Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodní rejstříky v členských státech - Německo

V této části portálu najdete informace o podnikovém rejstříku v Německu (Unternehmensregister).


Jaké informace nabízí německý podnikový rejstřík?

Německý Odkaz se otevře v novém okně.portál obchodního rejstříku (Handelsregisterportal) vede pro ostatní spolkové země Ministerstvo spravedlnosti spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Poskytuje centralizovaný přístup do všech státních rejstříků společností, družstev a sdružení a k oznámením rejstříků.

Na portálu Odkaz se otevře v novém okně.obchodního rejstříku lze získat bližší informace v angličtině, francouzštině, italštině, holandštině, polštině, španělštině a turečtině; avšak informace v samotném rejstříku jsou hlavně v němčině.

Doplňující informace o úpadcích, účetních/finančních zprávách a informace o kapitálových trzích jsou k dispozici na internetových stránkách s názvem německý  Odkaz se otevře v novém okně.podnikový rejstřík. Tato platforma byla přeložena do angličtiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny, avšak informace v samotném rejstříku jsou hlavně v němčině (nicméně informace o kapitálových trzích jsou částečně k dispozici v angličtině a jiných jazycích). Německý podnikový rejstřík je navíc propojen s portálem obchodního rejstříku, takže je možné vyhledávat údaje v obou rejstřících.

Je přístup do německého podnikového rejstříku zdarma?

Zápis do německého podnikového rejstříku není zpoplatněn. Vyhledávání jednotlivých společností a nahlížení do zveřejněných dokumentů a údajů o vlastnících podnicích rovněž není zpoplatněno. Každé zobrazení údajů týkajících se konkrétního registračního čísla (např. aktuální výpis, chronologický výpis, historický výpis nebo strukturovaný dokument) je zpoplatněno částkou 4,5 EUR (výpis) nebo částkou 1,5 EUR (strukturovaný dokument).

Vyhledávání v podnikovém rejstříku

V závislosti na dostupnosti informací je možné použít dvě různé vyhledávací funkce portálu Odkaz se otevře v novém okně.obchodního rejstříku: Odkaz se otevře v novém okně.jednoduché vyhledávání a Odkaz se otevře v novém okně.rozšířené vyhledávání. Internetová stránka Odkaz se otevře v novém okně.německého podnikového rejstříku má rovněž vyhledávací funkci.

Nakolik se lze spoléhat na dokumenty uvedené v rejstříku?

Článek 15 Odkaz se otevře v novém okně.německého obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch) stanoví, že třetí osoby se mohou spoléhat na skutečnosti uvedené v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11), v souladu s čl. 3 odst. 5, 6 a 7 této směrnice.

Podle článku 15: Společnost se může vůči třetí osobě domáhat pouze skutečností, které byly zapsány a zveřejněny nebo byly třetí osobě známy předem (čl. 15 odst. 1 německého obchodního zákoníku). Řádně zapsané a zveřejněné skutečnosti lze uplatňovat vůči třetím osobám. Neplatí to pro právní úkony učiněné ve lhůtě patnácti dnů od zveřejnění, ledaže třetí osoba prokáže, že předmětnou skutečnost nemohla nebo nemusela znát (čl. 15 odst. 2 německého obchodního zákoníku).

Vůči osobě, v jejíž záležitosti byla skutečnost nesprávně zveřejněna, se třetí osoba může dovolávat této nesprávné skutečnosti, ledaže jí byla tato nesprávnost známa (čl. 15 odst. 3 německého obchodního zákoníku).

Historie německého podnikového rejstříku

Všechny informace zaznamenané od roku 2007 jsou dostupné v elektronické podobě.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.německý portál obchodního rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.rozšířené vyhledávání

Odkaz se otevře v novém okně.jednoduché vyhledávání

Odkaz se otevře v novém okně.německý podnikový rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 29/08/2019