Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Κύπρος

Αυτό το μέρος της ιστοσελίδας παρουσιάζει ένα εισαγωγικό κείμενο αναφορικά με το Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου.

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚλάδος Εταιρειών ασχολείται με την εγγραφή, παρακολούθηση, έλεγχο και διαγραφή των ημεδαπών εταιρειών, των αλλοδαπών εταιρειών, των συνεταιρισμών και των εμπορικών επωνυμιών και υπάγεται στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤμήμα Εφόρου Εταιρειών του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.


Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου είναι:

  • Δυνατότητα αίτησης για έγκριση ονόματος/επωνυμίας μέσω του διαδικτύου νοουμένου πάντοτε ότι ο αιτητής είναι κάτοχος λογαριασμού με το Τμήμα. Επίσης οποιοσδήποτε αιτητής μπορεί να πληροφορηθεί για το αποτέλεσμα της εξέτασης του ονόματος, ανεξαρτήτως αν η αίτηση έχει υποβληθεί μέσω του διαδικτύου.
  • Ανεξαρτήτως αν διατηρείται λογαριασμός με το Τμήμα, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί μέσω του διαδικτύου να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένος οργανισμός εγγεγραμμένος στα μητρώα του Τμήματος και την κατάσταση αυτού (διαγραμμένος ή εξακολουθεί να υφίσταται).
  • Διατίθενται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΈντυπα και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑιτήσεις για τον Κλάδο Εταιρειών.
  • Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤέλη και δικαιώματα για κάθε έντυπο και άιτηση που υποβάλλεται.
  • Υπάρχουν Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτατιστικά Στοιχεία για τον Κλάδο Εταιριών.

Τί προσφέρει το Μητρώο Εταιρειών?

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί μέσω του διαδικτύου να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένος οργανισμός εγγεγραμμένος στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜητρώα του Τμήματος και την κατάσταση αυτού (διαγραμμένος ή εξακολουθεί να υφίσταται).

Το μητρώο εταιρειών υπάγεται στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού .

Η πρόσβαση στο Μητρώο Εταιρειών είναι δωρεάν?

Η διαδικτυακή πρόσβαση στο Μητρώο Εταιρειών είναι δωρεάν.

Πώς να ψάξετε στο Μητρώο?

Η αναζήτηση γίνεται με το όνομα της εταιρείας. Περισσότερες οδηγίες για τους τρόπους αναζήτησης φαίνονται στη σχετική ιστοσελίδα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροιστοσελίδα αναζήτησης.

Ιστορικό Μητρώου

Το διαδικτυακό μητρώο περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς που έχουν εγγραφεί από το 1923 μέχρι σήμερα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/07/2019