Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami szintű cégnyilvántartások - Csehország

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: cseh.

Ebben a részben a Cseh Köztársaság nyilvántartásáról található áttekintés. A nyilvántartás a következőket öleli fel: egyesületek nyilvántartása, cégnyilvántartás, alapítvány-nyilvántartás, intézmények nyilvántartása, részvénytulajdonosok közösségi nyilvántartása és a közhasznú egyesületek nyilvántartása.


Milyen információkat tartalmaz a cseh nyilvántartás?

A nyilvántartás a jogi személyekre vonatkozó magánjog által előírt információkat rögzíti. A nyilvántartásra vonatkozó szabályzatot a 89/2012. számú törvény – a Polgári Törvénykönyv – 120. szakasza tartalmazza. A bíróságok által vezetett nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályozást a jogi és természetes személyek adatainak nyilvántartásáról szóló 304/2013. számú törvény határozza meg. A nyilvántartás részét képezi az iratnyilvántartó (ahol a törvény által előírt okiratokat tárolják, pl.: létesítő okiratok, alapszabályok, pénzügyi kimutatások stb.). A nyilvántartást a kereskedelmi bíróság vezeti. A nyilvántartást az Igazságügyis Minisztérium kezeli. A nyilvántartásba a következő jogalanyokat jegyzik be:

 • egyesületek
 • szakszervezetek
 • nemzetközi szakszervezetek
 • munkáltatói szervezetek
 • nemzetközi munkáltatói szervezetek
 • ágazati szövetségek
 • ágazati szakszervezetek
 • nemzetközi ágazati szakszervezetek
 • ágazati munkáltatói szervezetek
 • nemzetközi ágazati munkáltatói szervezetek
 • a cégnyilvántartásba bejegyzett egyéni vállalkozók
 • nyilvános részvénytársaságok
 • betéti társaságok
 • korlátolt felelősségű társaságok
 • részvénytársaságok
 • szövetkezetek
 • állami vállalatok
 • önálló cégek
 • közhasznú egyesületek
 • közalapítványok
 • magánalapítványok
 • intézmények
 • államilag finanszírozott szervezetek
 • tulajdonosi egyesületek
 • európai gazdasági egyesülések
 • külföldi személyek tulajdonában álló szervezetek és intézmények
 • európai szövetkezetek
 • európai részvénytársaságok

A nyilvántartásba rögzítendő információk részleteit meghatározó szabályozást a jogi és természetes személyek adatainak nyilvántartásáról szóló 304/2013. számú törvény tartalmazza. A bejegyzett alapvető információk elsősorban a következők: név vagy cégnév, bejegyzett székhely, tevékenység vagy üzletág, cégforma, azonosító szám, a képviselő neve és lakcíme vagy cégneve és a törvényes képviselő bejegyzett székhelye.

Ingyenes-e a cseh nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A nyilvántartást elektronikus formában tárolják. A nyilvántartáshoz a A link új ablakot nyit meghttps://www.justice.cz/ internetes portálon keresztül és/vagy közvetlenül a nyilvántartás keresőoldalán A link új ablakot nyit meghttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik díjmentesen bárki hozzáférhet. A nyilvántartás mindenki számára hozzáférhető. A nyilvántartás bárki számára elérhető, tartalmáról másolat vagy kivonat is készíthető.

Hogyan végezzünk keresést a cseh nyilvántartásban?

A cseh nyilvántartás összetett keresőeszközt kínál az online keresésekhez. A nyilvántartásban név vagy azonosító szám alapján végezhető keresés.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található dokumentumok?

Dokumentumok nyilvánosságra hozatala

A kereskedelmi bíróság nyilvánosságra hozza a nyilvántartás bejegyzéseit, módosításait és törléseit, valamint a nyilvántartásba vett iratokat, beleértve ezek elektronikus formátumát, a bejegyzést követő legkorábbi lehetséges időpontban. A nyilvántartásban tárolt adatok és az iratnyilvántartóban tárolt iratok oly módon kerülnek rögzítésre, hogy táveléréssel is elérhetőek legyenek. A kereskedelmi bíróság az említett adatokat úgy hozza nyilvánosságra, hogy hozzáférést biztosít azok elektronikus hitelesített másolataihoz. A dokumentumot ellátják az illetékes kereskedelmi bíróság minősített elektronikus tanúsítványául szolgáló elektronikus aláírással, és díjmentesen elérhetővé teszik az Igazságügyi Minisztérium weblapján: A link új ablakot nyit megMinisterstva spravedlnosti ČR. A bejegyzésekről vagy az iratnyilvántartóban tárolt dokumentumokról kérésre a kereskedelmi bíróság rendelkezésre bocsát minősített részleges vagy teljes másolatot vagy tanúsítványt ad ki arról, hogy az adott irat nem található a nyilvántartásban, hacsak a kérelmező kifejezetten nem hiteles másolatot kérvényezett. A kereskedelmi bíróság az 1997. január 1-je előtt nyilvántartásba vett adatok és a iratnyilvántartóba felvett iratokról csak papíralapú másolatot bocsát ki, hacsak a kért adatok vagy dokumentumok el nem elérhetőek elektronikus formában.

Dokumentumok és adatok megbízhatósága

Annak a személynek, aki egy bejegyzésben érintett, nem áll jogában kifogást emelni egy olyan személy ellen, aki a bejegyzés alapján jogszerűen és jóhiszeműen jár el, amiatt, hogy a bejegyzés nem felel meg a valóságnak.

Egy nyilvántartott személy csak a bejegyzés hivatalos közzétételének dátumától számítva emelhet kifogást harmadik féllel szemben a jogszabályok értelmében nyilvántartandó adatok és okiratok tartalma kapcsán, kivéve, ha bizonyítható, hogy a bejegyzést megelőzően arról a harmadik félnek tudomása volt. Azonban, amennyiben a harmadik fél bizonyítani tudja, hogy erről nem volt tudomása, a nyilvántartott személy a közzétételt követő tizenhatodik napig nem hivatkozhat ezen adatok és okiratok tartalmára.

A harmadik felek mindig támaszkodhatnak a közzé nem tett adatok és okiratok tartalmára, kivéve, ha a közzététel elmaradása azokat semmisnek minősíti.

A nyilvántartott információk összeférhetetlensége

Ha a nyilvántartás bejegyzésének tartalma ellentmond a törvény kötelező rendelkezésének és egyéb jogorvoslatra nincs lehetőség, akkor a kereskedelmi bíróság elismeri a nyilvántartott személy jogorvoslathoz való jogát. Jogi személy esetében, amennyiben az előírt határidőn belül nem történik jogorvoslat, a bíróság hivatalból a harmadik felek védelmének érdekében megszüntető döntést hozhat.

Amennyiben eltérés áll fenn a nyilvántartásban szereplő cseh nyelvű bejegyzés szövege és egy idegen nyelvű szöveg, vagy a cseh nyilvántartásban szereplő okirat és ezen okiratoknak a jogi és természetes személyek adatainak nyilvántartásáról szóló törvény 74. szakasza (1) pontjának megfelelően önkéntes alapon tárolt idegen nyelvű fordítása között, akkor a közzétett vagy az iratnyilvántartóban található okirat idegen nyelvű szövegére harmadik felekkel szemben nem lehet hivatkozni. Harmadik fél támaszkodhat a közzétett vagy az iratnyilvántartóban található okirat idegen nyelvű szövegére, kivéve, ha a nyilvántartott személy bizonyítani tudja, hogy a harmadik félnek tudomása volt a cseh nyelvű bejegyzés vagy okirat szövegének tartalmáról.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 13/05/2019