretji vedel za nepravilnost ali da ni vedel zaradi hude malomarnosti (odstavek 3).

Zavezujoča različica statuta delniške družbe ali akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo je vedno tista, ki je v poslovnem registru, saj sprememba statuta oziroma akta o ustanovitvi nima pravnega učinka, dokler ni vpisana v poslovni register (Povezava se odpre v novem oknučlen 148(3) zakona o delniških družbah (Aktiengesetz – AktG), Povezava se odpre v novem oknučlen 49(2) zakona o družbah z omejeno odgovornostjo (GmbH-Gesetz – GmbHG)).

Zgodovina avstrijskega poslovnega registra

Podatki v avstrijskem poslovnem registru so bili prvotno shranjeni na papirju. Po avtomatizaciji poslovnega registra v letu 1991 so se podatki na papirju prenesli v elektronsko zbirko podatkov. Od takrat naprej so tako aktualni kot tudi zgodovinski podatki na voljo v elektronski obliki.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuEvropski poslovni register

Povezava se odpre v novem oknuSplošne informacije o avstrijskem poslovnem registru

Povezava se odpre v novem oknuZbirka uradnih razglasov (Ediktsdatei) avstrijskega pravosodja

Povezava se odpre v novem oknuCelotno besedilo zakonika o gospodarskih družbah (UGB)

Povezava se odpre v novem oknuCelotno besedilo zakona o poslovnem registru (FBG)

Povezava se odpre v novem oknuCelotno besedilo zakona o delniških družbah (AktG)

Povezava se odpre v novem oknuCelotno besedilo zakona o družbah z omejeno odgovornostjo (GmbHG)


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 23/05/2018