Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Търговски регистри в държавите-членки

Търговските регистри в Европа предлагат редица услуги, които могат да бъдат различни в различните държави членки.


При все това, основните услуги, предлагани от всички търговски регистри, са регистрация, преглед и съхранение на информация за дружествата, като например правна форма, седалище, капитал и правни представители, както и предоставяне на публичен достъп до тази информация.

За по-подробна информация относно регистрите в държавите членки, както и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, изберете един от флаговете от менюто вдясно на екрана.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 06/10/2020